2010 Rugsėjo 27

Energetika

“Lietuvos energija” bus išskaidyta

veidas.lt

AB “Lietuvos energija” žengė svarbų žingsnį įgyvendinant Lietuvos nacionalinę energetikos strategiją bei Europos Sąjungos III energetikos teisės aktų paketo reikalavimus – rugsėjo 24 dieną bendrovės valdyba pritarė perdavimo sistemos infrastruktūros ir kito su perdavimo funkcijomis susijusio turto atskyrimo nuo įmonės sąlygų projektui. Akcininkų susirinkimui pritarus šioms sąlygoms, atskirtas turtas bus perduotas naujai kuriamai bendrovei “LITGRID turtas AB”, kuri taps ir perdavimo sistemos operatorės veiklą vykdančios “LITGRID AB” 100 proc. akcijų savininke. Visi “AB Lietuvos energija” akcininkai taps ir “LITGRID turtas AB” akcininkais, proporcingai jų turimai akcijų daliai. Planuojama, kad turtas, teisės ir pareigos, susijusios su atskiriama veiklos dalimi, bendrovei “LITGRID turtas AB” bus perduotos 2010 m. gruodžio 1 d. arba ne vėliau kaip iki 2011 m. vasario 1 d.

“Įgyvendinant elektros energijos sektoriaus pertvarkos projektą siekiama sukurti sąlygas elektros perdavimo veiklos teisiniam nepriklausomumui ir jos atskyrimui nuo kitų sektoriaus veiklų. Valdybos sprendimas leis optimaliai, netrikdant įmonių veiklos procesų ir paisant smulkiųjų akcininkų interesų atlikti nuosavybės atskyrimo procedūras ir sukurti nepriklausomus funkcinius gamybos bei perdavimo blokus”, – sakė Aloyzas Koryzna, AB “Lietuvos energija” generalinis direktorius.

Šiuo metu VAE valdo 97,5 proc. AB “Lietuvos energijos” akcijų, 2,5 proc. akcijų priklauso smulkiesiems akcininkams. Tokia pat struktūra išliks ir bendrovėje “LITGRID turtas AB”. AB “Lietuvos energija” įstatinis kapitalas sudaro 993 614 306 litus. Po atskyrimo AB “Lietuvos energijos” įstatinis kapitalas sudarys 489 282 926 litus, o “LITGRID turtas AB” įstatinis kapitalas sieks 504 331 380 litų. Numatoma, kad po atskyrimo įvykdžius reikiamus formalumus, “LITGRID turtas AB” akcijomis bus prekiaujama AB NASDAQ OMX Vilnius reguliuojamoje rinkoje

Europos Sąjungos III energetikos teisės aktų pakete numatyto nuosavybės atskyrimo (angl. ownership unbundling) alternatyva reikalauja užtikrinti efektyvų elektros energijos perdavimo veiklos atskyrimą ne tik nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo, bet ir nuo skirstymo veiklų ir jų komercinių interesų. Bendrovės “LITGRID turtas AB” atskyrimas vykdomas LR Akcinių bendrovių įstatyme numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu, kuriama kita tos pačios teisinės formos nauja bendrovė, t. y. atskiriant Bendrovės veiklos dalį, kaip turto, teisių ir pareigų visumą, kuri organizaciniu požiūriu sudaro autonomišką ekonominį vienetą, vykdantį veiklą ir galintį atlikti funkcijas savo nuožiūra.

Atskyrimas bus vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl Bendrovės atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų. Visuotinį akcininkų susirinkimą planuojama surengti spalio pabaigoje. Tikslią visuotinio akcininkų susirinkimo datą Bendrovė paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka.

Po atskyrimo AB “Lietuvos energija” tęs darbą kaip elektros gamybos bloko pagrindinė įmonė. Funkcijų atskyrimo pagrindu formuojamas elektros energetikos sektoriaus įmonių gamybos blokas yra vienas iš keturių, kurie kuriami įgyvendinant elektros energetikos sektoriaus planą. Kiti blokai apima elektros energijos perdavimo, skirstymo ir jų aptarnavimo veiklas.

Viso elektros sektoriaus pertvarkymu siekiama užtikrinti, kad Lietuvos elektros energetikos sektorius veiktų efektyviau, kuriama struktūra užtikrintų Lietuvos energetinę nepriklausomybę, o sektoriaus veiklos modelis atitiktų Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo reikalavimus, kurie numato atskirti perdavimo veiklą nuo skirstymo ir gamybos veiklos, ir sudarytų sąlygas integruoti Lietuvos elektros energetikos sistemą į Europos Sąjungos rinką bei užtikrintų pradėtų strateginių energetikos projektų finansavimą. Skaičiuojama, kad pertvarkyta struktūra per metus leis sutaupyti apie 10 proc. sąnaudų, o efektyviau veikiančios sektoriaus įmonės kurs papildomą vertę akcininkams bei leis užtikrinti stabilias kainas vartotojams.

Atskyrimo sąlygos publikuojamos AB “Lietuvos energija” ir NASDAQ OMX Vilnius interneto svetainėse.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...