Tag Archive | "mažinimas"

Trys skolų naštos mažinimo būdai

Tags: , ,Praėjusią savaitę žurnale „Veidas“ ekonomistė Aušra Maldeikienė citavo ir antrino garsiems pasaulio ekonomistams, skatinantiems ne taupyti, o kitais būdais išvesti Europą iš skolų krizės. Kiek realūs ir tvarūs alternatyvūs keliai ir ar apskritai jie ką nors reiškia Lietuvai?

Neginčijamas faktas yra tai, kad išsivysčiusių valstybių skolos lygis per pastaruosius dešimtmečius pasiekė netvarų lygį, kuris jau nebe skatina ekonomikos augimą, o jį slopina. Dar 2004 m. tik viena ES valstybė (Italija) turėjo skolą, viršijančią per metus sukuriamą BVP. Šiandien greta jos yra Graikija, Airija, Portugalija, artėja ir didžiosios euro zonos šalys. Taupymas ir skolų grąžinimas nėra vienintelė išeitis iš susidariusios situacijos, tačiau visos alternatyvos turi kainą, kurią sumoka vieni ar kiti visuomenės sluoksniai.
Paprasčiausias, tačiau amoraliausias ir žalingiausias skolos naštos mažinimo būdas yra valstybės bankrotas – „atsiprašymas“ už nesugebėjimą vykdyti finansinių įsipareigojimų ir skolų negrąžinimas. Šį scenarijų Graikijai primygtinai siūlo nuolat apokalipsę pranašaujantis ekonomistas Nourielis Roubini, kurio manymu, taupymas yra per daug laiko ir pastangų užimanti alternatyva. Iš dalies Graikijai šis scenarijus jau tapo realybe – šių metų kovą daugiau nei pusė privačių investuotojų rankose sukauptų obligacijų buvo „nurašytos“. Dėl to nuostolių patyrė ne tik gyventojai, skolinę savo valstybei, bet ir, pavyzdžiui, pensijų fondai.
Antras būdas yra siekti didesnės infliacijos. Net jei realaus ekonomikos augimo nėra, valstybės mokestinės pajamos gali didėti kylant kainoms. Dėl to nemažai ekonomistų pritaria ir ragina imtis daug aktyvesnės centrinių bankų monetarinės politikos – ne tik mažinti palūkanų normas, bet ir didinti pinigų kiekį rinkoje. Taip elgėsi JAV federalinių rezervų sistema bei Anglijos centrinis bankas. Nuo pasaulinės finansų krizės pradžios, tai yra investicinio banko „Lehman Brothers“ bankroto 2008 m. rugsėjį, dolerių kiekis rinkoje buvo padidintas tris, o svarų sterlingų – net keturis kartus.
Europos centrinis bankas (ECB) elgėsi daug konservatyviau ir, atsižvelgdamas į pagrindinį savo tikslą – kainų stabilumą, pinigų kiekį iki praėjusių metų vidurio padidino tik maždaug trečdaliu. Tačiau paaštrėjus nerimui dėl Ispanijos ir Italijos pradėjo pirkti šių valstybių obligacijas, o vėliau dar ir suteikė trejų metų trukmės paskolas euro zonos bankams už maždaug trilijoną eurų. Todėl šiuo metu išleistų eurų kiekis yra maždaug dvigubai didesnis nei krizės išvakarėse.
Kol kas ši alternatyvi monetarinė politika nesukūrė infliacijos, nes pinigai nepasiekia vartotojų bei įmonių kišenių ir nesukuria perteklinės paklausos – jie nukreipiami į valstybių skolos vertybinius popierius arba laikomi kaip likvidumo pagalvė tam atvejui, jei pasaulyje pagilėtų finansų krizė. Tačiau kiek toleruotina yra infliacija? Ji sprendžia skolininkų problemas, tačiau tuo pačiu metu mažėja visų šalies gyventojų pajamų bei turimų santaupų perkamoji galia. Kitaip tariant, dėl infliacijos įvyksta turto perskirstymas tarp taupiusiųjų ir besiskolinusiųjų.
Trečias ir geidžiamiausias skolų krizės sprendimo būdas – ekonomikos augimas. Apie jį kalba ir ekonomistai, ir politikai. Deja, kalbų ir norų neužtenka, o dažniausiai siūlomas būdas – fiskalinis stimuliavimas (dar skolinantis) – problemos neišsprendžia, ją tik atideda. Kai kurios fiskalinės priemonės iš tiesų gali būti naudingos, jei yra nukreipiamos į laikinų problemų sprendimą, kurio negali pasiūlyti privatus sektorius. Pavyzdžiui, smarkiai smukus pasaulinei paklausai Vokietijos „Kurzarbeit“ programa leido įmonėms sumažinti darbuotojų darbo trukmę, o prarastas dirbančiųjų pajamas kompensavo valstybė. Panašiai reikėtų vertinti ir Lietuvoje naujoms darbo vietoms taikytas mokesčių lengvatas, įdarbinant prieš tai nedirbusius asmenis.
Tačiau fiskaliniam skatinimui dauguma Europos valstybių neturi lėšų, neturi net galimybių pasiskolinti. Ši politika nesulauktų kritikos, jei valstybės turėtų sukauptus rezervus, kuriuos galėtų skirti ekonomikai skatinti tokių krizių laikotarpiu. Ši situacija tikrai nėra ta, kuriai esant galime apsiginkluoti aforizmu „nuo ko susirgai, tuo ir gydykis“, – skolos skola neužgydysi. Todėl augimo galima siekti per struktūrines reformas, ypač didinant darbo santykių lankstumą, kuris leistų Europos įmonėms drąsiau kurti naujas darbo vietas.
Italijos ekonomika praėjusį dešimtį buvo lėčiausiai auganti ES – ją paralyžiavo geležinis darbo kodeksas, beveik nesuteikiantis darbdaviams galimybės atleisti nekompetentingą darbuotoją. Naujojo Italijos premjero šioje srityje įgyvendinamos reformos jau sulaukė tarptautinių institucijų pagyrų, sumažėjo Italijos skolinimosi kaina finansų rinkose. Ne ką mažiau svarbu atsisakyti protekcionizmo bei subsidijavimo ir toliau skatinti konkurenciją visuose ekonomikos sektoriuose – būtent ji yra tvaraus ir ilgalaikio augimo variklis.
Ar būtina pasirinkti vieną iš šių kelių? Nebūtinai. Trumpuoju laikotarpiu sprendimas bus visų ingredientų mišinys: Graikija restruktūrizavo dalį savo skolos (reikia tikėtis, kad tai buvo vienkartinis Europos slystelėjimas), teks toleruoti šiek tiek didesnę infliaciją ir siekti spartesnio augimo, kurį užtikrins lėtesnis biudžeto deficito mažinimas ir struktūrinės reformos. Lietuva šios dilemos neturi – jos ekonomika yra viena sparčiausiai augančių ES ir be papildomų skatinimo priemonių, o pastangas vertėtų nukreipti į reformas, skatinsiančias investicijas ir darbo vietų kūrimą.
Tačiau ilgo laikotarpio perspektyvos nesikeičia. Reikės išmokti gyventi pagal galimybes ir subalansuoti valstybių biudžetus. Skeptiškai vertinantys fiskalinę drausmę suskubs pacituoti garsią Johno Keyneso mintį, kad „ilguoju laikotarpiu mes visi mirsime“. Tačiau po mūsų gyvens mūsų vaikai ir anūkai, kurie turės grąžinti dabar kaupiamas skolas.

