Tag Archive | "Vilniaus miestas"

Menininko namas: ištrauka iš V.Poškaus “Nedingęs Vilnius”

Tags: , , ,


Vilnius yra kaip laikrodis ir kaip filosofas, sako knygos “Nedingęs Vilnius” autorius Vidas Poškus. Tarsi didelis kūnas, kurį norisi (ir galima) pažadinti, bedant adatėles į gyvybiškai svarbius kūno taškus. Autorius klajoja po šį miestą-kūną, pasakodamas istorijas: dailės, architektūros, savo paties istorijas. V.Poškaus „Nedingęs Vilnius“ – labai asmeniška, labai subjektyvi ir labai netikėta knyga, nustebinsianti ir tuos, kurie mano, jog Vilnių pažįsta kaip savo penkis pirštus, ir tuos, kurie dar tik ruošiasi šį miestą atrasti.

***

Šlovingame Vilniaus mieste yra daugybė rūmų ar bent namų, kuriuose gyveno įvairaus kirpimo menininkų, todėl vaikščiodamas po miestą pabandžiau išsiaiškinti, koks buvo menininko namas kažkada. Iš karto reikia paminėti, kad architektų, kaip menininkų, socialinė padėtis visais laikais buvo ypatingesnė.

Tapytojai ar skulptoriai Lietuvoje nuo seniausių laikų, kai tik „atsirado“, iki XIX amžiaus, beveik nebuvo skiriami nuo dažytojų, medžio raižytojų ir mūrininkų, o talentingi statytojai architektai, įvaldę architektūros meno ir mokslo principus, buvo išskirtiniai. Todėl kalbant apie juos netinka ir „šiaučiui“ bei jo vaikams ir batams taikomas priežodis, mat architektų namai – vieni įspūdingiausių. Iš dailininkų galbūt gerbiamiausi buvo auksakaliai, varpų liejikai ir kitokie amatininkai, ir tai lėmė medžiagos, kurią lietė šie meistrai, kaina ir simbolika.

Hozijaus namo antrojo aukšto, vadinamo beletažiniu (ten būta ištaigingiausių menių ir kambarių), kairiojo lango proporcijos tokios puikios, kaip iš Pieterio Bruegelio paveikslo. Pro jį turbūt žvelgė pats U.Hozijus. Pirmame aukšte išlikusios pulpitinės, nuožulnios, durelės, tipiškas senojo Vilniaus ženklas. Pro tokias dureles senieji vilniečiai į rūsius kraudavo kurą, atsargas, pirkliai – prekes. Nedaug tokių beturime.

Didysis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis taip pat gyveno klajūno gyvenimą. Viename iš namų, kuriame jis buvo apsistojęs, dabar veikia menininko vardo muziejus. Kitą tiesiog ženklina paminklinė lenta.

Vilniaus moderno ir lietuviškos sakralinės neogotikos žvaigždės Antono Filipovičiaus-Du­bo­viko (Anton Filipowicz-Dubowik) namas pastaty­tas 1903 m. Pamėnkalnyje, ant Tauro kalno. Architektai visais laikais gyveno gerai – namo detalės puošnios ir jaudinančios.

Taip pat neogotikinio ir secesinio kūrėjo Vaclovo Michnevičiaus (Wacław Michniewicz) namas, projektuotas paties architekto ir Lukiškių kolonijų autoriaus Augusto Kleino 1913 metais. Ypač įstabus bokštelis, primenantis Dramblio kaulo bokšte gyvenančio menininko mitą, ir jo kontekstualumas – bokštas mezga dialogą su Šv. Pilypo ir Jokūbo bokštais.

Čia pat, Lukiškių kolonijoje, stovi ir vyriausiojo Vilniaus miesto architekto (1928–1937), Stepono Batoro universiteto profesoriaus, restauratoriaus ir dailės istoriko Stefano Na­rem­bskio (Stefan Narębski) namas (1930), projektuotas autoriaus. S.Narembskis projektavo dabartinės Antakalnio gimnazijos pastatą, tuomet Bendrų pradinių mokyklų rūmus, juose XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje veikė L.Že­li­govs­kio vardo berniukų ir V.Sirokomlės vardo mergaičių mokyklos.

