2010 Gruodžio 09

Audrius Bačiulis

Iš už kaltinimų “holokausto neigimu” kyšo Maskvos ausys

veidas.lt

Septynių ambasadorių demaršas, po kurio vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis suskubo iš darbo išmesti istoriką Petrą Stankerą, apkaltintą “holokausto neigimu”, iš pradžių nustebino pasirašiusiųjų sudėtimi. Gerai žinoma, kad į bet kokias antisemitizmo apraiškas pirmiausia ir labai griežtai reaguoja dvi ambasados – Izraelio ir JAV.

Holokausto neigimo atveju abejinga paprastai nelieka ir Vokietija – pirmoji valstybė, kriminalizavusi tokias veikas. Nestebintų, jeigu demarše būtų dalyvavusi ir Austrija, neseniai nuteisusi vieną istoriką už holokausto neigimą.

Tačiau kreipimąsi į Lietuvos Vyriausybę pasirašė Jungtinės Karalystės, Estijos, Prancūzijos, Suomijos, Nyderlandų, Norvegijos ir Švedijos ambasadoriai. Lenkijos ambasadorius, nors irgi pareiškė protestą dėl P.Stankero straipsnio, padarė tai atskiru laišku, kurį atsiuntė į “Veido” redakciją, o ne į Vyriausybę. Taip pat pasielgė ir Izraelio ambasadorius, kurio laiškas, mano žiniomis, maloniai nustebino redakciją savo ramiu ir dalykišku stiliumi. Pasirodo, kartais iš Rygos geriau matyti, kas vyksta Vilniuje, nei sėdint vietoje. Nei JAV, nei kitų, paprastai jautriai į tikrą holokausto neigimą reaguojančių valstybių ambasadoriai demarše nedalyvavo.

Tai matant kilo mintis, kad kažkas čia ne taip su tais protestais. Įsiskaičius toptelėjo: ėgi kreipimąsi į Vyriausybę pasirašiusių ambasadorių geografija tiksliai atkartoja “Gazpromo” tiesiamo dujotiekio “Nord Stream” geografiją ir dalyvių sąrašą! Štai čia viskas stojo į savo vietas ir tapo aišku, kodėl septynių ambasadorių kreipimesi atsirado sakinys apie tai, kad mūsų valstybėje “melagingai stengiamasi sulyginti unikaliai baisų žydų genocidą su sovietų nusikaltimais Lietuvoje, kurie nors dideli, bet negali būti laikomi vienodais nei dėl jų tikslų, nei dėl rezultatų”. Ir kodėl tų septynių demaršą taip sveikino Kremlius.

Yra žydų organizacijų, manančių, kad negalima dėti lygybės ženklo tarp nacių ir sovietų nusikaltimų. Bet vis dėlto didžiausią įniršį Lietuvos sprendimas viename Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatyti vienodą atsakomybę už holokausto ir sovietinės okupacijos neigimą sukėlė Maskvoje. Buvimas “teisiųjų pusėje” Antrojo pasaulinio karo metu – tai pamatas, ant kurio dabartinė Rusija stato savąją tapatybę, ir jos pagrindinė viltis – tapti pripažinta lygiaverte Europos partnere, išstumiant iš šio vaidmens Ameriką.

Europoje taip pat yra nemažai manančiųjų, kad Rusija su jos gamtiniais ištekliais galėtų būti geriausia ilgalaikė strateginė partnerė, ypač jeigu toliau gilėjant euro zonos skolų krizei būtų apsispręsta skelti Europos Sąjungą į tingius prasiskolinusius Pietus ir darbščią bei taupią Šiaurę. Lietuva, tiek dėl savo geografinės padėties, tiek dėl Vyriausybės vykdomos griežtos taupymo politikos, visiškai atitinka šiauriečiams keliamus reikalavimus. Belieka “mažmožis” – priversti Lietuvą pakeisti Baudžiamąjį kodeksą, kad nacių ir sovietų sulyginimas jame nustotų erzinti planuojamą strateginę partnerę. Pažiūrėsime, kuri iš rimtų partijų pirmoji pasiūlys tai padaryti.

Daugiau šia tema:
Kiti straipsniai, kuriuos parašė Audrius Bačiulis:
Skelbimas

Komentarai (24)

 1. aj aj rašo:

  teisingos prielaidos-isvados arba, kaip dabar madinga, izvalgos… nesu antizemitas konkretaus zydo atzvilgiu,…. bet kas valdo pasauli?!!

