Tag Archive | "naujas numeris"

“Veidas” Nr. 16 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas narsuoliai – su A.Merkel, fobijų

apimtieji – su Vilniaus forumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Karštas komentaras: kodėl Vengrijos lyderis užsimojo

prieš nepriklausomą universitetą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Diplomato skiltis: kroatus verta pažinti geriau . . . . . . . . . . . 14

Ekonomisto komentaras: Darbo kodekse modernumo

nedaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ekspresas

D.Trumpas ėmėsi bombų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Vokiečių elektronikos milžinė – Kaune . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

M.Basčio kompanija – nederama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie liberalų paslydimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės sūpuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės interviu

Kaunas – vėl laikinoji sostinė, šįsyk skrydžių . . . . . . . . . . . . .9

Politika

Partijos tik imituoja atstovaujančios tam tikrai ideologijai . . 16

Ekonomika

Jaunas verslas trykšta milijonų vertomis idėjomis . . . . . . . . 20

Pasaulis

Prancūziškas „La troškinys“: M.Le Pen, E.Macronas ir kiti . 28

Kultūra

Kuo panašūs Pijus XIII ir D.Trumpas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Japonijos palaimintasis ir krikščionybės skleidėjas . . . . . . . 32

Skaitiniai

Kunigas A.Toliatas: Dievas kiekvieną egzaminuoja skirtingai 36

Kelionės

Kaip medžioti šiaurės pašvaistę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 

“Veidas” Nr. 13 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas: balandžio 1-ąją pasitinkant . . . . . . . . . . .4

Ekonomisto komentaras: ateities pensininkams vien

„Sodros“ neužteks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Tyrimas: kaip finansuojamos ekoinovacijos . . . . . . . . . . . . 18

Ekspresas

Protestai Rusijoje ir Baltarusijoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

V.Vonžutaitė atsipirks bauda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

A.Guoga – Rusijos juodajame sąraše . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie protestus Baltarusijoje . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės supuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės interviu

Michaelas Orenas: didžiausias Izraelio diplomatijos

iššūkis – Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ekonomika

Daugiabučių modernizacija: po proveržio ateina nežinia . . . 14

Pasaulis

Prancūzų rebusas: kaip sprendžiami rinkimai?. . . . . . . . . . 24

Kultūra

Teatras: balandžio premjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Lietuvai 100

Sportas: sujungę Atlanto krantus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Bananai

„Veido“ bananai: nominacijos ir laureatai . . . . . . . . . . . . . . 40

 

“Veidas” Nr. 10 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas: Lietuvos skaičiuotė . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Ekonomisto komentaras: Vyriausybės planai – ar yra

pagrindo optimizmui? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ekspresas

Penki scenarijai Europai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Konservatoriai rengiasi vidinei revoliucijai . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie Seimo pavasario sesiją . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės supuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės interviu

Švietimo ministrė J.Petrauskienė apie penkis

svarbiausius prioritetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Politika

Kada Lietuva davė politinį toną visam regionui . . . . . . . . . . 14

Nuo lietuviškų šaknų iki politikos aukštumų . . . . . . . . . . . . 18

Ekonomika

Euras (ne)kaltas, kad kyla kainos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pasaulis

„Brexit“: sulėtinta versija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kultūra

Kovo premjeros: pelenės ir balionėliai . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Skaitiniai

T.Marshallas. „Geografijos įkaitai“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Reportažas

Metų vadovo apdovanojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 

“Veidas” Nr. 9 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas ar milicija pasaulyje padarys tvarką? . . . . .4

Diplomato skiltis: Lietuvos diaspora užsienyje –

ką prarandame ir ką įgyjame? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Vadybos eksperto komentaras: mūsų vadyba tarp

Rytų ir Vakarų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ekspresas

Prokurorus irgi pakrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savižudybių prevencija be strategijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie valstybinių miškų valdymo reformą . . . . . . .8

Vyriausybės vizijos vis dar ryškesnės nei planuojami darbai .9

Savaitės interviu

Iššūkiai Lietuvai – lygybė, inovacijos, švietimas . . . . . . . . . 10

Metų vadovas

Arnoldas Šileika: Šioje įmonėje užaugau ir esu jos fanas . . 16

„Veidas“ 17-tą kartą išrinko Metų vadovą . . . . . . . . . . . . . . 20

Pasaulis

Baltarusija: tik trakštelėjimas ar tektoninis lūžis?. . . . . . . . . 24

Kam atiteks Libija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kultūra

Vilniaus knygų mugė – jos ženklai, paraštės ir lobiai . . . . . . 30

Šilko keliai ir Nikalojaus Rericho mėlynuma . . . . . . . . . . . . 34

„Oskarai“ ir politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kitu kampu