Štai, pavyzdžiui, auksakalių namai Pilies gatvė­je. Dabar tai Pilies gatvės 12 namas, o kadaise čia buvo dvi valdos, tai rodo ir du fasadai. Apie 1514–1518 metus dešiniajame pastate gyveno juvelyras Petras Volfgangas (Petrus Wolfgang), kairiajame – jo kolegos Klemensas (XVI a. pradžioje, iki 1514 m.), Henrikas (1526), Jonas Iglijus (1539–1544), Jeronimas (1544). P. Volfgangas mėgo daug ir nuobodžiai bylinėtis teismuose, tuo ir pagarsėjo, mat kokius nors šio meistro kūrinius dabar nustatyti sunku. Daug kas pradingo per karus ir maro epidemijas, betgi pats namas primena gotikinius juvelyrinius šedevrus!

Vilniaus pilininko (1524–1535) Ulricho Ho­zijaus mūrinis namas (Kamienica Ulryka Hoziusza) stovi Vokiečių gatvėje, tai 24 numeriu pažymėtas pastatas. 1610 metais ši valda priklausė filosofijos ir medicinos daktarui Pauliui Meleriui (Pawl Meller), žmogui turbūt rimtam ir turinčiam sąsajų su menu. Filosofija ir medicina anais laikais buvo suvokiamos kitaip, o estetinę namo savininkų prigimtį atskleidžia čia likusi gausi XV–XVI amžių polichromija. Šaltiniuose rašoma, kad pastato būta didelio „su trimis kiemais, kurių vietoje anksčiau buvo daržas“. Virš vartų arkos iš abiejų pusių – tiek iš kiemo, tiek iš gatvės – buvo įtaisyti akmeniniai karalių Vazų herbai: „kamienie z herbami krolewskiemi na znak libertacyi“. U.Hozijus – pirmasis sukonstravo Žaliąjį tiltą ir paskui pelnėsi iš jo neblogus pinigus. Dar jis dalyvavo statant Vilniaus Žemutinę pilį.

Turbūt garsiausio Vilniaus varpų ir pa­tran­kų liejiko Jono Delamarso (Joannes de la Marche, Delamarche, Delamars) namas taip pat stovėjo Pilies gatvėje – dabartinio Pilies g. 16 namo šiaurinės (kairės) pusės vietoje. Čia meistras gyveno 1663–1690 metais. Jis garsėjo savo varpais. Vienas iš jų yra mano gimtajame Alytuje – Šv. Liudviko bažnyčioje, o Vilniuje jų išliko net keli – Katedros, Šv. Jonų, Šv. Petro ir Povilo varpinėse. Namas XIX amžiuje buvo perstatytas, bet išliko autentiški rūsiai. Ten dabar tautinis restoranėlis, o skliautai primena J. Delamarso varpų formas. Verslus buvo tas liejikas. Turėjo už miesto degtinės varyklėlę. Nenustebtume sužinoję, kad degtinė būdavo pilstoma ir šiuose rūsiuose. Vilniuje jos vartojimo kultūra juk kinta mažiausiai.

XVII amžiaus laikrodininko Jokūbo Gierkės (Jacob Gierke) namas stovėjo Dominikonų ir Stiklių gatvių sankirtoje. Galbūt kas nors suabejos, ar laikrodis yra meno kūrinys? J.Gierkės laikrodžiai – tikri artefaktai. Vieną, darbuodamasis Nacionaliniame muziejuje, esu laikęs savo rankose ir tai galiu patvirtinti. Tų laikrodžių formos, graviruoti paviršiai, proporcijos yra meno šedevrai! Meistro namas dabar apvilktas klasicizmo rūbu, bet gotikinė siela likusi rūsiuose ir pirmuosiuose aukštuose. Plytos tikrai regėjo garbųjį laikrodininką.