Šiandieninė situacija tikrai nėra ta, kuriai esant galime apsiginkluoti aforizmu „nuo ko susirgai, tuo ir gydykis“, – skolos skola neužgydysi.

Ministerijos parodė, kad rezervų taupyti turi dar nemažai

Tags: , ,Planuojama, kad 4 proc. sumažinus visų ministerijų biudžetus valstybė sutaupys apie 600 mln. Lt. Išimtis palikta tik Krašto apsaugos ministerijai, kurios biudžetas apskritai nebus karpomas, ir Finansų ministerijai, kurios biudžetas negali būti mažinamas 4 proc. dėl skolos aptarnavimo išlaidų didėjimo.

Ministerijos jau suskaičiavo, kaip taupys ir kaip vykdys Seimo sprendimą dėl 2012 m. biudžeto. Paaiškėjo, kad daugiausia stengiamasi taupyti atsisakant arba mažinant finansavimą tam tikroms (ministerijų vadovybės vertinimu, mažiau vertingoms) programoms ir studijoms. Kai kurios ministerijos atsisakė 2011 m. suplanuoto ilgalaikio turto pirkimo, kitos nebefinansuos planuotų investicijų.
Darbo užmokesčio lygį daugumoje ministerijų stengiamasi palikti tą patį, iškyrus tas, kuriose bus naikinami neužimti etatai. Kadangi šis procesas vyko ne taip ir skausmingai, kaip buvo šaukiama 2011 m. rudenį, atrodo, kad ministerijos ir joms pavaldžios institucijos dar turėjo vidinių rezervų. Kita vertus, patys ministerijų klerkai abejoja, ar išties pavyks tuos planus įgyvendinti, nes paprastai metų eigoje pritrūkstama lėšų tam tikriems nenumatytiems atvejams.

Kai kurios ministerijos sutaupo milijonus

Ministerijų atstovai tikina, kad į ministerijas negalima žvelgti kaip į priešiškas organizacijas, nes jos nuolat stengiasi taupyti. Pavyzdžiui, Susisiekimo ministerija pernai sutaupė ir į valstybės biudžetą grąžino 1,4 mln. Lt. Finansų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos teigia sutaupiusios net 192 mln. Lt.
Energetikos ministerijos atstovai teigia, kad jų institucijoje pristabdytas prekių ir paslaugų pirkimas, mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo kursus, į laisvus etatus nebuvo priimama naujų darbuotojų. Vien ministerijos išlaidų sumažinta 8,88 mln. Lt. Toks pat tonas užduotas ir jai pavaldžioms įstaigoms. Taigi Energetikos agentūra sutaupė 1,9 mln. Lt, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra – 2,55 mln. Lt.
Na, o jei kalbėsime apie šiuos metus, paaiškėjo, kad prireikus skirtingos ministerijos randa kuo įvairiausių taupymo būdų. Pavyzdžiui, kultūros ministras apie 12 mln. Lt sutaupyti žada mažindamas statybų išlaidas. Arūno Gelūno teigimu, vien Valdovų rūmų statybos finansavimą ketinama sumažinti 1 mln. Lt.
Daugiausiai kritikos dėl savo taupymo programų sulaukė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis ir švietimo bei mokslo ministras Gintaras Steponavičius, nes pastarasis su pavaldiniais taupymo sumetimais nusprendė neberengti moksleivių dainų šventės, atidėti kai kurių mokyklų renovavimą. Taupoma net ir mokinio krepšelio sąskaita. O štai R.Palaitis mano, kad taupyti išmintingiausia mažinant darbo užmokesčio fondus. Ministras pavaldžioms institucijoms kilniadvasiškai tik leido pasirinkti, kaip tai daryti.

Planų neįvykdys?

