Tag Archive | "Izraelis"

„Didžiausias Izraelio diplomatijos iššūkis – Europa“

Tags: , ,


Izraelio politikos vilkas, Benjamino Netanyahu viceministras diplomatiniams klausimams, buvęs Izraelio ambasadorius JAV Michaelas Orenas laikomas vienu iš dešimties, o kai kurių – net vienu iš penkių pačių įtakingiausių žydų pasaulyje. „Veido“ skaitytojams pateikiame jo požiūrį į didžiausius Izraelio iššūkius, grėsmes ir laimėjimus.

Rima JANUŽYTĖ

– Jūs gana kritiškas Europos atžvilgiu. Kokie jūsų didžiausi priekaištai šiam žemynui, tiksliau, jo politikams?

– Izraelis išgyvena savo užsienio politikos revoliuciją. Aš į viską žvelgiu iš istorinės perspektyvos. Ne tik dėl to, kad esu istorikas, bet ir dėl to, kad daug ką mačiau savo akimis. Buvau labai jaunas, kai buvo pasirašyta taika su Egiptu. Tada mes nepalaikėme santykių su Saudo Arabija, beveik neturėjome santykių su Afrika. Jokių ryšių su Kinija, Indija. Neturėjome strateginių santykių ir nepalaikėme draugystės su JAV. Mes turėjome tam tikrų santykių su sovietų bloku, įskaitant Lietuvą.

Nuo to laiko viskas radikaliai pasikeitė. Dabar santykiai su Kinija – artimi, štai mūsų premjeras ką tik vyko į Kiniją su didžiausia visų laikų verslo delegacija. Indija dabar yra artima partnerė. Su Rusija – sudėtinga, bet prie jos dar grįšiu.

Šalys iš buvusio sovietų bloko, įskaitant Lietuvą, – dabar artimiausios mūsų draugės. Santykiai su Afrika – puikūs. Turime taikos sutartis su Egiptu ir Jordanija, laiko patikrinti santykiai sieja su arabų pasauliu. Nuostabu. Tačiau mūsų didžiausia problema visame pasaulyje yra Europa. Dabar santykiai su ja tokie pat sudėtingi kaip tada, kai buvau mažas. Tai nenormali situacija.

Europos Sąjunga yra didžiausias mūsų diplomatinis iššūkis. Ne visa Europa, tik jos vakarinė dalis – Prancūzija, Belgija, Ispanija, Airija. Kodėl taip yra? ES susikoncentravo į nausėdijas. Taip, tai problema, tai konfliktas, tai diskusija. Tai smarkiai atsisuko prieš mus, tai labai paveikė visuomenės nuomonę. ES kelia mums tokius reikalavimus, kokių nekelia jokia kita vyriausybė. Mes tokių reikalavimų negalime įgyvendinti. Ir viskas susideda su istoriniais mūsų ir Europos santykiais.

Mūsų santykiai su Europa buvo sudėtingi ir tragiški. Tai ne su kokia Afrika, su kuria pradėjome bendrauti 1950-aisiais. Santykiai su Europa trunka jau 2 tūkst. metų, ir jie buvo labai tragiški. Net dabar Europa yra augančio antisemitizmo scena. Viskas kartojasi.

Izraelis ir Europa turi be galo daug bendrų interesų. Jums svarbus stabilumas Artimuosiuose Rytuose. Jums aktualus migracijos problemų sprendimas. Jums svarbu įveikti ISIS. Jums svarbu technologinis pranašumas. Europai reikės mūsų technologijų, kad išlaikytų savo pragyvenimo standarto lygį.

Taip, mes nesutariame kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, dėl Jeruzalės ar nausėdijų, bet pamėginkime juos išspręsti be konfrontacijos, pažiūrėkime, kur galime bendradarbiauti, kad sukurtume pamatus taikai.

– Vadinate Europą didžiausiu diplomatiniu iššūkiu, bet kartu tai ir svarbiausia Izraelio prekybos partnerė.

– Neįtikėtina, ar ne? 33 proc. mūsų prekybos vyksta su Europa. Ypač Vakarų Europa.

– Bet ši didžiausia Izraelio prekybos partnerė ženklina prekes „Iš Izraelio gyvenviečių“*. Kaip tai vertinate?

– Galiu jums pasakyti, ką tai reiškia Izraeliui. Kai naciai atėjo į valdžią, pirmas dalykas, kurį jie padarė, buvo žydiškų produktų žymėjimas. Viduramžiais, kai vyko pogromai prieš žydus, žydiški produktai irgi buvo žymimi. Dėl to dabar sprendimas žymėti Izraelio produktus mums atrodo labai matytas.

– Jūs tai vertinate kaip grasinimą?

– Aš tai matau kaip antisemitizmą. Kaip akivaizdų antisemitizmą.

Pateiksiu jums gerą pavyzdį. Golano aukštumose nėra nė vieno palestiniečio. Teoriškai tai turėtume traktuoti kaip „Taikos žemę“ (angl. „Land for peace“. Tai terminas iš JT saugumo rezoliucijos 242, priimtos po Šešių dienų karo – R.J.), bet nebėra tos pačios Sirijos, kad čia būtų „Taikos žemė“. Tai kam žymėti mūsų produktus?!

Tai grynai antiizraelietiška ir antisemitiška. Kai kalbu europiečių auditorijoms, pavyzdžiui, Europos parlamentuose, visada tai pabrėžiu. Ir visada ateina tokia akimirka, kai žmonės staiga suvokia: tikrai, nebuvau apie tai pagalvojęs.

Kiekviena visuomenė turi jautrių temų. Prieš atvykstant čia man sakė: kad ką darytum, nepavadink Vilniaus „Vilno“, nes lietuviams tai nepatinka. Lygiai taip pat mums, žydams, jautrus dalykas yra žydiškų produktų žymėjimas. Čia tik nedidelis pavyzdys.

– Yra manančiųjų, kad tai tiesiog demokratinėse Vakarų šalyse įprastas reiškinys – kritika šalies vykdomai politikai, o ne negatyvūs jausmai tos šalies gyventojų atžvilgiu. Jūs tai vienareikšmiškai vadinate antisemitizmu. Kodėl?

– Leiskite perfrazuoti klausimą. Klausiate, kur baigiasi Izraelio politikos kritika ir peržengiama riba, po kurios tai jau yra antisemitizmas, tiesa? Mano supratimu, yra keli taškai, kuriuose tai yra atsitikę. Grįžkime prie prekių žymėjimo. Pasaulyje esama 200 teritorinių ginčų. Mes – tik vieni iš jų. Bet Europa juk nežymi kiniškų prekių, pagamintų Tibete, ar turkiškų prekių, pagamintų Turkų Kipre. Ne. Europa žymi prekes iš vienos vienintelės šalies – Izraelio ir palaiko tik vieną konflikto pusę. Jei išskiri žydus „vardan kritikos“ taip, kaip neišskiri nieko kito pasaulyje, – tai antisemitiška. Tai antisemitizmas pagal apibrėžimą.

Dabar sprendžiu klausimą dėl JT Žmogaus teisių tarybos, kuri pasmerkė Izraelį daugiau kartų nei visas kitas šalis pasaulyje kartu sudėjus. Demokratinį Izraelį ši taryba pasmerkė daugiau kartų nei Iraną, Siriją, Šiaurės Korėją. Tai ne kritika. Tai mūsų išskyrimas iš kitų ir pasmerkimas. Klasikinis antisemitizmas. Tą jau esame matę – kad antisemitizmas visada maskuojamas ir kad jis labai greitai virsta atviru antisemitizmu. Tai įdomu…

Prieš kelias dienas savo tviterio paskyroje parašiau tokį sakinį: „Susitikau su Norvegijos premjere. Norvegijos užsienio reikalų ministerijos biudžetas mūsiškį viršija 12 kartų, nors ten gyvena trečdaliu mažiau žmonių nei pas mus ir jie neturi tokių problemų kaip mes. Turime pasitaisyti.“ Štai toks įrašas, kuriuo norėjau pasakyti tik tai, kad Izraeliui reikia didinti užsienio politikos finansavimą. Kaip manote, kokių reakcijų šis įrašas sulaukė? Štai, žiūrėkite: necenzūriniai gestai, antisemitiški žodžiai. Štai, rašo BDS. Žinote, kas yra BDS? Buvo dar viena jų reakcija, bet ji jau ištrinta. Matyt, pabijojo palikti. Savo tviteryje randu žiaurių antisemitinių dalykų. Kai ką tenka net pranešti savo apsaugai, nes įžvelgiu grėsmę.

– Prieš kelias savaites „Veidas“ kalbėjosi su kitu Izraelio gyventoju rašytoju Abrahamu B.Yehoshua, kuris, priešingai nei jūs, Europą kaltina silpnumu ir ragina aktyviau spausti Izraelį dėl nausėdijų.

– Jis man labai brangus draugas, nors mūsų nuomonė dėl daugelio dalykų nesutampa. Bet kadangi gyvename demokratinėje, pilietinėje visuomenėje, galime turėti skirtingą nuomonę.

Iš tiesų dalis Izraelio gyventojų, nors tokių labai nedaug, gal 6 proc., tiki, kad mūsų politika – įtraukti palestiniečius – yra savižudiška. Ir kad šios savižudiškos politikos mes patys nepajėgūs sustabdyti, kad mums reikia kažkieno kito pagalbos. A.B.Yehoshua sako, kad europiečiai turi būti kritiški ir netgi boikotuoti mus, idant liautųsi nausėdijų kūrimasis.

Atvirai sakant, nesutinku su tuo. Visos nausėdijos Vakarų Krante užima tik kelis procentus Vakarų Kranto teritorijos. Tai jokia aneksija. Ir nemanau, kad europiečiai turi teisę ir galią kištis į mūsų vidaus politiką. Kaip jums patiktų, jei Izraelis ateitų į Ispaniją ir sakytų: dabar mes remsime baskų separatistus, juos finansuosime?

Pabuvęs vos kelias dienas Vilniuje aš pajutau, kokia gili čia yra sovietinės okupacijos drama. Mūsų drama buvo terorizmas prieš dešimtis tūkstančių gyvybių. Savižudžių sprogdintojų bombos. Netgi optimistiškiausias scenarijus nereiškia, kad taika bus pasiekta lengvai.

Visą publikacijos tekstą skaitykite savaitraštyje “Veidas” arba pirkite žurnalo elektroninę versiją internete http://www.veidas.lt/veidas-nr-13-2017-m

 

Lietuva ir Izraelis: strateginės partnerystės galimybė

Tags: , , , ,


Edminas Bagdonas

 

Kalbėti apie dabartinius Lietuvos ir Izraelio santykius negalima neprisimenant to, kas vyko Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais, neprisimenant tuo metu įvykusios Šoa tragedijos. Šimtmečiais nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikų žydai buvo svarbi ir integrali Lietuvos dalis. Jų indėlis į Lietuvos valstybės vystymąsi ir pažangą – akivaizdus ir neginčijamas. Holokaustas, vykęs Lietuvoje, yra tiesiog protu nesuvokiama ir niekaip nepateisinama tragedija. Baisūs Holokausto skaičiai daug pasako: iš kadaise klestėjusios ir šimtmečiais savo istoriją Lietuvoje skaičiavusios gausios žydų bendruomenės po Antrojo pasaulinio karo liko tik keli procentai.

 

Edminas BAGDONAS, Lietuvos ambasadorius Izraelyje

 

Labiausiai mane glumina tai, kad kartais vis dar išgirstame Holokausto interpretacijų ir aiškinimų, esą tam, kas įvyko Lietuvoje, buvo priežasčių: žydai valdė bankus, žydai buvo vieninteliai darbdaviai ir engėjai, žydai buvo komunistai ir enkavedistai, kurie žudė ir trėmė lietuvius, ir t.t. Aš noriu pasakyti tiesiai šviesiai, kad daugiau nebūtų tokių baisių svaičiojimų: didelę dalį iš beveik 200 tūkst. nužudytų Lietuvos žydų sudaro vaikai. Kokią grėsmę mums, lietuviams, kėlė žydų vaikai?

Aš labai džiaugiuosi, kad pastaruoju metu Lietuvoje matoma vis daugiau pilietinės sąmonės apraiškų, susijusių su mūsų nesenos istorijos permąstymu ir nauju vertinimu. Esu šalininkas teiginio, kad Lietuvoje vykęs Holokaustas yra ne tik žydų tautos tragedija, bet ir baisiausia Lietuvos ir lietuvių tragedija. Juk žydai buvo Lietuvos piliečiai. Matome, kad tai Lietuvoje vis geriau suvokiama, kartu keičiasi ir požiūris į viso žydų istorinio paveldo puoselėjimą, į žydų kapinių tvarkymą.

Mano įsitikinimu, nėra Lietuvai artimesnės šalies kaip Izraelis. Kad ir kur lankytumeisi šioje šalyje – moderniame Tel Avive ar senove alsuojančioje Jeruzalėje, operoje, teatre ar, neduok Dieve, medicinos įstaigoje, labai dažnai išgirsi, kad vienas kitas žmogus, esantis šalia, tiesiogiai susijęs su Lietuva.

 

Nėra Lietuvai artimesnės šalies kaip Izraelis. Kad ir kur lankytumeisi šioje šalyje – moderniame Tel Avive ar senove alsuojančioje Jeruzalėje, operoje, teatre ar, neduok Dieve, medicinos įstaigoje, labai dažnai išgirsi, kad vienas kitas žmogus, esantis šalia, tiesiogiai susijęs su Lietuva.

Kur dar pasaulyje galima patirti tokį jausmą, kad tave supa taip glaudžiai su Lietuva susijusi aplinka?

Įvairiais skaičiavimais, šalyje gyvena iki 200 tūkst. litvakų. Labai džiugu, kad atsirado politinės valios savotiškai atkurti teisingumą: Izraelio piliečiai, litvakai ir jų palikuonys, kurių didžioji dalis gyvena Izraelyje, turi palengvintas sąlygas dėl Lietuvos pilietybės susigrąžinimo bei įgijimo. Pasididžiavimo jausmas apima matant tokį izraeliečių, norinčių turėti Lietuvos Respublikos pasą, siekį.

Didelė dalis Izraelio vadovų – politinio, ekonominio ir kultūrinio elito – didžiuojasi savo litvakiška kilme ir šaknimis. Negaliu neprisiminti tik ką išėjusio anapilin, ko gero, vieno iškiliausių šalies valstybininkų, IX prezidento, Nobelio taikos premijos laureato Shimono Pereso.

Šiandien tarp Lietuvos ir Izraelio užsimezgė kaip niekad glaudūs tarpusavio pasitikėjimu grįsti santykiai. Niekam ne paslaptis, kad Izraelio valstybė yra viena pirmaujančių biotechnologijų, medicinos, švietimo, meno, aukštųjų technologijų, startuolių ir kultūros srityse. Būtų tiesiog nepateisinama neišnaudoti dvišalio bendradarbiavimo potencialo minėtose srityse. Juolab kad Izraelis rodo didžiulį norą ir aktyvumą plėtoti dvišalę darbotvarkę. Per savo dvejus darbo Izraelyje metus mačiau, kaip daugėja Lietuvos Izraelyje.

Ypač didelį pasididžiavimą teikia Lietuvos kultūros atstovų pasirodymai Izraelyje. Lietuvos menininkų pasirodymai sutraukia pilnutėles sales izraeliečių. Labai džiaugiuosi ir vis stiprėjančiais mūsų institucijų ryšiais, bendradarbiavimu, ypač gynybos, kibernetinio saugumo ir aukštųjų technologijų srityse. Geras ženklas dėl dvišalio Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimo yra ir tai, kad Izraelyje pastaraisiais metais lankėsi Lietuvos Prezidentė, premjeras, užsienio reikalų ministras, kiti Vyriausybės nariai, parlamentarai, merai bei verslininkai.

