2011 Rugsėjo 29

ES milijardai 2014–2020 m.: kur Lietuvai protingiausia juos investuoti

veidas.lt


Apie 10 proc. mokslui ir inovacijoms, 30 proc. – žemės ūkiui, 60 proc. – viešajam sektoriui bei viešajai infrastruktūrai.

Maždaug taip pagal sritis ES 2014–2020 m. finansinį pyragą suraikė “Veido” apskritojo stalo diskusijos dalyviai: VšĮ “Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai”, kurios vienas tikslų – užtikrinti, kad būtų efektyviai panaudota ES finansinė parama, valdybos pirmininkas dr. Klaudijus Maniokas, Agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė, Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto Funkcinių nanomedžiagų skyriaus vedėjas, vienas iš nedaugelio mokslininkų, kurie grįžo į Lietuvą po beveik dešimties metų darbo Švedijoje ir Vokietijoje, dr. Ramūnas Valiokas, Laisvosios rinkos instituto ekspertas Vytautas Žukauskas ir “Baltic Vision Group” generalinis sekretorius Tomas Buzas.

2007–2013 m. ES injekcija Lietuvai: nežinom, ką ji davė
Net mažiausia įmonėlė, juo labiau valstybė, ateities strategijas pradeda nuo analizės, kokia ji yra šiandien ir kuo nori tapti įgyvendinusi strateginį planą. Todėl “Veidas” ES pinigų skirstymo perspektyvas aiškintis pradėjo nuo to, kaip valstybės institucijos, besirengdamos naujam etapui, išanalizavo dabartinio laikmečio pamokas.
Daugybė pavienių skaičių ir ataskaitų, kurių be vertimo į žmonių kalbą sunku suprasti, nes daug ką gali “pakišti” po tvarios Europos ar ES vaidmens pasaulyje finansavimo eilute. Žemės ūkio ministerija skaičiuoja savo fondą, Finansų ministerija – kitus, bet net apibendrintų skaičių, kiek iš visų fondų skirta vienai ar kitai sričiai, neapibendrina niekas.
Šįsyk skelbiame struktūrinės paramos ir žemės ūkio fondų lėšas (žr.lentelę). O skaičiuojant pagal tai, kiek ES lėšų skirta atskiroms ministerijoms administruoti, šį etapą ministerijos rikiavosi taip: Žemės ūkio (13 mlrd. Lt), Susisiekimo ir Ūkio (maždaug po 5 mlrd. Lt), Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos (maždaug po 3 mlrd. Lt), Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų (maždaug po 2 mlrd. Lt), kitos – mažiau.
ES lėšų panaudojimo koordinavimo stoką ir “Veido” apskritojo stalo ekspertai įvardijo kaip vieną didžiausių problemų. “Priemonių lyg ir daugybė, pavyzdžiui, įvairiems mokymams skirta labai daug lėšų, bet nepasiekta, kad tai keistų situaciją iš esmės”, – pabrėžia R.Melnikienė.
Vyriausybė nuolat giriasi, kad pagal panaudotas ES lėšas Lietuva patenka į lyderių trejetuką (žr. lentelę). Tačiau “Veido” diskusijos dalyviai vis grįždavo prie pastebėjimo, kad kur kas rečiau kalbama, koks tų europinių milijardų efektyvumas. “Pavyzdžiui, ES parama versle, naudojama kaip kompensacija už blogas verslo sąlygas šalyje, iškraipo konkurenciją, leidžia konkuruoti ne didinant efektyvumą, o rašant projektą ir gaunant ES pinigus. Pinigai dalijami atskiroms įmonėms, o turėtų būti finansuojami bendri infrastruktūros projektai, – konstatuoja V.Žukauskas. – Kita bėda – kad valstybės institucijos, kaip pačios pripažįsta, dažnai į įvairius projektus tikrai neinvestuotų, jei ne ES parama. Bet prie ES lėšų reikia prisidėti ir iš valstybės biudžeto, o tai didina valstybės skolą”, pabrėžia V.Žukauskas.
Pavyzdžiui, 2011 m. valstybės biudžete ES lėšomis vykdomų projektų bendram finansavimui skirta apie … mln. Lt. Be to, įvairios ES fondų lėšų panaudojimo efektyvumo studijos rodo, kad labai svarbu, kokioje aplinkoje vykdomi ES finansuojami projektai: jei šalyje klesti korupcija, papildomi pinigų srautai ją tik padidina.
Laukiamo efekto investicijos neduoda ir dėl gebėjimų ar noro gerai valdyti projektus stygiaus. R.Valiokas prisimena, kad 2004 m., kai grįžo į Lietuvą, čia nebuvo nė vieno kvadratinio metro šiuolaikinių laboratorijų ploto. “Gavę mokslui apie 10 proc. Lietuvai skirtų ES lėšų turėjome šansą iš esmės pakeisti situaciją. Tačiau kaip tos lėšos buvo administruojamos – atskira istorija. Visi penki mokslo, studijų ir verslo slėniai išbarstyti po Lietuvą, paironizuosiu – gal pagal tai, kur kuris profesorius gyvena, kad pėsčias galėtų ateiti į darbą. Nesunku iššifruoti, kur kokie interesai sužaidė. Kai toks investicijų valdymo principas, tokia ir nauda. Žinoma, geriau negu nieko, yra gerų pavyzdžių, bet juk galėjome ES lėšų padedami aplenkti kitas valstybes, nes rytinė Baltijos pakrantė mokslo tyrimų požiūriu yra beveik tuščias laukas”, – apgailestauja R.Valiokas.
Arba, pavyzdžiui, transportas, keliai – kas sakys, kad yra nusistatęs prieš jų tiesimą. Tačiau juk dažnai pas mus milijonai investuojami į kelią, kuriuo per savaitę pravažiuoja keli medžiotojai, o kai kurie judrūs avaringi keliai investicijų taip ir nesulaukia. “Dažnai po gražiais prioritetais slypi nuogi interesai ir mažai pridėtinės vertės”, – pastebi K.Maniokas.
O kaip svarbu efektyviai investuoti ES paramą, rodo ir šios proporcijos: daugiau kaip ketvirtadalis pastarųjų poros metų Lietuvos nacionalinio biudžeto ir apie trečdalį valstybės biudžeto pajamų – ES pinigai.

2014–2020 m.: pinigų mažiau ir didesnę jų dalį EK nori dalyti pati
Išankstiniai būsimos finansinės perspektyvos skaičiai (žr. lentelę) – 12,7 proc. mažesni nei dabartinės, bet Europos Komisija (EK) pasiryžusi juos panaudoti efektyviau. “EK nori daugiau pinigų skirstyti pati visos ES mastu, o ne atiduoti šalims. EK manymu, tai garantuotų didesnę pridėtinę vertę ir orientuotų į rezultatą. Čia yra nemažai tiesos: daug laiko ir pinigų šalys eikvoja strategijoms rengti, tačiau realiai lėšų paskirstymas atspindi partijų svorį valdžioje, daugiausiai dėmesio skiriama lėšoms gauti ir panaudoti, o ne rezultatui. EK siūlo pasirašyti kontraktus tarp EK ir valstybių narių, kuriuose valstybės tiksliau apibrėžtų, ką už tuos pinigus įsipareigoja padaryti”, – siūlomas naujoves vardija K.Maniokas.
Taip lėšos būtų skirstomos skaidriau, tačiau Lietuva galėtų jų ir prarasti, nes, pavyzdžiui, neracionalu visose ES šalyse kurti panašią mokslo infrastruktūrą, o ne vienoje ES šalyje yra tokių centrų, kuriuos mes tik kuriame.