Nors ministerijų biudžetų karpymas popieriuose jau atliktas, daug kas abejoja, ar jis bus įgyvendintas iš tikrųjų. Pasak kredito unijos Vilniaus taupomosios kasos analitiko Stasio Jakeliūno, su opiausia problema susiduria ministerijos, turinčios didelį darbuotojų skaičių. Tokios yra Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ministerijos. „Jei peržiūrėsime visus ministerijų sektorius, biudžetus sumažinti 4 proc. nėra realu. Vienas dalykas – mažinti pačių ministerijų ar su jomis susijusių institucijų darbuotojų atlyginimą, o visai kitas – pedagogų ar policininkų“, – teigia finansų analitikas.
O štai sumažinus investicijas ateityje tai neigiamai paveiks visą ekonomiką: mažės darbo vietų, įmonės negaus užsakymų. Taigi biudžetas negaus dalies socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčių įplaukų.
S.Jakeliūno vertinimu, realios biudžeto pajamų ir išlaidų tendencijos pasimatys pavasario pabaigoje. Be to, jei ministerijos ir mažins biudžetus, tie mažinimai nebus rezultatyvūs, nes artėja rinkimai. Ši valdžia suvokia, kad jau nebebus atsakinga už biudžetinių metų pabaigą.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertė Kaetana Leontjeva daro prielaidą, jog tai, kad ministerijų išlaidų mažinimas 4 proc. nesukėlė ažiotažo, galima vertinti dvejopai. Viena vertus, taupyti dar yra kur, kita vertus, ministrai puikiai suprato valstybės biudžeto padėtį ir neprieštaravo solidarizavimuisi viešajame sektoriuje.
Vis dėlto vienodas išlaidų mažinimas visiems reiškia, kad išlaidos mažėja tiek svarbioms, tiek mažiau svarbioms programoms. „O juk gali būti, kad svarbių programų vykdytojai ir taip jau maksimaliai susispaudė ir jiems tas 4 proc. bus itin skausmingas, o kai kurios programos apskritai turėtų būti panaikintos. Asignavimų mažinimas visiems po truputį reiškia, kad išlieka nereikalingos, nerezultatyvios biudžeto programos, atliekamos funkcijos, kurias puikiausiai galėtų vykdyti ir privatus sektorius. Tai rodo, kad mažinti reikėtų ne visiems vienodai kertant iš peties, bet atsižvelgiant į prioritetus“, – tvirtina K.Leontjeva.
Dėl to LLRI jau dešimtmetį siūlo įvesti „sąlyginio“ biudžeto principą, kai kiekvienai biudžeto programai būtų priskiriamas prioritetas, pavyzdžiui, „labai svarbi“, „svarbi“, „mažiau svarbi“, o biudžete trūkstant lėšų iš anksto būtų žinoma, kurios programos atsisakyti pirmiausia.
Instituto siūlymas logiškas ir teisingas, tačiau žinant mūsų tradicijas prašyti kuo daugiau ir žiūrėti, kiek duos, jo gyvybingumas mažai tikėtinas. Valstybės biudžetas neturėtų būti tampomas kaip antklodė, o formuojamas su aiškiai nustatytais prioritetais, bet Lietuvoje biudžetas – vis dar antklodė.

Finansų analitikas S.Jakeliūnas: „Ši valdžia suvokia, kad jau nebebus atsakinga už biudžetinių metų pabaigą.“

Biudžetų mažinimas 2012 m.
(Tokia suma sumažintas paminėtos programos ar srities finansavimas)

Aplinkos ministerija
Lietuvos pasirengimas ir dalyvavimas pasaulinėje parodoje „Expo 2012“ Pietų Korėjoje    550 tūkst. Lt
Investicijų projektas „Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ palaikymas ir vystymas“    918 tūkst. Lt
Daugiabučių namų modernizavimas    3,7 tūkst. Lt
ES paramos bendras finansavimas    24,8 mln. Lt
Iš viso    32 mln. Lt

Energetikos ministerija
Nacionalinės energetikos strategijos tikslų įgyvendinimo programa    507 tūkst. Lt
Valstybės naftos atsargų kaupimo ir tvarkymo programa    90 tūkst. Lt
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa    1,26 mln. Lt
Iš viso    1,86 mln. Lt

Finansų ministerija
Ministerijos išlaidos    700 tūkst. Lt
Centrinė projektų valdymo agentūra    900 tūkst. Lt
Muitinės departamentas    5,9 mln. Lt
Valstybinės mokesčių inspekcijos investicijos    6,8 mln. Lt
Iš viso    29 mln. Lt

Kultūros ministerija
Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programa    7,56 mln. Lt
Valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programa    4,3 mln. Lt
Iš viso    13,9 mln. Lt.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Ministerijos išlaidos    1 mln. Lt
Socialinės pašalpos ir kompensacijos    50 mln. Lt
Išmokos vaikams    15 mln. Lt
Vaikų išlaikymo fondas    4 mln. Lt
„Sodros“ struktūrinės pertvarkos    10,5 mln. Lt
Iš viso    70 mln. Lt

Susisiekimo ministerija
Kelių priežiūros ir plėtros programa bei investicijų programa    61,5 mln. Lt

Sveikatos apsaugos ministerija
Ministerijos išlaidos    10,9 mln. Lt
SAM pavaldžios biudžetinės įstaigos    1,5 mln. Lt
ES ir kitos finansinės paramos bendro finansavimo lėšos    3,38 mln. Lt
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas    181 tūkst. Lt
Iš viso    15,98 mln. Lt
Valstybinė ligonių kasa    88,728 mln. Lt

Švietimo ir mokslo ministerija
Mokinių krepšeliai    30 mln. Lt.
Keičiant sutartinius mokinių koeficientus dėl vidutinio mokinių skaičiaus klasėse didinimo    11,3 mln. Lt.
Smurto prevencijos programa    1 mln. Lt
Švietimo įstaigų pastatų modernizavimas, profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimas, mokslo ir studijų įstaigų atnaujinimas, geltonieji autobusai, mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas    27 mln. Lt
Iš viso    94 mln. Lt

Teisingumo ministerija
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo ir civilinės būklės aktų registravimo funkcijos    535 tūkst. Lt
Teisėjams neišmokėtų atlyginimų dalies kompensavimas    1,5 mln. Lt
Teisingumo ministerija ir ministro valdymo sritims pavaldžios įstaigos    10,5 mln. Lt
Iš viso    12,5 mln. Lt

Užsienio reikalų ministerija
Investiciniai projektai    5,6 mln. Lt
Iš viso    14,2 mln. Lt