Tai, kad Lietuvos gyventojai atranda Izraelį, liudija ir statistika: didėja turistų srautai į Izraelį bei izraeliečių į Lietuvą, o ir plika akimi matoma tendencija – pilni lėktuvai iš Lietuvos, tiek iš Vilniaus, tiek iš Kauno, skrendantys į Izraelį. Štai mano dukra su vyru, lankydamiesi Eilate ir nardydami Raudonojoje jūroje, jos dugne atrado ne ką kita, o eurą su lietuvišku Vyčiu. Tikėtina, kad tai buvo lietuvių turistų moneta, mesta į jūrą kaip ženklas, siekiant dar kartą sugrįžti į šią šalį.

Didelį susižavėjimą kelia Izraelio valstybės požiūris į silpniausius visuomenės narius. Šalyje yra nemažai įmonių, kuriose dirba po kelis šimtus žmonių su negalia. Pagarbą kelia ir kasdien matomi karine uniforma apsirengę jaunuoliai su didžiulėmis kuprinėmis, ginkluoti automatais. Izraelio jaunimui net nekyla klausimų, kodėl jie turi tarnauti savo šaliai. Meilė savo valstybei čia pasireiškia labai konkrečiais veiksmais ir darbais. Izraelio Valstybėje tūkstančiai žmonių savanoriškai ir už savo lėšas baigia pirmosios pagalbos teikimo kursus, todėl ištikus bėdai jie pirmieji teikia pagalbą, kol atvyksta profesionalūs medikai.

Visa tai yra sektinas pavyzdys Lietuvai, ypač esant dabartinei geopolitinei situacijai. Iš tiesų, turime nemažai ko vieni iš kitų pasimokyti, pasidalyti patirtimi. Kaip Lietuvos ambasadorius Izraelyje, labai svajoju, kad įspūdingas šios valstybės potencialas būtų tinkamai panaudotas mano šalyje, ir ateityje Lietuvą bei Izraelio Valstybę saistytų strateginės partnerystės saitai.

 

Visą savaitraščio „Veidas“ numerį skaitykite ČIA

 

Lietuva ir Izraelis: vizitų magija

Tags: , , , , ,


Scanpix

Aukščiausi Lietuvos vadovai vienas po kito zuja tarp Lietuvos ir Izraelio: neseniai iš Artimųjų Rytų sugrįžo premjeras Algirdas Butkevičius, prieš kelias dienas ten lankėsi Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos teigimu, Lietuvos ir Izraelio santykiai dabar yra geriausi per visą istoriją. Tad kas jai uždraustų pasvajoti apie Lietuvą, kaip tarpininkę Izraelio ir Palestinos taikos derybose, arba Izraelio dujų importą?

Rima JANUŽYTĖ

Lydima užsienio reikalų ir ūkio ministrų bei Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky, Prezidentė Dalia Grybauskaitė per kelias dienas aplėkė beveik visą Tel Avivą. Spėjo susitikti su Izraelio prezidentu Reuvenu Rivlinu ir premjeru Benyaminu Netanyahu, dalyvauti Izraelyje pirmą kartą rengiamame Pasaulio lietuvių ekonomikos forume, atidaryti Pasaulio litvakų forumą, apsilankyti Holokausto aukų atminimui skirtame „Yad Vashem“ muziejuje ir, bene svarbiausia, neformalioje aplinkoje pabendrauti su daugybe Izraelio verslininkų, su susidomėjimu besižvalgančių į Lietuvos pusę.

Santykių pakilimas

Prezidentės teigimu, šiuo metu Lietuvos ir Izraelio santykiai yra pagarbūs ir atviri, geriausi per visą istoriją. O kartu su ja Izraelyje lankęsis vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais Renaldas Vaizbrodas priduria, kad dvišalių santykių pakilimas tęsiasi jau keletą metų, nuo 2013-ųjų, kai Lietuvoje lankėsi tuometis Izarelio prezidentas Shimonas Peresas. „Gera­no­riškumas, Izraelio verslo susidomėjimas, turistų iš Izraelio pagausėjimas rodo didėjantį sėkmingą dvišalį bendradarbiavimą“ – neabejoja R.Vaizbrodas.

Prezidentė žada, kad tokio bendradarbiavimo tik daugės, o jo kokybė gerės. Izraelyje D.Grybauskaitė lankėsi panašiu ir labai konkrečiu tikslu. Tel Avive, Izraelio verslo sostinėje, ji atidarė savo globojamą, pirmą kartą Izraelyje vyksiantį Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF), kuriame dalyvauja per 100 Izraelio ir Lietuvos verslo atstovų, ūkio, užsienio reikalų ministrų, savivaldybių merų, pasaulio litvakų ir išeivijos lietuvių.

„Izraelis – ypatinga šalis, kurią Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo rengėjai pasirinko neatsitiktinai. Tai inovacijų ir aukštųjų technologijų srityje pirmaujanti valstybė, turinti puikiai išplėtotus mokslo ir verslo ryšius visame pasaulyje. Didelė Lietuvą menanti žydų litvakų bendruomenė, įvairiose srityse Izraelyje sėkmingai dirbantys Lietuvos universitetų absolventai – tai puikus bendradarbiavimo potencialas, kurį turime geriau išnaudoti. Tikimės, kad forumas padės stiprinti dvišalius ekonominius ryšius, atvers kelią naujiems bendriems verslo ir mokslo projektams“, – teigė Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Izraelyje Edminas Bagdonas.

Šiame forume mūsų šalies mokslininkai, verslininkai ir politikos atstovai pristato inovatyvius elektroninės valdžios ir mobiliojo ryšio sprendimus, medicinos paslaugų turizmą, startuolius, mokslinių tyrimų atviros prieigos centrų galimybes.

Na, o Izraelio verslininkai ir mokslininkai neslepia, kad Lietuva jiems atrodo įdomi rinka. Lietuvos ir Izraelio mokslininkai jau dabar kartu įgyvendina daugiau kaip 60 mokslinių tyrimų projektų, tačiau, Prezidentės teigimu, šis bendradarbiavimas galėtų būti dar intensyvesnis. Pavyzdžiui, kibernetinio saugumo srityje.

D.Grybauskaitė ir Izraelio prezidentas susitikime šį žodžių junginį pakartojo bene daugiausia kartų. Mat Lietuvą nepaprastai domina unikali Izraelio patirtis užsitikrinant kibernetinį saugumą, ypač valstybiniame sektoriuje ir šauktinių kariuomenėje rengiant nacionaliniam saugumui reikalingus IT specialistus. Izraelis yra tarp pirmaujančių valstybių pagal kibernetinio saugumo sprendimus ir antra po JAV pagal parduodamų sprendimų apyvartą.

Nauja niša geopolitiniuose žaidimuose?

Izraelyje apsilankiusi Prezidentė neslepia ambicijų rasti savo vietą sprendžiant sudėtingą Izraelio ir Palestinos taikos derybų klausimą. Per susitikimą su litvakiškas šaknis pabrėžiančiu pernai išrinktu Izraeliu vadovu Reuvenu Rivlinu D.Grybauskaitė aptarė visus svarbiausius geopolitinius sopulius, pradedant padėtimi Ukrainoje, Sirijoje ir pabėgėlių krize, baigiant kova su terorizmu ir ISIS, Jungtinių Tautų vaidmeniu užtikrinant taiką pasaulyje.

Ypač daug dėmesio buvo skirta Izraelio ir ES santykiams bei Artimųjų Rytų taikos procesui. Ir paaiškėjo kodėl: iš Tel Avivo nuvykusi į Palestiną, D.Grybauskaitė prasitarė, kad Lietuva visai nesikratytų taikos derybų tarpininkės ar, tiksliau kalbant, vienos iš tarpininkių vaidmens.

O kodėl ne? Ne tiek daug šalių vadovų sugeba draugiškai pasišnekučiuoti ir su Izraelio, ir čia pat – su Palestinos lyderiais, ir dar su vienais bei kitais rasti bendrą kalbą. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie dvigubą A.Butkevičiaus vizitą į Artimuosius Rytus prieš keletą mėnesių.

O jei tokios Lietuvos ambicijos nesukeltų juoko nei Izraeliui, nei tarptautinei bendruomenei, ką gali žinoti, gal užsitikrintume sau darbo daugeliui metų į priekį. Kalbėti apie skausmingą Artimųjų Rytų situaciją su ironija išties nedera, tačiau, kaip sakoma, geriau žvirblis ar konkretus Izraelio investuotojas rankoje, nei taikos derybininkės balandis kur nors Gazos Ruože.

Tikėtis, kad Lietuva staiga taps pasaulinio lygio žvaigžde – derybininke, galima, bet nepatartina. O štai užmegzti naujų verslo ryšių – galima ir net būtina.

 

 

A.Butkevičius susikalbėjo ir su palestiniečiais, ir su žydais

Tags: ,


BFL

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius savaitės pradžioje vos per vieną dieną spėjo apsilankyti ir Palestinoje, ir Izraelyje, o su jų lyderiais sutarti dėl didesnio ekonominio bendradarbiavimo su Lietuva.

Su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu A.Butkevičius kalbėjosi apie vystomąjį bendradarbiavimą, aptarė partnerystę tarptautinėse organizacijose, pasidomėjo Artimųjų Rytų taikos procesu ir akcentavo bendradarbiavimą kultūros ir švietimo srityse.

Per susitikimą su Palestinos premjeru Rami Hamdallah Lietuvos Vyriausybės vadovas aptarė dvišalius politinius ir diplomatinius santykius, įskaitant galimybę Lietuvoje atidaryti Palestinos atstovybę.

„Džiaugiuosi būdamas pirmasis Lietuvos ministras pirmininkas, apsilankęs su oficialiu vizitu Palestinoje. Lietuva siekia sustiprinti bendradarbiavimą su šia šalimi, norime iš arčiau susipažinti su padėtimi. Esu tikras, kad mūsų dialogas padės užtikrinti reguliarius kontaktus tarp Lietuvos ir Palestinos diplomatų, laukiame jūsų atstovų apsilankymo mūsų šalyje“, – teigė A.Butkevičius ir pakvietė Palestinos premjerą apsilankyti Lietuvoje.

Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad Palestinos atstovybės atidarymas Vilniuje būtų įsimintinas įvykis: „Džiaugiamės šiais planais, tai būtų pirmoji arabų šalies atstovybė Lietuvoje.“

Vis dėlto didžiausias dėmesys susitikimuose su Palestinos atstovais teko ekonominio bendradarbiavimo perspektyvoms.

Ministras pirmininkas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos maisto, baldų, chemijos ir kitų pramonės sektorių įmonės domisi eksportu į Palestiną. „Palestinos rinkai galime pasiūlyti aukštos kokybės pieno, mėsos, žuvies produktų, konditerijos gaminių, sausų pusryčių, nealkoholinių gėrimų“, – sakė premjeras.

Be to, A.Butkevičius Palestinos ministrą pirmininką pakvietė apsilankyti kitų metų balandį vyksiančioje tarptautinėje žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje „AgroBalt 2016“, o R.Hamdallah savo ruožtu Lietuvos Vyriausybės vadovui pasiūlė įkurti tarpvyriausybinį ekonominio bendradarbiavimo komitetą. Sutarta, kad komitetas galėtų plačiau svarstyti tokius klausimus, kaip bendradarbiavimas turizmo srityje bei dvišalės prekybos skatinimas.

Kur kas didesnes ekonominio bendradarbiavimo galimybes Lietuva sieja su Izraeliu. Su šios šalies vyriausybės vadovu Benjaminu Netanyahu, prezidentu Reuvenu Rivlinu bei energetikos ministru Yuvalu Steinitzu buvo aptarta Lietuvos pažanga diversifikuojant eksporto rinkas, kalbėtasi apie užsienio investicijų pritraukimo priemones.

Priminsime, kad Lietuva svarsto galimybes ateityje pirkti dujų iš Izraelio, tačiau tai techniškai gali būti įmanoma tik po kelerių metų, nes kol kas Izraelis dar nėra apsisprendęs dėl dujų eksporto.

A.Butkevičius taip pat apsilankė „Yad Vashem“ Holokausto muziejuje, susitiko su Izraelyje gyvenančiais litvakais, Izraelio verslo bendruomenės atstovais.

„Lietuva ypač suinteresuota plėtoti dvišalį bendradarbiavimą su Izraeliu inovacijų, mokslinių tyrimų, transporto, energetikos, turizmo, verslo ir mokslo sinergijos, pažangių technologijų srityse“, – teigia premjeras.

Vizito metu taip pat kalbėta apie Vyriausybės bendradarbiavimą su Lietuvos žydų bendruomene, premjeras pristatė Izraelyje dalies gyventojų prieštaringai vertinamą Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą bei aptarė jautrų Šnipiškių kapinių sutvarkymo klausimą.

Kai kurie ultraortodoksų žydų rabinai yra raginę Lietuvos Vyriausybę atšaukti Sporto rūmų rekonstrukciją, teigdami, kad ji gali pažeisti Šnipiškių žydų kapines, nors nei Lietuvos žydų bendruomenė, nei Londone įsikūręs Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas projektui neprieštarauja.

 

Izraelis perrašo taikos su palestiniečiais scenarijų

Tags: , , , , ,


Scanpix

Artimieji Rytai. Sulaikytas į Gazą plaukiantis Švedijos laivas, žlugusi Palestinos vyriausybė ir slaptos derybos Katare pranašauja naują taikos tarp Izraelio ir palestiniečių erą.

Švedijos žiniasklaida pastarosiomis dienomis azartiškai mažėjančia tvarka skaičiavo, kiek buvo likę į laisvę nepaleistų aktyvistų, gabenusių Gazos gyventojams humanitarinę pagalbą ir sulaikytų likus 97 jūrmylėms iki Izraelio kontroliuojamų vandenų. Geltonesni portalai antraštėse nurodo pirmomis valandomis negalėję susisiekti su šiais savo tautiečiais. Kiti nuolat skelbia jų pavardes, kad įsidėmėtų autoritetų besidairantis jaunimas. Juolab kad į Gazą laivu „Geteborgo Mariana“ plaukusioje įguloje buvo ir keletas garsenybių – žurnalistė ir rašytoja Kajsa Ekis Ekman ir Izraelyje gimęs bei žydų kibuce vaikystėje gyvenęs spalvingas švedų muzikantas Droras Feileris.

„Tai, kad Izraelio laivas mus sulaikė tarptautiniuose vandenyse, liudija, jog Izraelio okupacija plečiasi gilyn“, – bene dažniausiai Švedijoje cituojama frazė, kurios autorius – Izraelio nemalonėn pakliuvusios įgulos koordinatorius Steffanas Graneris. O šį sakinį iš lūpų į lūpas kartoja ne tik kairioji, bet ir konservatyvioji visuomenės informavimo stovykla, nors joje Izraelio politiką kritikuojančiųjų yra kur kas mažiau.

Vis dėlto tai, kad buvo sulaikytas švedų laivas, greičiau yra ne priežastis subjektyvioms naujienoms, o Izraelio politinių sprendimų pasekmė. Tačiau apie tai – vėliau.

Turbūt nereikia nė sakyti, kad daugelyje Vakarų šalių švedų laivo istorijos vertinimas gerokai skiriasi nuo to, kokį pateikia Švedijos žiniasklaida. Vakarų šalys tarsi suskirstytos tam tikrais informaciniais sektoriais, kuriuose oficialioji žiniasklaida pateikia tik vieno atspalvio informaciją apie Izraelio ir palestiniečių reikalus. Švedija – neabejotinai trečiasis sektorius, kuriame Izraelis pliekiamas be atvangos. Antrajame gyvena dauguma europiečių, turinčių galimybę išgirsti margesnių naujienų iš Artimųjų Rytų. Na, o Lietuva yra atsikovojusi pirmąją zoną, kurioje Izraelis dėl santykių su palestiniečiais plačiosioms masėms beveik visada vaizduojamas blogiausiu atveju kaip auka, o palestiniečiai geriausiu atveju – kaip laukiniai teroristai.

Mūsų šalyje ir nėra jokios vietinės Tildos Swinton, savo feisbuko paskyroje vietoj nuotraukos įsidedančios palestiniečių vėliavą. O štai Izraelio išplatinta ataskaita apie praėjusių metų Gazos konflikto esmę ima viršų prieš ką tik paskelbtas Jungtinių Tautų išvadas apie tuos pačius įvykius, nes skiriasi jos kaip diena ir naktis.

