Tag Archive | "Islamo valstybė"

Lemiamas Mosulo mūšis dėl „Islamo valstybės“: tūkstančiai karių, spec. pajėgos ir naujausios technologijos prieš fanatišką kalifato idealogiją

Tags: , , , , , , , ,


Irako pajėgos

Irako ginkluotosios pajėgos ir jų sąjungininkai pradėjo Mosulo išlaisvinimo operaciją. Mosulas laikomas „Islamo valstybės“ sostine šioje šalyje. Kodėl šis mūšis gali tapti lemiamu?

 

Technologijos.lt

 

Mosulas

Antrasis pagal gyventojų skaičių Irako miestas – iki karo ten gyveno >2 mln žmonių, šalies šiaurės pramonės, prekybos ir finansų centras, išsidėstęs abiejose Tigro upės pusėse. Praeityje tai buvo itin margas miestas, kuriame gan taikiai sugyveno arabai sunitai, šiitai, kurdai ezidai, krikščionys, asirai, turkomanai, armėnai ir kitos, smulkesnės etnokonfesinės grupės. Tačiau dėl Sadamo Huseino vykdytos arabizacijos politikos, mieste neliko didžiosios dalies kurdų ir ezidų, o sunitų bendruomenė smarkiai išsiplėtė.

Po amerikiečių įsiveržimo Mosulas tapo pagrindine okupacinės kariuomenės ir naujos Irako valdžios atspara šiaurėje. Miesto prieigose pridygo daugybė karinių bazių, arsenalų ir kuro saugyklų. Aktyvus miesto ekonominis gyvenimas ir tai, kad jis santykinai toli nuo karinių veiksmų zonų, lėmė tai, kad jame įsikūrė centrinio šalies banko padalinys, kuriame, be viso kito, saugoma ir dalis šalies aukso ir valiutos atsargų.

 

Užgrobimas

„Sirijos ir Irako islamo valstybės“, vėliau sutrumpintos iki tiesiog „islamo valstybės“ kovotojų 2014 metais įvykdytas miesto užgrobimas visam pasauliui tapo staigmena. Atleistų S. Huseino armijos bei specialiųjų tarnybų karininkų ir radikaliųjų islamistų simbiozė buvo netiktai sėkminga.

Irako nacionalinės armijos daliniai, susidūrę su ideologiškai motyvuotu, gerai organizuotu ir profesionaliai parengtu priešininku, paniškai traukėsi. Miestas, jo bankai su šimtais milijonų dolerių, amerikiečių įrengtos kovinės bazės, kupini ginkluotės arsenalai ir, žinoma, žmonės, buvo palikti islamistams.

 

Kalifas ir kalifatas

Šeichas Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurashi – žmogus, sugebėjęs daugelio kartų tikinčiųjų svajonę paversti realybe. Užgrobęs Mosulą, jis paskelbė kalifato – „vienintelės teisingos“ politinės žmonių organizacijos formos, likviduotos 1924 metų kovo 3 dieną, panaikinus Osmanijos kalifatą – atkūrimą. Jis pasiskelbė „pranašo vietininku“, tai yra, kalifu. Iki „paaukštinimo“ šis žmogus keletą metų sėdėjo amerikietiškuose filtravimo stovyklose Irake, skirtose sugautų kovotojų, Sadamo karininkų ir teroristų laikymui.

Savo protu ir šventųjų tekstų žiniomis jis tarp sulaikytųjų įgijo svarbą, autoritetą ir įtaką. Amerikiečiai vežiojo jį iš stovyklos į stovyklą spręsti konfliktų ir raminti itin aršių sulaikytųjų, taip būsimasis kalifas sudarė ištisą vienminčių tinklą. Kai amerikiečių pajėgos pasitraukė iš Irako, jis jau buvo viską parengęs.