XVI–XVII amžiais, ilgiau kaip šimtmetį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigų kalykla (Officinae monetarii) veikė Vokiečių gatvėje, ketvirtajame name (į kairę) nuo Mėsinių gatvės. Būtent šioje vietoje pagal Zigmanto Vazos privilegiją 1615 metais įsikūrė auksakalys ir raižytojas, medalininkas Hanusas Trilneris (arba Johann Trylner) ir gyveno iki 1655 metų Maskvos invazijos. Taigi, tai ne tik kalyklos, bet ir Trilnerio namas. Dabar čia stovi Šiuolaikinio meno centras su Dailininkų sąjungos galerija.

Jonušo Radvilos, kuris inicijavo Kėdainių uniją tarp Lietuvos ir Švedijos, autentiškas rūmų fragmentas stovi Vilniaus gatvėje, juose yra įsikūrusi Dailės muziejaus ekspozicija. Rūmuose galėjo gyventi ambicingojo kunigaikščio dvaro dailininkai, tokie kaip tapytojas ir grafikas Abrahamas van Westerveltas ar medalininkas Sebastianas Dadleris (1586–1657). Būtent pastarasis paliko mums išsamų šios rezidencijos vaizdą, užfiksuotą 1653 metų medalyje. Joje matyti prancūzų, olandų rūmų įtaka – rizalitai, kurdoneras, rustai, beletažas… Tikrai gerų rūmų būta, modernių ir didingų…

Apie 1575–1677 metus LDK etmono Mykolo Kazimiero Paco rūmai, Didžioji g. 7, rekonstruoti greičiausiai Giovanni Battistos Frediani iš Lukos, galėjo būti tiek šio italų architekto, tiek kitų Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios fundatoriui dirbusių dailininkų buveine, žinoma, jeigu jie nebuvo apsistoję kur nors Antakalnyje, kaip, pavyzdžiui, Giovanni Pietro Perti, žymusis stiuko lipdytojas, turėjęs šiame priemiestyje dvarelį. Šie rūmai – tikras itališkų palazzo įsikūnijimas. Tik XIX amžiuje prie rekonstrukcijos nagus prikišo romantiškai „litvomaniškos“ istoriografijos tėvas Teodoras Narbutas.

Johano Kristupo Glaubico (Johann Christoph Glaubitz) namo Pranciškonų gatvėje (dabar Pranciškonų g. 6 ir 8) dalis atsukta į gatvę. Archyviniuose dokumentuose šis namas taip ir vadinamas Glaubitzchen Hause arba baugiai intriguojamai – Šėtono namu (Kamienica Satanowska, Satanowschen Hause). Vilniuje buvo namų, vadintų net Pragaru ir Rojumi. 1760–1764 metais namas buvo iš pamatų perstatytas – galima manyti, kad viskas vykdyta pagal šeimininko projektą.

Kaip liudija senieji planai ir archyviniai šaltiniai, gatvelės iš Pranciškonų gatvės į Vokiečių, vedančios ne kur kitur, o prie Hozijaus namo, būta ir XVII amžiuje. Gal nesuklysiu pasakęs, kad pro šią arką architektas vaikščiojo, visai greta statydamas pirmąjį savo kūrinį – Evangelikų liuteronų bažnyčią.

Lauryno Gucevičiaus, Vilniaus klasicizmo architektūros sielos, namas kadaise stovėjo kelių senojo Vilniaus gatvių – Universiteto, Šv. Jono, Gaono ir Dominikonų – sankryžoje. Dabar čia automobilių stovėjimo aikštelė. 1790 metais čia buvusį sudegusį pastatą architektas penkiasdešimčiai metų gavo iš savo mecenato vyskupo Ignoto Masalskio ir perstatė jį klasicizmo stiliumi. 1944 metais namas smarkiai nukentėjo ir vėliau buvo nugriautas.

L. Gucevičiaus mokytojo Martyno Knakfuso (Marcin Knackfus) namas stovi Vilniaus gatvėje (dabar Vilniaus g. 15), deja, tai tik „konservuotas“ jo simuliakras. Galbūt šioje vietoje meistras 1821 metais ir numirė. Matyti, nykštukiniai „kolegos–paveldėtojai“ ir mūsų amžininkai didžiųjų klasicistų nevertina.