 2. paul paul rašo:

  Seniai aišku kad pasaulį valdo žydai.Per juos vienos problemos,geriau pasižiūrėtų ką patys darė ir dabar daro.

 3. Romas Romas rašo:

  aj ir paul į sceną prašyčiau įrodymus. Kitaip tai bus eilinė užsislaptinusio internauto nuomonė.

 4. cvb cvb rašo:

  http://filmai.in/uzeik-160433.html sukurtas filmas palei tai :)

 5. Andor Andor rašo:

  Įsiskaičius toptelėjo: ėgi kreipimąsi į Vyriausybę pasirašiusių ambasadorių geografija tiksliai atkartoja “Gazpromo” tiesiamo dujotiekio “Nord Stream” geografiją ir dalyvių sąrašą!

  Pardon me, where and when have you learned your Geography?
  Here is the list of the participants:
  Russia, Germany, Finland, Sweden and Denmark

  You are either a dishonest person, or the ignorant one, Mr. Bačiulis

 6. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  Japonas Sugihara, tik gavęs Lietuvos Konsulato Vilniuje VIZAS žydams,galėjo padėti jiems išvykti.Todėl didžiausą dėkingumą šitoje Sugiharos labdaringoje akcijoje žydai turėtų pareikšti Lietuvos Konsulatui Vilniuje.Kodėl žydai dėkingi tik Sugiharai?Negraži, nedėkinga lietuviams istorija.Matomai šmeižti lietuvius pelningesnis biznis( iš žydų kančios pelnosi žydai,Norman Finkelstein)..ARVYDAS DAMIJONAITIS.žydų gelbėtojos vaikaitis

 7. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  INFORMACIJA: Jau įrodyta, kad lietuviai niekad nedalyvavo jokiose akcijose prieš žydus.ŠMEŽIANČIĄ LIETUVIUS dezinformaciją platina, nuotraukas padirbinėjo, dokumentus klastojo NKVD-KGB ir naciai(žiūr.internete Irena Tumavičiūtė, ” Lietuvių šmeištas..” ).Bolševikinės Rusijos vadovybė Kremliuje, 80 proc. NKVD, 50 proc.žydų tautybės ” vadovai” organizavo ir vykdė lietuvių, ukrainiečių(HOLODOMO
  R)genocidą, Katynės žudynes…Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

 8. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  Lietuviai, latviai, estai už okupacijos metu vykdytą šių tautų genocidą turėtų gauti iš Rusijos kompensaciją.Tam pakanka politinės valios.INFORMACIJA: Genocidinius nusikaltimus vykdė represinės paranojinės Rusijos(CCCP) struktūros, kuriose apie 50 proc buvo žydų tautybės ” darbuotojai” .Manau padėti lietuviams gauti kompensaciją, priversti blogio imperiją Rusiją sumokėti, yra holokaustą patyrusių žydų pareiga. Po 1945m NKVD-KGB okupacinės represinės struktūros sunaikino apie milijoną lietuvių. Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