Švedijoje būtent pernykščiai įvykiai įplieskė seniai rusenančią nemeilę Izraelio politikai palestiniečių atžvilgiu (nemeilę Izraelio politikai, o ne žydams – čia jie nededa lygybės ženklo). Paprastas švedas postringavimų apie tai, kad Izraelio veiksmai pernai Gazoje buvo jei ne teisėti, tai bent pateisinami, klausytųsi akis išpūtęs – tokios pozicijos jis turbūt iš viso dar nėra girdėjęs. Taip kaip paprastas lietuvis, jei specialiai nesidomėjo, nėra girdėjęs visiškai priešingos nuomonės.

Tad laimingi tie, kurie turi progą išgirsti abi puses. Kairysis britų dienraštis „The Guardian“ savo vedamąjį straipsnį pradeda konstatuodamas, kad pernai Gazoje tiek Izraelio kariai, tiek palestiniečiai susitepė karo nusikaltimais. O tam, kad Gaza būtų atstatyta iki tokio lygio, kokio ji buvo iki pernykščių karo veiksmų, prireiks bent 30 metų. Nebent būtų atšaukta Izraelio blokada. Mat atstatyti reikia 141 tūkst. pastatų, o pernai į Gazą buvo leista įvežti tik 130 tūkst. tonų cemento – mažiau nei po toną kiekvienam pastatui. Izraelis pagrįstai baiminasi, kad statybinės medžiagos, įskaitant metalą, „Hamas“ kovotojų gali būti panaudotos ginklų gamybai.

Panašiais argumentais vadovaujamasi ir kuriant nausėdijas Vakarų Krante. Teigiama, kad ten, kur įsikurs Izraelio gyventojai, neapsigyvens teroristai.

Tačiau nausėdijos pasaulyje, o ypač Europoje ir JAV, kelia kur kas daugiau aistrų nei Gazos atstatymo darbai. Praėjusią savaitę JAV Baltieji rūmai pasiūlė pataisą laisvosios prekybos sutartyje, kurioje anksčiau buvo numatyti Izraelio verslo plėtros nausėdijose apribojimai. Tad jei Europa šios sutarties norės, turės sutikti su JAV plušančių Izraelio lobistų interesais. O juk dar neseniai Europos lyderiai buvo sutarę, kad nerems nausėdijų plėtros ir neprisidės prie verslo plėtros okupuotose teritorijose.

Net kai kurios Kinijos kompanijos, vykdančios bendrus projektus su Izraeliu, neseniai iškėlė savo sąlygą: kad nė vienas statybininkas kinas neįkeltų kojos į nausėdijas.

Vis dėlto tokios iniciatyvos paprastai baigiasi tuomet, kai ima trukdyti asmeniniams interesams. Tad gali būti, kad ir Europos pozicija dėl nausėdijų greitai suminkštės, jei taps pagrindine kliūtimi pasirašyti amžiaus sutartį su Amerika.

Palestiniečiai viliasi, kad Europa padės išsaugoti bent jau vieną jų kaimą, pastaruoju metu tapusį kone svarbiausiu Izraelio okupacijos Vakarų Krante simboliu.

Birželio pradžioje Europos diplomatai iš visų ES šalių apsilankė vos 300 gyventojų turinčiame Kirbet Susijos kaimelyje, įsikūrusiame pietinėse Hebrono kalvose, vien tam, kad pademonstruotų bendrą opoziciją Izraelio nausėdijų kūrimui palestiniečių gyvenvietėse. Gegužę Izraelio aukščiausiasis teismas leido išvaryti šio kaimo, gyvuojančio nuo XIX a., gyventojus, o pastatus – nugriauti. Nesvarbu, kad kaimas buvo jau du kartus sugriautas ir vėl atstatytas: teismas pareiškė, kad pastatai neturi leidimų, tad, šiaip ar taip, yra neteisėti, be to, juose gyventi nesaugu, nes nėra reikalingos infrastruktūros.

Patys gyventojai aiškina, kad buvo priversti statyti namus be leidimų, nes jų paprasčiausiai negavo. Kaip ir teisės įsirengti reikiamą infrastruktūrą. Jų teigimu, Izraelis siekia paprasčiausiai sunaikinti kaimą, esantį C sektoriuje – zonoje, kurią pagal 1993 m. Oslo taikos sutartį oficialiai kontroliuoja Izraelio armija, – ir išplėsti netoliese esančią prieš 30 metų įkurtą Susijos nausėdiją.

Žinoma, kol kas tai dar ne liūdnoji Hebrono istorija, tačiau ji ne ką mažiau prikaustė Izraelio politiką kritikuojančių vyriausybių ir nevyriausybinių organizacijų dėmesį, priversdama vėl prisiminti ir šventąjį Hebrono miestą, kurio centrą, ko gero, visam laikui užėmė tik kelioms dienoms į pamaldas palestiniečių mieste atvykę žydai. Ten jiems taip patiko, kad apsitvėrė aukšta tvora ir nebeleido į savo namus sugrįžti palestiniečiams, kurie Izraelio teismo sprendimu namus turėjo palikti tik dviem dienoms – kol žydai atšvęs savo šventes ir apleis jų butus.

Tačiau pačiame Hebrono centre ir dabar tebegyvena žydų naujakuriai ortodoksai, nuo kurių miesto pakraščių gyventojai palestiniečiai saugosi gatves dengdami tinklais: taip jie ginasi nuo naujakurių į palestiniečius mėtomų akmenų, nuo kurių yra žuvę ir vaikų iš netoliese buvusio darželio.

Kaip skaičiuoja JT, 800 žydų dabar gyvena didesnėje Hebrono miesto dalyje, nei spaudžiasi 12 tūkst. palestiniečių.

Vilties atgauti savo namus Hebrone jie nebeturi, tačiau išsaugoti Kirbet Susijos kaimelį Hebrono kalvose vis dar tikisi. Jiems tai – principinė kova, į kurią jie sugebėjo įtraukti ir pasaulio žiniasklaidą, ir net Vakarų diplomatiją. Žinoma, Kirbet Susija nėra nei vienintelis, nei pats svarbiausias palestiniečių gyvenamas kaimas Vakarų Krante, tačiau ir diplomatiniame pasaulyje jis įgijo principinio klausimo reikšmę. Ir šis klausimas – net ne apie toleranciją nausėdijų kūrimuisi. Jis tiesiogiai susijęs su Izraelio ir palestiniečių taikos derybomis. Tiksliau, pagal Izraelio scenarijų perrašomomis taikos sąlygomis, kurias nejučia ir nelabai susivokdami kaip duotybę ima suprasti ir Vakarai. Kitaip sakant, Izraelis deda kirčius ant tų skiemenų, kurie jiems skamba gražiau, o Vakarų šalys mano, kad užsienio kalbos gramatikos negalima kvestionuoti.

Kuo čia dėtos nausėdijos? Didžiosios Britanijos generalinis konsulas Alistairas McPhailas kaimo sunaikinimą pavadino pasikėsinimu į dviejų valstybių sprendimą – taikos sutartį, pagal kurią Izraelis ir Palestina egzistuotų drauge.

Tokios taikos norėtų visi, tik ne Izraelis. Nors JAV prezidentas Barackas Obama nuolat gieda dviejų valstybių dainelę, Izraelio premjeras Benyaminas Netanyahu vyriausiuoju taikos derybininku išsirinko aršų Palestinos valstybės priešininką – vidaus reikalų ministrą Silvaną Shalomą. Būdamas Kneseto nariu, 2012 m. jis pareiškė, kad „visi yra prieš Palestinos valstybę – apie tai net kalbos negali būti“, o dabar jis sės prie derybų stalo ir aiškins, jog Izraelis palaiko palestiniečių teisę į valstybę (ir pusę Jeruzalės). Ir dar skleis žinią, kad to paties nori ir B.Netanyahu.

Kitas klausimas – ko nori patys palestiniečiai. Arba kas jie apskritai yra. Ką tik žlugo jų vyriausybė, o tariama palestiniečių vienybė, stiprinusi jei ne jų derybines pozicijas, tai bent įvaizdį, pakibo ant plonyčio plaukelio. Tiesą sakant, toji vienybė ir anksčiau buvo tik iliuzija.

Pavyzdžiui, metus gyvavusi nepriklausomų technokratų vyriausybė, kurios sudėčiai pernai pritarė tiek „Fatah“, tiek „Hamas“, formaliai valdė ir Vakarų Krantą, ir Gazos Ruožą, kuriuose iki tol septynerius metus dirbo atskiros administracijos. Tačiau faktiškai Gazoje šiai vyriausybei taip ir nepavyko įtvirtinti savo valdžios, mat čia ir toliau paradui vadovavo „Hamas“.

Kad ir kaip keistai iš šalies atrodytų, Izraelis, oficialiai laikantis „Hamas“ teroristine organizacija, su ja, kai kurių šaltinių teigimu, slapta derina poziciją ir visai gali būti, kad būtent „Hamas“ atstovaus palestiniečiams, jei kada nors bus pasirašoma taikos sutartis. Na, bent jau taip spėja palestiniečių ambasadorius Rusijoje Fayedas Mustafa, interviu „Sputnik“ aiškinantis, kad Gaza turi visas galimybes tapti nepriklausoma palestiniečių valstybe. O štai Vakarų Krantą paprasčiausiai suvalgys nausėdijos.

„Izraelis siekia sukurti dviejų valstybių iliuziją, suteikdamas nepriklausomybę Gazai ir pranešdamas pasauliui, kad sprendimas pagaliau rastas, o Izraelis buvo labai dosnus“, – samprotauja F.Mustafa.

Ir perspėja, kad tai pavojingas „Hamas“ žaidimas, mat ši organizacija ir politinė partija, pernai suformavusi bendrą vyriausybę su „Fatah“, tik vaizduoja, kad siekia naudos visiems palestiniečiams. Ji neva padarė viską, kad vyriausybė žlugtų, o „Hamas“ perimtų derybų su Izraeliu vairą ir galiausiai, sėkmės atveju, išsikovotų nepriklausomybę sau ir Gazai, bet ne Vakarų Krantui. Nepaisant to, kad iš Gazos ir Vakarų Kranto sudarytą Palestiną jau šiandien yra pripažinusios 135 iš 193 Jungtinių Tautų valstybių narių.

Neseniai slaptos Izraelio ir „Hamas“ derybos įvyko ir Katare. Tiesa, tai buvo mėginimas pasirašyti penkerių metų paliaubų susitarimą, o ne ilgalaikę taikos sutartį. Vis dėlto Artimuosiuose Rytuose Izraelio bendradarbiavimas su „Hamas“ pasėjo nerimą.

Juolab kad derybas oficialiai parėmė ne tik Kataras, bet ir Turkija, o kai kurių šaltinių tikinimu, ir nemaža ES nei JT šalių. Nors derybos buvo slaptos, tačiau pasirodė informacijos, kad tokias derybas inspiravo Didžiosios Britanijos politikai, konkrečiai – buvęs šalies premjeras Tony Blairas.

Vis dėlto jei tokios derybos pavyktų, tai būtų ne tiek T.Blairo, kiek B.Netanyahu nuopelnas. Ne veltui jo praėjusiuose rinkimuose nepalaikė nei JAV, nei didžioji palestiniečių draugė Švedija. B.Netanyahu Švediją buvo apkaltinęs net sąmoningu jo politinės karjeros žlugdymu.

Tiesa, oponentai iš tokių blevyzgų tik šaipėsi. Izraelio istorikas Gershomas Gorenbergas „Twitter“ paskyroje parašė: „Paskutinė galiūno užuovėja – kaltinti užsienio jėgas ir vyriausybes“.

Ar B.Netanyahu tikrai toks silpnas, kad pabūgo Švedijos vyriausybės, sunku pasakyti. Tačiau sulaikydamas Švedijos laivą tarptautiniuose vandenyse Izraelis pademonstravo ne tiek jėgą, kiek nerimą, kad jo susikurtas derybų su palestiniečiais scenarijus neišslystų iš rankų.

Rima Janužytė

 

 

 

 

 

 

Į Šventąją žemę – sustiprinti tikėjimo

Tags: , , , , ,


Shutterstock

Kelionės. Neramiame šių dienų pasaulyje vis labiau populiarėja piligriminės kelionės. Vieni piligrimai šventųjų keliais leidžiasi ieškodami vidinės ramybės, kiti – tikėjimo, treti – savęs.

Šiandieninis piligrimas menkai tesiskiria nuo pirmųjų, maždaug IV a. ryžtingai žengusių pro miesto vartus ir su viltimi išžygiavusių per tuo metu nelabai svetingą Europą Šventosios žemės link, kad bent akies krašteliu pamatytų švenčiausią relikviją – kryžių, ant kurio mirė Jėzus Kristus.

Kryžių atrado imperatorienė Elena, Romos imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, vėliau paskelbta šventąja. IV a. pradžioje ji pasikrikštijo, į krikščionybę atvedė ir savo sūnų Konstantiną, kuris įteisino krikščionių tikėjimą Romos imperijoje. Imperatorienė jau būdama garbingo amžiaus nuvyko į Jeruzalę, surado Jėzaus Kristaus nukankinimo vietą ir atkasė kryžių, ant kurio jis buvo nukryžiuotas. O kad tai tas tikrasis kryžius, ji esą atpažino iš kitų kartu rastų kryžių.

Kryžių padalijo į tris dalis: vieną dalį paliko Jeruzalėje, Kristaus Kapo bažnyčioje, kurios statyba rūpinosi asmeniškai. Antra dalis buvo nugabenta į Konstantinopolį. Šią relikviją riteriai XIII a. parsivežė į Paryžių. Trečioji buvo nusiųsta imperatoriui į Romą. Netrukus visame krikščioniškajame pasaulyje pasklido žinia, kad rastas kryžius, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus, ir prisiliesti prie to kryžiaus patraukė būriai piligrimų. Maždaug tada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose ir paminėti piligrimų žygiai.

333–334 m. buvo išleistas anoniminio autoriaus, žinomo tik kaip Piligrimas iš Bordo, savotiškas viduramžių kelionių vadovas į Šventąją žemę „Itinerarium Burdigalense“. Šiame veikale paminimi kai kurie miestai, pro kuriuos tenka keliauti, taip pat nakvynės vietos.

Įdomu, kad vėlesniais amžiais tikrojo kryžiaus dalelės pasklido po visą krikščioniškąjį pasaulį. Didžiausia Rytų Europoje Šventojo kryžiaus relikvija saugoma Žemaičių Kalvarijos bazilikoje. Taigi jei nėra galimybės nukeliauti į Jeruzalę, prie šventosios relikvijos galima pasimelsti ir Lietuvoje.

Vis dėlto piligriminė kelionė į Šventąją žemę daugeliui maldininkų dovanoja ne tik neišdildomų įspūdžių bei atradimų, bet ir galimybę sustiprinti tikėjimą bei pasimelsti kiekvienam krikščioniui brangiose vietose, kur prieš porą tūkstančių metų gyveno ir skleidė tikėjimą Jėzus Kristus.

„Mūsų šeima įgyvendino savo seną svajonę – nuskristi į Šventąją žemę. Keliavome kartu su piligrimų grupe. Mūsų kelionės maršrutas buvo sudėliotas pagal Šventąjį Raštą. Keliavome Jėzaus keliais, skaitėme Evangelijų ištraukas, šlovinome Dievą giesmėmis. Kunigai kasdien aukojo mišias, ir tai dar labiau sustiprino mūsų išgyvenimus bei gilino tikėjimą. Kelionė į Šventąją žemę mums buvo ypatingos dvasinės rekolekcijos“, – pradeda pasakojimą Jovita Jarutienė, jau iki šios kelionės su šeima sukorusi ne vieną tūkstantį kilometrų piligrimų keliais – aplankiusi Lurdą Prancūzijoje, važiavusi Šv. Jokūbo keliu iki pat Santjago de Kompostelos, pabuvusi Fatimoje Portugalijoje, kalne įsikūrusiame benediktinų Montserato vienuolyne (Ispanija), užsukusi ir į Čenstakavą Lenkijoje.