Dabartinės Švietimo ministerijos vietoje 1809–1810 metais veikė irgi klasicisto Mykolo Šulco (Michał Szulc) suprojektuota VU Chemijos kolegija, o dar anksčiau čia buvo Mikuličiaus namas (Dom Mikułicza), kuriame paskutines dienas leido ir 1807 metų rugsėjo 18 dieną mirė lietuvių klasicistinės tapybos patriarchas Pranciškus Smuglevičius (Franciszek Smugłewicz).

Jonas Rustemas (Jan Rustem) gyveno keliuose butuose Vilniaus universiteto korpusuose. Žymaus tapybos pedagogo ir vieno ryškiausių kūrėjų kelias į Vilnių XIX amžiaus pirmojoje pusėje buvo ne rožėmis klotas. Manoma, kad tapytojas su šeima – žmona Ona, jos tėvu ir su dukrele Onute – atvyko 1798 metais. Pradžioje įsikūrė Universiteto profesorių name Sereikiškėse, ten kur dabar Lietuvos liaudies kultūros centras (Barboros Radvilaitės g. 8), tačiau po metų turėjo išsikraustyti. Požiūrį į tapybą ir į tapytoją atskleidžia tokia Edukacinės komisijos laiško eilutė: „Sereikiškėse su tokiomis didelėmis vyriausybės išlaidomis baigtas gamtos istorijos profesoriaus butas nederamai atiduotas Tapybos mokyklos adjunktui.“ Štai tuomet prasidėjo didžioji J. Rustemo butų epopėja. Jis gyveno Vilniaus universiteto namuose, bet nuolat kraustydavosi, kaip koks skitas, iš vieno buto į kitą. Žinoma, kad gyveno nedidelėse patalpose, kurių langai žvelgė į Generalgubernatoriaus rūmus, ir už pusę metų mokėjo 166 rublius ir 66 su puse kapeikos. XIX amžiaus pradžioje Vilniaus universitetas turėjo daug butų savo profesoriams. Tad tokiais sugedusiais papročiais besipiktinęs amžininkas taip rašė: „Valstybės Universitete gyveno daugiau kaip 200 garsios jėzuitų vienuolijos profesorių ir kandidatų [...], dabar labai erdvios patalpos 20 profesorių šeimų nebesutalpina. Toks moterų šūkavimas, vaikų verksmas, neišauklėtų juokas, kad greičiau galima pamanyti ten turgų esant negu mokslų buveinę.“

Knygą galite įsigyti ČIA

Už tvarkingą ir gražų Vilnių – kasdien ištisus metus

Tags: , , , ,


Jau daugiau nei 80 metų Vilniaus miesto aplinkos švara, gatvių bei šaligatvių tiesimu ir priežiūra rūpinasi sostinės įmonė – dabartinė UAB „Grinda“. Per ilgametės veiklos ir reorganizavimo istoriją didėjo jai patikė­tų darbų apimtis, stiprėjo ir pati bendrovė. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vilnių šlavė, tvarkė, gat­ves taisė ir įvairias avarijas likvidavo net šešios įmonės, 2002 m. jas sujungus liko trys, o 2011 m. po naujausios reorganizacijos – viena didelė „Grinda“, kurios 100 proc. akcijų valdo Vilniaus miesto savivaldybė.

Angelė ADOMAITIENĖ

Teikia daugiau nei dvi dešimtis paslaugų

Dabar pelno siekianti UAB „Grinda“ teikia miestui daugiau nei 20 paslaugų: užtikrina gatvių priežiūrą žiemą, lietaus nuotekų tinklų priežiūrą, mechanizuotą važiuojamosios gatvių dalies valymą ir plovimą, beglobių gyvūnų priežiūrą, avarinių gedimų lietaus nuotekų tinkluose likvidavimą, gatvių ir kiemų dangų remontą bei priežiūrą, želdinių priežiūrą, grafičių šalinimą nuo pa­mink­lų, tiltų ir viadukų, maudymosi ir poilsio prie vandens telkinių organizavimą, paplūdimių priežiūrą, taip pat vykdo miesto avarinės dispečerinės tarnybos funkcijas bei kita.

