2011 Lapkričio 10

Europos Sąjungos finansinės ataskaitos teisingos, bet reikšminga dalis lėšų panaudota pažeidžiant teisės aktus

veidas.lt

budbergyte

Europos Audito Rūmai skelbia ataskaitą dėl 2010 m. Europos Sąjungos (ES) biudžeto vykdymo. Auditorių nuomone, 2010 m. finansinėse ataskaitose ES finansinė būklė ir jos operacijų rezultatai bei pinigų srautai yra atspindėti teisingai.

Tačiau audito metu nustatytas reikšmingas mokėjimų iš ES biudžeto klaidų lygis – 3,7 proc., o priežiūros ir kontrolės sistemos mokėjimų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti buvo tik iš dalies veiksmingos.

Europos Audito Rūmai yra ES sutartimi įsteigta institucija, įgaliota atlikti ES finansų auditą. Kaip ES nepriklausomas išorės auditorius, Audito Rūmai padeda gerinti ES finansų valdymą ir saugo Sąjungos piliečių finansinius interesus. Kiekvienais metais Rūmai audituoja ES finansines ataskaitas, pajamas ir išlaidų programas, pagal kurias milijonams paramos gavėjų Europos Sąjungoje ir už jos ribų yra mokamos ES išmokos. Šių metų audito rezultatai lapkričio 10 d. pateikti Tarybai, Europos ir nacionaliniams parlamentams.

2010 metais ES biudžeto pajamas sudarė 127,8 mlrd. eurų, mokėjimus iš ES biudžeto – 122,2 mlrd. eurų. Audito rezultatai parodė, kad mokėjimai Sanglaudos, energetikos ir transporto bei Žemės ūkio ir gamtinių išteklių politikos grupėse yra paveikti reikšmingo klaidų lygio, o bendras Audito Rūmų įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 3,7 proc. (3,3 proc. 2009 m.). „Klaidų lygis neturėtų būti tapatinamas su pasisavintų lėšų ar sukčiavimo lygiu. Jis atspindi audito metu nustatytą ir kiekybiškai įvertintą išlaidų neatitikties nustatytoms taisyklėms mastą, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, netinkamų išlaidų deklaravimą ar ūkininkų deklaruotus per didelius žemės plotus. Įtariami sukčiavimo atvejai sudarė tik labai nedidelę nustatytų klaidų dalį“ – teigia Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė.

Sanglaudos, energetikos ir transporto politikos grupės mokėjimai buvo labiausiai veikiami klaidų, o įvertintas klaidų lygis šioje grupėje sudarė 7,7 proc. Jis yra didesnis nei 2009 m. ir paaiškina bendrą visų mokėjimų klaidų lygio padidėjimą. „Kadangi pagal pasidalijamojo valdymo principą už mokėjimų tvarkingumą pirmiausia atsakingos valstybės narės, jos turėtų dėti kur kas daugiau pastangų užkertant kelią klaidoms arba jas aptinkant ir ištaisant“ – pažymi R. Budbergytė.

Palyginti su 2009 m., daugumoje ES išlaidų sričių klaidų lygis išliko santykinai pastovus. Žemės ūkio ir gamtinių išteklių politikos grupėje įvertintas klaidų lygis buvo 2,3 proc. Pažymėtina, kad tiesioginės išmokos, kurios sudarė beveik 40 mlrd. iš žemės ūkiui ir gamtiniams ištekliams panaudotų 56,8 mlrd. eurų, nebuvo reikšmingai paveiktos klaidų , priešingai nei kaimo plėtros priemonės, kurios vis dar veikiamos aukšto klaidų lygio.

„Nepaisant Europos Komisijos ir valstybių narių daugelio metų pastangų tobulinant ES lėšų valdymo ir kontrolės sistemas, kasmet nustatomas ES biudžeto išlaidų klaidų lygis vis dar nepateisinamai aukštas. Šiuo metu Komisijos parengti teisinio reguliavimo po 2013 metų pasiūlymai galėtų ateityje šią padėtį pakeisti. Kitas svarbus ES lėšų panaudojimo aspektas šalia teisėtumo ir tvarkingumo yra jų panaudojimo kokybė, ypač atsižvelgiant į dabartinį Europos ir viso pasaulio finansinį klimatą. Todėl Audito Rūmai pabrėžia, kad, planuodamos ES išlaidų programas, Europos Komisija ir valstybės narės daugiau dėmesio skirtų SMART (konkrečių, išmatuojamų, pasiekiamų, realių ir su laiko nuoroda) tikslų nustatymui, taip pat šių programų įgyvendinimo rizikoms nustatyti ir valdyti“ – apibendrina Europos Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė.

Kiekvienais metais Taryba ir Europos Parlamentas priima sprendimą dėl ES bendrojo biudžeto. Už ES biudžeto vykdymą, viena ar bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, yra atsakinga Europos Komisija. Šiandien Europos Parlamento Biudžeto ir kontrolės komitete Briuselyje pristačius metinę ataskaitą bus pradėta 2010 finansinių metų ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kuria iki kitų metų gegužės 15 d. turi būti baigtas biudžeto vykdymo procesas.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...