2011 Liepos 16

Dėl VEKS‘o

veidas.lt

FNTT informavo, kad suderino savo veiksmus su Generaline prokuratūra ir praėjus septyniems mėnesiams nuo Kultūros ministerijos kreipimosi į teisėsaugą pagaliau sutvarkė visus “finansinius galus” dėl vieno VEKS projekto. Todėl priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pranešimus dėl galimo 1 391 820,47 lito iššvaistymo bei dėl garsaus “Europos menų mokyklos” projekto “Art-o-thlon” išlaidų pateisinimo. Žinia, buvusiam kultūros ministrui Remigijui Vilkaičiui už tai, kad jis drįso viešai kreiptis į FNTT dėl stambaus masto pinigų plovimo per programą VEKS, kainavo postą.

 

 

Chronologija

2010 m. gegužę kultūros ministras Remigijus Vilkaitis kreipėsi į FNTT. 2010 m. rugsėjo 22 d. EKSPERTAI.EU kreipėsi į FNTT vadovą su tokio turinio laišku: “Žiniasklaida skelbė (visas straipsnis Valstybės kontrolė: kultūros įstaigos turi išmokti skaičiuoti pinigus), kad “Valstybės kontrolei atliekant Kultūros ministerijos finansinį (teisėtumo) auditą už 2009 metus buvo vertinama ir programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ministerija negavo ataskaitų apie 30-ies programos projektų, kuriems finansuoti buvo skirta 9,6 mln. Lt, įvykdymą. Ministerija ėmėsi priemonių, kad projektų vykdytojai pagrįstų lėšų panaudojimą arba jas grąžintų. Be to, ministerija informavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą apie galimą turto iššvaistymą VšĮ VEKS, kuri įgyvendino 4,5 mln. Lt vertės projektą „Europos menų mokykla“. Klausimas – ar FNTT tikrai atlieka kokį nors tyrimą dėl galimo turto iššvaistymo VšĮ VEKS, kuri įgyvendino 4,5 mln. Lt vertės projektą „Europos menų mokykla“? Jei taip, gal jau yra kokie nors tyrimo rezultatai ar bent žinoma kada galima tikėtis tyrimo pabaigos?”

2010 m. rugsėjo 23 d. FNTT atsiuntė atsakymą: “Laba diena, atsakydami į Jūsų klausimus informuojame, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT) šių metų gegužės mėnesį gavo Kultūros ministerijos raštą dėl galimo 1 391 820 litų iššvaistymo bei lėšų, nepanaudotų įgyvendinant 2009 metais nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektų ciklą „Europos menų mokykla“, grąžinimo. FNTT tikrina Kultūros ministerijos pateiktus duomenis ir tik baigusi patikrinimą galės priimti procesinį sprendimą.” 2010 m. gruodžio 13 d. EKSPERTAI.EU vėl kreipėsi į FNTT su tuo pačiu klausimu – “ar jau FNTT patikrino Kultūros ministerijos pateiktus duomenis ir priėmė procesinį sprendimą dėl galimo 1 milijono 391 tūkst. 820 litų iššvaistymo bei lėšų, nepanaudotų įgyvendinant 2009 metais nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektų ciklą „Europos menų mokykla“, grąžinimo? Jei tokį procesinį sprendimą FNTT priėmė, tai koks tas sprendimas?” 2010 m. gruodžio 17 d. FNTT atsakymas: “Į Jus dominantį klausimą atsakyti galima bus tuomet, kai bus priimtas procesinis sprendimas. Šiuo metu toks sprendimas dar nėra priimtas.” 2010 m. gruodžio 20 d. FNTT atsiuntė dar vieną atsakymą į tą patį klausimą kuriame informavo, kad tą pačią dar gruodžio 17 d. FNTT spėjo priimti procesinį sprendimą: “Pranešame Jums, kad šių metų gruodžio 17 d., suderinusi su Generaline prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba priėmė motyvuotą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pranešimus dėl galimo 1 391 820,47 lito išvaistymo bei dėl „Europos menų mokyklos“ projekto „Art-o-thlon“ 80 000 litų išlaidų pateisinimo, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Informacijos patikrinimo metu nustatyta, kad „Europos menų mokyklos“ finansavimo programos lėšos nebuvo išvaistytos, nes programos įgyvendinimo metu pasikeitė projekto sąmata ir ją patikslinus Europos Komisijos įnašas tapo didesnis, atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įnašas sumažėjo. Europos Komisija pritarė šiam sprendimui ir 2010 m. rugsėjo 20 d. pervedė lėšas į viešosios įstaigos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ sąskaitą. 2010 m. gruodžio 8 d. viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ pateikė pranešimą, kad 2010 m. spalio 25 d. visuotinio dalininkų susirinkimo metu nutarta atsiskaityti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija pagal „Europos menų mokyklos“ finansavimo programą, t. y. apmokėti 1 391 820,42 lito skolą. Visa suma 2010 m. lapkričio 18 d. visuotinio dalininkų susirinkimo metu įtraukta į viešosios įstaigos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ likvidavimo sąmatą, be to, nutarta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai grąžinti 1 200 000 litų, kas padaryta 2010 m. lapkričio 22 d. Patikslinimo metu nustatyta, kad Vilniaus dailės akademijoje teikiant projekto „Art-o-thlon“ įgyvendinimui būtinas paslaugas, 80 000 litų išlaidos pateisintos dokumentais, suteikiant paslaugas buvo vadovautasi 2008 metais patvirtintais projekto dalyvių apgyvendinimo ir trumpalaikės nuomos įkainiais.“