Lietuvos prioritetas panaudojant 2014–2020 m. ES lėšas: “Veido” ekspertai siūlo viešąjį sektorių

K.Maniokas primena, kad naujojo ES finansinio laikotarpio šūkis tas pats – mokslas ir inovacijos, o ši programa net lenkia ir žemės ūkį, kuriam pinigai skiriami atskiru fondu, iki 2013 m. sudarančiu apie 40 proc. visų ES fondų lėšų. Parama žemės ūkiui ES svarbi sprendžiant ne tik didėjančio žemės ūkio produktų poreikį, bet ir socialines kaimo problemas.
R.Melnikienė mano, kad šiuo finansavimo laikotarpiu iš tiesų daug investuota į žemės ūkio įrenginius, ir to reikėjo, nes technika Lietuvoje buvo labai susidėvėjusi ir pasenusi. Bet mažiesiems gamintojams kaime šis paramos būdas buvo labai nepalankus, nes jie nebuvo pajėgūs įsigyti didelio turto.
“Naujuoju finansavimo laikotarpiu kaimo politika turi būti orientuota į kuo didesnę ES lėšų sklaidą – kur kas efektyvesnės investicijos į žemės ūkio viešąją infrastruktūrą. Jos padėtų išsilaikyti kaime smulkiajam verslui, nes dideli ir taip stiprūs. Mums labai reikia skatinti verslumą, nes tik taip galime nors kiek amortizuoti atskirų Lietuvos regionų vystymosi skirtumus ir išsaugoti juose žmones. Jei ES paramos prašė penki ūkininkai, bet gavo trys, jie tapo stambesni, tačiau klausimas, ar konkurencingesni Europoje, o kiti du bankrutavo ir jiems reikia mokėti bedarbio išmokas. Kaip padalyti paramą, kad visi penki ūkiai taptų konkurencingesni? Investuoti į infrastruktūrą. Reikia kurti ir integruoto požiūrio, o ne ūkio sektorių priešpriešos strategiją, suvokti, kad, pavyzdžiui, mokslas tarnauja visam šalies ūkiui, inovacijos leidžia sukurti didesnę pridėtinę vertę, leidžia žmonėms daugiau uždirbti”, – aiškina R.Melnikienė.
Žinoma, Lietuvos dar laukia didysis mūšis, kad mūsų žemdirbiai gautų analogiško dydžio tiesiogines išmokas, kokias gauna didžiosios ES šalys.
ES struktūrinių fondų dalybose didžiausia konkurencija – tarp mokslo ir vadinamosios sunkiosios infrastruktūros (kelių, energetikos etc.), pirmavusios šiuo laikotarpiu. “Lietuvoje per septynerius narystės ES metus daugiausiai struktūrinių fondų investicijų būta į fizinę infrastruktūrą, ir daugelis jų buvo reikalingos. Bet dabar reikia galvoti, kas svarbiau. Dalis tokių investicijų reikalinga, nes mūsų fizinė infrastruktūra gerokai skiriasi nuo ES vidurkio, ir tą gerai matome nuvažiavę net iki Lenkijos vakarinės dalies. Kita vertus, reikia galvoti ir apie naujesnio pobūdžio investicijas, pavyzdžiui, į miestų infrastruktūrą, ką darė daugelis ES senbuvių”, – dėsto K.Maniokas.
V.Žukausko įsitikinimu, naujuoju ES finansiniu laikotarpiu reikia remti ne atskirus verslus, o tuos sektorius, kurie laikomi viešosiomis gėrybėmis: švietimo, sveikatos, viešosios infrastruktūros – tai, ką laikome valstybės funkcijomis. Taip būtų mažiau iškreipiama konkurencinė aplinka, be to, jei ES lėšomis šie sektoriai būtų pagaliau reformuoti (o tai padaryti būtina), sumažėtų valstybės išlaidų jiems ir atsirastų galimybė mažinti mokesčių naštą.
O štai mokslui ir inovacijoms, kaip sutarė visi kalbinti pašnekovai, užtektų 10 proc. “Šis regionas linksta į inovacijas, produktus ir paslaugas, kurios gimsta iš žinojimo. Turėtume sukurti mokslo infrastruktūrą, kad taptume bendro Šiaurės regiono dalimi. Manau, 10 proc. inovacijoms ir mokslui būtų geras skaičius, tiesa, jei būtų sėkmingai suvaldytas”, – pritaria R.Valiokas.
“Plėtoti mokslą – kilnus tikslas, tačiau kol neturime efektyvių patikrintų priemonių, kaip jį pasiekti, klausimas, ar į tai reikia investuoti daugiau nei 10 proc. Kitas struktūrinių fondų lėšas reikia skirti transporto, sveikatos, švietimo, energetikos infrastruktūrai, o ketvirtadalį šių lėšų – gebėjimams ugdyti. Aš – už stambesnius tokius projektus ir kad būtų rimtos projektų valdymo komandos”, – sako K.Maniokas.
Jo manymu, verslo subsidijomis remti tikrai nebereikia – geriau tai daryti lengvatinių paskolų pavidalu. Toks sutarimas EK daugmaž yra, bet Lietuvoje pramonininkai siūlo ir toliau statyti gamyklas iš subsidijų. “Manau, laikas tai daryti jau praėjo. Nauji iššūkiai esant dabartinei situacijai – kaip spręsti problemas, susijusias su emigracija, nedarbu”, – tvirtina K.Maniokas.
Paramos formą, skambiai vadinamą finansine inžinerija, o iš tikrųjų – vietoj subsidijų teikiant paskolas, reikėtų naudoti ne tik privačiam, bet ir viešajam sektoriui remti, taip verčiant daugiau galvoti apie investicijų atsiperkamumą. “Štai pristatėme sporto arenų už pusę milijardo, trys savaitės krepšinio šventės baigėsi, o pagirios bus sunkios ir daugeliui metų – arenos prašo viešųjų pinigų, o ne juos generuoja. Ir tokių neproduktyvių investicijų daug. Jas vadinu Graikijos fenomenu, nes esu įsitikinęs, kad didelė dalis dabartinių šios šalies problemų susijusios su ES struktūrine pagalba, kurios Graikija gavo labai daug: vienintelė iš visų ES šalių – per 4 proc. šalies BVP. Tačiau daug investicijų buvo neproduktyvios – atvirkščiai, reikalaujančios finansinio palaikymo iš valstybės ar municipalitetų biudžeto, o tai skatina skolintis. Reikia griežtesnės finansinės drausmės, esminis klausimas – ar investicijos gali atsipirkti”, – pabrėžia K.Maniokas.
T.Buzo manymu, derėtų mažinti ne paramą verslui apskritai, bet investicijas į fizinį turtą. “Visų pirma turėtų eiti ne parama, o verslo konceptas, suvokimas, kaip verslas turi plėtotis, kaip jis gali konkuruoti tarptautiniu mastu. Tai niša, kurioje galima panaudoti ES struktūrinių fondų pinigus, nors geram verslo konceptui ir privačių lėšų pritraukimas neturėtų būti problema. Taigi, pirma, reikia investuoti į tarptautinėje rinkoje konkurencingą verslo planą, antra, į bendradarbiavimą su mokslininkais, nes trūksta gerų galimybių studijų apie mūsų išskirtinumą tarptautinėje rinkoje, trečia, reikia rizikos kapitalo kontrolės”, – vardija T.Buzas.
ES pinigai turi didinti mūsų konkurencingumą, todėl svarbiausia – rasti mūsų išskirtinumo nišas ir tam skirti daugiau pajėgumų bei lėšų.