Ūkio ministerija
Ministerijos išlaidos    74 tūkst. Lt
Viešųjų paslaugų teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams projektai    440 tūkst. Lt
Studijų rengimas    121 tūkst. Lt
Verslininkų konsultavimas    78 tūkst. Lt
Turizmo įvaizdį kuriantys leidiniai    109 tūkst. Lt
Įsipareigojimų investuotojams vykdymas    266 tūkst. Lt
Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos įgyvendinimas    1,6 mln. Lt
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendras finansavimas    2,2 mln. Lt
Iš viso    4,9 mln. Lt

Vidaus reikalų ministerija
Ministerijos išlaidos    25,8 mln. Lt
Policijos departamentas    26,1 mln. Lt
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas    9,4 mln. Lt
Valstybės sienos apsaugos tarnyba    6,7 mln. Lt
Vadovybės apsaugos departamentas    1,1 mln. Lt
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba    0,9 mln. Lt
Iš viso    70 mln. Lt

Žemės ūkio ministerija
Turto įsigijimas    8,5 mln. Lt
Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa    61,5 mln. Lt
Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų palaikymo programa    673 tūkst. Lt
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir administravimo programa    11,8 mln. Lt
Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programa    13,7 mln. Lt
Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programa    855 tūkst. Lt
Žemės reformos vykdymo programa    1,4 mln. Lt

Amerika mėgins mažinti nedarbą

Tags: , ,Kovai su niekaip nemažėjančiu nedarbu Baltieji rūmai užsimojo skirti 3 proc. JAV metinio bendrojo vidaus produkto atitinkančią sumą – 447 mlrd. dolerių.

Rugsėjo 8-ąją JAV paskelbtas dar vienas, pastaraisiais metais jau įprastas, “ko nors” gaivinimo planas. Užpernai buvo gaivinami bankai, pernai – ekonomika, o šį kartą sumanyta pinigų nepagailėti kovai su niekaip nemažėjančiu nedarbu, tad JAV prezidentas Barackas Obama paskelbė “Amerikos darbo aktą”.
Mat rugpjūčio mėnesį JAV darbo neturėjo 9,1 proc. darbingo amžiaus amerikiečių, o šis skaičius mažai kuo skiriasi nuo kitų šių metų mėnesių ar pernykščio bei užpernykščio nedarbo lygio: pastarąjį kartą mažiau nei 9 proc. bedarbių buvo 2009-ųjų kovą, nors įprastas nedarbo lygis 2001–2008 m. JAV nuolat svyruodavo apie 5 proc.

Skirs milijardus

Pagal naująjį aktą, iš viso merdinčiai darbo rinkai gaivinti iš JAV biudžeto (jei tik patvirtins Kongresas) bus skirta 447 mlrd. dolerių – maždaug 3 proc. BVP. Daugiausiai pinigų numatyta dviem sritims: 224 milijardai – mokesčių lengvatoms užtikrinti ir 223 milijardai – darbo vietoms kurti bei išsaugoti.
Kaip paaiškėjo, B.Obama siūlo pratęsti gruodį pasibaigsiančios mokesčių lengvatos darbuotojams galiojimą ir netgi ją padidinti. Mokesčių lengvatų B.Obama žada ir darbdaviams, įdarbinantiems naujus darbuotojus ar keliantiems atlyginimą seniesiems.
Be to, Vokietijos pavyzdžiu siūloma skatinti darbdavius verčiau mažinti darbuotojo krūvį ir darbo valandų per savaitę skaičių, nei mažinti etatų. Šalia numatytas netgi darbo užmokesčio draudimas, kuris darbuotojui kompensuotų nuostolius, jei jo atlyginimas sumažėtų pakeitus darbą.
140 mlrd. dolerių B.Obamos siūlymu keliautų į viešųjų darbų bei valstybinės paramos sektorius. Tarkime, už 25 mlrd. dolerių B.Obama bedarbių rankomis bei valstybės biudžeto lėšomis ragina renovuoti 35 tūkst. mokyklų.
Svarbu paminėti, kad 35 mlrd. dolerių bus skirta siekiant išsaugoti mokytojų, policininkų bei ugniagesių darbo vietas. Dar 50 milijardų teks kelių infrastruktūrai bei viešajam transportui, o 10 milijardų bus skirta infrastruktūros bankui steigti.

Prieštaringi vertinimai

Šis B.Obamos užmojis pumpuoti pinigus į darbo rinką vertinamas labai prieštaringai. Viena vertus, respublikonai primena, kad fiasko jau ištiko ir ankstesnį B.Obamos mėginimą pinigais gaivinti ekonomiką. Priminsime, kad pernai ekonomikai skatinti buvo skirta 825 mlrd. dolerių, tačiau poveikio beveik nematyti. Juk metų pradžioje B.Obamos administracija prognozavo, kad šiemet ekonomika augs 3 proc., bet liepą šią prognozę jau sumažino iki 1,6 proc., o gali nutikti ir taip, kad kitais metais JAV ištiks recesija.
Naujajam darbo rinkos gaivinimo planui iš esmės nepritaria (kaip jau tapo įprasta) nei demokratai, nei respublikonai. Tiesa, pastarųjų argumentai greičiau politiniai – jie baiminasi, kad naujasis B.Obamos projektas padidins paties prezidento populiarumą artėjant kitų metų rinkimams, nes kitų argumentų jie neturi: B.Obamos planas nemažai paremtas būtent respublikonų siūlymais nedidinti mokesčių bei investuoti į infrastruktūrą.
Tuo tarpu demokratai niekaip nesuvokia, kodėl prezidentas tęsia ydingą buvusio JAV lyderio George’o W.Busho politiką taikyti mokesčių lengvatas dirbantiesiems bei darbdaviams.
Galiausiai ir pats B.Obama nelabai nutuokia, iš kurs ims pinigų naujajam nedarbo mažinimo planui įgyvendinti, jei mokesčiai nedidinami, o biudžeto deficitas, bent jau B.Obamos teigimu, dėl to neišaugs. Vienintelis variantas, kad pinigų iš po žemių turės iškasti praėjusį mėnesį iš respublikonų ir demokratų atstovų sudarytas komitetas, kurio užduotis – nuolat prasimanyti lėšų biudžeto deficitui mažinti.
Pats B.Obama neabejoja nedarbo mažinimo projekto sėkme ir mėgina išsiginti kaltinimų populizmu. “Nauji rinkimai bus po 14 mėnesių, tačiau tie, kurie mus išrinko, neturi prabangos laukti 14 mėnesių – rezultato mums reikia jau dabar. Todėl neabejoju, kad jei įgyvendinsime šį planą, jau 2013-aisiais nebeturėsime biudžeto deficito, o 2017-aisiais JAV biudžete bus lėšų perviršis”, – skelbia JAV prezidentas, tik neaišku, ar pats tuo tiki.

