Tag Archive | "kongresas"

JAV prezidento rinkimai: kas laukia kirtus finišo liniją?

Tags: , , , , , ,


Dr. Davidas Schultzas

Jei pasiseks, JAV prezidento rinkimų rezultatai bus žinomi ankstyvą lapkričio 9-osios dienos rytą. Jei bus aiškus rinkimų nugalėtojas ir nekils jokių diskusijų dėl rinkimų rezultatų. Visgi žvelgiant į apklausų rezultatus, rodančius mažėjantį atotrūkį tarp kandidatų, skaičiuojant neapsisprendusias valstijas, visai tikėtinas ir ginčytinas rinkimų rezultatas.

 

 

Davidas SCHULTZAS, Hamline‘o universiteto (JAV) profesorius, Mykolo Romerio universiteto vizituojantis dėstytojas

 

Susiklosčius tokiai situacijai, sunku pasakyti, ar JAV Kongresas arba Aukščiausiasis teismas galėtų išspręsti šią problemą. Visai tikėtina, kad politinis susiskaldymas atvestų šalį į porinkiminę kovą, panašią 2000-aisiais Floridoje, kai šioje valstijoje varžėsi G.W. Bushas ir A. Gore‘as.

Lapkričio aštuntosios rinkimų rezultatai gali netapti lemiamais dėl kelių priežasčių. Gali skirtis rinkikų kolegijos narių ir piliečių balsų santykis. Gali atsitikti ir taip, kad nei vienas kandidatas nesurinks daugumos, rinkikų kolegijoje balsams pasiskirsčius vienodai – 269 prieš 269.

 

Visai tikėtina, kad politinis susiskaldymas atvestų šalį į porinkiminę kovą, panašią 2000-aisiais Floridoje, kai šioje valstijoje varžėsi G.W. Bushas ir A. Gore‘as

Neatmetami ir rinkimų tvarkos pažeidimo atvejai, ginčai dėl balsų skaičiavimo Floridoje, Ohajuje ar kitoje neapsisprendusioje valstijoje. Nelojalus rinkikų kolegijos narys gali savo balsų tiesiog neskirti vienam ar kitam kandidatui. JAV, kur vieno ar kito kandidato palaikymas yra apylygis, o aistras kelia net ir paprasčiausi pasisakymai apie galimus rinkimų pažeidimus ar tiesiog klimato atšilimo klausimai, apylygiai rinkimų rezultatai gali reikšti neišvengiamą įsitraukimą į ilgus porinkiminius ginčus dėl galutinių rezultatų. Taip gali atsitikti nepaisant to, kuris kandidatas – D. Trumpas ar H. Clinton, pralaimėtų konkrečioje valstijoje. Ant kortos pastatyta labai daug, todėl tikėtina, kad rezultatus ginčytų abu.

Prieš šešiolika metų apylygiai rinkimų rezultatai Floridoje lėmė A. Gore‘o pasiryžimą ginčyti rezultatus ir siekti balsų perskaičiavimo. Šį ginčą turėjo išspręsti JAV Aukščiausiasis Teismas. Vis dėlto  jis neleido perskaičiuoti balsų nusprendęs, kad rinkimus šioje valstijoje visgi laimėjo G.W. Bushas. Iki šiol šis sprendimas kelia daug diskusijų, ypač tarp Demokratų atstovų. Jie teigia, kad Aukščiausiasis Teismas buvo palankus vienai partijai, todėl jų pergalė buvo nugvelbta. A. Gore‘as tuomet surinko daugiau piliečių balsų, bet galiausiai pralaimėjo rinkikų kolegijoje. Tačiau šiemet, kai Aukščiausiame Teisme teisėjų postai tarp respublikonų ir demokratų teisėjų pasiskirstę vienodai (po keturis) išspręsti tokį rinkiminį ginčą būtų neįmanoma.

Pasvarstykime, kas atsitiktų, jei nei H. Clinton, nei D. Trumpas negautų daugumos rinkikų balsų. Tokiu atveju rinkimų laimėtojo klausimą pagal Konstituciją sausio mėnesį turėtų išspręsti naujasis Kongresas, kuris taip bus renkamas šį lapkritį.

 

Jei nei H. Clinton, nei D. Trumpas negautų daugumos rinkikų balsų, rinkimų laimėtojo klausimą pagal Konstituciją sausio mėnesį turėtų išspręsti naujasis Kongresas

Vis dėlto Kongresas yra labai susiskaldęs, todėl net ir po naujo Kongreso rinkimų būtų labai neaišku, ar jis būtų pajėgus išspręsti tokį ginčą.

