Tag Archive | "V. Pociūnas"

VSD iš naujo nagrinės L. Pociūnienės prašymą

Tags: ,


BFL

Valstybės saugumo departamentas (VSD) turės iš naujo išnagrinėti Baltarusijoje žuvusio pareigūno Vytauto Pociūno našlės Liudvikos Pociūnienės prašymą išmokėti kompensaciją už žuvusįjį.

Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmadienį iš dalies patenkino L. Pociūnienės prašymą – sprendimą dėl kompensacijos skyrimo palikta priimti VSD.

Teismas padarė išvadą, kad tenkinti pareiškėjos reikalavimą dėl kompensacijos paskaičiavimo ir išmokėjimo nėra teisinio pagrindo, nes tokius skaičiavimus atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) teritorinis skyrius, kai gauna tarnybinio tyrimo komisijos išvadą, patvirtinančią priežastinio ryšio buvimą.

“Tad pareiškėjos reikalavimas dėl kompensacijos paskaičiavimo negali būti keliamas VSD, o toks paskaičiavimas negalimas nesant tarnybinio tyrimo komisijos išvados”, – pranešė Vilniaus apygardos administracinis teismas.

Teismo sprendime rašoma, kad VSD Statute nustatyta, kad aplinkybė, ar saugumo pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnyba, nustatoma VSD vadovo nustatyta tvarka atlikus tyrimą.VSDFV teritorinis skyrius nustato, ar nelaimingas atsitikimas laikomas draudiminiu įvykiu ir apskaičiuoja draudimo sumos dydį.

Tarnybinis tyrimas dėl V. Pociūno žūties nebuvo atliktas, todėl teismas daro išvadą, kad VSD nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl kompensacijos mokėjimo. Pasak teismo, atsisakymas skirti kompensaciją vertintinas ne kaip atsisakymas tai daryti, o kaip sprendimas nepradėti tarnybinio tyrimo, siekiant nustatyti priežastinį ryšį tarp V.Pociūno tiesioginių pareigų vykdymo ir žūties patvirtinimo iki ikiteisminio tyrimo medžiagos gavimo.

Teismas pareiškė negalintis perimti tarnybinio tyrimo komisijos funkcijos ir už šią komisiją įvertinti kompensacijos skyrimui reikšmingas aplinkybes, ar vietoj VSDFV teritorinio skyriaus pripažinti įvykio draudiminiu – teisė teismui veikti už kitas institucijas įstatymuose nėra numatyta.

Teismas panaikino šiemet sausio 20 dieną priimtą sprendimą ir įpareigojo atsakovą pareiškėjos prašymą nagrinėti iš naujo.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Prieš beveik penkerius metus Breste žuvęs V. Pociūnas buvo VSD pareigūnas, kuris po Užsienio reikalų ministerijos (URM) priedanga Baltarusijoje vykdė užduotis, todėl VSD turi išmokėti kompensaciją jo našlei, įsitikinusi našlė.

“Mes įrodinėjome, kad jis formaliai buvo URM darbuotojas, bet tuo pačiu ir VSD darbuotojas, vykdantis atskiras VSD užduotis Baltarusijos Respublikoje”, – anksčiau VAAT posėdyje sakė L. Pociūnienės advokatas Jonas Butkus.

Našlė prašė, kad teismas iš VSD jai priteistų dešimties metų vidutinį V. Pociūno atlyginimą. Moteris tvirtino nežinanti, kokia tai suma būtų.

“Valstybės saugumo departamentas turės padaryti tą, ką turėjo padaryti anksčiau”, – žurnalistams po paskelbimo sakė L. Pociūnienė.

L. Pociūnienė žurnalistams anksčiau yra sakiusi, kad pinigai jai nėra svarbūs, ji tiesiog norėtų, kad būtų sutvarkyta įstatyminė bazė dėl panašių įvykių.

