2011 Balandžio 03

Kolegijos

Lietuvos kolegijos

veidas.lt

"Veido" archyvas

Alytaus kolegija

Alytaus kolegija yra pirmoji valstybinė aukštojo mokslo institucija Pietų Lietuvos regione. Kolegija siekia suteikti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos ūkio reikmes ir naujausių technologijų lygį. Beje, Alytaus kolegija vienintelė Alytaus apskrityje aukštoji mokykla, ne tik rengianti specialistus, bet ir veikianti kaip mokslo taikymo ir tyrimų centras verslininkystės plėtojimo srityje.

Priėmimo komisija: Merkinės g. 2B, Alytus, tel. (8 315) 79 075, interneto svetainė www.akolegija.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Vadybos fakultetas (3 studijų programos)
 • Informacijos ir ryšių technologijos fakultetas (5 studijų programos)
 • Inžinerijos fakultetas (3 studijų programos)

Kauno kolegija

Kauno kolegija – valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, socialinių mokslų, biomedicinos, humanitarinių mokslų ir meno srities specialistus.

Tai viena didžiausių valstybinių aukštųjų mokyklų ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione, šiuo metu čia studijuoja per 8 tūkst. studentų, veikia 7 fakultetai, kai kurios studijų programos realizuojamos Druskininkuose, Tauragėje ir Kėdainiuose.

Priėmimo komisija: Pramonės pr. 20, 141 kab., Kaunas, tel. (8 37) 352 218, interneto svetainė www.kauko.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Ekonomikos ir teisės fakultetas (4 studijų programos)
 • J.Vienožinskio menų fakultetas (6 studijų programos)
 • Kėdainių J.Radvilos fakultetas (3 studijų programos)
 • Kraštotvarkos fakultetas (5 studijų programos)
 • Sveikatos priežiūros fakultetas (11 studijų programų)
 • Technologijų fakultetas (9 studijų programos)
 • Verslo vadybos fakultetas (4 studijų programos)
 • Verslo vadybos fakulteto Druskininkų skyrius (2 studijų programos)
 • Tauragės skyrius (3 studijų programos)

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

2002 m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai įgijus naują aukštosios mokyklos statusą, jos veikla labai suintensyvėjo.

Šiuo metu ši kolegija, modernizavusi studijų metodologiją ir mokymo bazę ES struktūrinių fondų lėšomis, rengia ir perkvalifikuoja miško ūkio, atsinaujinančių išteklių energetikos, hidrotechnikos, želdynų dizaino, rekreacijos, plantacinio ūkio, kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo bei žemėtvarkos specialistus.

Priėmimo komisija: Liepų g 1, Girionys, Kauno r., tel. (8 37) 383 082, interneto puslapis www.kmaik.lt

Studijų programos

 • Miško ūkis
 • Hidrotechnika
 • Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas
 • Rekreacija
 • Želdynų dizainas
 • Žemėtvarka

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

2001 m. Klaipėdos jūreivystės mokykla reorganizuota į Lietuvos jūreivystės kolegiją – aukštąją (neuniversitetinę) jūrininkų mokymo įstaigą. Ši mokykla siekia rengti aukštos kvalifikacijos jūrininkus. Per 60 metų Klaipėdos jūreivystės mokykla yra išleidusi per 11 tūkst. jūreivystės specialistų. Šiuo metu kolegijos mokymo bazė nuolat plėtojama, pritaikant ją prie tarptautinių reikalavimų ir šiuolaikinių jūrų technologijų tendencijų.

Priėmimo komisija: I.Kanto g. 7, 209 kab., Klaipėda, tel. (8 46) 397 248, interneto svetainė www.jajm.lt

Studijų sritys ir programos

 • Socialinių mokslų sritis (2 studijų programos)
 • Technologijų mokslų sritis (2 studijų programos)

Kauno technikos kolegija

Kauno technikos kolegijos ištakos siekia 1920 m., kai to meto Susisiekimo ministerija įkūrė Aukštesniąją technikos mokyklą. O 2002 m. jos pagrindu įkurta Kauno technikos kolegija. Per pastaruosius aštuonerius metus studijuojančiųjų šioje kolegijoje padaugėjo beveik tris kartus ir dabar yra apie 1200.

