Tag Archive | "teismai"

Ar visuomeniniai tarėjai gali pakeisti teisinininkus?

Tags: , ,


Ignas VĖGĖLĖ / advokatura.lt nuotr.

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose koncepcijai, kurios rengime taip pat dalyvavo ir Lietuvos advokatūros atstovai. Nuo pat pradžių palaikėme šią idėją ir džiaugiamės, kad ją inicijavo pati teisininkų bendruomenė, neišsigandusi „konkurencijos“ ir pokyčių, kurie neišvengiamai bus atsiradus visuomeninių tarėjų institutui. Kiekviena naujovė paprastai sulaukia įvairių diskusijų ir vertinimų, kurie padeda pažvelgti giliau ir pamodeliuoti, o kaip gi tai veiks praktikoje? Kokie pliusai ir minusai? Kas iš to laimės ar pralaimės?

Prof. Dr. Ignas Vėgėlė, Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas

Pagrindiniai tarėjų instituto teismuose diegimo tikslai yra labai pažangūs ir kilnūs – visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisine sistema didinimas, teismų darbo atvirumo skatinimas, visuomenės teisinis švietimas. Visuomenės įtraukimas į teisingumo vykdymo procesą yra demokratiškos ir atviros piliečiui valstybės pavyzdys. Pasaulyje yra žinomi trys pagrindiniai visuomenės įtraukimo į teisingumo procesą modeliai: Tarėjų institutas, Taikos teisėjai ir Prisiekusieji. Kiekvienas iš šių modelių turi savo pliusų ir minusų, Lietuva pasirinko pirmąjį, pagal kurį visuomenės atstovas – tarėjas įgauna tokias pačias teises kaip ir teisėjas ir pats priims sprendimus. Reikia suprasti, kad visuomenės tarėjas taps tikru „teisėju“, o tai reiškia didžiulę atsakomybę ir pareigas, kurias reikės tinkamai vykdyti.

Ar Tarėjų institutas pasiteisins ir įgis tos pačios visuomenės pasitikėjimą labai priklausys nuo jo darbo kokybės bei rezultatų, kuriuos lems žmonės pakviesti šiai svarbiai misijai.

Įsivaizduokime Sausio 13-osios bylą, kurios posėdžiai vyksta kas savaitę. Tarėjas privalės atsitraukti nuo pagrindinio darbo, skirti laiko bylos analizei, pasiruošimui, tinkamam atstovavimui. Jo laikas bus apmokamas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Pirminiais skaičiavimais, per metus tarėjams  už darbą reikėtų sumokėti apie 7 mln. eurų. Papildomų lėšų – apie 750 tūkst. eurų – reikėtų informacinėms sistemoms tobulinti. Be to, tarėjo darbdavys turės atleisti jį nuo jo pagrindinio darbo. O pats atrinktasis tarėjas turės vykti ir dalyvauti teismo posėdžiuose, iš anksto susipažinti su byla, įsigilinti į ją, susiformuluoti pozicijas ir t.t.

Todėl galvojant, planuojant ir projektuojant šį Institutą būtina itin atsakingai sukurti Tarėjų atrankos kriterijus, jų motyvacinę sistemą, stiprinti gebėjimus bei kelti kompetenciją. Ar Tarėjų institutas pasiteisins ir įgis tos pačios visuomenės pasitikėjimą labai priklausys nuo jo darbo kokybės bei rezultatų, kuriuos lems žmonės pakviesti šiai svarbiai misijai. Kilnus tikslas neturi tapti savitiksliu gražiu lozungu – įtraukti visuomenę, bet labai gerai ekonomiškai ir teisiškai paskaičiuotu projektu, kuris kurtų pridėtinę vertę visuomenei, teismų sistemai ir valstybei.

Šis institutas veiks tik tuo atveju, jei visuomenė pati pribręs ir norės laikyti tai garbinga pilietine pareiga.

Advokatų bendruomenė supranta, kad atsiradus tarėjų institutui laukia nauji iššūkiai ir pokyčiai, prie kurių reikės neišvengiamai prisitaikyti. Bet ar pokyčiams pasiruošusi visuomenė? Todėl šis institutas veiks tik tuo atveju, jei visuomenė pati pribręs ir norės laikyti tai garbinga pilietine pareiga.

 

„Teisėjų savivaldos institucijų darbas veiksmingas“

Tags: , , , , , , ,


AT nuotr.

Teismai. Pagal tradicinę valdžios šakų klasifikaciją teismai vadinami trečiąja valdžia. Matyt, nesuklysime sakydami, kad pasitikėjimas valstybe visų pirma priklauso nuo pasitikėjimo teismais. Apie pačias įvairiausias teismų problemas „Veidas“ kalbasi su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku Rimvydu Norkumi.

 

VEIDAS: Daugelyje valstybių AT pirmininko postas yra aukščiausias teisminėje hierarchijoje. Kas galėtų būti aukščiau už tą postą? Lietuvoje, kur teismai, sakykim, lygūs, turime Konstitucinį Teismą, nors galima manyti, kad šis teismas yra aukštesnis, nes jis gali patikrinti jūsų normas, ar teisingai pritaikėte. Kaip jūs pasijutote atsidūrę šitoje vietoje?

R.N.: Pasijutau kaip gavęs labai didelę atsakomybę, kartu ir laibai didelį pasitikėjimo kreditą iš Lietuvos atsovaujamosios valdžios, kuri mane paskyrė į šitą postą. Pasitikėjimas, be abejo, susijęs su noru, kad Lietuvoje būtų daugiau teisingumo, kad Lietuvos žmonės imtų labiau pasitikėti Lietuvos valdžia, vadinasi – ir valstybe. Tai, savaime suprantama, susiję ir su teismų darbo gerinimu. Jeigu teismai dirbs prastai, tai pasitikėjimo natūraliai nebus.

Kokius savo darbo uždavinius matau kaip teismo pirmininkas, ką reikėtų daryti, kad teismų darbas pagerėtų? Apibendrintai kalbant, matyčiau tris pagrindines kryptis. Pirmiausia – tai teisėjo profesijos prestižo atkūrimas ir stiprinimas. Tai susiję su tinkamų darbo sąlygų sudarymu teisėjams, jų darbo krūvio subalansavimu bei su teisėjo profesijos įvaizdžio gerinimu visuomenės akyse. Mano siekiamybė – stiprus, kvalifikuotas, orias darbo sąlygas turintis, nebijantis ir spaudimui nepasiduodantis teisėjas.

Antra, teisėjo vadovavimo procesui kokybės pagerinimas. Čia turiu omeny viską – ir procesinės arogancijos, ir nereikalingų procesinių formalumų (pavadinčiau tai procesine biurokratija) taikymo atsisakymą. Atrodo, jog procesas savaime biurokratizuotas, tačiau visos tos biurokratinės taisyklės nukreiptos į tikslą, kad būtų surasta tiesa. Kur procesinių formalumų nereikia, tai jų taikyti ir nereikėtų. Svarbiausia – pagerinti teismo sprendimų motyvavimą, kad teisėjai aiškiau ir suprantamiau bylos šalims, o kartu ir Lietuvos visuomenei, atsakytų į byloje iškeltus klausimus, kaip jie išsprendžia bylą, kodėl priimtas būtent toks sprendimas.

Na, ir trečiasis veiklos baras, dabar labiausiai susijęs su Aukščiausiojo Teismo veikla, kad mūsų praktika taptų aiškesnė, geriau argumentuota, labiau prognozuojama. Jeigu pavyks pasiekti bent du iš trijų uždavinių, būsiu labai laimingas.

Aišku, teismų sistema yra veikianti pagal iš anksto nustatytas taisykles, jai nereikia jokių revoliucijų. Visi šitie pokyčiai turi vykti laipsniškai, ir mes vargu ar galime pasakyti, kad kažkurią dieną X perėjome į kažkokią naują teisingumo vykdymo kokybę. Visi šitie kokybiniai pokyčiai nėra momentiniai – tai netrumpi procesai, turintys atsirasti per teisėjų mokymus, per atsinaujinantį teisėjų korpusą, į jį ateinančius aukščiausios kvalifikacijos asmenis. Tendencijos, mano požiūriu, yra teigiamos.

VEIDAS: Paminėjote įdomų terminą – procesinė arogancija. Teisininkų luomui arogancijos bruožas, matyt, yra būdingas, nes teisininkas savo rankose turi  ginklą, kurio kiti žmonės neturi, – jis žino teisę ir gali ja pasinaudoti. Iš kur atsiranda ta arogancija?

R.N.: Vis dėlto arogancija yra labiau žmogiškas dalykas, žmogaus charakterio savybė. Nežinau, kaip ją būtų galima išugdyti, nes jei žmogus turi tokį charakterio bruožą, jis toks ir yra. Aš manau, kad tai galima pakeisti tik atrankos būdu, tiesiog pastebint žmogų, kuris nemoka elgtis proceso metu. Dabar mes turime įrankius – įrašus, kurių aš pats, metus laiko būdamas teismo komisijoje, galėjau klausytis ir spręsti, ar žmogus elgiasi adekvačiai. Ar jis, iškėlęs kalaviją valstybės vardu ir pasiruošęs duoti į galvą, nesvarbu kam – ar proceso dalyviams, ar advokatui, ar prokurorui, – čia yra jo valioje.

VEIDAS: Kaip reaguojate į tai iš etikos pozicijų? Ar tai skatina per atranką, kada formuojamas teisėjų korpusas, po truputėlį keisti sąstatą, ar tenkintis vien moralinėmis apeliacijomis – elkitės padoriai, nes jūs gi nesate aukštesnis visuomenės luomas?

R.N.: Moralinės apeliacijos, be abejo, yra vienas iš instrumentų tą daryti. Kalbėdamiesi su teisėjas tiek formaliai, tiek neformaliai, mes – ir aš kaip teismo pirmininkas – siekiame jų elgesį palenkti ta linkme, jog jie suprastų, kad yra viena iš valstybinės valdžios šakų ir vykdydami teisingumą veikia Lietuvos valstybės vardu. Šalia kitų dalykų žmonės ir pagal jų elgesį susidaro nuomonę apie tai, kokia yra Lietuvos valstybė. Tačiau jei mes galėtume apeliuoti vien į jų gerą valią ir neturėtume instrumentų reaguoti į netinkamą profesinį elgesį, tai mūsų apeliavimai būtų tik tušti šūviai.

Jūs teisingai paminėjote, kad šiandien daug lengviau nustatyti, ar teisėjas tinkamai, ar netinkamai elgiasi procese. Paprasta patikrinti tas aplinkybes turint teismo posėdžių garso įrašus. Visi šie instrumentai padeda mums, teismų administratoriams, kurie yra, be kita ko, atsakingi už teisėjų etikos kodekso laikymąsi mūsų teismuose, įvertinti, ar teisėjo elgesys vienoje ar kitoje byloje buvo tinkamas. Nustačius netinkamo elgesio pavyzdžius yra visos galimybės reaguoti principingai. Nenoriu teigti, kad iš karto būtų ar turėtų būti imamasi griežčiausių poveikio priemonių, tokių kaip teisėjų drausmės bylų iškėlimas, nors atvejis atvejui nelygus, ir tai irgi, be abejo, įmanoma. Tikiu gera žmogaus prigimtimi ir esu linkęs pradėti nuo liberaliausių drausminamųjų priemonių. Kartais žodis padaro daugiau nei veiksmas.

Turiu prisipažinti, kad man ir pačiam yra tekę kalbėtis su apylinkės teismo teisėju, kai gavau signalų, kad jo kalbėjimo maniera teismo posėdžiuose yra familiari, kad jis linkęs moralizuoti teismo proceso dalyviams. Teisėjas pripažino supratęs ir tikino stengsiąsis pasikeisti. Nemanau, kad pažadas – tik poza. Tikiuosi, kad taip ir bus.

Na, o priežastys, kodėl tokių atvejų vis dar pasitaiko… Aš tikrai nenoriu manyti, kad sudėtingas atrankos procedūras perėjęs asmuo gali būti moraliai nesubrendusi asmenybė, nežinoti teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Greičiausiai tokių atvejų pasitaiko dėl pernelyg didelės įtampos, krūvio. Kartais žodis galbūt neatsargiai ištariamas neturint jokių ketinimų įžeisti proceso dalyvius. Juk dažniausiai žmonės teismo posėdyje būna įsitempę, ypač nukentėjusieji, taigi kiekvienas gerai nepasvertas žodis gali sukurti įspūdį, kad teisėjas elgiasi arogantiškai. Todėl iš tikrųjų mes turime įsisąmoninti, kad procese privalu elgtis pagal nustatytas taisykles ir nedemonstruoti savo blogos nuotaikos, problemų šeimoje, požiūrio į kažkokias visuomenines problemas.

VEIDAS: Paminėjote įdomų terminą – procesinė arogancija. Teisininkų luomui arogancijos bruožas, matyt, yra būdingas, nes teisininkas savo rankose turi  ginklą, kurio kiti žmonės neturi, – jis žino teisę ir gali ja pasinaudoti. Iš kur atsiranda ta arogancija?

R.N.: Vis dėlto arogancija yra labiau žmogiškas dalykas, žmogaus charakterio savybė. Nežinau, kaip ją būtų galima išugdyti, nes jei žmogus turi tokį charakterio bruožą, jis toks ir yra. Aš manau, kad tai galima pakeisti tik atrankos būdu, tiesiog pastebint žmogų, kuris nemoka elgtis proceso metu. Dabar mes turime įrankius – įrašus, kurių aš pats, metus laiko būdamas teismo komisijoje, galėjau klausytis ir spręsti, ar žmogus elgiasi adekvačiai. Ar jis, iškėlęs kalaviją valstybės vardu ir pasiruošęs duoti į galvą, nesvarbu kam – ar proceso dalyviams, ar advokatui, ar prokurorui, – čia yra jo valioje.

VEIDAS: Kaip reaguojate į tai iš etikos pozicijų? Ar tai skatina per atranką, kada formuojamas teisėjų korpusas, po truputėlį keisti sąstatą, ar tenkintis vien moralinėmis apeliacijomis – elkitės padoriai, nes jūs gi nesate aukštesnis visuomenės luomas?

R.N.: Moralinės apeliacijos, be abejo, yra vienas iš instrumentų tą daryti. Kalbėdamiesi su teisėjas tiek formaliai, tiek neformaliai, mes – ir aš kaip teismo pirmininkas – siekiame jų elgesį palenkti ta linkme, jog jie suprastų, kad yra viena iš valstybinės valdžios šakų ir vykdydami teisingumą veikia Lietuvos valstybės vardu. Šalia kitų dalykų žmonės ir pagal jų elgesį susidaro nuomonę apie tai, kokia yra Lietuvos valstybė. Tačiau jei mes galėtume apeliuoti vien į jų gerą valią ir neturėtume instrumentų reaguoti į netinkamą profesinį elgesį, tai mūsų apeliavimai būtų tik tušti šūviai.