 9. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Holodomor metu badu numarinta 11 milijonų ukrainiečių.Genocidui vadovavo Kremlius,kuriame” dirbo”80 proc žydų.Genocidą organizavo ir vykdė NKVD struktūros,kur dirbo 50 proc žydų.Visa melaginga informacija apie žydų žudymus,Katynės lenkų žudymus ir t.t. yra pateikta NKVD-KGB struktūrų,todėl ši informacija yra VISIŠKAI NEPATIKIMA.Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 10. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  Dėl sufabrikuotų NKVD-KGB duomenų. Holodomor metu badu numarinta 11 milijonų ukrainiečių.Genocidui vadovavo Kremlius,kuriame“ dirbo“80 proc žydų.Genocidą organizavo ir vykdė NKVD struktūros,kur dirbo 50 proc žydų.Visa melaginga informacija apie žydų žudymus,Katynės lenkų žudymus ir t.t. yra pateikta kraugeriškų NKVD-KGB struktūrų,todėl ši informacija yra VISIŠKAI NEPATIKIMA.Šią “informaciją” ,kaip sistemos aksiomą,naudoja holokausto industrija. Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 11. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Po 1945 metų lietuviai neteko apie milijoną gyvybių.Lietuviai niekad nedalyvavo jokiose ekzekucijose prieš žydus.Jau įrodyta,tai nacių ir NKVD klastotės,dokumentai sufabrikuoti,nuotraukos sukomponuotos(žiūr.internete:Irena Tumavičiūtė,Lietuvių šmeištas..”).Lietuviai priešinosi visoms okupacijoms…Birželio 14 dieną,1941 m.apie 30 tūkstančių lietuvių,vadovaujant NKVD,buvo užkalti gyvuliniuose traukinių vagonuose ir nukreipti į šiaurę,prie Laptevų jūros.Gyvuliniuose vagonuose sušalę i ledą lavonai buvo iškrauti.GALVŲ KNEŽINTOJAS visiems suknežino galvas,kad “litovcai”neatgytų&qu ot;.”Nėra žmogaus,nėra problemos”.11 milijonų Ukrainos valstiečių buvo numarinti badu,HOLODOMORO metu,kurį vykdė bolševikinis NKVD..Įstorinis faktas-50 proc.NKVD-KGB buvo žydai,kremliuje – 80 proc.žydų tautybės vadovų.Būtina teismo proceso metu įvardinti Rusijos imperijos genocidinius nusikaltimus.Holokaustą patyrę žydai turėtų padėti organizuoti šį teismo procesą.
  Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 12. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Klastingieji vanagai zurofai vokiečių belaisvių stovyklose smagindavosi šaudydami vokiečius.Per diena prišaudydavo iki tūkstančio.Prūsija buvo paskandinta nekaltų 1,5 milijono gyventojų krauju.”Nacių medžiotojai”yra priedanga sadistiniams zurofų keršto protrūkiams..Laikas baigti kraugeriams siautėti,informacija apie fanatikų sionistų nusikaltimus neturi būti slepiama.Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis.

 13. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Galima būtų prašyti “nacių medžiotoją” Efraim Zuroff pamedžioti Lietuvoje ir Izraelyje raudonuosius nacistus dušanskius,kurie organizavo ir vykdė masines lietuvių žudynes iki ir po antrojo pasaulinio karo. Rudujų nacių E.Zuroff ” prisimedžiojo” sočiai,o raudonieji naciai, deja , yra zuroffų giminaičiai,todėl mažai vilčių,kad eis jų medžioti..

 14. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  20 amžiaus didžiausia trauma yra raudonųjų nacių siautėjimas.Pavyzdžiui,Holodomor metu raudonieji naciai (NKVD- 50 proc žydų,kremliuje 80 proc žydų vadovų) turtingiausiose Ukrainos juodžemio srityse badu numarino 11 milijonų ukrainiečių,Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių..HOLOKAUSTO tragedija tapo pelninga sionistų holokausto industrija..NESIDUOKIM MULKINAMI.Donskiai sukčiauja,o turėtų atstovauti Lietuvos interesus.Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 15. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  RAUDONIEJI NACIAI(NKVD-KGB 50 proc žydų): Galima būtų prašyti „nacių medžiotoją“ Efraim Zuroff pamedžioti Lietuvoje ir Izraelyje RAUDONUOSIUS NACISTUS dušanskius,kurie organizavo ir vykdė masines lietuvių žudynes iki ir po antrojo pasaulinio karo. Rudujų nacių E.Zuroff “ prisimedžiojo“ sočiai. Raudonieji naciai, deja , yra zuroffų giminaičiai,todėl mažai vilčių,kad eis jų medžioti..Raudonojo fašisto ILJOS ERENBURGO kvietimas išžudyti Prūsijos gyventojus,buvo įvykdytas,1,5 milijono nužudytų nekaltų Prūsijos gyventojų kraujas yra karo nusikaltimas,neturintis senaties termino.

 16. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  RAUDONIEJI NACIAI (NKVD – KGB struktūros,50 proc žydų) Lietuvoje,Ukrainoje,Rusijoje nekaltų gyventojų nužudė dešimteriopai( kaikurie šaltiniai nurodo šimteriopai) kartų daugiau negu rudieji naciai.Raudonųjų nacistų propagandisto ILJOS ERENBURGO nurodymas sunaikinti Prūsijos gyventojus buvo įvykdytas.Prūsija buvo paskandinta nekaltų gyventojų kraujyje,nužudyta 1,5 milijono kūdikių,moterų,senelių.30 tūkstančių lietuvininkų buvo suvaryti ant ledo lyties Karaliaučiaus pakrantėje,lytis užminuota ir susprogdinta.Tai yra karo nusikaltimai,kurie neturi senaties termino..”Nacių medžiotojai” zuroffai galėtų pradėti ,tuo pačiu” teisiniu” pagrindu ,RAUDONŲJŲ NACIŲ medžioklę Lietuvoje,Izraelyje,Ukrainoje,Rusijoje..Ar Holokaustą patyrę žydai padės masines žudynes ,genocidinius nusikaltimus patyrusiems lietuviams gauti kompensaciją iš Rusijos? Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 17. esmė esmė rašo:

  Šeši milijonai holokausto aukų.Šiuos skaičius pateikė raudonieji naciai(NKVD-KGB,50 PROC ŽYDAI)?

