Tag Archive | "Umberto Eco"

Paskutinė Umberto Eco knyga – šmaikšti takios visuomenės analizė

Tags: , ,Proustas ir bošai

Sunkūs laikai tiems, kas tiki Europos Sąjunga: nuo Camerono, kuris kviečia savo bendrapiliečius apsispręsti, ar jie vis dar jos nori (ir ar išvis kada nors norėjo), nuo Berlusconi, kuris vieną dieną skelbia esąs ES šalininkas, bet jau kitą dieną, jei ir nepaskelbia nuoširdaus kreipimosi į senuosius fašistus, kreipiasi į tuos, kurie mano, kad grąžinus lirą būtų geriau, iki Lygos ir jos hipoeuropietiško provincializmo. Žodžiu, galėtume tarti, kad suvienytos Europos tėvų kaulai vartosi karstuose.

Tačiau juk visi turėtų žinoti, kad per Antrąjį pasaulinį karą mirė keturiasdešimt vienas milijonas europiečių (kalbu tik apie europiečius, neskaičiuodamas amerikiečių ir azijiečių), kurie išžudė vieni kitus, ir nuo tada, išskyrus tragišką Balkanų epizodą, Europa šešiasdešimt aštuonerius (taip, 68-erius) metus gyvena taikoje. O jeigu kas nors papasakotų jaunimui, kad šiandien prancūzai turi slėptis už Maginot linijos, norėdami atsilaikyti prieš vokiečius, kad italai norėtų sumušti Graikiją, kad Belgija gali būti okupuota, kad anglų lėktuvai galėtų bombarduoti Milaną, tie jaunuoliai (kurie gal ruošiasi praleisti metus kurioje nors kitoje žemyno šalyje pagal Erasmus programą ir gal šios patirties pabaigoje sutiks giminingą sielą, kalbančią kita kalba nei jie, o jų vaikai užaugs dvikalbiai) pamanytų, kad kuriamas mokslinės fantastikos romanas. Net ir suaugusieji jau nebepastebi be paso kertantys sieną, kurią jų tėvai ir seneliai pereidavo laikydami rankoje šautuvą.

Bet ar tikrai Europos idėja nebepatraukli europiečiams? Bernard’as-Henri Levy neseniai paskelbė aistringą kreipimąsi Europe ou chaos, kurio siekis – susigrąžinti europietišką tapatybę. Jis prasideda nerimą keliančiu grasinimu: „Europa ne ištikta krizės, ji miršta. Žinoma, ne Europa kaip teritorija. Bet Europa kaip Idėja. Europa kaip svajonė ir kaip projektas.“ Kreipimąsi pasirašė Antonio Lobo Antunesas, Vassilis Alexakis, Juanas Luisas Cebriánas, Fernando Savateris, Peteris Schneideris, Hansas Christophas Buchas, Julia Kristeva, Claudio Magrisas, Georgy Konrádas ir Salmanas Rushdie (kuris nėra europietis, tačiau Europa priglaudė jį, kai prasidėjo persekiojimas). Kadangi ir aš jį pasirašiau, prieš dešimt dienų atsidūriau su kai kuriais iš pasirašiusiųjų Paryžiaus Theatre du Rond-Point surengtoje diskusijoje šiais klausimais. Vienas iš iškart iškilusių klausimų, su kuriuo visiškai sutinku, – egzistuoja europietiškos tapatybės sąmonė, ir pacitavau Prousto „Prarasto laiko beieškant“. Esame Paryžiuje Pirmojo pasaulinio karo metu, naktimis miestas bijo Zeppelin antskrydžio, o viešoji nuomonė visus žiaurumus priskiria nekenčiamiems bošams. Tačiau Prousto romanas dvelkia germanofilija, kuri akivaizdi veikėjų pokalbiuose. Šarliusas yra germanofilas, nors jo žavėjimasis vokiečiais pagrįstas ne tiek kultūrine tapatybe, kiek seksualiniais pomėgiais: „<…> žavėdamiesi prancūzais neturime sau leisti nuvertinti savo priešų, tai reikštų savęs pačių nužeminimą. Nes nežinote, koks yra vokiečių kareivis, nematėt, kaip kad aš mačiau, jų žygiuojant paradiniu žingsniu Unter den Linden gatve. Ir grįždamas prie to vyriškumo idealo, kurį man buvo nupiešęs Balbeke, <…> pasakė: „Matote, tas nuostabus šaunuolis, koks yra bošų kareivis, – tai stipri, sveika būtybė, galvojanti tik apie savo šalies didybę. Deutschland über alles.“