Jūs teisingai paminėjote, kad šiandien daug lengviau nustatyti, ar teisėjas tinkamai, ar netinkamai elgiasi procese. Paprasta patikrinti tas aplinkybes turint teismo posėdžių garso įrašus. Visi šie instrumentai padeda mums, teismų administratoriams, kurie yra, be kita ko, atsakingi už teisėjų etikos kodekso laikymąsi mūsų teismuose, įvertinti, ar teisėjo elgesys vienoje ar kitoje byloje buvo tinkamas. Nustačius netinkamo elgesio pavyzdžius yra visos galimybės reaguoti principingai. Nenoriu teigti, kad iš karto būtų ar turėtų būti imamasi griežčiausių poveikio priemonių, tokių kaip teisėjų drausmės bylų iškėlimas, nors atvejis atvejui nelygus, ir tai irgi, be abejo, įmanoma. Tikiu gera žmogaus prigimtimi ir esu linkęs pradėti nuo liberaliausių drausminamųjų priemonių. Kartais žodis padaro daugiau nei veiksmas.

Turiu prisipažinti, kad man ir pačiam yra tekę kalbėtis su apylinkės teismo teisėju, kai gavau signalų, kad jo kalbėjimo maniera teismo posėdžiuose yra familiari, kad jis linkęs moralizuoti teismo proceso dalyviams. Teisėjas pripažino supratęs ir tikino stengsiąsis pasikeisti. Nemanau, kad pažadas – tik poza. Tikiuosi, kad taip ir bus.

Na, o priežastys, kodėl tokių atvejų vis dar pasitaiko… Aš tikrai nenoriu manyti, kad sudėtingas atrankos procedūras perėjęs asmuo gali būti moraliai nesubrendusi asmenybė, nežinoti teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Greičiausiai tokių atvejų pasitaiko dėl pernelyg didelės įtampos, krūvio. Kartais žodis galbūt neatsargiai ištariamas neturint jokių ketinimų įžeisti proceso dalyvius. Juk dažniausiai žmonės teismo posėdyje būna įsitempę, ypač nukentėjusieji, taigi kiekvienas gerai nepasvertas žodis gali sukurti įspūdį, kad teisėjas elgiasi arogantiškai. Todėl iš tikrųjų mes turime įsisąmoninti, kad procese privalu elgtis pagal nustatytas taisykles ir nedemonstruoti savo blogos nuotaikos, problemų šeimoje, požiūrio į kažkokias visuomenines problemas.

VEIDAS: Apie tą antrą iššūkį – aiškesnį ir skaidresnį rašymą. Iš tikrųjų rašymas taip pat yra gebėjimas. Esate akademikas, dirbate universitete. Negalime piršti jums savo nuomonės, bet atrodo, kad metai po metų magistrų gebėjimai parašyti tinkamą darbą prastėja. Galimas paaiškinimas – studentai labai mažai rašo. Dėl to, kad yra masė studentų, o dėstytojų skaičius ribotas. Kažkas turėtų skaityti tuos kursinius darbus, kuriuos jie rašytų per semestrą du arba keturis – kaip yra Vakaruose. Iš tikrųjų nedaug vilties, kad tas rašymas gali pagerėti, jeigu iš akademinės aplinkos ateina žmogus, perėjęs visus etapus, bet formaliai neišmokęs rašyti. Kaip jis gali patobulint tą rašymą, tapęs teisėju?

R.N.: Palietėte sisteminę problemą, kuri susijusi su apskritai mūsų teisininkų išsilavinimo ir į praktiką orientuoto išsilavinimo trūkumu. Jei kalbame apie teisėjų korpusą, Lietuvos teismuose, nors mane tai šiek tiek stebina, nėra tokios teisėjų mokymo disciplinos „Teismo sprendimų motyvavimas, motyvų rašymas“: nuo ko pradėti, kaip dėstyti ir kaip užbaigti. Jeigu šiandieną pažvelgtume į skirtingų teisėjų, kad ir dirbančių toje pačioje teisminės valdžios grandyje, tarkim, apylinkės teismų teisėjų, motyvavimo stilių – jis labai skirtingas. Vienas labai plačiai išdėsto faktines bylos aplinkybes, pasitelkia daug doktrinos ir gale padaro išvadas: ieškovo reikalavimas pagrįstas ar nepagrįstas. Kitas teisėjas eina tiesiai prie esmės. Iš principo skirtingi motyvavimo stiliai kartais taip pat prisideda prie įspūdžio, kad bylininkas gavo vienodą teisingumo vykdymo kokybę.

Aš pats tapau Teisėjų tarybos sudaryto teisėjų mokymo komiteto nariu ir tikrai sieksiu, kad, nors šiais metais mokymo programos jau sudarytos, ateinančiais metais į jas būtų įtraukta atskira teismų sprendimų motyvavimo ir rašymo disciplina, kai teisėjai ne tiktai klausytų, kaip reikia rašyti sprendimus, bet ir praktikuotųsi, prižiūrimi patyrusio „trenerio“. Siektume suvienodinti tą teismų sprendimų motyvavimą ir prisilyginti šia kokybe su kitomis valstybėmis, pvz., Lenkija, Vokietija, kur asmenys, prieš tapdami teisėjais, baigia sudėtingas teisėjų mokyklas.

Lietuvoje tokios atskiros procedūros, kažkokių labai didelių mokymų asmenims, ketinantiems tapti teisėjais, neturime. Jei asmuo tampa teisėju, jis turi pereiti tam tikrą įvadinį mokymą, tačiau ar šis yra pakankamas tam, kad mes galėtume pasakyti, jog šitie asmenys puikiai yra išmokę motyvuoti teismų sprendimus, – garantuoti negalėčiau. Be abejo, visi mokomės, mokomės kiekvieną dieną, ir byla bylai nelygu. Kiekvieno mūsų – ir aukščiausių teismų teisėjų sprendimų motyvavimas turi erdvės, dar yra kur tobulėti. Pirmas žingsnis, man atrodo, ir yra įvardyti, kad šitą problemą turime. Antras žingsnis – siūlyti konkrečius mokymo projektus, kaip tą motyvavimo kokybę būtų galima pagerinti.

VEIDAS: Lietuvoje turime dvi, galima sakyti – dvi su puse mokyklos, kurios rengia teisininkus: Vilniaus universitetą, Mykolo Romerio universitetą, šiek tiek jų rengia ir Vytauto Didžiojo universitetas. Jūs esate akademikas iš M.Romerio universiteto, bet, matyt, teismo praktikoje bendraujate su skirtingų mokyklų atstovais. Ar galėtumėte įvardyti tam tikrus skirtumus tarp tų aukštųjų mokyklų, kokie jie yra? Taip klausiame manydami, kad didelė problema yra tos teisinio pozityvizmo mokyklos, teisininką padarančios „kiborgu“, kuris labai gerai išmano ordinarinių įstatymų kombinacijas, bet labai dažnai praranda žmogaus teisių, teisės filosofijos, konstitucinės teisės suvokimo dėmenis. Bent jau apylinkės teismų sprendimuose labai retai gali aptikti, pavyzdžiui, cituojant konstitucinės teisės ar žmogaus teisių doktrinas. Aišku, kuo lipi aukščiau, tuo padėjėjų skaičius, matyt, didėja, teisėjų kvalifikacija auga, jų atsiranda daugiau.

Taigi kokie, jūsų manymu, yra skirtumai tarp tų trijų teisininkų mokyklų?

R.N.: Šiandien aš manau, kad esminių skirtumų tarp teisinės kvalifikacijos asmenų, baigusių vieną ar kitą aukštąją mokyklą, nėra, įžvelgti kažkokių tendencijų negalėčiau. Man atrodo, kad tiek Vilniaus universitete, tiek kitose mokyklose tarp absolventų galima rasti ir labai puikių teisininkų, ir šiek tiek prastesnių. Apibendrinti, pasakyti, kad viena aukštoji mokykla yra geresnė už kitą, negalėčiau. Negalėčiau įžvelgti ir kažkokio skirtingo vienos ar kitos aukštosios mokyklos absolventų sisteminio požiūrio į teisę, į teisinį pozityvizmą ar teisinį liberalizmą.

Iš principo konkurencija tarp aukštųjų mokyklų, taip pat ir rengiančių teisininkus, yra gerai. Džiaugiuosi, kad Lietuvos studentai gali pasirinkti įvairias aukštąsias mokyklas, tarp jų gali laisvai rinktis ir užsienio universitetus. Tarptautiškumas, taip pat ir mūsų studentų stažuotės užsienio universitetuose, yra galimybė, kuria aš visą laiką skatinau studentus plačiai naudotis. Aš ir pats nemažą dalį savo išsilavinimo esu gavęs užsienyje. Manau, tai praplatina požiūrį. Šiandieną tikrai yra galimybių jaunam žmogui gauti kokybišką teisinį išsilavinimą.

VEIDAS: Dabar spaudoje labai dažni puolimai prieš M.Romerio universitetą, bandoma formuoti nuomonę, kad ten gali mokytis bet kas ir labai lengvai baigti mokslus. Koks jūsų požiūris, atsakas į tokius puolimus? Kokios gali būti tokių antpuolių priežastys?

R.N.: Nenorėčiau komentuoti vienos ar kitos aukštosios mokyklos studentų priėmimo politikos, nes tai nesusiję su mano, kaip Aukščiausiojo Teismo pirmininko, veikla. Asmeniškai dėstydamas M.Romerio universitete magistrantūros studentams (aš dėstau tam tikrą specialų kursą anglų kalba) galiu užtikrinti, kad šitie studentai yra aukščiausios kvalifikacijos, entuziastingi, motyvuoti būsimi profesionalai. Man, kaip dėstytojui, nebus gėda išleisti juos į gyvenimą. Kaip minėjau, gerų ar blogų studentų gali atsirasti visose aukštosiose mokyklose.

VEIDAS: Dabar pasikalbėkime kritišku klausimu – apie pasitikėjimą teismais. Ehudas Barakas, buvęs Izraelio ministras pirmininkas, sakė: jeigu žmonės nepasitiki teismais, teisingumo sistema tiesiog neegzistuoja. O Lietuvoje teismais, kaip matome iš reitingų, nelabai pasitikima. Nors šie po truputėlį kyla: Konstitucinis Teismas yra kažkur priekyje, kiti eina iš paskos, bet, palyginti su Vakarų valstybėmis, pasitikėjimas vis dėlto perpus mažesnis. Kodėl taip atsitinka? Kokiomis priemonėmis pasitikėjimą galima didinti?

R.N.: Ir kas dėl mažo pasitikėjimo kaltas? Aišku, didžiausią kaltės dalį priskirčiau pačiai teisingumo sistemai, kuri per tam tikrus skandalingus įvykius sudaro galimybes visuomenei suabejoti teismų veiklos efektyvumu, skaidrumu ir nubraukti kartais tą ilgą ir didelį įdirbį, iki tol padarytą gerinant Lietuvos žmonių pasitikėjimą teismais ir stiprinant teisingumo vykdymo kokybę. Jeigu prisimintume kad ir pastarųjų metų įvykius, susijusius su Pasvalio teismo teisėjais, aš pats buvau tikrai šokiruotas. Tiesiog neįtikėtina, kad praėjus ketvirčiui amžiaus nuo mūsų nepriklausomybės atkūrimo galimas toks įvykis: teisėjas metų metais nenagrinėja bylų, klaidindamas tiek savo teismo vadovybę, tiek kitų teismų vadovus, informacinėse sistemose pažymėdamas, kad tos bylos yra išnagrinėtos. Aišku, kad toks įvykis, nuskambėjęs visuomenėje, iš karto kerta per pasitikėjimą ir niekas kitas to pasitikėjimo nesukurs, kaip tiktai pati teismų sistema.

Kodėl pasitikima, tarkim, Vokietijos arba Jungtinės Karalystės teismais? Todėl, kad tų valstybių teismų sistema per ilgus gyvenimo dešimtmečius niekada nesuteikė visuomenei pagrindo abejoti, jog toje sistemoje veikiantys žmonės tinkamai atlieka savo pareigas. O Lietuvoje aš iš tikrųjų matau, kad kartkartėmis kylantys skandalai tą galimybę visuomenei abejoti sukuria.

Aišku, reikėtų sutikti ir su tuo, kad kai kurie įvykiai, sprendimų komentarai žiniasklaidoje pristatomi siekiant sąmoningai sukurti neigiamą ar pesimistinį įvaizdį, pateikti informaciją veikiau apie išskirtinius, patraukiančius dėmesį, sukrečiančius įvykius. Sąmoningai ar atsitiktinai, ar dėl didesnio straipsnio skaitomumo skaitytojui iš karto peršant nuomonę, kad kažkas yra neskaidru, kažkas negerai. Kaip skandalą įvardijant visiškai ordinarią situaciją, pvz., kad aukštesnis teismas panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą, nors bet kuris su teismų veikla susipažinęs asmuo supranta, jog teismų sistema tam ir sukurta, kad aukštesnis teismas patikrintų žemesnės instancijos teismo sprendimą ir, jeigu su juo nesutinka, jį panaikintų, ištaisytų žemesnės instancijos teismo klaidą.

Todėl manau, kad tam tikras neigiamas teismų įvaizdis sąmoningai ar atsitiktinai yra  šiek tiek formuojamas ir žiniasklaidos. Tačiau noriu pasidžiaugti ir tuo, kad visuomenė tampa protingesnė ir atsirenka. Naujausi visuomenės apklausos, kurią atliko „Spinter tyrimai“, duomenys rodo, kad tarp asmenų, kurie yra susidūrę su teismas – ar tai būtų bylos šalys, ar kiti proceso dalyviai, pasitikinčiųjų teismais yra apie 60 proc. Tai nuteikia optimistiškai, tai rodo, kad žmonės mato ir vertina teigiamus pokyčius, vykstančius teismuose.