Pareigūno našlei URM jau yra išmokėjusi 2,5 metų paskutinio tarnybinio atlyginimo dydžio kompensaciją. Bet, kaip posėdyje teigė advokatas, įstatymai leidžia L. Pociūnienei pasirinkti kompensaciją ir ją gavusi iš VSD, ministerijos skirtus pinigus moteris grąžintų.

Tuo metu VSD atstovas Ramūnas Ramanauskas teisme yra sakęs, kad nėra duomenų, jog žūties metu V. Pociūnas vykdė kokias nors VSD užduotis.

VSD teisme nesutiko su pareiškėjos skundu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pasak atsakovo, 120 mėnesių darbo užmokesčio dydžio vienkartinė kompensacija išmokama, jei pareigūno žūtis yra susijusi su tarnyba VSD. Terminuotos diplomato tarnybos sutarties galiojimo metu įvykusi V. Pociūno žūtis yra sietina su tarnyba Užsienio reikalų ministerijoje, o ne Valstybės saugumo tarnyboje.

Pasak VSD, ne tarnybos laiku įvykusi žūtis yra pripažintina draudiminiu įvykiu, susijusiu su tarnyba, tik teismo sprendimu ar ikiteisminio tyrimo išvada. Tokia išvada VSD nėra pateikta. Tik tuo atveju, jeigu ji būtų pateikta, VSD atstovo įsitikimu, departamentas galėtų spręsti klausimą dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo žuvusiojo šeimai

V. Pociūnas mirė 2006-ųjų rugpjūčio 23-iosios naktį, iškritęs iš devinto aukšto viešbutyje Breste. Generalinė prokuratūra dukart buvo pripažinusi, kad ši mirtis buvo nelaimingas atsitikimas, tačiau teismo nurodymu ikiteisminis tyrimas vėl atnaujintas. Dabar tarp kitų versijų tiriama ir nužudymo versija.

Našlė sakė, kad iš prokurorų gaunamų žinių ji negali skleisti. Tyrimo terminas baigiasi birželio 30 dieną ir jis, L. Pociūnienės žiniomis, tikrai bus tęsiamas.

VSD turi išmokėti kompensaciją už V. Pociūną

Tags: ,


BFL

Prieš beveik penkerius metus Breste žuvęs Vytautas Pociūnas buvo Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnas, kuris po Užsienio reikalų ministerijos (URM) priedanga Baltarusijoje vykdė užduotis, todėl VSD turi išmokėti kompensaciją jo našlei, trečiadienį teismo posėdyje sakė V. Pociūno našlės advokatas.

“Mes įrodinėjome, kad jis formaliai buvo URM darbuotojas, bet tuo pačiu ir VSD darbuotojas, vykdantis atskiras VSD užduotis Baltarusijos Respublikoje”, – Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) teismo posėdyje sakė Liudvikos Pociūnienės advokatas Jonas Butkus.

VAAT nagrinėjo našlės skundą, kuriuo ši prašo, kad jai VSD išmokėtų vidutinį V. Pociūno atlyginimą už 10 metų. Moteris tvirtino nežinanti, kokia tai suma būtų, bet naujienų portalas delfi.lt paskaičiavimais, tai gali sudaryti apie pusę milijono litų.

L. Pociūnienė žurnalistams sakė, kad pinigai jai nėra svarbūs, o tiesiog norėtų, kad būtų sutvarkyta įstatyminė bazė dėl panašių įvykių

“Iš tikrųjų tai dėl kompensacijos nebūčiau pasiryžusi bylinėtis, jeigu tai būtų tik pinigų klausimas (…) O kaip tie vyrai, kurie šiandien dirba tą pavojingą darbą. Aš labai norėčiau, kad tie vyrai, kurie šiandien dirba rizikuodami, turėtų bent tokį užtikrintumą, kad jei jau teks padėti galvą, tai jų šeimomis valstybė pasirūpins ir nereikės varstyti teismų durų”, – tvirtino našlė.

