Tag Archive | "Vairuotojo teisės"

Mokyti vairuoti galės ir šeimos nariai

Tags:


Būsimieji vairuotojai, VĮ “Regitra” išlaikę teorijos egzaminą, praktinio vairavimo galės mokytis su šeimos nariais. Vairavimo instruktoriumi galės būti šeimos narys, turintis teisę vairuoti ir ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonės vairavimo stažą. Tokia susisiekimo ministro patvirtinta tvarka įsigalios šių metų rugsėjo 1 d.

Pagal naująją tvarką mokytis praktinio vairavimo, instruktuojant šeimos nariui, galės siekiantieji įgyti teisę vairuoti B1 arba B kategorijos transporto priemones.

Iki šiol šeimos vairavimo instruktorius galėjo mokyti tik tada, kai būsimasis vairuotojas būdavo baigęs vairavimo mokyklą. Nuo rugsėjo 1 d. pradinių vairavimo įgūdžių bus galima įgyti mokantis su šeimos nariu, o praktinio vairavimo kursą vairavimo mokykloje bus privalu baigti prieš laikant vairavimo egzaminą VĮ “Regitra”.

Šeimos narių mokymui galės būti naudojamos tik techniškai tvarkingos transporto priemonės. Pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus automobilio priekis ir galas turės būti paženklinti aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais “M”.

Mokinys privalės turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, VĮ “Regitra” pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą ir galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.

Šeimos vairavimo instruktoriui bus privalu turėti vairuotojo pažymėjimą, mokymui naudojamos transporto priemonės registracijos, privalomosios techninės apžiūros ir draudimo dokumentus bei dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai.

Pagal naująjį praktinio vairavimo mokymo tvarkos aprašą šeimos nariai yra sutuoktiniai arba vienas iš tėvų, arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, bei jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Vairavimo mokyklose – daugiau praktikos

Tags: ,


Vairavimo mokykloms nuo 2012 m. bus keliami griežtesni reikalavimai mokymo kokybei ir mokyklų darbuotojų kvalifikacijai.

Viena iš naujovių taps reikalavimas nuo 2012 m. filmuoti ir įrašinėti vairavimo mokykloje laikomą  praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą. Gerokai prailginta ir praktinio vairavimo mokymų trukmė.

Susisiekimo ministerija nutarė griežtinti mokymų tvarką, nes didžiausią dalį tarp sukeliančių autoavarijas sudaro nepatyrę vairuotojai, turintys iki 2 metų vairavimo stažą.

Ministerija nutarė riboti automobilių, kurie naudojami žmonių mokymui, amžių. Vairuotojų rengimui naudojamos B kategorijos mokomosios transporto priemonės turės būti ne senesnės kaip 10 metų.

Vairavimo mokykloms bus privaloma turėti nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą uždarą aikštelę su asfalto ar betono danga. Bet kuri mokymo patalpa negalės būti nutolusi nuo vairavimo mokymo aikštelės toliau kaip 20 km.

Vairavimo mokyklos turės daryti ir vienerius metus saugoti praktinio vairavimo (B, BE, C, C1E, CE, D, D1E ir DE kategorijos transporto priemonių) įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus, todėl joms bus privaloma turėti šiam tikslui reikiamą įrangą.

E. Masiulio teigimu, vairavimo įskaitos filmavimas ir įrašinėjimas įvestas norint užkirsti kelią vairavimo mokyklose nesąžiningu būdu įsigyti pirminio mokymo kurso baigimo liudijimą.

Siekiant pagerinti vairavimo mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai turės tobulinti kvalifikaciją aukštosiose mokyklose baigdami periodinius kursus bei kartą per 5 metus laikyti egzaminą VĮ „Regitra“.

Vairuotojų pirminį mokymą sudarys trys etapai – pirmasis, tarpinis ir antrasis. Pirmajame etape būsimasis vairuotojas vairavimo mokykloje turės įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių. Tarpiniame etape vairavimo mokykla privalės organizuoti mokinių pirmajame etape įgytų žinių ir gebėjimų patikrinimą. Antrajame etape būsimasis vairuotojas turės įtvirtinti teorines žinias ir praktinio vairavimo įgūdžius.

