2011 Gegužės 08

Bjaurusis ančiukas

veidas.lt

"Veido" archyvas

Manau, kad daugelis prisimena nuostabias Hanso Christiano Anderseno pasakas, ir viena iš tokių buvo „Bjaurusis ančiukas“. Priminsiu, kad pasakoje kalbama apie tai, kaip iš vieno kiaušinio išsirito paukščiukas, kuris nebuvo panašus į kitus ančiukus. Todėl jį praminė „Bjauriuoju ančiuku“. Vėliau šis Bjaurusis ančiukas tapo gulbe ir antys su pavydu žiūrėjo į šį nepaprastai gražaus paukščio skrydį.  Aišku, skaitydamas vaikystėje šią pasaką, galvojau, kad man niekada neteks gyvenime susidurti su panašiomis situacijomis, o be to tai atrodė, kad tai buvo seniai, nes dabar kiti laikai, ir viskas tik, kaip pasakoje.

Tačiau vėliau aš įsitikinau, kad tai yra tiesa. Na, ir ko tikrai nesitikėjau, kad jau Nepriklausomoje Lietuvoje,  į aukščiausius valdžios organus, vietoj komunistinių partsekretutinių ančių, bus patupdytos krikščioniškosios antys, kurios taip pat, kaip ir komunistinės antys neperneša tų, kurie nėra panašūs į juos. Kaip nekaip, o už šią nepriklausomybę nemaža  dalis netgi labai jaunų lietuvių atidavė savo gyvybes. Bet antims tai nė motais, todėl satyra ančių atžvilgiu, manau, yra net  būtinas  dalykas.

Po šūksnių „Šalin rusiškąjį komunistinį drakoną!“ buvo atgauta ir ilgai laukta laisvė.   Ir  išsivadavę  iš šio drakono „labai draugiško“ glėbio, mes, deja, patekome į savojo „nepriklausomo“ drakono glėbį. Ir dabar jau naujai persikrikštiję partiniai gali skanduoti „Tegyvuoja lietuviškas krikščioniškasis Drakonas!“ Nežinau, kaip jums, bet man šitas lietuviškasis besimeldžiantis Drakonas yra daug bjauresnis, nei jo pirmtakas ateistinis Drakonas. Tad dabar, vietoj ilgų komunistinių sekretorių kalbų apie šviesų komunizmo rytojų, mes šiandien labai dažnai girdime iš Seimo ir Vyriausybės tribūnų apie krikščioniškąsias vertybes, apie Maldos pusryčius Seime.   Tokiuose pusryčiuose gražiomis kalbomis apie krikščioniškąsias vertybes pasižymi eksportuotas iš JAV į Lietuvos Prezidentus Valdas Adamkus. Mūsų antims jis labai patiko, nes kuri antis nenešioja gandų? Kuri antis nemėgsta ką nors apšmeižti? Tad ir V. Adamkus, gal būt, atsidėkodamas antims už šį malonų pakvietimą, patupdė kuo daugiau ančių į pačius aukščiausius postus.  Todėl,  jam vadovaujant, Lietuva, faktiškai pasidarė ne Lietuva, o „Nepriklausomų Ančių Respublika“.
Kodėl nepriklausomų? Todėl, kad šitos antys pastatė save aukščiau Lietuvos įstatymų. Įstatymų privalėjo laikytis kiti paukščiai, o antims tai neprivalu. Tad ir išskrido nemažas pulkelis gulbių ir kitų laisvę mylinčių paukščių į kitus kraštus, kad būti kuo toliau nuo šitų viduramžiškai mąstančių  ančių kuriamo chaoso mūsų valstybėje.

Kadangi likę paukščiai bando kelti balsą dėl vis augančio skurdo, triukšmauti, reikšti nepasitenkinimą, ir netgi įrodinėja antims, kad tokioje „Nepriklausomų Ančių Respublikoje“ gali likti labai mažai paukščių, iš kurių galima būtų surinkti mokesčius, tai vyriausybė, atsakydama į tai, sukūrė naują programą, kurią pavadino „Globali Lietuva“. Šios programos užsakovai ir kūrėjai tikisi prisivilioti atgal išskridusius paukščius. Tačiau nei Seimas, nei Vyriausybė nieko nesiruošia keisti toje ančių politikoje, kuri ir yra, šios lietuvių kraustymosi iš savo šalies, priežastimi.  Apie vieną iš tokių antiškų politikos aspektų ir noriu pakalbėti šiame straipsnyje. Tokių aspektų yra gana nemažai, tačiau aš šiandien kalbėsiu tik apie vieną, kurį gerai žinau, nes buvau ir esu šitų įvykių liudininkas ir dalyvis.

Juodoji propaganda ir gandonešiai
Lietuva vis labiau tampa iracionalesnė ir keistesnė. Netgi naujai susikūrę judėjimai, tokie kaip Tautos Ateities Forumas, kuriam vadovauja buvęs Seimo narys Algimantas Matulevičius, imituoja kovą su jam nepatinkančiu Drakonu, bet pačio TAF-o gretose jau toleruojamos naujojo Drakono  užgaidos, t.y. vieną Drakoną norima pakeisti kitu Drakonu (palyginimas paimtas iš Eugenijaus Švarco pasakos „Drakonas“). Pats TAF-o vadovas gali jums labai maloniai šypsotis, ir jūs galite rasti su juo bendrų sąlyčio taškų, ir jis nori visus apjungti, sutelkti, ir pakelti į kovą su išsiplėtojusia korupcija  ir t.t.  Jeigu vadovautis vien tik kalbomis, tai TAF-o vadovas sudaro toli ir teisingai strategiškai mąstančio veikėjo  įspūdį. Tačiau yra vienas „bet“,  ir tas „bet“ yra šaukštas deguto medaus statinėje. Šitas žmogus turi vieną bėdą, su kuria, matyt, yra susigyvenęs labai senai. Ir manau, kad žmonės, kurie jį pažįsta ilgiau, patvirtins šį mano pastebėjimą – mat, mėgsta daktaras Algimantas Matulevičius už nugaros skleisti paskalas, apkalbėti, sumenkinti kitą žmogų. Iš pradžių man atrodė, kad  A. Ūsas, atsidūręs dr. A.Matulevičiaus partijoje, buvo atsitiktinis dalykas. Deja, aš suklydau. Tolesni įvykiai parodė, kad  A.Matulevičius toleruoja ir šmeižtą, ir tokius žmones jis laiko savo draugais. Nors savo straipsniuose jis smerkia šmeižikus, pasisako už dorovę, bet štai pačiam jam būti doru neišeina. Ir nereikia pamiršti, kad šitas žmogus norėjo tapti Lietuvos Prezidentu(?!). Įsivaizduokite Algimantą Matulevičių Lietuvos Prezidentu, o šalia jo šmeižikų brigadą. Štai vienas iš tokių  jo draugų, neva, „nukentėjusių“ nuo teismo sprendimo, – tai  žurnalistas Gintaras Visockas (slaptai.lt redaktorius). Mūsų Lietuvos Konstitucijoje yra rašoma: „Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija“(25 straipsnis). Atrodytų, Gintaras Visockas skaityti moka, bet suprasti kas parašyta Lietuvos Konstitucijoje, jam, matyt, yra per sudėtingas dalykas, nors pats jis giriasi, kad yra baigęs Vilniaus Universitetą, ir yra profesionalus žurnalistas. Neįkandami Gintarui Visockui ir Žurnalistų Etikos Kodekso straipsniai:

„Informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais“ (8 straipsnis);
„ Žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi ištaisyti savo padarytas klaidas ir netikslumus, kurie gali įžeisti konkrečius asmenis, nelaukdamas, kol įžeistas asmuo prašys tai padaryti“ (19 straipsnis).

„Paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti arba paneigti klaidingus ar netikslius faktus toje pačioje visuomenės informavimo priemonėje, adekvačioje vietoje, tolygaus dydžio, tokia pat forma ir be pašalinių viešosios informacijos rengėjo komentarų“ (20 straipsnis).

Štai konkretūs faktai. Gintaro Visocko portale www.slaptai.lt yra atspausdintas Giedriaus Grabausko-Karoblio straipsnis „Scientologų Imperijos paslaptys“. Pats Giedrius Grabauskas
save pristato, kaip krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraščio “XXI amžius”
politikos apžvalgininkas. Jie su Gintaru Visocku yra šio laikraščio bendradarbiai. Atrodytų, kad
šitie krikščionis, jei nepaiso mūsų įstatymų, tai turėtų bent jau 10 Dievo įsakymų paisyti, pavyzdžiui, kad ir nemeluok arba nekalbėk netiesos. Bet kur tau, šitiems vyrukams niekas negalioja, ir jie daro tai, ką nori. Pateiksiu jums kaip pavyzdį Giedriaus Grabausko-Karoblio melą. Štai viena iš jo straipsnyje pateiktų, neva, „Scientologijos Imperijos paslapčių“: „Scientologų rengiami kursai gana brangūs – pigiausi kainuoja 300 dolerių, bet dauguma kursų gerokai brangesni – siekia nuo 1000 iki 15 tūkstančių dolerių“. Tad pažiūrėkime, ar šitas krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraščio „XXI amžius“ politikos apžvalgininkas kalba tiesą? Paskambinau į Dianetikos Centrą Vilniuje ir sužinojau, kad pigiausias kursas „Darbo problemos“ kainuoja 100 Lt.  O tai reiškia, kad straipsnio autorius meluoja, nes kainą padidino apie 7 kartus.  Tarp kitko, šiame trumpame kurse yra labai nemažai labai svarbių duomenų. Pavyzdžiui, ar žino dr. Algimantas Matulevičius arba jo anksčiau minėtas draugas nuo ko priklauso sėkmė bet kokiame darbe?  Manau, kad ne. Nes, jeigu žinotų, tai Gintaras Visockas nebūtų nuteistas.  Apkalbos, melas, šmeižtas, gandų nešiojimas, nėra tas kelias, kuris nuvestų sėkmės link. Kaip tik yra atvirkščiai, ir kad tai suprasti, man regis, mokslinio laipsnio nereikia, nes apie tai sako ir lietuvių liaudies patarlė – „Melo kojos trumpos“.  Pateiksiu ir daugiau pavyzdžių, kad nesusidarytų įspūdis, kad tai yra tik vienas pigus kursas. Štai dar kiek kursų yra Vilniaus Dianetikos Centre, kurie skirti žmonių gyvenimo pagerinimui: „Kaip įveikti gyvenime pakilimus ir nuosmukius“, „Asmeninės vertybės ir vientisumas“, „Kaip pagerinti santykius su žmonėmis“, „Kaip nustatyti, kuriais žmonėmis galima pasitikėti“, „Kaip įgyti pasitikėjimą savimi“, „Kaip save motyvuoti“, „Gyvenimo formulės“,  „Efektyvus laiko valdymas“, „Scientologijos instrumentai efektyviam vadovavimui (arba lyderiavimui ), „Scientologijos instrumentai finansinės krizės įveikimui“, „Scientologijos instrumentai, kad pasiekti finansinį saugumą“, „Kaip sukurti sėkmingą šeimą“, „Kaip išsaugoti laimingus santykius šeimoje“, „Kaip išgelbėti šeimoje pašlijusius santykius“, „Kaip pagimdyti ir išauginti laimingą kūdikį“, „Kaip teisingai auklėti vaikus“,  „Kaip sėkmingai auklėti vaikus ir paauglius“ ir t.t. Ir tai dar ne viskas. Bet kuris iš šių kursų (jie trunka nuo 3 iki 6 dienų) kainuoja 150 Lt (visose Vakarų Europos valstybėse maždaug apie 45 eurus), plius  50 Lt kainuoja pats kursų paketas. Vilniaus Dianetikos Centre nėra kitų kursų, bet Europos šalyse dar yra ir neakyvaizdiniai kursai pagal L.Ron Hubbard knygas , kurie kainuoja maždaug 26 eurus.  Ir šitokių kursų yra 18. Yra dar ir dieninių kursų, kurie taip pat kainuoja  26 eurus. Vilniaus Dianetikos Centre taip pat yra labai paprasti kursai, kurie kainuoja 66 Lt. Žmogus per keletą dienų gali išmokti, kaip sumažinti arba net visai nuimti skausmą traumos atveju, kaip išsivaduoti iš patirto streso netekties atveju, arba net susipykus su mylimu žmogum ir t.t.  Tokių įvairių kursų yra net 19 ir tai apima įvairias gyvenimo situacijas. Kiekvienas iš jų kainuoja 66 Lt.  Atraskite man nors vienoje pasaulio valstybėje, kur tokio lygio žinios kainuotų pigiau? Tai apie ką rašo šitas politikos apžvalgininkas? Kokiu tikslu jis tai daro? Manau, kad tokius dalykus gali rašyti tik pritvinkęs nuo neapykantos ir kankinamas įvairių nepagrįstų įtarimų žmogus. Tokio žmogaus nuostata yra labai paprasta: Scientologija yra ne krikščionybė, reiškia tai yra blogai. Reiškia galima tuos scientologus šmeižti, pulti, menkinti, žeminti ir t.t. Bet kaip toks požiūris deri su sveiku protu? Būtent toks požiūris yra būdingas fašistinio mąstymo žmonėms, kuriems reikia kokio nors menamo priešo, kad išlieti savo pastoviai besikaupiančią neapykantą.  Tai yra blogo auklėjimo pasekmė.

Arba štai kitas pavyzdys iš Giedriaus Grabausko-Karoblio rašinio: „Scientologijos bažnyčia Lietuvoje nėra registruota, ji veikia po kelių asociacijų priedanga“.  Kas per „asociacijų priedanga“? Kas per svaičiojimai? Lietuvoje Scientologijos Bažnyčios (lietuviškai būtų tiksliau Žinyčios)
nėra, nes jeigu ji būtų, tai ji būtų įregistruota. Kaip galima registruoti to, ko nėra iš tikrųjų? Kad atsirastų Scientologijos Bažnyčia, tam ji turi atitikti teikiamus kvalifikacinius reikalavimus dėl patalpų, dėl specialistų klasės ir t.t. Tai turi būti mažiausiai V klasės  organizacija, kuri sugebėtų plėsti savo paslaugų asortimentą ir išaugtų iki Idealios Organizacijos. Vilniaus Dianetikos Centras yra tik tai misija, kuri supažindina visuomenę su Dianetikos ir Scientologijos knygomis ir kursais, kurie padeda žmogui pagerinti jo gyvenimą. Aukšto lygio kursai, kurių dažniausiai siekia žmonės, norintys pagerinti savo veiklos sferas ne tik sau, bet ir savo įmonės darbuotojams,  yra įmanomi tik Scientologijos Žinyčiose Vakarų Europoje, Vengrijoje, Rusijoje, Amerikoje ar kitose labiau civilizuotose šalyse.  Dėl slapta vykdomos Lietuvos valdžios diskriminacinės politikos ne krikščionių atžvilgiu, daugeliui gana aukštos klasės Scientologijos specialistų buvo pasiūlytas darbas kitose šalyse. Ir šiandien jie dirba Amerikos, Australijos, Anglijos, Danijos, Vokietijos, Rusijos ir kitų šalių labui, bet ne Lietuvai. Kadangi Scientologija vystosi neįtikėtinais tempais, ir beveik kiekvieną mėnesį kokioje nors šalyje atsidaro Idealios Organizacijos, tai specialistų reikia nemažai. Pavyzdžiui, Sankt-Peterburgo Scientologijos Žinyčioje dirba apie 300 žmonių, o tokių misijų kaip Vilniuje, Rusijoje yra apie 70.  Ir tokios organozacijos augs kaip grybai. Panašūs procesai vyksta ir Vokietijoje, kur planuojama atidaryti mažiausiai 8 Idealias Organizacijas. Italija taip pat neatsilieka nuo Vokietijos ir Romoje atidaryta Ideali Organizacija parodė labai didelį žmonių suinteresuotumą. O ką jau kalbėti apie Jungtinę Karalystę ar Ameriką. Jungtinėje Karalystėje vyriausybė priėmė sprendimą grąžinti Scientologijos organizacijoms visus anksčiau sumokėtus mokesčius ir netgi paskaičiuoti procentus už tą visą laikotarpį, kai Scientologija nebuvo atleista nuo mokesčių. Tai labai humaniškas Anglijos vyriausybės poelgis Scientologijos atžvilgiu.

Manau, jums bus įdomu pamatyti video medžiagą  apie neseniai įvykusį Idealios Organizacijos atidarymą Maskvoje. Nes mūsų žiniasklaida užsiėmusi tik juodosios propagandos skleidimu apie Scientologiją, tuo tikslu, kad sukelti nepakantumą scientologų atžvilgiu. Nes daugelis redaktorių yra įsitikinę, kad gąsdinimai nebūtais baubais, pateikiant tai, kaip sensaciją, atneš jiems pelno. Žiniasklaida uždarbiauja iš jų pačių sukeliamo chaoso visuomenėje, ir jie netiki, kad gali būti kitaip.