Paraidžiui interpretuojant šventuosius islamo tekstus, Allahui priimtina tik viena valstybinės santvarkos forma: pranašo Mahometo įpėdinio valdomas kalifatas. Visa kita – nuo žiauraus totalitarizmo iki tiesioginės demokratijos – velnių įteigtos žmonėms erezijos. Al-Baghdadi pasiskelbė kalifu Ibrahimu – pranašo įpėdiniu (iš čia „al-Qurashi“ naujajame jo varde), tiesos atkūrėju ir kovotoju už dorybingumą ir teisingumą. Labai nemenkai daliai viso pasaulio musulmonų ši naujiena tapo tikra laime. Jiems atgijo viltis, kad dievas visgi nepamiršo jų ir jų bėdų, ir išties atstato teisingumo karalystę vietoje krikščionių (Vakarų) finansinėmis, politinėmis ir karinėmis priemonėmis palaikomų viso islamiškojo pasaulio despotiškų režimų, kuriems sienas po Pirmojo pasaulinio karo ir nubrėžė tos pačios Vakarų valstybės.

 

Karas

Pranašas visą savo žemiškąjį gyvenimą plėtė savo karalystės ribas. Ir jį nuolatos lydėjo sėkmė. Tad, ir visi vėlesni kalifatai taip gyveno – kariavo dėl naujų žemių. Šis karas gali būti išlaisvinimo (jei musulmonai engiami pagonių ar kitatikių) arba užkariavimo (jei pagonys ar kitatikiai užima gerą žemę), tačiau Dar al-Islam (islamo, t.y. paklusnumo teritorijos) plėtra turi nesibaigti. Tas karas nebūsiąs itin sudėtingas, mat Aukščiausiasis savo žmonėms padės. Pergalė jiems garantuojama netgi pačioje beviltiškiausioje situacijoje. Taigi, kalifatas, jeigu jis tikras, privalo plėsti savo valdas, karas gali būti pristabdytas, tik jei kafirų pajėgos daug stipresnės. Tada galima tartis dėl hudno – laikinų paliaubų, kurios turi būti panaudotos jėgų kaupimui ir netikėtam netikėlių puolimui.

Iki tam tikro meto ši technika veikė, tačiau į karą įsitraukus aukštąsias technologijas naudojantiems amerikiečiams ir brutaliems rusams, ji ėmė strigti. Ir tie, ir kiti visiškai negalvojo apie jėgas, kalifato statytojų religinį entuziazmą ir siekį plėsti sienas. Per porą metų, dėl jų teikiamos pagalbos IV priešams ir jų pačių aktyvių veiksmų, smulkių diktatorių – itin piktų ir neteisingų žmonių – armijos atsidūrė prie Mosulo sienų. Kalifatui, teoriškai privalančiam plėsti savo valdas, teko ginti turimas. Mitologija pralaimėjo prieš technologijas.

 

Dabiqas

Likus dienai iki Mosulo puolimo, islamistai be mūšio paliko Dabiqą – miestelį Sirijos šiaurėje, vaidinusį pagrindinį vaidmenį jų ideologijoje. Jų pačių tvirtinimu, čia turėjo įvykti paskutinysis mūšis tarp musulmonų ir „kryžiuočių“, pradėsiantis pasaulio pabaigos ir, eventualiai, tikratikių persikėlimo į rojų procesą.

Patys kovotojai tvirtina palikę miestą dėl neaiškios oponento priklausomybės: juos atakavo turkų sunitų palaikomi sirų sukilėlių daliniai – irgi sunitų. Pasak IV adeptų, ši publika, su visa derama pagarba, nė iš tolo neatitiko „Romos kariaunos“ aprašymo, minimo Pranašo gyvenimo aprašymuose (hadisuose). Paaiškinimas logiškas, tačiau menkai tikėtinas: veikiausiai islamistai tiesiog pabūgo pralaimėti susirėmimą, ir taip galutinai sugriauti išskirtinio viešpaties palankumo jų kalifato versijai mitą. Kaip bebūtų,IV ideologinio centro praradimas negalėjo nepaveikti Mosulo – išties svarbaus karino ekonominio centro – gynėjų motyvacijos ir kovinės dvasios.