Palikim Šarliusą, net jeigu jo filoteutoniškose kalbose kirba šiokie tokie literatūriniai prisiminimai. Verčiau pakalbėkime apie Sen Lu, šaunų kovoje mirštantį kareivį. „Kad suprasčiau tam tikrus šešėlių ir šviesos kontrastus, buvusius „jo rytmečių žavesiu“, jis [Sen Lu] <…> nebijodavo paminėti kokio puslapio iš Romeno Rolano ir netgi Nyčės kūrinių, parodydamas nepriklausomybę, būdingą fronto vyrams, nebijantiems ištarti vokišką pavardę, kaip ją bijo ištarti užnugario žmonės <…>. Sen Lu kalbėjo man apie kažkokią Šumano melodiją, vadindamas ją tik vokiškai, ir be užuolankų pasakė, kad kai auštant išgirdo pirmą paukščių čiulbesį pamiškėje, apsvaigo, tarsi į jį būtų prabilęs paukštis iš „stebuklingojo „Zygfrido“, kurį tikėjosi išgirsti po karo.“

Ir dar: „Sužinojau apie Robero de Sen Lu mirtį, jis žuvo po dviejų dienų, kai sugrįžo į frontą, gindamas savo atsitraukiančius kareivius. Niekada joks kitas žmogus nejautė mažiau neapykantos tautai, <…> paskutiniai prieš šešias dienas mano iš jo lūpų girdėti žodžiai buvo Šumano dainos pradžia, kurią jis taip gražiai niūniavo vokiškai ant laiptų, jog baimindamasis, kad neišgirstų kaimynai, paprašiau jo nutilti.“

Ir Proustas skuba pridurti, kad visa prancūziškoji kultūra net ir tomis dienomis nesiliovė studijavusi vokiškosios kultūros, nors ir su tam tikru atsargumu: „Vienas profesorius parašė puikią knygą apie Šilerį, ji buvo recenzuojama laikraščiuose. Tačiau prieš kalbant apie autorių it koks leidimas spausdinti buvo rašoma, kad jis kovojęs ties Marna, ties Verdenu, buvo penkis kartus apdovanotas, kad du jo sūnūs žuvo fronte. Tik tada buvo giriamas jo darbo apie Šilerį aiškumas ir gelmė, o pats Šileris buvo vadinamas, užuot sakius „didysis vokietis“, „didžiuoju bošu“. Tai buvo savotiškas slaptažodis, leisdavęs spausdinti straipsnį.“

Štai koks yra europietiškos tapatybės pagrindas – ilgas dialogas tarp literatūrų, filosofijų, muzikos kūrinių ir teatro pjesių. Ir negalima jo nubraukti, nepaisant karo, o šios tapatybės pagrindu kuriama bendruomenė, griaunanti didžiausią iš kliūčių – kalbinę.

Bet ar ši europietiškos tapatybės prasmė, neabejotinai stipri tarp intelektualų elito, tokia yra ir eilinių žmonių sąmonėje? Ir man yra tekę pamąstyti apie tai, kad dar ir šiandien kiekvienoje Europos šalyje šlovinami savi didvyriai (mokyklose ir viešuose renginiuose), narsiai žudę kitus europiečius, pradedant Arminijum, nužudžiusiu tris romėnų legionus, Jeanne d’Arc, Cidu Campeadoru (nes jo žudomi musulmonai jau daugybę amžių buvo europiečiai), įvairiais Italijos suvienijimo didvyriais italais ar vengrais, iki italų, žuvusių kovoje su priešais austrais. Ar niekas nenorėtų pakalbėti apie Europos didvyrį? Gal tokių nėra buvę? O kas buvo Byronas ar Santorre di Santarosa, kovoję už graikų laisvę, ar nemažai Schindlerių, kurie išgelbėjo tūkstančius žydų, nesirūpindami, iš kokios šie šalies, ir baigiant ne karų didvyriais, tokiais kaip De Gasperi, Monnet, Schumanas, Adenaueris, Spinelli? Pasigilinus į istoriją, būtų galima rasti ir kitų, apie kuriuos galėtume papasakoti vaikams (ir suaugusiesiems). Nejaugi išties nėra europinio Asterikso, apie kurį pasakotume rytojaus europiečiams?