Ką teismai gali padaryti ir kaip gali prisidėti, kad teisėjų bendruomene būtų labiau pasitikima? Be abejo, yra ir efektyvus teisėjų komunikavimas, taip pavadinčiau, mikrolygmeniu, t.y. teismo procese išaiškinant bylininkams proceso teises, paaiškinant jiems priimto teismo sprendimo motyvus. Na, ir efektyvesnis teismų sistemos, teismų savivaldos institucijų komunikavimas – makrolygmeniu, t.y. apkritai aiškinant, kas vyksta teismuose, kokios yra teismo galios, ką gali padaryti vienas ar kitas teismas, kaip elgtis asmeniui atvykus į teismo procesą, kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti ar esi nukentėjusysis. Kuo daugiau informacijos ir žinojimo apie tai, kas vyksta teismuose, ir kuo daugiau atskleidžiama paslaptingumo skraistės, kuria apgaubti teismai, tuo visuomenė turi daugiau pagrindo pamatyti, kad teismuose viskas vyksta skaidriai, kad teisėjai vykdo pareigas taip, kaip reikalauja įstatymai. Manau, kad tai duotų teigiamų pasitikėjimo vaisių.

VEIDAS: Jūs daugiausia praktikavote aukštesnėse instancijose, kurios tikrina kitų teismų sprendimus. Ką galėtumėte pasakyti apie sprendimus, ateinančius iš apylinkių? Jų sprendimų kokybė didėja, nekinta ar mažėja?

R.N.: Geriausiai tuos kokybės rodiklius turbūt atskleidžia statistiniai duomenys, kurie daugelį metų yra panašūs. Jei kalbame apie Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamas bylas, iš civilinėse bylose peržiūrimų procesinių sprendimų apie pusę jų paliekama nepakeista. Baudžiamosiose bylose iš peržiūrimų nuosprendžių apie 75 proc. paliekama nepakeista, ir tie duomenys yra daugmaž stabilūs.

Vertinant apskritai ginčus ir teismų procesinius sprendimus galima sakyti, kad yra ginčų sudėtingėjimo tendencija. Tikrai, jeigu palygintume bylas, kurios buvo nagrinėjamos prieš dešimt metų, tai šiandien susiduriame su klausimais, kurių tada net negalėjome įžvelgti, negalėjome numanyti, kad tokie apskritai gali pasiekti teismus. Tai sudėtingi vartotojų ir verslininkų ginčai, bankų ir klientų santykiai, sudėtingos baudžiamosios bylos dėl nepagrįsto praturtėjimo, įvairūs sukčiavimo atvejai. Natūralu, kad kai naujų kategorijų ginčai pasiekia žemesniuosius teismus, kurį laiką egzistuoja tam tikras netikrumas, neaiškumas, kaip tokias bylas spręsti. Turi praeiti tam tikras laikotarpis, kol teismų praktika įsivažiuos, kol bylos pasieks aukštesnius teismus, kol Aukščiausiasis Teismas tars savo galutinį žodį, kaip aiškinti naujas teisės normas, naujas situacijas.

Aš manau, kad bendrąja prasme teismų sprendimų kokybė yra pakankamai gera. Teisėjai siekia priimti sprendimus ir išsiaiškinti, atskleisti bylos esmę, o jei kartais padaroma teisės taikymo klaidų, mes jas siekiame ištaisyti. Tai turi teigiamos įtakos ir žemesnių teismų praktikai – jie žino, kaip elgtis nagrinėjant tas bylas toliau.

VEIDAS: Tik apie 50 proc. civilinių bylų išsprendžiamos teisingai. Kadangi apskundžiama iš viso galbūt tik 5 proc. visų bylų, visuomenė turėtų žinoti, kad apylinkės teisme praktiškai kas antra byla gali būti išspręsta neteisingai.

R.N.: Jūs labai teisingai pastebėjote, kad tos bylos, kurios pasiekia aukštesnius teismus, o ypač tos, kurios pasiekia Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, sudaro tik ledkalnio viršūnę nuo bendro teismuose išnagrinėjamų bylų srauto. Teismų sistema yra sukonstruota piramidės principu: pagrindas platus, o viršūnė siaura. Kylant į viršūnę tų išnagrinėjamų bylų skaičius mažėja. Turint omeny, kad tiktai labai nedidelis procentas teismų sprendimų skundžiama aukštesnės instancijos teismams, galima daryti prielaidą, jog likusiose dalyse žmonės jaučiasi radę teisingumą ir nebesiskundžia.

Panaikinimas tų sprendimų, kurie yra pasiekę Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, be kita ko, susijęs su Aukščiausiajame Teisme egzistuojančia kasacinių skundų atrankos procedūra. Tam, kad Aukščiausiasis Teismas imtųsi nagrinėti civilinę ar baudžiamąją bylą, kasaciniuose skunduose keliamus klausimus preliminariai įvertina teisėjų atrankos kolegija, kuri bylą nagrinėti priima tik tada, jeigu randa pagrindą prielaidai, jog gali būti padarytas kažkoks teisės normų taikymo arba aiškinimo pažeidimas. Jeigu, atrankos kolegijos nuomone, teisės klausimų nėra keliama taip, kaip reikalauja įstatymai, toks skundas net neatsiduria nagrinėjamųjų sąraše.

VEIDAS: Bylų kasmet daugėja. Ar tai kažkoks ypatingas lietuviškas noras bylinėtis? Civilinių bylų skaičius jau artėja, regis, prie 200 tūkst. bylų. Skaičiai  tokiai mažai šaliai milžiniški. Kaip vertinate šį reiškinį?

R.N.: Iš tikrųjų didėjantys bylų – tiek civilinių, tiek baudžiamųjų skaičiai kelia šiokį tokį nerimą. Didžiausias civilinių bylų srautas buvo 2009-aisiais, kai krizinė situacija – finansinė ir ekonominė krizė – padiktavo būtent iš tos krizės kylančias bylas. Po to bylų šiek tiek sumažėjo, tačiau galiausiai vis tiek, jeigu pažvelgtume į tą kreivę, visą laiką yra tam tikras kilimas į viršų. Liūdniausia tai, kad teismai negali daryti jokios įtakos bylų, kurios į juos patenka, skaičiui. Kiekvienas turi teisę kreiptis į teismą ir kiekviena byla, kuri pasieks teismą, bus išnagrinėta.

Kodėl bylų daugėja? Tikrai nemanau, kad Lietuvos visuomenė kažkuo labai skiriasi nuo kitų visuomenių, kad ji konfliktiškesnė negu kitų Europos valstybių. Iš dalies didelį bylų skaičių lemia galbūt ir teisinis reguliavimas, kuris kartais tiesiog įpareigoja žmones kreiptis į teismus, siekiant išspręsti vieną ar kitą gana buitinę problemą. Pateiksiu pavyzdį: norint parduoti nekilnojamąjį turtą, jeigu šeimoje yra nepilnamečių vaikų ir tas turtas yra šeimos turtas, reikia gauti teismo leidimą – iš karto prasideda teismo byla.

Šiandieną aš labai sveikinu teisingumo ministro Juozo Bernatonio iniciatyvas tą teisinį reguliavimą supaprastinti, siekiant atsisakyti teismų funkcijų, kurios nėra konkrečiai susijusios su ginčo nagrinėjimu ir kurios galėtų būti atliekamos ne teismų, o kažkokių kitų asmenų ar institucijų. Pavyzdžiui, didelę dalį teismuose nagrinėjamų bylų sudaro santuokos nutraukimo bylos. Kai šalys nesiginčija ir sutinka, kad nori nutraukti santuoką, jos sudaro sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių padarinių. Nepaisant to, jos turi eiti į teismą, kad šis priimtų sprendimą nutraukti jų santuoką. Ministro iniciatyva, kuri yra įgyvendinta ir kitose valstybėse (mūsų kaimynai latviai tai yra įgyvendinę), siūloma, kad tokias santuokas galėtų nutraukti notaras. Aš manau, kad tai, pirma, sukurtų mažiau streso patiems santuoką nutraukiantiems sutuoktiniams, nes atėjimas į teismą žmogui, kuris nėra susidūręs su teismais, kelia ne pačius maloniausius pojūčius. Antra, tai leistų teismams susitelkti į tas bylas, kuriose yra poreikis spręsti rimtą ginčą.

Šiek tiek apgailestaudamas turiu pasakyti, kad mediacija, t.y. ginčų sprendimas pasitelkiant trečiąjį nešališką asmenį, Lietuvoje neįgavo proveržio, nors lyg ir yra sukurtas institucinis mechanizmas, kuris leistų tokias bylas, tokius ginčus žmonėms išspręsti taikiai. Statistiniai rodikliai gana skurdūs. Manau, čia ir vykdomoji, ir teisminė valdžia turi dar nenuveiktų darbų informuojant, skatinant, pateikiant teigiamas tokio ginčų sprendimo būdo charakteristikas visuomenei, kaip galima išspręsti savo ginčus be teismo.

VEIDAS: Buvo klausimas apie didėjantį bylų skaičių ir ilgėjantį procesą. Kokių matote vidinių rezervų teismų sistemoje? Galbūt vilties teikia prasidėjusi teismų jungimo reforma? Kas galėtų procesą sutrumpinti iki tokio iš tikrųjų protingo laiko, nes dabar bylinėjimasis kartais trunka ir kelerius metus?

R.N.: Taip, kartais jis užtrunka kelerius metus, tačiau jei pažvelgsime į statistinius rodiklius, iš tų beveik 200 tūkst. civilinių bylų, kurios kasmet pradedamos kaip naujos bylos pirmosios instancijos teismuose, tiktai nedidelis procentas – apie 2,5 proc. – nagrinėjamos ilgiau kaip dvylika mėnesių. Absoliuti dauguma tų bylų užbaigiamos per trumpesnį nei šešių mėnesių terminą, todėl situacija, susijusi su bylų nagrinėjimo trukme, absoliučiais skaičiais, apibendrintai kalbant, Lietuvoje tikrai nėra tragiška. Jeigu pažvelgtume į palyginamuosius Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenis, tai Lietuva įvardijama tarp valstybių, kuriose teismo procesai vyksta bemaž sparčiausiai. Tačiau tai nereiškia, kad galime tuo pasitenkinti ir kad mums turėtų neskaudėti galvos dėl dėl tų dvylika ir daugiau mėnesių nagrinėjamų bylų.

Aišku, pirmiausia mums reikia dar sykį inventorizuoti teismo procesą reglamentuojančias nuostatas, kad įvertintume, ar proceso modeliai yra patys efektyviausi. Gal yra poreikis kažkuriuos proceso įstatymus supaprastinti, kad procesai judėtų greičiau. Tai kad ir naujausi įsigalioję teisės aktų pakeitimai, tokie kaip grupės ieškinys, kuris suteiks galimybę, užuot teismuose pradėjus šimtus naujų vienarūšių bylų, sujungti jas į vieną bylą ir išspręsti vienu teismo sprendimu. Tai turėtų prisidėti prie proceso spartinimo.

Kitas metodas – be abejo, tam tikros vidinės priemonės, kuriomis mes galėtume optimizuoti teismo resursų panaudojimą. Kaip ir jūsų paminėta teismų jungimo reforma – ji vienas tų instrumentų, kurių pagrindinis tikslas ir yra sudaryti galimybes teismų sistemai lanksčiau paskirstyti turimus resursus.

Aš iš karto noriu pasakyti, kad planuojama teismų jungimo reforma nėra nukreipta į teismų prieinamumo mažinimą. Lietuvos pilietis kažkokių neigiamų tos reformos vaisių tikrai nepajus. Ten, kur teismai egzistavo, jie ir išliks. Vienintelė teigiama tos reformos išdava, jeigu Seimas pritars siūlomiems įstatymų pakeitimams, bus ta, kad atsiras daugiau lankstumo, teisėjai galės nagrinėti bylas didesnėje teritorijoje, bus išlygintas jų darbo krūvis, atsiras galimybė teisėjams specializuotis vienos ar kitos kategorijos bylose. Plačiąja prasme tikimės, kad tai padės pasiekti ir greitesnių teismo procesų.

VEIDAS: Dar šiek tiek apie teisėjų savivaldą. Sistema iš tikrųjų didžiulė. Mes turime dvi komisijas, kuriose dalyvauja visuomenės atstovai: turime galutinę teisėjo vertinimo komisiją, turime teisėjų atrankos komisiją. Teisėjų taryba pagaliau yra visiškai nepriklausoma organizacija – ten vien teisėjai. Lietuvos istorijoje buvo visokiausių atvejų – ten posėdžiavo ministerijos atstovai ir panašiai. Ar ta sistema, jūsų požiūriu, iš tikrųjų šiandien pakankama ir skaidri, kad visuomenei būtų aišku, kaip formuojamas teisėjų korpusas ir kokie žmonės gali būti iš ten pašalinti, kokie žmonės gali būti priimti? Ar sistema pakankamai efektyvi, kad atsikratytų tų teisėjų, kuriems ši profesija nelabai tinka, ir, be abejo, paskatintų žmones, kurie turi labai gerų savybių ir galėtų papildyti teisėjų gretas? Pažvelkime į teisėjų savivaldos visumą.

R.N.: Manau, kad teisėjų savivaldos institucijų darbas veiksmingas. Natūralu, kad ne visada veiksmingas tiek, kiek norėtume. Formuojant teisėjų korpusą dalyvauja įvairios valdžios institucijos. Jei kalbame apie apylinkių apygardų teismus, visus teisėjų paskyrimus atlieka Respublikos prezidentas, jis šių teismų teisėjus ir atleidžia. Skiriant ir atleidžiant Aukščiausiojo Teismo teisėjus dalyvauja ir įstatymų leidžiamoji valdžia – Lietuvos Respublikos Seimas. Teismų savivaldos institucijos šiuo atveju taria savo žodį kaip patariamosios institucijos, skirti ar atleisti vieną ar kitą teisėją.

Šiandieną egzistuojantys teisėjų atrankos mechanizmai yra tikrai skaidrūs, suteikiantys galimybę visuomenės atstovams dalyvauti parenkant teisėjus. Teisėjų atrankos komisija, pateikusi tam tikrą pretendentų sąrašą Respublikos prezidentui, yra atlikusi savo darbą, tada Respublikos prezidentas priima sprendimą, skirti ar neskirti vieną ar kitą asmenį teisėju, gavęs Teisėjų tarybos patarimą.