Kad paneigti visą tą klaikų melą ir šmeižikiškus prasimanymus Giedriaus Grabausko-Karoblio straipsnyje, tai čia prireiktų mažiausiai 15 straipsnių, jei nedaugiau. Nors Giedrius  Grabauskas- Karoblis yra krikščionis, bet, praktiškai, tuos pačius šmeižtus-pramanus apie Scientologiją jūs galite atrasti ir satanistų portaluose, tą pačią dezinformaciją skleidžia ir vaikų pornografijos platintojai,   buvę KGB-istai, mūsų krikščioniška VSD, krikščioniška Teisingumo ministerija, psichiatrai, ir atskiros farmacinės industrijos  kompanijos, kurios skiria tam nemažus pinigus užsakomiems straipsniams, kad diskredituoti Scientologiją .  Aukščiau išvardintieji bijo Scientologijos, todėl ir Giedrius Grabauskas-Karoblis savo rubrikoje parašė „Atsargiai“. Kodėl jis bijo, juk scientologai jo negąsdino? Sunku suprasti šį krikščionį, ar kokį nors satanistą, dergiantį Scientologiją, bet, gal būt, tokie žmonės intuityviai nujaučia, kad Scientologija gali atskleisti tiesą apie juos ir jų veiklą.

Bet grįžkime prie Idealios Organizacijos atidarymo Maskvoje. Tai labai svarbus įvykis, nes L.Rono Habardo  knyga „Dianetika. Šiuolaikinis mokslas apie protą“  Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta. O po TSRS subyrėjimo KGB-istai ir Provoslavų Cerkvė kišo pagalius į ratus, pasitaikius bet kokiai patogiai progai, bet jiems tai neišėjo į naudą. Bandydami diskredituoti Scientologiją, jie pirmiausiai diskreditavo patys save, ir parodė, kad jų tikslai yra priešiški visuomenės gerinimo tikslams. Atidarymo metu sveikinimo žodį tarė Liudmila M. Aleksejeva, kuri vadovauja Maskvos Helsinkio grupei, ir kuri buvo viena iš pirmųjų sovietmečio disidentų pasmerkusi komunistinį režimą.  Liudmila M. Aleksejeva yra apdovanota prestižine Europarlamento paskirta Sacharovo premija „Už minties laisvę“.  Savo kalboje ji pabrėžė: „ Man. kaip Žmogaus teisių gynėjai, visos religijos yra lygios teisiniu požiūriu. Jūsų Bažnyčia ypatingai yra atsidavusi kovai už tikėjimo laisvę ne vien tik dėl savo parapijiečių, bet ir dėl kitų tikinčiųjų iš įvairių konfesijų“.  Sveikinimo žodį tarė ir Rusijos parlamento narys Borisas Pantelejevas, Rusijos Prezidentūros Patarėjas Teisingumo klausimais, Rusijos Švietimo fondo Prezidentas ir kt. įžymūs žmonės.

Religinis fanatizmas ir  hipnozė
Manau, kad yra nemažai žmonių, kurie yra nukentėję nuo vienos ar kitos rūšies fanatikų. Jei tai atsitiko šeimoje, tai visi šeimos nariai kenčia nuo tokio žmogaus, kuriam nors mietą ant galvos tašyk, bet jokie argumentai jo neveikia. Kad taptų aiškesnė mums fanatiko būsena, tai pažiūrėkime kaip veikia hipnozės mechanizmas. L.Ron Hubbard savo knygoje „Dianetika. Šiuolaikinis mokslas apie protą“ aprašo tokį epizodą:

„Žmogus standartinės hipnozės technikos ar migdomųjų vaistų pagalba įvedamas į hipnotinį transą. Tuomet hipnotizuotojas sako jam: „Kada jūs atsibusite, jūs turėsite kai ką padaryti. Kiekvieną kartą, kai aš paliesiu savo kaklaraištį, jūs nusivilksite savo švarką. Kai paleisiu savo kaklaraištį, jūs užsivilksite savo švarką. O dabar jūs pamirškite, kad aš sakiau tai daryti“.

Po to žmogus pažadinamas. Sąmoningame lygmenyje jis nežino apie komandą. Jei jam pasakytų, kad jis „miegodamas“ gavo įsakymą, jis tai neigs arba paprasčiausiai gūžčios pečiais, tačiau kaip ir anksčiau nieko nežinos apie tai. Tuomet hipnotizuotojas paliečia savo kaklaraištį. Žmogus, gal būt, pasakys kokią nors pastabą, kad per daug karšta, ir nusivilks švarką. Po to hipnotizuotojas paleidžia
savo kaklaraištį. Žmogus gali pasakyti, kad jam dabar šalta, ir užsivilks švarką. Hipnotizuotojas vėl paliečia savo kaklaraištį. Žmogus gali pasakyti, kad švarką jis siuvo pas siuvėją, ir paaiškins, kodėl  jį nusivelka, pavyzdžiui, norėdamas pasižiūrėti, ar užpakalinė siūlė gerai susiūta. Tada hipnotizuotojas paleidžia savo kaklaraištį, ir žmogus sako, kad jis patenkintas siuvėjo darbu, ir apsivelka švarką“.

Kaip matome iš šio pavyzdžio, žmogus gali būti užhipnotizuotas ir jis vykdo komandas apie kurias nieko nežino. Hipnozei pasiduoda ne visi žmonės. Tačiau yra žmonių, kurie yra linkę į hipnozę.
Hipnozė gali padaryti žmogui ir žalą, nes nei vienas hipnotizuotojas negali tiksliai pasakyti, kokį pėdsaką žmogaus prote paliko jo žodžiai, ir kaip jie gali suveikti tolesniame žmogaus gyvenime. Dianetikos metodai yra nukreipti į tai, kad kuo daugiau žmonių išhipnotizuoti, ir kad jis pradėtų matyti dalykus tokiais, kokie jie yra.

Su užhipnotizuotu žmogumi, vyksta panašūs procesai, kaip ir su fanatikais, kurie negirdi jūsų argumentų. O jeigu jis dar ir tikintis arba užhipnotizuotas per tikėjimą, tai savo neadekvačiomis emocijomis jis pradeda gluminti aplinkinius žmones. Jeigu paimsite tikėjimą, tai religinio fanatizmo atveju, žmogus tampa visiškai nesukalbamas. Todėl tikėjimas gali atnešti atskiram žmogui tiek naudą, tiek ir nenaudą. Jeigu žmogus turi problemų su proteliu, tai tikėjimas jį gali padaryti dar beprotiškesniu.

Tokių atvejų yra nemažai pačioje krikščionybės istorijoje ir daugiausia tokių atvejų buvo viduramžiais, kai Šv. Romos Imperijoje įsigalėjo inkvizicija. Ji gyvavo net 600 metų ir tai nėra toks jau trumpas laiko tarpas. Bet, nežiūrint į inkvizicijos kovą su eretikais, krikščionybė vis vien suskilo į katalikus, protestantus ir liuteronus.  O iš visos didžiulės Šv. Romos Imperijos teritorijos arba tokio viršnacionalinio darinio, beliko tik Vatikanas.

Tačiau mūsų valdantiesiems kai kurios istorinės pamokos nėra įkandamos, kaip ir paprastas priežasties-pasekmės dėsnis. Šv. Romos Imperija, kuri šimtmečiais puldinėjo Lietuvą, sunyko ir iš jos liko tik miestas-valstybė, kuri dabar turi tik apie 350 ar kiek daugiau piliečių, ir apie 3000 atvažiuojančių darbuotojų. Inkvizicija bet kokia kaina norėjo sustabdyti pažangą, žmonių tobulėjimą, mokslą. Ir koks visos šitos prievartos rezultatas? Šv. Romos Imperijos nebeliko, o pasipriešinimas krikščionybei pavirto į ateizmą, kuris visiškai pradėjo naikinti pačią krikščionybę. Krikščionybė yra reikalinga daugeliui tikinčiųjų žmonių, tačiau nereikia absoliutinti  tikėjimo ir slapta bandyti paversti Lietuvą krikščioniškąja valstybe, nes tai užsibaigs taip pat, kaip tai užsibaigė Šv.Romos Imperijai. Kitas pavyzdys yra ir ta pati Ržečpospolita, kuri bandė provoslavus paversti katalikais ir baigėsi ta provokacija, inicijuota Romos Popiežiaus, šitos valstybės padalinimu. Pažiūrėkite į Graikija, kurioje ortodoksų yra apie 95%, nes tai yra valstybinė religija. Bet šita šalis yra tarp skurstančių šalių. Paimkime Ispaniją, inkvizitorių tėvynę, kur vyriausybinėse organizacijose šiandien sėdi katalikas ant kataliko. Ir šita šalis yra tarp skurdžiausių. Panaši situacija
yra ir Portugalijoje.  Galų gale, reikia suprasti ir tokį paprastą dalyką, kad tas posakis „Skaldyk ir valdyk“ atėjo iš šventų raštų, bet kaip tai yra susiję su Dievu? Gal, pirmiausia, reikėjo atsakyti į klausimą, kokia kalba kalba tas Dievas, tada ir aiškesnis būtų atsakymas, kas skleidžia tą nepakantumą tarp žmonių ir kam tai yra naudinga.

Būtų gerai, kad į šitą klausimą galėtų atsakyti Petras Plumpa, kaip buvęs VSD generalinis direktorius (paskirtas eiti pareigas nuo 1992 m. rugpjūčio 11 d.), kuris praktiškai vienas iš pirmųjų pradėjo skleisti dezinformaciją apie Scientologiją. Teigiama, kad Petras Plumpa sovietmečiu kovojo už Žmogaus Teises, buvo 1999 m. Valdo Adamkaus apdovanotas  Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. Tai yra labai gerai, bet tada, kodėl šitas žmogus, jau tapęs VSD galva pats pradėjo pažeidinėti kitų žmonių teises? Iškyla klausimas: kur yra šito žmogaus paprastas logiškas mąstymas?  Būtent jis buvo iš tų, kurie šaukė „Šalin Drakoną!“, o atsisėdęs į tą pačią vietą, kur sėdėjo KGB-istai, pradėjo savo veiklą šūksniu „Tegyvuoja Drakonas!“  Atsakymas, pasirodo,   labai
paprastas – jis katalikas.  O jeigu katalikas, tai reiškia galima niekinti viską, kas ne katalikiška. Kokie katalikui gali būti Lietuvos įstatymai?  Jis gi paprastas žmogus ir nepajėgia atskirti savo katalikiškų reikalų nuo valstybinių reikalų. Mečys Laurinkus irgi nepajėgė atskirti valstybinių reikalų nuo kitų savo interesų.

Štai buvęs Seimo kontrolierius Kęstutis Milkeraitis, turintis nemažą tardytojo patirtį, savo straipsniuose internetiniuose portaluose „XXI amžius“, bei „bernardinai“ kaltina valstybingumo žlugdymu buvusia Tarybų Lietuvos nomenklatūra, verslo, bei žiniasklaidos veikėjus. Ir daugelyje atvejų jis yra teisus, tačiau, pats savo pareigos įvykdyti nesugebėjo, kai į jį oficialiu raštu kreipėsi scientologai dėl VSD vykdomos diskriminacijos.  Pritrūko patirties? Manau, kad ne. Jis taip pat save pastatė aukščiau įstatymų ir nusispjovė į savo tiesioginių pareigų vykdymą. O atsakymą jis parašė tokį, kad atrodo turi reikalą su ne labai kompetetingu, bet gudriai įvaldžiusiu laviravimo technikas vyruku.

Paskaičius K.Milkeraičio straipsnius, iš tikrųjų, susidaro įspūdis, lyg Lietuvoje dirbtų svetima, bet gana patyrusi, ranka, kuri vedžioja mūsų VSD už nosies.  Ankstesni ir dabartiniai faktai rodo, kad ne tik VSD, bet ir visai Lietuvos teisėsaugos institucijų sistemai reikalingas kapitalinis remontas. Lietuva įstrigo būtent šitoje sistemoje. Šita sistema kelia daugiausia problemų Lietuvos gyventojams. Čia įvykdyta daugiausia paslaptingų žmogžudysčių. Būtent dėl šitos sistemos neteisėtų veiksmų žmonės patiria didžiulius nuostolius ir nusivylimą valstybe. Šita sistema  neatlieka valstybėje valymo nuo nusikaltėlių funkcijų jau ne pirmus metus. Šita sistema nedirba Lietuvai ir jos žmonėms.  Gali būti, kad reikalingas savotiškas Niurnbergo procesas Lietuvoje, kad išvalyti šitą sistemą. Nuostoliai Lietuvos valstybei, padaryti šitoje sistemoje dirbančių žmonių yra labai dideli. Ir jeigu mes turėtume normalų Seimą, tai jie senai būtų sukūrę  komisiją  iš aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie galėjo kruopščiai ištirti visą teisėsaugos institucijų veiklą ir atsakyti į klausimą, kodėl šita sistema nepajėgi susitvarkyti su jai patikėtomis funkcijomis? Kieno tai kenkėjiškas darbas: buvusių KGB-istų, užsienio valstybių ar atskirų kompanijų agentų, nusikalstamų klanų darbas ar mūsų pačių, lietuviškų nemokšų ir amoralių tipelių nesugebėjimas susitvarkyti su savo pareigomis?  Faktai rodo, kad tiek buvę komunistai, tiek į valdžios krėslus sugūžėję krikščionis, nesugeba atskirti savų interesų nuo valstybinių interesų. Akivaizdu, kad  žmogus nesugebantis tai padaryti turi problemų su etika.

Grįžkime trumpam į Romos Imperijos laikus, kada judėjai niekino krikščionis, ir pažvelkime į tuos laikus (Vikipedija): „Kristaus laiku valdančioji bažnyčia (judėjai) dėl pavydo norėjo nužudyti Jėzų. Tačiau Kristus buvo tautos mylimas ir turėjo daug pasekėjų. Todėl neįmanoma buvo jo suimti vidury baltos dienos. Vienas iš Jėzaus artimiausio rato mokinių, Judas Iskariotas už 30 sidabrinių mokestį išdavė Mesiją. Yra žinoma, kad Judas buvo Jėzaus ir Jo mokinių iždininkas“.
Tad , jeigu mes paimsime dabartinę Lietuvą, tai kiek čia tų Judų pririnktume, kurie parsidavė už tą 30 sidabrinių, ir gali būti, kad jiems net atskirą kalėjimą prireiktų statyti. Net jeigu Lietuvoje įvyktų dabar antrasis Kristaus gimimas, tai gali būti, jis būtų čia nukryžiuotas.

Atėjo laikas suprasti, kad Dievas neskirsto žmonių nei į judėjus, nei į pagonis, nei į krikščionis,  nei į musulmonus, nei į provoslavus, nei į ateistus ar bet kokius kitus tikėjimus. Tai daro patys žmonės. Žmogui tikėjimas padeda, o Kristus jo dėka net stebuklus parodė. Tikėjimas jam turi padėti tapti geresniu, bet ne idiotu. Neegzistuoja tokio Dievo, kuris kurstytų nesantaiką tarp žmonių. Pasakojimai apie išrinktą Dievo tautą, ar ką nors panašaus, tai čia anekdotas apie Dievą, ir nieko daugiau.

Scientologija bando vienyti įvairių tikėjimų žmones. Todėl jų gretose yra beveik visų religijų atstovų, taip pat ir žmonių, neturinčių religinių įsitikinimų. Daugiausia tarp scientologų, tarp kitko, yra katalikų, kurie yra pasiruošę pasikalbėti su katalikais ir atrasti bendrą kalbą ir bendrus tikslus, kurie būtų nukreipti į tai, kad padėti išlipti daugeliui tautų iš tos duobės, kuri vadinasi Apatija, ir šalia kurios kabo užrašas: „ TAI BEVILTIŠKA IR NIEKO ČIA NEPADARYSI“.  Scientologai ignoruoja tokius užrašus, ir veikia, nežiūrint į tai, kad psichiatrija ir farmacijos kompanijos skiria milijonus dolerių, kad diskredituotų jų veiklą. Lietuvos VSD neturi net žalio supratimo į ką jie įsivėlė, skleisdami dezinformaciją apie Scientologiją. Kalba eina apie totalų žmogaus proto pavergimą, kuo ir užsiima psichiatrija, arba protinės energijos ir fenomenalių žmogaus sugebėjimų išlaisvinimą, kuo ir užsiima Scientologija. Tai žūtbūtinė kova už žmogaus laisvę ir jo teises. Nueikite į psichiatrines ligonines ir jūs pamatysite, kaip yra uždirbami milijardai dolerių iš šitų nelaimingų žmonių. Ar VSD nori šitokios Lietuvos ateities? Naudinga būtų apsilankyti ten ir krikščionims, kurie mano, kad juos neištiks panašus likimas. Statistika rodo, kad ten yra ne vienas jūsų tikėjimo brolis. Scientologai kurią naują civilizaciją: be karų, be nusikaltimų ir be beprotystės.
Tam jie turi visus metodus, bet jiems reikia ir jūsų pagalbos. Jūs norite padėti efektingai spręsti socialines problemas Lietuvoje? Kreipkitės į scientologus, jūs visada laukiami. Ir nebūtinai būti scientologu, bet svarbu dirbti kartu mūsų tėvynės labui. Kviečiu jus užeiti į Maskvos Idealios Organizacijos atidarymą (žiūrėkite video). Pamąstykite ir nuspręskite, ar negeriau, jeigu mes turėsime civilizuotą, o ne agresyvų  kaimyną? Tiek brolį vokietį, tiek brolį rusą, su kuriais mes kariaujame ne vieną šimtmetį. Nejaugi mūsų politikai nesupranta tokių paprastų, bet strategiškai ir gyvybiškai svarbių mūsų tėvynės išlikimui dalykų? Man sunku tuo patikėti. O jums?