 18. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  INFORMACIJA: Akcentuoti masiškai žudomų lietuvių neva tai antisemitizmą yra šventvagiška, žiauriai klastinga,neadekvatu.Komunizmo.bolševizmo, masinio tautų žudymo doktrinos,kūrėjai yra žydai,RAUNONIEJI NACIAI (NKVD,KGB- 50 proc. žydų ) sunaikino šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai.Holokaustą patyrę žydai turėtų padėti priversti Rusija sumokėti Lietuvai kompensaciją už genocidinius nusikaltimus,masinius lietuvių žudymus trėmimų priedangoje.Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 19. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  ARVYDAS DAMIJONAITIS, Vilnius,

  Komisijai okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti,

  Gedimino pr.11,LT- 01103,Vilnius

  PAREIŠKIMAS
  2012-05-30,Vilnius

  Dėl komisijos pirmininko Emanuelio Zingerio netinkamumo
  šioms pareigoms užimti

  Klastodami Birželio 23 sukilimo istorines aplinkybes, ( NKVD-KGB,50
  proc. žydų tautybės vadovai) įvykį 1941 birželio 26 d. Kauno
  garažėlyje šventvagiškai pristato kaip antižydišką sukilusių
  lietuvių akciją. Neišdegė (žiūr. internete ,IRENA TUMAVIČIŪTĖ
  “Lietuvių šmeižtas..). Įrodyta, kad NKVD-KGB, “raudonųjų nacių”
  pateiktos minėto “Kauno garažėlio” nuotraukos klastingai sumontuotos,
  dokumentai sufabrikuoti. Okupantams būtinai reikėjo apšmeižti
  birželio 23 sukilimą, kurio metu antrą kartą buvo paskelbta
  Lietuvos nepriklausomybė (pirmą kartą – vasario 16,1918). Per
  tragišką sukilimą žuvo apie 2000 lietuvių – baltaraiščių sukilėlių -
  idealistų. Deja, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris ištikimai palaiko
  NKVD-KGB, “raudonųjų nacių” okupacinę propagandą, lietuvių šmeižtą,
  pasisako prieš birželio 23 sukilimo metinių minėjimą, neigia lietuvių
  heroizmą ,pasiaukojimą sukilimo metu , tuo klastoja, VAGIA Lietuvos
  istoriją, ŽEMINA genocidą patyrusią lietuvių tautą. Neužmirškim
  istorinių sukilimo aplinkybių. Birželio 23 sukilimo išvakarėse,1941
  birželio 14 dieną, “raudonieji naciai” užkalė pagal oficialius
  duomenis 17,6 tūkstančio lietuvių ( dauguma jų – lietuvių
  inteligentai) specialiuose mirties traukinio vagonuose. Sušalusius į
  ledą lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai suknežino
  galvas, kad “litovcai” neatgytų. 1941 metais, birželio 14 d. Mykolas
  Zingeris , minėto E.Zingerio tėvas , kartu su kitais okupantais -
  enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose,
  gyventojus-inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai ir t.t.)
  pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus ( žiūr.
  “TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE” ,Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kauno
  “Šviesa”,1991.).Memuaruose pateiktas okupantų represuotos, mokytojos
  alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas “Svetur ir namie”, kuriame
  aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų
  parankinio Mykolo Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje. Archyvinių
  dokumentų kopijos apie sovietinių okupantų aktyvistą Mykolą
  Zingerį , yra atspausdinta 2011-09-23 “Lietuvos aidas” laikraštyje.
  Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris siautėjo ne tik
  Alytuje, bet ir “dalyvavo operacijose prieš buržuazinius nacionalistus
  Marijampolės (Kapsuko )apskrityje”, t.y. nebuvo eilinis
  “enkavedistas”.Tragiškas Lietuvai, paradoksalus faktas – enkavedisto
  Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra komisijos, tiriančios
  sovietų – nacių nusikaltimus , pirmininkas. Kalbama apie Seimo narį,
  kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys. Būtent dėl to Tarptautinė
  komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams vertinti
  netraukė atsakomybėn šių nusikaltėlių. Pavyzdžiui, vien 1951 m.
  rudens “trėmimui” (masiniam lietuvių žudymui) buvo pasitelkta 8000
  stribų. Būtina griežtai ir blaiviai apsispręsti dėl seimo nario
  E.Zingerio netinkamumo minėtoms pareigoms užimti.