BOX 1:
Nedarbas JAV (proc.)

2005 m. rugpjūtis    4,9
2006 m. rugpjūtis    4,7
2007 m. rugpjūtis    4,6
2008 m. rugpjūtis    6,1
2009 m. rugpjūtis    9,7
2010 m. rugpjūtis    9,6
2011 m. rugpjūtis    9,1

Šaltinis: “Bureau of Labour Statistics”

BOX 2:

Nedarbui mažinti – 447 mlrd. JAV dolerių
Nedarbo mažinimo priemonė    Jai skirta mlrd. JAV dolerių

Mokesčių lengvatos darbuotojams    175
Mokesčių lengvatos smulkiesiems verslininkams    70
Darbo vietų kūrimas / atnaujinimas    140
Draudimo nuo nedarbo sistemos reforma    49
Mokesčių kompensavimas ilgalaikiams bedarbiams    8
Grąžinimo į darbo rinką fondas    5
Šaltinis: Baltieji rūmai

Svarstys prezidento rentos mažinimo klausimus

Tags: , ,


BFL

Vyriausybė trečiadienį svarstys, ar leisti mažinti kadenciją baigusiam šalies vadovui mokamos rentos dydį, jei mažėja pareigas einančio prezidento alga.

Ministrų kabinetas taip pat spręs rentos buvusiam Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkui Kęstučiui Lapinskui skyrimo klausimą.

Pataisų projektą parengusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo panaikinti dabar galiojančią nuostatą, pagal kurią valstybinės rentos dydis negali būti mažinamas. Siūloma, kad renta būtų koreguojama pagal prezidento darbo užmokesčio mažėjimą. Jei šioms pataisoms pritars Vyriausybė bei Seimas, bus lanksčiau perskaičiuojami ir prezidento našlių bei našlaičių rentos dydžiai.

Pagal įstatymą, prezidento valstybinė renta yra 50 proc. prezidento darbo užmokesčio dydžio, galiojusio tą mėnesį, už kurį ši renta mokama. Našlių rentos dydis yra 50 proc. prezidento rentos dydžio, našlaičių – 25 procentai. Įstatyme šiuo metu kartu nustatyta ir išlyga, kad krašto vadovo valstybinės rentos dydis negali būti mažinamas.

Toks teisinis reguliavimas sudaro prielaidą kadenciją baigusiam krašto vadovui mokėti didesnę nei 50 proc. prezidento darbo užmokesčio dydžio rentą.

Šiuo metu valstybės vadovo atlyginimas siekia 24,7 tūkst. litų, tačiau prezidentė Dalia Grybauskaitė ima tik pusę algos. Kas mėnesį į rankas krašto vadovė gauna 9405 litus, dar tokią pat sumą grąžina į valstybės biudžetą. Kaip buvusi eurokomisarė iš Europos Komisijos (EK) prezidentė gauna apie 8 tūkst. eurų kas mėnesį. Ši suma mokama trejus metus po darbo EK pabaigos.

Ministerijos siūloma tvarka, jeigu jai bus pritarta, turėtų būti taikoma tik naujai paskirtoms prezidentų, našlių ir našlaičių rentoms.

Vyriausybė trečiadienį taip pat spręs rentos buvusiam KT pirmininkui Kęstučiui Lapinskui skyrimo klausimą.

74 metų Kęstutis Lapinskas paprašė jam skirti valstybinę signataro rentą po to kai kovo 17 dieną baigėsi jo kaip KT teisėjo ir pirmininko įgaliojimai. Pagal parengtą Vyriausybės nutarimo projektą rentą K. Lapinskui ketinama skirti nuo kovo 18 dienos.

KT K. Lapinskas dirbo 15 metų. Jis taip pat yra dirbęs Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Valstybines signatarų pensijas gauna apie 60 Kovo 11-osios Akto signatarų. Per mėnesį signataro renta sudaro 2 tūkst. 764 litus. Nutarimą dėl valstybinės signataro rentos skyrimo priima Vyriausybė.

Diskutavo apie centrinio šildymo kainų mažinimą

Tags: ,


"Veido" archyvas

Kreiptis į Prezidentūrą, Seimą ir Vyriausybę dėl miestų šilumos ūkiuose susidariusių problemų išsprendimo, deleguoti savo atstovus į darbo grupę, turėsiančią suformuluoti kuo geresnius sprendimo būdus, nutarė antradienį Kauno miesto savivaldybėje savo išvažiuojamąjį posėdį surengusi Lietuvos Respublikos trišalė (ekonominė socialinė) taryba.

Kaip naujienų agentūrai ELTA aiškino šios tarybos vadovas Danas Arlauskas, buvo nuspręsta surengti išvažiuojamąjį posėdį Kaune, nes norėta ir ne Vilniuje susipažinti su problemomis, kurios aktualios daugeliui savivaldybių.

“Norėjom išsiaiškinti, kokius klausimus užsimojusi spręsti Kauno trišalė taryba, kurioje nuo šiol dirbs nauji miesto savivaldybės atstovai. Be to, manyčiau, ne viskas turi būti sprendžiama vien iš Vilniaus pozicijų, todėl respublikinėje taryboje turi būti išklausytas ir regionų balsas. O paskui bendrai tarsimės, kokių geriausių sprendimų turėtų imtis centrinė Lietuvos valdžia”, – sakė tarybos pirmininkas D. Arlauskas.