Per metus „Grinda“, kurioje dirba apie 500 žmonių, suteikia paslaugų, vertų beveik 23 mln. eurų, iš jų maždaug už 20 mln. eurų jų užsako ir pagal sutartis atsiskaito savivaldybė, o už likusią dalį – kitos valstybės įmonės ar privatininkai.

„Esame moderni, stipri, pelningai dirbanti įmonė. Jos reorganizacija sujungiant visas panašios paskirties miesto tvarkymo ir priežiūros tarnybas pasiteisino: sumažėjo valdymo sąnaudos, efektyviau naudojama technika, dingo sezoniškumo ir darbo jėgos panaudojimo bėdos. Dabar net žiemos sezonui mes priimame apie 50–60 žmonių pamaininiam darbui prižiūrėti gatves. Be to, Vilniui tokia galinga techninė ir profesionalių darbuotojų bazė po vienu stogu naudinga ir dėl to, kad gali pasiūlyti gerokai lankstesnę kainų politiką“, – stambios įmonės pranašumus vardija UAB „Grin­da“ direktorius Algimantas Vilūnas.

Kaip pavyzdį jis nurodo kelių dangos priežiūros darbus, kuriuos, palyginti su privačiomis įmonėmis, „Grinda“ pagal daugelį pozicijų miestui atlieka vidutiniškai apie 20 proc. pigiau. Nors remonto medžiagos metai po metų brangsta ir kyla darbo užmokestis, A.Vilūno teigimu, bendrovė sugeba dirbti pelningai. Tiesa, negali skirti tiek investicijų, kiek jų reikėtų technikai atnaujinti. Vis dėlto lanksčiai laviruojant sezoniškumo ir nepelningos veiklos nuostolius pavyksta padengti didelių užsakymų, kuriems metamos visos jėgos, dažnai tuomet, kai vilniečiai šiltai ilsisi lovose, sąskaita.

Žiema – laukiama ir mėgstama

„Grindos“ vadovas ir visas kolektyvas, priešingai nei daugelis sostinės žinybų, žiemos labai laukia ir mėgsta jos pūgas bei kaprizus. Nors šaltasis žiemos sezonas reikalauja nemažai ištvermės ir yra pats sudėtingiausias, kartu jis leidžia išlyginti sezoniškumo svyravimus. „Dėl žiemos mūsų ir miesto interesai nesutampa: mes norime, kad žiema būtų snieginga ir ilga, mes iš to gyvename, o miestas – priešingai, nes geru oru sutaupo“, – šmaikštauja A.Vilūnas ir priduria, jog jam juokingas dažnai kartojamas posakis, kad žiema kelininkus užklupo netikėtai. Žiemai, pasak jo, labai atsakingai ruošiamasi, parengiama technika, sukaupiama druskos bei smėlio atsargų ir pan.

„Grindos“ miesto tvarkymo tarnyba dirba visą parą. Žiemos sezono metu veikia trys druskos sandėliai su druskos maišymo įranga, esantys Justiniškių, Eigulių ir Geologų gatvėse, bei dvi smėlio ir druskos mišinio bazės. 2015–2016 m. žiemos sezonui buvo sukaupta 8973 t (maždaug 153 vagonai) druskos ir be­veik 18,7 tūkst. kub. m smėlio ir druskos mišinio. Praėjusį sezoną druskos buvo išbarstyta beveik 13 tūkst. tonų, smėlio ir druskos mišinio – maždaug tiek pat kubinių metrų.

Vilniuje yra apie tūkstantį pavadinimų gatvių, kurios pagal eismo intensyvumą ir svarbą su­skirstytos pagal kategorijas: greito eismo, pa­grindines, aptarnaujančias, reprezentacines, pa­­galbines. Pagal pakankamą priežiūros lygį gatvės turi būti nuvalytos ir pabarstytos ne daugiau kaip po 8 val., kai nustoja snigti, o eismas gali nutrūkti iki 4 val.

„Mes žiemą prižiūrime 527 gatves – valome, barstome ir pan., o kitos valomos tik mechanizuotai esant poreikiui bei pagal policijos ar savivaldybės tarnybų iškvietimus. Valyti ir barstyti visur nėra būtino reikalo, nes tai tikrai brangiai kainuoja“, – aiškina „Grindos“ direktorius.