Vairavimo mokykla mokiniui, išlaikiusiam pirminio mokymo kurso galutines įskaitas, galės išduoti vairuotojų pirminio mokymo kurso baigimo liudijimą. Šį liudijimą ir kitus reikalingus dokumentus mokinys pateiks VĮ „Regitra“ egzaminams laikyti. Liudijimas galios 1 metus nuo išdavimo datos.

Pakeista ir mokymo proceso kurso trukmė. Visoms motorinių transporto priemonių kategorijoms 25 proc. sumažintas teorijos mokymo kurso valandų skaičius (B kategorijai nuo 60 iki 40 val.). Praktinio vairavimo valandų skaičius B kategorijos transporto priemonių vairuotojams padidintas nuo 20 iki 30 val.

Praktinio vairavimo kursą sudarys 4 dalys: 4 val. vairavimo mokymo aikštelėje, 16 val.  mieste (iš jų 2 val. rekomenduojama tamsiuoju paros metu), 2 val. užmiestyje. Likusios 8 val. bus paskirstomos pagal individualų poreikį (tik B kategorijai).

Būsimieji vairuotojai, siekiantys gauti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galės pradėti mokytis vairavimo mokyklose nuo 17 metų.

Atidėti pakartotiniai vairuotojų mokymai

Tags: ,


Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis teisiškai įtvirtinta, tačiau realiai neveikianti tvarka dėl pradedančių vairuotojų pakartotinių mokymų atidėta 2012 metams.

Nuo 2008 metų liepos 1-os pradedantiems vairuotojams buvo išduodami dvejus metus galiojantys vairuotojo pažymėjimai, įstatyme numatant, kad nuolatines teises toks vairuotojas galėtų įgyti tik užbaigęs papildomus mokymus pagal nustatytą tvarką.

Kadangi iki šiol nenustatyta nei papildomų mokymų tvarka, neįsteigti ir praktinio mokymo centrai, kuriuose būtų vykdomas papildomas pradedančių vairuotojų mokymas, o liepą nustoja galioti pirmi laikinieji vairuotojo pažymėjimai, Seimo priimtomis pataisomis tvarka dėl papildomų mokymų nukelta 2012-siems.

Taip pat priimtomis pataisomis Vyriausybei pavesta per 2 metus nuo įstatymo įsigaliojimo parengti teisės aktus, kuriuose būtų numatyta papildomo vairuotojų mokymo tvarka, nustatant ir 2 metų stažą turinčių vairuotojų, tačiau sistemingai pažeidinėjusių Kelių eismo taisykles, papildomo mokymo sistemą, apsvarstant galimybę sukurti balų už Kelių eismo taisykles pažeidimų sistemą.

Laikinus vairavimo pažymėjimus turintys vairuotojai galės juos pakeisti ilgalaikiais

Tags: , ,


Susisiekimo ministerija yra pasirengusi teisiškai užtikrinti, kad visi pradedantieji vairuotojai, šiuo metu turintys laikinus vairavimo pažymėjimus, pasibaigus jų galiojimo laikui galėtų juos pakeisti ilgalaikiais.

“Esame pasirengę teisiškai sureguliuoti ilgalaikių vairavimo pažymėjimų išdavimo tvarką, kad laikinus pažymėjimus turintiems pradedantiesiems vairuotojams nekiltų problemų juos pasikeisti. Mano nuomone, 2007 metais priimtos Saugaus eismo įstatymo nuostatos, reikalaujančios papildomai mokyti visus, net ir neprasižengusius vairuotojus, per 2 metus jau įtvirtinusius vairavimo įgūdžius, yra socialiai neteisingos, kadangi visiems be išimties užkrautų keleto šimtų litų išlaidas, o tai žmonėms ekonominio sunkmečio laikotarpiu būtų didelė našta”, – sakė susisiekimo ministras E. Masiulis.