Informaciją apie problemas savivaldybių šilumos ūkiuose per posėdį Kaune šalies profsąjungų, valdžios atstovams bei darbdaviams pateikė Trišalės tarybos Energetikos komiteto pirmininkas Algirdas Jaruševičius.

Akcentuota, jog nepakankamai kontroliuojamos nuomininkų realios investicijos į miestų šilumos ūkių atnaujinimą, o viešai numatomų investicijų suma yra iš anksto įtraukiama į šilumos kainos tarifą. Dažnai net nepasiaiškinant, ar už numatytas lėšas realiai atliekami būtini darbai. Nėra teisinių bei finansinių galimybių veiksmingai kontroliuoti, ar nuomininkas, mokėdamas nepagrįstai brangiai, perka paslaugas, darbus bei medžiagas iš su juo susijusių įmonių.

Energetikos komiteto nuomone, tobulintina šilumos kainų nustatymo metodika ir jos sudarymo procedūros. Nepriimtina, kad tiek metodikas tvirtina, tiek kontroliuoja jų vykdymą viena ir ta pati institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad kai kuriuose Lietuvos didmiesčiuose neracionaliai išnaudojamas šiluminių elektrinių ar katilinių išdėstymas. Pavyzdžiu minėta Baltupiuose neeksploatuojama nauja rajoninė katilinė, nors tiekiant Baltupių namams šilumą 15 km atstumu iš Šiluminės elektrinės, menkai izoliuotuose vamzdynuose susidaro milžiniški šilumos nuostoliai. Tuos nuostolius priversti kompensuoti gyventojai.

Anot Lietuvos trišalės tarybos, šilumos ūkiuose susiklostė ydinga situacija, kai daugiabučių namų šilumos mazgus ir apskaitos prietaisus administruoja patys šilumos tiekėjai bei jų atstovai, nejausdami konkurencijos ir neprisiimdami atsakomybės kaip administratoriai.

Posėdyje priminta, kad šalyje realiai neveikia būsto renovavimo programa, o tai, kas siūloma, yra naudinga tik bankams ir statybininkams, bet ne gyventojams. Lenkija, taikydama kitokį finansavimo modelį, sugebėjo renovuoti apytikriai 50 proc. daugiabučių. Lietuva – vos 2 proc.

Mūsų šalis iš kitų kaimyninių valstybių išsiskiria ir brangia šiluma. Gretimos Latvijos sostinėje Rygoje viena šilumos kilovatvalandė kainuoja 17,4 lietuviško cento, tuo tarpu Lietuvos sostinėje Vilniuje ji kainuoja gerokai daugiau – 23 ct/kWh. Nors daugiaaukščiai čia išdėstyti tankiai, ir jų šildymas turėtų būti santykinai pigesnis nei Latvijoje.

Trišalė taryba nusprendė siūlyti centrinės Lietuvos valdžios institucijoms ne tik sudaryti darbo grupę iš pajėgsiančių spręsti šilumos ūkių problemas bei kuo geresniu jų sprendimu suinteresuotų institucijų atstovų. Minėta grupė turėtų atlikti teisinių aktų, reglamentuojančių veiklą šilumos ūkiuose auditą, pateikti pasiūlymus, kaip juos papildyti ar keisti. Taip pat – parengti priemonių planus, kuriuos įgyvendinus, šilumos pirkėjai galėtų tikėtis už būstų šildymą mokėti pigiau nei iki šiol moka.

Tęsdama išvažiuojamąjį posėdį Kaune, respublikinė Trišalė taryba dar susipažino su Lietuvos žemės ūkio rūmų veikla bei apsilankė baigiamoje statyti “Žalgirio” arenoje Nemuno saloje.

LLRI prezidentė iniciatyvose apriboti atsiskaitymus grynaisiais įžvelgia nemažai pavojų

Tags: , , , ,


Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė (LLRI) Rūta Vainienė iniciatyvose apriboti atsiskaitymus grynaisiais įžvelgia nemažai pavojų. Ekonomistė atkreipia dėmesį, kad nemaža dalis Lietuvos žmonių atsiskaito popieriniais banknotais ir monetomis visiškai teisėtai.

“Galbūt jie taip daro, nes nepasitiki bankais, gal paslaugos jiems per brangios, o gal jiems taip patogiau. Kaime iš viso tik grynas pinigas pripažįstamas. Pasakykite močiutei, kad įrašas sąskaitoje tolygus popieriniam litui, kurį ji gali pačiupinėti, ir išgirsite atsakymą, kad jai vis tiek taip patogiau”, – “Lietuvos žinioms” sakė R.Vainienė.

LLRI prezidentei keisti pasirodė ir viešai išsakomi teiginiai, kad XXI amžiuje grynieji pinigai yra atgyvena, kurios reikia kuo greičiau atsisakyti. “Gal tuomet ir centrinį banką, kuris spausdina popierinius pinigus, panaikinkime”, – tikino R.Vainienė.

Dirbtinai mažinant atsiskaitymus grynaisiais, R. Vainienės nuomone, gali kilti ir makroekonominių pavojų, pirmiausia – infliacijos.

R.Vainienei pavojingas atrodo ir bankų galios didėjimas.

Tačiau LLRI prezidentė atmetė prielaidą, kad Vyriausybė siekia paremti bankus. Jos nuomone, valdžia tiesiog įvarė save į kampą, užsibrėžusi tikslą ištraukti milijardą litų iš šešėlio ir dabar karštligiškai ieško būdų jį įgyvendinti.

Tuo tarpu Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas Stasys Kropas sako, kad tarp grynųjų pinigų naudojimo paplitimo ir šešėlinės ekonomikos esąs tiesioginis ryšys.

Pasak jo, neseniai VISA atliktas tyrimas Bulgarijoje, Rumunijoje ir Turkijoje parodė, kad elektroninių mokėjimo priemonių dalies padidinimas 15 proc. leistų sumažinti šešėlinę ekonomiką nuo 5,7 iki 8,6 procento.