Iš viso gelbėti sostinę nuo sniego ir ledo išrieda 35 šlapių druskų barstytuvai, 13 smėlio ir druskos mišinio barstytuvų, 3 mini barstytuvai, traktoriai, greideriai, pasitelkiama kita mažesnė technika. Šlapiomis druskomis barstomos 298 gatvės, smėlio ir druskos mišiniu – 165, drus­komis – 64. Nuvalyti daugelį gatvių trunka nuo 4 iki 6 valandų.

Tiesa, sniego iš miesto dabar išvežama labai nedaug, palyginti su ankstesniais kiekiais, nes gatvių priežiūros technologijos patobulėjo, t.y. ten, kur driekiasi šlapių druskų maršrutai, paprastai per keletą valandų druskos ir sniego mišinys, ta pilka masė, dėl kurios vilniečiai dažnai nepelnytai pyksta, ištirpsta, be to, ši tyrė nevirsta ledu.

Pagal stebėjimus, per žiemą vidutiniškai 18 kartų siaučia pūgos – vidutiniškai 7 valandas, net 60–80 kartų oro temperatūra pe­reina iš teigiamos į neigiamą ir 3–4 mėnesius lai­kosi žemiau nulio.

Ar pakanka vilnietiškai žiemai įveikti minėtų pajėgų? „Įsivaizduoju, jog kiekvienas vilnietis norėtų, kad viskas būtų nuvalyta po jo langais. Tiesa, savivaldybė žada užsiimti daugiabučių kiemų valymu bei jų priežiūra tiek žiemą, tiek vasarą. Kiemus reikės pasirinkti pagal protingumo kriterijų, pagal tai, kiek per juos pervažiuoja automobilių ir pan.“, – apie būsimas užduotis kalba A.Vilūnas.

Šiemet Vilniaus valdžia daugiabučių kiemams tvarkyti numato skirti 2,6 mln. eurų – sutvarkyti 200 įvažiavimų ir kiemų.

„Grinda“ žada įsirengti  ketvirtą druskos bei jos mišinių sandėlį, kuris kitą žiemą veiks Naujojoje Vilnioje ir aptarnaus rytinę ir pietrytinę sostinės dalį. Be to, atnaujinamas automobilių parkas, nes įranga, barstanti druskas, susidėvi per  4–5 metus. Prieš trejus metus „Grin­da“ įsigijo 14 naujų automobilių, netrukus turėtų sulaukti dar 10-ies, tad parkas pasikeis iš esmės.

„Grindos“ vadovo teigimu, pakankama gatvių priežiūra sostinėje per žiemos sezoną gali kai­nuoti nuo 3 iki 4 mln. eurų (be kiemsargių dar­bo). Suma nemaža, bet Vilnius nėra pats bran­giausias miestas pagal tvarkymą, palyginti su Var­šuva, Talinu, taip pat kitais didžiaisiais Lie­tu­vos mies­tais. Žinoma, išlaidos priklauso ir nuo dangaus malonės. Štai 2014 m. lapkritį „Grindos“ pa­jamos iš žiemos sezono siekė 600 tūkst., o 2015 m. – vos 67 tūkst. eurų. Nepaisant švelnios žiemos, reikia išlaikyti transportą, žmones.

„Tokiomis sąlygomis mes galėtume imtis kitų miesto tvarkymo darbų, bet tai priklauso nuo užsakovų, be to, būna sunkumų dėl medžiagų tiekimo ir pan. Žinoma, žiemą atliekami ir de­gantys darbai, šalinamos staiga atsiradusios kliūtys, bet tai nėra ta veikla, iš kurios galima tikėtis didelių pajamų“, – tvirtina A.Vilūnas.