Ar žinome, kuo norime būti
Didžiausi mūšiai dėl 2014–2020 m. ES milijardų vyks kitąmet. Lietuvoje ministerijos jau teikia savo pageidavimus, dirba šiems klausimams svarstyti sudaryta komisija. Tiesa, premjeras per savo patarėją Virgį Valentinavičių pareiškė, kad dar anksti apie tai kalbėti. Kažin ar tikrai taip.
“Kai nėra aiškios politinės valios, neprognozuojami ir nestrateguojami aiškūs valstybės prioritetai, tada ES lėšas ir pasidalija pavieniai politikai bei interesų grupės. Taip vyksta ne tik Lietuvoje – ir kitose šalyse. ES lėšų skirstymas turėtų būti labiau nukreiptas į kokį aiškesnį tikslą ir rezultatyvumą”, – neabejoja K.Maniokas.
R.Melnikienė pabrėžia, kad dabartiniu finansavimo laikotarpiu siekta padidinti atskirų ūkio subjektų konkurencingumą, o per ateinantį reikėtų suvokti, kad turime konkuruoti kaip regionas, kaip tai daro Šiaurės šalys, labai aiškiai suvokę savo interesą ir identifikavę savo privalumus. O tam reikia aiškiai nusistatyti strategiją. “Ar neturime idėjų, nes esame neturtingi, ar esame neturtingi, nes neturime idėjų? Turime išgryninti valstybės prioritetus, tačiau jų parinkimas turi būti naudingas didelei daliai žmonių. Ar galime šiandien atsakyti į klausimą, kokius Lietuvos žmonių poreikius tenkinome ES pinigais? Kokia dalis žmonių pajuto jų naudą?” – retoriškai klausia R.Melnikienė.
O R.Valiokas visą diskusiją apibūdina tokiais žodžiais: “Jei nenorime dar vieną etapą tiesiog išleisti ES pinigus ar jais pramisti, o norime sukurti tai, kas toliau generuotų darbo vietas, trauktų čia žmones ir investicijas, darytų valstybę klestinčią, tokią, kurioje pagaliau žmonės norėtų gyventi, reikia tais pinigais kurti “žadintuvo skambutį” – duoti pasauliui signalą, kad čia kažkas vyksta, kad esame kažkuo išskirtiniai, patrauklūs investuotojams. Privalumų mes tikrai turime nemažai. Rinkos rizikos kapitalistai ieško, kur įdėti pinigus, tik reikia jiems siųsti signalus, o kokius – turime apsispręsti patys.”
Finansų ministerija: “Prioritetų dokumentai – kitąmet”
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje buvo nustatytos trys prioritetinės kryptys: produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei, konkurencinga ekonomika, gyvenimo kokybė ir sanglauda. Šiuo metu įgyvendinama arba jau įgyvendinta projektų, kuriems skirtas finansavimas sudaro apie 70 proc. visos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos.
Sparčiau įgyvendinami transporto, verslo produktyvumo ir verslo aplinkos, užimtumo bei socialinės aprėpties gerinimo, lėčiau – švietimo, ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirtų mokslinių tyrimų projektai. Tačiau tai nėra efektyvumo ar neefektyvumo įrodymas. Dažniausiai lėšų panaudojimo spartą lemia skirtingos priežastys – projektų specifiškumas, administraciniai gebėjimai, viešųjų pirkimų vykdymas ir pan.
Siekiant užtikrinti sėkmingą Lietuvos pasirengimą panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą, Vyriausybės nutarimu sudaryta komisija šiems klausimams spręsti. Šių metų pabaigoje EK turėtų pateikti siūlymus dėl ES sanglaudos politikos reglamentų, po to Lietuvoje bus rengiami 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų projektai. Jie turi būti parengti 2012 m. antrąjį pusmetį. Konkrečios Lietuvai teksiančios sumos nežinomos – EK dar nėra pateikusi metodikos, kaip bus skaičiuojamos lėšos kiekvienai šaliai.

Premjero atstovas: “Kalbėti anksti”
Virginijus Valentinavičius, ministro pirmininko, konservatorių lyderio Andriaus Kubiliaus patarėjas:
“Apie konservatorių prioritetus dėl kitos ES finansinės perspektyvos kalbėti dar tikrai anksti. Kiek žinau, TS dar nėra išdiskutavusi šio klausimo, premjeras savo pasisakymuose yra minėjęs, kad kitoje perspektyvoje svarbu daugiau dėmesio skirti mokslui, kultūrai ir regionams, bet tai labiau pasiūlymai diskusijai, negu galutinė pozicija.”

Opozicijos atstovas: “Mokslui, ūkio plėtrai, energetikos projektams”

Algirdas Butkevičius, Socialdemokratų partijos pirmininkas:
“Paisant elementarių vadybos taisyklių, ES lėšas reikia paskirstyti pagal numatytą Lietuvos ilgalaikę ekonominio vystymosi strategiją. Jos turi būti panaudotos investicijoms į ūkio plėtrą ten, kur paskatintų didžiausią kapitalo grąžą, sukurtų darbo vietų. Taip pat reikia remti smulkųjį ir vidutinį verslą – be to kalbėti apie valstybės sėkmę neįmanoma.
Viena prioritetinių sričių – inovacijos, mokslas, nes turime didinti šalies konkurencingumą. Atskiras ES finansavimas tenka žemės ūkiui – čia reikia kovoti dėl panašaus dydžio išmokų, kokias gauna Prancūzijos ar Vokietijos žemdirbiai. Svarbūs strateginiai energetikos projektai, šilumos energijos gamybos pertvarka, nuo dujų pereinant prie biomasės, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbų finansavimas. ES lėšų labai reikia ir transporto sektoriui.”

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (43)

 1. agitpropas agitpropas rašo:

  O nuotraukėlė primena sovietinį “agitpropą”. Iki susivėmimo viskas dirbtina, surikiuota…

 2. Natchaya พาลา -en Natchaya พาลา -en rašo:

  Dėmesio!

  Ar Jūs ieškote dėl paskolos pradėti verslą, paskolą pirkti būstą, kokio tipo paskolos jums reikia? Tada tai jūsų galimybė, mes suteikiame paskolas iš įvairių rūšių, pavyzdžiui, asmeninės paskolos, hipotekos paskolos, verslo paskolos, ir tt, kad griežtas ir suinteresuoti žmonės labai mažomis palūkanų norma 2%.

