2010 Gruodžio 03

Niurnbergo procesas

“Veidas” neneigė, neineigia ir neneigs holokausto

veidas.lt

Šiemet sukako 65-eri metai nuo Niurnbergo tarptautinio karo tribunolo pradžios. Ta proga savaitraštis “Veidas” spausdino humanitarinių mokslų daktaro Petro Stankero straipsnį “Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolas – didžiausias juridinis farsas istorijoje”. Po trijų savaičių viešojoje erdvėje dėl šio straipsnio kilo didžiulė diskusija. Esą “Veidas” neigia holokaustą ir esą šio straipsnio pasirodymą finansavo kažkokios Rusijos jėgos.

Čia derėtų paaiškinti, kad tokie teiginiai visiškai prasilenkia su tiesa: šio straipsnio tikrai niekas nefinansavo, o svarbiausia – “Veidas” niekados neneigė, neneigia ir neneigs holokausto. Visa savo veikla ir straipsniais “Veidas” jau ne kartą įrodė, kad elgiasi kaip tik priešingai. O ir aptariamas straipsnis yra ne apie holokaustą, bet apie Niurnbergo procesą. Beje, ir jo autorius tikina, kad straipsnyje jokiais būdais neneigė holokausto, o tik svarstė dėl jo aukų skaičiaus.

Kadangi kilo daug kontroversijų, buvo pateikta šimtai skirtingų interpretacijų, “Veidas” tiek dėl Niurnbergo proceso, tiek dėl holokausto, tiek dėl kitų tragedijų nusprendė pakalbinti tarptautinės teisės ekspertą dr. Dainių Žalimą.

– Jūsų vertinimu, ar Niurnbergo procesas nebuvo šališkas, ar tai nebuvo nugalėtojų teismas, primestas nugalėtiesiems? Ar jame iš tiesų buvo išlaikyti objektyvaus teismo proceso principai?

– Šio proceso šališku ar neobjektyviu pavadinti negalėčiau, nes įrodymų buvo pateikta įvairių, o gynybos teisė kaltinamiesiems buvo užtikrinta. Mano manymu, visi gynybos argumentai buvo įvertinti.

Taip, tai iš tiesų buvo nugalėtojų teismas, bet vargu ar pagal tarptautinę teisę galėtų būti kitaip. Ir čia esama problemos, nes kai kurios iš tų nugalėjusių valstybių taip pat darė nusikaltimus. Bet užduokime sau tokį paprastą klausimą: ar būtų įmanomas tarptautinis tribunolas, kuris įvertintų Sovietų Sąjungos veiksmus ir kuris teistų sovietų karinius nusikaltėlius?

Čia svarbu žinoti, kad tarptautinis tribunolas steigiamas valstybių valia. Taigi valstybių valia dėl nacistinės Vokietijos nusikaltėlių veiksmų įvertinimo buvo. Deja, dėl Sovietų Sąjungos nusikalstamų veiksmų tokios suderintos valios nebuvo. Tiesa, ir be tarptautinio tribunolo kiekviena valstybė turi teisę ir pareigą persiekioti visus asmenis, vykdžiusius genocidą, padariusius nusikaltimų žmoniškumui, taip pat karo nusikaltimų. Ir tai vyksta.

O Niurnbergo tribunolas istoriškai reikšmingas tuo, kad suformulavo šiuolaikinės tarptautinės baudžiamosios teisės principus, įskaitant ir tokius, kad atsakomybė už kai kuriuos nusikaltimus gali būti taikoma ir atgaline data, nes tokios veikos tiesiog prieštarauja elementariam žmoniškumui ir griauna esminius tarptautinės bendrijos principus.

Taigi, nors Niurnbergo proceso metu buvo nuteisti vienos šalies kariniai nusikaltėliai, iš esmės visos šalys savo teismuose ir nacionaliniuose įstatymuose universalizavo aptariamus principus.

– O kaip tokiu atveju vertinti J.Stalino nurodymus, kad Niurnbergo teisme nebūtų liečiamos kai kurios temos ir pačios Sovietų Sąjungos nusikaltimai?

– Tai nieko keista. Sovietų Sąjunga nenorėjo liesti tų temų, kuriose būtų išplaukę įrodymai ir apie pačių sovietų darytus nusikaltimus. Todėl ji maksimaliai ir stengėsi, kad nebūtų sukompromituota tarptautinės bendrijos akyse. Tačiau ilgainiui apie sovietų nusikaltimus vis tiek tapo žinoma.