Trečiadienį Vyriausybės posėdyje ketinama įpareigoti Finansų ministeriją, Lietuvos banką ir kitas institucijas parengti sprendimus.

Tarp siūlymų – grynųjų pinigų sandorių apribojimai tarp juridinių asmenų, didesnė anksčiau baustų įmonių kontrolė, griežtesnė atsiskaitymų grynaisiais pinigais pas notarus priežiūra, ir privalomas deklaravimas, kai įmonė iš kliento grynaisiais pinigais gauna didesnį užmokestį.

Mažindama priklausomybę nuo iškastinio kuro ES žada atsižvelgti į Rytų europiečių mažesnes pajamas

Tags: , ,


dujos_ugnis_liepsna

Siekdama sumažinti Europos ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, Europos Komisija žada ieškoti “protingų” finansavimo būdų, kad mažiau turtingi Rytų europiečiai nesijaustų nuskriausti.

Tai Europos Komisijos Klimato kaitos (Climate Action) direktorato atstovas Arturas Runge-Metzgeris (Arturas Rungė-Mecgeris) sakė trečiadienį Budapešte žurnalistams pristatęs kovo pradžioje patvirtintą planą. Jis numato milijardus eurų siekiančias kasmetines investicijas, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro.

“Galima jį padalinti atskiroms šalims, tačiau galima padaryti klaidą sakant – “o dabar tai jau tos šalies atsakomybė mokėti už jį”. Jei taip padarysi, visos Vidurio ir Rytų Europos šalys sakys – “kokia nesamonė, mes esame neturtingi, ar tai įmanoma?”. Ko gero, mums reikės protingų būdų tam finansuoti”, – Lietuvos žurnalistams sakė A.Runge-Metzgeris.

Pagal Europos Komisijos patvirtintą planą “siekti konkurencingos ir nuo iškastinio kuro mažai priklausomos ekonomikos”, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ES 2050 metais, lyginant su 1990-aisiais, turėtų būti sumažintas 80 proc. Komisijos skaičiavimais, norint tą pasiekti, kasmet reikės investuoti 270 mlrd. eurų į statybos, transporto ir energetikos sektorius.

A.Runge-Metzgeris kol kas negalėjo įvardyti, kokia numatomų investicijų dalis dalis turėtų tekti konkrečioms ES šalims.

“Atliksime tyrimą, kurį paskelbsime šių metų viduryje. Ten jau paeiliui pasižiūrėsime į kiekvienos šalies narės skaičius”, – Klimato kaitos (Climate Action) konferencijoje Vengrijos sostinėje sakė EK atstovas.

“Pavyzdžiui, neturtingas žmogus Rumunijoje nori apšildyti savo namą, tačiau neturi pinigų, o jo mėnesinės pajamos negalėtų padengti paskolos. Turime ieškoti būdų, kaip padėti tokiems žmonėms protingomis kreditų programomis”, – kalbėjo A.Runge-Metzgeris.

Jis pabrėžė, kad numatomas planas yra investicinis, nukreiptas į ateitį ir nereiškia finansinių praradimų. 75 mlrd. eurų siekiamų kasmetinių investicijų turėtų tekti statybų ir namų ūkių sektoriui, 150 mlrd. – transportui, pavyzdžiui, elektra varomų automobilių pirkimui, 30 mlrd. – energetikai.

Komisijos atstovas pabrėžė, kad yra siekiama, jog per artimiausią šimtmetį klimato temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2 laipsniais, tačiau taikant tik dabartines priemones temperatūros pakilimas siektų 3-5 laipsnius.

Svarbūs faktoriai, anot jo, yra tai, kad iki 2050 metų žmonių skaičius planetos išaugs trečdaliu, jiems visiems reikės maisto ir šilumos, todėl naftos kainos augs ir išliks didelio masto miškų kirtimo pavojus.

A.Runge-Metzgeris pažymėjo, kad Komisija nenurodo šalims, kokiai energetikai – atominei ar atsinaujinančių šaltinių – teikti pirmenybę nacionaliniu mastu, tačiau priminė, kad visoms šalims yra privaloma iki 2020 metų 20 proc. sumažinti šiltnamio dujų efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką. EK direktorato atstovas sakė, kad šalys gali imtis skirtingų priemonių – teisinio reguliavimo ar subsidijų – kaip to pasiekti.

Tuo metu konferencijoje dalyvaujantys ekspertai pabrėžė, kad šis planas yra grynai techninis – jį lydi daug prieštaravimų ir jame nesvarstoma, kokių elgesio pokyčių jis pareikalaus iš kiekvieno europiečio.

Pasaulio gamtos fondo Pasaulinės energetikos politikos skyriaus vadovas Stephanas Singeris (Stefanas Singeris) pabrėžė, jog EK planus lydi keli prieštaravimai.

Vienas iš jų, anot eksperto, yra tai, kad sumažinus naftos paklausą ji turėtų gerokai atpigti, taigi galėtų vėl tapti patraukliu energijos šalitniu. S.Singeris taip pat minėjo, kad, nors ir kalbama apie mažesnę priklausomybę nuo iškastinio kuro, pavzdžiui, dujų tiekimo infrastruktūra Europoje plečiasi, statomi nauji vamzdynai, dujų terminalai, plėtojamos naujos dujų gavybos technologijos.

“Nabuko dujotiekis, Nord Stream dujotiekis, South Stream dujotiekis, suskystintųjų dujų terminalų statybą Viduržemio ir Atlanto uostuose. () Europoje yra gaminama daug dujų, ir aš neturiu jokio supratimo, kaip EK žiūri į šį perteklių, kuris, mano nuomone, visiškai prieštarauja bet kokiam išksatinio kuro atsisakymui”, – sakė S.Singeris.