  Susisiekite su mumis dabar elektroniniu paštu :: info.beaconloansfirm@gmail.com

  Nepraleiskite šios puiki proga! AČIŪ

  Natchaya Pala-lt.
  Info.beaconloansfirm@gmail.com

 3. Mr.Anthony Dave Mr.Anthony Dave rašo:

  Ar jums reikia skubios paskolos?
  * Labai greitai ir skubus pervedimas į jūsų banko sąskaitą
  * Grąžinimas prasideda devynis mėnesius po to, kai gausite pinigais savo

  banko sąskaita
  * Žemas palūkanų norma 2%
  * Ilgalaikis grąžinimas (1-30 metų) trukmė
  * Lankstus paskolų terminai ir Mėnesinė įmoka
  *. Kiek laiko tai užtruks finansuoti? Pateikę paraišką paskolai gauti,

  Galite tikėtis, kad preliminaraus atsakymo mažiau nei 24 valandas ir

  finansavimas per 7296 valandų po informacijos gavimo, turime

  iš jūsų.

  Susisiekite su teisėtas ir licencijuotas paskolos Bendrovės įstatinio
  kad finansinė pagalba kitose šalyse.
  Norėdami gauti daugiau informacijos ir paskolos paraiškos formą, per sąlytį dabar

  pašto adresas: trustloan87@gmail.com

  Geriausi atžvilgiu
  Mr.Anthony Deivis.
  Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas (CEO)
  Patikos paskola Įmonės

 4. kajus kajus rašo:

  Europos Sąjungos parama verslui ir kaimui — išnaudokite visas galimybes ir susikurkite tvirtą rytojų. http://www.innoeragroup.lt/es-parama

 5. Ponia Nora Ponia Nora rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolą? Ar jums skolos? jums reikia skubiai paskolą finansuoti savo verslą ?, jums buvo atimta jūsų banke, nerimauti ne daugiau, mūsų paslaugos yra greitas, paprastas ir saugus paskolas dabar bet kokiomis aplinkybėmis. Skolintis iki 2,000 euro – 1,000.000 eurą Šiandien! Susisiekite su mumis ir paskolų informacijos šiuo adresu: noramildred.loan@hotmail.com

  Pastaba: Jūs tikėtis preliminarų atsakymo ir finansavimo per 24 valandas

  Linkėjimai.
  Ponia Nora

 6. Rev Allen Rev Allen rašo:

  Ar jūs ieškote lėšų atsiskaityti kreditus ir skolas? Ar jums rasti sau bėdų su neapmokėtų sąskaitų tiek ir nežinau, kuriuo keliu eiti ar kur kreiptis? Ką apie ieškant patikimų skolos konsolidavimas įmonė, kuri gali padėti jums sumažinti Mėnesio įmoka kad turėsite prieinamą grąžinimo galimybes, taip pat pirtis kvėpuoti, kai ji ateina į mėnesio pabaigoje ir vekseliai reikia gauti mokamas? Allenas finansų tarnyba Limited “yra answer.Email {allenfinancial@dr.com arba allenfinancia@gmail.com)

 7. pedroazevedo pedroazevedo rašo:

  GEROS NAUJIENOS; Ieškote finansinės paramos? Reikia skubiai paskolą mokėti Jūsų sąskaitas ar skolos? Tai galimybė ieškote. Mes siūlome visas Tipai paskolos, pavyzdžiui, įmonės paskolų, automobilių paskolos, rizikos Kapitalas, būsto paskolos, studentų paskolų ar jūsų pasirinkimas paskola 2% Palūkanų norma. Suinteresuoti asmenys turėtų susisiekti su mumis šiuo elektroninio pašto Adresas: pedroazevedo532@gmail.com

 8. JIM BUFFER JIM BUFFER rašo:

  Kreiptis dėl paskolos greitas ir patogus būdas apmokėti sąskaitas ir finansuoti savo projektą pigiausiai palūkanų norma 3% susisiekite su mumis šiandien elektroniniu atnaujinimas: trustfunds804@outlook.com. Paskola reikia paskolos pasiūlymas mūsų minimalus yra 1,000.00 pasirinkimas skolinimosi jokių pinigų, aš esu sertifikuota registracija ir skolintojai Legit, galite susisiekti su mumis šiandien, jei jus domina. Norint gauti šią paskolą, susisiekite su manimi daugiau informacijos apie paskolos procesą kaip sąlygų paskolos ir paskolos sumos bus perduota jums. Man reikia jūsų skubiai reaguoti, jei jus domina

 9. SITI AMINAH SITI AMINAH rašo:

  Sveiki, mano vardas yra Siti Aminah iš Indonezijos, prašome siūlau visiems čia turėtų būti labai atsargūs, nes yra tiek daug padirbtų paskolos skolintojų internete, tačiau jie vis dar realių į netikrą paskola bendrovei. Aš jau scammed pagal 4 skirtingų paskolų skolintojus, aš praradau daug pinigų, nes aš ieškojau paskolos nuo savo įmonę. Aš beveik mirė procese, nes aš buvo suimtas žmonių už tai, kad skolos.

  Aš beveik pasidaviau, kol aš paklausiau draugo, kuris įvedė mane į pradinę paskolą skolintojui ir labai patikima kompanija, kuri yra gimtoji Alicia Radu, kuris gavo mano paskola 800 milijonų rupija Indonezijos per mažiau nei 24 valandas be jokio spaudimo ir patarimų mažas palūkanų norma 2%. Buvau labai nustebęs, kai patikrino mano banko sąskaitą ir nustatė, kad paskolos suma prašiau buvo perkeltas į mano banko sąskaitą be jokio vėlavimo ar nusivylimą, kad aš pažadėjau, kad aš norėčiau pasidalinti gerąją naujieną, kad žmonės galėtų gauti paskolą lengvai be spaudimo mama Alicia Radu

  Noriu pasitikėti Gimtoji Alicia Radu visa širdimi, nes ji yra labai naudinga mano gyvenime ir mano finansinės gyvenime. Jūs turite skaičiuoti sau labai pasisekė, kad turi galimybę skaityti šį liudijimą šiandien. Taigi, jei jums reikia paskolos, susisiekite su motina Alicia Radu elektroniniu paštu: (aliciaradu260@gmail.com)
  Taip pat galite susisiekti su manimi per mano elektroninio pašto adresą: (sitiaminah6749@gmail.com), jei reikia informacijos apie tai, kaip aš gavau mano paskolą iš motinos Alicia Radu, esate labai laisvai susisiekti su manimi ir aš mielai jums atsakys, nes jūs taip pat gali padėti kiti po to, kai gavo savo paskolą.

 10. Cornells Hendricks Cornells Hendricks rašo:

  DĖMESIO:

  Mes esame sertifikuoti paskolų Skolintojas remiantis worldwide.We išjungti visus paskolos rūšių tiek asmeninės ir hipotekos paskolos žmonių visame pasaulyje, suinteresuotas asmuo turėtų susisiekti su manimi per: wfs.info.s@gmail.com

  linkėjimai
  Cornells Hendricks
  Finansavimas direktorius.