Tylėk, niekingas intelektuale

Manoji „Degtukų dėžutė“ pasirodo tik kas penkiolika dienų, todėl jeigu man labai rūpi koks klausimas, turiu dvi savaites palaukti, kad apie jį pakalbėčiau. Bet niekada ne per vėlu. Taigi, kovo pradžioje dienraštyje Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia (kuris nėra pavojingas komunistas) parašė dalykų, nuskambėjusių kaip PDL1 kritika, ir štai Sandro Bondi, Ignazio La Russa ir Denisas Verdini, šios partijos koordinatoriai, kovo 4-ąją į tą patį dienraštį parašė laišką, išreikšdami savo nesutikimą. Nesigilinsiu, žurnalistas laisvas kritikuoti politinę partiją, o politikai laisvi tą kritiką atremti. Mane domina trijų Laisvės partijos atstovų leksikografinis pasirinkimas.

Jie rašo: „Būna kritikos… kuri, deja, lieka sterili, nes ji kyla ne iš sąžiningo tikrovės apmąstymo, o iš autoreferencinio mąstymo, kaip pasakytų intelektualai.“ Kad Galli della Loggios kritika tipiška „intelektualui“, matyti ir tolesnėse laiško ištraukose, kur rašoma, kad rašantieji tokią kritiką elgiasi, „lyg neegzistuotų faktai, [o jie gyventų] praktiškai sterilioje aplinkoje vien savo mėgstamų knygų ir labai asmeniškų pamąstymų draugijoje“.

Įdomiausia, kad jei intelektualu laikomas žmogus, dirbantis galva, o ne rankomis, tuomet intelektinį darbą atlieka ne tik filosofai ir žurnalistai, bet ir bankininkai, draudikai ir, žinoma, politikai, tokie kaip Bondi (beje, rašantis eiles), La Russa ir Verdini, kiek žinau, jie neužsidirba pragyvenimui kapliuodami žemę. O jei intelektualas yra ne vien tas, kuris galva dirba, bet ir galva kritikuoja (nesvarbu, ką ir kaip), pasirašiusieji laišką turėtų laikyti save intelektinio darbo pavyzdžiais.

Tačiau žodis „intelektinis“ turi savitų istorinių konotacijų. Nors yra atradusių, kad pirmą kartą  jis pasirodė 1864-aisiais Barbey d’Aurevilly knygoje Chevalier des Touches („Riteris de Tušas“), 1879-aisiais Maupassant’o knygoje ir 1886-aisiais Leono Bloy kūrinyje, jis nuolat vartojamas ir liūdnai pagarsėjusioje Dreyfuso byloje, bent nuo 1898-ųjų, kai rašytojų, menininkų ir mokslininkų grupė – Proustas, Anatole’is France’as, Sorelis, Monet, Renard’as, Durkheimas, jau nekalbant apie Zola, vėliau parašiusį savo lemtingąjį J’accuse („Aš kaltinu“) – paskelbia esą įsitikinę, jog Dreyfusas tapo daugiausia antisemitinio sąmokslo auka, ir reikalauja peržiūrėti jo teismo procesą. Clemenceau juos pavadina intelektualais, bet šį apibrėžimą mąstytojai reakcionieriai, tokie kaip Barresas ir Brunetiere’as, ima vartoti žeminančia prasme, kad nurodytų asmenis, kurie, užuot rašę poeziją, užsiėmę mokslu ar kitais paslaptingais darbais (žodžiu, savo reikalais), kaišioja nosį į reikalus, kurių neišmano, tokius kaip tarptautinio šnipinėjimo ir karinio teisingumo klausimai (juos reikia palikti būtent kariškiams).

Taigi, Dreyfuso priešininkams intelektualas buvo žmogus, gyvenantis tarp savo knygų bei miglotų abstrakcijų ir neturintis jokio ryšio su konkrečia tikrove (todėl jam verčiau derėtų patylėti). Toks niekinamas apibrėžimas skamba ano meto polemikose, bet stebėtinai analogiškas skamba ir Bondi, La Russos ir Verdini laiške vartojamuose posakiuose.