Pasak ministro, visų pirma daroma viskas, kad Seimas šioje sesijoje suspėtų priimti dar žiemą Susisiekimo ministerijos pateiktas Saugaus eismo įstatymo pataisas, kurioms po pateikimo jau yra pritarta. Seimui priėmus šias pataisas, laikinus pažymėjimus turintiems neprasižengusiems vairuotojams nereikėtų papildomai mokytis. Susisiekimo ministerijos parengtose Saugaus eismo įstatymo pataisose numatoma, kad papildomai turi būti mokomi tik tie pradedantieji vairuotojai, kurie per 2 metų laikotarpį pažeidė Kelių eismo taisykles daugiau kaip 2 kartus ir už tai buvo nubausti administracine tvarka arba buvo pripažinti kaltais dėl eismo įvykio. Tokiems įstatymo pakeitimams yra pritarusi Vyriausybė.

Jei vis dėlto nebūtų spėta laiku pakeisti šio įstatymo, situacija bus teisiškai sureguliuota susisiekimo ministro įsakymu. Tokiu atveju planuojama visoms nustatytus reikalavimus atitinkančioms vairavimo mokymo įstaigoms suteikti teisę vykdyti papildomą pradedančiųjų vairuotojų mokymą ir taip užtikrinti jiems galimybę įgyti ilgalaikį vairuotojo pažymėjimą.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 18 vairavimo mokymo įstaigų, kurios atitinka papildomam vairuotojų mokymui vykdyti keliamus reikalavimus ir gali teikti kokybiškas paslaugas pradedantiesiems vairuotojams. Tikimasi, kad ateityje tokių įstaigų dar padaugės.

Tūkstančiai vairuotojų liepą gali netekti teisių

Tags: , , ,


Vidaus reikalų ministerija išsiuntė raštą Susisiekimo ministerijai prašydama kuo skubiau spręsti nuolatinių vairuotojo pažymėjimų pradedantiesiems vairuotojams išdavimo problemą. “Po dviejų mėnesių keliasdešimčiai tūkstančių pradedančiųjų vairuotojų baigsis jų laikinųjų vairuotojo pažymėjimų galiojimo laikas. Susisiekimo ministerijos vangumas koreguojant teisės aktus mums kelia nerimą, todėl prašome išsamios informacijos apie esamą situaciją ir jos sprendimo būdus, jei iki liepos mėnesio nebūtų įvykdyti vairuotojams duoti įsipareigojimai”, – sako vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Įsigaliojus naujoms Saugaus eismo automobiliais kelių įstatymo nuostatoms, pradedantiesiems vairuotojams dvejiems metams išduodami laikinieji pažymėjimai, ir tik pabaigus papildomus mokymus jie pakeičiami į galiojančius dešimtį metų. Jeigu niekas nebus pakeista, policija po dviejų mėnesių pagal galiojančius teisės aktus bus priversta atiminėti laikinuosius vairuotojų pažymėjimus, kaip pasibaigusio galiojimo dokumentus.

2008 m. gegužę susisiekimo ministras savo įsakymu, patvirtinančiu Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, nurodė, kad pradedantieji vairuotojai, pirmą kartą įgiję teisę vairuoti A1, A, B1 ir B kategorijų transporto priemones, papildomai bus mokomi ne anksčiau kaip po 18 mėnesių ir ne vėliau kaip po 24 mėnesių nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo datos.

Kitu įsakymu susisiekimo ministras patvirtino Teisės organizuoti ir rengti papildomą motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikimo tvarką. Joje nurodyta skelbti konkursą šiai teisei suteikti ir ne vėliau kaip per 30 mėnesių konkurso nugalėtojas privalo įrengti Papildomo vairuotojų mokymo centrą ir būti pasirengęs pradėti mokymą.

“Atsižvelgiant į terminus, matyti, jog praktinio vairuotojų mokymo centruose (PVMC) pradedantieji vairuotojai bus pradėti mokyti ne anksčiau kaip kitų metų vasarį, t. y. jau praėjus 8 mėnesiams po jų laikinųjų pažymėjimų galiojimo pabaigos”, – galimą situaciją prognozuoja ministras R. Palaitis. Be to, pasak ministro, kyla rimtų abejonių dėl numatomų PVMC pajėgumo per tokį trumpą laiką suorganizuoti visų pradedančiųjų vairuotojų mokymus.