 

Penkių kariaunų mūšis

Irako vyriausybinė armija pietinėje „šiaurinės sostinės“ pusėje sutelkė ~30 tūkstančių karių. Dar 10–15 tūkstančių pasirengę suteikti kurdai – jų būriai, optimistiškai pavadinti „Peshmerga“ („einantys mirti“) susibūrė prie Mosulo šiaurinės ir šiaurrytinės pusės. 5-7 tūkstančiai šiitų kovotojų, kuriuos surinko ir treniravo Irano Islamo revoliucijos sargyba, įsitvirtino į vakarinėje pusėje. Jie prisiekinėja nešturmuosiantys miesto, o tik gaudys iš Mosulo link Sirijos sienos bėgsiančius kovotojus. Trys tūkstančiai Turkijos apmokytų ir ekipuotų sunitų, rengiasi į miestą žengti iš šiaurės vakarų, nors Irako šiitų vyriausybė tam aršiai priešinasi. Na, ir svarbiausia: šturme ruošiasi dalyvauti būtent tos „Romos pajėgos“ (tai yra, Vakarų), kurios nepasivargino pasirodyti prie Dabiqo. Operacijoje dalyvaus daugiau nei penki tūkstančiai amerikiečių karių, prancūzų ir vokiečių artileristai su technika, ir netgi Australijos specialiųjų pajėgų grupė.

Kiek IV kovotojų rengiasi pasipriešinti visiems šiems gerbiamiems džentelmenams, tiksliai nežinoma. Dažniausiai sutinkamas skaičius – šeši tūkstančiai žmonių.

Dėl milžiniškos prie Mosulo sutelktų koalicijos pajėgų gyvosios jėgos persvaros, neįtikėtino technologinio pranašumo ir smukusios oponentų motyvacijos praradus Dabiqą, nekyla abejonių, kad miestas bus paimtas. Žinoma, taikių gyventojų aukų išvengti nepavyks (be jų neapsieina nei viena karinė operacija), žus daug miestą šturmuosiančių žmonių, tačiau iš visko sprendžiant, užduotis bus įvykdyta. Tačiau tai nereiks istorijos laimingos pabaigos. Vakarykščiai sąjungininkai turės išsiaiškinti, kam turėtų atitekti miestas. Jį sau priskiria ir kurdai, ir arabai sunitai. Irako šiitų vyriausybė irgi nesirengia atsisakyti antrojo šalies miesto. O ir Turkija kariuomenę šiaurvakarinėse Mosulo prieigose ne parodai laiko – ji miesto perspektyvą irgi saviškai regi. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, išvaduotam nuo islamistų miestui atsivers visos galimybės tapti praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio Beirutu, kur visi kariavo prieš visus. Tam kelią užkirsti galės tik tie patys penki tūkstančiai amerikiečių, kuriems teks stumdyti puses į ringo kampus.

Kad ir kokie niūrūs įvykiai lydėtų Mosulo šturmo užbaigimą, žmonijai IV kovotojų išvarymas iš ten bus neabejotinai naudingas. Idiosinkrazinė vienos iš pagrindinių pasaulio religijų versija, kultivuojama ir ugdoma jos adeptų, praras galimybę daugintis ir plėstis. Smūgis į stipriausią ir tuo pat metu labiausiai neapsaugotą kalifato vietą – jo ideologiją – žada būti triuškinamas. Islamo valstybė savo dabartiniu pavidalu nustos egzistuoti. Geriausiu atveju, ji, kiek pasipriešinusi, tyliai nusibaigs. Blogiausiu – taps dar viena įprasta teroristų gauja, visame pasaulyje rengiančia sprogimus ir užpuolimus. Tačiau organizuota karine jėga, kontroliuojančia didžiules teritorijas ir masiškai eksportuojančia terorizmą, po Mosulo kritimo ji tikrai netaps. Ir tai – gerai.