Kiek tai susiję apskritai su teismų korpuso bendrąja priežiūra ir galimybe užtikrinti, kad teisėjai efektyviai vykdytų savo pareigas, tai aš turiu pasidžiaugti tuo, kad praktiškai visi netinkamo teisėjų elgesio atvejai, kurie vėliau tapo ir teisėjų atleidimo iš teisėjo korpuso priežastimi, buvo iškelti pačių teisėjų ir pačių teismų savivaldos institucijų. Tai reiškia, kad sistema veikia ir sugeba tuos atvejus atrasti bei išskaidrinti. Šiandieną galiu pasakyti, kad po, tarkim, Pasvalio atvejo, kai buvo nustatytas nepateisinamas teisėjo pareigų pažeidimas, mes išsiuntėme priminimus kiekvieno teismo pirmininkui apie tai, kaip jis privalo administruoti savo teismą, kaip privalo kontroliuoti, ar tokių atvejų nepasitaiko ir jo teisme. Aš esu optimistas ir tikiuosi, kad mūsų taikomos administravimo priemonės ir efektyvus teismų savivaldos institucijų dalyvavimas leis užkirsti kelią tokiems įvykiams ateityje.

VEIDAS: Apie dviejų aukštųjų teismų – Aukščiausiojo ir Konstitucinio Teismo santykius. Šiek tiek istorijos: prieš porą kadencijų buvęs AT pirmininkas apskritai per savo laikotarpį nebuvo nė karto kreipęsis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar viena arba kita norma neprieštarauja Konstitucijai. Buvo toks, tarkime, šaltojo karo tarp dviejų teismų metas. Matome, kad tie santykiai šiek tiek atšilo, vis dažniau visokiausių klausimų iš Aukščiausiojo Teismo nukeliauja į Konstitucinį Teismą. Bet šių metų dviejų mėnesių – sausio ir vasario statistika rodo, kad iš jokio Lietuvos teismo neatėjo nė vieno prašymo į Konstitucinį Teismą dėl galimo įstatymo normos prieštaravimo Konstitucijai. To nėra buvę. Kaip vertinate santykius tarp dviejų aukštųjų teismų ar apskritai trijų teismų sistemos – administracinių teismų, bendrųjų teismų ir Konstitucinio Teismo? Žinoma, labiausiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo santykį su Konstituciniu Teismu.

R.N.: Kiekvienas iš šitų teismų – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Lietuvos Konstitucinis Teismas turi aiškiai apibrėžtą savo kompetenciją, kuri nesutampa, nepersidengia. Man sunku komentuoti laikotarpį, kodėl prieš daugiau nei penkerius metus kreipimųsi į Konstitucinį Teismą nebūdavo. Tačiau savaime suprantama, kad į Konstitucinį Teismą kreipiasi ne teismo pirmininkas, o bylą nagrinėjantys teisėjai, kuriems kyla abejonių dėl taikytinų teisės normų konstitucingumo. Šiuo atveju ir pastarieji mūsų duomenys leidžia teigti, kad į Konstitucinį Teismą Aukščiausiasis Teismas kreipiasi tiek civilinėse, tiek baudžiamosiose bylose. Tų kreipimųsi nėra tiek daug, kiek jų yra, tarkim, iš administracinių teismų, ir tai labai nesunkiai galima paaiškinti mūsų teismuose nagrinėjamų bylų specifika.

Bendrosios kompetencijos teismuose, Aukščiausiajame Teisme nagrinėjamos bylos, kylančios iš privatinių arba iš baudžiamųjų teisinių santykių, kurie savo esme yra daugiau ar mažiau stabilūs. Juose įstatymų leidyba vyksta, tačiau nėra tokia radikali ir tokia intensyvi kaip, tarkim, administracinių teisinių santykių srityje, kur nuolat reformuojama socialinės apsaugos, valstybės tarnybos sektorius ir panašūs teisiniai santykiai, kurie, atsiradus naujam teisniam reguliavimui, dažnai iš karto kelia klausimų dėl tokio reguliavimo konstitucingumo. Taigi administracinių teismų nagrinėjamų bylų specifika lemia, kad pagrindinis Konstitucinio Teismo darbdavys yra administraciniai, o ne bendrosios kompetencijos teismai.

Manyčiau, kad apskritai nekorektiškai keliamas klausimas dėl Aukščiausiojo Teismo ir Konstitucinio Teismo konkurencijos. Jos iš principo negali būti, nes, kaip minėjau, mūsų kompetencijos yra atskirtos. Tais atvejais, kai abejojame normų konstitucingumu, mes tikrai kreipiamės į Konstitucinį Teismą. Juolab kad tai darome ne dėl savęs. Turime suprasti, kad vykdome teisingumą byloje, kurioje yra šalys ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Todėl, jeigu jų atžvilgiu taikoma teisės norma gali prieštarauti Konstitucijai, į Konstitucinį Teismą privalu kreiptis siekiant ne savo gero vardo išsaugojimo, bet būtent teisingumo tų asmenų atžvilgiu.

Klausėte apie individualų konstitucinį skundą. Mano nuomone, šiandieną egzistuojanti sistema, kai abstrakti teisės normų patikra galima teismams patikint kreipimąsi į Konstitucinį Teismą, yra pakankamai efektyvi, nors dėl to, jog yra paremta tik teismo nuožiūra, ne visada užtikrina galimybę asmeniui pasiekti, kad teisės norma, kuri taikoma jo byloje, būtų įvertinta atitikties Konstitucijai požiūriu. Pačia bendriausia prasme aš visada esu už žmogaus teisių plėtimą, o ne jų siaurinimą, tai galioja ir kalbant apie konstitucinį skundą.

VEIDAS: Politikai, ypač tie, kurie dažnai nukenčia nuo Konstitucinio Teismo dėl jų priimtų teisės aktų konstitucingumo pripažinimo, skatina debatus, kad gal apskritai reikėtų panaikinti Konstitucinį Teismą, prijungti kaip kokį skyrių prie Aukščiausiojo Teismo, kaip Estijoje ar JAV teisinėje sistemoje. Gal jie tikisi naudos iš to, kad, jų požiūriu, nuo Aukščiausiojo Teismo jie, kaip įstatymų leidėjai, nukenčia daug rečiau? Koks jūsų požiūris į tokias politikų intencijas?

R.N.: Tiesa, konstitucinės patikros modelių yra visokių. Kiekvienas jų turi savo privalumų ir trūkumų. Lietuvos žmonės, 1992 m. referendumu priimdami Konstituciją, suteikė ir pasitikėjimą bei visus įgaliojimus Konstituciniam Teismui užtikrinti Konstitucijos viršenybę Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Kol kas, matyt, nėra jokių svarių argumentų, kad Lietuvoje situacija šiuo atžvilgiu turėtų būti keičiama.

VEIDAS: Dėl administracinių teismų taip pat kyla įvairių debatų, net ir tarp teisininkų. Ar atsiskyrimo procesas, kuris nukreipė tam tikras bylas į administracinius teismus, buvo logiškas, racionalus? Konferencijose diskutuojama, ar nereikėtų tų sistemų vėl sujungti į vieną ir padaryti Aukščiausiąjį Teismą kaip kasacinę instanciją taip pat ir administracinėms byloms? Kokia jūsų nuomonė apie tai?

R.N.: Šie debatai gana intensyvūs buvo prieš gerą dešimtmetį. Šiuo metu jie praradę pagreitį. Aš manau, kad administracinių teismų modelis ir dvipakopė administracinių teismų sistema leidžia pasiekti du tikslus, kurių siekiama nagrinėjant administracinius ginčus: greitą ginčų sprendimą santykiuose tarp žmogaus ir valstybės ir efektyvią asmenų teisių apsaugą nuo viešosios administracijos neteisėtų aktų. Šiandieną tiek administracinių, tiek bendrosios kompetencijos teismų funkcijos yra pakankamai išgrynintos ir aiškios. Džiaugdamasis galiu sakyti, kad praktikos išsiskyrimai tarp administracinių ir bendrosios praktikos teismų neegzistuoja.

Dvipakopė administracinių teismų sistema turi logišką paaiškinimą, kodėl jinai yra tokia. Todėl, kad administraciniai ginčai, prieš patekdami į teismus, dažnai pereina ne mažiau kaip vieną, o kartais ir kelias ikiteismines ginčų nagrinėjimo stadijas. Taigi šiandieną nematau didelio pagrindo diskutuoti apie poreikį reformuoti susiklosčiusias stabiliai veikiančias tiek bendrųjų, tiek ir administracinių teismų sistemas ir administracinius teismus grąžinti į bendrosios kompetencijos teismus. Juo labiau kad pagal Teismų įstatymą Vyriausiasis administracinis teismas formuoja ir užtikrina vienodą administracinių teismų praktiką, t.y. jis administracinių teismų sistemoje daro tai, ką kasacinis teismas vykdo bendrosios kompetencijos teismų sistemoje

VEIDAS: Ar reikėtų Lietuvoje kažkokių kitokių specializuotų teismų? Tarkim, Vokietijoje, kaip žinote, tokie specializuoti teismai egzistuoja.

R.N.: Specializacija, be abejo, suteikia keletą privalumų. Ji suteikia galimybę teisėjui įsigilinti į tam tikrą teisinių santykių sritį ir kaupti patirtį toje srityje. Todėl Teisėjų taryba ir teismų savivaldos institucijos taip pat skatina teisėjų specializaciją bent jau pačiose ryškiausiose teisinių santykių grupėse, tokiose kaip šeimos ar darbo bylos. Kalbant apie atskirų specializuotų teismų įsteigimą reikia pripažinti, kad Lietuvos valstybė yra gana maža ir organizacinių sisteminių resursų panaudojimo požiūriu būtų sudėtinga steigti atskirus teismus. Todėl aš pasisakyčiau už platesnį specializacijos taikymą pirmosios instancijos teismuose jau egzistuojančioje teismų sistemoje.

VEIDAS: Dėl visos advokatūros visuomenėje esama nuomonės, kad advokatai bendradarbiauja su teisėjais, ir ne tiktai teismo proceso metu: geras advokatas geras tas, kuris iš tikrųjų gali „sutvarkyti reikalus“. Advokatų daugėja,  konkurencija šitoje gildijoje auga, čia yra labai daug kvalifikuotų žmonių, bet esama ir žemesnės kvalifikacijos. Kaip jums tenka susidurti su advokatų dalyvavimu procesuose, su advokatų rašomais dokumentais? Kokia jūsų nuomonė apie šią gildiją?

R.N.: Advokatūra bendrąja prasme suteikia galimybę asmeniui gauti kokybišką teisinę pagalbą susidūrus su teisine problema. Be abejo, kaip ir visur, egzistuoja išimčių. Galima tik apgailestauti, kad sprendžiant kasacinių skundų priėmimo klausimą ir mums tenka matyti, jog kartais tie skundai negali būti priimti vien todėl, kad yra surašyti nekvalifikuotai. Čia, aišku, didelis vaidmuo ir atsakomybė tenka pačiai Advokatų tarybai užtikrinant, kad per advokatų egzaminą į advokatūrą patektų tik kvalifikuoti asmenys.

Na, o jei kalbėtume apie jūsų įvardytus neformalius teisėjų ir advokatų ryšius, tai ši tema ne sykį jau gvildenta ir žiniasklaidoje, ir įvairiose mokslinėse diskusijose. Be abejo, tiek teisėjas, tiek advokatas gyvena bendruomenėje, turi savo privatų gyvenimą, todėl pastangos užkirsti kelią tiems asmenims susitikti privačioje aplinkoje, pirmas dalykas, prieštarautų privataus gyvenimo neliečiamumo principui; antras dalykas, nėra jokių mechanizmų, kaip tą būtų galima kontroliuoti ir įgyvendinti. Todėl savaime suprantama, kad teisėjų ir advokatų privatus bendravimas yra galimas tokia apimtimi, kiek jis suderinamas su abiem šioms profesijoms taikomais profesiniais etikos reikalavimais. Ne sykį kalbėta apie tai, kad teisėjas su advokatu privačioje aplinkoje neturėtų aptarinėti vieno ar kito jų nagrinėjamų bylų. Tai savaime suprantama aksioma ir apie tai daug kalbėti nėra jokio reikalo.

O apskritai profesinė diskusija tarp advokatų ir teisėjų yra galima. Šiandieną teisėjai dalyvauja advokatų kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Mes esame suinteresuoti tuo, kad advokatų darbo kokybė gerėtų, nes mūsų tikslas yra bendras – aukštas žmogaus teisių apsaugos standartas.

VEIDAS: Strasbūro žmogaus teisių teisme, pagal statistiką, pareiškimai prieš Lietuvą, kurie patenkinami, yra tipiškas pažeidimas – šeštas straipsnis, tai yra teisė į teisingą teismą. Tai iš tikrųjų liudija, kad teismuose, ikiteisminiuose tyrimuose, prokuratūros darbe yra broko, kurį tenka fiksuoti tarptautiniam teismui. Kodėl tokia situacija susidariusi, kuri grandis čia silpniausia – teismai, prokuratūra, ikiteisminio tyrimo pareigūnai? Kur dažniausiai kyla problemų?

R.N.: Nesame kuo nors išskirtiniai. Strasbūro teisme Žmogaus teisių konvencijos šeštas straipsnis yra plačiausiai taikomas straipsnis iš viso žmogaus teisių katalogo, kalbant tiek apie Lietuvą, tiek apie visas Europos žmogaus teisių konvencijos dalyves. Lygiai taip pat Lietuvos pralaimimų bylų specifika nėra tokia, kad leistų įžvelgti kažkokių sisteminių problemų. Tai savaime nereiškia, jog mums nereikia analizuoti, nagrinėti tų atvejų, kodėl vis dėlto taip pasielgėme su savo piliečiais, kad šie buvo priversti ginti savo teises Europos žmogaus teisių teisme. Aišku, ikiteisminio tyrimo kokybė turi erdvės tobulėti, ir baudžiamąsias bylas nagrinėjantys teisėjai dažnai išsako priekaištų ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Civilinėse bylose žmogaus teisių pažeidimai dažniausiai konstatuojami dėl pernelyg ilgo teismo proceso, ir tai paprastai susiję su atvejais, kai Lietuvos teismų sprendimai būna panaikinami, bylos grąžinamos nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismams, apsuka kelis ratus, ir, žiūrėk, jau „prikapsi“ kokie šešeri metai. Tai iš karto kelia klausimą, ar procesas netruko per ilgai.

Šiuo atžvilgiu reikia pabrėžti, kad labai atidžiai stebime bylas, kurių nagrinėjimas užsitęsia ilgiau kaip dvylika mėnesių. Apie tokių bylų nagrinėjimą informuojami teismų pirmininkai, kurie administracinės priežiūros ribose, aišku, nesikišdami į teisėjo nepriklausomumą, pažiūri, ar tos bylos nagrinėjimo sparta yra pakankama, ar joje apskritai atliekami procesiniai veiksmai. Tikimės, kad tokių atvejų bus vis mažiau.

