2011 Rugsėjo 23

Premjeras: Lietuva ir Izraelis verčia naują puslapį vystant ekonominius santykius

veidas.lt


Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius Vyriausybėje priėmė Izraelio pramonės, prekybos ir darbo ministrą Shalomą Simhoną. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skirta dvišalių ekonominių santykių perspektyvai aptarti, kalbėta apie Holokausto aukų atminimo metų renginius Lietuvoje, Vyriausybės pastangas susigrąžinti ir saugoti litvakų paveldą, aptarta situacija Artimuosiuose Rytuose.

 

Abu pašnekovai pažymėjo, kad jų susitikimas vyksta atmintiną – Lietuvos žydų genocido dieną. Svečias padėkojo Premjerui už Lietuvos pastangas saugojant žydų tautos atminimą, atstatant istorinį teisingumą. Pasak Izraelio ministro S. Simhono, jam didelį įspūdį paliko ir šiltas jo priėmimas Lietuvoje, ir tai, kad jis akivaizdžiai įsitikino, jog Lietuvai yra svarbi žydų tautos tragedija. Premjeras A. Kubilius patvirtino, kad Lietuva tikrai daug dėmesio skiria žydų tautos tragedijai ir laiko ją visos Lietuvos tragedija. Vyriausybės vadovas priminė, kad šie metai yra paskelbti Holokausto aukų atminimo metais, ir visi pradėti darbai – tiek žydų atminimo išsaugojimo, tiek litvakų paveldo grąžinimo į Lietuvą, kiti projektai – bus tęsiami ir ateityje.

Kalbėdami apie stiprėjantį ekonominį Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimą, abu pašnekovai pasidžiaugė, kad verčiamas naujas bendradarbiavimo puslapis, kad abi šalys unikaliai papildo viena kitą, o turimas potencialas abiejose pusėse gali duoti dar geresnių rezultatų. Premjeras ir ministras daug vilčių deda į naująją Lietuvos ir Izraelio ūkio ministrų darbo grupę, kuri nagrinės abiejų šalių verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtrą. Pašnekovai konstatavo, kad šiuo metu vyksta labai konkretus bendradarbiavimas, paremtas konkrečiais planais, bei pasidžiaugė, kad 50 proc. išaugusios prekybos apimtys turi tendenciją dar didėti.

Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis dėl situacijos Artimuosiuose Rytuose.

 

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (1)

 1. lietuvis lietuvis rašo:

  „ Kodėl žydai buvo persekiojami, dėl savo tikėjimo” , „Talmudas yra žydų religinio mokymo pagrindas” – straipsnis iš knygos „ Faktai kuriuos nuo mūsų slepia vyriausybė ir masinės informavimo priemonės”.

  Taip kaip ir jūs, mes savo laiku galvojome, kad skirtumas tarp žydų ir krikščionių tik tas, kad žydai savo tikėjime remiasi Senuoju Testamentu , o krikščionys Naujuoju. Tiesa yra tokia, kad tikroj
  i žydų biblija yra talmudas. Žydiškoje knygoje „The Mitzbeach” yra teigiama, kad: „ Nėra nieko aukščiau už šventąjį talmudą”.

  Tuo metu, kai žydai demonstruoja visam likusiam pasauliui, kad jie tiki Senuoju Testamentu, realiai jis nėra žydų religijos pagrindas. Jų šventoji knyga yra talmudas.

  Egzistuoja keletas žydų religijos atšakų, tokios kaip: ortodoksai, reformatoriai, liberalieji, konservatoriai, sephardim, ashkanazim, sionistai ir kitos. Tačiau visos šios žydų religijos šakos savo sinagogose naudoja talmudą, panašiai kaip krikščioniškos atšakos naudoja bibliją.

  Talmudas yra sudarytas iš 63 knygų ir 524 skyrių, bei dažnai išleidžiamas 18-oje didelių tomų. Jį parašė rabinai tarp 200 ir 500 mūsų eros metų. Jos turinio pagrindu yra įstatymai, kurie nustato santykius tarp pačių žydų ir tarp žydų ir gojų (ne žydų, pagal talmudą).

  Aštuoni Romos popiežiai pasmerkė talmudą. Protestantiškos bažnyčios įkūrėjas Martinas Liuteris ragino deginti talmudą. Popiežius Klementas VIII pasakė: „visos nedoros talmudo ir kabalos knygos, kaip ir kitos piktybiškos žydų knygos, visada turi būti smerkiamos ir uždraustos, ir šio įstatymo turi būti griežtai laikomasi.”

  Talmude yra teigiama, kad tik žydai yra pilnaverčiai žmonės, o likusieji – gojai (tai reiškia „gyvuliai” arba „ žvėrys”) . Toliau rašomas tekstas jus gali kiek šokiruoti, bet tai yra tikslios( kiek įmanoma verčiant) citatos iš įvairių talmudo dalių.