 

Šis straipsnis buvo publikuotas portale technologijos.lt

 

Technologijos.lt

 

 

 


Teroro šmėkla JAV

Tags: , , , , , , , , , ,


Burlingtonas, JAV

Naktį iš penktadienio į šeštadienį JAV vėl sukrėtė teroro išpuolis. Maždaug 100 km nuo Sietlo, Vašingtono valstijoje esančio Berlingtono prekybos centre CASCADE MALL nušauti 4 žmonės.


Pasak liudininkų, įtariamasis šaulys atrodo Lotynų Amerikos kilmės, jo motyvai kol kas nežinomi.

Prieš savaitę teroro šmėkla drebino ir Niujorką, Minesotą, Naująjį Džersį. Praėjusį šeštadienį Niujorke nugriadėjus sprogimui nesunkiai sužeista beveik 30 žmonių. Netrukus surasta dar viena bomba, kuri buvo neutralizuota. Šeštadienį Minesotos prekybos centre peiliu ginkluotas vyras, kuris buvo “Islamo valstybės” rėmėjas, subadė aštuonis žmones ir buvo nušautas. Pirmadienį Naujajame Džersyje taip pat buvo neutralizuoti penki sprogstamieji įtaisai.

Scanpix nuotr.

Išpuolis Stambule: dar vienas įrašas kruvinoje ISIS statistikoje

Tags: , , , , ,


"Scanpix" nuotr.

Turkija pranešė, kad teroro išpuolį Stambule įvykdė “Islamo valstybė” (ISIS arba “Daesh”). 8 vokiečių ir dviejų turkų gyvybę nusinešęs išpuolis turistų pamėgtame rajone – dar vienas ISIS kruvinas darbas.

Nuo 2014 m. rugsėjo “The New York Times” suskaičiavo 68 teroro išpuolius, kurie priskiriami ISIS ar jos simpatikams. Vien pernai buvo įvykdytas 61 toks teroro aktas. Pateikiame pastarųjų kelių mėnesių kruviną statistiką:

2016 m. sausio 8 d. išpuolis surengtas Hurgados (Egiptas) viešbutyje, kuriame taip pat buvo lietuvių. Nukentėjo du turistai. Lietuviai nenukentėjo.

2016 m. sausio 7 d. ISIS prisiėmė atsakomybę už išpuolį Kairo (Egiptas) viešbutyje. Niekas nenukentėjo.

2016 m. sausio 7 d. Filadelfijoje (JAV) vyras, “ISIS vardu”, šovė policininką ir jį sužeidė.

2016 m. sausio 4 d. Libijoje “Daesh” kovotojai bandė užimti naftos uostą. Per mūšius žuvo mažiausiai 7 žmonės.

2015 m. gruodžio 2 d. pora, įkvėpta ISIS, surengė žudynes Kalifornijos mieste San Bernardine (JAV). Žuvo 14 žmonių.

2015 m. lapkričio 24 d. ISIS teroristai užpuolė viešbutį šiaurės Sinajaus pusiasalyje (Egiptas). Žuvo 7 žmonės.

2015 m. lapkričio 13 d. per kelis koordinuotus išpuolius Paryžiuje žuvo daugiau nei 100 žmonių. Atsakomybę prisiėmė “Daesh”.

2015 m. lapkričio 12 d. per dvigubą savižudžių išpuolį Libane žuvo mažiausia 43 žmonės.

2015 m. lapkričio 4 d. su ISIS susijusi grupuotė prisiėmė atsakomybė už savižudžio išpuolį Egipte. Žuvo 4 policininkai.

2015 m. spalio 31 d. su “Daesh” susijusi grupuotė susprogdino Rusijos keleivinį lėktuvą, skridusį iš Egipto kurorto. Žuvo 224 žmonės.

2015 m. spalio 10 d. per du sprogimus Turkijos sostinėje Ankaroje žuvo daugiau nei 100 žmonių.

Visą originalų straipsnį rasite čia

ISIS pralaimi ir mūšio lauke, ir žmonių širdyse

Tags: , , ,


Irako pajėgos giriasi pergale prieš ISIS / "Scanpix" nuotr.