Noriu pasidžiaugti, kad Europos žmogaus teisių teismas pripažino, jog Lietuva turi efektyvią teisinę priemonę pati susitvarkyti su žmogaus teisių pažeidimais, atsiradusiais dėl pernelyg ilgo teismo proceso. Lietuvoje tokie asmenys gali kreiptis į Teisingumo ministeriją arba į Lietuvos teismus dėl žalos atlyginimo ir tokį žalos atlyginimą gauti, ką Europos žmogaus teisių teismas yra pripažinęs kaip efektyvią priemonę, dėl kurios procesas Europos žmogaus teisių teisme kartais tampa nebereikalingas.

VEIDAS: Dar vienas klausimas. Regis, kažkur viešojoje erdvėje esate užsiminęs, kad pasisakote už tarėjus Lietuvos teismuose?

R.N.: Iš tikrųjų manau, kad šitas klausimas, tiek kartų diskutuotas viešojoje erdvėje, yra pribrendęs kažkokių sprendimų. Šiandieną situacija tokia, jog visuomenei lyg ir duodama tam tikra užuomina, kad taip, tie visuomeniniai teisėjai gali būti ir jie reikalingi, tačiau delsiama ir nedrįstama priimti praktinių sprendimų, kurie tą mechanizmą Lietuvos teismuose leistų įteisinti. Man atrodo, kad visuomenės įtraukimas į teisingumo vykdymą padėtų nuimti paslaptingumo skraistę nuo teismo proceso ir sukurtų galimybę tiek tiems asmenims, kurie dalyvauja teismo procese kaip visuomeniniai teisėjai, tiek jų šeimos nariams paskleisti žinią apie teismo procesą ir prisidėti plačiąja prasme prie pasitikėjimo didinimo.

Visuomeninių teisėjų modelis, kuris galėtų būti taikomas, be abejo, turėtų būti atsargus ir subalansuotas. Jis neturėtų būti toks, kad užkirstų kelią greitai ir sparčiai vykdyti teisingumą, todėl nereikia turėti iliuzijų, jog tokie visuomeniniai teisėjai atsirastų visose be išimties ar net daugumoje bylų. Man labai imponuoja vokiškas modelis – pačiam teko stebėti teismo procesus, vykstančius, tarkim, Vokietijos darbo teismuose. Juose greta profesionalaus teisėjo teisingumą vykdyti padeda ne teisininkai, tačiau profesionalai, pavyzdžiui, darbdavių atstovai ir darbuotojų profsąjungų atstovų deleguoti asmenys, kurie ne tik suteikia skaidrumo pojūtį, bet ir savo profesionaliomis įžvalgomis padeda teisėjui priimti sprendimą byloje.

Jeigu šiandien panagrinėtume, pavyzdžiui, Lietuvoje veikiančių darbo ginčų nagrinėjimo darbo inspekcijose modelį – šis tokiu principu ir yra sukonstruotas: darbo ginčus ikiteismine tvarka darbo inspekcijose nagrinėja vienas teisininkas, vienas darbdavių ir vienas darbuotojų atstovas. Manau, kad, tarkim, pusiau profesionalių visuomeninių teisėjų įtraukimas į teisingumo vykdymo procesą būtų racionalus žingsnis. Sričių, kuriose jų indėlis būtų objektyviai pateisinamas, be abejo, yra ir daugiau. Jeigu tai būtų, tarkim, komunikacijų byla, teisingumą vykdyti galėtų padėti specialistai, kurie turi patirties būtent šitose srityse; komercinių santykių byloje – asmenys, kurie turi patirties versle, kaip Prancūzijoje, kurioje verslo bylas nagrinėja iš principo didelę patirtį ir nepriekaištingą reputaciją visuomenėje turintys verslininkai. Manau, kad pritarčiau būtent tokiam visuomenės įtraukimui į teisingumo vykdymo procesą.

Algimantas Šindeikis, Vilija Balaševičiūtė

 

 

Švęskime ir nesibylinėkime

Tags: , ,


Scanpix

Pavadinime sudėliotas gražus palinkėjimas atspindi anaiptol ne visuomet simpatišką tikrovę. Nieko nuostabaus, kad žmonės nori švęsti, ir nelabai jiems rūpi, kokia proga galima neiti į darbą: ar per Velykas, ar per Tarptautinę darbo dieną – Gegužės 1-ąją. Gal šiek tiek stebina, kad daugiau nei trečdalis apklaustųjų (35,8 proc.) nenorėtų šios šventės matyti nedarbo dienų sąraše – matyt, ši diena tvirtai asocijuojasi su sovietine praeitimi. Ar toks jautrumas praeičiai nereiškia, kad ji mus laiko tvirtai įsikibusi? Juk dauguma žmonių tik tą ir daro, kad dirba – kodėl tad šio akivaizdaus dalyko nepaminėjus nedarbu?

 

Klausimas apie Gegužės 1-ąją – nuoroda į šio „Veido“ numerio pagrindinę temą apie darbo santykius. Klausimas apie teismus šliejasi prie interviu su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku Rimvydu Norkumi. Daugmaž pasitikintys teismais piliečiai (27,4 proc.), deja, neatsveria nepasitikinčiųjų (70,4 proc.). Ar tai irgi nėra praeities našta? Juk sovietinis žmogus neretai jautėsi bejėgis prie valstybę, kuri, peržengus anaiptol ne juridinio, o politinio leistinumo ribą, žiauriai su juo susidorodavo. Dabartinės Lietuvos pilietis gal ir nesijaučia politiškai prispaustas, tačiau valstybe nepasitiki.

 

 

Ar Gegužės 1-ąją reikėtų palikti nedarbo dienų sąraše? (proc.)

1                    Taip               63,0

2                    Ne                 35,8

3                    Apie tai negalvojau            1,2

 

Ar pasitikite Lietuvos teismais?            (proc.)

1                    Pasitikiu        8,8

2                    Labiau pasitikiu nei nepasitikiu               18,6

3                    Labiau nepasitikiu nei pasitikiu               36,0

4                    Nepasitikiu   34,4

5                    Apie tai negalvojau            2,2

 

 

Šaltinis: „Veido“ užsakymu rinkos tyrimų ir konsultacijų bendrovės „Prime Consulting“ 2015 m. balandžio 24-26 d. atlikta Lietuvos didžiųjų miestų 500 gyventojų apklausa. Cituojant apklausą, nuoroda į „Veidą“ būtina.

 

Izraelio ekspertas moko Lietuvos teisėjus, kaip paspartinti bylų nagrinėjimą

Tags: ,


Tarptautinėje viešojo sektoriaus efektyvumo konferencijoje vedami mokymai, skirti padėti teismams ženkliai paspartinti bylų nagrinėjimą. Mokymus teisėjams veda Shimeonas Passas, Izraelio teismų reformos vykdytojas ir sertifikuotas Apribojimų teorijos ekspertas.

Pertvarkius Izraelio teismų veiklos procesus, bylų nagrinėjimo terminai sutrumpėjo apie 50%, o teismuose priimamų nuosprendžių padaugėjo daugiau nei 40%. Izraelio teismų reforma parodė, jog greitesnis bylų nagrinėjimas nepakenkė nutarčių kokybei – pastaroji netgi pagerėjo, kartu padidindama visuomenės pasitikėjimą teismais.

Pasak Shimeono Passo, reikšmingų rezultatų teismuose duoda net iš pažiūros primityvūs patobulinimai. Išanalizavus Izraelio teismų procesus, buvo susitarta, kad esminis jų apribojimas yra teisėjas. Yra tam tikros ribos, kokį darbo krūvį teisėjas gali pakelti, todėl reikia maksimaliai išnaudoti jo galimybes ir laiką. Teisėjas turi nedaryti tų darbų, kuriuos gali padaryti jo padėjėjai, kiti specialistai bei tarnybos, veikdami pagal į teisėją subordinuotą veiklos procesą. Teisėją turi pasiekti kuo geriau „sukomplektuota“ byla, kad jis galėtų ją išnagrinėti per kuo trumpesnį laiką, kuo mažiau stabdydamas bylos eigą.

„Pradėdami reformą, nusistatėme svarbiausią sistemos tikslą – užtikrinti greitą teisingumą. Tada apsibrėžėme tikslo rodiklius, suradome silpniausias sistemos grandis, maksimaliai jas išnaudojome, pajungėme kitų sistemos grandžių pajėgumus, kad „nuimtume“ nuo silpniausiųjų grandžių dalį svorio, sustiprinome veiklos planavimą”, – pasakoja  S. Passas.

S. Passas dalyvauja Tarptautinėje viešojo sektoriaus efektyvumo konferencijoje, vykstančioje spalio 24–25 d. Vilniuje. Šioje konferencijoje viešojo sektoriaus tobulinimo praktikai iš viso pasaulio dalijasi patirtimi, kaip jiems pavyko pasitelkus veiklos tobulinimo įrankius padidinti įvairių viešojo sektoriaus organizacijų efektyvumą. Antrąją seminaro dieną vyksta praktiniai mokymai, kaip taikyti šiuos įrankius konkrečiose įstaigose. Kertinės šios konferencijos temos – ilgas bylinėjimasis teismuose, eilės sveikatos priežiūros įstaigose ir neefektyvūs viešieji pirkimai.

Renginį organizuoja JAV veikianti nevyriausybinė organizacija TOCICO, vienijanti šiuolaikinių vadybos metodų ekspertus visame pasaulyje. Nuo 2003-ųjų metų TOCICO yra surengusi daugiau nei 20 tarptautinių konferencijų JAV, Indijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Europoje.

Renginio dalį, skirtą teismų darbo efektyvinimui skatinti, organizatoriams padėjo surengti Advokatų profesinė bendrija MAQS Law Firm. „Kasdien matome, kad teisėjai turi nežmonišką darbo krūvį. Dėl šios priežasties jiems tenka vis daugiau nagrinėtinų bylų, o išteklių nedaugėja. Todėl kartu su organizatoriais norėjome pritraukti patyrusių užsienio ekspertų, kurie galėtų įvertinti situaciją ir pateikti naudingų patarimų Lietuvos teisėjams ir teismams, kaip padaryti, kad ir teisingumo vykdymas paspartėtų, ir teisėjų darbo sąlygos gerėtų. Tai buvo motyvas, lėmęs imtis iniciatyvos ir padėti organizuoti bei remti šį renginį”, – komentuoja MAQS Law Firm vadovaujantysis partneris, advokatas dr. Deividas Soloveičikas.

Teistis „gyvai“ populiariau nei virtualiai

Tags: ,6,5 mln. litų kainavęs pirmas didelis duomenų skaitmenizavimo blynas prisvilo: liepą pradėjęs veikti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas E.teismas.lt turėjo palengvinti gyvenimą advokatams, teisėjams, gyventojams, paštininkams, tačiau bandę juo naudotis skundžiasi sistemos klaidomis ir kategoriškai teigia, kad elektroninės bylos neveikia.

„Elektroninės sistemos naudą pamatysime tada, kai ji bus plačiai naudojama. Dabar kartais pasitaiko, kad teismas net nebūna skaitmenizavęs dokumentų, o kam gi juos įkelti į sistemą, jei turinio peržiūrėti vis tiek negali“, – svarsto advokatas Mindaugas Navickas, kuris testavo naująjį portalą ir ruošia pasiūlymus, kaip jį pagerinti.
Advokatas prisipažįsta dar neišbandęs visų funkcijų, nes ir klientai linkę rinktis tradicinį „popierinį“ teismo proceso būdą, tačiau naudojasi galimybe greičiau ir patogiau gauti informaciją. Teisininkas sako šiandien su byla galintis susipažinti internete, nes elektroninėje sistemoje mato proceso pokyčius, jam budėti prie pašto dėžutės, kol dokumentai atkeliaus paštu arba važiuoti į teismą pavartyti bylos.
Vis dėlto, M.Navickas yra vienas iš nedaugelio advokatų, kurie naudojasi portalu. Sistemoje užsiregistravę maždaug 800 advokatų, nors Lietuvoje jų yra apie 1800 ir dar tiek pat jų padėjėjų. M.Navickas aiškina, kad dalis advokatų specializuojasi tik baudžiamosiose bylose (jos elektroninėje sistemoje neprieinamos), kitiems koją kiša ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių stoka, ir advokatų amžius, lemiantis atvirumą naujovėms.
„Be to yra advokatų, kurie neveda bylų, tik konsultuoja, todėl elektroninė sistema jiems neaktuali“, – svarsto M.Navickas.
Kol kas dokumentai elektroniniu būdu gali būti teikiami tik civilinėse ir administracinėse bylose. Tačiau besinaudojant elektronine sistema taikomas 25 proc. mažesnis žyminis mokestis, pigiau atsieina parengti ir pateikti teismui procesinius dokumentus, nebėra būtinybės skambinti į teismą ir teirautis dėl pokyčių byloje, nebereikia skubėti dokumentų priduoti teismo ar pašto darbo laiku.
Atrodytų, elektroninė sistema taupo laiką, pinigus ir net mažina kamsčius gatvėse, nes vietoj kelionės į teismą ar paštą, užtenka sėsti prie kompiuterio. Vis dėlto, solidžiu vartotojų skaičiumi pasigirti ji dar negali. Dauguma išbandžiusiųjų atsisako mokytis ir naudotis elektroninėmis bylomis, nes sistema neveikia.
„Rimtų sistemos trukdžių neužfiksavome, o situacijų, kad nepavyktų dokumentų pridėti pirmą kartą prisijungus, žinoma, jau pasitaikė, bet jų bus ir ateityje. Naudojantis Elektroninių valdžios vartų programa, taip pat atsiranda ryšio problemų, o ir Elektroninės deklaracijos sistemos (EDS) vartotojams iškart deklaruoti duomenų nepavyksta. Kartais pasitaiko objektyvių ryšio trukdžių, kartais koją pakiša naudotojo nemokšiškumas“, – dėsto Nacionalinės teismų administracijos (NTA) direktoriaus pavaduotoja Reda Molienė.
NTA konsultantai, kurie moko vartotojus naudotis sistema telefoninio pokalbio metu, per dieną sulaukia daugiau kaip 100 skambučių dėl registracijos, duomenų įvedimo, dokumentų pridėjimo, ryšio sutrikimų, informacijos paieškos trukdžių ir t.t. vartotojus konsultuojantys specialistai tikina, kad daugeliu atvejų problemų kyla ne dėl sistemos, bet dėl vartotojo klaidų.
Advokato M.Navicko teigimu, anksčiau, kai jis bandė sistemą, dėl techninių kliūčių negalėjo išsiųsti procesinių dokumentų, bet vėliau sistemos diegėjai juos esą sutvarkė. NTA Teismų analizės skyriaus vedėjas Donatas Kiauzaris pripažįsta, kad be atsitiktinių „vaiduokliškų“ klaidų, kurios kaip savaime atsirado, tai pačios ir išnyksta, pasitaiko ir grubių programavimo klaidų, padarytų kuriant sistemą. Diegėjai esą nežinojo kaip elgtis, todėl sistema nuolat tobulinama.
„Portalo veikimas priklauso ir nuo tinkamo kitų sistemų veikimo. Kartais pasitaiko ir ryšio trikdžių. Gavę nusiskundimų dėl dokumentų pateikimo, nesklandumų prisegant papildomus dokumentus, operatyviai stengiamės taisyti klaidas. Tačiau per tris mėnesius, kol veikia sistema, rimtų „nulūžimų“, kad ji neveiktų ilgai, kol kas neturėjome“, – kolegei antrina D.Kiauzaris.