– Tiek per Antrąjį pasaulinį karą, tiek po jo pasaulyje įvykdyta gana daug karo nusikaltimų ar nusikaltimų žmoniškumui, bet tarptautiniai tribunolai steigiami nebuvo, o jei ir buvo, tai teisė tik dalį, tai yra vienos šalies nusikaltėlius. Kaip, tarkime, atsitiko Japonijoje: nors šioje šalyje panaudotas branduolinis ginklas, tačiau JAV karo nusikaltėliai nebuvo teisiami.

– Matote, kiekvienam tarptautiniam tribunolui yra griežtai apibrėžiama jurisdikcija, tai yra ribos, kurių jis negali peržengti. Tarkime, Niurnbergo tribunolas turėjo įvertinti tik Vokietijos karo nusikaltėlių veiksmus. Todėl jis nevertino nei JAV, nei Didžiosios Britanijos, nei Prancūzijos, nei Sovietų Sąjungos veiksmų, nei nusikaltimų. Panašiai ir Japonijoje. Tarptautinis tribunolas įsteigtas buvo, bet jis vertino ne JAV, o pačios Japonijos karo nusikaltėlius.

Beje, ir šiandien Tarptautinis teisingumo teismas nėra aiškiai pasisakęs dėl branduolinio ginklo panaudojimo.
O kalbant apie jurisdikcijos suteikimą derėtų pabrėžti, kad tai yra valstybių, steigiančių atitinkamą tribunolą, politinės valios reikalas.

– Vokietijos, Austrijos, taip pat ir Lietvos baudžiamuosiuose kodeksuose yra straipsniai dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už holokausto neigimą. Bet ar tokiu atveju iš viso įmanoma diskutuoti apie holokaustą, nes visada bus įžvelgiančiųjų holokausto neigimą bet kuriame straipsnyje šia tema?

– Manau, kad įmanoma. Svarbiausia, kad diskutuojant nebūtų vartojami užgaulūs, įžeidžiamieji ir grasinamieji žodžiai bei posakiai. Taip pat privalu žinoti, kad žodžio laisvė turi ribas ir svarbu neskleisti dezinformacijos, nes tai žeidžia nusikaltimų aukas.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (9)

 1. L. L. rašo:

  Gramatines klaidas išsitaisykit, mielieji

 2. Tyto alba Tyto alba rašo:

  “Veidas”-solidus,rimtas,žurnalas.Holokausto jis tikrai neneigė.Retam žurnale gali paskaityti tiek įdomių istorinių straipsnių.Na,gramatinių,ar skyrybos klaidų visiems pasitaiko…ne tai svarbiausia.

 3. Sergejus Kanovicius Sergejus Kanovicius rašo:

  Praleidote gera proga patyleti.

 4. tikras lietuvis tikras lietuvis rašo:

  Sergejui Kanovičiui.
  Pats sau pasisakei, todėl Lietuvoje gyvenantiems savo kosmopolitinių “tiesų” geriau nekišk – lietuviai yra seniausia indoeuropiečių tauta tik todėl, kad visada gyveno savo galva.
  Tai patvirtina ir K.Donelaitis, kuris rašė “Metuose”:
  - vaikai, – rėkdavo tėvs girts ant demblio išsitiesęs.- Šiukštu jums naujus niekus pramanyti: gyvenkit taip kaip mes gyvenom ir jus gyvent išmokinom!
  Ir jokio holokausto nebuvo, nes tas žodis reiškia visišką sunaikinimą, o to nebuvo.
  Izraelitai gi tą įvykį vadina Šoa (katastrofa), kurių, didesnių ar mažesnių, buvo kiekvienos tautos istorijoje. Pvz.: per holodomorą, per porą gal metų, ukrainiečių išmarinta badu 7 mln. ir vien tas skaičius viršija pačių žydų sau nusistatytą 6 mln. žuvusių ribą. O kur dar kiti nužudyti ukrainiečiai per kitą sovietinį laiką?