Netgi jei rinkimų rezultatai nekels abejonių, jau dabar matyti, jog būsimajam prezidentui bus sunku valdyti šalį. Nei vienas kandidatas neturės stipraus mandato, nei vienas kandidatas nevykdė kampanijos, nukreiptos į esminių problemų sprendimą. Kongresas taip pat bus labai susiskaldęs. H. Clinton pergalė reikštų esamo status quo išlaikymą, t. y. tolimesnį buvimą aklavietėje. D. Trumpo pergalė pranašautų dar didesnį šalies susiskaldymą, pradedant tarptautinių santykių, įskaitant su tradiciniais sąjungininkais Europoje ir NATO, pablogėjimą. D. Trumpo pergalė atneštų didesnę nežinią – tai, kas iš esmės prieštarauja JAV prezidento rinkimų tradicijai, kuri visada demonstravo vienokį ar kitokį politikos tęstinumą kečiantis prezidento administracijoms.

Taigi šie rinkimai lems didesnį šalies susiskaldymą nei susivienijimą. Apklausos rodo, jog amerikiečiai šiuos rinkimus vertina kaip pačius blogiausius ir purviniausius rinkimus per pastaruosius dešimtmečius. Tokių nemėgstamų abiejų kandidatų JAV nebuvo jau 40 metų. Šie rinkimai nepadės išspręsti daugelio ginčytinų politinės darbotvarkės klausimų ir tikrai netaps geru demokratinės valstybės valdymo pavyzdžiu.

 

 

V-asis Lietuvos teisininkų kongresas “TEISINĖS INSTITUCIJOS MODERNIOJE VISUOMENĖJE”

Tags: , ,


Data: 2014 m. gegužės mėn. 9 diena (penktadienis).

Vieta: Lietuvos Respublikos Seimo III-ųjų rūmų „Konferencijų“ salė.

Trukmė: Vienos dienos renginys.

Organizatorius: Lietuvos teisininkų draugija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetu. Kongreso sklandų darbą užtikrina Kongreso organizacinis komitetas.

Dalyvių skaičius: Apie 300.

Tikslinė auditorija: Lietuvos ir užsienio šalių teisininkai (teisėjai, advokatai, notarai, antstoliai, prokurorai ir kiti viešojo ir privataus sektoriaus teisininkai, teisės mokslininkai) ir teisės klausimais besidomintys visuomenės atstovai.

Kongreso kalba: Lietuvių. Užtikrinamas sinchroninis vertimas į anglų kalbą.

Viešinimas: Informaciją apie renginį bus viešinama per televiziją, radiją, laikraščius ir žurnalus bei internetą.

Trumpas Kongreso aprašymas

2014 m. gegužės 9 d. 9 val. Lietuvos Respublikos Seimo III-ųjų rūmų „Konferencijų“ salėje vyks V-asis Lietuvos teisininkų kongresas „Teisinės institucijos modernioje visuomenėje“, skirtas Lietuvos teisininkų draugijos 25-mečiui paminėti.

1920 m. vasario 21 d. įsikūrusi Lietuvos teisininkų draugija vienijo žymius Lietuvos teisininkus. Draugijai vadovavo Antanas Kriščiukaitis (1920-1933 m.), Petras Leonas (1934 -1935 m.), Jonas Gudauskas (1937-1938 m.) ir Česlovas Butkys (1938-1940 m.), draugijos valdybos nariais buvo prof. Mykolas Riomeris, Augustinas Janulaitis, advokatas Zigmas Toliušis, Vladimiras Stan­kevičius ir kiti. Viena iš itin svarbių Draugijos veiklos krypčių buvo teisinis švietimas, seminarų, konferencijų ir kongresų organizavimas. Penktasis visuotinis Lietuvos teisininkų suvažiavimas turėjo būti surengtas dar 1940 metų rusėjo mėnesį, tačiau dėl Sovietų Sąjungos okupacijos šis kongresas neįvyko: Draugija kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis buvo uždrausta ir 1940 m. birželio 15 d. nustojo egzistuoti.

1989 m. kovo 9 d. Vilniuje, buvusiuose Profsąjungų kultūros rū­muose, įvyko atkuriamasis visuotinis teisininkų draugijos susirinkimas, kuris rezoliucijomis pasmerkė Sovietų okupaciją, reikalavo užtikrinti pagrindines žmogaus teises ir laisves, kvietė puoselėti vertybių Lietuvą. Per 25-erius metus atsikūrusi Lietuvos teisininkų draugija periodiškai rengė Pasaulio lietuvių teisininkų kongresus. 2014 metais buvo nuspręsta tęsti prieškario Lietuvos teisininkų draugijos puoselėtą tradiciją ir surengti V-ąjį Lietuvos teisininkų kongresą.

Kongreso tikslas – sukviesti įvairių teisinių institucijų vadovus diskusijai apie Lietuvos teisininkų ir teisinių institucijų vietą šiuolaikinėje visuomenėje, jų teises ir pareigas, veiklos garantijas, tarpinstitucinę sąveiką ir tarpusavio bendradarbiavimą, santykis su kitomis valstybės institucijomis, veiklos galimybes ir atsakomybę Lietuvos narystės Europos Sąjungoje perspektyvoje bei veiklos probleminius aspektus.