Apkrovė teismus popieriais
Kai elektroninių teismų paslaugų portalas pradėjo veikti, skaičiuota, kad elektroninė bylų sistema valstybei sutaupys milijoną litų per metus. Atsisakant dokumentų spausdinimo ir kopijavimo. Tačiau sistema jau kainavo 6,5 mln. litų, dar 1,9 kainuos papildoma įranga teismams, techninė priežiūra. Vadinasi, ji atsipirks ne mažiau kaip po 8 metų ir tik tada, jei vartotojai ją naudos.
„Manau, kad naudą pamatysime tada, kai didžioji dalis proceso dalyvių įsijungs į elektroninę erdvę ir galės dokumentus gauti tik elektroniniu būdu. Išvengsime kopijavimo, siuntimo išlaidų, nes dabar vos dalis naudotojų juos gauna elektroniniu būdu, kitiems papildomai reikia siųsti popierinius dokumentus. Kai ieškovas vienas, o atsakovai yra keli, teismas privalo užtikrinti, kad visos šalys gautų procesinius dokumentus. Taigi, bent pradiniame sistemos veikimo etape teismai nelaimi nieko, o yra apkraunami papildomais sunkumais“, – komentuoja NTA Informatikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Antanas Girnius.
Vilniaus apygardos teismo atstovas spaudai Gintautas Stalnionis nesureikšmina sudėtingo perėjimo prie naujos sistemis ir sako, kad stambus duomenų elektronizavimo projektas stringa, kaip ir daugelis kitų naujovių, kurios arba buvo įdiegtos paskubomis, arba vartotojai dar nebuvo joms tinkamai pasiruošę.
„Didesnį krūvį gauna ir teisėjai, ir sekretorės, nes atsiranda daug papildomo darbo. Dokumentus reikia skanuoti, skaitmenizuoti, įkelti į sistemą, o visa atsakomybė, ar pavyko dokumentus įkelti į portalą, ar ne, tenka žemiausios grandies darbuotojams. O proceso dalyvių, kurie turi prieigą prie sistemos nėra daug“, – komentuoja G.Stalnionis.
D.Kiauzaris tikina, kad ateityje teismai nebeturės spausdintuvo vaidmens ir dokumentų pristatymo funkciją perims E.pristatymo sistema. Tada jau Lietuvos paštas turės rūpintis, kad dokumentai būtų atspausdinti ir pristatyti visoms proceso šalims.

“Neigiamas teismų įvaizdis formuojasi ne teisme, o greta jo”

Tags: ,Lietuvai reikia vakarietiška praktika paremtos teismų reformos, kuri užtikrintų greitus ir teisingus teismų sprendimus ir didesnį pasitikėjimą teismais. Deja, dabar Lietuvoje jais pasitiki vos penktadalis visuomenės.
Apie tai, ką reikia daryti, kad Temidė ir Lietuvoje pelnytų tokį pasitikėjimą kaip kitose demokratinėse visuomenėse, „Veidas“ kalbasi su Teisėjų tarybos pirmininku, Aukščiausiojo Teismo pirmininku Gintaru Kryževičiumi.

VEIDAS: Neseniai pareiškėte, kad teisėjai privalo ne tik visuomenę išklausyti, bet ir į ją įsiklausyti. Žadėjote daugiau susitikinėti su piliečiais. Gal efektyviau būtų įvesti tarėjų instituciją?
G.K.: Susitikimai su konstruktyviai mąstančiais, teismų darbą pagerinti norinčiais žmonėmis yra labai vertingi. Todėl bendravimo su visuomene plėtojimą vertinu kaip vieną teismų savivaldos prioritetų. Tai reikšminga ir ruošiantis tarėjų, arba visuomeninių teisėjų, instituto atsiradimui.
Visuomenės grupių noras tiesiogiai dalyvauti vykdant teisingumą sveikintinas, ir teisėjų bendruomenė šią idėją visiškai palaiko. Tačiau mes garsiai kalbame apie pavojus, kurie gresia, jei nebus sukurtas deramas tarėjų atrankos mechanizmas, užkirsiantis kelią visuomenės atstovais teismuose tapti atsitiktiniams, grupių ar asmeninių interesų vedamiems asmenims. Svarbu, kad įstatymu būtų sudarytos prielaidos jais tapti tik nepriekaištingos reputacijos, savo darbais ir gyvenimiška patirtimi bendruomenės pasitikėjimą užsitarnavusiems piliečiams. Tada tikiu, kad visuomenėje bus pasitikima teismų priimamais sprendimais, kils teismų autoritetas.
Teisėjų tarybos iniciatyva, siekiant tobulinti teismų sistemos veiklą, atliekamas išsamus tyrimas, kuriuo siekiama identifikuoti tas teismų veiklos sritis, kurios neigiamai veikia mūsų visuomenės nuomonę apie teismų darbą. Tyrimą atlieka Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto mokslininkai. Pirmojo etapo rezultatai nustebino vienu aspektu: dauguma apklaustų žmonių palaikė tarėjų instituto atsiradimo idėją, tačiau pareiškė, kad patys jais nenorėtų būti suprasdami didžiulę atsakomybę.
Teisėjų taryboje ir teisėjų bendruomenėje daug diskutuojame: kas būtų tie, su kuriais kaip lygūs su lygiais pasidalytume atsakomybe, priimdami sprendimus? Teisėjams keliami aukščiausi reikalavimai – mes baigiame teisės studijas, laikome specialius egzaminus, kandidatams keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, vertinami profesiniai gebėjimai, asmeninės savybės ir t.t. Kruopštaus ir daugiapakopio vertinimo sistema leidžia įsitikinti pretendento į teisėjus tinkamumu, pasirengimu atsakingai, kvalifikuotai vykdyti teisingumą.
Tai, ką minėjau kalbėdamas apie visuomenės atstovų tiesioginį dalyvavimą vykdant teisingumą, turi būti visuomenės suprasta ne kaip teisėjų bendruomenės pasipriešinimas šiai idėjai, o kaip visuotinai suprasta būtinybė, nes teisingumo vykdymas yra aukščiausiojo lygmens atsakomybė.
Mums nepriimtinas siūlymas, kad visuomenės atstovai teismuose turėtų patariamojo balso teisę. Manau, kad tai būtų teisinė fikcija, iliuzorinis visuomenės įtraukimo į teisingumo vykdymą modelis, kuris neatspindėtų visuomenės lūkesčių.
VEIDAS: Vis dėlto daugelyje šalių pirmos instancijos ir apeliaciniuose teismuose tarėjai yra, tad yra iš ko mokytis, kaip juos atrinkti.
G.K.: Kalbant apie kitų valstybių patirtis būtina pabrėžti visuomenės brandos, teisinio išprusimo lygį, pagaliau tradicijų ir tautinio mentaliteto specifiką. Pavyzdžiui, Skandinavijos valstybėse, kur teko ne kartą lankytis ir bendrauti su kolegomis teisėjais, visuomenės pasitikėjimas teismais yra tiek pažengęs, kad niekas net ir neužsimena apie galimą bylos nagrinėjimo vilkinimą, jei nagrinėjimas užtrunka ir keletą metų. Šventai tikima, kad to reikia siekiant rasti teisingą sprendimą.
VEIDAS: Bet ten ir teisėjai yra tos pačios subrendusios visuomenės dalis, tad gal bylų tyčia nevilkina.
G.K.: Jei kalbėsime apie bylų nagrinėjimo trukmę ir Lietuvos rodiklius, palyginti su Ispanijos, Italijos ar net Vokietijos, – visos ES valstybių kontekste Lietuva atrodo tikrai labai neblogai pagal visų kategorijų bylų nagrinėjimo trukmę, o komerciniai ginčai pirmos instancijos teismuose sprendžiami greičiausiai Europoje. Bet deguto šaukštas statinę medaus sugadina. Suprantame, kad problemų yra, jas identifikuojame ir sprendžiame.
Pavyzdžiui, Vyriausiajame administraciniame teisme buvo susiklosčiusi situacija, kad bylos gulėdavo po porą metų. Teisėjų taryba kreipėsi į prezidentę siūlydama kitų teismų sąskaita padidinti teisėjų skaičių šiame teisme, o įstatymų leidėjo valia atlikus įstatymų pakeitimus, administracinių teisės pažeidimų bylas perėmė nagrinėti bendrosios kompetencijos teismai, ir dabar laukti apeliacinio bylos nagrinėjimo reikia tik porą mėnesių.
Stebint ir analizuojant padėtį teismuose, akivaizdžiai matoma vadybos žinių stoka. Kartais teismų ar skyrių pirmininkai tiesiog vengia paraginti kolegas teisėjus spartinti užsitęsusių bylų nagrinėjimą, bijodami būti apkaltinti teisėjų nepriklausomumo nagrinėjant bylas principo pažeidimu. Tačiau teisėjo nepriklausomumas apima ir aukštą profesinę kvalifikaciją, pareigingumą bei profesionalumą, o bylų nagrinėjimo vilkinimas, jei toks yra, rodo pareigingumo stoką ir negali būti toleruojamas.
Dėl teisėjų nepriklausomumo sąvokos apimties išaiškinimo ketinu kreiptis į Konstitucinį Teismą. Mano požiūriu, Teisėjų garbės teismas šiek tiek per siaurai aiškina teisėjų nepriklausomumo principo turinį, užkerta kelią drausmės procedūroms vykti, kai kalbama apie aplaidų teisėjo pareigų vykdymą ar jų nevykdymą dėl aplaidumo. Teisėjų nepriklausomumo principo turinys labai platus. Esu įsitikinęs, kad teisėjų kvalifikacijos, pareigingumo, profesionalumo, taigi ir tiesioginės jo veiklos patikra teisėjo nepriklausomumo nepažeidžia, jei tai daro teismų administravimo subjektai, teisėjų savivaldos institucijos, o ne kitos valdžios.
VEIDAS: Tai kas kaltas, kad Darbo partijos juodosios buhalterijos byla tęsėsi tiek metų?
G.K.: Na, štai čia tas pavyzdys, kada iš tiesų trūko vadybinių sprendimų pačiame teisme. Įžvelgiu tuometinių teismo vadovų nepakankamų organizacinių gebėjimų apraišką. Todėl ir priėmėme atitinkamus sprendimus Teisėjų taryboje. Teisėjai buvo taip apkrauti darbu, tuo pačiu metu turėjo dalyvauti kitose panašiose didelės apimties bylose, kad fiziškai buvo neįmanoma tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui. Bet tai tik viena iš priežasčių. Buvo ir kitų, tačiau nenorėčiau jų komentuoti, nes byla dar nepasibaigusi.
VEIDAS: Ar teismų administravimas pagerės sustambinus apylinkių teismus?
G.K.: Teismų stambinimo tendencija ES valstybėse tapo masiniu reiškiniu, nes vadybos požiūriu maža institucija nėra efektyviai valdoma. Nyderlandai, Estija tokią pertvarką jau įgyvendino, kitos valstybės taip pat eina šiuo keliu. Norime ir siekiame, kad kiekvienam asmeniui pasiekti teismą ir „gauti teisingumą“ būtų patogiau ir greičiau.
Planuojamas teismų stambinimas leis suvienodinti teisėjų darbo krūvius, nes dabar neretai gretimuose rajonuose jie skiriasi du ir tris kartus, nors algą visi teisėjai gauna vienodą, be to, didelis krūvis trukdo gerai pasirengti bylai, kenčia kokybė, o žmonės laukia bylos nagrinėjimo kartais ir triskart ilgiau. Teisėjai galės atvykti nagrinėti bylų ir į tas savivaldybes, kurios dabar visai neturi teismų. Mūsų tikslas – kad teisingumo vykdymas artėtų prie žmogaus.
Teismų stambinimo proceso antrajame etape, jei matysime teisėjų krūvio disproporcijas tarp didžiųjų teismų, laisvus etatus perkelsime iš vienų teismų į kitus, siekdami maksimaliai vienodo teisėjų darbo krūvio. Dabar kai kuriuose teismuose per metus vienam teisėjui tenka 300 su trupučiu, o kitam – beveik 700 bylų, tai juk didžiulė disproporcija.
Seime pasigirsta siūlymų, užuot stambinus teismus, įsteigti papildomų teisėjų etatų. Bet ir dabar Lietuva yra pirmame dešimtuke ES pagal teisėjų skaičių. Atėjo laikas diegti teismų vadybos gerąją praktiką, taikomą kitose valstybėse. Procesinių instrumentų tobulinimo problema jau sėkmingai išspręsta dar praėjusios kadencijos Seime. Jei visos sisteminės priemonės bus įgyvendintos, tikiu, kad teismų efektyvumo šuolį pasieksime esant dabartiniam teisėjų skaičiui.
VEIDAS: Lietuvoje tapo sensacija, kai teisėjas Audrius Cininas paaiškino visuomenei savo priimtą verdiktą. Ar tokia praktika turėtų plisti?
G.K.: Manau, kad tokia praktika ateityje turėtų tapti gyvenimo norma, kaip yra kai kuriose užsienio valstybėse. Pavyzdžiui, Nyderlanduose vienas teisėjas kolegijoje paskiriamas tam, kad paprasta kalba paaiškintų teismo sprendimą. Antra vertus, reikia suvokti, kad pats teismo sprendimas negali tapti labai paprastas. Kiekviena profesinė kalba, juo labiau teisinė, negali virsti buitine. Tačiau juk akivaizdu, kad Lietuvoje vyksta lūžis teisėjų sąmonėje, jaunoji teisėjų karta save mato jau kitu amplua – ne vien oficialaus asmens, vykdančio teisingumą, bet ir suprantančio poreikį savo sprendimą paaiškinti, bendrauti su žmonėmis.
VEIDAS: Sakoma, menka vertė teisingumo, kuriuo visuomenė netiki. Kodėl europiniame kontekste tuo išsiskiriame?
G.K.: Sutinku, atrodome nekaip. Bet turime nustatyti to priežastis, į tai nukreiptas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto atliekamo tyrimo antrasis etapas.
Teismų darbe yra ir gerų žinių: štai statistika rodo, kad kokybiniai rodikliai Lietuvoje gerėja visuose teismuose ir visais lygiais. Skundžiamų sprendimų sumažėjo penkiais procentais, iš apskųstų sprendimų daugiau kaip du trečdaliai lieka nepakeisti. Tad kalbame apie keletą tūkstančių neteisingai išspręstų bylų per metus. Pastarųjų metų tendencijos rodo gerus ženklus, nes teismų sprendimų stabilumas kyla, nors bylų daugėja, jos sudėtingėja, o teisėjų krūvis nemažėja.
Beje, jau minėtame VU tyrime apklausti teismų procesų dalyviai išdėstė ne tokią tragišką nuomonę, kokią piešia kitos visuomenės apklausos: per 60 proc. teismų klientų, asmenų, kurie su teismais susidūrė tiesiogiai, jais pasitiki. Bet tai neparodo bendro vaizdo, nes neigiamas teismų įvaizdis formuojasi greta teismo, tarp žmonių, kurie gal net nėra buvę teisme. Dabar apklausiama ši žmonių grupė ir bandomos nustatyti šioje visuomenės grupėje vyraujančio nepasitikėjimo teismais priežastys.
Manau, neįmanoma, kad pasitikėjimas teismais staiga padidėtų 20–30 procentinių punktų. Bet jei žmogus ateina į teismą ir gauna kokybišką paslaugą, požiūris į teismą keičiasi bent jau to žmogaus aplinkoje.
Labai daug priklauso nuo teismo darbuotojų, nuo teisėjo. Taip, nemažai jų pervargę, šis darbas juk labai įtemptas, galų gale vien neigiamas požiūris į teismus psichologiškai veikia neigiamai, tokioje atmosferoje dirbti sunkiau, taigi nutinka ir taip, kad tas nuovargis, tas psichologinis spaudimas kartais prasiveržia. Teisėjai juk irgi tik žmonės.
Dirbame ir šia linkme: nuo liepos mėnesio turime elektroninius teismo posėdžio protokolus, taigi galime klausytis kiekvieno proceso įrašo, kalbamės su teisėjais ir teismų darbuotojais, įtikinėjame vieni kitus, kad privalome būti korektiški, mandagūs ir pagarbūs mūsų žmonėms, visur ir visada jiems padėti, būti atlaidūs net ir tuomet, kai girdime nepagrįstus, kartais net ties įžeidimo riba balansuojančius priekaištus.
Kita vertus, būtina pabrėžti, kad įžeidimai ar teisėjo garbės ir orumo žeminimas reiškia nepagarbą ne teisėjui, kaip asmeniui, o pareigūnui – teismų valdžios atstovui, kartu nepagarbą teismų valdžiai, taigi ir valstybei. Šių vertybių kaina neketiname vaikytis populiarumo, ir tai tvirtai esame nutarę.