Priėmimo komisija: Tvirtovės al. 35, Kaunas, tel. (8 37) 308 632, interneto svetainė www.ktk.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Elektromechanikos fakultetas (6 studijų programos)
 • Statybos fakultetas (2 studijų programos)

Klaipėdos valstybinė kolegija

2009 m. Klaipėdos kolegija buvo reorganizuota, prijungta prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos bei pavadinta Klaipėdos valstybine kolegija. Joje rengiami technologijos, fizinių, socialinių, humanitarinių, meno, biomedicinos mokslo sričių specialistai.

Priėmimo komisija: Jaunystės g. 1, Klaipėda, tel. (8 46) 489 132, interneto svetainė www.kvk.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Technologijų fakultetas (9 studijų programos)
 • Socialinių mokslų fakultetas (9 studijų programos)
 • Sveikatos mokslų fakultetas (6 studijų programos)
 • Pedagogikos fakultetas (8 studijų programos)

Panevėžio kolegija

2002 m. reorganizavus Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio Andriaus Domaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą ir Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą įsteigta Panevėžio kolegija.

Dabar ji stengiasi rengti aukštąjį išsilavinimą turinčius specialistus, kurie tenkintų Panevėžio regiono ir šalies socialinius, ekonominius, sveikatos, kultūros bei švietimo poreikius. Šiuo metu kolegijoje studijuoja 2,2 tūkst. jaunuolių, dirba 245 darbuotojai.

Priėmimo komisija: Laisvės a. 23, Panevėžys, tel. (8 45) 460 116, interneto svetainė www.panko.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Verslo ir technologijų (9 studijų programos)
 • Medicinos ir socialinių mokslų (10 studijų programų)
 • Rokiškio filialas (3 studijų programos)

Vilniaus kolegija

Vilniaus kolegija įsteigta 2000 m. reorganizavus tris Vilniaus aukštesniąsias mokyklas. Dabar tai didžiausia Lietuvoje aukštojo neuniversitetinio mokslo institucija, rengianti aukštąjį neuniversitetinį išsimokslinimą turinčius informatikos, elektronikos, chemijos, pramonės inžinerijos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ir kt. krypčių specialistus.

Šiuo metu Vilniaus kolegijoje studijuoja 8,4 tūkst. studentų, dėsto 470 kvalifikuotų dėstytojų, 50 mokslo daktarų, biblioteka turi daugiau nei 300 tūkst. dokumentų, moderniai įrengta 41 laboratorija, veikia 10 praktinio mokymo centrų.

Priėmimo komisija: J.Jasinskio g. 15, Vilnius, tel. (8 5) 219 1600, interneto svetainė www.viko.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Elektronikos ir informatikos (6 studijų programos)
 • Ekonomikos (5 studijų programos)
 • Verslo vadybos (7 studijų programos)
 • Sveikatos priežiūros (6 studijų programos)
 • Agrotechnologijų (5 studijų programos)
 • Pedagogikos (4 studijų programos)
 • Dizaino ir technologijų (6 studijų programos)
 • Menų (4 studijų programos)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2008 m. prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos prijungus Vilniaus technikos kolegiją, ši mokslo įstaiga pavadinta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Dabar tai didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje, turinti per 4 tūkst. studentų. Ji rengia automobilių, geležinkelių ir statybų pramonės inžinierius, taip pat dizainerius ir fotografus. Ši kolegija skelbiasi, kad aukštojo mokslo diplomą ir realių praktinių žinių suteikia per trejus studijų metus.

Informacija stojantiesiems: Antakalnio g. 54, Vilnius, tel. (8 5) 234 2005, interneto svetainė www.vtdko.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Dizaino fakultetas (4 studijų programos)
 • Statybos fakultetas (4 studijų programos)
 • Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas (5 studijų programos)
 • Technikos fakultetas (9 studijų programos)

Šiaulių kolegija

Šiaulių kolegija įsteigta 2002 m., reorganizavus aukštesniąsias technikos ir medicinos mokyklas. Šioje kolegijoje studijuoja per 2,7 tūkst. jaunuolių, juos moko 170 dėstytojų. Kolegija ypač orientuojasi į aukštos kvalifikacijos darbuotojų parengimą Šiaulių regionui.