Jonas Pocius

Daugiau šia tema:
 • Nėra panašių straipsnių.
Skelbimas

Komentarai (24)

 1. xxxx xxxx rašo:

  Turtinga sekta scientologai, stambu straipsni uzsake. Puse pasaulio beveik jau apkvailinti, laikas verztis i Lietuva. Dirva kol kas tam baisiai palanki.

 2. liepa tam xxxx liepa tam xxxx rašo:

  O tu ka, is lietuviskos pedofilu sektos busi, kad mirsti is pavydo? Ar cia girtas rasai ir nieko nesuvoki apie ka rasai?

 3. to liepa to liepa rašo:

  nera ka tau avies galva ir atsakyti. Apie koki cia pavyda kliedi?. Ar suminkstejusio proto ir zombisko gyvenimo reikia pavydeti?

 4. Xenu Xenu rašo:

  http://gatve.delfi.lt/news/idomybes/scientologija-religija-ar-piniguociu-sekta.d?id=15702274
  Scientologija: religija ar piniguočių sekta?
  Žurnalas „ME“
  2008 sausio mėn. 22 d.

  Scientologijos bažnyčios nariai tiki keista istorija ir siaubingai bijo pagrindinio jos herojaus – piktojo galaktikų valdovo Xenu. Pasakojama, kad piktavalis galaktikos imperatorius Xenu prieš 75 milijonus metų į Žemę atskraidino milijardus žmonių.
  Atvežė ir paliko juos prie ugnikalnių, į kurių kraterius vėliau nuleido ir susprogdino vandenilines bombas.
  Pasak šios legendos, dauguma atvežtųjų žuvo, o jų sielos iki šiol klajoja ir kelia sumaištį mūsų Žemėje. O Xenu… Xenu vėl bet kada gali grįžti!
  Jūs ką tik sutaupėte 19500 JAV dolerių, nes anksčiau už šią fantastinio siužeto istoriją scientologai turėdavo gerokai pakrapštyti savo pinigines. Bet apie viską iš pradžių.

  Pranašas ar psichinis ligonis?

  Istorija, kurią ką tik perskaitėte, išties verta fantastinio žanro rašytojo plunksnos. Tiesą sakant, taip ir yra.
  Scientologiją sukūręs L. Ron Hubbard (1911 – 1986) buvo fantastikos rašytojas. Vieną dieną jis sau pasakė: „Rašyti, gaunant po grašį už žodį – absurdiška. Jei nori užsidirbti milijoną, geriausias būdas tai padaryti – sukurti savą religiją.“
  Kaip tarė – taip padarė. Pasak šią frazę girdėjusių liudininkų (beje, ši rašytojo citata labai skaudina įtikėjusius jo sukurtomis teorijomis, tad scientologai neigia, kad tai jų mesijo žodžiai), šiuos žodžius Hubbardas ištarė 1949-aisiais.
  Po metų jis parašė ir išleido savianalizės vadovėlį „Dianetika: šiuolaikinis dvasinės sveikatos mokslas“ („Dianetics: The Modern Science of Mental Health“). Knyga, net paties autoriaus nuostabai, sulaukė itin didelio pasisekimo.
  Ji buvo reklamuojama, kaip „psichoanalizės“ žaidimas, kuriame yra pateiktas asmenybes savianalizės testas su daugybe įvairių klausimų, neva padedančių pažinti save ir savo bėdas.
  Kitaip šis testas dar yra vadinamas Oxfordo galimybių testu. Bet neapsigaukite, šis testas neturi nieko bendro su Oxfordo universitetu, tai tiesiog klaidinantis žodžių žaismas, reklaminis triukas su visiems puikiai žinomu ir patikimą įvaizdį kuriančiu žodžiu.

  Dianetika – tik pradžia

  Šioje knygoje yra aršiai ir įtikinamai kritikuojama visa tai, kas esą sudrumsčia sveiką protą: antidepresantai, elektrošokas, vaistai ir… gydytojai. Žinoma, knyga sukėlė psichologų ir psichiatrų pasipiktinimą, ypač todėl, kad rimtų problemų turintys žmonės įtikėdavo „tikrąja tiesa“ ir nustodavo gydytis.
  Tačiau Hubbardui tai buvo nė motais. Po kritikos, jis prakalbo apie piktavalius daktarus ir pasaulinį psichiatrų sąmokslą sužlugdyti žmoniją.
  „Pranašas“ tuoj pat susilaukė sekėjų, nes, pavyzdžiui, kuris gi rimtas psichinis ligonis prisipažintų, kad serga ir jam reikia gydytis, geriant kažkokius (jį pakeisiančius!) vaistus, jis juk yra tikras, kad neserga.
  Po tokios kūrybinės (ir finansinės) sėkmės rašytojas nesėdėjo sudėjęs rankų. Netrukus jis pareiškė, kad dianetika tėra pirmasis didelio mechanizmo – scientologijos – lygmuo. Jis sukūrė visą scientologijos mokslo/religijos kultą.
  Pasekėjus suskirstė į įvairius lygmenis, sukūrė metodus, kaip pritraukti naujų narių, ir kaip visiškai pakeisti jų mąstyseną. Nariai vieni kitiems atlieka analizės testus (auditingą) tol, kol įsisąmonina visas Hubbardo teorijas, neva laimingo gyvenimo paslaptis.
  Maža to, jis netgi sukūrė specialų prietaisą – „E-meter“, kuris parodo narių „švarumo laipsnį“. Iš tikrųjų tai tėra paprastas melo detektorius, kuris nustato, kuriais dianetikos teiginiais žmogus tiki, o kuriais – ne. Kitaip tariant, jis parodo, kuriose dianetikos srityse žmogus turi spragų, kad kiti nariai jam galėtų padėti jas „patobulinti“.

  Daryk pinigus. Daryk daugiau pinigų. Daryk, kad kiti žmonės darytų pinigus

  Scientologija, patraukli pasirodė ne tik sutrikusiems žmonėms, kurie iš tiesų turi rimtų psichologinių problemų, ji patraukė ir tuos, kurie paprasčiausiai dar ieško savo kelio. O kas gi neieško atsakymų į rūpimus klausimus? Kas gi nenori tapti savo likimo kalviais, kaip kad žada dianetika? Kam nepatrauklus dianetikos skelbiamas tikslas – pasaulis be beprotybės, be nusikaltėlių ir karų?
  Skamba gražiai, bet juk ir politikai prieš rinkimus patraukliai kalba… O koks buvo tikrasis scientologijos tėvo, žmogaus teigusio „Daryk pinigus. Daryk daugiau pinigų. Daryk, kad kiti žmonės darytų pinigus“, tikslas, kad ir kuo norėtų tikėti scientologai, žino tik pats Hubbardas.
  Pirmasis žingsnis scientologijos link – jau minėtas asmenybės analizės testas, kurio beje moksliškai nėra patvirtinę jokie ne scientologų mokslininkai, jis yra visiškai nemokamas.
  Šiandien kiekvienas gali jį atlikti ne tik perskaitęs knygą, bet ir bet kuriame dianetikos centre ar net internete. Bet, kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių.

  Tikėjimas už pinigus

  Įdomiausia yra tai, kad dianetika kiekvienam žmogui gali nustatyti po diagnozę. Net jei jūsų testo rezultatai labai geri, neskubėkite džiaugtis. Tai vis tiek reiškia, kad jus turite problemų – neobjektyviai save vertinate, klaidingai pervertinate. Ir, žinoma, jums reikia pagalbos.
  Mažiausiai, ką jums gali pasiūlyti – tai nusipirkti legendinę Hubbardo „Dianetika: šiuolaikinis dvasinės sveikatos mokslas“. Pagalbos ranką visada pasirengę ištiesti ir dianetikos centruose rengiami komunikacijos kursai, kurie jums neva padės atrasti laimę ir labiau savimi pasitikėti arba pasiūlys išbandyti specialią terapiją, jau minėtą auditingą.
  Susigundžiusieji šiais pasiūlymais turės prisiminti, kad nieko nemokamo nėra, ir plačiai atverti savo pinigines. Be to, užpildydami šį testą, žmonės suteikia scientologams gana daug asmeninės informacijos, tad ši organizacija gali pradėti jais manipuliuoti, spaudimu įtraukti į savo veiklą.
  Norintieji pakilti į aukštesnį scientologijos lygmenį taip pat turi patuštinti savo pinigines. Aukštesnio lygio žinios kainuoja daugiau, tačiau jas įgiję nariai, ilgainiui gauna teisę mokyti žemesnio lygio narius bei jiems perpardavinėti nupirktas žinias.
  Matyt, Hubbardas buvo išties sumanus žmogus, žinojęs kaip daryti pinigus. Didelius pinigus.

  Scientologija vs. kritikai

  Nors scientologai skelbia pasisaką už laisvę ir, kad jų religija moko tobulo ir harmoningo gyvenimo paslapčių, tolerancijos, rodos, to jų niekas neišmokė.
  Žiniasklaidoje gausu informacijos, kad jie persekioja visus, kas tik drįsta kritikuoti scientologiją. Maža to, kritikai tampa didžiausiais jų priešais. Hubbardas yra pasakęs: „Niekada nediskutuokite apie scientologiją su jos kritiku. Diskutuokite tik apie jo ar jos nusikaltimus – tikrus ar įsivaizduojamus.“
  Taigi, pasakojama, kad prieš priešus scientologai imasi griežtų priemonių: stengiasi apšmeižti juos spaudoje, persekioja teismuose, stengiasi paveikti per jų šeimos narius (ypač populiaru į scientologijos veiklą įvilioti politikų giminaičius).
  Pavyzdžiui, kai BBC žurnalistas John Sweeney sukūrė kontraversišką dokumentinį filmą „Scientologija ir aš“ („Scientology and Me”), kuriame kalbasi su buvusiais šio kulto nariais apie scientologiją ir atskleidžia šiai organizacijai nemalonių faktų. Žiniasklaidą netrukus pasiekė trumpa vaizdo įrašo ištrauka, kurioje žurnalistas rėkia ant Scientologų bažnyčios atstovo Tommy Daviso.
  Turbūt niekam nekyla klausimų, kas žiniasklaidai išplatino „teisingai“ pateiktą kompromituojantį žurnalisto įkarštį. Scientologai internete išplatino dar keletą vaizdų, kuriuose matyti, kaip tas pats Sweeney per vieno filmo premjerą ant aktoriaus Johno Travoltos įsikarščiavęs šaukia: „Ar tu priklausai smegenys plaunančiam kultui?“.
  Bet ir tai dar ne viskas. Buvo sukurta netgi interneto svetainė, atskleidžianti „visą tiesą“ apie BBC ir žurnalistą Sweeney.
  Kampanija prieš Sweeney įvykdyta nepriekaištingai, kita vertus, daugelio manymu, kiek per primityviai, kad neabejojant būtų galima patikėti šio žurnalisto neobjektyvumu filme „Scientologija ir aš“.

  „Pietų parkas“

  Įvairių kalbų ir scientologų pykčio sulaukė ir viena 9-ojo sezono “Pietų parko” (“South Park”) seriją, kurioje šaipomasi iš scientologijos bei garsiojo jų atstovo aktoriaus Tomo Cruiso.
  Po serijos „Trapped in the Closet“, pasipiktinęs juokais apie jo religiją, iš kūrėjų komandos pasitraukė Issah Hayes, įgarsinęs Cheft.
  Hayes pareiškė: „Vyručiai, jus elgiatės neteisingai. Mes ne tokie. Suprantu, kodėl tai darote, tačiau jūsų informacija yra neteisinga, o kas nors gali tuo patikėti.“
  Nepaisant to, ši serija sulaukė stulbinančio populiarumo ir netgi buvo nominuota Emmy apdovanojimui.

  Ko bijo Tomas Cruise’as?

  Garsiausias scientologų narys – aktorius Tomas Cruise’as. Scientologams priklauso ir daugiau garsių aktorių, pavyzdžiui, Johnas Travolta, Kirstie Alley, Mimi Rogers, taip pat keletas kitų pramogų pasaulio atstovų.
  Tačiau daugelis scientologams priklausančių garsenybių nėra gerai žinomi Europoje ar kitur, nes, nors scientologija ir turi pasekėjų įvairiose pasaulio šalyse, populiariausia ji savo kilmės šalyje – Amerikoje.
  Tomas Cruise’as yra ne tik vienas garsiausių scientologijos narių, bet ir vienas labiausiai ją garsinančių atstovų. Už nuopelnus ir dosnias aukas aktorius netgi užsilipo ant aukščiausio scientologijos hierarchijos laiptelio ir gavo dvasininko titulą. Dabar aktorius turi teisę rengti vestuvines scientologų apeigas.
  Pagal tokias apeigas įvyko ir jo paties vestuves su aktore Katie Holmes. Ji, buvusi katalikė, savo tėvų siaubui taip pat priėmė scientologų tikėjimą. Dėl to ši pora pastaruoju metu susilaukia itin daug žiniasklaidos dėmesio ir… aktorės gerbėjų priekaištų.
  Jie piktinasi nuolankiu Katie Holmes paklusnumu Cruise‘ui. Pavyzdžiui, savo vardą Katie, Tomo reikalavimu, pasikeitė į kiek griežtesnį – Kate, nes neva ištekėjusiai moteriai nedera vadintis mažybiniu vardu.
  Bet didžiausią nuostabą jos gerbėjams ir visiems nescientologams sukėlė pranešimai apie jų dukros Suri gimimo ypatybes. Pranešama, kad aktorė Tomo, kuris kaip ir dera doram scientologui griežtai pasisako prieš vaistus, prašymu, esą gimdė be jokių nuskausminamųjų, o svarbiausia – visiškoje tyloje. Tylėjo ne tik pribuvėjai, bet ir pati gimdyvė, nes scientologai tiki, kad žmogus gali prisiminti įvykius iš tų dienų, kai dar gyveno mamos įsčiose. O prisiminti jam turi teikti tik ramybę.
  Keistumo aktorių porai prideda ir pranešimai, kad Tomas Cruise’as ketina statyti 10 milijonų JAV dolerių kainuosiantį slaptą bunkerį po savo namu Telluride, Kolorado valstijoje.
  Taip jis ruošiasi pasaulio pabaigai, nes uoliai tiki, jog piktasis galaktikų valdovas Xenu jau greitai užpuls Žemę. Pasakojama, kad tai bus itin saugus bunkeris su puikiai įrengta pačia moderniausia oro kondicionavimo sistema, o jame pasislėpę apie 10 artimiausių Criuse‘o šeimos narių galės ten išgyventi daugybę metų.

  Prilyginami neonaciams

  Kaip yra iš tiesų – nežinia, tačiau dėl uolaus savo tikėjimo aktorius susilaukia ne tik kreivų žvilgsnių, bet sunkumų dirbant. Vokietija, kurioje šiuo metu jis kuria naują savo filmą, iš pradžių nenorėjo aktoriui (o šįkart ir filmo prodiuseriui) leisti filmuoti jų šalyje dėl… scientologijos. Vokietija jos griežtai nepripažįsta ir laiko ją tik „pinigų darymo kultu“.
  Pasak Berlyne įsikūrusios kovos su kultais organizacijos vadovo Thomo Gandowo, Cruise‘o religija yra „totalitarinė organizacija“, o pats aktorius „scientologijos Goebbelsas“.
  Vis dėlto, aktoriui šiaip ne taip pavyko susitarti ir Vokietija nusileido jo prašymui, tačiau, matyt, ji tikrai nenuleis akių nuo aktoriaus, nes Vokietijoje scientologai yra oficialiai stebimi teisėsaugos pareigūnų kaip keliantys potencialią grėsmę Vokietijos demokratijai ir yra prilyginami neonacių organizacijoms.