Pasak Jovitos, visos šventos vietos, kuriose gyveno Jėzus Kristus, švč. Mergelė Marija, kiti šventieji ar įvyko svarbūs apsireiškimai, yra ypatingos ir jaudinančios. Kiekvienas kampelis dvelkia istorija: Nazaretas, kuriame gyveno švč. Mergelė Marija ir jos sužadėtinis Juozapas, Betliejus, kuriame gimė Jėzus, Jordano upė, kurioje Jonas pakrikštijo Jėzų, Taboro kalnas, Dievo Sūnaus atsimainymo vieta, Jeruzalė, kur Jėzus buvo žiauriai nukryžiuotas, palaidotas ir, pagal krikščionių tikėjimą, prisikėlė.

„Kiekvienas krikščionis turėtų bent kartą aplankyti Šventąją žemę ir pakeliauti tomis vietomis, kur prieš du tūkstančius metų gyveno Jėzus Kristus. Jei esi tikintis žmogus, piligriminės vietos padeda stiprinti ir gilinti tikėjimą. Jei esi netikintis ar ieškantis – tos vietos tuo labiau svarbios: ten galima rasti tikėjimą. Kaip iš Šventojo Rašto: kas ieško – tas randa“, – neabejoja piligrimė.

Piligriminę kelionę geriausia pradėti Galilėjoje, Nazareto mieste, kuriame Mergelei Marijai pasirodė angelas Gabrielius ir apreiškė, kad ji pagimdysianti sūnų, kurį pavadinsianti Jėzumi. Apreiškimo Švč. Marijai bazilikoje vos užmetę akį į IV a. bizantiškos šventyklos liekanas dauguma maldininkų skuba link Marijos grotos, kurioje Marijai esą ir apsireiškęs angelas. Nazarete prabėgusi ir Jėzaus vaikystė, čia jis sakęs pirmuosius pamokslus.

Kita vertus, įdomu, kad mokslininkai ginčijasi, ar prieš porą tūkstantmečių šioje vietoje gyvenvietės apskritai būta, esą Nazaretas pirmą kartą paminėtas tik IV a. išpopuliarėjus piligrimystei. Tačiau šios vietos per porą tūkstantmečių taip stipriai nuniokotos, kad daiktinių artefaktų, liudijančių apie čia buvusią gyvenvietę, sunku ir rasti.

Šiandien Nazaretas – nedidelis miestas, kuriame daugiausia gyvena Izraelio arabai. Anksčiau čia būdavo daugiau arabų krikščionių, tačiau jų nuolat mažėja, o musulmonų daugėja. Iš pirmo žvilgsnio Nazaretas primeta kitus arabiškus miestus: siaurų, kreivų ir klaidžių gatvelių voratinklis ir triukšmingas turgus. Klaidžiodamas jomis gali pasijusti it arabų pasakoje, tačiau būriai piligrimų, traukiančių prie šventųjų vietų, greitai grąžina į realybę.

Sekant Jėzaus pėdomis maršrutas toliau vingiuoja prie Galilėjos ežero, link Kafarnaumo, kuriame Jėzus gydė ligonius, pamokslavo ir darė stebuklus. Yra išlikę įspūdingų miesto liekanų, tačiau daugiausiai dėmesio sulaukia netoliese bananų sodais ir alyvmedžių giraitėmis apaugęs Palaiminimų kalnas, kylantis apie 175 metrų virš Galilėjos ežero. Nuo kalno atsiveria įspūdinga Genezareto lyguma. Čia įdomiausia stabtelėti ir pabandyti įsivaizduoti, kaip Jėzus sakė garsųjį Kalno pamokslą apie palaiminimą. Sunku nebus, nes aplink išsidėsčiusios kalvos sudaro natūralų gamtinį amfiteatrą, pasižymintį itin puikia akustika.

„Lankėmės ir Duonos Padauginimo bazilikoje Tabgoje. Po altoriumi esanti uola yra būtent ta vieta, kuri primena Jėzaus stebuklą, kai jis penkiais kepaliukais duonos ir dviem žuvimis pamaitintino penkis tūkstančius vyrų, neskaičiuojant moterų ir vaikų“, – primena Jovita.

Vos porą šimtų metrų nuo Duonos Padauginimo bazilikos, ant Tiberiados ežero kranto, pastatyta Prisikėlusiojo Pasirodymo bažnyčia. Joje išlikusi uola, vadinama Kristaus stalu, kur Jėzus paruošė apaštalams pusryčius.

Pasak Jovitos, Tiberiados ežeras primena daugiau Jėzaus stebuklų: jis sutramdė didžiulę audrą, kai bangos jau sėmė mokinių valtį, ir atėjo pas mokinius, žengdamas ežero paviršiumi. Pas Jėzų ežero paviršiumi ėjo ir Petras, tačiau pamatęs vėjo smarkumą suabejojo ir ėmė skęsti.

„Simboliškas ir jaudinantis buvo santuokos įžadų atnaujinimas Kanoje, per kurį Jėzus vestuvininkams pritrūkus vyno padarė pirmąjį stebuklą – vandenį pavertė vynu. Netoli Jericho, prie Jordano upės, Jonas Krikštytojas kvietė žmones atsiversti ir krikštytis. Čia jis pakrikštijo ir patį Jėzų. Mūsų piligrimų grupelė Jordano upėje taip pat atnaujino krikšto įžadus. Visi pasipuošę vienodais baltais, specialiai piligrimams siuvamais marškiniais įbridome į ne itin švariai atrodančią, bet istorinę upę. Atgaivinome ir kūnus, ir sielas“, – pasakoja Jovita ir priduria, kad tai dar ne visos patirtys, leidusios sustiprinti  tikėjimą, – visa piligrimų grupė įkopė į Taboro kalną.

Taboro kalnas, stūksantis 588 metrų aukštyje, daug kartų minimas Šventajame Rašte. Tai dar viena ypatinga krikščionims – Jėzaus Kristaus atsimainymo vieta. Nuostabaus grožio kalnas, apaugęs pušimis, pagal alpinistų standartus yra visai žemas, tačiau daugumai piligrimų, ypač vyresnio amžiaus, kamuojamų negalios ar ligų, ar šeimoms, keliaujančioms su mažais vaikais, jis tampa nemažu iššūkiu. Todėl dauguma sėda į nuolat kursuojančius taksi autobusiukus ir patogiai užvažiuoja į kalną.

„Tačiau mūsų, Lietuvos piligrimų grupė – išskirtinė. Visi, pradedant mažiausia keturmete keliautoja, mūsų dukryte Faustina Marija, baigiant vyriausia, į aštuntą dešimtį įkopusia senole, užsispyrė kalną įveikti pėsčiomis. Ir štai dar vienas Dievo stebuklas – ir mažoji keliautoja, ir vyriausioji piligrimė pasiekė kalno viršūnę be ypatingų vargų“, – pasidžiaugia pasakodama Jovita.

Dar viena piligrimystės vieta, kurios šiukštu negalima praleisti, yra Betliejus. Nors daliai žmonių šiek tiek neramu, kad šis miestas yra ginčytinoje teritorijoje Vakarų Krante, tačiau keliautojų čia gausu. „Net valandą laiko stovėjome eilėje, kol patekome į istorinę Jėzaus gimimo vietą“, – sako Jovita.

Pasak Biblijos, prasidėjus gimdymui Marija ir Juozapas neturėjo kur prisiglausti, tad įlindo į olą, į kurią buvo suvaromi gyvuliai. Ten ir gimė kūdikėlis Jėzus. Šiandien Jėzaus Gimimo baziliką ir Gimimo altorių vis dar tradiciškai prižiūri graikai ortodoksai ir armėnai. Panorus pasimelsti, reikia pralįsti pro žemą durų angą, mat įėjimas buvo užmūrytas ir palikta tokia anga, kad kiekvienas ir fiziškai nusilenktų Dievui.

Prie Betliejaus dar įdomu aplankyti Piemenėlių lauką, mat būtent čia šiame lauke piemenėliams apsireiškęs angelas ir pranešęs naujieną apie gimusį Dievo sūnų. Sakoma, kad į grotą, kurioje gimė Jėzus, atkeliauja moterys ir vyrai, turintys nevaisingumo problemų. Karštos ir nuoširdžios maldos šioje vietoje esą padeda išsipildyti troškimui susilaukti kūdikio.

Na, o piligriminę kelionę vainikuoja Jeruzalė. Ieškant žodžių šiam trijų religijų atstovams svarbiam miestui apibūdinti bene labiausiai tiktų metaforiškai sakyti „pasaulio centras“. Būtent taip XIV a. graviūrose buvo vaizduojama Jeruzalė, apie kurią žiedu išsidėstę trys žemynai – Europa, Afrika ir Azija. Dar vienas pasaulio centro simbolis galėtų būti ir tai, kad senamiestis tradiciškai dalijamas į keturis kvartalus: krikščionių, musulmonų, žydų (didžiausias) ir armėnų.

Ir nieko keista, juk šis miestas šventas trims religijoms: krikščionys čia traukia melstis į Viešpaties Kapo bažnyčią, žydams brangi Raudų siena, musulmonams – Uolos mečetė. Atrodytų, mieste turėtų viešpatauti taika ir ramybė, juk čia visi turėtų melstis savo šventyklose ir lankyti jiems šventas vietas. Nieko panašaus.

Senutėlę Jeruzalę valdė čia vieni, čia kiti užkariautojai. Sunku visus net išvardyti: čia viešpatavo Egipto faraonai, vėliau ją nusiaubė ir vėl atstatė karalius Dovydas (jis, beje, paskelbė kad čia bus jo sostinė ir visiems žydams šventas miestas), karalius Saliamonas puoselėjo Jeruzalė ir statė fantastiško grožio rūmus bei šventyklas. Jeruzalę valdė babiloniečiai, graikai, sirai, romėnai, turkai. I a. po Kr. čia jau apsigyveno pirmieji krikščionys, IV a. Jeruzalę paskelbė šventu krikščioniams miestu ir pastatė vieną pirmųjų bažnyčių.

Turkai, VII a. užgrobę Jeruzalę, paskelbė, kas tai svarbus musulmonams miestas, mat pranašas Mahometas nuo kalno žengęs dangun. XI a. Jeruzalės atsiimti iš musulmonų patraukė riterių kariaunos iš Europos. Kryžiaus žygiai taikos neatnešė, nei Šventosios žemės atkovoti nepavyko. Kita vertus, ekonomistai ir istorikai, nagrinėjantys kryžiaus žygių epochą, įžvelgia naudą Europos šalims: suklestėjo pirkliai, kurie iš Rytų šalių į Europą atgabeno naujausius išradimus, vaistus, parfumeriją, galų gale nevalyvieji europiečiai išmoko praustis.

Neramu Jeruzalėje ir dabartiniais laikais. 1948–1949 m. ji buvo padalyta į dvi dalis: rytinė atiteko Jordanijai, vakarinė – Izraeliui. 1980 m. visa Jeruzalė buvo paskelbta Izraelio sostine.

Didžiausia žydų šventenybe laikoma Raudų sieną – tiek teliko iš Erodo laikų šventyklos. Žydų mokymas teigia, kad sieną kartu su Pirmąja šventykla pastatė karalius Saliamonas, prie jos statybos nemažai prisidėjo ir jo tėvas Dovydas. Šventykla visiškai sugriauta 70 metais ir neatstatyta iki šiol. Liko tik vakarinė siena, kuriai buvo duotas Raudų sienos pavadinimas. Tiesa, verta žinoti, kad Raudų sienos pavadinimo angliškuose giduose nebus, ji ir vadinama Vakarine siena. Taip vadinama ir nuorodose Jeruzalėje.

Žydų šventyklų vietoje šiandien stūkso didingos Uolos kupolo ir Al Aksos mečetės. VII a. grakšti aštuonsienė mečetė, išdabinta marmuru bei plytelių mozaikomis ir karūnuota auksiniu kupolu, apgaubia uolą, nuo kurios pranašas Mahometas buvo paimtas į dangų. Verta žinoti, kad Uolos kupolo mečetė yra trečia pagal svarbą islamo pasaulio mečetė – po Mekos ir Medinos. Šalia pastatyta Al Aksos mečetė pritraukia tūkstančius maldininkų. Ją gali apžiūrėti ir nemusulmonai. Jiems galima įeiti pro vienintelius iš 15 vartų – Mugrabio.

Krikščionims čia svarbiausia šv. Elenos pastatyta Šv. Kapo ir Prisikėlimo bazilika. Nors šventykla ne kartą buvo sugriauta ir vėl atstatyta, jos įspūdis neišdildomas.

„Žinoma, svarbiausia krikščioniams vieta – Kristaus kapas. Tai vieta, kur norėtųsi būti kuo ilgiau, praleisti naktį, budėti, melstis, laukti. O ten tiek piligrimų, kad lauki didžiulėje eilėje kokią valandą, kartais ir ilgiau, o kai patenki į švenčiausią vietą – tau pasako: „Kiss and go.“ Tačiau tikiuosi, kad dar sugrįšiu prie tos vietos ir tikrai pasiliksiu joje per naktį, kai niekas netrukdys ilgesnės maldos. Juk ten viskas tikra, kiekvienas kampelis primena Dievą, dar kvepia istorija…“ – pasakoja Jovita.

Ji su visu piligrimų būriu ėjo ir Kristaus Kančios keliu – ~Via Dolorosa~, vedančiu į Golgotą – Viešpaties Kapo ir Prisikėlimo baziliką. Pasak mūsų pašnekovės, grupės piligrimai pasikeisdami nešė kryžių, sustodavo kiekvienoje Kristaus kančios vietoje ir skaitė Evangelijų ištraukas.

Aistė N., kita mūsų pašnekovė, taip pat tikina, kad Jeruzalė yra tas miestas, į kurį būtina užsukti kiekvienam, – nesvarbu tikintis jis ar ne. Tikintieji pasimels jiems svarbiose vietose, o netikintieji bent akimirką susimastys apie gyvenimo prasmę ir tikėjimo svarbą. Jei tikintis, verta įkopti į Alyvų kalną, ant kurio tėra senutėlės kapinės, bet būtent čia galima pabėgti nuo piligrimų ir turistų šurmulio ir trumpam stabtelėjus įsigilinti į savo pojūčius. Juolab nuo kalvos atsiveria fantastiška senamiesčio panorama.

Moteriai įspūdį padarė ir Siono kalnas, ant kurio stūkso Marijos mirties bažnyčia, manoma, yra palaidotas karalius Dovydas. Pasak legendų, būtent čia buvo paslėpti Pirmosios šventyklos lobiai ir relikvijos, į kurias buvo nusitaikiusios visos kada nors Jeruzalę užgrobusios kariaunos.

Aistei patiko ne tik religines vietas lankyti, bet ir apžiūrėti istorinius pastatus. „Rekomenduočiau ekskursiją miesto sienomis, taip pat aplankyti visus keturis miesto kvartalus ir atkreipti dėmesį, kuo kiekvienas skiriasi, visada smagu užsukti į arabų turgų“, – pataria keliautoja ir priduria, kad ją sudomino Dovydo bokštas, arba Jeruzalės citadelė, o Holokausto aukų ir didvyrių muziejus tiesiog sukrėtė.

Dovydo bokštas – viduramžių tvirtovė su styrančiu galingu bokštu, jam geriausia skirti bent porą valandų, kad greitu žingsniu perbėgtum miesto istoriją – nuo įkūrimo iki šių dienų. O Holokausto aukų ir didvyrių muziejus kelia šiurpą dėl žmonių žiaurumo, kai užsimota išžudyti ir nuo žemės paviršiaus nušluoti visą tautą. „Šiek tiek optimizmo suteikia tik Pasaulio tautų teisuolių alėja, skirta pagerbti tiems, kurie holokausto metais rizikuodami savo gyvybe gelbėjo žydus ir slėpė nuo žudikų“, – pasakoja Aistė.