Buvusiam kultūros ministrui Remigijui Vilkaičiui už tai, kad jis drįso viešai kreiptis į FNTT dėl stambaus masto pinigų plovimo per programą VEKS, teko paaukoti postą. O FNTT buvusio ministro pastatyta į nepatogią padėtį, net septynis mėnesius intensyviai svarsčiusi ar reikia pradėti, ar nereikia pradėti ikiteisminio tyrimo, galiausiai, suderinusi su Generaline prokuratūra, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą radusi įspūdingą formuluotę – “nes programos įgyvendinimo metu pasikeitė projekto sąmata ir ją patikslinus Europos Komisijos įnašas tapo didesnis, atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įnašas sumažėjo”… Kokia paprasta priežastis ar ne? Ir kaip čia žmonėms vis neaišku? Atsiranda nesusipratėlių, kurie vis ieško kaltų ir niekaip negali įsisąmoninti, kad šioje valstybėje kitaip gyventi neįmanoma. Stebint situaciją, neabejotinai reikėtų pakoreguoti mokyklų mokymų programas (o gal jos jau ir pakoreguotos), nes viešai deklaruojamos vertybės, šioje šalyje jau senokai nuseno. Ir visus romanus bei neatitinkančias šios valstybės ideologijos knygas reikia deginti viešai aikštėse, nes valstybės valdytojams pernelyg sunku jau darosi viską kontroliuoti. Taigi – motyvuotas procesinis sprendimas priimtas, “ponai prisiekusieji”, – “Vsio zakonna”. Galima teigti, kad pasitikėjimas teisėsauga atkurtas, ko taip geidė Lietuvos Prezidentė. Ore tvyro glamūras ir visuotinė Kalėdinė palaima. Gyvename ten kur gyvename, o jei nepatinka – visi oro uostai ir geležinkeliai atviri. Iki pasimatymų Tėvynėje.

 

Nevok dešros iš žmogaus – sėsi, vok milijonus iš valstybės – pagirs ES komisija ir FNTT neras įkalčių

 

Kaip žinome iš EKSPERTAI. EU pranešimo, FNTT informavo, kad „…suderino savo veiksmus su Generaline prokuratūra ir praėjus septyniems mėnesiams nuo Kultūros ministerijos kreipimosi į teisėsaugą pagaliau sutvarkė visus “finansinius galus” dėl vieno VEKS projekto“.

Be abejo, mąstančiam ir besidominčiam piliečiui šia tema yra įdomu – kokius ir kieno galus jie tvarkė, kad išmąstė priimti nutarimą ir atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pranešimą dėl galimo 1 391 820,47 lito iššvaistymo bei dėl garsaus “Europos menų mokyklos” projekto “Art-o-thlon” išlaidų pateisinimo. Kaip žinome, po septynių mėnesių nepaliaujamo triūso, t.y. svarstymo, reikia pradėti ar nereikia pradėti ikiteisminio tyrimo, galiausiai, suderinusi su Generaline prokuratūra, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą radusi įspūdingą formuluotę: “nes programos įgyvendinimo metu pasikeitė projekto sąmata ir ją patikslinus Europos Komisijos įnašas tapo didesnis“. FNTT išvada ir priimtas sprendimas yra tikrai genealus, tačiau kyla pagrįstas klausimas: kokiais faktais ir kokiais dokumentais remiantis prieita prie šios absurdiškos išvados, jei yra žinomi ir oficialiuose raštuose užfiksuoti faktai, kurie verčia daryti kitas išvadas.

