2011 Sausio 25

D.Grybauskaitė:

Į užsienį keliauja mažiau ir svečius priima rečiau

veidas.lt

Palyginti su pirmtaku Valdu Adamkumi, prezidentė Dalia Gybauskaitė kur kas rečiau vyksta vizitų į užsienio valstybes, mažiau ir pati Lietuvoje priima užsienio šalių vadovų. Suskaičiavus V.Adamkaus antrosios kadencijos ir D.Grybauskaitės prezidentavimo pirmųjų pusantrų metų rezultatus matyti, kad ankstesnis prezidentas ir keliavo, ir savo rango svečių priėmė 40 proc. daugiau.

Prezidentūra šiuos skirtumus komentuoja lakoniškai: “Užsienio vizitų prezidentė važiuoja tiek ir ten, kur to reikalauja valstybės interesai, todėl dauguma jos vizitų yra darbiniai, jais siekiama konkrečių rezultatų.”

Politologas Tomas Janeliūnas pabrėžia, kad analizuojamas V.Adamkaus prezidentavimo laikotarpis buvo pati Lietuvos narystės ES, NATO pradžia, tad tuometinį diplomatinį suaktyvėjimą galima sieti su naujos narės prisistatymu, svečių dėmesiu jai. Be to, ankstesnis prezidentas vienu savo užsienio politikos prioritetų laikė Rytų kaimynų – Ukrainos, Gruzijos priartinimą prie Europos, tad dažni vizitai į šias šalis gerokai patankino jo užsienio kelionių grafiką.

“D.Grybauskaitė tokių uždavinių sau nekelia – tad ir vizitų mažiau”, – sako T.Janeliūnas.

Eksperto manymu, vien prezidentų užsienio kontaktų skaičius, nors ir akivaizdžiai skiriasi, dar neko nesako apie šalies užsienio politikos kokybę. “Juk ne visi vizitai baigiasi konkrečiais susitarimais, ne visada sprendžiamos problemos. Pavyzdžiui, proginiai susitikimai vargu ar turi didelę išliekamąją vertę”, – svarsto politologas.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (1)

 1. pilietis pilietis rašo:

  GAL TIKRAI PABUSKIME IR KELKIMĖS

  ( seimūnai, prokurorai ir teisėjai-taip pat?)

  Tikriausiai ne aš vienas noriu, kad kuo greičiau būtų objektyviai ištirta visa,taip vadinamoji ‘pedofilijos” byla bei su ja susiiję nužudymai, arba, galimai, padaryti nužudymai Kaune.

  Ar mes to norime ar nenorime-bet visuomenė jau suskaldyta-vienus nudažėme fioletine spalva, kitus dažome ir vadiname kitais vardais.Kam visa tai naudinga? Ar susimąstome- mus gali neprietėliai dažyti visom spalvom, bet mes visi ir esam LIETUVA.

  Aš gerbiu kiekvieno nuomonę, tuo labiau, kai ją ,dažnai, suformuoja masinės informavimo priemonės.Gal būt, aš kartais taip pat klystu.Todėl aš ir noriu visų paklausti:

  -Kodėl visa visuomenė tapo šios bylos įkaitais, kodėl tas kam priklauso neduoda antri metai atsakymų?
  -Kodėl buvo nuo visuomenės slepiama paprasta, eilinė vaiko tvirkinimo byla?
  -Kodėl Kaune įvyko tragedija, nusinešusi trijų, gal net ne kaltų žmonių, gyvybes?
  -Kodėl dėl tragedijos niekas iki šiol nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn?( net Seimas konstatavo akivaizdžius piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir nusikalstamai netinkamo aukščiausio lygio prokuratūros vadovų pareigų atlikimo faktus, dėl ko ir buvo nužudyti du žmonės.O gal žmogaus gyvybė jau nebeturi jokios reikšmės, gal todėl ir didėja smurtinių nusikaltimų skaičius).
  -Kodėl ir kas drįsta prokurorus ir teisėjus įtakoti priiminėti akyvaizdžiai neteisėtus sprendimus ir kodėl jie nepatraukti atsakomybėn?
  – Kodėl Generalinės prokuratūros prokurorai teikia operatyvinę informaciją privačiam televiziojos kanalui, kuris dezinformuoja visuomenę, tuo labiau, kai jos savininkas įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu?