  Vienintelis būdas kontroliuoti žmones – jiems meluoti

  Kas iš tiesų yra scientologija? Gal Hubbardas tik pajuokavo? Gal jis tenorėjo sukurti populiarią įtaigią fantastinę knygą ar legendą ir nė pats nesitikėjo to, į ką ši istorija išaugo? Juk kartą jis pasakė: „Vienintelis būdas kontroliuoti žmones – tai jiems meluoti. Galite užsirašyti tai savo užrašuose. Vienintelis būdas kontroliuoti žmones – jiems meluoti“.
  Taigi, kaip ten yra iš tiesų – žino tik jis vienas, žmogus, šią paslaptį nusinešęs į kapus. Kiekvienas žmogus turi teisę pats nuspręsti, kuo ir kaip tikėti, svarbiausia tik, kad jis pats žinotų ir objektyviai įvertintų ne tik uoliai peršamus pliusus, bet ir slepiamus minusus.

 5. Xenu Xenu rašo:

  http://www.delfi.lt/archive/scientologai-tinklalapiu-grobikai.d?id=176381
  Scientologai – tinklalapių grobikai
  2001 m. sausio 24 d.

  ”Narconon” grupė, kuri specializuojasi kovoje su priklausomybe nuo narkotikų, nusprendė negaišti laiko savo interneto puslapio kūrimui ir tiesiog nukopijavo visą ”urban75” tinklalapio informaciją, kodus ir dizainą. Ši interneto svetainė yra skirta sportui ir šokių muzikai, praneša ”The Register”. Reikia atkreipti dėmesį ir į tą faktą, kad ”Narconon” finansuoja scientologų sekta.
  ”Urban75” administracija reagavo gana griežtai, išleisdama pranešimą spaudai, kuriame nepabijojo įrašyti visai tinkamo šiuo atveju žodžio – ”vagys”. ”Narconon” politika intelektualios nuosavybės atžvilgiu visada buvo originali – gydymo nuo narkotikų priklausomybės metodiką jie ”pasisavino” iš stambaus Amerikos tyrimų centro, tačiau visiems skelbia, kad metodikos autorius yra scientologų sektos vyriausias asmuo Ronas Hubbardas.

 6. Xenu Xenu rašo:

  http://www.delfi.lt/archive/gatveje-psichologinio-teroro-pavojus.d?id=189864
  Gatvėje – psichologinio teroro pavojus
  2001 m. vasario 5 d.

  Vilniaus centrinėse miesto gatvėse praeiviams į rankas neretai įbrukami pakvietimai apsilankyti “Dianetikos” centre, užpildyti asmenybės testą ir išklausyti paskaitų ciklą. Išklausę šias paskaitas Jūs esą apie save daug ką suprasite, ko iki šiol nežinojote.
  Iš tikrųjų nieko labai naujo apie save nesužinosite, o štai savo gyvenimą susigadinti galite nepataisomai. Visais paminėtais stebuklais ir naujienomis lengvatikius vilioja scientologai. Pasikvietę pas save jie ragina lankyti paskaitų ciklus, skaityti tam tikrą literatūrą ir per šias atrodo nekaltas priemones, apraizgo savo voratinkliu, iš kurio vėliau ištrūkti labai sunku.
  Štai trejus metus praleidusi Vilniaus dianetikos centre (Scientologijos bažnyčioje) išėjimą iš šios bendruomenės vilnietė Irina Keizo prisimena kaip didžiausią košmarą.
  Saugumo departamento duomenimis, Scientologų bažnyčia Lietuvoje veikti pradėjo 1994 m., pritaikius visose šalyse naudojamą schemą.
  Pradžioje buvo atvežta literatūra. 1995 m., atsiradus scientologija susidomėjusių asmenų grupėms, visuomeninės organizacijos priedangoje įkurtas ir Vilniaus miesto savivaldybėje įregistruotas “Dianetikos” centras. Jo įkurėjas ir ilgametis vadovas – Maskvoje ir Peterburge scientologiją studijavęs Sergejus Abramenkovas. Dabartiniu metu “Dianetikos” centrui, veikiančiam Vilniuje. A.Goštauto 8, vadovauja Tatjana Senkevičienė. Centro paslaugos mokamos.
  Vienas aktyviausių “Dianetikos” centro darbuotojų – Sergejus Senkevičius, Teisės akademijos fizinio lavinimo katedros dėstytojas. Dabar jis aktyviausias scientologų sukurtos detoksikacijos programos “Narconon” propaguotojas.
  Saugumo departamentas informavo Švietimo ir mokslo ministeriją dėl S.Senkevičiaus skaitomų paskaitų Vilniaus miesto ir rajono mokyklose, kai naudojant scientologų sukurtą detoksikacijos programą, tarp mokinių skleidžiamos Scientologų bažnyčios idėjos bei verbuojami nauji nariai. “Narconon” programa medicinos ir psichologijos specialistų yra pripažinta netinkama, o paaugliams – net žalinga.
  Apskritai nustatyta, kad Scientologų bažnyčia – tai ypač pavojingas religinis judėjimas, kurio veikla panaši į specialiųjų tarnybų veiklą: apie kiekvieną pritrauktą žmogų surenkama smulki informacija (testų sudėtyje 200 klausimų, tarp kurių esama ir politinių), kuria po to manipuliuojama.
  Tokios veiklos pasekmės – visiškai sugriauta asmenybė.
  Saugumo departamento turima medžiaga rodo, kad Scientologų bažnyčia – ne vien religinė organizacija, bet ir komercinė struktūra, besiremianti psichologiniu teroru bei ekonominiu nusikalstamumu. Vakarų Europoje šios bažnyčios veikla labai ribojama.
  L.Rono Hubbardo sukurta taikomoji religinė filosofija, žinoma scientologijos vardu, visame pasaulyje sulaukia teisėtvarkos struktūrų dėmesio.
  Amerikos Federalinis tyrimų biuras scientologų būstinėje Los Andžele padarė didžiausią reidą savo istorijoje – jame dalyvavo beveik 150 agentų. Šio reido metu agentai rado daug slaptų kulto politikos dokumentų, pasirašytų scientologijos įkūrėjo, kuriuose buvo atskleidžiami tikrieji scientologų politiniai tikslai.
  Pavyzdžiui: “Gyvybiškai svarbūs tikslai, kuriems reikia skirti daugiausiai mūsų laiko, yra: priešo menkinimas iki sunaikinimo; žinių tarnybų kontrolė arba jų savininkų palankumo iškovojimas; tų, kurie stebi tarptautinius finansus, kontrolė arba jų palankumo iškovojimas. Žvalgyba nesusitelkia prie to, prie ko susitelkti turėtų, – Pasaulio psichinės sveiktos federacijos, Nacionalinės psichinės sveikatos asociacijos. Aš noriu, kad tos grupės būtų sunaikintos”.
  Kiti slapti FTB rasti dokumentai rodo, kad scientologija naudoja savo religijos statusą, kad pridengtų tikruosius politinius ir komercinius tikslus.
  JAV federalinio prokuroro memorandume sakoma: “Nusikaltimai, kuriuos įvykdė svarbiausi JAV scientologijos lyderiai yra lig tol neregėto didumo. Nebuvo tokio pastato, biuro, stalo ar bylos, kuri būtų apsaugota nuo jų šnipinėjimo. Jų veiklos įrankiai buvo miniatiūriniai siųstuvai, visrakčiai, slapti kodai, suklastoti įgaliojimai ir viskas, kas galėjo jiems pasitarnauti norint įgyvendinti sąmokslininkiškus kėslus”.
  Scientologai teigia, kad iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai – L.Ronas Hubbardas ir jo sekėjai atradę tikrąjį visų žmogaus problemų sprendimą ir kelią į ateinantį amžių, o tamsios jėgos kariauja prieš juos.
  Scientologijos oponentai iš karto apkaltinami netolerancija, žmogaus teisių pažeidimu ir religiniu persekiojimu.

 7. Xenu Xenu rašo:

  http://www.delfi.lt/news/daily/hot/scientologai-gali-buti-susije-su-satanizmu.d?id=2063603
  Scientologai gali būti susiję su satanizmu
  2003 m. kovo 19 d.

  Tomo Cruise’o (Tomo Kruzo), Johno Travoltos (Džono Travoltos) ir Lisos Marie Presley (Laizos Mari Presli) Scientologų Bažnyčia įkurta remiantis satanisto mokymu, tvirtina rašytoja Camille Paglia (Kamil Palija).
  Scientologų Bažnyčią, kuriai taip pat priklauso Hilary Swank (Hilari Svonk) ir Juliette Lewis (Džuliet Liūis), įkūrė mokslinės fantastikos rašytojas Ronas Hubbardas (Ronas Habardas).
  Kaip savo straipsnyje Bostono universiteto žurnale “Arion” rašo C.Paglia, R.Hubbardas daugelį idėjų pasiskolino iš prieštaringai pagarsėjusio satanisto Aleistero Crowley (Alistero Kroulio).
  C.Paglia rašo: “Hubbardas su Crowley susitiko pastarojo šventykloje Los Andžele 1945 metais. Hubbardo sūnus pasakojo, kad Hubbardas sakėsi esąs Crowley įpėdinis: Hubbardas jam sakė, kad scientologija užgimė tą dieną, kai mirė Crowley”.
  Straipsnyje teigiama, kad kai kurie scientologų ritualai yra išgalvoti A.Crowley. Vis jie skirti išvaduoti pasekėjus iš kaltės jausmo. Taip pat rašoma, kad A. Crowley propagavo visišką seksualinę laisvę, įskaitant orgijas ir zoofiliją .
  A.Crowley mirė 1947-aisiais, o praėjus daugeliui metų po jo mirties jo pasekėjų buvo net daugiau, nei jų pritraukė R.Hubbardas, kuris Scientologų Bažnyčią įkūrė 1954-aisiais.
  “Crowley įtaka 7-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 8-ajame dešimtmetyje buvo didžiulė. Jo veidas buvo ant “The Beatles” plokštelės “Sgt. Pepper” aplanko”, – rašo C.Paglia ir priduria, kad kai kas mano, jog pirmoji albumo eilutė “Tai buvo prieš 20 metų šiandien” (It was 20 years ago today ) yra užuomina apie metus, kai mirė A.Crowley.
  Tarp kitų A.Crowley gerbėjų yra Ozzy Osbourne’as (Ozis Osbornas), savo pirmajame soliniame albume jam paskyręs visą dainą.
  Apie A.Crowley ir jo kultą “Aurora aurea” (Auksinė aušra) ankstyvojoje savo dainoje “Quicksand” užsimena Davidas Bowie (Deividas Bouvis), o Jimmy Page’as (Džimis Peidžas) iš “Led Zeppelin” nusipirko A.Crowley namus Škotijoje – Bouleskin Hausą.

 8. Xenu Xenu rašo:

  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/scientologu-baznycios-palapineje-masazai-ir-streso-matavimai-ekonometru.d?id=7376996
  Scientologų bažnyčios palapinėje – masažai ir streso matavimai ekonometru
  2005 m. rugpjūčio 30 d.

  Nuo praėjusio ketvirtadienio Vilniuje Karoliniškėse praeivius vilioja didžiulė geltona palapinė. Iš tolo cirką primenančioje palapinėje lankytojų laukia Scientologijos bažnyčiai priklausantys savanoriai, pasiryžę padėti įvairiausiais gyvenimo klausimais bei rasti problemų sprendimo būdus.
  Šis Europos Scientologijos bažnyčios ir Vilniaus Dianetikos centro organizuojamas “savanorių geros valios turas” – renginys, prieš tai vykęs Latvijoje, iki rugsėjo 7 d. vyksiantis Vilniuje ir vėliau persikelsiantis į Estiją, Kaliningradą, Lenkiją, Kroatiją, Serbiją, Bulgariją, Rumuniją, Moldovą, Mongoliją ir Kirgistaną.
  Genamas smalsumo ir noro paneigti ar patvirtinti apie scientologų bažnyčią girdėtus mitus, su dviem pagalbininkėmis įeinu į scientologų palapinę. Čia mus pasitinka Scientologijos bažnyčios įkūrėjo Lafayette’o Rono Hubbardo paveikslas. Jis – žinomas rašytojas – fantastas, pačių scientologų pristatomas kaip gabus literatas bei išradėjas, kurio indėlį į žmogaus psichinių galių pasaulį neva pripažįsta iškilūs mokslininkai. Tačiau, anot Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centro (NRTIC), mokslininkai Lafayette’o Rono Hubbardo laiko išpuikusiu nevykėliu, sirgusiu persekiojimo manija ir gerai pasipelniusiu iš savo fantastinės religinės sistemos.
  Kritikų teigimu, visos kalbos apie L. R. Hubbardo indėlį į psichologiją tėra scientologų reklaminis triukas.

  Pradžioje – tyrimai mintis fiksuojančiu aparatu

  Nespėjus apsidairyti erdvioje palapinėje, mus pasitinka angliškai kalbantis, save “savanoriu iš Italijos” pristatantis vaikinas. Jis nusiveda prie neaiškaus aparato, į rankas įduoda du metalinius vamzdelius, į kurių lietimą turėtų reaguoti prietaiso rodyklė. Kažką bandęs aiškinti angliškai, vaikinas prisipažįsta nelabai mokąs anglų kalbą ir tyrimą perduoda lietuviškai kalbančiai moteriai.
  Ši ir paaiškina, kad paslaptingasis aparatas – ekonometras, reaguojantis į žmogaus mintis. Man rankose laikant metalinius vamzdelius, moteris liepia prisiminti paskutinį patirtą stresą. Rodyklei pašokus, scientologė liepia papasakoti apie mano prisimintą stresą. Vėliau – klausimai apie stresą iš mokyklos laikų, paliepimas pagalvoti apie žmones, su kuriais bendrauju ir t.t. Aparatas neva reaguoja į mano mintis ir parodo patirto streso dydį.
  “Nejaugi jūs neturite problemų?!”, – negali atsistebėti scientologė, kai aparatas visai nereaguoja į kartu su manimi atėjusios merginos mintis. Bet aparato “nesudomina” ir tolesnės tiriamosios mintys. Tik “tyrėjai” įžnybus merginai į ranką, rodyklė nežymiai pašoka. “Su jumis lengva dirbti”, – šypsosi scientologė, – matau, kad neturite problemų”.

  Energiją paskirstantis masažas

  Po “tyrimo” aparatu mus nusiveda jau minėtas italas ir bando supažindinti su “energijos pažadinimo” manyje galimybėmis, rodo ant sienų sukabintus plakatus ir pasiūlo atlikti masažą. Atsigulus ant paruoštos kušetės, šis rankomis “keliauja” po nugarą, masažuoja stuburą, vėliau liepia atsigulti ant nugaros. Ir taip – ilga masažų serija, turinti tolygiai paskirstyti kūno energiją.
  “Jei ir tau gera, pagalvok, kaip gera masažuojamam ligoniui”, – kartu atėjusiai kolegei kartoja rusiškai kalbantis vyriškis. “Ir tu gali tai išmokti, įsigyk mūsų knygutę”, – gundo vyras.

  Aukos kaina – 6 litai

  Po masažo mane nuveda į kitą palapinės kraštą, kur už širmos “vyksta mokymai”. Scientologai siūlo 19 rūšių pamokų, kurių metų padės išspręsti įvairiausias problemas – meilės, santuokos, šeimos, nerimo, laimės, narkotikų vartojimo, slopinimo įveikimo ir galybes kitų. Vieno seanso kaina – 10 litų. Už širmos sėdintys žmonės varto knygas, bendrauja su “dėstytoju”. Pasigirsta plojimai – turbūt baigusiam kursus mokiniui.
  Vėliau dar esame supažindinami su literatūra, kurioje – minėtų problemų sprendimo būdai, metodikos jai spręsti aprašymai. Nors, pasak scientologų, šios knygelės nemokamos, bet už jas paprašoma 6 litų “aukoms”.

  Siūlomi ”Oksfordo asmenybės analizės testai

  NRTIC teigimu, “Scientologijos bažnyčia – tai vienas iš daugiausiai ginčus keliančių XX a. kilusių judėjimų, vadinantis save religiniu ir siūlantis žmogui kelią į prigimtinių galių išlaisvinimą, kuris pasiekiamas specialiomis scientologų parengtomis metodikomis”.
  NRTIC duomenimis, “pirmoji pažintis su scientologija paprastai pradedama nuo “Oksfordo asmenybės analizės testo”. Jį nemokamai siūloma atlikti kiekvienam, norinčiam išsiaiškinti savo psichikos privalumus ir trūkumus. Po testo pateikiama diagnozė ir siūloma išklausyti paskaitas bei tobulintis specialiuose seminaruose. Visos šios paslaugos yra mokamos”.
  “Oksfordo asmenybės analizės testą” siūloma atlikti ir Lietuvoje. Vilniaus gatvėse dalijamos skrajutės, skelbiančios, kad “Nesvarbu, kaip bebūtų sunku, su tuo galima kažką padaryti”. Šiose skrajutėse taip pat kviečiama aplankyti Vilniuje savanorių dvasininkų tarptautinį geros valios turą didžiosiose geltonosiose palapinėse, kaip tik vykstantį šiomis savaitėmis. Dar siūloma nemokamai atlikti Oksfordo asmenybės analizės ir intelekto koeficiento testus Antakalnio gatvėje.
  “Oksfordo asmenybės analizės testo” patikimumu abejoja NRTIC.