 11. Gina Acampora Gina Acampora rašo:

  Sveiki visi, mano vardas yra Gina Acampora, šiandien aš kalbėjau kaip laimingiausias žmogus visame laukiniame pasaulyje, ir aš pasakiau savimi, kad bet koks skolintojas, kuris išgelbės mano šeimą nuo prastos situacijos, pasakysiu vardą visam laukiniam pasauliui ir Aš taip džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad mano šeima sugrįžta gerai, nes turėjau paskolą 100 000 JAV dolerių, kad galėčiau visą gyvenimą pradėti dėl savo profesijos, nes aš esu viena mama, su 4 vaikais ir visame pasaulyje atrodė Kaip jis buvo pakabintas ant manęs, kol aš susitiko su Dievu siunčia paskolos kompanija, kuri pakeitė mano gyvenimą ir mano šeimos, Dievo baiminanti firma, Nora Mildred, ji buvo gelbėtojas Dievas išsiųstas, kad išgelbėti savo šeimą, ir iš pradžių maniau, kad tai nebuvo Bus galima, kol negaus paskolos 100 000 JAV dolerių, ir aš patarčiau bet kuriam asmeniui, kuriam iš tikrųjų reikia paskolos, susisiekti su ponia Nora Mildred elektroniniu paštu. noramildred.loan@hotmail.com, nes jis yra labiausiai suprantamas ir nuoširdus paskolų paslaugos

 12. HELEN WILSON HELEN WILSON rašo:

  VISIEMS VISOS LAIKO PASIŪLYMAI (TAIKOMA DABAR)

  Sveikinimai
  Mano vardas yra Helen Wilson, paskolos davėjas, kurio paskolų bendrovė siūlo 100% patikimas ir patikimas gyvenimo laiko finansines galimybes.
  Ieškote tikros paskolos? Ar jums reikia pinigų, kad pradėtumėte verslą ar pagerintumėte savo finansus, ar bankai ar kitos finansų įstaigos jas atmetė? “HELEN LOAN FIRM” yra čia, kad jūsų finansinės problemos atitiktų praeitį. Esu patikimas, patikimas ir skaidrus skolintojas, kuris siūlo bet kokios rūšies paskolą už mažą ir prieinamą 2% palūkanų normą, ir aš būsiu laimingas ir norintis jums šiandien pasiūlyti paskolą, kad gautumėte daugiau informacijos, susisiekite su manimi el. Paštu (helenwilson719@gmail.com).
  Ačiū.

 13. magret james magret james rašo:

  Sveiki,
  Ar jums reikia skubios paskolos? Ar esate skolingas? Ar turite blogą kreditą? ar bankai atmetami, ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte savo verslą? Mes suteikiame paskolas žmonėms, nepaisant jų blogų / blogų kredito balų. Mes suteikiame tiek verslo, tiek asmenines paskolas, kurių ilgalaikė ir trumpalaikė trukmė yra jūsų pasirinkta, su maža palūkanų norma 2% per metus asmenims ir įmonėms. Mūsų paskolų programuotojas yra greitas ir patikimas, taikomas šiandien ir gauna jūsų momentinį atsakymą. Mūsų paskolos yra gerai apdraustos, 100% garantuotos ir klientai užtikrina maksimalų saugumą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis per mūsų el. Pašto adresą: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  El. Paštas: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  Ponia Magret james MD / generalinis direktorius

 14. Christian Calvin Christian Calvin rašo:

  Sveiki,
  Mano vardas yra krikščionis Calvin
  Visų pirma, aš pagirti saugumo jausmą, nes man buvo apgauti internete, kol draugas, gavęs paskolą, susiejo mane su el. Paštu: (oliviadaniel93@gmail.com)

  Kai aš pateikiau savo asmens tapatybės kortelės kopiją ir savo sąskaitos duomenis, mano paskola buvo patvirtinta, tai buvo neįtikėtinas, maniau, kad tai būtų tokia pati kaip ir kiti, kurie paėmė pinigus ir niekada apie juos negirdėjo, aš gavau paskolą praėjus maždaug valandai, mano bankas paskambino “TAIP”, kad mano paskyroje buvo indėlis.

  Jie yra tikri, viskas, ko jums reikia padaryti, tai vadovaukitės instrukcijomis ir paraiškų teikimo procesu
   bendrovė yra gera kompanija, jie man padėjo, kai man buvo reikalingi pinigai, todėl aš liudiju apie savo gerus darbus … prašau, kai jūs pagaliau gausite paskolą, įsitikinkite, kad jūs taip pat informuojate žmones apie gerą šios bendrovės darbą , todėl jie nebus nukentėję nuo melagingų ir bevertinių žmonių, kurie vadina save korporaciniais kreditoriais, rankas, o jie tik apgauti ir didinti skausmą žmonėse.
  galite susisiekti su manimi per gmail: (christiancalvin200@gmail.com), jei jums reikia papildomos informacijos

 15. Charles Din Charles Din rašo:

  Hello

  Do you need a loan of any kind? We offer all types of loan at a low
  interest rate of 2%

  So please, if you need a loan today kindly write us now at
  charles_din@hotmail.com with the below for more information:

  Full name:…
  Country: ….
  Required Amount: …
  Duration: ….
  Phone: ….

  Please reply to charles_din@hotmail.com for more information.
  Mr. Charles Din

 16. Guillermo jose manuelis Guillermo jose manuelis rašo:

  Kaip aš gavau 50 000 eurų eurų paskolą per 24 valandas nuo “OLIvia” PASKOLOS KOMPANIJOS, kai susisiekiau su paskolos bendrovės vadovu Niklasu, pasakiau jam savo planą ir sutinku su jomis sąlygų ir sąlygų bei padariau tai, ko jis paprašo, per 24 valandas gavau paskolą savo sąskaitoje be atidėjimo.
  jie yra gera kompanija, kurią reikia žinoti, jei perskaitysite, pasidalink ją su savo draugais ir šeima
  susisiekite su paskolos bendrove el. paštu (olivialoan.co.info@gmail.com)

  aš esu ponas Guillermo jose manuelis

 17. Jean Carlos Jean Carlos rašo:

  Ar jums reikia skubios paskolos, kad sumokėtumėte sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su Jean Carlosu Creditplusfinance11@gmail.com

 18. Jean Carlos Jean Carlos rašo:

  Ar jums reikia paskolos?