  Man visiškai neturi reikšmės kokias pareigas ar profesiją turėtų mano ar
  Tavo mažametės dukrelės ar sūnelio , ar anūkų tvirkintojas ar prievartautojas
  Tikrai esu tvirtai isitkinęs, kad visi pedofilai privalo būti smerkiami ir susilaukti pelnytos bausmės.

  Tai kas dabar vyksta mūsų Valstybėje-kitaip, kaip pilną absurdo teatrą aš negaliu pavadinti.

  Nužudyti du žmonės, galimai nužudyti dar du. Prokuratūra dar nepateikė galutinių išvadų dėl šių mirčių. O kas darosi mūsų šalies žiniasklaidoje?

  “Lietuvos Rytas” ,Mockaus televizija LNK, kai kurios kitos žiniasklaidos priemonės aršiai puolė ginti savo poziciją, kad Lietuvoje jokios pedofilijos nėra, kad tai išsigalvojo N. Venskienė su savo broliu, kad “fioletinė” minia yra vos ne ‘Venskų klano “suklaidinta…

  Svarbiausia, kad šios žiniasklaidos priemonės, jų redaktoriai, vykdydami savo savininkų interesus, viską daro, kad bet kokie teisybės ieškotojai pedofilijos bylos aplinkybėms ir su ja susijusiais nužudymais išaiškinti- būtų pasmerkti.

  Manau daug kam pasidarytų visisiškai aišku, jei būtų atskleista, kas šiuos dienraščius ar atskiras laidas finansuoja, kokie tarptautiniai fondai juos remia?Manau, kad turėtų visai Lietuvai būti pagarsinta, kas sėdi “Sorošo ” kišenėje…

  Dažnai taip norisi kreptis į kai kurių redaktorių sąžinę ir paklausti; “ar jūs suprantate ką darote,ar nors susimąstote apie savo vaikus ir anūkus, savo Tėvynę.

  Aš savo straipsniuose ir pasisakymuose esu ne kartą išdėstęs savo – teisininko, poziciją pedofilijos , J.Furmanavičiaus , V. Naruševičienės nužudymo, galimai nužudytų D, Kedžio ir A. Ūso klausimais.Žinau, kad tikrai į daug klausimų būtų atsakyta tiek prokurorams, tiek teisėjams ir visuomenei, jei nors būtų pabandyta rasti atsakymus-

  1. Kodėl A. Valantinas nekreipė jokio dėmesio į daugkartinius D. Kedžio skundus?

  2.Kodėl nebuvo kreiptasi į Seimą dėl J. Furmanavičiaus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn?( tai galėjo padaryti tik Generalinis prokuroras)

  3.Kodėl nebuvo Generalinio prokuroro reikalavimu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl teisėjo šmeižimo, nors jis teigė, kad yra šmeižiamas ?

  4.Kodėl Generalinis prokuroras nepriėmė sprendimo dėl apsaugos priemonių taikymo L. Stankūnaitei ir V. Naruševičienei nors to jos tiesiog raštu ir žodžiu asmeniškai maldavo A. Valantino?( tik Generalinio prokuroro sprendimu tokia priemonė gali būti taikoma)

  5.Kodėl nebuvo imtasi jokių priemonių, kad išimti D.Kežio legaliai turėtus ginklus?
  6.Kodė visiškai nebuvo kreipamas dėmesys į psichiatrų ir psichologų išvadas, net į kompleksinę jų išvadą, kad mergaitė nefantazuoja, o sako tiesą ?

  7.Kodėl, A. Ūsui pareiškus įtarimus dėl mergaitės seksualinio tvirkinimo, įtarimai nebuvo pareikšti L. Stankūnaitei?