Informacija stojantiesiems: Aušros al. 40, Šiauliai, tel. (8 41) 523 768, interneto svetainė www.svako.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Verslo ir technologijų fakultetas (18 studijų programų)
 • Sveikatos priežiūros fakultetas (6 studijų programos)

Utenos kolegija

Utenos kolegija – vienintelė Rytų Aukštaitijos aukštoji neuniversitetinė mokykla, įsteigta 2000 m. Šiuo metu kolegija turi 20 regione ir šalyje paklausių studijų programų. Utenos kolegijos vadovai giriasi, kad aukštas absolventų įsidarbinimo lygis yra vienas reikšmingiausių šios kolegijos kokybiškos veiklos rodiklių.

Informacija stojantiesiems: Utenio a. 2, Utena, tel. (8 389) 55 260, interneto svetainė www.utenos-kolegija.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Verslo ir technologijų fakultetas (10 studijų programų)
 • Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetas (10 studijų programų)

Marijampolės kolegija

Marijampolės kolegija įsteigta 2001 m. Ši aukštoji mokykla išsikėlusi tikslą sudaryti sąlygas Lietuvos ir ypač Pietvakarių Lietuvos gyventojams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją. Šiuo metu kolegijoje įgyvendinama 19 studijų programų. Marijampolės kolegijoje studijuoja daugiau nei 1,7 tūkst. studentų, juos moko daugiau nei 150 dėstytojų.

Informacija stojantiesiems: Kudirkos g. 61, Marijampolė, tel. (8 343) 50 750, interneto svetainė www.marko.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Verslo ir technologijų fakultetas (12 studijų programų)
 • Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas (11 studijų programų)

Žemaitijos kolegija

Žemaitijos kolegija veiklą pradėjo 2002 m. Ji veikia trijuose miestuose – Mažeikiuose, Telšiuose ir Rietave. Šioje aukštojoje mokykloje sudaromos sąlygos Lietuvos gyventojams įgyti profesines kvalifikacijas socialinių mokslų, technologijų, biomedicinos, meno ir kitose srityse.

Informacija stojantiesiems: L.Ivinskio 5, Rietavas, tel. (8 448) 68 368, interneto svetainė www.zemko.lt

Fakultetai ir studijų programos

 • Rietavo fakultetas (9 studijų programos)
 • Telšių fakultetas (6 studijų programos)
 • Mažeikių fakultetas (2 studijų programos)

V.A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

V.A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla – privati teisės, tarptautinio verslo vadybos, marketingo vadybos ir turizmo administravimo specialistų ugdymo įstaiga, įkurta 1993 m. kartu su Pensilvanijos biznio institutu (JAV), 2000 m. LR Vyriausybės nutarimu pripažinta aukštąja mokykla. Nuo 2006-ųjų mokykla pervadinta į V.A.Graičiūno aukštąją vadybos mokyklą. Iki šiol ši mokykla išleido per 1,5 tūkst. absolventų.

Informacija stojantiesiems: Laisvės al. 33, Kaunas. tel. (8 37) 320 878, interneto svetainė www.avm.lt

Studijų programos

 • Marketingo vadyba, turizmas, tarptautinis verslas, teisė

Verslo ir vadybos akademija

Verslo ir vadybos akademija – nevalstybinė mokslo ir studijų aukštoji verslo mokykla, siūlanti verslo vadybos studijas (dienines, neakivaizdines, vakarines ir nuotolines).

Pati akademija skelbiasi ne tik rengianti verslo, personalo, finansų, rinkodaros ar informacinių sistemų specialistus, bet ir ugdanti išsilavinusias asmenybes, turinčias savą nuomonę, požiūrį ir gebančias kurti savo ateitį. Ši mokykla išsiskiria savita studijų metodika ir gerais dėstytojų bei studentų santykiais.

Informacija stojantiesiems: J.Basanavičiaus g. 29A, Vilnius, tel. 8 611 54 411, (8 5) 213 36 06, interneto svetainė www.vva.lt

Studijų programos

 • Verslo vadyba

Socialinių mokslų kolegija

Socialinių mokslų kolegija vykdo aukštojo mokslo studijas Vilniuje, Klaipėdoje ir Telšiuose. Šiuo metu šioje kolegijoje studijuoja daugiau nei 2,4 tūkst. jaunuolių, juos moko per 150 dėstytojų. Socialinių mokslų kolegija tapo antra pagal studentų skaičių nevalstybine kolegija Lietuvoje.