Irako pajėgos trimituoja apie pirmą didžiulę pergalę prieš Islamo valstybę (ISIS arba “Daesh”) – atkovotas Ramadžio miestas centriniame Irake. Ar tai ilgai laukta ISIS žlugimo pradžia?

“The New York Times” rašo, kad pabėgėliai iš “Daesh” teritorijos tvirtina, jog islamistams sunkiai sekasi tvarkytis ir jie praranda visuomenės paramą.

Mes manėme, kad jie nori atsikratyti režimo, bet jie tapo vagimis.

Kai Sirijos vyriausybė nustojo jam mokėti atlyginimą, ilgametis naftos pumpavimo technologas gavo pasiūlymą pumpuoti ISIS kontrabandinę naftą į sunkvežimius už tris kartus didesnę algą. Vyras neatsispyrė pasiūlymui, bet dažnos egzekucijos dėl įtarimų šnipinėjant ir oro antskrydžiai gyvenimą pavertė nepakenčiamu. Jis taip pat nesusitaikė su mintimi, kad naftos pinigais naudojasi islamistai, o mokyklos ir ligoninės lieka uždarytos.

“Mes manėme, kad jie nori atsikratyti režimo, bet jie tapo vagimis”, – pabėgęs iš Sirijos teigė technologas.

Pasak jo ir kitų pabėgėlių, aviacijos antpuoliai bei antžeminės kurdų ir šiitų atakos spaudžia ISIS į kampą.

Kai kuriems islamistų kovojams buvo sumažintos algos, dalis jų pasitraukė. Pagrindinės paslaugos neteikiamos, o mažėjant pelnui iš naftos kontrabandos, “Daesh” bando atsigroti didinama mokesčius jų kontroliuojamų teritorijų gyventojams. Tai sukelia nepasitenkinimą net tarp simpatizuojančių islamistams.

“Tiek daug žmonių pabėga, – teigė mokytoja iš Sirijos, kuri pabėgo į Turkiją. – ISIS nori sukurti naują visuomenė, bet viskas baigsis tuo, kad jie liks vieni.”

Kai Sirijos vyriausybės išlaikomos mokyklos buvo uždarytos, ji atidarė neoficialią. Tačiau dėl nuolat vykdytų egzekucijų ji išsigando, kad anksčiau ar vėliau ateis jos eilė.

Kalifatui “dar labiau nei kada reikia ekspertų, profesionalų ir specialistų, kurie padėtų sustiprinti jo struktūrą ir patenkintų jų brolių musulmonų poreikius”, – buvo rašoma pernai oficialiame islamistų žurnale “Dabiq”, kuris leidžiamas anglų kalba.

Visuomenės parama yra svarbi ir jie jau nebeturi jos. Žmonės girdėjo gražius pažadus iš jų, bet nemato, kad jie būtų įgyvendinami.

Tačiau šis raginimas, regis, liko neišgirstas. Islamistams sunkiai sekasi surasti žmones, kurie galėtų prižiūrėti naftos gavybą, taisyti elektros tinklus ir teikti medicinines paslaugas. ISIS neoficialioje sostinėje Rakoje buvo uždaryta ligoninė, nes dauguma medikų pabėgo. Dėl draudimo vyrams medikams gydyti moteris, moterys nebeturi, kur kreiptis dėl sveikatos problemų.

“Visuomenės parama yra svarbi ir jie jau nebeturi jos, – kalbėjo anksčiau minėtas naftos technikas. – Žmonės girdėjo gražius pažadus iš jų, bet nemato, kad jie būtų įgyvendinami.”

Visą originalų tekstą skaitykite čia

Kas tie, kurie surengė skerdynes Paryžiuje?

Tags: , , , ,


"Scanpix" nuotr.

Prancūzija pranešė, kad identifikavo trečiąjį koncerto Paryžiuje užpuoliką. Tai 23-ejų Fouedas Mohamedas-Aggadas iš Strasbūro. Per koordinuotus išpuolius Paryžiuje lapkričio 13 d. žuvo 130 žmonių, vien per minimo koncerto užpuolimą, kurį surengė trys teroristai, žuvo 90 žmonių.