  Vilioja sėkmės formulėmis

  NRTIC pastebi sparčią scientologijos plitimo pokomunistinėse valstybėse tendenciją. NRTIC manymu, scientologija patraukia pasiūlydama “greitų receptų trokštantiems žmonėms sėkmės formulę bei esą moksliškai argumentuotą psichikos transformavimo kelią. Taip pat scientologai didelį dėmesį skiria planingai viešųjų ryšių kampanijai bei organizacijos įvaizdžio kūrimui”.
  NRTC lankstinuke teigiama, kad “Kritikai atkreipia dėmesį, kad išsilaisvinimo kelias, kurį siūlo scientologai, labai daug kainuoja, ir todėl scientologai yra vadinami šarlatanais, kurie pelnosi iš žmonių vilčių bei problemų”.

  Kovoja su kritikais

  Teisingumo ministerijos Religijų reikalų tarnybos vyriausiojo specialisto Donato Glodenio teigimu, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje Scientologijos bažnyčia nėra įregistruota. Šalyje veikia šios organizacijos atšakos – Dianetikos centrai, įsikūrę Vilniuje ir Klaipėdoje. Pasak D. Glodenio, pasaulyje daug žmonių, nusivylusių scientologais, laikančių šią organizaciją kenksminga. Pareigūnas pridūrė, kad šis prieštaringai vertinamas judėjimas aktyviai kovoja su kritikais.
  NRTIC valdybos narys Arūnas Peškaitis DELFI yra teigęs, kad Scientologijos bažnyčia (Dianetikos centrai) priskiriama psichogrupėms (psicholiginę pagalbą siūlančioms organizacijoms).
  “Scientologai tiki, kad žmogus turi veikti tarsi galingas kompiuteris, panaudodamas iki šiol neatskleistas psichikos galias, o galutiniuose išlaisvinimo etapuose žmogus tampa toks galingas, kad jam paklūsta ir laikas, ir erdvė, ir pomirtinis likimas. Judėjimo esmė – totaliai įsisavinti prigimtinių galių išlaisvinimo techniką, kurios mokančios 8 pakopų paskaitos kainuoja labai brangiai. Lietuvoje veikianti judėjimo grupė vadinama „dianetikos centrais“, tai yra pirminis scientologų lygis”, tuomet DELFI pasakojo A. Peškaitis.

  Išmokė skaityti T. Cruis’ą?

  Vilniuje prieš Scientologų renginį protestavo 3 asmenys, kurie už viešosios tvarkos pažeidimą buvo išvežti į policijos nuovadą.
  Nors Scientologijos Bažnyčia yra vienas prieštaringiausiai vertinamų naujųjų religinių judėjimų, tačiau yra gavęs pelno nesiekiančios ar religinės organizacijos statusą JAV, Australijoje, Rusijoje, Italijoje. Prancūzijoje ir Vokietijoje šios Bažnyčios veikla yra aktyviai stebima. NRTC duomenimis, Scientologijos bažnyčia yra centralizuotai valdoma organizacija, jos pagrindiniai valdymo centrai veikia JAV, kur scientologai turi didžiausią gyventojų paramą.
  Scientologų tvirtinimu, pasaulyje veikia 3000 centrų, kurie vienija 8 mln. pasekėjų. Scientologijos Bažnyčiai priklauso aktorius Tomas Cruise`as, prisipažinęs, kad kai jam buvo 22 metai, scientologai jį išmokė skaityti.

 9. Xenu Xenu rašo:

  http://www.delfi.lt/news/daily/world/scientologai-iesko-kompromato-pries-pietu-parko-kurejus.d?id=51076721
  Scientologai ieško kompromato prieš „Pietų parko“ kūrėjus
  2011 m. spalio 25 d.

  Tomo Cruise’o personažas “Pietų parke”
  Stopkadras

  Scientologų bažnyčia nesiruošia sėdėti sudėjusi rankų ir leisti įtakingiems Holivudo vyrukams iš jos šaipytis. Naujai nutekintoje informacijoje paaiškėjo, kad Bažnyčios viešųjų ryšių skyriaus tyrėjai nuodugniai analizuoja animacinio filmo „Pietų parkas“ kūrėjų Matto Stone‘o ir Trey Parkerio asmeninius gyvenimus, rašo „The Independent“.
  Ugnies linijoje jie atsidūrė 2006 m., pasirodžius epizodui „Trapped in the Closet“ („Pagauti spintoje“) – labai prieštaringai vertinamai animacinio filmo suaugusiems serijai, kurioje pajuokiama moksline fantastika pagrįsta Scientologų bažnyčios teologija. Vidinio memorandumo duomenimis, scientologijos specialiųjų reikalų biuras pradėjo T. Parkerio it M. Stone‘o artimų draugų rato tyrimą, ieškodami įkalčių prieš kūrėjus, kurie juos diskredituotų arba priverstų niekada daugiau nebesišaipyti iš scientologų.
  „Siekiant rasti tiesioginį kontaktą su M. Stone‘u ir T. Parkeriu, buvo išaiškinti kai kurie jų draugai“, – rašoma nutekintame elektroniniame laiške. Tarp minėtų draugų – Holivudo scenaristas Matthew Prageris, aktoriai Johnas Stamosas ir Rebecca Romjin bei rašytojas Dave‘as Goodmanas, kuris su abiem animacinio serialo kūrėjais mokėsi koledže.
  Įraše nurodoma, kad kiekvienam iš šių asmenų bus atliktas PRC – terminas, kurį vartoja privatūs detektyvai ir kuris nurodo, kad yra tikrinamas kiekvienas egzistuojantis įrašas apie asmenį, ieškant jo potencialios silpnos vietos.
  „Tyrėjai rado keletą virvelių, už kurių galės tampyti M. Stone‘ą, be to, tikimasi rasti ir daugiau kompromituojančių duomenų.“
  Šiuos įrašus, rašytus 2006 m. balandžio 16 d., savaitgalį paskelbė Marty Rathbunas, kuris buvo aukšto rango scientologijos pareigūnas, tačiau prieš penkerius metus pasitraukė iš judėjimo ir nuo to laiko rašo tinklaraštį, kuriame kritikuoja Scientologų bažnyčią. Jis teigia, kad tai tik dalis didelės lobių skrynios, kurioje saugomi ligi šiol buvę slapti dokumentai, parodantys Bažnyčios siekį diskredituoti „Pietų parko“ kūrėjus. Jis teigia, kad neseniai gavo visus šiuos dokumentus ir pažadėjo paskelbti ir visus likusius.
  Interviu M. Rathbunas nurodė, kad scientologams įprasta rinkti slaptą informaciją apie juos kritikuojančius asmenis. Bažnyčios tyrėjai ne tik išnaršo visus viešus įrašus, bet ir rausiasi tiriamųjų šiukšlių dėžėse.
  M. Stone‘as ir T. Parkeris ilgus metus kurdami serialą pajuokė beveik kiekvieną organizuotą religinę organizaciją, ir kartais sulaukdavo nemalonių pasekmių. Epizodas „Trapped in the Closet“, kuriame nelabai palankiai vaizduojamas Tomas Cruise‘as, kelerius metus nebuvo transliuojamas Didžiojoje Britanijoje dėl šioje šalyje galiojančių griežtų įstatymų dėl šmeižto. Dėl prieštaringai vertinamo turinio ši serija, kurioje Scientologų bažnyčios vyresnieji nusprendžia, kad „Pietų parko“ personažas Stanas yra scientologijos įkūrėjo L. Rono Hubbardo reinkarnacija, tapo viena žiūrimiausių visoje serialo istorijoje.

 10. Xenu Xenu rašo:

  http://www.alfa.lt/straipsnis/15061306/Tomas.Cruiseas.zada.issizadeti.scientologijos..kad.susigrazintu.Katie.Holmes=2012-10-15_15-11/
  Tomas Cruise‘as žada išsižadėti scientologijos, kad susigrąžintų Katie Holmes
  2012-10-15

  Užsienio spaudoje pasirodė pranešimai, kad Tomas Cruise‘as planuoja atsisakyti scientologijos, nes suprato, kad per šią religiją iširo dvi jo santuokos.
  Praeitą rugpjūtį nutrūko šešerius metus trukusi T. Cruise‘o santuoka su 33 m. K. Holmes. 50 m. „Misijos neįmanomos“ žvaigždė perkainoja vertybes. Ar po 20 metų priklausymo sekta vadinamai religijai verta ir toliau būti jos nariu? Nuo 1990 m. iki 2001 m. trukusi aktoriaus santuoka su Nicole Kidman taip pat nutrūko dėl scientologijos įtakos.
  „Dabar jis neteko dviejų svarbiausių dalykų gyvenime. Galbūt scientologijos principai ir nepaveikė jo filmų populiarumo, bet sugriovė abi jo santuokas. Tai buvo žiaurus ir šokiruojantis prabudimas, kai Katie jam įteikė skyrybų prašymą. Jis įpratęs jaustis nepaliečiamu ir nenugalimu. Kai prarado Katie, pajautė pralaimėjimo kartėlį“, – laikraščiui „The People“ pasakojo šaltinis.
  T. Cruise‘as stengiasi atitolti nuo minėtos religijos. Liudininkai tvirtina, kad pastaruoju metu nematė aktoriaus pamaldose.
  „Jis prarado Nicole, o dabar dar ir žmoną su dukterimi. Jis visada naudojosi scientologijos principais, bet suprato, kad santuokoje jie netinka. Tomas nebenori viešai atstovauti šios religijos, jis tik dalyvaus kasmetinėse ceremonijose“, – pasakojo šaltinis ir pridūrė, jei jis tikrai atsisakys savo religijos, Katie apsvarstytų galimybę grįžti.

 11. Xenu Xenu rašo:

  http://www.delfi.lt/news/daily/world/prancuzijoje-teisiama-scientologu-baznycia-ir-jos-lyderiai.d?id=22333574
  Prancūzijoje teisiama Scientologų Bažnyčia ir jos lyderiai
  2009 m. gegužės 25 d.

  Scientologų bažnyčia ir šeši jos lyderiai Prancūzijoje pirmadienį stojo prieš teismą kaltinami organizuotu sukčiavimu, ir tai gali baigtis visišku šios organizacijos veiklos uždraudimu Prancūzijoje.
  Scientologų bažnyčios nariais yra tokios Holivudo žvaigždės kaip Tomas Cruiseas ir Johnas Travolta. Ši grupė Paryžiuje teisimųjų suole atsidūrė antrą kartą per šešerius metus, nors Prancūzijos nuo 1978 metų baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukta keletas pavienių Scientologų Bažnyčios narių.
  Teismas nagrinės dviejų moterų pateiktus ieškinius. Viena jų tvirtina buvusi įteigta perduoti daugiau kaip 20 tūkst. eurų už brangius scientologų produktus, tokius kaip “elektrometras”, skirtas psichinei energijai matuoti.
  Ji pasakoja, kad 1998 metų pabaigoje vienoje Paryžiaus gatvių prie jos priėjo scientologijos pasekėjas ir pasiūlė atlikti nemokamą asmenybės testą. Tuo metu moteris buvo psichologiškai silpnos būklės.
  Moteriai buvo pasakyta, kad jos testo rezultatai yra prasti. Po to jai buvo pasiūlyta įvairiausių “mokymo kursų gyvenimui pagerinti”, vitaminų ir kitokių produktų ligai įveikti, kas ją įklampino į skolas.
  Antros ieškovės skunde tvirtinama, kad ji scientologės darbdavės 1998 metais buvo verčiama atlikti testą ir užsirašyti į kursus. Jai atsisakius tai padaryti, moteris buvo atleista.
  Ieškovių advokatai tvirtina, kad scientologai priekabiavimu ir spaudimu stengiasi valdyti lengvai pažeidžiamus asmenis.
  Paryžiaus scientologijos centras, jo direktorius Alainas Rosenbergas ir dar penki aukštesnio rango pareigūnais kaltinami silpnų pasekėjų apgaudinėjimu, “siekiant išvilioti jų turtą, naudojantis psichologine galia”.
  Iš pradžių kaltinimai buvo pareikšti septyniems Scientologijos Bažnyčios pareigūnams, tačiau per tą laiką vienas iš jų mirė.
  Prancūzijoje šios organizacijos atstovė spaudai atmetė šiuos kaltinimus, tvirtindama, kad scientologija yra teisėta religija, o jos nariai yra persekiojami.
  “Jie teisiami už savo tikėjimą” ,- sakė Daniele Gounord (Danielė Gunor), pridurdama, kad Scientologų Bažnyčia Prancūzijoje “persekiojama” nes ji skleidžia naujas idėjas.
  Scientologai taip pat kaltinami neteisėtu farmacinių produktų platinimu, kai ieškovės pareiškė, kad joms buvo pardavinėjami vitaminai ir maisto mišiniai jų psichinei būklei pagerinti.
  Teisiamiesiems gresia iki septynerių metų kalėjimo ir milijono eurų bauda, jeigu bus įrodyta jų kaltė.
  Prancūzų prokurorams nepavyko įrodyti kaltę ankstesnėje sukčiavimo byloje prieš scientologų bažnyčią 2003 metais, tačiau dabar ieškovės pirmą kartą remiasi 1994 metų įstatymu, pagal kurį organizacijos veikla gali būti uždrausta.
  Remiantis šiuo įstatymu, Paryžiaus scientologijos centras ir biblioteka gali būti uždaryti, kaip neatitinkantys teisėtos organizacijos statuso.
  Jungtinėse Valstijose 1954 metais mokslinės fantastikos rašytojo Lafayette’o Ronaldo Hubbardo (Lafajeto Ronaldo Habardo) įkurta Scientologų Bažnyčia, po beveik dvidešimties metų tapo oficialiai pripažįstama religija.
  Scientologų bažnyčia Europoje dažnai kaltinama finansiškai išnaudojanti savo narius . Prancūzijoje, kur, kaip manoma yra keletas tūkstančių scientologų, oficialiai ši organizacija laikoma sekta, bet ne religija.
  Numatyta, kad teismo procesas truks iki birželio 17 dienos, tačiau nutartis bus priimta vėliau.
  Net jeigu teismas patenkintų ieškovių skundą ir uždraustų Scientologų Bažnyčią, jos nariai turi teisę paduoti apeliacinį skundą ir juridiniai ginčai galėtų tęstis metų metus.

  http://www.delfi.lt/news/daily/world/teismas-atmete-scientologijos-baznycios-apeliacija-del-sukciavimo.d?id=55003029
  Teismas atmetė Scientologijos Bažnyčios apeliaciją dėl sukčiavimo
  2012 m. vasario 2 d.

  Paryžiaus apeliacinis teismas ketvirtadienį patvirtino ankstesnę nutartį, pagal Scientologijos Bažnyčiai buvo skirta šimtų tūkstančių eurų bauda už tai, kad ši organizacija prievartavo turtą iš savo patiklių sekėjų.
  2009 metais paskelbtoje nutartyje skelbiama, kad Scientologijos Bažnyčios Garsenybių centras ir jai priklausantis knygynas Paryžiuje turi sumokėti 600 tūkst. eurų (2,1 mln. litų) baudų už kelių savo sekėjų finansinį išnaudojimą praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje.
  Nors pagal pirmąją nutartį šios religinė organizacijos veikla Prancūzijoje nebuvo uždrausta, ji skaudžiai smogė judėjimui, kuris yra populiarus tarp kai kurių Holivudo garsenybių, tokių kaip aktoriai Tomas Cruise’as ir Johnas Travolta.

 12. Xenu Xenu rašo:

  http://www.lrytas.lt/pramogos/uzsienio-zvaigzdes/izymybes-ikliuvo-i-religines-sektos-pinkles.htm
  Įžymybės įkliuvo į religinės sektos pinkles
  2013-02-11

  Nuolankiesiems — greita karjera. Nepaklususiems — perauklėjamoji stovykla. Garsus JAV žurnalistas Lawrence’as Wrightas tvirtina, kad būtent taip savo narius auklėja Scientologijos bažnyčia. Joje yra ir Holivudo aktorių.
  Daug metų scientologiją tyrinėjęs L. Wrightas neseniai pristatė knygą „Atvirai: scientologija, Holivudas ir tikėjimo kalėjimas“ (Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief), kuri sukėlė tikrą audrą.
  Rašydamas ją „The New Yorker“ žurnalistas kalbėjosi su daugiau nei 200 scientologų ir atsimetėlių.
  Knygoje daug dėmesio skiriama bene garsiausiems Holivudo scientologams Johnui Travoltai ir Tomui Cruise’ui.

