2010 Lapkričio 10

Apkalta

Ketvirtadienį Seimas tęs L. Karaliaus ir A. Sacharuko apkaltos procedūrą

veidas.lt

Seimas, susipažinęs su Konstitucinio Teismo išvada, nutarė svarstyti A. Sacharuko ir L. Karaliaus Seimo nario mandato panaikinimo klausimus ir paskyrė svarstymo datą lapkričio 11 d.  A. Sacharukui ir L. Karaliui nedelsiant raštu ir pasirašytinai buvo pranešta apie paskirtą Seimo posėdžio datą ir laiką, kada Konstitucinio Teismo išvados pagrindu bus sprendžiamas jų Seimo nario mandato panaikinimo klausimas. Posėdžio pradžia – 10 val.

Seimo statute nustatyta, kad asmuo, kuriam taikoma apkalta, turi teisę dalyvauti Seimo posėdyje pats ir (ar) per savo advokatą. Jis turi teisę turėti kelis advokatus. Apie pasirinktus advokatus asmuo, kuriam taikoma apkalta, privalo raštu pranešti Seimui ne vėliau kaip likus dviem dienoms iki pirmojo apkaltos proceso Seime posėdžio. Tokiu atveju jie taip pat rašytiniu pranešimu kviečiami į Seimo posėdį.

Kai posėdyje be svarbių priežasčių nedalyvauja asmuo, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokatai, jų nedalyvavimas netrukdo apkaltos bylą nagrinėti Seime.

Vykdant apkaltos procedūrą, Konstitucinio Teismo išvada bei kiti šio ir kitų teismų sprendimai nesvarstomi ir dėl jų teisėtumo bei pagrįstumo nediskutuojama. Sprendžiant asmens, kuriam taikoma apkalta, konstitucinės atsakomybės klausimą, remiamasi minėtuose sprendimuose nustatytais faktais ir pateikta jų juridine kvalifikacija, o šių klausimų tyrimas neatliekamas.

Apkaltos proceso Seime posėdžiams pirmininkauja Seimo Pirmininkas arba vienas iš Seimo Pirmininko pavaduotojų. Apkaltos proceso tvarką nustato Seimo statuto 38 ir 39 skirsnis. Apkaltos proceso posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą rašo Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo paskirtas sekretorius.

Prasidėjus posėdžiui, pirmiausia paaiškinamos apkaltos proceso taisyklės bei išdėstoma Konstitucinio Teismo išvados esmė. Po to posėdžio pirmininkas suteikia žodį posėdžio sekretoriui, kuris praneša Seimui, kas iš apkaltos proceso Seime dalyvių atvyko, taip pat nesančių asmenų neatvykimo priežastis.

Vėliau žodis suteikiamas asmeniui, kuriam taikoma apkalta, arba jo prašymu vienam iš advokatų. Kalbai ir klausimams arba vietoj jo kalbančiam advokatui skiriama po 30 min.

Po asmens, kuriam taikoma apkalta, baigiamojo žodžio Seimo statuto 107 straipsnyje nustatyta tvarka žodis suteikiamas Seimo nariams pasisakyti “už” ir “prieš” ne daugiau kaip po 4 Seimo narius (posėdžio pirmininkas pirmenybę kalbėti suteikia frakcijų seniūnams arba kalbantiesiems frakcijų vardu).

Dėl Seimo nutarimo dėl Seimo narių Aleksandro Sacharuko ir Lino Karaliaus mandato panaikinimo priėmimo bus skelbiamas slaptas balsavimas. Remiantis Konstitucijos 74 straipsniu, Seimo narius, šiurkščiai pažeidusius Konstituciją arba sulaužiusius priesaiką, Seimas gali pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą 3/5 visų narių balsų dauguma.

Pagal Seimo statutą asmuo, kuriam taikoma apkalta, turi teisę bet kurioje apkaltos proceso dalyje, tačiau tik iki balsavimo pradžios, atsistatydinti iš pareigų ar atsisakyti Seimo nario mandato, pateikdamas dėl to pareiškimą raštu. Toks pareiškimas turi būti nedelsiant patenkintas ir asmeniui atsistatydinus apkaltos procesas nutraukiamas ir tai įforminama Seimo nutarimu. Jame nurodoma, kad asmuo, kuriam taikoma apkalta, pateikė pareiškimą atsistatydinti, kad šio asmens pareiškimas tenkinamas ir kad apkaltos procesas Seime nutraukiamas.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...