Nedrįstu manyti, kad šie trys laišką pasirašę asmenys, nors neabejotinai yra intelektualai (nes rodo žinantys termino „autoreferencinis“ reikšmę), yra tokie tiek, kad būtų susipažinę su prieš šimtą dvidešimt metų vykusia polemika. Tiesiog jų genuose slypi senieji poleminiai įpročiai, kaip, tarkim, vadinti (niekingu) intelektualu kiekvieną, kuris galvoja (taigi, galvoja) kitaip nei tu.

Visą publikacijos tekstą skaitykite savaitraštyje “Veidas” arba pirkite žurnalo elektroninę versiją internete http://www.veidas.lt/veidas-nr-8-2017-m

 

Aš pažinau fašistą tavyje

Tags: , , ,


Scanpix nuotr.

Arūnas BRAZAUSKAS

Pavadinimas turėtų būti skliaustuose. Skliaustai datose reiškia pabaigą. Umberto Eco (1932–2016) dabar jau skliaustuose. Skirtinguose mituose dausos vis kitokios. Profesoriui Eco galima palinkėti nukeliauti į Amžinąją Biblioteką, kuri dirba be pertraukų.

Linksmoji mirties pusė – visiškai ne­aišku, kas būna po to. U.Eco tikrai gresia autoriaus teisės ženklu (c) pažymėtas nemirtingumas. Laik­menos su E.Eco pa­varde dar ilgai bus paklausios. Gal­būt ne visos jos va­dinsis knygomis.

Prie ko klijuosime „eco“

Yra dar ir tokia nemirtingumo for­­ma, kai at­radėjo ar išradėjo vardu pa­vadinamas koks nors reiškinys, geografinis objektas, matavimo vienetas. Aloi­so Alzheimerio (1864–1915) vardas sukibo su liga, kurią jis tyrė. Kaip ir Ja­meso Par­kinsono (1755–1824). Tie­sa, gali kilti nepatogumų dėl Cyrilo Northcote’o Parkinsono (1909–1993), kurio dėsniai – vadybininkų tautosakos da­lis. Pavyzdžiui, „Dvigubai mažesniam darbui reikia dvigubai daugiau personalo.“

Jau dabar į protų mūšius žengianti jaunuomenė gali susipainioti ir U.Eco palaikyti ekologi­jos pradininku, arba echoskopo išradėju. Nors U.Eco vardas ir labai populiarus, po ran­­ka neatsiranda reiškinių ar ligų, prie kurių tas vardas būtų prilipdytas.

Vis dėlto yra reiškinys, apie kurį visi prisiminė, kai U.Eco iškeliavo į Amžinąją Biblio­teką. Tai fašizmas, kuriam rašytojas ir filosofas paskyrė vieną iš savo esė. U.Eco išvardijo 14 fašizmo po­žymių. Prisimenant velionį tuos požymius im­ta linksniuoti kaip itin gilias įž­valgas. Ir įtariai žvalgytis aplinkui – kiek to fa­šizmo dar ma­tosi.

Nors U.Eco gimė fašistinėje Italijoje, matė to režimo pabaigą, tačiau savo esė jis bandė už­čiuopti tai, ką pats vadino „am­žinuoju fašizmu“, arba urfašizmu (ur-fascism). Dėl amžinybės viskas aiš­­ku, o dėl priešdėlio „ur“ – nelabai. Gal U.Eco norėjo priminti apie Uro miestą, iš kurio kilęs biblinis Abraomas.

Uras, Urukas – šių vietovių vardai at­si­­­kartoja Irako pavadinime. Taigi rašyda­mas apie urfašizmą U.Eco bandė ap­rėpti di­džiulius istorijos ma­syvus. Am-žinasis fa­­šizmas – tarsi universali vi­suomenės „ope­­­­racinė sistema“, kuria visos bendruo­­menės naudojasi nuo seniausių lai­kų. Kei­čiasi santvarkos, epochos, vyraujan­čios kalbos, o urfašistinė sąmonė išlieka.