Nyderlandų Energetikos tyrimų centro atstovas Remko Ybema taip pat pabrėžė, kad Jungtinėse Valstijose sėkmingai pritaikius skalūninių dujų gavybos technologijas, šio energijos šaltinio kaina stipriai nukrito, todėl susidomėjimas atsinaujinančių šaltinių energetika kiek atslūgo.

Šis ekspertas kritikavo EK planą, nes jame nėra kalbama apie būtinus interesų grupių, kompanijų ir paprastų europiečių elgesio bei vartojimo įpročių pokyčius, siekiant sumažinti aplinkos taršą naudojant iškastinį kurą. R.Ybema pabrėžė, kad paprastas europietis nesusimąsto, kas slepiasi už energetikos savokos, jam tiesiog rūpi, kad jo namai būtų šilti, ir kaina.

Vyriausybė atidėjo svarstymą dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais mažinimo

Tags: , ,


Vyriausybė pasitarime pirmadienį atidėjo svarstymą dėl įpareigojimo Finansų bei Ūkio ministerijas ir Lietuvos banką parengti siūlymus, kaip sumažinti atsiskaitymus grynaisiais pinigais.

Tai BNS pranešė premjero atstovė spaudai Jarda Paukštienė.

Vyriausybė tikisi, kad tai padėtų mažinti šešėlinę ekonomiką.

1993-1997 metais buvo įteisinta nuostata, kad visų rūšių įmonės už prekes ir paslaugas atsiskaito negrynaisiais pinigais – grynaisiais pinigais buvo galima atsiskaityti per dieną iš viso ne daugiau kaip už 3 tūkst. litų. Jeigu ši riba buvo viršijama, Valstybinė mokesčių inspekcija ne ginčo tvarka galėjo išieškoti 30 proc. sumos, kuria buvo viršytas limitas.

Ribojimai atsiskaitymams grynaisiais pinigais panaikinti 1999 metais priėmus Mokėjimų įstatymą.

Anot Vyriausybės, šalyse, kuriose dominuoja atsiskaitymai grynaisiais pinigais, paprastai ir oficialia neapskaitomos ekonomikos mastas yra aukštas. “Swedbank” analitikų duomenimis, Lietuvoje atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais santykis yra vienas aukščiausių Europoje ir siekia 30 proc. (euro zonos vidurkis – 16,9 proc., Estijoje – 10 proc., Skandinavijos šalyse – didesnis nei 5 proc.).

Grynųjų pinigų šalies apyvartoje vasarį padaugėjo 92,8 mln. litų ir mėnesio pabaigoje jų buvo 8,7 mlrd. litų.

Benzinas ir dyzelinas šią savaitę toliau brango, siūloma galvoti apie akcizo mažinimą

Tags: , , ,


Nesiliaujant neramumams Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, benzino kainos didžiausiuose Lietuvos degalinių tinkluose per savaitę augo 7-8 centais ir viršijo 4,6 lito ribą. Dyzelinas per savaitę pabrango 8-10 centų iki daugiau kaip 4,3 lito.

Per savaitę mažmeninėje rinkoje nesikeitė tik suskystintų dujų kaina.

“DnB Nord” ekonomistas Rimantas Rudzkis penktadienį pareiškė, kad dėl smarkiai išaugusių degalų kainų turėtų būti svarstomas benzino akcizų mažinimas.

Tačiau Finansų ministerijos teigimu, mėginimai stabdyti dėl naftos kainų augančias kuro kainas mažinant akcizus yra netinkami. Ministerijos tvirtinimu, tai neužtikrina, kad naftos kainos ir toliau neaugs, kad nebus pasinaudota mažesniu tarifu, siekiant gauti didesnį pelną.

“Swedbank” vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis BNS sakė, kad akcizo sumažinimas galėtų turėti kelių procentų įtakos galutinei kainai, tačiau dabartinių kainų pagrindinė priežastis yra brangstanti nafta, todėl tai būtų laikinas poveikis.

“Be to, benzinas nėra pirmojo būtinumo prekė, be kurios negalėtų išsiversti dauguma namų ūkių. Visada šiam produktui yra pigesnė ir aplinkai draugiškesnė alternatyva – viešasis transportas. Brangesnis benzinas gali teigiamai pakeisti bent dalies šalies gyventojų vartojimo įpročius ir sumažinti Lietuvos priklausomybę nuo importuojamos naftos”, – sakė N.Mačiulis.

“Tuo tarpu Lietuvos verslo konkurencingumo sumažėjęs benzino akcizas reikšmingai nepagerintų, nes dauguma įmonėse naudojamų transporto priemonių naudoja dyzelinį kurą”, – pridūrė “Swedbank” ekonomistas.

Vilniuje “Lukoil” ir “Orlen Lietuvos” degalinėse 95 markės benzino kaina kovo 4 dieną, palyginti su praėjusiu penktadieniu, padidėjo 8 centais iki atitinkamai 4,61 ir 4,63 lito.

“Statoil” tinklalapyje skelbiama, kad vidutinė 95 markės benzino kaina, parduodama tinklo degalinėse šalyje, penktadienį buvo 4,61 lito, arba 7 centais daugiau nei prieš savaitę.

“Lukoil” tinklo degalinėse sostinėje dyzelino kainą per savaitę paaugo 10 centų iki 4,31 lito, “Orlen” tinkle litras šio kuro per savaitę brango 8 centais.

Vidutinė dyzelino kaina “Statoil” degalinėse Lietuvoje penktadienį siekė 4,33 lito už litrą – 9 centais daugiau nei prieš savaitę.

Suskystintos dujos “Lukoil” ir “Orlen” tinkle kainavo 2,35 lito, “Statoil” – 2,33 lito – šios kainos išliko stabilios.

Bendrovės “Orlen Lietuva” Mažeikių terminale parduodamo populiariausio benzino kaina per savaitę pakilo 50,29 lito iki 4241,33 lito už 1 tūkst. litrų, dyzelino – 67,11 lito iki 3970,65 lito, suskystintų dujų – sumažėjo 2,2 lito iki 3326,85 lito.

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...