  Ar esate verslo vyras ar moteris? Ar jums reikia lėšų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos, kad išskaitytumėte savo skolą, sumokėtumėte savo sąskaitas ar pradėtumėte gražų verslą? Ar jums reikia lėšų savo projektui finansuoti? El. Paštas: (Creditplusfinance11@gmail.com arba Whatsapp +16234044993) Mes siūlome garantuotas paskolos paslaugas bet kokia suma ir bet kuriai pasaulio daliai (asmenims, įmonėms, nekilnojamojo turto agentams ir korporacinėms įmonėms) už mūsų puikią 3% palūkanų normą. Norėdami gauti paraišką ir gauti daugiau informacijos, siųskite atsakymus į šį el. Pašto adresą: {Creditplusfinance11@gmail.com arba Whatsapp +16234044993}

  Štai keletas sričių, kurias galime jums padėti

  * Finansinis
  * Verslo paskolos
  * Asmeninė paskola
  * Investicinė paskola
  * Auto paskola
  * Statybos paskolos
  * Skolos konsolidavimas
  * Kredito linija
  * Paskolos nuoma
  * Antrasis hipoteka
  * Kredito išpirkimas
  * Automobilių paskolos
  * Hipoteka
  * Refinansavimo paskolos
  * Studentų paskolos

  El. Paštas: Creditplusfinance11@gmail.com
  WhatsApp +16234044993

 19. Jean Carlos Jean Carlos rašo:

  Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą ( Creditplusfinance11@gmail.com arba Whatsapp +16234044993 ). Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir įstaigoms 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolą rimtiems asmenims, norintiems gauti paskolą, jei susidomėjote, susisiekite su šiuo el. Pašto adresu: Creditplusfinance11@gmail.com arba WhatsApp +16234044993

 20. Anderson Morris Anderson Morris rašo:

  Ar jums reikia paskolos sumokėti sąskaitą ar jums reikia pinigų, kad pradėtumėte savo verslą, susisiekite su mumis, nes mes suteikiame paskolą mažiausiai 2% palūkanų normų, taip pat suteikiame ilgalaikę ir trumpalaikę paskolą, norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu andmoris38@gmail.com arba apsilankykite mūsų tinklalapyje https://andmoris38.wixsite.com/morrisplc

 21. Angga Angga rašo:

  Sveiki visi,

  Aš esu privatus skolintojas, aš siūlau paskolą 2 proc. Tai yra teisėta bendrovė, turinti garbę ir skirtumą. Mes esame pasiruošę padėti jums išspręsti bet kokią finansinę problemą, kurią esame, mes siūlome visas paskolos rūšis, taigi, jei jus domina paskolos pasiūlymas Prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: (anggadiman1@gmail.com)

  Taip pat pateikite išsamią informaciją, kad galėtume nedelsdami pradėti paskolą.

  Vardas:
  Reikalinga suma:
  Trukmė: a
  Šalis:
  Paskolos tikslas:
  Mėnesinės pajamos:
  Telefono numeris:

  Susisiekite su mumis naudodami pirmiau pateiktą informaciją apie mūsų el. Laišką: anggadiman1@gmail.com

  Pagarbiai jums visiems.

 22. Jean Carlos Jean Carlos rašo:

  Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą. Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir juridiniams asmenims 3% palūkanų normos. Aš atidavau paskolą rimtiems žmonėms, kurie nori paskolos, jei norėtumėte sužinoti šį el. Laišką: Creditplusfinance11@gmail.com

 23. LARRY ELLISON LARRY ELLISON rašo:

  Ar jums reikia tikros paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su ponu Larry Ellisonu adresu {Larryellisonfinance@gmail.com}

  El. Paštas: Larryellisonfinance@gmail.com

 24. JIM BUFFER JIM BUFFER rašo:

  Ar esate verslo vyras ar moteris? Ar jums reikia lėšų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos, kad išskaitytumėte savo skolą, sumokėtumėte savo sąskaitas ar pradėtumėte gražų verslą? Ar jums reikia lėšų savo projektui finansuoti? El. Paštas: (trustfunds804@outlook.com) Mes siūlome garantuotas paskolos paslaugas bet kokia suma ir bet kuriai pasaulio daliai (asmenims, įmonėms, nekilnojamojo turto agentams ir korporacinėms įmonėms) pagal mūsų puikią 3% palūkanų normą. Norėdami gauti paraišką ir gauti daugiau informacijos, siųskite atsakymus į šį el. Pašto adresą: {trustfunds804@outlook.com}

 25. Jean Carlos Jean Carlos rašo:

  Ar jums reikia skubios paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su Jean Carlosu ( creditplusfinance11@gmail.com ),

 26. Rafaelem Pedro Rafaelem Pedro rašo:

  Aš esu pastorius Manuelis Rafaelas Pedro, Jameson Finance tikrai palaimino mane ir mano bažnyčios narį. jis suteikė bažnyčiai paskolą vykstančiam statybos projektui. ačiū ponas Theodoras, ar Dievas tęsis palaiminti ir įtvirtinti tave. Nedvejodami kreipkitės į Jameson Finance el. paštu: theodorejamesonfinance@hotmail.com

 27. demetrios demetrios rašo:

  Ar esate bet kokių finansinių sunkumų? Ar jums reikia paskolos, kad išvalytumėte savo skolas? Ar ketinate padidinti savo finansus? Esate verslininkas, kuris nori išplėsti savo įmonę. Esate prašomi susisiekti su tikrąja didvyriu, pasitikėjimu ir veiksmingomis paskolomis suteikiančioms įmonėms. Aš gavau išsilavinimą tiek asmenims, tiek vyriausybei už didelio efektyvumo.

  Paslaugos apima:
  * Asmeniniai paskolai (saugi ir neapdrausta)
  * Verslo paskolos (saugi ir neapdrausta)
  * Namų tobulinimas
  * Inventoriaus paskolos
  * Auto paskolos
  ir tt ..

  Prašome grįžti į mus, jei jus domina, per gkfinance01@gmail.com

  Pagarbiai
  Demetrijus Danielis
  gkfinance01@gmail.com

  3% paskolos pasiūlymas

 28. Williams Loans Williams Loans rašo:

  NAUDOJIMAS GALIMI PATIKIMI PASIŪLYMAI DABAR.

  Gera diena,

  Gerbiamas paskolos ieškotojas, Sveiki atvykę iš “WILLIAMS LOAN FIRM”.
  Mes esame sertifikuoti paskolų teikėjai, kurie siūlo paskolas žmonėms, kurie yra
  paskolų poreikis, mes suteikiame paskolas projektams, verslui, mokesčiams, sąskaitoms,
  ir tiek daug kitų priežasčių. Mes veikiame 2% palūkanų normos. Yra
  kad gautumėte paskolą iš šios bendrovės, taigi Ar jums reikia
  paskola? Ar esate skolingas? Ar norite pradėti verslą ir reikia
  pinigai? Ar jums reikia paskolų ar finansavimo dėl bet kokios priežasties? Jūsų pagalba yra
  pagaliau čia, kaip mes suteikiame paskolas visiems pigi ir
  prieinamą palūkanų normą tik 2%, jei jus domina maloniai
  susisiekite su mumis šiandien
  : (williamloans14@gmail.com)
  ir gauti savo paskolas šiandien. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paslaugas, prašome mums
  žinoti jums reikalingos paskolos sumą ir paskolos trukmę.

  mes išdėstėme šiuos dalykus;

  * Asmeniniai paskolai (saugi ir neapdrausta)
  * Verslo paskolos (saugi ir neapdrausta)
  * Konsolidavimo paskola ir daug daugiau.

  Esame sertifikuoti, patikimi, patikimi, efektyvūs, greiti ir dinamiški.
  Jei jus domina, susisiekite su mumis adresu:
  williamloans14@gmail.com

  “WhatsApp”: +2348027965239

  Sėkmės,
  Klientų aptarnavimas.
  WILLIAMS PASKOLOS FIRMAS.