Pasak jos, Jeruzalėje kas žingsnis esi apstulbinamas istorijos tikrumo ir religijos didybės, todėl nenuostabu, kad kai kurie žmonės, nebepakeldami užplūdusių emocijų, tarsi apsvaigta ir vaikšto paklaikusiomis akimis. Ir niekas iš jų nesišaipo – iš tiesų yra  vadinamasis Jeruzalės sindromas, kai sveikut sveikutėlius žmones staiga tarsi apsėda įkyrios idėjos, paprastai religinio pobūdžio, imama kliedėti arba blaškytis po miestą nesiorientuojant, nei kur esi, nei kur nori nueiti. Toks sindromas ištinka ne tik krikščionis, bet ir musulmonus ar žydus. Tokių kasmet būna nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų žmonių. Visa laimė, kad tai laikinas sutrikimas. Tiesa, šiam sindromui nereikėtų priskirti šventose vietose verkiančių ar per daug į save įsigilinusių ir nieko negirdinčių žmonių. Jie greičiausiai tik išgyvena stiprius religinius jausmus.

Keliaujant po Izraelį verta atrasti laiko ir Negyvajai jūrai, kuri vilioja ir istorinėmis vietovėmis. Manoma, kad šios sūrios jūros dugne amžiams yra palaidoti Sodomos ir Gomoros miestai, kurių gyventojai užsiiminėjo labai jau nepadoriais dalykais, kol Dievas neapsikentęs pasiuntė sieros ir ugnies lietų ir sunaikino tiek miestus, tiek ištvirkėlius gyventojus, tiek gyvūnus, tiek augalus.

Prie Negyvosios jūros yra svarbūs žydams Masados tvirtovės fortifikacijos bei pastatų likučiai. Tvirtovėje apsupti romėnų trejus metus priešinosi žydų sukilėliai, galop nebelikus vilties ir galimybių priešintis visi nusižudė.

Negyvoji jūra (hebrajų kalba – Druskos jūra) vilioja ir kitais dalykais. Ši jūra, o tiksliau – ežeras, tyvuliuoja žemiausiame pasaulyje taške, maždaug 400 m žemiau jūros lygio. Dėl didžiulio druskingumo joje nėra nė mažiausios gyvybės, sakoma, kad net paukščiai virš jos neskraido.

Įdomu, kad anksčiau tikėta, jog šis vanduo yra mirtinai pavojingas žmogui ir tik šiek tiek daugiau nei prieš šimtą metų ištirta, kad vanduo ne tik nenuodingas, bet ir labai naudingas, maudynės jame gydo įvairias odos ligas. Vandenyje esama tiek mineralinių druskų, kad žmogus neskęsta, o tik plūduriuoja paviršiuje. Juokinga stebėti, kaip maudynių mėgėjai bando įsibristi į šį paviršiun bet kokį kūną keliantį vandenį. Na, o kosmetika su šios jūros vandeniu ir dumblu – bene geidžiamiausios lauktuvės iš Izraelio.

Verta paminėti ir tokį faktą, kad kasmet jūra nugaruoja apie vieną metrą vandens, mat į ją įtekančio Jordano vandenis Jordanija ir Izraelis naudoja savo ūkio reikmėms. Tad ar po kelių šimtų metų bus galima mėgautis šiomis keistomis maudynėmis – nebeaišku.

Porą žodžių reikia tarti ir apie Tel Avivą. 1946 m. įkurtas miestas tapo svarbiu ekonominiu ir finansiniu centru. Jame vertėtų pasivaikščioti po muziejus, Baltąjį miestą – rajoną, kuriame yra gausybė bauhauzo pastatų, kad ir nelabai gražių, palyginti su viduramžiais ar senesniais laikais, tačiau savotiškai žavių, įdomu užsukti ir į vieną kitą seną bažnyčią ar mečetę. Tačiau svarbu prisiminti, kad Tel Avive geriau lankytis kelionės pradžioje, nes pabaigoje po klajonių Šventojoje žemėje įspūdžio jis jau nepadarys. Viską užgoš piligriminiai įspūdžiai, kurie lydės visą gyvenimą.

„Įspūdingiausia tai, kad dabar faktiškai kasdien dalyvaudama šventose mišiose visada, kai tik Evangelijos žodžiai būna susiję su Šventąja žeme, prisimenu tas aplankytas vietas, ir viską įsivaizduoti, kas kaip vyko anuomet, yra kur kas lengviau. Kiekvienas žodis gerokai labiau suvirpina širdį: nebereikia fantazuoti, kaip atrodo Golgota, Kryžiaus kelias, Nazaretas, Betliejus, Jeruzalė, Kana, Jerichas, Jordano upė, dykuma ir kitos šventos vietos, prie kurių lietėsi Jėzus. Tie prisiminimai ir ta patirtis iš piligriminės kelionės padeda giliau išgyventi Dievo žodį ir labiau suprasti Evangeliją. Tai neįkainojama piligriminės kelionės patirtis. Kai pats savo akimis pamatai ir palieti Šventąją žemę, tikėjimas tik stiprėja, tampa brandesnis“, – pasakojimą baigia J.Jarutienė.

Daiva Urbienė

 

 

 

Iššūkis pasauliui – užkirsti kelią antisemitizmui

Tags: ,


Scanpix

Jeruzalėje jau penktą kartą surengtas Pasaulinis antisemitizmo forumas, kuriame žydų bendruomenių ir organizacijų lyderiai kartu su Izraelio ir užsienio valstybių politikais svarstė, kaip sulaikyti pastaraisiais metais vis stiprėjančią antisemitizmo bangą.

 

Į konferencijos dalyvius kreipėsi Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, diasporos reikalų ministras Naftalis Bennettas.

Praėjus septyniems dešimtmečiams po holokausto, daugelis Europos žydų vėl jaučiasi nesaugūs dėl padažnėjusių prieš juos nukreiptų išpuolių bei radikalių islamo grupuočių įvykdomų teroro aktų – per praėjusius metus jų aukomis tapo devyni žmonės. Statistika liudija, kad pastaraisiais metais antisemitizmas įgavo ypatingą pagreitį, o jo protrūkių daugiausia užfiksuojama Vakarų Europoje bei virtualioje erdvėje

 

Todėl šiųmetis jau penktą kartą surengtas forumas ypatingą dėmesį skyrė kovos su antisemitizmu planui parengti, diskusijoms su

Europos musulmonų lyderiais, siekiant skatinti dialogą ir stiprinti supratimą tarp skirtingų religijų. Darbo grupėse diskutuota, kaip paskatinti debatus, susijusius su tokiais reiškiniais kaip Holokausto neigimas bei istorinių faktų iškraipymas, apie teisinių priemonių panaudojimą, teisinės bazės sukūrimą kovoje prieš antisemitizmą ir kt.

 

Norą dalyvauti konferencijoje, vykusioje jau penktą kartą, šįmet išreiškė 800 atstovų iš 51 pasaulio šalies. Lietuvai joje atstovavo užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, taip pat Lietuvos žydų (litvakų) brndruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

 

 

Riaušės: kas bendro tarp Holono ir Fergusono?

Tags: , , , , , ,


Scanpix

Rasizmas. Jaunų iš Etiopijos į Izraelį vaikystėje emigravusių tamsiaodžių žydų protestai Tel Avivo ir Jeruzalės gatvėse šiomis dienomis labai primena neramumus, besiritančius per JAV miestus nuo Fergusono iki Baltimorės.

Šimtų Etiopijos žydų bendruomenės narių, jau kelis dešimtmečius gyvenančių Izraelyje, kraujas verda. Holono mieste įvyko beveik tas pats, kas jau daugiau nei metus vis pasikartoja Amerikoje: du policininkai be rimtos priežasties panaudojo brutalią jėgą prieš jiems neįtikusį tamsiaodį.

Stebėjimo kameros užfiksavo, kaip policijos pareigūnas Holono mieste netikėtai užpuolė iš Etiopijos kilusį Izraelio kareivį Demasą Fekadeh. Įraše matyti, iš pradžių uniformuotas karys stovi šalia savo dviračio, kalbėdamasis mobiliuoju telefonu, tačiau prie jo priėjęs policininkas liepia pasitraukti ir pradeda stumti šalyn. Kareivis klausia, kas nutiko, o policininkas su priartėjusiu kolega, užuot paaiškinę, pradeda šiurkščiai stumdyti ir mušti D.Fekadeh. Trumpam išsilaisvinęs, kareivis pakelia didelį akmenį ir grasina jį mesti, tačiau tada pareigūnai pagrasina jam ginklu.

Šis vaizdo įrašas bemat sukėlė protestų bangą nuo Jeruzalės iki Tel Avivo, o galiausiai visa tai peraugo į susirėmimus su policija, per kuriuos sužeista dešimtys policininkų ir protestuotojų. Policija nurodė, kad demonstracijoje dalyvavo apie 3 tūkst. žmonių, o žiniasklaida citavo protestų organizatorius, kurie sakė, kad susirinko apie 10 tūkst. žmonių.

„Nei juodi, nei balti – mes visi esame žmogiškos būtybės!“ – skandavo protestuotojai, kaltindami Izraelio policiją rasizmu. Aistras šiek tiek apmalšino skubiai įvykęs Izraelio premjero Benjamino Netanyahu susitikimas su Izraelio etiopų bendruomenės atstovais, pačiu D.Fekadeh ir kelių ministerijų pareigūnais. Tačiau Izraelyje dabar kalbama, kad Etiopijos žydų bendruomenė – lyg parako statinė, kuri gali sprogti įvykus dar vienam bent panašiam atvejui. O jų, kaip rašo įtakingas leidinys „Haaretz“, pasitaiko nuolat.

Izraelyje šiandien gyvena apie 135 tūkst. iš Etiopijos kilusių tamsiaodžių žydų, pasinaudojusių 1977-aisiais priimtu sprendimu Etiopijos žydams suteikti teisę apsigyventi Izraelyje.

Etiopijos žydai, dar vadinami „Beta Izraeliu“, Etiopijoje gyveno kaip izoliuota žydų grupė ir iki XIX a. septintojo dešimtmečio su kitais žydais nekontaktavo.

Ši grupė turi kelias skirtingas savo istorijos versijas. Kai kurie sako, kad jie yra karaliaus Saliamono ir karalienės Šebos palikuoniai, kiti tvirtina esantys Dano genties, vengusios pilietinio karo ir dėl to išėjusios iš senovės Izraelio, ainiai. Kad ir kaip būtų, Izraelis šiuos žydus galiausiai pripažino ir leido jiems imigruoti į šalį.

XX amžiaus pabaigoje Izraelio ir JAV vyriausybės keletą kartų – 1984 ir 1991 m. rengė specialiąsias operacijas, skirtas Rytų Afrikos žydams gelbėti ir perkelti į Izraelį, o antrojoje jų – slaptoje operacijoje „Saliamonas“ dalyvavo ir šiuo metu Lietuvoje dirbantis Izraelio ambasadorius Amiras Maimonas. Tuomet vos per vieną savaitgalį iš Etiopijos keturiasdešimčia lėktuvų iš Adis Abebos buvo išskraidinta 15 tūkst. Etiopijos žydų.

Ši operacija dabar įtraukta į vadovėlius, o Izraelis iki šiol, bent oficialiai, didžiuojasi 1977-ųjų sprendimu.

„Galiu pasakyti, kad tai yra vienas pagrindinių Izraelio valstybės pamatų – mes tęsime absorbavimo politiką. Kaip žinote, mes neturime konstitucijos, bet turime du pamatinius įstatymus. Vienas jų nusako teisė sugrįžti. Tai reiškia, kad kiekvienas žydas, nesvarbu, kur jis ar ji gyventų, turi prigimtinę teisę imigruoti į Izraelio valstybę. Vyriausybės užduotis jį priimti, suteikti tai, ką vadiname absorbavimo paketu, tai yra mokymus, išsilavinimą, paskolas, stipendijas bei panašius dalykus“, – „Veidui“ yra sakęs Izraelio ambasadorius A.Maimonas.

Tačiau Etiopijos žydų bendruomenė Izraeliui vis tiek kelia nemažai rūpesčių. Nepaneigiamas faktas, kad jai iki šiol nepavyko visiškai įsilieti ir asimiliuotis, nors baigia išnykti daugelis jų iš Etiopijos į Izraelį atsivežtų tradicijų. Baigia išnykti net ~amharic~ kalba, kuria šie žydai kalbėjosi Etiopijoje, – dabar daugelis jų kalba hebrajiškai, o gimtosios kalbos nė neprisimena. Be to, nors daugelis jų Etiopijoje buvo atsivertę į krikščionybę, dabar didžioji dalis šių žmonių yra priėmę judaizmą.

Vis dėlto Etiopijos žydų bendruomenė, kad ir kaip stengtųsi pritapti, vis tiek išsiskiria, ir ne vien odos spalva. Ji yra menkiau išsilavinusi, gauna mažesnes pajamas, su ja dažniau siejamas ir nusikalstamumas. Ar taip yra dėl jų pačių kaltės, ar dėl to, kad „Beta Izraelio“ vaikams šiandien sudaromos prastesnės sąlygos, vienareikšmio atsakymo, matyt, nėra, kaip ir kalbant apie tamsiaodžius Fergusone ar Baltimorėje.

„Rasizmas Tel Avive yra toks pat tikras ir skausmingas, kaip ir Baltimorėje. Emociniu požiūriu protestai čia ir už Atlanto yra identiški“, – teigiama „Haaretz“. Tiek vienur, tiek kitur protestuotojai jaučiasi įžeisti, pažeminti, neteisingai vertinami.

Nors Etiopijos žydai Izraelyje gyvena palyginti trumpą laiką, jie jau spėjo susidurti su mokyklų segregacija, diskriminacija gaunant būstą. Pernai rugsėjį kilo skandalas dėl to, kad kai kurie žydų rabinai atsisakė registruoti Etiopijos žydų santuokas suabejoję jų „žydiškumu“. Per visą gyvenimo Izraelyje istoriją net pasitaikė atvejų, kai Etiopijos žydams nebuvo leista tapti kraujo donorais, moterims, jų neinformuojant, buvo skiriamos ilgalaikės kontracepcijos priemonės, o sąmokslo teorijų mėgėjai puse lūpų kalba, kad prieš kelis dešimtmečius Etiopijos žydų vaikai net buvo skiepijami vakcinomis, turėjusiomis sukelti jiems nevaisingumą visam likusiam gyvenimui.

Vis dėlto liūdniausia statistika susijusi su savižudybių skaičiumi. Etiopijos žydų bendruomenėje savo noru iš gyvenimo žmonės pasitraukia penkis kartus dažniau nei visoje šalyje.

„Būdamas juodaodis šiandien turiu protestuoti. Asmeniškai nesu patyręs policijos smurto, bet jis nukreiptas prieš mano bendruomenę, kurią turiu palaikyti“, – teigia protestuose dalyvavęs 34 metų Eddie Maconenas.

Beje, Etiopijos žydus palaiko ir nemaža dalis Izraelio gyventojų. Tamsiaodžius žydus iš Etiopijos remiantis ir protestuose kartu su jais dalyvavęs izraelietis Zionas Cohenas įsitikinęs, kad protestuojantys etiopai yra šimtu procentų teisūs. „Ši šalis – rasistinė, ir mes jų nepriimame“, – teigia aktyvistas.

Vis dėlto, nors „Beta Izraelio“ atstovai iki šiol skundžiasi Izraelyje patiriantys diskriminaciją, tačiau vieni jų sugeba nustebinti nusikaltimais, kiti – pasiekimais.

Izraelyje dabar labai populiaru priminti, kad prieš kelerius metus gražiausios Izraelio merginos karūna atiteko žydei iš Etiopijos Titi Aynaw, o realybės šou „Big Brother“ laimėtoja tapo jos tautietė Hagit Yaso. Etiopijos muziką Izraelyje išpopuliarino labai išgarsėjęs dainininkas Idanas Raichelis. Tačiau tai būtų tas pats, kaip pasakyti, jog Amerikoje nėra rasizmo vien todėl, kad karjeros aukštumų sugebėjo pasiekti LeBronas Jamesas ar dainininkė Beyonce.

Protestus Izraelyje sukėlusio vaizdo įrašo herojumi tapęs D.Fekadeh irgi atstovauja pavyzdingiausiems ir daugiausiai pasiekusiems Etiopijos žydams. Už nepriekaištingą tarnybą jis net yra gavęs valstybinį apdovanojimą iš Izraelio prezidento Shimono Pereso rankų. Tačiau vien dėl to, kad yra tamsiaodis, jis užkliuvo pro šalį einantiems pareigūnams, ir jei ne įrašas, jam greičiausiai nebūtų pavykę išvengti bausmės už tariamą pasipriešinimą policijai.