Tapome besibylinėjančia tauta

Tags: ,Mažiau nei 3 mln. gyventojų turinčioje Lietuvoje 2012 m. buvo iškelta per 226 tūkst. civilinių ir baudžiamųjų bylų. Nors ir nebe taip sparčiai kaip ankstesniais metais, naujų bylų teismuose ir toliau daugėja: 2011 m. iš viso buvo iškelta 225 tūkst., o prieš devynerius metus – vos 151 tūkst. bylų.
Pasak advokato Rimo Andrikio, tokį didelį bylinėjimosi mastą šalyje lemia įstatymų spragos bei nustatytos pernelyg mažos bylinėjimosi išlaidos. „Raskite atvejį JAV, kad žmogus galėtų kreiptis į teismą nemokėdamas nė dolerio. Ten į teismą kreipiamasi tik gerai apskaičiavus, ar galima sau tai leisti. Na, o Lietuvoje sumokėjęs keliasdešimt litų gali prasibylinėti devynerius metus”, – sako R.Andrikis. – Lietuva pirmauja Europoje pagal kalinių, suėmimų skaičių, bausmių griežtumą – čia mes lyderiai, nors nesame kokia nors Pietų šalis, o beveik „šaltakraujai“ gyventojai.“
Tiesa, civilinių bylų pastaraisiais metais jau nedaugėjo, tačiau toliau gausėjo baudžiamųjų. Pasak advokato, priežastis ta, kad Lietuvoje yra kriminalizuoti ir aiškiai civilinio pobūdžio ginčai bei mažareikšmės, menkai paplitusios veikos. Advokato teigimu, tai būdinga daugeliui besivystančių skurdžių valstybių. „Mūsų politikai, įstatymų leidėjai yra atitrūkę nuo tikrovės“, – konstatuoja R.Andrikis.
Dar viena dėme Lietuvos baudžiamosios teisės istorijoje autoritetingas teisininkas laiko itin siaurą susitaikymo mechanizmą baudžiamosiose bylose: „Mano supratimu, esant bent jau nesmurtiniams nusikaltimams susitaikymo mechanizmas turėtų būti numatytas, taip daugybė baudžiamųjų bylų užgestų jau iki ikiteisminio tyrimo stadijos.“

Teismuose iškelta bylų
2003 m.    2012 m.
151 660    226 162

Pastaba: nurodytas bendras gautų baudžiamųjų ir civilinių bylų skaičius pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose
Šaltinis: Nacionalinė teismų administracija

Vasarojantis teisingumas, persiprotavę valdininkai ir kiti privilegijuotieji atostogautojai

Tags: , ,Atostogų rebusai: kodėl vasarą apmiršta teismų darbas, o papildomas laisvas dienas už įtampą gauna ne tie, kurių darbas priskiriamas prie labiausiai įtemptų.

Privačiame sektoriuje niekam nekyla minčių atostogauti, jei yra įmonei svarbių darbų. Bet ten, kur darbdavys – mokesčių mokėtojai, visuomenės interesas nublanksta prieš atskiro asmens teisę pailsėti, be to, ilgiau nei kiti ir patogiausiu jam metu.
Žinoma, teisė į atostogas – lygiai tokia pat šventa kaip ir kitos garantuojamos įstatymais, tačiau ne didesnė nei visuomenės teisė nenutrūkstamai gauti viešąsias paslaugas. Juk nė vienas įstatymas neliepia, pavyzdžiui, teisėjams skirti atostogas būtinai vasarą ir visas iš karto, juolab teisėjas su stažu turi teisę į dvigubai ilgesnes atostogas nei neprivilegijuotas pilietis. Darbo kodekse numatytos standartinės kasmetinės 28 kalendorinių dienų atostogos, o dirbantys pavojingus ar įtampą keliančius darbus gali ilsėtis ir iki 58-ių. Tiesa, klausimas, ar kai kurių darbų priskyrimas ypatingai varginantiems pakankamai motyvuotas ir ar nepažeidžia teisingumo principo.

Rezonansinės bylos laukia rudens
Net premjerui Andriui Kubiliui, švelniai tariant, nepasirodė labai normalu, kad Vilniaus apygardos teismas vadinamojoje Darbo partijos juodosios buhalterijos byloje birželio 18 d. nutarė padaryti daugiau nei dviejų su puse mėnesių pertrauką – iki rugsėjo 7 d. Maža, kad vis suserga (ar „suserga“?) bylos herojai, tai ir teismas taip ilgai vasarodamas rezonansinę bylą pats stumia senaties termino – 2014-ųjų link.
Žinoma, tuoj pasipylė spėlionės, gal konservatoriai „išmainė“ bylą į jiems palankų darbiečių balsavimą dėl naujos atominės elektrinės statybos. Tačiau net jei šių politinių aplinkybių nebūtų ir jei atmestume įtarinėjimus, kad teismai politikuoja, du su puse mėnesio atostogų svarbioje byloje, juolab artėjančioje prie senaties termino, eilinį kartą kirto per ir taip žemą pasitikėjimą teismais. Bet pakenkė ne tik teismams. Kol Temidė per tiek metų nesugeba atsakyti, ar senoje 2004-2006 m. istorijoje Darbo partijos veikėjai – nusikaltėliai ar ne, vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, rinkėjai turi moralinę teisę ja pasitikėti, iškelti į reitingų viršūnes, o gal net rudenį Seimo rinkimuose patikėti jai valdžią. Tačiau pamodeliuokime situaciją: jei byla baigtųsi ne Darbo partijos naudai, į kieno rankas būtume atidavę valstybę?
Dar vieną rezonansinę bylą – dėl buvusio FNTT vadovo Vitalijaus Gailiaus atleidimo – trims su puse mėnesio (nuo birželio 6 d. iki rugsėjo 27 d.) atidėjo Vilniaus apygardos administracinis teismas. Vasaroja ir politines aistras įkaitinusi dar viena rezonansinė vadinamoji pedofilijos byla. Jei kelių mėnesių vasaros atostogos daromos bylose, kuriose veikiantieji asmenys – aukšti valstybės politikai ar ministrus iš posto išvertusių skandalų herojai, tai kiek tuomet atostogaujama eilinių žmonių bylose? Vasarą teismų nagrinėjamų bylų sąrašai gerokai sutrumpėja, o bylos, kurias nagrinėja teisėjų kolegijos, visai užstringa, nes jei ne vienas, tai kitas tuo metu atostogauja. O kur dar advokatų šventa teisė ilsėtis. Ko gero, geriau būtų, jei, kaip Bulgarijoje, įstatymu teismai tą patį mėnesį būtų išleidžiami atostogų, paliekant tik budinčius teisėjus.
Kad vasarą teismuose – amžinos atostogos, rodo ir toks faktas: Teisėjų garbės teismas, birželio 6 d. paanalizavę Neringos Venckienės elgesį, svarstymą žadėjo pratęsti po daugiau kaip trijų mėnesių, rugsėjo pabaigoje, nes anksčiau niekaip nesusirinks kvorumas. Bet jų sprendimo po tiek laiko nė nebereiks, nes N.Venckienė – nebe teisėja.
Teisėjų tarybos ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius tikina, kad teisėjai apkrauti iki ausų – per metus išnagrinėjama apie 200 tūkst. bylų, tad prieš išeidami atostogų mėnesį turi pasilikti laiko nuosprendžiams jau išnagrinėtose bylose parašyti. O dažno teisėjo atostogos dar ilgesnės nei eilinio civilioko: nors Darbo kodekse nurodyta, kad jiems priklauso tos pačios standartinės 28-ios kalendorinės dienos, tačiau numatyta ir papildomų. Štai eiliniams piliečiams papildomos trys darbo dienos suteikiamos išdirbus vienoje darbovietėje dešimt metų, o po dar penkerių atostogos vėl pailgėja viena diena, teisėjai pradedant nuo penkerių metų stažo kasmet ilsisi diena ilgiau iki 56-ių.
“Tačiau tam reiktų prateisėjauti 33 metus, o teisėjų stažas skaičiuojamas nuo nepriklausomybės atkūrimo”, – skaičiuoja G.Kryževičius. Tačiau yra ir kitų išimčių: Aukščiausiajame Teisme dalis teisėjų vis dėlto atostogauja 56 kalendorines dienas, mat taip buvo numatyta iki 2008 m. liepos galiojusiame šio teismo statute. Nors Konstitucinis Teismas neleido teismams turėti atskirą reguliavimą, tuo pačiu nusprendė, kad teisėjų teisėtų lūkesčių negalima nuvilti, tad seniau dirbantys teisėjai tebeatostogauja arti dviejų mėnesių.
Kiti teismai taip pat turi savų privilegijų. Seimo Socialinių reikalų komiteto narys Algirdas Sysas sako, kad teismai sugudravo: apylinkių ir apygardų teismų teisėjai išsireikalavo papildomas dvylika poilsio dienų kaip kompensaciją už retsykiais dirbamus savaitgalius, kai reikia priiminėti skubius sprendimus, tačiau paskui dar už tą patį išsirūpino ir vadinamąjį tryliktąjį atlyginimą.

Kieno darbas rizikingiausias ir labiausiai sekinantis
Privilegijuotųjų atostogautojų sąrašuose yra ir daugiau keistenybių. Štai valstybės tarnautojai taip pat turi atostogų privilegijų. Jie tris papildomas kalendorines atostogų dienas nusipelno dvigubai greičiau nei eiliniai piliečiai – po penkerių metų valstybės tarnyboje, o paskui gauna dar po vieną kas trejus, kol prikapsi iki 42-iejų. O kur dar įvairūs piniginiai priedai, skiriami už papildomą darbą.
“Idėja buvo, jog valstybės tarnyboje dirbtų krištolinio švarumo ir aukštos kompetencijos žmonės, kuriems reikia skirti didesnes socialines garantijas, kad jie nepabėgtų į kitus darbus”, – privilegijų kilmę prisimena A.Sysas. Deja, pripažįsta politikas, viltys nepasiteisino.
Darbo kodeksas aiškina, kad papildomos atostogos skiriamos dirbantiems darbą su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine rizika. Bet Vyriausybės patvirtintame privilegijuotų atostogautojų sąraše, pavyzdžiui, ne tik chirurgai, bet ir bet kuris su pacientais tiesiogiai dirbantis medicinos darbuotojas. Tarp didžiausią protinę įtampą turinčių priskiriami mokslininkai. Matyt, dėl emocijų pertekliaus Darbo kodeksas ilgiau atostogauti leidžia meno žmonėms. Dėl profesinės rizikos ilgiau ilsisi vaistininkai.
Nė vienos šios kategorijos darbų nėra tarp įvairių ekspertų sudaromų pavojingiausių ar labiausiai įtemptų darbų dešimtukų. Juose tarp daugiausiai streso darbe patiriančių dažniausiai minimi kariai, gaisrininkai, pilotai, policininkai, kurie ir Lietuvoje atostogauja ilgiau nei eiliniai piliečiai. Bet kiti privilegijuotų atostogų darbai neatitinka mūsų valdininkų pripažintų nervingiausiais – vykdančiųjų direktorių, taksi vairuotojų, renginių organizavimo ir viešųjų ryšių specialistų. Pagal mirtinų ir nelaimingų atvejų darbo vietoje atvejų dažnumą sudarytame pavojingiausių darbų dešimtuke – tik dvi ir lietuviškos privilegijuotų atostogautojų profesijos – žvejai ir orlaivių pilotai, bet nėra medkirčių, ūkininkų, stogdengių, statybininkų ar sunkvežimių vairuotojų.
Gal pas mus vadovautasi prielaida, kad pas mus įstatymas skiria daugiau poilsio tiems, nuo kurių priklauso ne tik jų pačių, bet ir nemažos dalies visuomenės sveikata, gyvybė ar gerovė? Pagal tokią logiką gal daugiau atostogauti turėtų ne tik valdininkai, bet ir bankininkai, kurie gal išpūtė nekilnojamojo turto burbulą, nes buvo pervargę?