 29. Donald Moore Donald Moore rašo:

  Ar jums reikia paskolos, kurią šiuo metu siūlome: privačią, komercinę ir asmeninę paskolą * verslo paskolą * mokėjimo diena paskolą * studentų paskolos hipotekos paskolą * auto paskolos * blogą kredito paskolą * namų nuosavo kapitalo paskola * projekto / sutarties paskola * skolų konsolidavimas paskola suinteresuotiems asmenims 3% palūkanų normos. Pateikite su mumis el. Paštu: donaldmoore20888@gmail.com arba Whatsapp mums čia +18687086372

 30. Maria Vargas Maria Vargas rašo:

  SVEIKI, DRAUGAI. Aš čia noriu pasidalinti šia gerąja informacija su Jumis. Iš tikrųjų, po daug laiko ieškodamas skolinimosi per 2 metus, aš pamačiau p. COMMENTĄ. MARIA VARGAS PUYO, KURIE PASIŪLYMAI PASKOLĄ ŽMONĖMS, IR JOS SKIRTI apie tai. Taigi aš taip pat palaikau šį madą, ir jis iš tikrųjų buvo paskolų gavėjas, siūlantis man 100000 dolerių. PALAUKITE MUS. MARIA VARGAS PUYO GALI BŪTI DIDESNĘ MY DARBĄ. Aš niekada neatsisakysiu dėkingų. NESKAIDKITE JŪSŲ, KURIE JŪS REIKIA, JEIGU NĖRA.
  Susisiekite su juo šiuo el. Laišku: mvargaspuyo1@gmail.com
  žiniatinklis: https: //maria-victoria-vargas-puyo.webnode.com/

 31. Gina Gina rašo:

  Mano vardas yra Gina Acampora, šiandien aš kalbėjau kaip laimingiausias žmogus visame laukiniame pasaulyje, ir aš pasakiau sau, kad bet kuris skolintojas, kuris išgelbės mano šeimą nuo prastos situacijos, pavadinsiu visą laukinį pasaulį, ir aš taip labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mano šeima sugrįžta gerai, nes man prireikė 100 000 eurų paskolos, kad galėčiau pradėti visą gyvenimą dėl savo profesijos, nes aš esu viena mama, su 4 vaikais, o visas pasaulis atrodė, kad jis kabo manęs, kol susitiko su Dievu, išsiuntė paskolą, kuri pakeitė mano gyvenimą ir savo šeimos gyvenimą, Dievas, bijodamas įmonės, Nora Mildred, ji buvo išganytojas Dievas, išsiųstas išgelbėti savo šeimą su 100 000 eurų paskola, kreipkitės į noramildred.loan@hotmail.com

 32. Silvija Markas Silvija Markas rašo:

  Mano vardas Silvija Markas. Aš palieku komentarą, norėdamas pateikti informaciją tiems, kurie ieško paskolos. Susisiekite su šiuo asmeniu tiesiogiai, jei jus domina dabar.
  El. Paštas: Collins_jamesfinance555@hotmail.com
  Whatsapp: +2348187447934

 33. fastccessfinnce fastccessfinnce rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Mes siūlome visų rūšių paskolas (Verslas, Asmeninis, Konsolidavimas, Automobilis, investicijos ir kt.) @ 2 proc. Ar ieškote paskolos, o bankas atsisako duoti paskolą dėl blogos kredito, ar galime jums padėti. Susisiekite su “Quick Access Finance” už mažų ir didelių paskolų sumą. Mes suteikiame paskolą 2% palūkanų norma. Susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu: fastaccessfinance@outlook.com Mes taip pat išduosime iš. £ 6,000 svarų iki 150 mln. Svarų asmenims ir įmonėms, kreditas yra atviras visiems, nepriklausomai nuo pilietybės

 34. Theresa Oliver Theresa Oliver rašo:

  Aš esu Theresa Oliver pagal pavadinimą. bet aš gyvenu JAV, prieš kelis mėnesius buvau finansiškai įtempta, ir dėl savo beviltiškumo mane apgaulė keletas internetinių skolintojų. ir dėl savo profesijos, nes esu vienintelė motina, su 2 vaikais ir visam pasauliui atrodė, kad jis pakabino ant manęs, ir aš skundžiuosi ir susijaudinu su draugu su socialine žiniasklaida, gyvenančia (LENKIJA), kuris mane paminėjo į labai patikimą skolintoją, pavadintą (ponia Antonia Rowan) iš (CREDIT-SUISSE) paskolų paslaugų, ji buvo Gelbėtojas, išsiųstas išgelbėti mano šeimą su $ 85,000.00 USD su 3% palūkanų norma, be jokio streso. susisiekite su savo credit-suisse147@hotmail.com

 35. Kvithyll Frank Kvithyll Frank rašo:

  Ar turite kokių nors finansinių sunkumų? JEI TAIP! Susisiekite su Kvithyll Finance and Mortgages Limited® Mažoms ir didelėms paskoloms. Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas, kad atitiktų jūsų finansinius poreikius, tokius kaip Asmeninė paskola, Skolos konsolidavimo paskola, Rizikos kapitalas, Verslo paskolos, Švietimo paskola, Paskolos būstui maža 2% palūkanų norma. Susisiekite su mumis šiandien el. Paštu: kvithyllfinance@gmail.com Jūsų finansinis pasitenkinimas yra mūsų tikslas ir jūsų darbas su mumis bus gera patirtis. Whatsapp: +17816567138 kreditas yra atviras visiems, nepriklausomai nuo jų pilietybės.

  El. Paštas: kvithyllfinance@gmail.com

 36. Steve Mendez Steve Mendez rašo:

  Cow/ Ox Gallstones available

  Specifications
  Cow /Ox Gallstones for sale for (wholestone / brokenstone ratio is 80% / 20% )
  We are full time exporter of high quality natural ox gallstone.
  Our product obtained from disease free cattle.
  We can supply up to 10 Kg. monthly. Shipment prompt by air courier (DHL).
  Price depends on ratio of wholestone / brokenstone.
  wholestone / brokenstone ratio is 80% / 20%
  wholestone / brokenstone ratio is 70%/30%
  wholestone / brokenstone ratio is 60%/40%

  Functions: To clear heat and release toxins.
  To eliminate endogenous wind and stop convulsions.
  to resolve phlegm and promote resuscitation.If you wish to try out what we
  have,then we will be so much pleased to get your inquiry.

  Contact us on our direct email
  Email: (stevemendez84@gmail.com)

 37. Celina Ramone Celina Ramone rašo:

  Pure CBD Isolate Powder,

  #1 Wholesale & Distributors of CBD Products for Sale | Wholesale & Bulk
  We are the largest Bulk and Wholesale Suppliers of Pure CBD,Organic Hemp CBD, CBD Hemp Oils, CBD Isolate Powders, CBD Crystals.