  1.Sanhedrin 59a :”Užmušti gojų tas pats kas užmušti laukinį gyvūną”.

  2.Aboda Zara 26b :”Net geriausius iš gojų reikia žudyti”.

  3.Sanhedrin 59a :”Gojus įkišęs nosį į įstatymą (talmudą) yra kaltas ir baudžiamas mirtimi”.

  4.Libbre David 37:”Pranešimas gojams, apie mūsų religinius santykius, prilyginama visų žydų nužudymui, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, jie mus pradėtų viešai naikinti”.

  5.Libbre David 37:”Jeigu žydas bus priverstas aiškinti kokias nors rabino knygos ištraukas, jis privalo pateikti, tik melagingus paaiškinimus. Tas, kuris nesilaikys šio įstatymo bus sunaikintas”.

  6.Yebhamoth 11b :”Yra leidžiami lytiniai santykiai su trijų metų mergaite”.

  7.Schabouth Hag 6d :”Žydas gali melagingai žadėti atsikalbinėdamas”.

  8.Hikkoth Akum x1 :”Negelbėkite gojų esant pavojui ar gresiant mirčiai”.

  9.Hikkoth Akum x1 :”Gojams nereikšti geraširdiškumo”.

  10.Chosen Hamm 388, 15 :”Jeigu įrodoma, kad kas nors atidavė izraeliečių pinigus gojams, tai turi būti surastas būdas, tokį žmogų nušluoti nuo žemės paviršiaus.”

  11.Choshen Hamm 266,1 :”Žydas gali pasiimti viską , jei tai priklauso Akumu (gojui). Tas kas gražina nuosavybę gojui nusideda įstatymui, didindamas nusikaltėlių jėgą. Tačiau, tas poelgis vertas pagyrimo, kai jis priverčia krikščionis liaupsinti žydus ir žiūrėti į juos kaip į sąžiningus žmones.”

  12.Szaaloth-Utszabot, The book of Jore Dia 17 :”Žydas gali ir privalo meluodamas prisiekinėti, kai gojai jo klausia ar yra jų knygose kas nors prieš juos.”

  13.Baba Necia 114, 6 :”Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio nacijos ne žmonės, o žvėrys.”

  14.Simeon Haddarsen , fol .56-d :”Kai ateis mesijas kiekvienas žydas turės po 2800 vergų.”

  15. Nidrasch Talpioth , psl 225-L :”Jehova sutvėrė nežydus žmogiškam pavidale, tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai, tai gyvuliai žmogaus pavidale, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį.”

  16.Aboda Sarah 37a :”Prieš trijų metų gojų mergaitę jau gali būti naudojama prievarta.”

  17.Gad Shas 22 :”Žydai gali turėti nežydę merginą , bet negali jos vesti.”

  18.Tosefta Adoba Zara B 5 :”Jeigu gojus užmuša gojų arba žydą jis turi būti baudžiamas, tačiau žydas nužudęs gojų atsakomybėn netraukiamas.”

  19.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 :”leidžiama užmušti atskleidusius žydų kėslus visur, netgi leidžiama juos žudyti dar nepriartėjus prie tiesos .”

  20.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 :”Visų kitų nacijų nuosavybė priklauso žydų nacijai, kuri gali naudotis viskuo be jokių skrupulų.”

  21.Tosefta Aboda ZaraVIII , 5 :”Kaip apibrėžti žodį vagystė? Gojui uždrausta vogti, grobti moteris ir vergus pas kitą gojų arba žydą. Bet žydui gojų atžvilgiu, to daryti neuždrausta.”

  22.Seph.Jp., 92 ,1 :”Dievas davė teisę žydams valdyti visų nacijų kraują ir nuosavybę.”

  23.Schulchan Aruch , Johre Deah , 122 :”Žydui uždrausta gerti vyną iš indo, prie, kurio buvo prisilietęs gojus, nes gojaus prisilietimas galėjo vyną padaryti nešvariu.”

  24.Nedarim 23 b :”Tas, kuris nori, kad jo pažadai duoti kam nors per metus taptų negaliojančiais, tegul pradžioje metų atsistoja ir taria: “Viskas ką aš pažadu per metus yra anuliuojama. Dabar jo pažadai negaliojantys.”

  Galima būtų pateikti kur kas daugiau citatų iš tos iškrypėliškos knygos, bet akivaizdu, kad esmė visgi aiški. Žydai dalyvauja tame, ką galima būtų pavadinti sąmokslu prieš likusią žmoniją. Jie imsis bet kokių priemonių savo kėslams įvykdyti. Jų neįtikėtinai religinis mokymas veda juos ta kryptimi.

  Dėl šio tikėjimo ir norų sekti tokiu religiniu mokymu ir egzistuoja pasaulyje antisemitizmas. Tai akivaizdi priežastis dėl kurios žydų nemėgo visos nacijos, kuriose jie gyveno, tai priežastis dėl kurios jie buvo persekiojami.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...