Hikikomoriai – šių dienų Japonijos atsiskyrėliai . . . . . . . . . 39

Kaip nesužlugdyti startuolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 

“Veidas” Nr. 8 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas kokiu greičiu gesinama pabėgėlių krizė . .4

Ekonomisto komentaras: kuo suomių švietimo sistema

pranašesnė už mūsiškę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ekspresas

D.Grybauskaitė: Atgrasymas visados yra pigesnis nei karas .6

Kariaujama melagingomis žiniomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Bandymas kamšyti gydytojų trūkumo skyles . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie socialines garantijas prof. B.Gruževskiui . . .8

Savaitės supuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės interviu

V.Urbelis: Kiekvienas oponentas gerbia gerai

pasiruošusius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Politika

Kas fiasko patyrusias partijas (iš)ves iš akligatvio . . . . . . . . 14

Ekonomika

Nekilnojamojo turto rinka šyla, bet temperatūra dar normali 18

Elektroninių nusikaltimų daugėja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pasaulis

Trys banginiai: JAV, Kinija, Rusija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Dviejų greičių Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Visuomenė

Jaunimo tapatybės paieškos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Sportas

Po olimpine paklode – pjūklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Skaitiniai

Paskutinė U.Eco knyga – šmaikšti takios visuomenės

analizė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 

“Veidas” Nr. 7 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas Vasario 16-osios barjeras . . . . . . . . . . . . .4

Diplomato skiltis: trys pamokos iš Italijos . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ekspresas

Viltis „neadekvačiai pavargusiai mišrainei“ . . . . . . . . . . . . . .6

Graži Almos Adamkienės sukaktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Naujasis Vokietijos prezidentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie galimą korupciją Kauno

tardymo izoliatoriuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės supuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės interviu

M.Dubnikovas apie ekonomikos rudenį . . . . . . . . . . . . . . . 10

Lietuvai – 99

Vasario 16-oji: Lietuva prieš ir po 100 metų . . . . . . . . . . . . 14

Z.Norkus: apie biokapitalistinę Lietuvą . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ekonomika

Atlyginimai kyla, darbuotojų ūpas – ne . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Švietimas

Kur eina VDU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Pasaulis

Verslas prieš D.Trumpą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Kultūra

Kiek E.Montvido balse Fausto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kitu kampu

Pagalbos laido galas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 

“Veidas” Nr. 6 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas socialinis modelis „Zero III“ . . . . . . . . . . .4

Diplomato skiltis: Belgija – patikrinta partnerė . . . . . . . . . . . .9

Ekonomisto komentaras: misija – išgelbėti regionus . . . . . . 27

Ekspresas

Kaip vyks Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš ES . . . . . . . .6

Klaidos R.Karbauskio turto deklaracijoje . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Paskelbti Mokslo premijų laureatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo

supaprastinimą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės supuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės interviu

J.Ohmanas: karas Ukrainoje – visų pirma Europos reikalas 10

Politika

Trys Lietuvos, viena pasmerkta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Švietimas

Ar jungsis tik universitetai? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Pasaulis

Įtempti Rusijos ir Baltarusijos santykiai . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Artėjančios D.Trumpo ir V.Putino orbitos . . . . . . . . . . . . . . 28

Kultūra

T.Janova: mergaitė su oro balionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Sportas

Visi rekordai – mūsų galvose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Kelionės

Žiemos poilsis: nuo slidinėjimo Alpėse iki Birštono vonių . . 38

Reportažas

Akmenės rajono meras – geriausias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 

“Veidas” Nr. 5 – 2017 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos skiltis: lietuviams dar niekur neuždarė sienų . . . .4

Diplomato skiltis: į duris beldžiasi Azija . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ekspresas

Fntt atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje . . . . . .6

Pasiekimų patikrinimas – 2, 4, 6, 8 klasių mokiniams . . . . . . .6

Prezidento savaitė, kuri sukrėtė pasaulį . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai apie „valstiečių“ skandalą ir reitingus . . . . . . . . .8

Savaitės supuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Metų mero rinkimai

Iniciatyviems merams trūksta galių . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Akmenės meras apie rajono atgimimą . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Visuomenė

Ar vaiko žūtis sukels lūžį žmonių sąmonėje? . . . . . . . . . . . 18

Nacionaliniai korupcijos ypatumai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lietuvišką tapatybę reikėtų „perkrauti“ . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Kultūra

Vasario premjeros: pernelyg vėlyvi praregėjimai . . . . . . . . . 36

Kitu kampu

Savamokslių „dizainerių“ era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 

“Veidas” Nr.1 – 2017 m.