  Contact us.
  Check our website for more details.
  https://www.ozaycbdisolaterpowder.com

 38. Kvithyll Frank Kvithyll Frank rašo:

  Ar turite kokių nors finansinių sunkumų? JEI TAIP! Susisiekite su Kvithyll Finance and Mortgages Limited® Mažoms ir didelėms paskoloms. Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas, kad patenkintume jūsų finansinius poreikius, tokius kaip Asmeninė paskola, Skolos konsolidavimo paskola, Rizikos kapitalas, Verslo paskolos, Švietimo paskola, Paskolos būstui maža 2% palūkanų norma. Susisiekite su mumis šiandien el. Paštu: kvithyllfinance@gmail.com Jūsų finansinis pasitenkinimas yra mūsų tikslas ir jūsų darbas su mumis bus gera patirtis. Whatsapp: +17816567138 kreditas yra atviras visiems, nepriklausomai nuo jų pilietybės.

  El. Paštas: kvithyllfinance@gmail.com

 39. Hope elinal Hope elinal rašo:

  Daugiau nesijaudink, kad mes čia dėl tavęs! Jums reikalinga greita paskola verslui ar norint susimokėti sąskaitas pagal 2% palūkanų normą? Mes siūlome paskolą verslui, asmeninę paskolą, būsto paskolą, auto paskolą, studentų paskolą, skolų konsolidavimo paskolą e.t.c. nesvarbu, koks yra jūsų kredito balas. Mes garantuojame, kad teikiame finansines paslaugas gausiems klientams visame pasaulyje. Maksimali paskolos trukmė nuo 1 iki 30 metų. Mūsų paskola svyruoja nuo 5 000 eurų (penki tūkstančiai dolerių) iki 50 000 000 000,00. (Penkiasdešimt milijonų Eurų). Mes taip pat skoliname JAV DOLLARUS, EUR ir POUNDS! Norėdami gauti daugiau informacijos, maloniai susisiekite su mumis šiuo el. Pašto adresu: (Kplendes@outlook.com) WHATSAPP +1 (205) 2177-288

 40. MR WILLIAM ROGERS MR WILLIAM ROGERS rašo:

  Kreipkitės dėl skubios paskolos 2%.

  Esame registruoti privatūs skolintojai, esame 100% teisėti ir sąžiningi. Mes suteikiame paskolas su labai mažomis 2% palūkanų normomis norėdami gauti daugiau informacijos arba paprašyti Susisiekite su mumis šiandien el. Paštu {suntrustfinancialhome@gmail.com}

  PASTABA: JOKIŲ IŠANKSTINIŲ MOKESČIŲ, ATSIŽVELGIANT Į REGISTRACIJOS IR PERKĖLIMO MOKESČIUS.
  PRIEINAMOS PASKOLOS PASLAUGOS:
  * Komercinės paskolos. * Asmeninės paskolos. * Verslo paskolos. * Investicijų paskolos. * Plėtros paskolos. * Įsigijimo paskolos. * Statybos paskolos. * Verslo paskolos ir daug daugiau: Norėdami gauti daugiau informacijos ir susisiekite su mumis el. Paštu (suntrustfinancialhome@gmail.com).

 41. Sajal Sajal rašo:

  Ar jums reikia įsilaužėlio, kad nulaužtumėte socialinės žiniasklaidos paskyrą, ar jūsų klientas pabėgo su jūsų pinigais ir norėjo, kad būtų įsilaužta į jo sąskaitą ir gautų jūsų pinigus? wafaahack@gmail.com yra čia, kad padėtų jums susigrąžinti pinigus, taip pat galima nemokamai įkelti bitkoinus. susisiekite su „whatsApp“: +32460212685 dėl informacijos

 42. Anderson Morris Anderson Morris rašo:

  Jei jums reikia finansinės pagalbos, susisiekite su mumis, nes siūlome paskolas su 2% palūkanomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis el. paštu andmorris0411@yahoo.com Taip pat galite susisiekti su mumis per whatsapp numerį: +447864822443 dėl daugiau informacijos

 43. Mr Raymond Mr Raymond rašo:

  Ar jums reikia skubios paskolos?

  Ar jau ieškote teisėto paskolos davėjo? Ar jums reikia skubios paskolos ar verslo paskolos? Ar jums buvo atsisakyta suteikti paskolą iš jūsų banko ar bet kurios finansinės bendrovės? Mes siūlome asmenines, verslo, verslo pradžios, finansines, komercines ir asmenines paskolas su labai mažomis metinėmis palūkanomis, net 2% per metus, grąžinimo laikotarpiui 15 metų ir bet kurioje pasaulio vietoje. Mes siūlome bet kokio dydžio paskolas. Mūsų paskolos yra gerai apdraustos, o didžiausias saugumas yra mūsų prioritetas.
  Paskolos suteikiamos pagal kiekvieną mėnesį ir trukmę, kurią sudaro skolintas kapitalas su fiksuota palūkanų norma kartu. Paskolos sąlygas/sąlygas rasite žemiau:
  ================================
  Paskolos sąlygos
  ================================
  1. Turite būti 18 metų arba vyresni, kad galėtumėte gauti bet kokį tolesnį užklausą dėl šios operacijos.

  2. Turėtumėte žinoti, kad jums pradėsite mokėti mėnesinį mokestį praėjus trims mėnesiams po to, kai turėsite gauti paskolą.

  3. Paskola bus įforminta pagal šią įmonę ir visi popieriniai darbai už paskolą, popieriniai dokumentai bus perduoti Jums.

  4. Mes rimtai vertiname klientus atlikdami šį sandorį, nes lojalumas ir klientų pasitenkinimas yra mūsų pagrindinis žodis.

  5. Nepaliksite savo pateikto kontaktinio namų adreso nuolat nepranešę mums apie savo planą.

  6. Klientų atveju yra skiriami šeši papildomi mėnesiai, klientas negalės įvykdyti grąžinimo termino.

  7. Jūs turite būti dirbantis pilietis, kad galėtumėte gauti paskolą iš mūsų, kad galėtumėte su jumis susimokėti kas mėnesį.

  8. Jūs jokiu būdu niekam neatskleisite savo el. pašto paskyros, kai ši operacija jau vyksta.

  9. Visada paklusite visiems paskolos pareigūno (atsakingo asmens) jums duotiems nurodymams.

  10. Jūs privalote grąžinti mums sumą, kurią esate mums skolingi, ir privalote sumokėti mums visus valstybinius mokesčius, mūsų mokesčius, rinkliavas, palūkanas ir vykdymo išlaidas.

  Paraiškos dėl paskolos procedūra….

  1. Saugumo sumetimais turite atsiųsti mums savo asmens tapatybės kortelę.
  2. Kai patvirtinsime jūsų mokėjimą ir asmens tapatybės kortelę, paskola bus patvirtinta nedelsiant ir mes susisieksime su jumis pateikdami banko duomenis. Kai atsiųsite mums savo banko duomenis, paskola jums bus išsiųsta per artimiausias 6 darbo valandas.

  „Prêt Application DETAILER“.
  Pirmas vardas:
  Šeimos numeris:
  Gimimo data:
  Adresas:
  Lytis:
  Telefono numeris:
  Stadt:
  Postleitzuel:
  Būsena:
  Šalis:
  Tautybė:
  Profesija:
  Mėnesinės pajamos:
  Pradinė suma:
  Prêt Dauer:
  Zweck vum Prêt:

  E-Mail:[zenithloanfirmservice@gmail.com]


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...