  Bandė nuskandinti žuvį

  Tai buvo Holivudo filmo verta scena. Kai 2011-ųjų pradžioje L. Wrightas žurnalo „The New Yorker“ redakcijoje sėdėjo palinkęs prie straipsnio apie scientologiją, staiga atsivėrė durys ir į kabinetą įžengė tuometis sektos atstovas spaudai Tommy Davisas, lydimas keturių garsių advokatų. Jie atsinešė 47 dokumentų aplankus.
  „Veikiausiai jie buvo pasiryžę mane nuskandinti informacijos sraute, bet tai buvo panašu į žuvies apipylimą vandeniu. Aš tiesiog įsisiurbiau į tuos aplankus. Niekuomet nesijaučiau laimingesnis, nei studijuodamas tuos dokumentus“, — sakė žurnalistas, garsėjantis atsidavimu darbui.
  Scientologai savo noru atvilko glėbį to, ko žurnalistas net nedrįso prašyti — medžiagos, kurios, kaip paaiškėjo, užteko visai knygai.
  Po minėto vizito praėjus dvejiems metams JAV pasirodė L. Wrighto knyga „Atvirai: scientologija, Holivudas ir tikėjimo kalėjimas“. Ji žaibiškai prikaustė viso pasaulio dėmesį.

  Perauklėjimo stovykla

  Skirsnyje „Bažnyčia laikė Johną Travoltą spąstuose“ autorius aprašo, kaip šis Holivudo aktorius aštuntajame dešimtmetyje prisidėjo prie scientologų.
  Dvasinę krizę išgyvenantis aktorius ėmė lankyti scientologų „Garsenybių centrą“. Čia vyras ieškojo sielos ramybės.
  Knygoje teigiama, kad būtent sekta padėjo Johnui siekti karjeros Holivude. Scientologai paskyrė aktoriui jauną asistentę Sylvią Taylor, kuri sektai priklausė nuo 15 metų.
  Tačiau tuo metu, kai aktorius ėmė kopti karjeros laiptais, jo asistentę užklupo bėdos.
  S. Taylor sektos vyresniesiems pasiskundė kito nario elgesiu. Atrodo, kad įskųstas žmogus buvo labai įtakingas, nes moteris užsitraukė nemalonę.
  Žurnalistas L. Wrightas išsiaiškino, kad už bausmę ji pateko į vadinamąją reabilitacijos stovyklą — savotišką sektos perauklėjimo įstaigą. Iš S. Taylor buvo atimta ką tik gimusi duktė ir įkurdinta Scientologijos bažnyčios vaikų namuose.
  Vienas buvęs scientologų vadovų žurnalistui pasakojo, kad sektos slaptosios tarnybos darbuotojams buvo nurodyta užrašinėti J. Travoltos pokalbius, o ypač susijusius su asmeniniu gyvenimu. Tikslas — šantažuoti aktorių, jeigu šis kada nors sumanytų palikti jų bendruomenę.

  Aktyviai verbuoja įžymybes

  Dar Scientologijos bažnyčios įkūrėjas rašytojas fantastas Lafayette’as Ronaldas Hubbardas (1911—1986 m.) suprato, kad į sektą atviliotos Holivudo įžymybės gali gerokai sustiprinti organizaciją.
  Scientologijos bažnyčios tikslas buvo užkariauti pramogų pasaulį ir naudoti įžymybes kaip savo prekių ženklą“, — įsitikinęs L. Wrightas.
  Scientologais tapo J. Travolta, Kirstie Alley, Juliette Lewis, Willas Smithas, Lisa Marie Presley ir daugelis kitų žvaigždžių.
  Bene žymiausias scientologas, be abejo, yra aktorius T. Cruise’as.

  T. Cruise’as — sektos veidas

  L. Wrightas išsamiai aprašo, kaip T. Cruise’as, į sektą įstojęs 1986-aisiais, iškilo ir tapo antru pagal įtaką jos vadovu.
  Jis gavo dvasininko titulą ir turi teisę rengti vestuvines scientologų apeigas.
  Apie T. Cruise’ą knygoje daug pasakoja vienas buvusių Scientologijos bažnyčios lyderių, vėliau iš jos pasitraukęs Marty Rathbunas.
  Jo teigimu, kai praėjusio amžiaus pabaigoje T. Cruise’as ėmė vis mažiau domėtis scientologija, sektos vadovas Davidas Miscavige’as dėl to apkaltino aktoriaus žmoną Nicole Kidman. Jis manė, kad šviesiaplaukė gražuolė — godi veidmainė, kuri tik apsimetė esanti scientologė.
  Knygoje pasakojama, esą Scientologijos bažnyčios vadovas siekė, kad pora išsiskirtų.
  Šis D. Miscavige’o troškimas išsipildė. Tiesa, iki šiol neaišku, ar idealia laikyta aktorių santuoka subyrėjo būtent dėl scientologų pastangų.
  L. Wrightas teigia, kad T. Cruise’as po skyrybų su N. Kidman ėmė dar artimiau bendrauti su D. Miscavige’u. Esą tuomet Holivudo žvaigždė ir sektos vadovas tapo artimais draugais.

  Pelnė prestižinę premiją

  Scientologijos atstovai tvirtina, kad L. Wrighto knygoje pateikta informacija neatitinka tikrovės. Jie sako, kad iš 200 žmonių, su kuriais kalbėjosi žurnalistas, tik dvylika iki šiol priklauso Scientologijos bažnyčiai.
  Jos atstovė spaudai Karin Pouw aršiai įtikinėja, kad žurnalistas siekęs ne atskleisti tiesą, o tik mesti iš piršto laužtus kaltinimus Bažnyčios įkūrėjams, vadovybei ir garsiems nariams.
  „Tai paviršutiniškas seniai paneigtų kaltinimų atpasakojimas“, — teigia K. Pouw.
  Tačiau paviršutiniškumu L. Wrighto negalima kaltinti. Vienas geriausių JAV žurnalistų 2007 metais yra pelnęs prestižinę Pulitzerio premiją.

  Šantažuoja, kalina ir muša

  „Šia knyga stengiausi atsakyti į klausimus, kylančius daugeliui žmonių, susidūrusių su scientologija, — teigia žurnalistas. — Kodėl ši religija kai kam atrodo tokia patraukli? Kodėl racionaliai mąstantys žmonės įsikala į galvą sveikam protui prieštaraujančias tiesas? Kodėl kiti jas laiko visiškomis nesąmonėmis?“
  Rasti atsakymus į šiuos ir kitus klausimus L. Wrightui padėjo ir du „Oskarus“ laimėjęs prodiuseris Paulas Haggisas („Mergina, verta milijono“, „Avarija“). Jis 34 metus priklausė šiai sektai, tačiau susipykęs su jos vadovais trenkė durimis.
  P. Haggisas teigia, kad scientologai — homofobiška sekta, nepakenčianti kitaip mąstančių. Prodiuserio teigimu, scientologai nepaklusnius sektos narius šantažuoja, muša ir net kalina.
  Palikęs sektą P. Haggisas internete išplatino atvirą laišką bičiuliams Holivude, kuriame teigia, kad sektos vadovybė nuolat pažeidžia žmogaus teises.

  Įvaizdžiui — smūgis

  Nemažai scientologijos tyrinėtojų mano, kad geriausi sektos laikai jau praėjo.
  Tai, kad L. Wrightas galėjo pakalbėti su 200 liudytojų, rodo, jog Bažnyčia jau nepajėgia kontroliuoti savo pasekėjų.
  Skaudų smūgį Scientologijos bažnyčios įvaizdžiui sudavė ir T. Cruise’o skyrybos su aktore K. Holmes. „Didžiausias košmaras scientologijos istorijoje“, — taip Holivudo žvaigždžių sprendimą skirtis komentavo „Hollywood Reporter“.
  Buvusi katalikė K. Holmes, savo tėvų siaubui, priėmė scientologų tikėjimą ir dėl to sulaukė itin didelio žiniasklaidos dėmesio.
  Aktorės gerbėjai buvo pasipiktinę jos nuolankumu — T. Cruise’ui pareikalavus, gražuolė savo vardą Katie pakeitė į Kate, nes ištekėjusiai moteriai esą nedera mažybinis vardas.

  Sekta išgyvena sunkmetį

  Scientologijos bažnyčia vis dar turi nemažą įtaką JAV. Nuo 1993-iųjų šioje šalyje ji yra atleista nuo mokesčių. Be to, sektos lyderiai yra išlipę sausi ne iš vienos balos.
  Štai sektos vadovas D. Miscavige’as buvo kaltinamas dėl vieno jos nario žūties. Aštuonerius metus trukęs bylos nagrinėjimas 2004-aisiais galiausiai baigėsi išteisinamuoju nuosprendžiu. Tuomet sektos lyderis ėmė ypač rodyti savo valdžią.
  Teigiama, kad 2005-aisiais D. Miscavige’as į savo būstinę sukvietė daugiau nei 30 sektos lyderių ir pasiūlė pažaisti kažkokį žaidimą. Pralaimėjusieji turėjo būti išsiųsti į atokiausias vietas, toli nuo savo šeimų. Pasakojama, kad jie iki ryto kaip žvėrys grūmėsi dėl savo ateities.
  2009 metais nemažai aukštą padėtį užimančių narių išstojo iš sektos — tai buvo tarsi dūris D. Miscavige’ui ir jo sekėjams.
  „Scientologija žlunga“, — tvirtina sociologijos profesorius iš Kanados Stephenas Kentas, jau daugelį dešimtmečių tyrinėjantis sektą. Pasak jo, dabar didžiausias scientologijos priešas yra internetas.

  Grėsmė demokratijai

  *** Ypač sunkius laikus scientologija išgyvena Vokietijoje. Šiai sektai priklausantis Dianetikos centras Miunchene atrodo visiškai nušiuręs.

  *** Iki blizgesio nušveistos keraminės plytelės primena 20 metų neremontuotą dviejų žvaigždučių viešbutį.

  *** Tądien, kai čia buvo užsukę Vokietijos žurnalo „Focus“ korespondentai, trys darbuotojai rūpinosi vienu vieninteliu lankytoju, norinčiu išmėginti vadinamąjį streso testą.

  *** Sektos vadovai teigia Vokietijoje turintys 12 tūkstančių narių, tačiau ekspertai tai vadina pagyromis.

  *** „Kadaise Vokietijos scientologų bažnyčiai priklausė 6 tūkstančiai narių. Dabar šis skaičius sumažėjo iki 4 tūkstančių“, — teigia Konstitucinės santvarkos apsaugos tarnybos darbuotojai. Tarnyba nuo 1997 metų stebi scientologus kaip keliančius grėsmę Vokietijos demokratijai.

  *** Taigiama, kad 2008 metais Bavarijoje buvo 2600 scientologų, dabar jų likę vos 1200.

  *** Hamburge ir jo apylinkėse yra apie 550 scientologų. Per dešimt metų čia jų sumažėjo 40 proc.

  *** Berlyne, kur scientologai 2007 metais iškilmingai atidarė savo filialą, dabar ekspertai priskaičiuoja 130 sektos narių — 70 mažiau nei 2008-aisiais.

  *** Vokietijoje scientologai, priešingai nei JAV, negali pasigirti nei garsenybėmis, nei tikėtis politinio užnugario.

  *** Teigiama, kad scientologų mažėja ir JAV. 2008 metais šiai Bažnyčiai priklausė 55 tūkst. narių. Šiuo metu — 25 tūkst.

  *** Nepaisydami tokios statistikos sektos vadovai tvirtina turį milijonus sekėjų ir nurodo, kad 2012 metais pasaulyje atidaryta 30 naujų bažnyčių.

  Vertinama nevienareikšmiškai

  *** Scientologija — mokymo sistema, kurią amerikiečių fantastikos rašytojas Lafayette’as Ronaldas Hubbardas (1911—1986 m.) sukūrė kaip „pagalbos sau filosofiją“. Jis teigė, kad tai yra alternatyva psichoterapijai.

  *** Vėliau L. R. Hubbardas scientologiją apibūdino kaip taikomąją religinę filosofiją. Esą jos tikslas — reabilituoti savąjį „aš“ ir atgauti pirminę visiškos laisvės būklę.

  *** Įvairiose šalyse Scientologijos bažnyčia turi skirtingą statusą. JAV, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje ir kai kuriose kitose šalyse scientologai pripažįstami religinėmis bendruomenėmis.

  *** Vokietijoje Scientologijos bažnyčia laikoma komercine organizacija.

  *** Lietuvoje scientologai veikia nuo 1995 metų. Tuomet Vilniuje buvo įregistruotas jų padalinys — Dianetikos centras.

  Parengė Ona Kacėnaitė

 13. Xenu Xenu rašo:

  http://www.lrytas.lt/-13413110241339428954-scientologija-auk%C5%A1%C4%8Diausio-lygio-manipuliacijos-protais-ir-jausmais.htm
  Scientologija – aukščiausio lygio manipuliacijos protais ir jausmais
  2012-07-04

  Kas nutiks, psichologijos žinias iškėlus iki mokslinės visažinystės statuso, suteikus visam tam religinį bei komercinį atspalvį ir įtvirtinus griežtoje hierarchinėje organizacijoje, siekiančioje apskėsti visą pasaulį? Atsiras galinga sekta – madinga naujoviška „bažnyčia“, priimtina netgi ateistams, gebanti sumaniai manipuliuoti savo nariais ir vilioti jų pinigus.
  Ši religija, kaip ir dauguma, pardavinėja viltį – visų pirma, viltį susitvarkyti savo asmeninį gyvenimą ir įveikti psichologines problemas. Taip, tai scientologija – agresyvi pseudomokslinė komercinė sekta, šiuo metu pasaulyje vienijanti, pasak kai kurių jų pačių atstovų, apie 8 mln., o pasak kai kurių kritikų – apie 50 tūkst. pasekėjų. Arba, kaip ją neseniai pavadino žiniasklaidos magnatas Rupertas Murdochas, „baisus ir nesuprantamas kultas“.

  Idėjų chaosas

  Scientologijos judėjimas atsirado 1952 metais JAV fantastikos rašytojo Lafayette Ronaldo Hubbardo sukurto mokymo, pavadinto dianetika, pagrindu. Pradžioje tai laikyta ne religija, o psichoterapijos alternatyva. Pats kūrėjas scientologiją vadino „taikomąja religine filosofija“. Scientologų deklaruojamas tikslas – išlaisvinti ir reabilituoti žmogaus vidinį „aš“, vadinamą tetanu.
  Koks chaotiškas šis mokymas, liudija jau pats jo pavadinimas, diletantiškai sudarytas sujungus ne tos pačios, o skirtingų kalbų žodžius – lotynišką „scire“ („žinoti“) ir graikišką „logos“ („mokslas“). Netaisyklingai sukergtoje sąvokoje įvardijamas „mokslas apie žinojimą“, sudarius jį taisyklingai graikiškai, galėtų skambėti kaip, pavyzdžiui, gnoseologija – toks terminas nuo seno egzistuoja filosofijoje ir reiškia mokslą apie žinias.
  Scientologiją sukūręs L. R. Hubbardas tvirtina, kad jo mokymas apima viso pasaulio išmintį – ir induistines vedas, ir Budos mokymą, ir kinų vienuolių žinias, ir graikų, romėnų bei arabų mąstymą, ir I. Kanto, F. Nietzsche’s bei A. Schopenhauerio filosofiją. Neišmanančiam toks kratinys daro įspūdį ir užima kvapą, o turinčiam bent kiek rimtesnį filosofinį pasirengimą ir susigaudančiam šiose teorijose specialistui kelia juoką.

  Pradžia – psichologinis testas

  Tačiau scientologų gebėjimas verbuoti ir išlaikyti narius negali nedaryti įspūdžio netgi kritikams. Viskas prasideda nuo „nekalto“ psichologinio testo – žinoma, nemokamo. Žmonės sudominami, vardijant bendražmogiškas, daugeliui būdingas kasdienines problemas.
  „Ar Jums teko susidurti su tokiais atvejais, kai Jūs prarasdavote susidomėjimą tuo, kas iki tol Jums teikė malonumą? Ar būna taip, kad Jūs atkakliai dirbate, siekiate savo tikslo, bet vis negalite pasiekti norimą rezultatą?“ – klausiama Vilniaus dianetikos centro puslapyje.
  Žinoma, daug kam pasitaiko tokių dalykų. Kam dažniau, kam rečiau, ir tai, suprantama, nėra malonu. „Už viso to slypi konkrečios priežastys. Kaip jas atpažinti ir įveikti? Jūs galite sužinoti kaip Jūs galite padėti sau“, – rašoma lietuviškame scientologų puslapyje ir raginama atlikti Oksfordo asmenybės analizės testą.
  Šis testas parodys, kokiame lygyje yra 10 pagrindinių Jūsų savybių – atkalumas, stabilumas, pasitikėjimas, bendravimas ir pan. Mūsų specialistai patars kaip jas patobulinti ir sudarys Jums individualią programą“, – rašoma ten pat. Taip pat siūloma atlikti Intelekto koeficiento testą.
  Atlikdami testus, žmonės sektai pateikia apie save daug asmeninės informacijos, kuri vėliau sudaro sąlygas organizacijai jais manipuliuoti. Rimti psichologai scientologų naudojamu Oksfordo asmenybės analizės testu nesiremia ir kartais jį vertina net kaip pavojingą – nestabilioms asmenybėms teste nustatytos „silpnosios vietos“ gali sukelti nerimą ir baimę dėl savęs.