Privatus sektorius atostogauja perpus mažiau nei valstybės
A.Syso manymu, įstatymas turėtų nustatyti bazinį atostogų dydį, o konkrečių asmenų atostogų priedai turėtų būti darbdavio ir darbuotojų aptarti kolektyvinėje sutartyje ar vidaus darbo taisyklėse. Tačiau, pasak parlamentaro, daug emocijų sukėlusiose Darbo kodekso pataisose iš esmės nieko naujo dėl atostogų trukmės nesiūloma, tik vietoj dabartinių 28 kalendorinių dienų siūloma rašyti 20 darbo dienų, kas iš esmės yra tiek pat.
Pagal standartinių kasmetinių atostogų trukmę esame vidutiniai europiečiai: ES  teisės aktuose numatytos mažiausiai keturios savaitės atostogų, kiek mes ir turime. Tačiau prie jų pridėjus švenčių dienas, susidaro 33 dienos, penkiomis mažiau nei ilgiausiai besiilsintys austrai bei maltiečiai ir penkiomis daugiau nei mažiausiai besiilsintys olandai. Tačiau lygiuojantis į kitus vertėtų pasvarstyti ir tai, ar galime sau leisti ilsėtis tiek pat, kiek turtingosios šalys.
Žinoma, pailsėti būtina, ką pabrėžia ir medikai, ir darbo organizavimo specialistai. Tačiau Statistikos departamento tyrimas dar iki krizės, kol ši neiškreipė tikrojo vaizdo, atskleidė, kad vidutinės atostogos valstybės sektoriuje viršija standartinių atostogų trukmę – yra 21,8 darbo dienos, o privačiame – vos 10,3. Tai rodo ne tik išnaudojimą privačiame sektoriuje, bet ir tai, kad valstybės sektorius ilsėtis sau gali leisti dvigubai ilgiau nei išgali privatusis.

Nuteisti be kaltės – Lietuvoje įprastas reiškinys

Tags: , ,“Galiu drąsiai teigti: Lietuvoje daugybė žmonių nuteisiami kalėti nepadarę jokio nusikaltimo”, – tvirtina garsus baudžiamųjų bylų advokatas Rimas Andrikis.

Taip jis komentuoja Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO statistiką, kad išteisinti asmenys Lietuvoje pastaraisiais metais sudaro vos 2–3 proc., o 97 proc. bylose nuteisiami. Pagal išteisintų asmenų skaičių Lietuva yra viena ES autsaiderių.
“Teismuose kasmet turime keliasdešimt tūkstančių bylų, gyventojų šalyje – trys milijonai, o išteisinama trys keturi šimtai žmonių. Tai katastrofa, didžiulė gėda mūsų teisėjams. Bet jūs pasižiūrėkite į mūsų teisėjų drausminę praktiką: rasite teisėjų, kurie nubausti, nes kažką paleido, nesuėmė, klaidingai senatį pritaikė, o kad klaidingai nuteisė – tokių atvejų tiesiog nėra”, – stebisi R.Andrikis.
O ir patys nuteistieji, kaip teigia R.Andrikis, būdami nekalti praleidę įkalinimo įstaigose po kelerius metus, atgavę laisvę ieškinių dėl to neteikia, nes nemato prasmės.
“Tokią padėtį lemia teisėjų baimė išteisinti nekaltą žmogų, nes užsipuls visi – pradedant žiniasklaida ir baigiant valdžia. Elgesys su teisiamaisiais Lietuvoje tragiškas, šiuo atžvilgiu mūsų šalis yra viena labiausiai represinių valstybių ES”, – pabrėžia advokatas.
Generalinio prokuroro Dariaus Valiaus teigimu, toks mažas išteisinamų asmenų skaičius būdingas tik totalitariniams režimams. Siekdamas taisyti padėtį ir labiau ginti nukentėjusiųjų interesus, D.Valys teigia 2010 m. rudenį panaikinęs nuo 2006 m. galiojusius išteisintų asmenų apskaitos nuostatus. Išteisinamųjų nuosprendžių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė dabar vykdoma apygardų prokuratūrose.
“Prokuroro pareiga – ginti nukentėjusįjį, jo teises ir laisves, kuo greičiau išaiškinti nusikaltimą padariusius asmenis. Visada siekiame, kad kaltinamasis būtų teisingai nubaustas, o nekaltas nebūtų nuteistas. Tačiau iki šiol buvo susiklosčiusi ydinga situacija, kai prokurorai, esant nors mažiausiai tikimybei, kad kaltinamasis gali būti teismo išteisintas, vengdavo perduoti teismui bylas, kuriose buvo pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę. Manau, kad tokią situaciją lėmė gana griežta išteisintų asmenų apskaitos tvarka. Išteisinimų atvejais prokurorams tekdavo rašyti pasiaiškinimą, o kartais net gauti tarnybinę nuobaudą už netinkamai atliktas pareigas. Taigi daugeliu atvejų prokurorai, esant bent mažiausiai asmens išteisinimo tikimybei, tyrimą nutraukdavo”, – teigia D.Valys.
Nauja tvarka, pasak generalinio prokuroro, turėtų skatinti prokurorus nebijoti teisminių procesų rezultatų.

Lietuvoje nuteista ir išteisinta asmenų (pirmos instancijos teismuose)
Nuteista    Išteisinta    Išteisintųjų proc.
2008 m.
14 295    302    2,1
2009 m.
14 664    303    2
2010 m.
15 689    388    2,5
2011 m.
15 381    484    3,1

Šaltinis: teismų informacijos sistema LITEKO

Šimtai tūkstančių darbo valandų ir milijonai litų – į balą

Tags: , , ,Juozas Lukša iš Didžiosios Riešės teismų duris varstė šešerius metus. Ir kaip paaiškėjo, visai be reikalo – ilgai vilkinta jo byla galiausiai buvo nutraukta dėl senaties. Istorija visiškai banali: į stovintį jo sunkvežimį atsitrenkė lengvasis automobilis.

Bandymas nustatyti, kas kaltas – J.Lukša ar lengvojo automobilio vairuotojas, truko daugiau nei penkerius metus. Bylą sudarė penki tomai madžiagos, atlikta begalė ekspertizių, bylą nagrinėjo visų instancijų teismai, ponas Juozas advokatams išleido 10 tūkst. Lt, o rezultatas – nulinis: kaltų nėra, byla nutraukta dėl senaties. Beje, visas šis bylos nagrinėjimas kainavo šimtus tūkstančių litų.
Ir tai nėra pavienė istorija – jų Lietuvoje šimtai. Štai dar vienas pavyzdys: Lietuvos teisėsaugininkai labai didžiavosi Panevėžyje sulaikę nelegalių kompiuterinių programų platintojus. Bet keletą metų nelegalų verslą plėtoję panevėžiečiai Audrius Tarčiauskas ir Darius Normantas iš balos išlipo sausi. Byla, dominusi net užsienio šalių specialiąsias tarnybas, Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo nutraukta dėl senaties. Po tokio sprendimo pareigūnai, demaskavę šią piratų firmą, teigė, kad jaučiasi gyveną bananų respublikoje.
Dėl senaties nutrauktos bylos bene geriausiai atskleidžia teisėtvarkos institucijų pareigūnų neprofesionalumą, piktavališkumą ar net neįgalumą. Tačiau pradėjus įdėmiau nagrinėti šią sritį paaiškėjo, kad to, kiek bylų Lietuvoje nutraukta dėl senaties per pastarąjį dešimtmetį, nežino niekas: nei policija, nei prokuratūra, nei teismų administracija, nei teisingumo ministras.
Advokatų duomenimis, dėl senaties nutraukiama maždaug 2 proc. visų bylų. Generalinė prokuratūra šiaip ne taip išlukšteno vieną skaičių, kad pernai suėjus senaties terminui buvo nutrauktos 192 bylos dėl nusikalstamų veikų. Kiek dėl šios priežasties lieka neišnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų – nežinia.
Tiesa, pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo Juliaus Sabatausko, dėl senaties nutrauktos bylos ne visada liudija tyrėjų ar prokurorų neprofesionalumą arba teisėjų angažuotumą. Neretai bylas dėl senaties tenka nutraukti todėl, kad kaltinamieji jų nagrinėjimą vilkina, išnaudodami visas teisines galimybes. Tarkim, dabar turime puikią galimybę stebėti, kaip profesionaliai vilkinama Darbo partijos juodosios buhalterijos byla, kuriai senaties terminas taip pat artėja (tai advokatai serga, tai kaltinamoji sunegalavo, tai kažkas į komandiruotę išvyko ir t.t.).
Pasak J.Sabatausko, dar viena priežastis, dėl kurios bylų nagrinėjimas nusitęsia metų metus, – ilgai atliekamos ekspertizės. Pavyzdžiui, finansinės ekspertizės, kai kaltinamasis įtariamas iššvaistęs lėšas, išvadų reikia laukti metus ar net ilgiau. Jei byla nukeliauja į Apeliacinį teismą, ekspertizė atliekama dar kartą, jau kitų specialistų. Ir vėl gaištamas laikas.
J.Sabatausko nuomone, įtakos ilgam bylų nagrinėjimui turi ir nepakankama tyrėjų kompetencija. Teisėjai dėl didelių darbo krūvių vienai bylai gali skirti dvi dienas, tad jeigu byla nekvalifikuotai parengta, nesurinkti visi įrodymai ar privelta klaidų, ji grąžinama papildyti. Advokatų teigimu, trys ketvirtadaliai dėl senaties nutrauktų bylų tokio finalo sulaukia dėl tyrėjų nekompetencijos. Taip švaistomi mokesčių mokėtojų milijonai, be reikalo gaišinami teisėjai, o kaltieji išvengia atsakomybės.

Perskirsčius darbo krūvį teismuose pagreitės bylų nagrinėjimas

Tags: , , ,


Scanpix

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva Seimui teikiamas siūlymas atsisakyti nelanksčios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų skaičiaus nustatymo tvarkos ir pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymą ,,Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų skaičiaus”, o šio teismo teisėjų skaičių nustatyti Seimo nutarimu.

Kartu šalies vadovė teikia Seimui siūlymą priimti nutarimą, kuriuo būtų sumažintas teisėjų skaičius Aukščiausiajame Teisme. Tokį siūlymą Respublikos Prezidentei pateikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

Įstatymo projekte numatoma, kad Seimo nutarimo priėmimo procedūra, kuri yra paprastesnė, leis operatyviau ir lanksčiau įgyvendinti sprendimus paskirstant ir suvienodinant teismų darbo krūvį, taip pat paspartinti bylų nagrinėjimo trukmę teismuose.

“Negalime leisti, kad dėl neefektyvaus teismų darbo krūvio paskirstymo žmonės mėnesių mėnesius lauktų teismo sprendimo. Privalome siekti, kad kiek įmanoma greitesnis ir kokybiškas bylų nagrinėjimas būtų užtikrintas visų instancijų teismuose”, – pabrėžė Prezidentė.

Vertindama teismų pastangas ir išreikštą iniciatyvą solidariai, bendromis pastangomis spręsti didėjančių teismų darbo krūvių ir ilgėjančių bylų nagrinėjimo terminų atskiruose teismuose problemas, šalies vadovė siūlo Seimui sumažinti teisėjų skaičių Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nuo 37 iki 35. Ateityje numatoma spręsti klausimą dėl šių etatų perkėlimo į Lietuvos apeliacinį teismą, kuriame šiuo metu darbo krūvis itin didelis, o žmonės priversti bylų nagrinėjimo laukti ištisus mėnesius. Prezidentės nuomone, taip efektyviau būtų paskirstytas darbų srautas, paspartėtų civilinių bylų, kurių skaičius paskutiniu metu ženkliai išaugęs, nagrinėjimas.

Spartesnis ir skaidresnis bylų nagrinėjimas stiprins visuomenės pasitikėjimą teismais

Tags: , ,


Seimui teikiamos Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva parengtos Administracinių bylų teisenos ir Konstitucinio Teismo įstatymų pataisos, kuriomis siekiama paspartinti bylų nagrinėjimą, padaryti teisminį procesą greitesnį, ekonomiškesnį ir paprastesnį.

“Būtina gerinti asmenų teisių apsaugą administraciniuose teismuose, sudaryti galimybes greičiau ir taupiau išspręsti ginčus su valstybinėmis ar vietos valdžios institucijomis. Tai užtikrins efektyvesnį administracinių teismų darbą, o kartu sustiprins visuomenės pasitikėjimą visa teismų sistema”, – teigia Prezidentė.

Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisomis siekiama pakeisti iki tol galiojusią žodinio bylų nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje tvarką, išplečiant galimybes administracines bylas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėti rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas.

Be to, teikiamu projektu siūloma keisti šiuo metu galiojančią ydingą teisėjo nušalinimo klausimų sprendimo tvarką administraciniuose teismuose, kai nušalinimą pavedama spręsti pačiam teisėjui, kuriam nušalinimas yra pareikštas. Pataisomis siūloma nustatyti, kad teisėjo nušalinimo klausimą sprendžia teismo pirmininkas, pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas, o jei byla nagrinėjama kolegialiai, nušalinimo klausimą sprendžia teisėjai, kuriems nušalinimas nėra pareikštas.

Pasak šalies vadovės, kreipimųsi į Konstitucinį Teismą ištirti, ar teisės aktai atitinka Konstituciją ir įstatymus padaugėjo dešimteriopai. Kai kurių Konstitucinio Teismo sprendimų tenka laukti daugiau nei vienerius metus. Todėl būtina spartinti tokių bylų nagrinėjimą, kad sprendimas būtų priimtas ir paskelbtas, kol klausimas visuomenei dar yra aktualus.

Konstitucinio Teismo įstatymo pataisomis siekiama paspartinti konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimą – sudaryti galimybę bylas nagrinėti rašytinio proceso tvarka, vienu metu nagrinėti ne vieną, o kelias bylas, taip pat suteikti įgaliojimus Konstituciniam Teismui byloje gautus prašymus išskirti į atskiras bylas, jeigu prašoma ištirti kelių teisės aktų ar nuostatų atitiktį Konstitucijai ar įstatymams.

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...