Informacija stojantiesiems: Nemuno g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 397 077, interneto svetainė www.smk.lt

Studijų programos

 • Transporto ir logistikos verslas, reklamos kūrimas, teisė, verslo vadyba, tarptautinis verslas, verslo komunikacija, finansai, bankininkystė, programavimas kompiuteriams, tarptautinis verslas (anglų k.)

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla yra nevalstybinė koleginė aukštojo mokslo įstaiga, vykdanti verslo vadybos studijas. Šiandien šioje kolegijoje veikia keturios katedros: Ekonomikos, Vadybos, Teisės bei Bendrųjų dalykų. Iš viso mokykloje verslo vadybą studijuoja per 1,4 tūkst. jaunuolių, dirba apie 70 darbuotojų.

Informacija stojantiesiems: Tilžės g. 46A, Klaipėda, tel. (8 46) 310 214, interneto svetainė www.kvam.lt

Studijų programos

 • Teisė, anglų kalba, verslo vadyba, verslo ekonomika, bankininkystė, finansai, buhalterinė apskaita, tarptautinis verslas

Kolpingo kolegija

Kolpingo kolegija – bendruomeninė, nevalstybinė kolegija, teikianti aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą. Kolegija buvo įkurta 2001 m., siekiant rengti specialistus, humanizuojančius verslo aplinką, reorganizavus Kolpingo aukštesniąją mokyklą. Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir paramos organizacija, vienijanti socialiai atsakingus žmones.

Informacija stojantiesiems: Raguvos g. 7, Kaunas, tel. (8 37) 220 030, interneto svetainė www.kolegija.kolping.lt

Studijų programos

 • Teisė, verslo vadyba, finansai, verslo anglų kalba, socialinis darbas

Šiaurės Lietuvos kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija – tai atvira visuomenei privati aukštoji koleginė mokykla, savo veiklą grindžianti humanistinėmis vertybėmis, teikianti aukštąjį išsilavinimą bei profesinę kvalifikaciją. Šiaurės Lietuvos kolegijoje vykdomos aukštosios nuolatinės (dieninės) ir tęstinės (neakivaizdinės) koleginės studijos.

Informacija stojantiesiems: Tilžės g. 22, Šiauliai, tel. (8 41) 525 100, interneto svetainė www.slk.lt

Studijų programos

 • Teisė, verslo vadyba, finansinių institucijų ekonomika, kompiuterių tinklų administravimas, renginių verslo vadyba, multimedijos technologija

Vakarų Lietuvos verslo kolegija

Vakarų Lietuvos verslo kolegija skelbia, kad jos tikslas yra rengti kvalifikuotus specialistus, turinčius aukštąjį išsilavinimą, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gebančius nuolat socializuotis kintančiomis sąlygomis įvairiose visuomenės veiklos srityse, sudarant sąlygas tęstiniam mokymuisi, organizuojant kvalifikacijos kėlimą, atliekant regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus. Kolegijoje vykdomos nuolatinės ir tęstinės studijos.

Informacija stojantiesiems: Šilutės pl. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 314 304, interneto svetainė www.vlvk.lt

Studijų programos

 • Verslo vadyba, ekonomika, prekybos vadyba, įstaigų ir įmonių administravimas, programavimas kompiuteriams, rekreacijos ir turizmo vadyba, statybos verslo vadyba, teisė ir buhalterinė apskaita

Vilniaus kooperacijos kolegija

Vilniaus kooperacijos kolegija įsteigta 2000 m. buvusios aukštesniosios kooperacijos mokyklos bazėje. Kolegijoje studijuoja daugiau nei pusantro tūkstančio studentų, dirba per 170 darbuotojų. Kolegija turi savo pastatus Vilniuje ir Kaune: mokomuosius korpusus, bendrabučius su valgykla, sporto salę.