 

Juridinė dalis

Sutarties tarp LR Kultūros ministerijos ir Všį „VEKS- 2009“direktoriaus R.Kvietkausko , 2009-05-20, Nr. St 22-32, 2.1.1 punktas: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-195 1.3 punktu, iš dalies finansuoti šios sutarties 1.1 punkte nurodytą projektą ir skirti šiam tikslui, atsižvelgiant į pateiktą sąmatą prie sutarties, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, 4.467.137 (keturis milijonus keturis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt septynis ) litus…“

Pateikta sąmata, kuri, kaip pažymima, yra neatskiriama šios sutarties dalis, taip pat nei didesnė, nei mažesnė, o lygi 4.467.137 litų. Šioje vietoje suaugusiam žmogui turinčiam juridinį įšsilavinimą klausimų kaip ir neturėtų kilti. Na, o iškilus neaiškumams galima juk paklausti pas LR Kultūros ministro patarėją Rolandą Kvietkauską. Tačiau suprantamas nepatogumas: buvęs VEKSO direktorius, kuris pasirašė sutartį dabar yra asmuo, kuris rūpinasi paties vadovaujamos įmonės uždarymu. Kitaip kalbant, pats skolinosi dabar pats sau turi grąžinti. Ar būna taip gyvenime?

 

Sąmatų tikslinimas

Projekto „Europos menų mokykla“ sąmata iki ministro A.Gelūno paskyrimo nebuvo patvirtinta,

kas yra minima 2010-03-29 rašte Nr. S2-815. Be to LR Kultūros ministerijos komisijos posėdyje 2010-03-20 buvo nutarta ( tekstas sutrumpintas):

„1. Кomisija konstatavo, kad projekto vykdytojas nesilaikė sutartyje patvirtintos sąmatos ir nepateikė ataskaitos apie projekto vykdymo rezultatus ir ataskaitos apie faktinį lėšų panaudojimą…

Projekto vykdytojas Kultūros ministerijai nedelsiant pateiktų išsamų paaiškinimą dėl Europos Komisijos lėšų, kurias planuoja gauti ir kurias planuoja grąžinti LR Kultūros ministerijai.

4. Кomisija nerekomenduos tikslinti sąmatą prie 2009-05-20 dienos sutarties Nr. 22-32 ir svarstys rekomenduoti kultūros ministrui pradėti sankcijų taikymą projekto vykdytojui tinkamai neatsiskaičius už projektui skirtas lėšas.“

 

Dėl to LR Kultūros ministras R.Vilkaitis 2010-04-13 pasirašė raštą Nr.S2-948, kuriame konstatuojama :

„VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” 2010-04-06 rašte Nr.3-67 (1.13) Kultūros ministerijai, pažymima, kad remiantis 2009-05-20 sutartimi, sudarytoje tarp LR Kultūros ministerijos ir Všį “VEKS-2009“, Kultūros ministerijos finansavimas projektų ciklui „Europos menų mokykla“ sudaro 4.467.137 Lt. Kadangi ši suma ir buvo pervesta Všį „VEKS-2009“, Kultūros ministerija pažymi, kad savo įsipareigojimus įvykdė.

Tačiau UAB „Audifina“ audito ataskaitoje, 2010-02-28 pateiktoje Europos komisijos švietimo ir kultūros generaliniam direktoratui, nurodyta, kad LR Kultūros ministerijos skirtos lėšos sudaro -890.673,23 Еur, t.y. 3.075.316,53 Lt. Todėl susidaro 1.391.820,47 Lt mažesnė suma, lyginant su šiam projektui faktiškai skirta suma iš LR Kultūros ministerijos pusės. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, reikalaujame kuo greičiau grąžinti minėtą sumą. Priešingu atveju, siekdami atstatyti valstybės biudžetui padarytą žalą, būsime priversti išieškoti minėtą sumą teismine tvarka.“

 

Tai tiek buvo juridinės pusės. Dabar norėčiau pateikti įdomiausią dalį – finansinę, kuri bus dar aiškesnė.

 

Finansinė dalis

2000-03-12 dieną Všį „VEKS-2009” Kultūros ministerijai pateiktoje paraiškoje dėl projektų ciklo “Europos menų Mokykla”dalinio finansavimo LR biudžeto lėšomis nurodė, kad:

visas projektų ciklo biudžetas sudarys 8.762.521 Lt; LR Kultūros ministerijos finansuojama dalis – 4.463.137 Lt (tokia suma ir buvo pervesta); Europos komisijos planuojama dalis – 5.179.200 Lt.