Tags: ,


Komentarai

Redakcijos laiškas: nuojautų kalba ne visuomet išreikšta skaičiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

A.Plepytė:  jeigu rytoj neliktų Europos Sąjungos . . . . . . . . . .9

Ž.Šilėnas: tamsūs debesys giedrame danguje . . . . . . . . . 49

Lietuva ir pasaulis 2016-aisiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Lietuvos Respublikos Prezidentė

D.Grybauskaitė: „Socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos politika yra tos sritys, kurios labiausiai laukia reformų“ . . . . 10

Pasaulis

A.Pranckevičius: „EK ir naujos Lietuvos Vyriausybės matymas daug kur sutampa“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

M.Laurinavičius: „Ginklų žvanginimo 2017-aisiais bus mažiau“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ekonomika

M.Katinas: „Lietuvoje bus investuotojų, kurių vardai kels pavydą regione“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Žemės ūkis

J.Droždz: „Žemės ūkio sektoriui reikėtų ieškoti partnerių kitose šalyse“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Statybos

A.Jurelionis: „Kai technologijos tiek pažengusios, nedera statyti paprastų „stiklainių“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

M.Pakalnis: „Vilnius ir toliau bus besikeičiantis miestas“ . . . 36

Švietimas

A.Lašas: „Aukštųjų mokyklų tinklo konsolidavimo neužtenka“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Sveikatos apsauga

N.Samalavičius: „Susirgimų vėžiu smarkiai nedaugės tik dėl emigracijos“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Sportas

2017-ieji: čiūžt į žaidynes arba į užribį . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Kultūra

M.Ivaškevičius: „Nemanau, kad rusai iš teatro apdovanojimų daro politiką“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

“Veidas” Nr. 48 – 2016 m.

Tags:


Komentarai

Redakcijos laiškas: Pasiutęs Šuo ir karo nuojauta . . . . . . . . .4

Diplomato skiltis: atsiverianti Kinija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ekspresas

TS-LKD vakansija: pirmininko postas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Italija balsavo prieš reformas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Lėktuvo katastrofa pražudė futbolininkus . . . . . . . . . . . . . . . .9

Savaitės nuotrauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 klausimai: gydytojai akušerei-ginekologei A.Usonienei . . . .8

Savaitės sūpuoklės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Savaitės interviu

Sociologė T.Ako: „Kinijai reformos – ir būtinos, ir pavojingos“ . 12

Politika

Socialdemokratai įklimpo įtarimų liūne . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Viršelio tema

Tarptautinis pasiekimų tyrimas: ketvirtokai ir

aštuntokai daro pažangą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Visuomenė

Savivaldybės perka socialinius būstus . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ekonomika

„Sodros“ įmokos: dirbantieji ir darbdaviai, vienykitės . . . . . 32

Kultūra

Tarme parašytas romanas: du greitintuvai vienu metu . . . . 34

Sportas

Medaliai diskvalifikavimo rungtyje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Knygų lentyna

Versle geros manieros būtinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 

Naujasis „Veido“ numeris (video)

Tags:


Jau galite įsigyti naująjį savaitraščio „Veidas“ numerį, kuriame skaitykite: apie vieną reikšmingiausių ir įtakingiausių Lietuvos roko grupių „Antis“, interviu su Viešųjų pirkimų tarnybos vadove Diana Vilyte, tyrimo apie suaugusių gebėjimus Lietuvoje analizę bei dar daug įvairių kitų temų.

„Ir šiandien „Anties“ įtaką sunku būtų pervertinti. Lietuvoje nėra daug muzikantų, kurių atsisveikinimo koncertą aplankytų prezidentas, o scenoje noriai prisidėtų populiariausi, įvairiausio žanro šalies atlikėjai: nuo sėkmingai „Eu­rovizijos“ stilistiką įvaldžiusio Donato Mont­­vydo iki operos solisto Virgilijaus No­rei­kos“, – rašo žurnalistas Dovaidas Pabiržis.

Viešumas, žmonių drąsa, kompetencijos ugdymas – Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės Dianos Vilytės įsitikinimu, tokie instrumentai efektyviausi norint priversti neišlaidauti ir nevogti. Plačiau apie tai – „Veido“ savaitės interviu.