 20. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Kodėl posovietinė “liaudis” nutyli RAUDONŲJŲ NACIŲ (NKVD-KGB,50 proc.žydų tautybės nusikaltėliai,lietuvšaudžiai ) siaubą? Raudonųjų nacių nusikaltimų mastai šimteriopai didesni nei rudųjų nacių..Po 1945 metų Lietuvoje raudonieji naciai sunaikino milijoną lietuvių,Ukrainoje, HOLODOMOR metu, jie badu numarino 11 milijonų ukrainiečių.

 21. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Kodėl lietuviai pakimba ant lietuvšaudžių – raudonųjų nacių propagandinio triuko?Kas “šaudė” “žydus”? Atsakymas gludi šiuose faktuose : 1.Kai Holodomor metu Ukrainoje sąmoningai,planingai buvo numarinta badu 11 milijonų ukrainiečių,Kremliuje tuo metu darbavosi net 80 procentų žydų tautybės Rusijos vadovų.2.Po 1945 metų NKVD-KGB Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių. NKVD-KGB – 50 proc. žydų tautybės “raudonųjų nacių”.Todėl gandai apie “žydšaudžius” lietuvius yra klastingas ir žiaurus NKVD-KGB LIETUVŠAUDŽIŲ propagandinis triukas,kuriuo siekiama nuslėpti lietuvių tautos genocidą, masines lietuvių žudynes” trėmimų” priedangoje..”Trėmimai” – raudonųjų nacių “išradimas”,pigus masinių žudymų būdas.NKVD – KGB (50proc.žydų tautybės vadovų) – raudonieji naciai,nužudė šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai. Lietuvių tautos genocido neigimas yra toks pats nusikaltimas,kaip ir holokausto neigimas.Arvydas Damijonaitis

 22. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Informacija,vagiama istorija: HOLODOMOR 80 krūvinos paslapties metų,
  Raudonieji naciai ( NKVD-KGB ) HOLODOMOR ginkluotos “akcijos” metu, 1932-1933 metais, turtingiausiose juodžemio srityse Ukrainoje numarino badu 11 milijonų ukrainiečių valstiečių. Tuo metu Kremliuje “darbavosi” 80 procentų žydų tautybės bolševikinės Rusijos vadovų. Po 1945 metų Lietuvoje raudonieji naciai (NKVD – KGB,40- 50 proc. žydų tautybės raudonųjų nacių) sunaikino per milijoną lietuvių. Prūsijoje raudonieji naciai, fanatikų propagandistų ( Ilja Erenburg,žydų tautybė ) vedami išžudė 1,5 milijono beginklių vokiečių gyventojų,10 tūkstančių lietuvininkų suvarė ant ledo lyties prie Karaliaučiaus ir susprogdino..Šie nusikaltimai neturi senaties termino.Šiuo metu raudonieji naciai toliau “darbuojasi” Kremliuje – masiniai čečėnų žudymai neturi senaties termino.

 23. Keista Keista rašo:

  Keista, kad Lietuvoje yra tik vienas žydų gelbetojų vaikaitis. TIk vaikaitis-ne gelbetojas. Beje daug skaitantis, bet nieko nesuprantantis. Na žodžius supranta, tačiau sakinių esmės ne, todėl jam sunku žmogui susigaudyti,kas teisus, kas ne. Jeigu Zingeris,NKVDisto sūnus, tai Damijonaitis tik žydų gellbėtojo vaikaitis. Čia trūksta vienos grandies,o kas Damijonaičio tėvas? Nei stribas, nei gelbetojas? Kas?

 24. Keistam anonimui Keistam anonimui rašo:

  Anonimo tautiečiai masiškai tarnavo kruvinam totalitariniam raudonosios imperijos režimui.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...