Kaip ir Amerikoje, Izraelyje tamsiaodžius policija sustabdo ir nubaudžia daug dažniau nei kitus Izraelio gyventojus – tai patvirtina ir oficiali statistika.

Vis dėlto, jei ne įvykiai Fergusone ar Baltimorėje, vargu ar minėtas vaizdo įrašas būtų išprovokavęs tokius protestus ir susirėmimus su policija, kokie prieš savaitę sudrebino didžiuosius Izraelio miestus.

Kita vertus, tiesios paralelės linijos tarp Izraelio ir JAV brėžti negalima. Į JAV tamsiaodžiai daugeliu atvejų atvyko kaip vergai, kuriuos baltieji žiauriai išnaudojo ir suluošino ištisų kartų likimus. Izraelyje Etiopijos žydai apsigyveno savo noru, ieškodami geresnio gyvenimo.

Be to, šiuo metu Izraelis susiduria ir su pabėgėliais iš kitų Afrikos šalių, bet visuomenėje tiek Etiopijos žydai, kurie pagrįstai tikisi tokių pačių teisių kaip ir kiti žydai, tiek naujieji atvykėliai iš Afrikos „suplakami“ į vieną nemėgstamųjų grupę.

Beje, šie Izraelio gyventojai – dar viena tiksinti bomba. Afrikiečių pabėgėlių raidos centro (angl. ARDC) duomenimis, Izraelyje gali būti apie 20 tūkst. afrikiečių migrantų, atvykusių ieškoti prieglobsčio ar geresnio gyvenimo.

Daugiausiai jų yra iš Eritrėjos, kurią jie paliko bėgdami nuo brutalios diktatūros ir skurdo. Kita didelė pabėgėlių grupė – iš Pietų Sudano, nemažai atvyksta iš Kongo. Atvykėliai iš šių dviejų valstybių lengviau gauna oficialų statusą, nes oficialiai pripažinta, kad jose vyksta genocidas. Tačiau nuo pat Izraelio valstybės įkūrimo 1948 m. tik mažiau kaip 200 pabėgėlių čia pavyko gauti prieglobstį. „Amnesty International“ duomenimis, 2008 m. Izraelis suteikė prieglobstį tik keturiems jo prašantiems žmonėms, o 2009 m. prieglobstis nesuteiktas niekam.

Izraelio radikalai baiminasi, jog prieglobsčio suteikimas taps precedentu, o pabėgėliams čia taip patiks, kad jie ims masiškai plūsti ieškodami čia darbo ir socialinių garantijų. Tačiau nemažai Izraelio kovotojų už žmogaus teises primena, kad ir nuo persekiojimo bėgusiems žydams XX a. buvo užvertos daugybės valstybių durys, tad nereikėtų kartoti istorijos.

Matyt, tarp šių dviejų požiūrių takoskyra niekada neišnyks, o ir ką tik Izraelį sukrėtę Etiopijos žydų protestai vieniems atrodys tarsi perspėjimas apie tai, kas laukia plačiai atvėrus duris migrantams. O kiti tai supras kaip neabejotiną signalą, kad  šioje šalyje stinga pagarbos ir tolerancijos vieni kitiems.

Rima Janužytė

 

 

Ką izraeliečiams pažadėjo B.Netanyahu

Tags: , , , , , ,


 

Politika. Painūs B.Netanyahu rinkimų pažadai Izraeliui ir visam pasauliui verčia manyti, kad teigiamų pokyčių nebus dar ilgai.

Naujai kadencijai perrinktas Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau spėjo išsižadėti pareiškimo, esą kategoriškai atmeta dviejų valstybių – Izraelio ir Palestinos bendro egzistavimo idėją. Pareiškęs, esą pasikeitė ne jo politika, o politinė realybė, jis pridūrė nenorįs tik vienos valstybės, tačiau tam, kad taikiai egzistuotų abi, reikia, jog pasikeistų aplinkybės. Toks pėdų mėtymas, be jokios abejonės, supykdė tiek B.Netanyahu šalininkus, tiek oponentus. Kairiosios bei centro politinės jėgos suabejojo B.Netanyahu nuoširdumu siekti taikaus sprendimo. Dešiniosios pakraipos politikai suabejojo ką tik pareikštu ir vėl paneigtu jo pasiryžimu laikytis naujai deklaruotos radikalios linijos.

Nors daugybė analitikų ne tik Izraelyje, bet ir visame pasaulyje tokį premjero blaškymąsi aršiai kritikuoja, o jį patį vadina melagiu ir parsidavėliu, toks permainingas elgesys, ko gero, buvo kruopščiai suplanuotas ir galiausiai išeis B.Netanyahu į naudą. Jei tai ir nesustiprino jo, kaip politiko, reputacijos, tai bent išplėtė galimų koalicijos partnerių ratą ir privertė tiek centristus, tiek dešiniuosius būti lankstesnius.

Be to, B.Netanyahu aiškiai parodė, kad konfliktas ir toliau nebus sprendžiamas, o dabartinė padėtis bus išlaikyta dar ilgai. Juk jeigu konfliktą būtų įmanoma išspręsti, tai būtų padaręs kuris nors kitas Izraelio premjeras ar pats B.Netanyahu ankstesnės kadencijos metu. Tačiau to nepadarė niekas, nes puikiai suprato, kad dvi valstybės – labai šaunu, bet Izraeliui parankiau kankintis su tokia situacija, kokia yra dabar, negu ją dar labiau pabloginti (žinoma, ne palestiniečiams, o sau).

Teoriškai dviejų valstybių sprendimas, reiškiantis suverenios ir demokratiškos palestiniečių valstybės susikūrimą, galėtų būti įgyvendintas arba pasiekus susitarimą, arba Izraeliui vienašališkai pasitraukus iš okupuotų teritorijų. Pastarasis bandymas būtent taip išspręsti konfliktą JAV iniciatyva vyko 2013–2014 m. Derybos žlugo vos prasidėjusios. Oficialiai jos buvo suspenduotos Izraelio, kurio netenkino, kad į sudarytą palestiniečių vienybės vyriausybę, be politinės partijos „Fatah“, buvo įtraukta ir organizacijos „Hamas“ atstovų.

Tačiau svarbesnė nei oficialioji priežastis buvo ta, kad nepavyko išspręsti kelių esminių klausimų: arabų pabėgėlių iš Izraelio užimtų teritorijų grįžimo atgal, taip pat abiem šalims priimtinos sienos nustatymo, kurį apsunkina Vakarų Krante, nepaisant palestiniečių ir tarptautinės bendruomenės protestų, tebevykstanti žydų naujakurių gyvenviečių plėtra.

Kaip ne kartą yra sakęs vyriausiasis palestiniečių derybininkas Saebas Erakatas, neįmanoma turėti ir taikos, ir nausėdijų – tai du nesuderinami dalykai, iš kurių galima pasirinkti tik vieną.

Be to, neišsprendžiamas atrodo ir Jeruzalės padalijimo ar nedalomumo klausimas. Mat Rytų Jeruzalę, iki 1967 m. priklausiusią Jordanijai, palestiniečiai norėtų matyti savo valstybės sostine, o Izraelyje 1980 m. priimtas Jeruzalės, kaip sostinės, nedalomumą patvirtinantis įstatymas, ir nė viena pusė neketina nusileisti. Nors egzistuoja teorinė galimybė Izraeliui iš palestiniečių teritorijų pasitraukti vienašališkai, to daryti jis, savaime suprantama, neketina, teisindamasis „Hamas“  sustiprėjimo grėsme.

Yra dar viena, tarptautinės bendruomenės ignoruojama, išeitis, apie kurią Izraelyje tyliai kalbama pastaruosius 20 metų, – tai palestiniečių deportavimas į Jordaniją, kur būtų sukurta nauja palestiniečių valstybė. Tačiau net ir pačiam Izraeliui (ką jau kalbėti apie palestiniečius) tai neatrodo ideali išeitis, nes palestiniečių ištrėmimas reikštų gerokai išsiplėtusias sienas, už kurių atsidurtų Izraeliui nedraugiškos jėgos, mat į Jordaniją išvaryti palestiniečiai greičiausiai ieškotų sąjungininkų – kad ir tarp vadinamosios „Islamo valstybės“ kovotojų.

Kitas konflikto sprendimas – B.Netanyahu ką tik priminta vienos valstybės dviem tautoms galimybė. Faktiškai tai reikštų Vakarų Kranto aneksiją, tačiau taip pat – pilietinių ir politinių teisių suteikimą palestiniečiams (pavyzdžiui, balsavimo, teisės laisvai keliauti po Izraelį).

Tiesa, nei tarptautinė bendruomenė, nei dauguma žydų ar palestiniečių vienos valstybės sukūrimo tinkama išeitimi nelaiko. Vieni įsikibę laikosi 1947 m. Jungtinių Tautų priimtu padalijimo planu, kiti baiminasi žydiškos tapatybės praradimo, treti – paprasčiausios aneksijos be jokių politinių ir pilietinių teisių.

Taigi nė viena išeitis nėra iki galo tinkama, tad padėtis be išeities tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. Skirtumas tas, kad Izraelis patiria vis didesnį tarptautinį spaudimą, o analitikai pastaruoju metu sunkiai besiklostančius Izraelio ir JAV santykius vis dažniau pavadina izoliacija.

Štai JAV prezidentas Barackas Obama net nesuskubo B.Netanyahu pasveikinti su pergale, o prieš tai atsisakė susitikti su B. Netanyahu per šio vizitą Vašingtone. Negana to, po B.Netanyahu Kongrese tada pasakytos kalbos B.Obama Izraelio politiką išvadino teatru.

Izraelis irgi neatsilieka: nors oficialiai deklaruojamas siekis rasti išeitį iš konflikto su palestiniečiais, Švedijos sprendimas praėjusiais metais pripažinti Palestinos valstybingumą ~de jure~ sulaukė Izraelio įniršio – iš Švedijos net buvo atšauktas Izraelio ambasadorius.

Beje, galimybę pripažinti Palestinos valstybingumą svarsto ir Prancūzija: Senate praėjusių metų pabaigoje buvo priimta rezoliucija, raginanti Prancūziją pripažinti Palestinos valstybę ir nedelsiant atnaujinti palestiniečių bei Izraelio taikos derybas. Panašius dokumentus Europoje yra priėmusios ir Airija, Didžioji Britanija bei Ispanija.

Matyt, daug vilčių dėl konflikto sprendimo buvo siejama ir su rinkimais, kuriuose B.Netanyahu pergalė dar ne taip seniai nebuvo numatoma, o sąmokslo teorijų mėgėjai tikino, kad tarptautinė bendruomenė pačiam B.Netanyahu darė didžiulį spaudimą trauktis iš valdžios aukštumų.

Kalbėdamas viešai prieš pat rinkimus ministras pirmininkas neatrodė labai užtikrintas savo pergale ir net pripažino, kad esama pavojaus, jog tauta jo neperrinks, o iš dalies taip nutiks dėl stipraus tarptautinio spaudimo. Omenyje jis greičiausiai turėjo užsienio šalių finansuojamus judėjimus, kurie siekė valdžios pasikeitimo bei rėmė prieš rinkimus suformuotą opozicijos centro kairiųjų partijų aljansą Sionistų sąjungą, kurią likus mažiau negu savaitei iki rinkimų B.Netanyahu dešinioji partija „Likud“ lenkė vos 5 proc.

Dvi didžiausios šio aljanso politinės jėgos – Izraelio darbo partija ir „Hatnuah“ – ne tik žydams, bet ir tarptautinei bendruomenei siuntė signalą apie ketinimą ieškoti palestiniečių konflikto sprendimo ir neprileisti prie valdžios B.Netanyahu. Pavyzdžiui, jos buvo sutarusios, kad jeigu joms pavyks užsitikrinti pakankamai balsų vyriausybei formuoti, pirmus dvejus metus ministro pirmininko pareigas eis Darbo partijos pirmininkas Isaacas Herzogas, o kitus dvejus – „Hatnuah“ lyderė, teisingumo ministrė Tzipi Livni.

Ji rinkimų kampanijos metu pasisakė už būtinybę nedelsiant pradėti aktyvias derybas su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu, o pagrindinė jos kampanijos ašis buvo B.Netanyahu kritika. „B.Netanyahu nepavyko ne tik derėtis, bet net ir atsisėsti prie derybų stalo“, – sakė T.Livni.

Tačiau prie šio stalo artimiausiu metu neteks pasėdėti ir jai. Daugiau įtakos po rinkimų neįgis ir liberalų partija „Meretz“, pasisakanti už kuo greitesnį konflikto sprendimą einant kompromisų keliu, bei arabus ir žydus vienijanti komunistinė partija „Hadash“ – jos gavo vos po kelias kėdes 120 vietų Knesete.

Beje, ne ką daugiau vietų gavo ir visiškai priešingų pažiūrų politikai. Pavyzdžiui, radikalios nausėdijas plėsti propaguojančios, ortodoksų remiamos partijos „Habayit Hayehudi“ ir „Ihud ha-Leumi“ kartu gavo tik dešimt vietų.

Rima Janužytė

 

Ar B.Netanyahu gali išspręsti Izraelio ir palestiniečių konfliktą?

NE:

Lisa Goldman, analitikė, Naujosios Amerikos fondo Izraelio-Palestinos iniciatyvos direktorė

Ne kas kitas, o būtent B.Netanyahu iš esmės pakeitė derybų eigą, 2009-aisiais M.Abbasui pateikęs naują sąlygą: pripažinti Izraelį kaip žydų valstybę. Tai buvo visiškai nauja sąlyga, kurios nebuvo jokiose ankstesnėse derybose. O dėl tariamo pakto tarp „Hamas“ ir PIO (Palestiniečių išsivadavimo organizacijos) – tokio dalyko net nėra. B.Netanyahu pats tai išsigalvojo. Žinoma, jo argumentai labai įtikinantys, ypač kai jis juos pagražindamas dėsto JAV žiniasklaidai ir atsakinėja į banalius jos atstovų klausimus.

Izraelis Vakarų Krantą yra okupavęs jau beveik 50 metų, dešimtmetį vykdoma Gazos blokada, ir neatrodo, kad viena ar kita artimiausiu metu pasikeistų. Tokia situacija negali būti tvari. Izraelio kontroliuojamoje teritorijoje gyvena daugiau nei 13 mln. žmonių, bet tik 8 mln. turi balsavimo teisę. B.Obamos administracija turėtų nustoti apsimetinėti, kad nemato, jog B.Netanyahu meluoja. Geriausia, ką ji galėtų padaryti, – tai paskelbti jį ~persona non grata~.

TAIP:

Davidas Francis, „Foreign Policy“ analitikas

Nepaisant savo kietos retorikos, B.Netanyahu yra vienintelis Izraelio lyderis, kada nors pasirašęs formalų susitarimą su palestiniečiais: 1998-aisiais tuometis premjeras B.Netanyahu ir Yasseras Arafatas priėmė ~Wye~ upės memorandumą (~Wye River Memorandum~), pagal kurį buvo numatyta išplėsti palestiniečių kontrolę Vakarų Krante ir Gazoje. Daug žydų naujakurių ir dešiniojo sparno politikų iki šiol nėra jam to atleidę, ypač dėl to, kad minėta sutartimi palestiniečiams buvo suteikta daugiau įtakos Hebrone – viename švenčiausių judaizmo miestų.

Tiesa, pastaraisiais metais B.Netanyahu vykdo visiškai kitokią politiką. Jam būnant premjeru žlugo JAV valstybės sekretoriaus inicijuotos derybos dėl taikos proceso atnaujinimo.

 

 

Izraelio ambasadorius A.Maimonas: „Didžiausia žydų dalis šiandien jau gyvena Izraelyje“

Tags: , , , , , ,


Diplomatija. Sausio pabaigoje Vilniuje atidaryta Izraelio ambasada. Apie dvišalius Lietuvos ir Izraelio santykius, jų perspektyvas, žydų diasporą, padėtį Artimuosiuose bei Vidurio Rytuose „Veidas“ kalbasi su Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje Amiru Maimonu.