L. Pociūnienei URM jau yra išmokėjusi 2,5 metų paskutinio tarnybinio atlyginimo dydžio kompensaciją. Bet, kaip posėdyje teigė advokatas, įstatymai leidžia L. Pociūnienei pasirinkti kompensaciją ir ją gavusi iš VSD, ministerijos skirtus pinigus moteris grąžintų.

Tuo tarpu VSD atstovas Ramūnas Ramanauskas posėdyje tvirtino, kad duomenų, jog žūties metu V. Pociūnas vykdė kokias nors VSD užduotis, nėra.

Pasak L. Pociūnienės advokato, tai, kad žuvusysis buvo VSD darbuotojas, patvirtina atleidimo dokumentų nebuvimas, aplinkybė, kad nors iš jo ginklas ir buvo paimtas, praėjimo kortelė iš jo nebuvo paimta. Advokatas sakė, kad tapimas advokatu neužbaigė jo tarnybos VSD.

“VSD dabar laikosi tokios pozicijos, kad kol ikiteisminis tyrimas dėl žūties nebaigtas, jie negali išmokėti kompensacijos šeimai. Mūsų nuostata yra priešinga: jei pareigūnas dirbo po URM priedanga, dirba VSD priskirtus darbus (…) VSD turėtų būti principingas ir (…) išmokėti 10 metų vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją”, – tikino advokatas.

L. Pociūnienė žurnalistams sakė, kad jai sunku patikėti, kad jos velionis vyras, vykdamas į Baltarusiją, negaudavo jokių nurodymų iš VSD. Pasak J. Butkaus, tuometinis VSD vadovas Arvydas Pocius parašė tuometiniam UR ministrui Antanui Valioniui raštą dėl V. Pociūno perkėlimo į diplomatinę tarnybą, bet tvirtino pats to rašto nematęs, jo nėra ir ikiteisminio tyrimo medžiagoje, esą yra tik užuominų apie tokio rašto egzistavimą.

Tuo tarpu VSD atstovas tvirtino, kad sprendimą, ar mokėti išmoką, VSD teisiškai gali priimti tik kai bus turimos Generalinės prokuratūros atliekamo ikiteisminio tyrimo išvados. Prokurorai V. Pociūno žūtį Baltarusijoje tiria kaip nužudymą.

Tada esą tik išaiškės, ar dėl savo pareigų VSD jis žuvo. VSD atstovo teigimu, duomenų, kad Breste jis atliko kokią VSD užduotį, nėra.

“V. Pociūnas nebuvo atleistas iš VSD ir to daryti nebuvo pagrindo ir būtinumo. Jis buvo atleistas tik iš pareigų, ir kai jis buvo atleistas iš pareigų, jis tapo rezervo saugumo pareigūnu”, – teigė departamento atstovas.

Jis tvirtino, kad įrašymas į rezervą reiškia tai, kad baigęs konkrečiu terminu apibrėžtą diplomatinę tarnybą minsiterijoje, jis būtų grąžintas dirbti į departamentą.

“Siekiant pradėti spręsti klausimą dėl kompensacijos mokėjimo, reikia spręsti, ar žūtis susijusi su tarnyba VSD, su kažkokiomis pareigomis”, – tikino R. Ramanauskas.

“Vykdamas į Brestą, kur V. Pociūnas ir žuvo, jis jokių VSD užduočių nevykdė, nes, kaip žinia, jis pavadavo tuo metu atostogavusią generalinę konsulę”, – žurnalistams sakė departamento atstovas. Į klausimą, ar dirbdamas Baltarusijoje, V.Pociūnas vykdė kokias nors departamento užduotis, VSD atstovas teigė negalintis atsakyti, nes jam tie duomenys esą nėra žinomi.

VAAT savo verdiktą skelbs birželio 6 dieną.

V. Pociūnas mirė 2006-ųjų rugpjūčio 23-iosios naktį, iškritęs iš devintojo aukšto viešbutyje.

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...