Diagnostikos pratybos

Sunkoka tai medžiaga – svarstymai apie urfašizmą ir 14 jo požymių, 1995 m. pa­skelbti „The New York Review of Books“. Vis dėlto, kai U.Eco surašyti simptomai populiarintojų pastangomis surašomi dar paprasčiau, juos ga­­lima pritaikyti diagnostikai. Atsistoti prieš veidrodį ir pabandyti atrasti fašistą savyje.

Pabandykime ir mes. Kaip sakoma – pa­punk­­­čiui. Iliustruokime visiems suprantamais pa­vyzdžiais ir pasakymais.

1) Tradicija šventa. Žinija nesivysto.

Tarkime, tradiciškai įsivaizduojame Vy­tautą Didįjį kaip galingą, protingą vyrą. Nors nebuvo jis didelis rašto mokovas, jo vardu pavadintas garbingas Kauno universitetas. Jei atrastume liudijimų, kad Vytautas savo vadybos stiliumi ir manieromis panėšėjo į dabartinį Baltarusijos prezidentą Luka­šenką, kurio vardas Aliak­san­dras – kaip ir Vytauto krikštavardis, tokios ži­nios veikiausiai nebūtų labai populiarios. Vis tiek vyrautų tradicinis Vy­tauto įvaizdis.

2) Dabartis yra blogis.

„Nors nesu sarmatas, vis dėlto pasisakau už Vilniaus Aukštutinės pilies atstatymą. Man tai meiliau nei koks Guggenheimo muziejus, kad jį kur.“

3) Tegyvuoja iracionalumas.

Požymis tiek akivaizdus, kad ieškant įrodymų net nereikia įsijungti TV.

3) Veiksmo kultas. Intelektas kelia įtarimą.

„Kol jūs plepate, aš dirbu“, – tai bando įrodyti vos ne kiekvienas pakaltinamas politikas.

Nepamirškime ir naujausių pareiškimų apie intelektualus. Andrius Už­kalnis, kuriam bandome nustatyti diagnozę pagal 4-ąjį punktą, ne­­seniai pagyvino viešąją erdvę pats diagnozuodamas intelektualus: „Jų mėgstamiausias žo­­dis yra „ontologija“, jie niekada ne­sa­ko „me­todas“, jei galima pasakyti „me­todologija“, ne­ra­šo apie problemas, jei galima paminėti „prob­le­ma­ti­ką“, ir semiotiką jie laiko labai rim­tu mokslu: džiaugiasi tais, kas pasimeta nuo tos metafizinės masturbacijos klo­dų…“ (Ma­to­me, kad kliuvo ir se­mio­­ti­kos mokovui U.Eco.)

4) Nepritarimas yra išdavystė.

Akivaizdu – ką dar įrodinėti?

5) Rasizmas.

Žr. lietuviško feisbuko tyrus.

6) Bandymas remtis pakrikusia vidurine klase. Kitaip tariant, populizmas.

Žr. Lietuvos Respublikos Seimą.

7) Nacionalizmas ir meilė sąmokslo teorijoms.

Žr. gausius „patriotinius“ lietuviškus tinklalapius, kuriuos tvarko kitataučiai žvalgybininkai arba lietuviai beraščiai.

8) Priešai vaizduojami tuo pat metu ir labai stiprūs, ir labai silpni.

Tautiniai eurofobai įsivaizduoja ES kaip ga­linčią sunaikinti lietuvių tautą, tačiau nesugebančią atsispirti islamistų keliamam pavojui.

9) Pacifizmas tolygus broliavimui­­si su priešu. Gyvenimas – nuolatinė kova.

Taip – diplomatiškas JAV prezidentas Ba­rac­kas Obama atrodo skystas. Užtat Rusijos pre­zidentas Vladimiras Putinas – kietas.

10) Panieka silpnesniam.

Ieškok ten pat, kur ir rasizmo.

11) Mirties kultas.

Tačiau TV nesiūlo alternatyvų.

12) Vyriškumas. Nepakantumas lytinėms mažumoms.

Ar yra kitokia nuomonė?

13) Individas neturi teisių. Kolektyvinę va­lią reiškia tauta.

„Jeigu tu sarmatas, argi tau ne gėda kalbėti apie žmogaus teises?

14) Naujakalbė.

Pats U.Eco romane „Baudolinas“ yra sukūręs naujakalbę, tačiau apie velionį tiktai gerai, arba nieko.

 

 

 

 

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...