 5. tikras lietuvis tikras lietuvis rašo:

  Todėl netgi labai stebina kai kurių lietuvių reakcija: jei kas sakytų, kad žudynių nebuvo ar tie įvykiai nevadintini genocidu, tada būtų galima prieštarauti.
  Bet kada kažkas tai reikalauja išskirtinumo, netgi tą sau susigalvotą žodį rašo iš didžiosios raidės, tai jau nebe proto ribose.
  Todėl, manau, visiškai nereikia atsiprašinėti tų, kurie , atseit, nesuprato P.Stankero sakinio teksto, kurį net kvailas google vertėjas suprastų: jei sakinyje yra žodis žudynės, tai niekaip negalėtum sakyti, kad žmogus žudynes neigia buvus (kaip tik tame sakinyje taip ir yra: po žodžių, kur abejojama skaičiumi, toliau autorius mini žydų žudynes, kas reiškia, kad žudynių faktą autorius teigia, o ne neigia jas buvus).

 6. Gvidas Gvidas rašo:

  Žinoma,nekalbėkit,tylėkim,bijokim diskutuoti.Aptariamo fakto čia tikrai niekas nemenkina, bet kaip rasti objektyvią tiesą. Gal tie įsikarščiavę proto bokštai karo pabaigoje savo darbą atliko maksimaliai kokybiškai. Labai drįstu abejoti. Štai gal tik dabar pamažu ateina tas racionalus isoriškai susigulėjęs, gal net labiau apgalvotas savo vertinimais laikas kada bus galima daugiau atrasti tos klaikios tiesos ir ją visapusiškiau įvertinti. Peršasi mintis, kad kur tik į istorinius vertinimus kišasi atkyviai politikai, kurie beje yra PATYS PRASČIAUSI ISTORIJOS ŽINIŲ ŽINOVAI, ten visada užgniaužiama paieška, moksliškai paremtos argumentacijos ir įsigali amžinos dogmos. Taip ir gyvenam nepakeičiamų šablonų rėmuose.Manau, taip mūsų tauta visada liks antrarūšių pozicijose, o norėtusi tikiu nesijaust.

 7. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  INFORMACIJA: Tremtiniai,politiniai kaliniai ,pradeda suprasti,kad ne komunizmas darė nusikaltimus,o žudikų imperijos NKVD-KGB žydiškos struktūros..,Žydai yra globalistinė,pasaulinė valdžia,jie laimėjo 2 pasaulinį karą…Japonų tragedijos dideli mastai,nes jie sugrūsti,tirštai gyvena seisminėje teritorijoje.Japonų šiaurės žemės,Kurilų salas (beja,esančias USA pašonėje) žydas Ruzveltas,Stalinas,Čerčilis atidavė Rusijos žydams…Japonija su Rusija nėra pasirašiusi taikos sutarties,tebėra karo stovis….Apie 40 milijonų Rusijos gyventojų turi bent ketvirtį žydiško kraujo,visi aukšti partiniai funkcionieriai privalėjo turėti žydes žmonas..Lietuvoje visi aukšti kolaborantai,strybai turėdavo žydes žmonas…Rusijoje žydų rankose yra mokslas,menas,bankai.. Teko skaityti paskaitas Maskvos Mokslų akademijoje,visi akademikai, kurie mane kviesdavo -žydai..Ši informacija svarbi pritraukiant HOLOKAUSTĄ patyrusius žydus padėti mums priversti Rusija sumokėti kompensaciją lietuviams už genocidinius nusikaltimus…Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 8. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  Japonas Sugihara, tik gavęs Lietuvos Konsulato Vilniuje VIZAS žydams,galėjo padėti jiems išvykti.Todėl didžiausą dėkingumą šitoje Sugiharos labdaringoje akcijoje žydai turėtų pareikšti Lietuvos Konsulatui Vilniuje.Kodėl žydai dėkingi tik Sugiharai?Negraži, nedėkinga lietuviams istorija.Matomai šmeižti lietuvius pelningesnis biznis( iš žydų kančios pelnosi žydai,Norman Finkelstein)..ARVYDAS DAMIJONAITIS.žydų gelbėtojos vaikaitis

 9. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  INFORMACIJA: Jau įrodyta, kad lietuviai niekad nedalyvavo jokiose akcijose prieš žydus.ŠMEIŽIANČIĄ LIETUVIUS dezinformaciją platina, nuotraukas padirbinėjo, dokumentus klastojo NKVD-KGB ir naciai(žiūr.internete Irena Tumavičiūtė, ” Lietuvių šmeištas..” ).Bolševikinės Rusijos vadovybė Kremliuje,80 proc., NKVD-50 proc.žydų tautybės ” vadovai” organizavo ir vykdė lietuvių, ukrainiečių(HOLODOMOR)genocidą, Katynės žudynes,”tremtinių” žudynės…Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...