  8.Kodėl nebuvo imtasi priemonių išsiaiškinti L.Stankūnaitės pajamų šaltinių per visą įtarimų dėl mergaitės tvirkinimo laikotarpį?

  9.Ar buvo išsiaiškinti A. Ūso visi pajamų šaltiniai ir jų disponavimo ir igijimo teisėtumo aplinkybės?

  10.Ar buvo išsiaiškinta -ar J.Furmanavičiaus pajamų deklaracijoje nurodyti duomenys atitinka faktines pajamas ir išlaidas( manau, kad Generalinę prokuratūrą taip pat pasiekė signalai, kad jis skolindavo po keletą šimtų tūkstančių Lt.).

  11.Ar buvo išimtos ir išanalizuotos visų D. Kedžio, J. Furmanavičiaus, A. Ūso, L. Stankūnaitės, V, Naruševičienės mobiliųjų telefonų, kompiuterinių laikmenų išklotinės, kiti duomenys?

  12.Kodėl ir kokiu pagrindu L. Stankūnaitė iki šiol saugoma mokesčių mokėtojų pinigais?

  Baudžiamojoje, mergaitės tvirkinimo, byloje, jai nustatytas tik kaip liudytojos statusas.Liudytojai gali būti saugomi tik tada, kai dėl svarbių valstybei parodymų, gali iškilti grėsmė jų gyvybei.

  Kyla didelis klausimas-kokius svarbius parodymus L. Stankūnaitė slepia, kad su ja kažkas galėtų susidoroti-tuo labiau, kad, kaip teigia kai kurie prokurorai, žudikas jau išaiškintas ir jis kapuose- jos nebėra nuo ko saugoti ir nužudymo byloje.

  Gal galėtų visai visuomenei kas nors paaiškinti-kodėl ir už ką mes visi už kažkiokios panelės apsaugą privalome į metus mokėti apie 700000 Lt.?

  Klausimų tiek aš tiek kiti teisininkai ir visuomenė turime labai daug. Tačiau atsakymų jokių.

  Aš sau jau seniai turiu atsakymą, jį buvau pateikęs ir visuomenei. Galiu dar kartą pakartoti-šių bylų sužlugdymui yra pajungtos pačios galingiausios Valstybės slaptos tarnybos., arba tiksliau- niekšai, atsistiktinai patekę ar iškilę atsakingoms pareigoms.

  Jie įtakoja tiek teismų, tiek prokuratūrų vadovus, kad būtų priimtas tik jiems norimas sprendimas. Manau, kad gali būti teikiamos įvairios suklastotos pažymos, ar kokia nors asmeninį gyvenimą kompromituojanti medžiaga-tuo verčiant priiminėti neteisėtus sprendimus.

  Tikriausiai, visa tai prisidengiama ypatingos reikšmės ” visai valstybei” paslapties išsaugojimu.

  Stengiamasi kiekvieną morališkai, darbiniai sugniuždyti, sudoroti, o gal ir fiziškai sunaikinti-kas išdrįso nors iškelti klausimą apie pedofilinio-agentūrinio klano buvimą, kas išdrįso reikalauti tiesos ir kaltininkų atsakomybės.

  Aš dar kartą kreipiuosi į visus teisėjus, teisėjų tarybą, prokurorus, Generalinį prokurorą- ATSIBUSKITE KARTU SU TAUTA IR KELKITĖS-PRIIMKITE VISUS SPRENDIMUS TIK VADOVAUDAMIESI ĮSTATYMAIS, SAVO SAŽINE IR TIESA. JŪSŲ SPRENDIMŲ LAUKIA VISA LIETUVA. NUO JŪSŲ PRIKLAUSO -AR MES GALIME VADINTIS TEISINE VALSTYBE.

  Esu įsitikinęs, kad mūsų Gerbiama Ekscelencija Prezidentė taip pat privalo padaryti visai šaliai reikalingus sprendimus dėl pertvarkos teisėsaugoje bei spec. tarnybose.

  Pagarbiai Stanislovas Stulpinas


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...