 

VEIDAS: Lietuvos ir Izraelio santykiai užmegzti prieš 22 metus, o Izraelio ambasada Vilniuje atidaryta tik dabar. Ar tai ilgas, ar trumpas laikas?

A.M.: Faktas yra tai, kad dabar esame čia ir galiausiai ambasada atidaryta. Galiu atvirai pasakyti – kai atsikūrė trys Baltijos valstybės ir buvo užmegzti diplomatiniai santykiai, mums buvo labai sunku nuspėti, kaip šie santykiai plėtosis toliau. Tada, remiantis daugiausia geografiniais sumetimais, buvo nuspręsta atidaryti Izraelio ambasadą Latvijoje. Mintis buvo ta, kad ambasada Latvijoje aprėps ir kitas Baltijos valstybes. Vis dėlto vėliau suvokėme mūsų dvišalių santykių svarbą ir, nepaisant griežtų biudžeto apribojimų, buvo nuspręsta atidaryti ambasadą Vilniuje. Galiu pasakyti, kad daugiausia Izraelio užsienio reikalų ministro Avigdoro Liebermano dėka šiandien čia esame. Jis negavo reikalingo finansavimo iš iždo, kai buvo rengiamasi atidaryti naują ambasadą, tad panaudojo tam Užsienio reikalų ministerijos biudžetą, kad ši ambasada būtų atidaryta.

VEIDAS: Ar biudžeto apribojimai – vienintelė priežastis, kodėl ambasada Vilniuje atidaryta tik dabar, ar vis dėlto buvo kažkokių Lietuvos ir Izraelio santykių aspektų, kurie kliudė?

A.M.: Tai tik biudžeto klausimas. Mūsų filosofija tokia, kad netgi tada, kai yra pozicijų skirtumų (nesakau, kad jų nebūta) – verčiau veikti. Diplomatai sugeba perteikti ir gauti aiškias žinias, kurių priešingu atveju nebūtų.

VEIDAS: Ar esama kokių nors žingsnių, kuriuos, jūsų nuomone, Lietuvos valstybė turėtų žengti, kad Lietuvos ir Izraelio santykiai oficialiu lygmeniu būtų dar geresni?

A.M.: Aš išties esu nustebintas palankaus priėmimo. Galiu pateikti pavyzdį: šiandien susitikau su ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi, žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene ir man iš tiesų buvo džiugu girdėti, kad jie taip nori sustiprinti dvišalius Lietuvos ir Izraelio santykius beveik kiekvienoje srityje. Šiandien kaip tik pakviečiau žemės ūkio ministrę dalyvauti svarbioje tarptautinėje Izraelio žemės ūkio parodoje „Agritech“. Ji gavo pakvietimą, ir tikimės ją pamatyti Izraelyje. Taip pat tikiuosi, kad 2015 m. bus įmanoma surengti ministro pirmininko apsilankymą mūsų šalyje. Taigi  dėl mūsų santykių esu nusiteikęs labai optimistiškai, esu padrąsintas bendros atmosferos, noro stiprinti dvišalius valstybių ryšius.

VEIDAS: Kiek žinome, Europos Sąjungoje svarstyta dėl tam tikrų sankcijų Vakarų Krante esančių žydų nausėdijų produkcijai. Ar tai kaip nors veikia Izraelio santykius su Lietuva?

A.M.: Sankcijos nebuvo paskirtos. Yra vidinių diskusijų ES dėl galimybės pažymėti etiketėse produktus, eksportuojamus iš Vakarų Kranto teritorijų, tiesiog suteikti vartotojams teisę žinoti, iš kur konkrečiai atvežami produktai.

Kitas dalykas, kurį padarė ES, – sukūrė gaires, susijusias su minėtomis teritorijomis, bet jokios sankcijos nebuvo pritaikytos. Dėl to nematome jokių kliūčių prekiauti su Lietuva ir toliau ieškome galimybių pagerinti mūsų prekybinius ryšius. Yra didžiulis potencialas padidinti prekybos apimtis. Galiausiai eksportas iš Vakarų Kranto apskritai yra labai nežymus. Kalbame apie 20–30 mln. dolerių per metus, o tai yra menkas dydis, palyginti su visu Izraelio eksportu.

VEIDAS: O ar teko susidurti su lietuvių verslininkais, veikiančiais Izraelyje?

A.M.: Taip, ir netgi gavau iš jų dovaną. Praėjusią savaitę susitikau su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais, prieš tai susitikau su „Verslios Lietuvos“ žmonėmis, planuoju susitikti su „Investuok Lietuvoje“. Aptariame tris didelius šių metų renginius.

VEIDAS: Ar greta Izraelio premjero Benyamino Netanyahu kvietimo emigruoti į Izraelį, išsakyto Europos žydams, esama ir kokios nors imigracijos į Izraelį intensyvinimo programos?

A.M.: Aš asmeniškai susijęs su pagarsėjusiu žydų išgabenimu iš Etiopijos į Izraelį. Tai buvo operacija „Saliamonas“. Buvau vyriausias šios oro transporto operacijos koordinatorius 1991 m. Galiu pasakyti, kad tai yra vienas pagrindinių Izraelio valstybės pamatų – mes tęsime absorbavimo politiką. Kaip žinote, mes neturime konstitucijos, bet turime du pamatinius įstatymus. Vienas jų nusako teisė sugrįžti. Tai reiškia, kad kiekvienas žydas, nesvarbu, kur jis ar ji gyventų, turi prigimtinę teisę imigruoti į Izraelio valstybę. Vyriausybės užduotis jį priimti, suteikti tai, ką vadiname „absorbavimo paketu“, tai yra mokymus, išsilavinimą, paskolas, stipendijas bei panašius dalykus. Tikiu, kad ši politika tęsis.

Tikriausiai prisimenate, kad žlugus Rytų blokui Izraelis absorbavo milijoną imigrantų žydų iš buvusios Sovietų Sąjungos. O tuo laiku tai buvo apie 20 proc. visų Izraelio gyventojų, tada žydų Izraelyje gyveno apie 5 mln. – ir mes sugebėjome absorbuoti tą milijoną.

Nors nebandau kalbėti už mūsų ministrą pirmininką, manau, jis iš tiesų stengėsi ne paraginti žmones palikti savo namus. Aš pritariu Prancūzijos prezidento François Hollande’o ir kitų Prancūzijos garbių žmonių pasisakymams, kad Prancūzija nebūtų Prancūzija be žydų kilmės žmonių, bet vis dėlto manau, jog B.Netanyahu bandė perduoti žinią, kad visada yra galimybė sugrįžti į Izraelį, kur galima gyventi kaip žydui be jokių baimių ar nerimo.

VEIDAS: Iš maždaug 8 mln. Izraelio gyventojų apie 80 proc. yra žydai. Kiek dar gyventojų galėtumėte sau leisti priimti?

A.M.: Nemanau, kad kyla klausimas, kiek galėtume priimti. Nemanau, kad būtų pokyčių Izraelio politikoje. Jei prireiktų, Izraelis absorbuotų ir vieną, ir du, ir tris milijonus žydų. Kiek iš viso pasaulyje yra žydų?

VEIDAS: Apie keturiolika milijonų.

A.M.: Pasakėte tikslų skaičių, o vis dėlto esama manančiųjų, kad mūsų pasaulyje yra šimtai milijonų. Kai buvau paskirtas į Jungtinę Karalystę, britų studentų klausdavau apie Izraelio dydį. Man atsakydavo, kad jis didesnis už Didžiąją Britaniją, šiek tiek mažesnis nei JAV. Klausdavau apie populiacijos dydį. Man atsakydavo – 250 mln., 300 mln. Tada parodydavau jiems tikrus skaičius, ir jie būdavo šokiruoti.

Manau, kad dauguma žydų nepaliks namų. Europoje turime du pagrindinius „fortus“: vieną Jungtinėje Karalystėje, kitą – Prancūzijoje. Ten sudėjus būtų 750–800 tūkst. JAV vis dar būtų keletas milijonų, bet didžiausia žydų populiacija šiandien jau gyvena Izraelyje. Praeityje dauguma žydų gyveno diasporoje.

VEIDAS: Turite kaimynus palestiniečius, kurie nelabai jums draugiški. Iš čia kyla tam tikras demografinis spaudimas Izraeliui. Kokį vadinamosios palestiniečių demografinės bombos poveikį prognozuotumėte Izraeliui?

A.M.: Manau, tai viena priežasčių, kodėl tikime, kad yra vienintelis sprendimas – dvi valstybės: palestiniečių valstybė ir žydų valstybė. Nuoširdžiai tikiu, kad, nepaisant dabartinės aklavietės, priešiškumo, neapykantos, galiausiai abi pusės atnaujins derybas dėl taikos ir ras būdų peržengti savo skirtumus. Tikiu, kad ne tik galime, bet ir privalome susėsti ir peržengti likusias taikos derybų kliūtis. Nėra kitos alternatyvos. Abi pusės turės padėti skaudžių aukų, ir tikiuosi, kad tai atsitiks anksčiau, o ne vėliau.

VEIDAS: Koks Vakarų Kranto gyvenviečių vaidmuo šiame procese ir ką Izraelis yra pasirengęs paaukoti tam, kad būtų pasiekta taikos sutartis?

A.M.: Paprastai manoma, kad naujakurių gyvenvietės yra pagrindinė kliūtis, tačiau esu tikras, kad naujakurių gyvenvietės nebus kliūtis pasirašyti ar pasiekti taikos susitarimą su palestiniečiais. Taip sakau ne tik todėl, kad esu diplomatas ir atstovauju Izraelio valstybei, bet ir todėl, kad pats esu Izraelio kariuomenės kapitonas ir dalyvavau Jamito nausėdijos evakuacijoje. Tai buvo didžiausia žydų gyvenvietė Sinajaus pusiasalyje. Įvykdėme tai, kai buvo pasirašytas taikos susitarimas su Egiptu. Taip pat pasielgėme dar kartą 2006-aisiais, kai vienašališkai pasitraukėme iš Gazos Ruožo ir iškėlėme Izraelio piliečius iš šios teritorijos.

Manau, šiandien kiekvienam aišku, o ir oficialūs dokumentai tai rodo, kad dabar abi pusės kalba apie 1967 m. sienas su tam tikrais minimaliais pakeitimais. Kai 2000-ųjų liepą Izraelio premjeras Ehudas Barakas susitiko su to meto Palestinos lyderiu Yasseru Arafatu, E.Barakas pasiūlė jam 96 proc. 1967-aisiais okupuotos teritorijos. O likusius 4 proc. teritorijos pasiūlyta apsikeisti. J.Arafatas tuomet atmetė šį pasiūlymą, ir ne konkrečiai šį punktą, bet kai kurias kitas taikos plano sąlygas.

Ateities taikos tarp palestiniečių ir žydų klausimas nesiremia į naujakurių gyvenvietes, bet yra susijęs su kitomis labai rimtomis problemomis. Palestiniečiai reikalauja, jog, kad ir kur gyventų, turėtų teisę sugrįžti į savo gimtinę. Ir jie kalba ne apie ateities Palestinos valstybę, bet apie Tel Avivą, Haifą ir Jafą. Su tuo mes niekada negalėsime sutikti. Todėl kai tik mes kalbame apie derybų rezultatus, kalbame apie dviejų valstybių sprendimą: Palestinos valstybę ir žydų valstybę. Ir palestiniečiai, norintys atvykti į ateities Palestinos valstybę, turės galimybę tai padaryti.

VEIDAS: Ar tai, kad Švedija ir kai kurios kitos valstybės pripažino Palestinos nepriklausomybę, palengvino taikos procesą? Kaip jūs prognozuojate, kokie bus Izraelio ir tų valstybių, kurios pripažino Palestiną, santykiai?

A.M.: Kaip sakiau, norint, kad mes pasiektume ir baigtume taikos derybas, reikia, kad abi pusės pradėtų derėtis. Tikime, kad tarptautinė bendruomenė turėtų sutelkti savo veiksmus į tai, jog abi pusės iš tiesų pradėtų derėtis. Aš nenoriu teigti, kad tik palestiniečiai atsisako tai daryti. Tiesiog manau, kad tarptautinė bendruomenė turėtų spausti abi puses vienodai. Problema ta, kad kai kurios valstybės nusprendė tai daryti vienašališkai. Sakyčiau taip: jeigu palestiniečiai suvoks, kad jie gali kai ką gauti net nepradėję derybų, jie neturės jokio noro tęsti taikos derybas, ir štai kodėl mes esame labai susirūpinę Švedijos vyriausybės sprendimu pripažinti Palestinos valstybę.

Nėra taip, kad mes prieštarautume šiai idėjai, – mes tiesiog manome, jog šiuo metu nėra tinkamas laikas apdovanoti nei palestiniečių, nei žydų. Dabar laikas spausti abi puses, priversti jas tęsti taikos derybas ir rasti sutarimą. O tuomet galima apdovanoti žydus, apdovanoti palestiniečius, girti juos ir daryti viską, kas tik patinka. Štai kodėl mes esame nepatenkinti dėl Švedijos ministro pirmininko Stefano Lofveno sprendimo.

VEIDAS: Kaip jūs vertinate Izraeliui kylančių grėsmių konfigūraciją: „Hamas“, ISIS, „Hezbollah“, Iranas. Galbūt, galite jas suskirstyti į grupes: didelės grėsmės, mažesnės grėsmės? Kokia šiandien visuminė grėsmė Izraeliui, sudėjus visus veiksnius?

A.M.: Manau, egzistuoja trys grėsmių grupės. Pirmoji grupė – tai Musulmonų brolija Egipte, „Hamas“ Gazoje, taip pat Musulmonų brolija Turkijoje, nors mes Turkijos netraktuojame kaip priešiškos valstybės. Minėtų organizacijų ideologija, jų filosofija yra tai, dėl ko mes visi turime būti susirūpinę. Kita grėsmių grupė, žinoma, yra radikalizmo išplitimas. Paminėjote ISIS. Tai nėra organizacija, kuri būtų toli nuo Izraelio, – su ja susiduriame Golano aukštumose Sirijoje. Pastaruoju metu daug nekalbame apie „Al Qaedą“, bet ji vis dar egzistuoja. Visos šios organizacijos yra aplink mus – tai „Hezbollah“, ISIS, „Al Qaeda“, Musulmonų brolija ir „Hamas“.

Yra ir dar viena grupė, į kurią įeina Iranas. Tikriausiai prisimenate garsų britų ir amerikiečių filmą „The Scarlet Pimpernel“, pasakojantį apie anglų didiką, kuris apsimesdamas kvailiu gelbėdavo prancūzų didikus. Buvo tokia daina: „Jis čia, jis ten, jis yra visur“. Iranas yra visur, jūs visur galite atrasti iraniečių pėdsakų. Galite sakyti, kad tai dalis Izraelio propagandos ir panašiai, tačiau aš galiu tik pakartoti JAV valstybės sekretoriaus Johno Kerry žodžius, kai jis prieš savaitę kalbėjo apie Ukrainos krizę. Jis sakė, kad „tai nėra kaltinimas be pagrindo“. Ir aš galiu pasakyti tą patį: kai kalbame apie „Hezbollah“ – kokią ginkluotę jie naudoja? Jie naudoja Irane pagamintas ginklų sistemas, ar tai būtų „Katyusha“, ar C-802 žemė-jūra raketų sistemos ir taip toliau. Esame dėl to labai susirūpinę, nes tai nėra tik finansinė ar karinė pagalba „Hezbollah“ arba „Hamas“. Galima prisiminti keletą atvejų, kai mes sulaikėme laivus, kurie mėgino įvežti ginklų.

Bet labiausiai mus jaudina Irano mėginimai įgyti galimybių susikurti branduolinį ginklą. Ne dėl to, kad mes manytume, jog jie neturi tam teisės, – kiekviena šalis turi teisę plėtoti taikią branduolinę programą. Bet yra akivaizdžių abejonių dėl Irano taikios programos. Ir apie tai kalbame ne tik mes – Tarptautinė atominės energetikos agentūra apie tai praneša savo reguliariose ataskaitose. Esame susirūpinę, nes Irano lyderiai daugiau nei vieną kartą viešai išreiškė ketinimą ir ragino sunaikinti Izraelio valstybę. Todėl turime būti susirūpinę.