Kongrese pranešimus skaitys žymūs teisininkai ir svarbiausių teisinių institucijų vadovai. Pranešimus skaityti kviečiami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Generalinis Prokuroras, Policijos Generalinis Komisaras, Lietuvos advokatūros Pirmininkas, Notarų rūmų Pirmininkas, Antstolių rūmų prezidiumo Pirmininkas, Vilniaus komercinio arbitražo teismo Pirmininkas ir kiti garbūs teisininkai.

V-asis Lietuvos teisininkų kongresas – tai puiki proga pasidalinti patirtimi, nubrėžti ateities teisinių institucijų veiklos gaires ir maloniai pabendrauti.

Šią savaitę Vilniuje vyks tarptautinis „TOC for Education“ kongresas

Tags: ,Rugsėjo 26–28 dienomis Vilniuje vyks tarptautinis „TOC for Education“ kongresas. Tai mokytojams, moksleiviams, jų tėvams, kitiems švietimo sistemos dalyviams, nevyriausybinių organizacijų atstovams skirtas renginys.

Jo metu bus pristatyti Apribojimų teorijos (angl. Theory of Constraints – TOC) efektyvaus mąstymo metodai ir įrankiai, jų integravimo į mokymo programas galimybės bei dvejus metus trukusio Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos (VVDK) projekto „TOC for Education“ metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas“ rezultatai.
Izraelio fiziko dr. Eliyaho M. Goldratto sukurta TOC – viena pažangiausių pasaulyje efektyvaus mąstymo ir produktyvios veiklos metodikų, pagal kurios principus dirba tokios įmonės kaip „Boeing“, „Motorolla“, „Ford“. Švietimo sistemai pritaikyta „TOC for education“ metodika nuo 1995 m. naudojama daugiau nei 20-yje šalių. Svarbiausias jos tikslas – ugdyti jaunimo efektyvų mąstymą, veiklumą bei verslumą. Šiuos mokymus baigė per 8 mln. vaikų ir 200 tūkst. su jais dirbančių žmonių – daugiausiai mokytojų.
VVDK įgyvendinto projekto metu parengta 70 „TOC for Education“ trenerių, kurie surengė mokymus daugiau nei tūkstančiui mokinių, 166 jų tėvams, 180 mokytojų ir 22 nevyriausybinių organizacijų atstovams iš visos Lietuvos. Aktyviausiai projekte dalyvavę mokiniai, jų mokytojai bei tėvai šią vasarą buvo pakviesti į verslumo stovyklą, kurioje kūrė savo verslo planus. Verslininkų komisijos geriausiais pripažinti planai bus pristatyti trečiąją kongreso dieną (rugsėjo 28 d.).
„Pasiryžome įgyvendinti šį projektą, nes esame sunerimę dėl Lietuvos ateities, – sako VVDK prezidentas profesorius Rimvydas Jasinavičius. – Nedarbas, emigracija, žmonių nusivylimas valdžia, Tėvyne, gyvenimu ir pačiais savimi – tai blogybės, prie kurių priveda netobula švietimo sistema, neišmokanti valdyti savo gyvenimo, susikurti asmeninės bei finansinės gerovės. TOC metodika, pasitelkdama priežasties ir pasekmės ryšius, išmoko surasti esmines darytų ir kartojamų veiksmų klaidas, spręsti konfliktus, prognozuoti ateitį, susikurti ir įgyvendinus savo tikslų medį, tapti lyderiu.“
Į kongresą atvyksta TOC tarptautinės sertifikavimo organizacijos (TOCICO) prezidentas Christoph Lenhartz (Vokietija) bei viena geriausių TOC mąstymo procesų ekspertų pasaulyje Jelena Fedurko (Estija). Pranešimus skaitys Mykolo Romerio universiteto profesorius Rimvydas Jasinavičius, „TOC for Education“ lektoriai Solveiga Dargytė, Jurgita Juknaitė-Kozlova, Veronika Jasinskaitė, Tadas Taučikas. Dalyvauja šveitimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyvių kiekis ribotas. Kongreso programą rasite projekto „TOC for Education“ puslapyje.

Vien tik stygos

Tags: , ,


Ketvirtadienį 18 val. Kongresų rūmuose Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro smuikų, altų, violončelių ir kontrabosų grupės kviečia į šventinį koncertą „Paliesiu keturias stygas“. Stygininkai, kurių instrumentų skambesį simfoniniame orkestre dažnai gožia pučiamieji ir mušamieji, šįkart galės pasijusti solistais. Koncerte pasirodys 56 muzikantai, skambės A.Vivaldi, G.F.Handelio, G.Gershwino ir kitų populiarių kompozitorių kūriniai.

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...