Informacija stojantiesiems: Konstitucijos pr. 11, Vilnius, tel. (8 5) 275 0183, interneto svetainė www.vkk.lt

Studijų programos

 • Verslo vadyba, buhalterinė apskaita, informacijos vadyba ir verslo ekonomika

Vilniaus verslo kolegija

Vilniaus verslo kolegija (anksčiau E.Rastenienės kalbų ir vadybos kolegija) veiklą pradėjo 1989 m. kaip viena pirmųjų nevalstybinių aukštųjų mokyklų. 2001 m. jai suteiktas kolegijos statusas. Nuo 2007 m. Vilniaus verslo kolegija – aukštoji akredituota mokykla, turinti teisę suteikti profesinio bakalauro laipsnį baigusiems filologijos, informatikos, vadybos ir verslo administravimo krypčių studijų programas.

Informacija stojantiesiems: Kalvarijų g. 125, Vilnius, tel. (8 5) 215 4884, interneto svetainė www.kolegija.lt

Studijų programos

 • Verslo vadyba, finansai, programavimas ir internetinės technologijos, taikomoji anglų kalba

Vilniaus dizaino kolegija

Vilniaus dizaino kolegija – privati aukštąjį koleginį išsilavinimą teikianti švietimo institucija. Ši mokykla siūlo mokytis interjero ir aprangos dizaino bei taikomosios fotografijos specialybių, įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį lapsnį. Kolegijoje dirba nemažai pripažintų menininkų, pedagogų, mados ir dizaino profesionalų.

Informacija stojantiesiems: Kauno g. 34, Vilnius, tel. (8 5) 261 1121, interneto svetainė www.dizainokolegija.lt

Studijų programos

 • Interjero dizainas, mados dizainas, taikomoji fotografija, grafinis dizainas

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla – akredituota nevalstybinė aukštoji mokykla, teikianti absolventams įvairių studijų krypčių profesinio bakalauro laipsnį.

Mokykla įkurta 1998 m., o nuo 2009 m. vadinama Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla. Dabar ši kolegija ypač didelį dėmesį skiria studijų tarptautiškumui. Visi šios aukštosios mokyklos studentai turi galimybę išvykti į kitas šalis pagal ERASMUS mainų programą.

Informacija stojantiesiems: Laisvės pr. 58, Vilnius, tel. (8 5) 242 6000, interneto svetainė www.ttvam.lt

Studijų programos

 • Buhalterinė apskaita, finansai, reklamos vadyba, rinkodaros vadyba, tarptautinio verslo teisė, teisė, transporto vadyba, turizmo ir viešbučių administravimas, verslo vadyba

Europos humanitarinis universitetas

Europos humanitarinis universitetas (EHU) 1992 m. įkurtas Minske nedidelės grupės intelektualų, metusių iššūkį konservatyvioms sovietinės aukštosios mokyklos tradicijoms. Netrukus EHU tapo vienu svarbiausių nacionalinių aukštojo išsilavinimo internacionalizacijos ir liberalizacijos lyderių Vidurio bei Rytų Europoje.

2004 m. universitetas buvo priverstas nutraukti savo veiklą Baltarusijoje. Tačiau sulaukęs politinio, organizacinio ir finansinio Lietuvos Vyriausybės, Europos Komisijos, kitų Europos šalių, visuomeninių JAV fondų ir organizacijų palaikymo EHU atnaujino savo veiklą Lietuvoje ir nuo 2005 m. siūlo studijuoti bakalauro bei magistro pakopų programas. 2006 m. vasario mėn. Lietuvos Vyriausybė suteikė EHU Lietuvos universiteto statusą.

Informacija stojantiesiems: Tauro g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 263 9650, interneto svetainė www.ehu.lt

Studijų kryptys

 • Žiniasklaida ir komunikacija
 • Tarptautinė teisė
 • Socialinė ir politinė filosofija
 • Šiuolaikinio meno teorija ir praktikos
 • Politikos mokslai ir Europos studijos
 • Kultūros paveldas ir turizmas
 • Medijos ir vizualinis dizainas
 • Baltarusistika: Baltarusijos istorija ir kultūrinė antropologija
Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (1)

 1. XXL XXL rašo:

  man toks jausmas, kad informacija apie kolegijas pateikiama su labai didele sarkazmo doze.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...