Visos šios trys grėsmių grupės lemia, kad Izraelis yra ne itin draugiškų kaimynų apsuptyje. Liekame prie savo politikos, kad Izraelis visuomet ginsis pats.

VEIDAS: Ar egzistuoja Izraelio pozicija dėl ginklų pardavimo Ukrainai arba atvirkščiai – Rusijai? Kiek žinome, vykstant konfliktui Gruzijoje Izraelis ginklų nepardavė?

A.M.: Turime labai atsakingą gynybos eksporto politiką. Buvau tas, kuris kuravo Eksporto kontrolės departamentą Izraelio užsienio reikalų ministerijoje. Priklausiau sunkiai dirbusiai komandai, prisidėjusiai prie Izraelio įstatymų koregavimo. Šiandien turime sistemą, pagal kurią Izraelio gynybos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija yra lygiaverčiai partneriai. Izraelis neparduos ginklų į konfliktą įsivėlusiai šaliai. Ko aš taip pat bandysiu siekti – tai sustiprinti Lietuvos ir Izraelio gynybinius ryšius.

VEIDAS: Kaip vertinate Rusijos tarpininkavimą dėl taikos Sirijoje?

A.M.: Nesu Rusijos specialistas, bet, manau, įvykiai Libijoje lėmė rusų elgesį Sirijoje. Jei atsimenate, jie parėmė NATO intervenciją Libijoje. Mano nuomone, rusai nebuvo pasirengę NATO įsikišimo mastui, todėl jie labai nenoriai žiūri į tai, kad būtų panaudoti tokie patys metodai Sirijos problemai spręsti. Todėl jie nenorėjo ultimatumo dėl Sirijos turimų cheminių ginklų.

Galiausiai stebėtina, kad neprireikus panaudoti karinės jėgos Sirijoje buvo pasiekti tokie patys rezultatai. Didžioji dalis cheminių ginklų iš Sirijos buvo atimta. Tai, beje, mūsų požiūriu, yra teigiamas poslinkis.

VEIDAS: Ačiū už pokalbį.

 

Izraelio ir JAV santykiai – duobėje

Tags: ,


Artėjant naujam tarptautiniam susitarimui dėl Irano, iki šiol tarp visai pakenčiamus santykius palaikiusių Izraelio ir JAV perbėgo juoda katė.

Rima Janužytė

Pastarosiomis savaitėmis JAV ir Izraelio santykiai pradeda kelti nuostabą. Baltųjų rūmų atstovai ir Izraelio politikai, anksčiau žadėję vieni kitiems amžiną meilę ir ištikimybę, dabar jau ne vien laido subtilią kritiką, bet ir drabstosi purvais. Vieniems tai primena prasivardžiavimą ikimokyklinėje įstaigoje, kiti sako, kad iš tikrųjų tai kvailais žodžiais užmaskuoti labai rimti reikalai.

Žodinė dviejų valstybių dvikova prasidėjo nuo Izraelio gynybos ministro Moshe Yaalono pareiškimo, kad Baracko Obamos administracija nenutuokia, kaip siekti taikos tarp Izraelio ir palestiniečių. Nors tai buvo pasakyta gana subtiliai, tačiau tokio aukšto politiko lūpomis, kad dviprasmybių niekam nekilo. Kiekvienam aišku, kad jei vienos valstybės gynybos ministras kritikuoja kitos valstybės prezidentą, tai jau diplomatinis konfliktas.

Atsakydamas JAV nacionalinio saugumo tarybos atstovas Alistairas Baskey pareiškė, kad nepaisant „itin artimų“ JAV ir Izraelio santykių abi pusės nebūtinai sutaria absoliučiai visais klausimais: „Pavyzdžiui, JAV ne kartą išdėstė poziciją, kad statybos palestiniečių teritorijoje yra neteisėtos ir apsunkina pastangas pasiekti dviejų valstybių sprendimą.“

Štai tada ir pasipylė purvai. Kažkas iš B.Obamos administracijos žurnalistams atskleidė, ką mano apie Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu. Niekam ta nuomonė per daug nebūtų rūpėjusi, jei nebūtų atitikusi trijų kriterijų: nebūtų labai jau bjauri, nebūtų pareikšta oficialaus asmens ir nebūtų išdėtyta viešai. Žodžio, kuriuo šis paslaptingas politikas pavadino B.Netanyahu, tiesiogiai į lietuvių kalbą net neversime – kam kurstyti aistras. Netiesioginis (ir gana vaikiškas) vertimas geriausiu atveju būtų „niekingas“, ir to visiškai pakanka.

Kitas JAV politikas dar pridūrė, kad B.Netanyahu yra bailys. Abu juos pacitavo „The Atlantic Magazine“ publicistas Jeffrey Goldbergas. Straipsnyje paslaptingieji aukšti Baltųjų rūmų pareigūnai cituojami sakantys, esą vienintelis B.Netanyahu rūpestis – jo paties politinis išgyvenimas. „Gerai bent tai, kad jis bijo pradėti karą. Bet blogai, kad jis nedarys nieko, jog rastų sutarimą su palestiniečiais ar sunitų valstybėmis. Jis susirūpinęs tik savimi. Jis ne Yitzhakas Rabinas, ne Arielis Sharonas ir tikrai ne Beginas Menachemas.“

Dar kandžiau skamba straipsnyje paminėtas tvirtinimas, esą B.Obamos administracija net rimtai nevertina B.Netanyahu kurstymo smogti prevencinį smūgį Iranui.

Po šios publikacijos Baltieji rūmai tokių žodžių tuoj pat išsižadėjo. „Be jokios abejonės, ši terminologija neatitinka B.Obamos administracijos nuomonės, o tokie komentarai apskritai yra netinkami ir neproduktyvūs“, – pareiškė Nacionalinio saugumo tarybos atstovas A.Baskey.

Jis net suabejojo, ar B.Netanyahu apskritai galėjo įžeidinėti žmogus iš Baltųjų rūmų, kurių tikslas – ieškoti bendrų JAV ir Izraelio sprendimų, ir leido suprasti manąs, kad čia bus pasisakęs kažkas iš Valstybės departamento.

Pastaroji institucija tokių įtarimų irgi kratosi, vadindama juos absurdiškais. Vis dėlto žodis – ne žvirblis, o į statinę jau pateko deguto. Ir, beje, ne vienas šaukštas.

Kodėl niekas nesijuokia?

Nors JAV šį apsižodžiavimą mėginta paversti juokais, Izraelio reakcija buvo šiek tiek kitokia. „The New York Times“ žurnalistė Jodi Rudoren su švelnia ironija konstatuoja, kad „Izraelio politikai visą trečiadienį širdo už „The Atlantic Magazine“ išspausdintą publikaciją“. Bet B.Netanyahu tai iš tiesų priėmė ne tik kaip asmeninį įžeidimą, bet ir kaip grėsmę Izraelio interesams.

Į medaus sugadinimą žodžiais, kuriuos Artimųjų Rytų specialistas Vašingtone Aaronas Davidas Milleris vadina „darželio lygio prasivardžiavimu“, Izraelis reagavo be jokio humoro. „B.Netanyahu ir toliau gins Izraelio saugumo interesus ir istorines žydų tautos teises Jeruzalėje, nepaisydamas išorinio spaudimo“, – pranešė oficialusis Izraelis, leisdamas suprasti, kad žinia iš JAV buvo priimta kuo rimčiausiai.

Galbūt ir ne be reikalo. Lapkričio 24 d. turi būti pasirašyta nauja tarptautinė sutartis, kuria Iranui greičiausiai bus leista tęsti bent dalį branduolinės programos, o sankcijų našta sumažės.

Izraeliui, kuris šiose derybose nedalyvauja, reikia, kad sprendimas būtų kitoks. Tiesa, derybose dalyvaujanti valstybių grupė P5+1 – Didžioji Britanija, Kinija, Prancūzija, Rusija, JAV ir Vokietija – dar nėra priėmusi galutinio sprendimo, bet JAV prezidento pozicija yra gana aiški ir nepalanki Izraeliui.

Visą publikacijos tekstą skaitykite savaitraštyje “Veidas”, pirkite žurnalo elektroninę versiją internete http://www.veidas.lt/veidas-nr-45-2014-m arba užsisakykite “iPad” planšetiniame kompiuteryje.

Izraelis – maža šalis, kupina įvairovės ir kontrastų

Tags: ,Izraelis turistams turi pasiūlyti gerokai daugiau, nei tik Biblijoje aprašytas vietas.

Prieš leisdamasis į kelionę svetur nuolat atsimenu dvi knygose perskaitytas citatas. „Siena atveria jums savo širdį“ – tai žodžiai, iškalti ant vienų vartų, vedančių į Sienos miestą. Antrą citatą pasiskolinau iš fotografo Jano Bulhako: „Snobams tikrasis Vilnius lieka uždaras ir bežadis. Argi verta atsiskleisti medžiojantiems suvenyrus barbarams ir nieko nenutuokiantiems apie tikrąsias vertybes? Miestas atsiveria ne kiekvienam, nes tyliu balsu byloja apie paprastus ir didingus dalykus. Nešūkalioja kaip turgaus prekijas, nesigiria savo vertybėmis – jis tik nori, kad palankiai nusiteikę keliauninkai viską sužinotų patys.“
Šios dvi citatos man yra tarsi priesakai keliautojui. Pirmoji byloja apie tai, jog svečioje šalyje, svečiame mieste būtina ne tik praplaukti paviršiumi, bet ir stengtis pažvelgti į tą vietą taip, kad ji atvertų tau savo širdį. Tik tada gali pajusti tikrąją tos vietos atmosferą, tik tuomet tave supančios bažnyčios, rūmai ir kiti pastatai prabyla atskleisdami paslaptingiausias savo istorijas ir kadaise su jais susijusių žmonių likimus. Tačiau, kaip perspėja antroji citata, jei nori, kad vieta iš tikrųjų atvertų tau savo širdį, turi siekti atsikratyti savo snobiškumo, turi stengtis netapti tik fotoaparatu spragsinčiu ar suvenyrus medžiojančiu barbaru.
Kartojau šiuos du keliautojo priesakus lėktuve, skraidinančiame mus iš Vienos į Pavasario kalnelį. Būtent taip skambėtų į lietuvių kalbą išverstas Tel Avivo miesto pavadinimas. Stebėdamas netoliese kelių sėdynių atstumu įsitaisiusius ir košerinį patiekalą skanaujančius chasidus, prisiminiau ir dar vieną istoriją, šįkart skaitytą Saulo Bellow knygoje „Į Jeruzalę ir atgal“. Knygoje autorius pasakoja būtent lėktuve nutikusią istoriją, kai stiuardesei patiekus viščiuką greta autoriaus sėdintis chasidas ėmė įtikinėti jį atsisakyti sumanymo valgyti nekošerinį maistą. S.Bellow jis siūlė savo košerinių sumuštinių, o galiausiai dar pareiškė esąs pasirengęs visą likusį gyvenimą mokėti jam po 25 dolerius per savaitę.
Galiausiai lėktuvui nusileidus Tel Avive, pasitinka maloni pavasariška šiluma. Į Izraelį geriausia keliauti būtent žiemos pabaigoje ar ankstyvą pavasarį. Viena vertus, tai puiki galimybė pabėgti iš lietuviškos žvarbos, kita vertus, pačiame Izraelyje dar nėra taip karšta, kad negalėtum skirtis su vandens buteliuku ir tarsi išganymo turėtum ieškoti pavėsio. Tokiu metu jau gali mėgautis žydinčiais medžiais ir gėlėmis, gali drąsiai maudytis Negyvojoje jūroje ar braidyti Jordano vandenyse. Be to, vis dar gali sulaukti gaivinančio lietaus, kurio taip ima trūkti jau nuo ankstyvos gegužės. Trumpai tariant, kelionei svarbu pasirinkti tokį laiką, kad oras būtų jūsų sąjungininkas, o ne priešininkas.

Daugiaveidis Izraelis

Su kuo gi mums šiandien asocijuojasi Izraelis? Kokios pirmos asociacijos kyla išgirdus šios šalies vardą? Taip, nemaža dalis visų pirma pagalvoja apie piligrimystę į Šventąją žemę. Kiti iš karto ima kalbėti apie Artimųjų Rytų konfliktą ir Palestinos problemą. Galiausiai treti (tiesa, tokių nėra daug) kalba apie Izraelio ekonominį stebuklą. Ir iš tiesų – kaip gali nestebinti laimėjimai šalies, kuri turi mažiau nei 8 mln. gyventojų ir kuri dėl priešiškų šalių apsupties yra priversta didžiąją dalį savo biudžeto išleisti gynybos reikmėms?
Dano Senioro ir Saulo Zingerio knygoje „Idėjų šalis: Izraelio ekonomikos stebuklas“ kaip tik ir bandoma atsakyti į klausimą, kodėl būtent Izraelyje įkuriama daugiau aukštųjų technologijų bendrovių nei tokiose šalyse, kaip Japonija ar Didžioji Britanija.
Izraeliui pažinti tikrai neužtenka nei savaitės, nei mėnesio, nei, drąsiai galiu teigti, metų. Tad būtina rinktis ir dėliotis prioritetus. Piligrimai, norintys žengti Biblijoje aprašytų įvykių pėdsakais, pirmenybę neabejotinai teiks Jeruzalei, Nazaretui, Betliejui, Taboro kalnui, kelionėms palei Jordano upę ar Galilėjos ežerą, tai yra toms vietoms, kurias dažnai esame įpratę vadinti Šventąja žeme.
Ir pats buvau pratęs vartoti šį pavadinimą, kol iš kunigo jėzuito išgirdau patarimą, kad verčiau vertėtų sakyti “Šventojo žemė”. Juk žemė, anot jo, pati savaime nėra nei šventa, nei nešventa. Tačiau ši žemė yra išskirtinė būtent dėl to, kad ja vaikščiojo tas, kurio mokymu visame pasaulyje dabar seka šimtai milijonų žmonių. Savaime suprantama, kad daugumos tikinčiųjų akys krypsta į Jeruzalę, kurioje ypač verta aplankyti Kristaus kapo baziliką.
Tiek Jeruzalė, tiek kitos su Jėzaus gyvenimu susijusios vietos užėmė ir tebeužima svarbią vietą krikščionių pasaulėvaizdyje. Ne veltui viduramžių žemėlapiuose Jeruzalė dažnai būdavo vaizduojama esanti pasaulio centre. Tad ne be reikalo į šią žemę krypo ir kryžiaus žygius inicijavusių popiežių akys. Kryžiuočių pėdsakų ir dabar galima aptikti kai kuriuose Izraelio miestuose, tačiau geriausia šiam reikalui apsilankyti Ako mieste, kuriame galima prisiliesti tiek prie Tamplierių, tiek prie Hospitaljerų ordinų paveldo. Tiesa, dauguma to paveldo yra po žeme, nes ant jo vėliau kilo Osmanų imperijos valdytojų rūmai.
Ake galima aplankyti vadinamąsias Riterių sales, įspūdingą Hospitaljerų ordino palikimą, taip pat vadinamąjį Tamplierių tunelį, kurį Saladino iš Jeruzalės išvyti ir į Aką atsikėlę tamplieriai nutiesė strateginiams tikslams – siekdami užsitikrinti saugų atsitraukimo kelią iš savo tvirtovės į uostą prie Viduržemio jūros. Dažnai per klaidą kryžeiviams priskiriama ir Jūros siena, tačiau ji pastatyta jau Osmanų imperijos laikais. Nuo šios sienos atsiveria puikus vaizdas į jūrą, be to, ši siena mena ir 1799 m. nepavykusį Napoleono bandymą užimti Ako miestą.

Visą publikacijos tekstą skaitykite savaitraštyje “Veidas”, pirkite žurnalo elektroninę versiją http://www.veidas.lt/veidas-nr-14-2013-m internete arba užsisakykite “iPad” planšetiniame kompiuteryje.

 

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...