  Hierarchija ir pinigai

  Scientologijos bažnyčią sudaro du lygmenys – „išorinis“, susidedantis iš dianetikos centrų bei kitų įstaigų, ir vidinį – savotišką sukarintą organizaciją, turinčią net uniformas bei karinius laipsnius. Ši 1967 m. įkurta Scientologijos važnyčios dalis vadinama „Sea Organization“ ir yra įslaptinta ir kontroliuoja visų kitų scientologinių organizacijų veiklą, mokymą, vykdo ištikimiausių narių atranką.

  Tarp pačių „tikinčiųjų“ hierarchija pagrįsta žiniomis, tačiau iš tiesų – pinigais, nes žinios yra parduodamos. Kuo žinios „aukštesnės“, tuo, žinoma, brangesnės. Ilgainiui nariai įgyja teisę patys perpardavinėti savo įgytas žinias hierarchijoje stovintiems žemiau – taigi, scientologijos veikla remiasi ne tik išsilaisvinimo viltimi, bet ir visai rimtu finasiniu suinteresuotumu. Dėl to kai kuriose pasaulio šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, scientologija laikoma ne religine ir net ne visuomenine, o komercine organizacija.
  Organizacijos vadovas – 52 m. amerikieris Davidas Miscavige’as, vadovaujantis Religinių technologijų centrui, užpatentavusiam scientologijos ir dianetikos prekės ženklus.
  Lietuvoje scientologai veikia nuo 9 dešimtmečio pabaigos. Vilniaus dianetikos centras įkurtas 1995 m. Kitas dianetikos centras įkurtas Klaipėdoje.
  Viena bene įsimintiniausių organizacijos verbavimo akcijų vyko 2005 m. – Vilniaus Karoliniškų rorajone šalia parduotuvės „Maxima“ buvo išskleista cirką primenanti geltona palapinė, kurioje smalsuoliams buvo siūlomas „energiją paskirstantis“ masažas, knygos, brošiūros ir, žinoma, Oksfordo asmenybės analizės testas.

  Garsenybių verbavimas

  Garsių žmonių – politikos, verslo, meno atstovų – įtraukimas į organizacijos veiklą nuo pat susikūrimo yra būdingas scientologų bažnyčios bruožas. Dar 1955 m. jos įkūrėjas L. R. Hubbardas suprato, kad garsūs, visuomenėje matomi ir mėgstami žmonės yra geriausias būdas populiarinti savo „religiją“ ir pradėjo vadinamąjį „Garsenybių projektą“, sudaręes 63 garsenybių sąrašą, kurias sekėjams buvo pavesta „atversti“ į scientologiją.
  Tarp pirmųjų garsenybių, užkibusio ant scientologų kabliuko, buvo nebyliojo kino žvaigždė Gloria Swanson ir džiazo pianistas Dave’as Brubeckas.
  Šiandien Scientologijos bažnyčia turi net aštuonis „Garsenybių centrus“, kurių didžiausias įsikūręs Holivude. Pasiklydę savojo „aš“ paieškose Holivudo aktoriai tampa lengvu ir geidžiamu „madingos“ religijos skleidėjų grobiu. Tarp dabartinių scientologijos sekėjų – tokios pasaulinės pramogų pasaulio žvaigždės, kaip Johnas Travolta, Kirstie Alley, Lisa Marie Presley, Nancy Cartwright, Jasonas Lee, Isaacas Hayesas, Edgaras Winteris, Tomas Cruise’as, Chickas Corea, Leah Remini ir Katie Holmes.

  Išeisi – bus problemų

  Kaip ir įprasta sektoms, taip ir scientologų bažnyčia lengvai nepaleidžia jau kartą pakliuvusių į jų nagus „avelių“. Šiandien tai daugiau nei akivaizdu – bažnyčia savo reikalu laiko jos narių, garsių Holivudo aktorių Tomo Cruise’o ir Kate Holmes skyrybas. Šių garsenybių asmeninis gyvenimas jau seniai buvo ir bažnyčios reikalas – pats scientologų vadovas D. Miscavige’as jų vestivėse buvo vyriausiasis pabrolys.
  Su kuriuo iš tėvų liks jų šešerių metų dukrelė Suri? Scientologijos bažnyčia norėtų, kad mergaitės globa būtų paskirta tėvui, užimančiam aukštą poziciją jos hierarchijoje, o ne motinai, kuri viso labo „atsivertė“ į scientologijos tikėjimą tekėdama už T. Cruise’o, ir gali lengviau „išslysti“ iš judėjimo. Yra pasirodę pranešimų, kad K. Holmes nenorėtų dukters auklėti kaip scientologės.
  Kerštas, persekiojimai lydėjo ne vieną sugalvojusį pasitraukti iš scientologų gretų buvusį narį. Pernai nuskambėjo istorija, kaip buvo persekiojamas iš bažnyčios pasitraukęs anksčiau jai priklausęs ir buvęs vienu iš lyderių Marty Rathbunas.
  Spaudimą patyrė ir operos žvaigždės sūnus Placido Domingo jaunesnysis. Pradžioje scientologai spaudė jį nutraukti ryšius su buvusia žmona Samantha, kuri nevengė viešai kritikuoti scientologiją. Kai jis paliko organizaciją, kitiems scientologams buvo nurodyta pašalinti jį iš „Facebook“ draugų sąrašo.

 14. Xenu Xenu rašo:

  http://www.religija.lt/straipsniai/religija-visuomene-religijos-laisve/scientologijos-baznycios-veikla-kazachstane-gali-buti-nutraukta
  Scientologijos bažnyčios veikla Kazachstane gali būti nutraukta
  2012-10-26

  Agentūra „Interfax“ spalio 25 d. pranešė, kad Kazachstano valstybės Religinių reikalų agentūra nepripažino respublikinės scientologų asociacijos kaip religinės organizacijos, o tai reiškia, jog jos perregistravimas gali būti atmestas, sakė Marat Azilkhanov, agentūros vadovo atstovas.
  Atstovas teigė: „Jie pateikė steigimo dokumentus perregistravimui [kaip religinė oragnizacija]. Agentūros specialistai padarė išvadą, kad organizacija yra nereliginė.“
  Ši ekspertų nuomonė buvo pateikta Teisingumo ministerijai, kuri padarys galutinį sprendimą dėl perregistravimo, sakė Azilkhanov. „Jei perregistravimas bus atmestas, policija kreipsis į teismą dėl organizacijos veiklos sustabdymo Kazachstane“. Taip pat Azilkhanov pabrėžė, jog jie neturi jokių pagrindų deklaruoti scientologų veiklą kaip ekstremistinę. Jis sakė: „Turi būti svarios priežastys siekiant uždrausti organizaciją, iš kurių svariausia – ekstremistinių idėjų propagavimas. Mes neturime jokių pagrindų teigti, kad [scientologai] šiuo metu tokias idėjas propaguoja, o tai reiškia, kad mes negalime jų uždrausti“.
  Pareigūnas pridėjo, kad tam tikros netradicinės religinės organizacijos Kazachstane buvo perregistruotos.

  Pagal 2012-10-25 „Interfax“ pranešimą parengė Rasa Kraulėdaitė

 15. Xenu Xenu rašo:

  http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/scientologija-panaceja-ar-didziausias-istorijos-pokstas/
  Scientologija: panacėja ar didžiausias istorijos pokštas?
  2008-05-17

  “Jeigu žmogus iš tiesų nori uždirbti milijoną dolerių, geriausias būdas tai padaryti – sukurti savo religiją.” Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986).
  Nuo šitų žodžių prasidėjo svaiginanti Rono Habardo, rašytojo ir vieno iš nedaugelio pasaulio istorijoje žmonių, kuriuos galima pavadinti naujos religijos įkūrėjais, karjera.
  Pirmosios scientologijos organizacijos Europoje atsirado 1956 m., kai L. Ronas Habardas Dubline įkūrė centrą. Po trejų metų įsikūrė didžiulė scientologų rezidencija Anglijos grafystėje Sasekse, o per tolesnius 15 metų ši bažnyčia išplito kone po visas Vakarų Europos šalis.
  Galime vadinti juos bepročiais, ateiviais ar sukčiais, tačiau faktas yra faktas: tarp scientologijos sektos narių – garsios kino žvaigždės, tarptautinių korporacijų vadovai ir įtakingi politikai. Kas juos ten traukia?

  Jokių komentarų

  Bėda ta, kad scientologų bažnyčia viešosioms informavimo priemonėms yra neprieinama. Interviu su pagrindiniais jos vadovais tiek Anglijoje, tiek JAV – neįmanomi. Žurnalistų prašymai atmetami arba ignoruojami. Kam toks paslaptingumas? Oficiali versija – tam, kad scientologai būtų apsaugoti nuo provokacijų ir išpuolių.
  Eiliniam mirtingajam scientolgija pirmiausiai asocijuojasi su Tomu Kruzu, Džonu Travolta, Nikole Kidman ir kitomis Holivudo žvaigždėmis. Šie žmonės teigia, jog būtent scientologijos išpažinimas – esminė jų pasaulinės šlovės bei turtų priežastis.
  Tad ar verta stebėtis, kad ši organizacija, kurią 1952 metais įkūrė rašytojas fantastas Ronas Habardas, šiandien turi apie 700 filialų, veikiančių daugiau nei šešiasdešimtyje pasaulio šalių, ir 10 milijonų narių? Tiesa, tai pačios bažnyčios duomenys. Ir vis dėlto ar gali būti, kad šitiek daug žmonių yra paprasčiausi naivuoliai?

  Žurnalistinis tyrimas

  Žurnalo FHM žurnalistas Stefanas pasibeldžia į Londono scientologijos centro duris. Jas atidaro maloni vidutinio amžiaus moteris. Prisistato esanti Džoana.
  Ant sienų kabančiose fotografijos – gražūs žmonės tarsi iš dantų pastos reklamų. Iš CD grotuvo sklindantis balsas kone maldauja “išsitirti savo vidinį aš”, tačiau negirdėti jokių užkeikimų senovės kalba. Nematyti altoriaus anei iniciacijos apeigų, nėra čia keistų tipų, susisupusių į mantijas.
  Stefanui pasiūloma išsitirti streso lygį elektropsichometru, arba trumpiau – e-metru. Šį prietaisą išrado pats ponas Habardas. Vėliau jo paprašoma raštu atlikti testą, kuriame – 200 klausimų.
  “Kaip ir reikėjo tikėtis, mano streso tyrimo rezultatai pasirodė esantys visai prasti. Vos tik mergina, vardu Marsija, paminėjo žodį “motina”, rodyklė ėmė mosuoti tarsi dirigento lazdelė. “O! Namuose turite problemų?” – susidomėjo ji.
  Rašytinio testo rezultatai buvo ne geresni. Anot Stefano, paaiškėjo, kad jis – mažų mažiausiai sociopatas ir chroniškas neurotikas. “Čia jie mane ir pagavo…”
  Po keleto minučių jis pasirašė sutartį dėl pusės metų narystės ir pasižiūrėjo reklaminį filmą – įvadą į scientologiją.
  Pasak Stefano, scientologijos doktrina laikosi ant trijų banginių: religijos, mokslo ir bažnyčios. Išpažinėjai remiasi knyga “Dianetika: šiuolaikinis mokslas apie sielos sveikatą”, publikuota 1950 m. Šį psichoanalizės variantą, iš kurio juokėsi kas netingėjo, per dvejus metus Habardas pavertė pačia tikriausia religija.

  Plačiai užmerktomis akimis

  Klementas, vienas iš Londono scientologijos centro vadovų, išdėsto pagrindines religijos dogmas. Esminis scientologo tikslas – žmogaus reabilitacija atkuriant jo nežemiškus gebėjimus kontroliuoti “materiją, energiją,
  erdvę ir laiką.”
  Svarbiausias šiame saviugdos ir dvasinio apsivalymo procese yra vadinamasis Tiltas – scientologinės švaros skalė.
  “Aš, kaip žurnalistas, žinoma, esu pačioje žemiausioje Tilto vietoje, arba, kalbant scientologų kalba, maždaug skeltanagių gyvūnų, tokių kaip arklys, lygmens. Šis arklys kenčia baisius liguistus prisiminimus (jie vadinami “engrami”), kurie kliudo išreikšti potencialą. Klementas pažadėjo, kad, ištrynęs juos, apsivalysiu bei atsikratysiu nepasitikėjimo savimi, rūpesčių ir nervingumo. Iš pradžių tapsiu visaverčiu arkliu. Tačiau čia viskas nesibaigs. Dirbdamas su savimi galėsiu pakilti dar aukščiau pagal Tilto skalę, kad išvalyčiau tai, kas vadinama “operatyviniu tetanu” – sutrumpintai ОТ (“Thetan” – siela).
  Aukščiausio – VIII – lygio ОТ galima pasiekti tik plaukiojant atviroje jūroje “Freewind” – didžiule scientologų jachta. “Pasiekęs VIII lygį, jūs išties jau galite skraidyti”, – patikina Klementas, o jo akys spindi iš susijaudinimo. Jis pats dabar yra III ОТ lygio, o štai Tomas Kruzas, kuris gali pasigirti jau VII OT, bažnyčioje turi beveik dievybės statusą. Palyginti su juo, Buda ir Jėzus yra tik pradedantieji: scentologai jų lygį vertina kaip I OT.
  Taigi kelias iki Tomo Kruzo OT lygio atimtų daug laiko. Jums tektų apsilankyti dianetikos seminare ir po jo savarankiškai atlikti seriją dvi valandas trunkančių mentalinių pratimų. Kiek vėliau būtų taikomas kursas, pavadinimu “Sėkmė komunikacijos būdu”. Jo tikslas – bendravimo su žmonėmis tobulinimas. Akis į akį. Nepaisant pavadinimo, čia turima galvoje ne kas kita, kaip sėdėjimas užmerktomis akimis priešais vieną iš bičiulių. “Aš pasidaviau po pusvalandžio, ir instruktorius Arturas mane perspėjo, jog tai “negerai”.

  Sesija

  Prabėgo dvi savaitės, kol reikalai ėmė klostytis bent kiek įdomiau. “Tai nutiko tą dieną, kai mane pakvietė į pirmąją sesiją”, – pasakoja Stefanas.
  Čia kalbama apie scientologinį blogų “engramų” valymo metodą, t. y. procesą, kurio metu žmogus neva atsikrato visko, kas jį daro intravertišką, abejotiną ir nekomunikabilų. Scientologai tvirtina, kad šitaip galima pašalinti tokius psichosomatinius sutrikimus kaip galvos skausmas ir netgi astma. Pagal taisykles, šio proceso dalis reikalauja tam tikro religinio asketizmo: iki sesijos 24 val. negalima vartoti alkoholio, savaitę – vartoti narkotikų. Beje, rūkyti leidžiama – turbūt todėl, kad pats Habardas buvo užkietėjęs rūkalius.
  Garsusis e-metras – pagrindinis “išbandymo” rekvizitas. Juo matuojamos žmogaus mentalinės reakcijos. “Nors scientologai jį laiko vienu iš savo religinių artefaktų, šis prietaisas labiausiai primena itin jautrų elektrinio pasipriešinimo matuoklį, kurį instruktoriai naudoja tam, kad išmoktų atskirti 24 rodyklės padėtis ir jų reikšmes: skausmą, nervingumą, šilumą etc.”
  Bandomasis prašomas tiksliai apibūdinti situaciją, kai jis patyrė baimę, skausmą, praradimą ar kai ką panašaus, o paskui aprašyti, kas konkrečiai tada nutiko. Paskui reikia viską papasakoti dar kartą, tačiau labiau detalizuojant. Ir tada dar kartą. Ir dar. “Kalbėjau tol, kol rodyklė galutinai nusiramino. Keisčiausia, kad tai išties buvo veiksminga. Cinikai pasakys, kad šis metodas nelabai skiriasi nuo klasikinės psichoterapijos, kurią scientologai visiškai atmeta. Vis dėlto šis metodas man padėjo. Ir jeigu scientologai užsiiminėtų tik tuo, rekomenduočiau juos draugams.”
  Tačiau scientologai – ne psichoterapeutai.