Pasak BBC, policija jau identifikavo beveik visus teroristus, susijusius su teroro aktu, už kurį atsakomybę prisiėmė Islamo valstybė (ISIS arba “Daesh”). Manoma, kad tris atakas suplanavo Addelhamidas Abaaoudas, kuris buvo nukautas policijos kelios dienos po išpuolių.

Broliai vartojo alkoholį bei narkotikus ir visiškai nebuvo panašūs į islamistus.

Policija šiuo metu aktyviai ieško 26-erių Salah Abdeslamo, Prancūzijos piliečio, gimusio Briuselyje. Jis apibūdinamas, kaip labai pavojingas. Įtariama, kad būtent jis išnuomavo automobilį, kuriuo į koncertą atvyko trys užpuolikai. Prieš teroro aktus vyras taip pat išnuomavo dar vieną automobilį ir užsakė du viešbučio, netoli Paryžiaus, kambarius.

Ką jis veikė per pačius išpuolius – neaišku. Jo brolis Brahimas susisprogdino. Įtariama, kad S.Abdeslamas nuvežė tris savižudžius į stadioną.

Kelios valandos po išpuolių automobilį su juo prie Belgijos pasienio sustabdė policija. Mašinoje buvo dar du vyrai. Patikrinusi dokumentus policija juos paleido.

"Scanpix" nuotr.

Pasak Belgijos policijos, abu broliai Abdeslamai žinomi dėl kriminalinės praeities. Teigiama, kad S.Abdeslamas buvo įkalintas už apiplėšimą ir ten esą susipažino su A.Abaaoudu, kuris suplanavo išpuolius Paryžiuje.

Abu broliai gyveno liūdnai pagarsėjusiame Briuselio “Molenbeek” rajone, kurį pareigūnai vadina islamistų kalve.

31-erių S.Abdeslamo brolis Brahimas susisprogdino prie vienos Paryžiaus kavinių. Šiais metais jis keliavo į Turkija, iš kur norėjo patekti į Siriją. Bet Turkijoje Brahimas buvo sulaikytas ir deportuotas į Briuselį. Policija jį apklausė ir vėliau paleido. Abu broliai gyveno liūdnai pagarsėjusiame Briuselio “Molenbeek” rajone, kurį pareigūnai vadina islamistų kalve. Pasak kaimynų, jis 2014-ųjų spalį išgelbėjo 5 vaikus iš degančio namo.

Brahimui priklausė baras, kurį esą valdė jo brolis. Aplinkinių teigimu, abu broliai vartojo alkoholį bei narkotikus ir visiškai nebuvo panašūs į islamistus.

Išpuolių pagrindiniu organizatoriumi laikomas 28-erių A.Abaaoudas, kaip spėjama, pats dalyvavo išpuoliuose. Jis išaugo tame pačiame Briuselio rajone, kaip ir broliai Abdeslamai. Manoma, kad prie ISIS jis prisijungė 2013 m. Vyras siejamas su keliais šiemet sužlugdytais teroro išpuoliais. Jis slapstėsi Atėnuose ir sėkmingai paspruko nuo vietos policijos.

Kitas išpuolių dalyvis – 29-erių Omaras Ismailas Mostefai, Prancūzijos pilietis, alžyrietiškos kilmės. Jis susisprogdino koncerto salėje. Omaras gimė ir augo skurdžiame Paryžiaus rajone. Buvo gerai žinomas policijai – nuo 2004 m. iki 2010 m. buvo teistas už kriminalinius nusikaltimus 8 kartus. Pasak aplinkinių, jis buvo visai nepanašus į ekstremistą, tačiau Prancūzijos policija jau 2010 m. įrašė jį į įtariamų islamistų sąrašą. Vis dėlto tai nesutrukdė vyrui keliauti į Siriją, apsilankyti Alžyre.