Klos asfaltą, šaligatvius, tvarkys Neries krantinę

Orams atšilus didžiausia „Grindos“ gatvių dangos priežiūros tarnyba imasi duobių tvarkymo, kitų darbų, o druskos barstytuvai virsta sa­vivarčiais. Tiesiant gatves, remontuojant ir prižiūrint dangas dirba keturi projektų vadovų pa­daliniai, turintys po dvi brigadas (apie 116 darbuo­tojų). Per pastaruosius trejus metus daugiausia gatvių ir kiemų remonto darbų atlikta Vil­­­niaus centrinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse. Vien 2014 m. suremontuota gatvių ir kiemų be­­veik už 4 mln. eurų: paklota daugiau nei 61,2 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangos, per 5 tūkst. kv. m šaligatvių, per 3,3  tūkst. kv. m grindinių ir kt. Asfalto dangai remontuoti pats pa­lan­kiausias laikas – birželis ir liepa, tada darbai verda dieną naktį, vėliau orientuojamasi į smulkesnius objektus.

Šiemet pirmą kartą po ilgos pertraukos savivaldybė numato masinį šaligatvių tiesimą – per trejus metus ketinama pakloti 7 km naujų šaligatvių. O štai naujų dviračių takų šiemet neatsiras, išskyrus numatytą Gariūnų gatvėje, bet žadama sutvarkyti apie 200 esančių.

„Bus bandoma priartėti prie vilniečių, gražinti tai, ką jie mato pro langus. Mes kaip rangovai tikimės tvarkytis Statybininkų, Žemaitės, kitose Naujamiesčio gatvėse, plius Senamiesčio kiemai ir aplinka, ypač prie Nacionalinio operos ir baleto teatro. Užduotis konkretins savivaldybė, mes taip pat pateikėme savo siūlymus“, – raitojasi rankoves „Grindos“ vadovas.

Neries krantinę bendrovė jau pradėjo tvarkyti ir darbus tęs toliau – betoninę pakrantę ža­dama paversti tokia, kokia yra prie Karaliaus Min­daugo tilto. Be to, miegamuosiuose rajonuose merija planuoja sutvarkyti dešimt skverų, kad žmonės galėtų pasivaikščioti netoli namų.

Turi sutarčių iki 2018-ųjų pabaigos

„Grinda“ su Vilniaus savivaldybe turi sutarčių iki 2018 m. pabaigos, o tolimesni planai, pasak A.Vilūno, priklausys nuo gyvenimo realijų, lėšų ir vilniečių poreikių. Bet kokiu atveju, jo įsitikinimu, miesto tvarkymui optimaliausia išsaugoti da­bartinę struktūrą.

Vilniui tobulėti yra kur, ypač gražesnę ir pa­togesnę aplinką plečiant nuo miesto centrinės dalies į pakraščius, taip pat keliant darbo kultūrą, mažinant rankų darbą. „Ten, kur ankšta ir kur dar­bą mechanizuoti sudėtinga, yra atsilikimo ir nepasitenkinimo, bet iš esmės tai darbo or­­ga­nizavimo reikalai. Mes paskelbėme konkursus valymo įmonėms ir pavyko pasiekti, kad mieste neliktų kiemsargių su senais vaikiškais vežimėliais, kad žmonės vilkėtų uniformas ir pan., nors mūsų subrangovams dar reikėtų pa­sitempti“, – mano A.Vilūnas.

Kas ypač įsiminė per praėjusius metus? „Grin­dos“ direktorius tikina, kad apie tai galėtų kalbėti ilgai, na, o iš populiarių akcijų iškart užsimena apie sovietmečio skulptūrų nuo Žaliojo tilto nukėlimą. Jos dabar saugomos įmonės teritorijoje.

„Grindos“ vadovas ypač didžiuojasi kolektyvu, kuriame pats dirba 40 metų. Per tą laiką ja­me žmonės iš esmės pasikeitė, ypač specialistai, įsiliejo daug jaunimo. Dėl darbo jėgos ir darbuotojų kaitos įmonė rūpesčių neturi, nes suteikia visas socialines garantijas, atlyginimai yra di­des­ni už šalies vidurkį, sudarytos geros sąlygos kelti kvalifikaciją, tarkime, net užsienyje apmokant žmones dirba pačia moderniausia technika. Bendrovėje įdiegta kokybės vadybos valdymo sistema pagal tarptautinio standarto ISO reikalavimus, kuri kasmet audituojama.

Užs. Nr. VPL 1208

 

 

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...