“Kiek mums žinoma, šiuo metu Seime jau yra svarstomos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, kuriomis siekiama nustatyti, jog papildomas vairuotojų mokymas būtų privalomas tik daugiau nei du kartus prasižengusiems pradedantiesiems vairuotojams arba padariusiems Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį eismo įvykį. Kitiems nuolatiniai pažymėjimai turėtų būti išduodami be jokių papildomų sąlygų. Tačiau jei dėl kokių nenumatytų kliūčių įstatymo pataisos nebūtų priimtos, liepos 1 dieną daugybė vairuotojų netektų teisės vairuoti: senasis pažymėjimas nebegaliotų, o naujo išduoti nebūtų pagrindo”, – teigia ministras R. Palaitis.

Todėl ministras R. Palaitis prašo, kad rytoj, balandžio 23 dieną, vyksiančiame Valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje būtų pateikta Susisiekimo ministerijos informacija, kada ketinama priimti visus būtinus ir šios ministerijos kompetencijai priklausančius teisės aktus, kuriuose bus aiškiai nustatyta teisės vairuoti pradedantiesiems ir neturintiems dvejų metų vairavimo stažo vairuotojams suteikimo tvarka, ar jie bus priimti laiku ir kaip ketinama elgtis, jei to nepavyks padaryti iki birželio 30 dienos.

Teisių dėl pažeidimų netekę vairuotojai jas susigrąžina teismuose

Tags:


Teisėjų pritaikytos išlygos 2009 metais prie vairo sugrąžino kone pusę tūkstančio asmenų, kurie buvo netekę vairuotojo pažymėjimo už tai, kad paspruko iš avarijos vietos.

Praėjusiais metais, už pasišalinimą iš avarijos vietos buvo nubausti 1323 vairuotojai. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) už tokį nusižengimą numato itin griežtą bausmę – teisė vairuoti atimama 3-5 metams ir skiriama 3000-4000 litų bauda.

Kaip rašo dienraštis “Lietuvos rytas”, vienintelė įmanoma išlyga – bauda gali būti pakeista areštu. Bet teisę vairuoti prarado 927 iš 1323 vairuotojų. 396 asmenims buvo pritaikyta švelnesnė, nei numato įstatymas, bausmė, todėl jie atsipirko bauda.

Praėjusiais metais į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą atkeliavo 5505 vien administracinių teisės pažeidimų bylos, šiemet – dar 1292. Didžiąją dalį šio teismo darbo sudaro kelių eismo taisyklių pažeidėjų apeliacijos. Pernai LVAT nagrinėjo 3405 tokias bylas.

Pirmosios instancijos teismuose 2009 metais išnagrinėta beveik 50 tūkstančių Kelių eismo taisyklių pažeidėjams iškeltų bylų.

“Praktika tokia – skundžiama apie 10 procentų visų bylų dėl KET pažeidimų”, – sakė Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininkas Gintaras Aliksandravičius.

Pirmosios instancijos teismo nutartis skundžia ne tik pažeidėjai, bet ir patys pareigūnai. Lietuvos policijos generalinio komisaro nurodymu skundžiami visi teismo nutarimai, kuriais pažeidėjui pritaikoma švelnesnė, nei numato įstatymas, bausmė.

Parlamentarės Astos Baukutės sutuoktinis 49 metų Kęstutis Rupulevičius praėjusių metų rugsėjo mėnesį nuvertė šviesoforą Vilniuje ir paspruko iš avarijos vietos.

Vilniaus apylinkės teismas lapkričio 6-ąją iš K.Rupulevičiaus atėmė teisę vairuoti 4 metams ir 3 mėnesiams ir skyrė 3700 litų baudą. Šį sprendimą LVAT apskundęs K.Rupulevičius tebevairuoja iki šiol.

26 metų europarlamentaro Rolando Pakso žentas Aivaras Stumbras per pastaruosius metus 32 kartus buvo baustas už KET pažeidimus, bet irgi tebevairuoja. Priežastis ta pati – teisę vairuoti atėmę visi teismo nutarimai buvo apskųsti LVAT.

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...