Žurnalistė Rima Janužytė rašo, kad iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad Didžioji Britanija jau susitaikė su „Brexit“ ir nuolankiai vykdys piliečių valią. Tačiau žodžiai neatitinka veiksmų, liudijančių aiškų siekį pasilikti Bendrijoje.

„Spręsti kasdienių problemų pasitelkdami informacines technologijas lietuviai nemoka. Lyg to nebūtų gana, penktadalis Lietuvos gyventojų apskritai nė karto nesinaudojo kompiuteriu“, – rašo Gabija Sabaliauskaitė ir analizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarptautinį suaugusiųjų gebėjimų tyrimą, kuriame pirmąkart dalyvavo ir lietuviai.

Žurnalistė Renata Baltrušaitytė pristato naująjį rašytojo Algimanto Zurbos romaną „Aušrų migla“, kurį po trijų nesėkmingų bandymų sulaukti Kultūros tarybos finansinės paramos, sumokėjęs leidyklai, autorius išleido pats.

Šiuos ir daug kitų aktualių bei analitinių straipsnių rasite naujajame savaitraščio „Veidas“ numeryje, kurį galite įsigyti jau dabar ČIA

Naujas “Veido” numeris (video)

Tags:


Sudėtinga Baltijos šalių saugumo situacija ir NATO planai ginti jas – tai naujo savaitraščio „Veidas“ numerio pagrindinė tema. Be to, „Veide“ rasite ir daugiau aktualių straipsnių apie pensijų reformą, šeimos sampratą ir t.t.

„Sveiki atsibudę pafrontės valstybėje. Baltijos regiono militarizavimo tendencijos išliks, ir belieka tikėtis, kad pradžioje paminėtas karinio konflikto scenarijus niekada netaps realus“, – rašo ir analizuoja jėgų santykį Baltijos regione žurnalistas Evaldas Labanauskas.

„Mama gali vaikui sakyti, kad jį myli, per skaipą, gyvendama Anglijoje, bet ar tai – tikras rūpestis?“ – klausia Ieva Davydenko, Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo iniciatorė. Interviu „Veidui“ ji sako, kad panašiai išvykusiais tautiečiais rūpinasi ir Lietuva, bet reikia imtis darbų, ne kalbų.

Žurnalistas Dovaidas Pabiržis rašo: „Paskutinėmis pavasario sesijos dienomis Seime netrūko aistrų. Įtemptos diskusijos virė ne tik per sudėtingą ir varginančią naujojo Darbo kodekso priėmimo procedūrą, dirbtinio apvaisinimo įstatymo svarstymą (abu juos atmetė Prezidentė), bet ir dėl elementarių sąvokų.”

„Pensijos smarkiai kilti net nežada. Tad nors Lietuvoje pensininkai asocijuojasi su skurdo statistika ir protesto akcijomis, nauja pensijų reforma, įteisinta praėjusią savaitę Seimo priimtuose įstatymuose, pasak Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidento Žilvino Šilėno, gal šioks toks palengvinimas „Sodrai“, bet ne pensininkams“, – analizuoja žurnalistė Aušra Lėka.

Taip pat „Veide“ skaitykite apie pinigines perlaidas iš užsienio: Lietuvos ekonomikos ir gyventojų priklausomybė nuo perlaidų iš užsienio – didžiausia Europos Sąjungoje: kasmet pervedama daugiau nei milijardas eurų. Šis rodiklis maždaug dvigubai viršija artimiausių mūsų kaimynų skaičius ir siekia 3–4 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Tačiau dabar šis skaičius nuolat mažėja.

Be to, „Veidas“ tęsia rubriką „Jaunieji Lietuvos genijai“ ir siūlo susipažinti su Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abituriente Laura Kondratavičiūte, kuri ketverius gimnazijos metus skynė pergales Lietuvos olimpiadose, o šiuo metu renka egzaminų šimtukus.

Žurnalistės Rimos Janužytės straipsnis – apie nelegalią organų donorystės rinką Kinijoje: ten yra vos apie 2 tūkst. organų donorų (net Lietuvoje – bene dešimt kartų daugiau), bet kiekvienais metais čia atliekama apie 20 tūkst. organų transplantacijų. Dau­gu­ma jų – nelegalios. Dauguma organų paimti prievarta.

Jūratė Kiliulienė siūlo susipažinti su Richardu Schofieldu – britų fotografu, kuris Lietuvoje – 15 metų. Jis užsiima litvakų kultūra ir paveldu. 2014-aisiais jis nominuotas Sugiharos fondo Tolerancijos žmogaus titului.

Šiuos ir daugiau straipsnių rasite ČIAŽurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...