Kaip ir per daug gaunasi 4.463.137 + 5.179.200 = 9.642.337 Lt.

Tačiau Europos komisija 2009 metais finansuoja tik 70%, t.y. – 3.625.440 Lt.

 

O dabar palyginkim su audito ataskaita, pateikta Europos komisijai :

 

 

  Pagal sutartį, Lt Faktiškai (audito ataskaitoje), Lt
Visas projektų ciklo biudžetas 8.662.484,77 7.647.916,40
LR Kultūros ministerijos finansuojama dalis 3.483.287,10 3.075.316,50
Europos komisijos planuojama dalis 5.179.200,00 4.572.599,87

 

 

Ir kas tai yra? LR Kultūros ministerija perveda sumą, numatytą sutartyje – 4.463.137 Lt, bet audito

аtaskaitoje kažkodėl figuruoja – 3.075.316,50. Jei tai būtų pirmakursio buhalterio darbas būtų gal

ir normalu, bet tai yra atestuotų auditorių ataskaita, gal kompetencijos stoka, o gal..?

 

Išvados arba pamąstymai

Cituoju: „…programos įgyvendinimo metu pasikeitė projekto sąmata ir ją patikslinus Europos Komisijos įnašas tapo didesnis“.

Kas tai pasakė, lai parodo kas pasikeitė ir kur pasikeitė. Melas ir daugiau nieko. Faktinės išlaidos sumažėjo, bet kažkodėl finansavimas taip pat parodytas mažesnis ir ne kieno kito, o LR Kultūros ministerijos sąskaita.

Cituoju: “Likviduojama viešoji įstaiga “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″ (VEKS) baigia apmokėti įsiskolinimus kreditoriams, dar laukiama apie 1,3 mln. litų išlaidoms padengti iš Europos Sąjungos (ES)“. Anot VEKS likvidatorės Jolantos Lukošienės, „didžiausia skola – 1,3 mln. litų – yra už Kultūros ministerijos finansuotą vieną iš didžiausių programos VEKS projektų “Europos menų mokykla”. Šio projekto išlaidas turėtų apmokėti ES, tačiau pinigų kol kas nesulaukiama, ir neaišku, kokią dalį ES padengs…“

Įdomu, kaip čia nesulaukia, jei Europos komisija jau 2009 sumokėjo avansą. Tačiau LR Kultūros ministerija taip ir nesulaukia skolos padengimo. Jau kam kam, bet likvidatorei tokius dalykus žinoti reikia.

Cituoju: „…Taip pat kol kas nenuspręsta, kaip iš ES gautus pinigus pasidalins VEKS dalininkai – ministerija bei sostinės savivaldybė“. Gerbiama likvidatore, pasiskaitykit dalininkų susirinkimų protokolus ir p. R. Kvietkausko raštą G5-586 10-04-27, kuriame konstatuojama: „…Taip pat EK buvo informuota apie šiuo metu esantį faktinį valstybės indėlį – 4.467.137 lt., ir kad gautas kompensavimas bus gražintas Kultūros ministerijai.“

Gal likvidavimo laikotarpiu atsirado dokumentai tvirtinantys, kad nenuspręsta kaip iš ES gautus

pinigus pasidalins VEKS dalininkai? O tai būtų visai lietuviška, kadangi p.R.Kvietkauskas, buvęs VEKS-o direktorius ir vadovavęs įmonei, kuri neteisėtai išnaudojo (o gal pasisavino) LR Kultūros ministerijos – Valstybės biudžeto lėšas šiandien yra p.A.Gelūno, LR Kultūros ministro, patarėjas ir dalyvauja likviduojant savo paties vadovautą įmonę. Tur būt nebūtų niekam keista, jei dar būtų ir ministerijos paskatintas už gerą darbą VEKS-e.

 

Pabaiga

Ikiteisminį tyrimą kuravusi prokurorė S. Malinauskienė ne kartą vienareikšmiškai leido suprasti, kad iš esmės joks rimtas tyrimas iki šiol nevykdomas. Užsiimama (jei užsiimama) pavieniais elementais, bet nedrįstama net paliesti sisteminių dalykų, naiviai tikintis, kad viskas nebaudžiamai nueis užmarštin.

 

Vilius Matijošius

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...