2014 m. jo 67-erių tėvas nuvyko į Siriją ir nesėkmingai bandė atkalbėti sūnų nuo dalyvavimo ISIS grupuotėje.

28-erių Samy Amimouras – kitas koncerto užpuolikas, kuris susisprogdino. Jis gyveno Paryžiaus priemiestyje ir buvo žinomas Prancūzijos žvalgybai. 2012 m. vyras buvo apkaltintas terorizmu, nes planavo vykti į Jemeną. Bet S.Amimouras sugebėjo pasislėpti nuo pareigūnų. Jo vardu buvo išduotas tarptautinis arešto orderis. 2014 m. jo 67-erių tėvas nuvyko į Siriją ir nesėkmingai bandė atkalbėti sūnų nuo dalyvavimo ISIS grupuotėje.

Trečiasis koncerto užpuolikas, kurį tik dabar policija įvardino – Fouedas Mohamedas-Aggadas. 2013 m.  jis su vyresniu broliu Karimu bei dar 8 vyrais iš gimtojo Strasbūro nuvyko į Siriją. Po kelių mėnesių, kai du iš grupės žuvo, visi sugrįžo namo, o Fouedas liko ir sugrįžo į Europą tik prieš pat Paryžiaus atakas.

Stadione susisprogdino Afmadas al-Mohammadas. Rastame jo siriškame pase teigiama, kad jis buvo 25-erių metų amžiaus iš Idlibo mieste. Vis dėlto pareigūnai mano, kad pasas padirbtas. Pirštų antspaudai parodė, kad jis atvyko per Graikiją, kaip pabėgėlis iš Sirijos.

Hasna gimė imigrantų iš Moroko šeimoje ir įsitraukė į radikalų veikla visai neseniai.

Kitas savižudis stadione – 20-metis Bilalas Hadfi. Jis nepateko į stadiono vidų ir susisprogdino prie įėjimo. Vyras buvo Prancūzijos pilietis, bet gyveno Belgijoje. Pareigūnai teigia, kad žinojo, jog jis buvo išvykęs kariauti už ISIS į Siriją

M al-Mahmodas – taip policija įvardijo trečiąjį savižudį stadione. Jis kartu su A.al-Mohammedu į Prancūziją atvyko per Graikiją, kaip pabėgėlis.

Teroristų grupuotei taip pat priklausė jos lyderio A.Abaaoudo pusseserė Hasna Aitboulahcen. Hasna gimė imigrantų iš Moroko šeimoje ir įsitraukė į radikalų veikla visai neseniai. Ji žuvo per policijos reidą kartu su pusbroliu, kelios dienos po teroro išpuolių. Dar vienas vyras per reidą susisprogdino pats.

Ieškomiausias žmogus Prancūzijoje ir Belgijoje - S.Abdeslamas / "Scanpix" nuotr.

29-erių Jawadas Bendaoudas buvo suimtas per tą patį reidą. Jis įtariamas išnuomavęs butą A.Abaaoudui ir jo pusseserei. Vyras, kuris anksčiau kelis kartus buvo teistas ir sėdėjo kalėjime, teigia, kad kažkoks draugas paprašė jo pasirūpinti ta porele.

Belgijoje taip pat buvo suimti 27-erių Mohammedas Amri ir 21-erių Hamza Attouh. Jie kaltinami po išpuolių paėmę S.Abdeslamą ir nuvežę jį į Briuselį.

39-erių Abraimi Lazezas buvo irgi suimtas Belgijoje. Jo automobilyje aptikti du ginklai ir kraujo dėmės. Jis taip įtariamas S.Abdeslamui padėjęs pabėgti iš Prancūzijos. Belgijos policija taip pat ieško 29-erių Mohamedo Abrini, kuris įtariama nuvežė S.Abdeslamą į Paryžių.

26-erių Belgijos pilietis Ahmadas Dahmani buvo suimtas Turkijoje. Jis įtariamas padėjęs pasiruošti teroro aktams Paryžiuje.

Visą originalų tekstą skaitykite čia.

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...