  Kriauklės prisiminimai

  Scientologai tiki daugybe praeitų gyvenimų. Pavyzdžiui, po sesijos viena dalyvė suprato, kad visų jos problemų priežastis yra ta, kad ji buvo savo tėvo meilužė dar iki gimimo. Snaiperis iš Liverpulio, kurį ilgą laiką kamavo galvos skausmai, netikėtai prisiminė buvęs Romos legionierius, kuris, kovodamas III amžiuje prieš mūsų erą, gavo smūgį į galvą.
  Habardas tvirtino, kad daugelis šunų ir visi arkliai praėjusiame gyvenime buvo generolai arba ministrai, tačiau dabar jie nusprendė kiek atsipūsti. Keletui gyvenimų pasiėmė atostogų. Tai tarsi nemirtingos sielos išvyka į kurortą.
  Scientologai problemos šaknų eina ieškoti toli už tūkstantmečių. Habardas tikėjo, kad paciento psoriazę (žvynelinę) gali sukelti gyvūno, kuris jį suėdė praėjusiame gyvenime, skrandžio sultys. Arba kad žmogus, griežiantis dantimis, kenčiantis žandikaulių skausmą, praeitame gyvenime galėjo būti austrė, kurios kiautas sunkiai atsidarydavo. Jeigu šis skausmas lydimas dar ir aukščio baimės, vadinasi, austrę buvo pačiupęs paukštis.
  Istorija apie austres – tai tik pradžia. Kaip tikras fantastas, Habardas tikėjo nežemiškosiomis civilizacijomis ir kosminių būtybių dalyvavimu mūsų planetos įvykiuose. Maža to, jis tvirtino, kad kiekviename žmoguje gyvena visa žinanti ir visa galinti būtybė, vadinama “tetanu”. Kadaise “tetanai” parsigabenę į Žemę ir čia sunaikinę milijardus savo tėvynainių. Jų sielos išsisklaidžiusios po galaktikas, o kai kurios apsigyvenusios žmonėse. Jos ir suteikiančios psichinių bei emocinių kančių, besitęsiančių iki šiolei.
  Knygoje “Ar jūs gyvenote prieš šį gyvenimą?”, išspausdintoje prieš 20 metų, Habardas pažymi keletą intergalaktinių inkarnacijų, kurias scientologai neva aprašę minėtų sesijų metu.
  Štai vienas žmogus esą prisiminęs, kad prieš 74 000 metų buvo kareivis, kurį apgaule įtraukė į santykius su robotu gražuolės šatenės pavidalu. Kitas papasakojęs, jog prieš penkis šimtus milijonų metų bandęs įsikūnyti į lėlę, bet kažkoks šventikas marsietis jį sutraiškęs. Dar kitas ponas prieš 60 trilijonų metų pasivertęs kažkuo panašiu į kosminį banginį, bet buvęs išmestas iš skraidančios lėkštės ir miręs teisiojo mirtimi.
  Dauguma pačių scientologų tokius “prisiminimus” laiko kliedesiais.Tačiau ir be tokių “intergalaktinių padavimų” ši religija kelia rimtų įtarimų. Reikalas tas, kad žmogų kamuojantys fiziniai skausmai ar psichiniai sutrikimai, “įsibrovę” į jų sielas prieš tūkstantmečius, gali būti išgydyti tik… (taip, jūs teisingai supratote) per sesijų etapus, kurie, žinoma, nemažai kainuoja.
  Pavyzdžiui, apsivalymo kursai, kurie rekomenduojami prieš sesiją (tai dar vienas Habardo sumanymas, kurio tikslas – išvalyti iš kūno negatyvias kitų planetų substancijas; tai daroma standartiniais fiziniais pratimais, kaitinantis pirtyje, vartojant nikotino rūgštį ir vitaminą В) kainuoja beveik 2000 eurų. Ir tai pati pradžia.
  Sektos nariai privalo pirkti bažnyčios leidžiamus knygų ir garso kasečių komplektus. Jiems taip pat reikia įsigyti e-metrą (3000 eurų). Iš viso, preliminariais skaičiavimais, kad pasiektum VIII OT lygį, turi investuoti apie 300 000 eurų.
  Anot Klemento, reikia sukaupti bent jau 15000 eurų, kad sumokėtum avansą už pakilimą Tiltu iki IV OT.
  Tačiau nešlovę scientologams traukia ne tik brangiai kainuojantis sielos išvalymas.

  Žaidimas

  ХХ amžiaus 7 dešimtmetyje scientologijos kritikus pašiurpino knyga “Sąžiningas žaidimas”. Joje atviru tekstu buvo raginama bet kuriomis priemonėmis priešintis šventosios scientologų bažnyčios idėjų smaugikams. Jos puslapiuose nedviprasmiškai parašyta: “Priešininko atžvilgiu reikia žaisti sąžiningą žaidimą. Mes galime atimti iš jo turtą arba pakenkti tuo būdu, kurį scientologas laiko būtinu. Mes galime apgaudinėti jį, kaltinti, meluoti ir sunaikinti.”
  Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje keletas solidžių piliečių scientologų buvo apkaltinti šnipinėjimu. Vienuolika pagrindinių narių (įskaitant Habardo žmoną – tuomet antrą pagal svarbą žmogų organizacijoje) buvo nuteisti už įsibrovimą į JAV valstybės pajamų tarnybą.
  Buvęs scientologas Duglas Dodas apie savo apsilankymą Saint Hile, didžiausiame anglų scientologų centre, rašė: “Aš atvykau ten 1995 m. į keleto mėnesių mokymus – tai reta privilegija, bet turėjau daug dirbti, o miegojau mažai. Mus vertė išpažinti nuodėmes po keletą kartų per dieną. Centre viešpatavo beprotiška, autoritarinė atmosfera… Aš susirgau skrandžio opa, man ėmė kristi plaukai ir apniko mintys apie savižudybę.”

  Koks gi variklis palaiko šią religiją?

  Imkime, pavyzdžiui, scientologų “konkurentus” katalikus. Ką jie siūlo, sakykime, tokiam Tomui Kruzui? Nemokamo vyno ir kaltės jausmą? O scientologija? Pinigų – kaip šieno, pasaulinis populiarumas ir kontraktai su stambiausiomis prodiusavimo kompanijomis mažų mažiausiai trims filmams. Argi ne patraukliau?
  Daugelis scientologijos kritikų tvirtina, kad šį “amžiaus projektą” Ronas Habardas sugalvojo susilažinęs. Jis tiesiog norėjęs įrodyti savo draugui, kad sukurti naują pasaulinę religiją nėra sudėtinga.
  Jeigu tai tiesa, tuomet visi scientologijos sekėjai tėra didžiausio istorijoje pokšto dalyviai…

  R. Habardo biografija

  Habardas gimė JAV, Nebraskoje, Hario Roso Habardo, jūrinių pajėgų karininko, ir Ledoros Mei Votrebiuri, mokytojos, prijaučiančios feministinėms idėjomis, šeimoje. Tolesnė jo biografija priklauso nuo to, kuriuo šaltiniu pasitikite.
  Scientologams jis – antžmogis: puikus lakūnas, muzikantas, fotografas, tyrinėtojas ir medaliais nukabinėtas II pasaulinio karo herojus. Kiti šaltiniai teigia, kad jis – patologinis melagis, egoistas, klastūnas, troškęs valdžios, kerštingas ir agresyvus. Beje, tai JAV Aukščiausojo teismo teisėjo žodžiai.
  Netgi naujosios religijos tėvo sūnus Ronas Habardas jaunesnysis viešai pripažino: “Didelė dalis to, ką mano tėvas pasakė arba parašė apie save, yra netiesa.”
  Ilgą laiką sklandė gandai apie Habardo dalyvavimą magiškuose ritualuose, o dvi iš trijų jo žmonų pareiškė, kad santuokoje jos kentėjo fizines patyčias. Viena žmona netgi apkaltino jį dukters pagrobimu, “nuolatiniais kankinimais ir skausmingais moksliniais eksperimentais”. Aštuntajame dešimtmetyje JAV jūrų pajėgos paskelbė, kad jų archyvuose nėra jokių dokumentų, liudijančių Habardo apdovanojimus.
  1933-1950 m. kūrė apsakymus bei romanus, dėl to laikomas vienu iš pasaulinės fantastikos klasikų.
  1944-1947 m. buvo tapęs Rozenkreicerių ordino, o vėliau ir Aleister Crowley įkurto satanistinio Rytų šventyklos ordino nariu.
  1950 m. išleido pseudomokslinę knygą “Dianetics: the Modern Science of Mental Health”, davusią pradžią scientologų naudojamoms smegenų plovimo metodikoms.
  1953 m. dianetinių organizacijų pagrindu įkūrė scientologų sektą, kuriai vadovavo iki mirties.
  Nuo 1981 m., slėpdamasis nuo gresiančio teisinio persekiojimo, gyveno atsiskyręs nuo visuomenės, bendravo tik su sektos nariais.
  1986 m. mirė. Lavonas buvo sudegintas, nepadarius skrodimo, pomirtinės nuotraukos sunaikintos. Sekta paskelbė, kad Habardas paliko savo kūną aukštesnio lygio dvasiniams tyrimams.
  Už sektos ribų kartais skelbiami vieno iš buvusių sektos lyderių Billo Robertsono įtarimai, kad L. R. Habardas galėjo būti nužudytas dar 1982 dėl konflikto su vėliau sektos vadovu tapusiu David Miscavige.
  Habardas buvo kelis kartus teistas. 1943 m. už neteisėtą Meksikos salos, esančios šalia Baja California pusiasalio, apšaudymą, buvo atleistas nuo vadovavimo patruliniam kateriui. 1948 m. pripažintas kaltu dėl smulkios vagystės. 1978 m. už apgaules Prancūzijoje už akių nuteistas 4 metus kalėjimo ir 30 tūkstančių frankų bauda.
  BIBLIOGRAFIJA: “Slaves of Sleep” (1939) – fantastinis romanas, paremtas sapnų, kaip kitos visatos, idėja.
  “Battlefield Earth” (1940-1980) – apsakymas bei vėliau jo pagrindu sukurtas fantastinis romanas apie žmonių išsivadavimą nuo kosminės grobikų rasės.
  “Final Blackout” (1940) – romanas, vaizduojantis Europą po kelis dešimtmečius trukusio karo.
  “Fear” (1940) – siaubo novelė apie demonų apsėstą žmogų.
  “Mission Earth” (1984-1986) – 10 tomų satyrinis romanas, bandantis pavaizduoti pasaulį scientologų akimis (pasaulinis psichiatrų ir psichologų sąmokslas, Žemės gyventojų gimstamumo kontrolė, per rokenrolo muziką platinant homoseksualizmą ir pan.).
  “Masters of Sleep” (1950) – romano “Slaves of Sleep” tęsinys.

  Parengė Vilma Skiotienė

 16. Xenu Xenu rašo:

  http://zebra.15min.lt/lt/naujienos/lietuva/tesiasi-vokietijos-kova-pries-scientologija-108190.html
  Tęsiasi Vokietijos kova prieš scientologiją
  2007-12-20

  16-os Vokietijos federacinių žemių vidaus reikalų ministrai pradėjo tyrimą dėl Scientologų Bažnyčios veiklos, tikėdamiesi surinkti duomenis, reikiamus uždrausti šią iš Jungtinių Valstijų atėjusią organizaciją šalyje.
  Tačiau skeptikai abejoja, ar tokia iniciatyva yra politiškai ir teisiškai protinga. Panašus visos valstybės vidaus reikalų ministro sprendimas 1997-aisiais buvo argumentuojamas tuo, kad scientologijos organizacija, planai ir veikla yra pažymėti tikslais, fundamentaliai ir permanentiškai skirtais sužlugdyti bazinę demokratinę tvarką.
  Tuomet ministrui vis dėlto prireikė papildomo laiko galutinai įvertinti šią grupę. Dėl to iki šiol scientologai tęsė savo darbą Vokietijoje, rašo „Time“.
  Nauji mėginimai uždaryti šią bažnyčią atsirado dėl vis labiau pastebimos jos veiklos Vokietijoje. Jos naujos būstinės Berlyne atidarymas sausio mėnesį buvo pažymėtas daugybe straipsnių pirmuosiuose laikraščių puslapiuose. Scientologai tapo nacionalinio furoro centre, kai Vokietijos gynybos ministerija uždraudė filmo apie antinacistišką herojų Clausą Schenką von Stauffenbergą kūrimo darbus vienoje vietovėje, nes pagrindinį vaidmenį atliko aukšto lygio scientologas aktorius Tomas Cruise‘as. Tiesa, vėliau Vokietija sušvelnino savo poziciją.
  Norintieji išvaryti scientologus iš Vokietijos mano, kad jų padėtis sutvirtėjo nuo 1997-ųjų. Hamburgo vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Ulrike Sweden, vadovavusi pastarajai iniciatyvai, teigia, kad svarbiausias laimėjimas yra Kelno miesto teismo sprendimas atmesti scientologų ieškinį, reikalaujantį nutraukti specialiųjų tarnybų vykdomą jų stebėjimą.
  Teisėjas nurodė, kad sekimas yra teisėtas, nes scientologų veikla yra grėsmė Vokietijos konstitucinei santvarkai ir ypač vokiečių teisei išreikšti savo politinę valią, būti lygiems su kitais ir garantijai prieš kūno žalojimą. Be to, teisėjas pareiškė, kad scientologai plauna smegenis savo nariams. „Pirmą kartą teisėjas, o ne kokie gandų skleidėjai nustatė, kad grupė yra pavojinga, – sako U. Sweden. (Nuo 1995-ųjų Scientologų Bažnyčia neturi teisinės apsaugos, kuri priskiriama kitoms religijoms Vokietijoje. Taip atsitiko, kai teisėjas nusprendė, kad tai nėra religija, o grupė, apsimetanti religija siekiant pelno.)
  Vokiečių scientologų atstovas spaudai neigia, kad jo organizacija plauna smegenis nariams ar turi kokią nors politinę darbotvarkę. Anot jo, pastangos surinkti reikiamą informaciją dėl scientologijos uždraudimo yra paprasčiausias mokesčių mokėtojų eurų švaistymas.
  Naujoji iniciatyva iškelia reikalavimą, kad Vokietijos žvalgybos agentūros kiekvienoje federacinėje žemėje kauptų dosjė apie scientologų veiklą, kuri gali pažeisti Vokietijos konstituciją. Jų ataskaita tikriausiai bus pristatyta kitame vidaus reikalų ministrų susitikime pavasarį, o vėliau perduota Vokietijos federaciniam vidaus reikalų ministrui Wolfgangui Schaeublei, kuris turės nuspręsti dėl to, ar pradėti nacionalinio lygio tyrimą.
  Hamburgo pareigūnai tikisi, kad 2008-aisiais ar 2009-aisiais bus pradėtas procesas, kuris baigsis federaciniu organizacijos uždraudimu, jos lėšų užšaldymu bei draudimu rinkti pinigus bei priimti narius. Tokie pat draudimai galioja keletui neonacių organizacijų.
  Vokiečių analitikai ir kai kurie vyriausybės pareigūnai, kalbėdami anonimiškai, abejoja dėl šios iniciatyvos sėkmingumo. „Ne tik mažai tikėtina, bet to tikriausiai nebus“, – scientologų uždraudimą skeptiškai vertino vienas valdininkas. Perspėta apie gresiantį valstybinio lygmens tyrimą Scientologų Bažnyčia bus labai atsargi, kad tik neperžengtų įstatymų ribų. „Jeigu tikrai norite daryti tokius dalykus, būsite tylūs ir apie tai neskelbsite“, – sako minėtasis pareigūnas.
  Dar daugiau – net jeigu teismai galėtų aptikti neteisėto veikimo elementų, prireiks daug laiko ir pastangų uždrausti visą grupę. „Yra daugybė pedofilų Katalikų Bažnyčioje, bet niekas nekalba apie šios Bažnyčios uždraudimą, – teigia Ulrichas Battisas, konstitucinės teisės profesorius Berlyno Humboldtų universitete. O visos vyriausybės įtraukimas į organizacijos (kuri turi apie 6 tūkst. narių) uždarymo reikalus būtų įvertintas kaip neadekvatus atsakas į jos veiklą. Vokietija jau buvo kritikuota JAV valstybės departamento dėl scientologams jau taikomų apribojimų. Kaip sakė vienas valstybės tarnautojas, ir taip yra dėl ko rūpintis.
  Scientologų noras vadinti save bažnyčia nepaisant Vokietijos teismo sprendimo jiems nesuteikiant tokio statuso gali sukelti problemų vyriausybei, kur daugybė vokiečių tiki, kad religijos apibrėžimas yra asmeninės sąžinės ir įsitikinimų, o ne vyriausybės reikalas. Skeptikai perspėja, kad mėginimai uždrausti scientologus gali skaudžiai atsiliepti – šios grupės nariai gali nueiti į pogrindį arba jie gali būti laikomi valstybės persekiojimo aukomis.
  1997-ųjų vyriausybės tyrimas sukėlė neigiamą reakciją. Dėl to Holivudo žvaigždės, tarp jų ir Dustinas Hoffmanas bei Goldie Hawn, pasirašė viename vokiečių laikraštyje išspausdintą reklamą, kurioje siekis uždrausti scientologus prilyginamas nacių vykdytoms žydų represijoms. Rašydamas „Sueddeutsche Zeitung“ laikraštyje religijos komentatorius Matthiasas Drobinskis ginčija, kad scientologija greitai patirs nuosmukį Vokietijoje. Jis mano, kad tai jau prasideda dėl vyriausybės vykdomo stebėjimo, valstybinio švietimo, „vyriausybės, politinių partijų, dominuojančios bažnyčios ir profsąjungų pastangų“. Anot M. Drobinskio, grupės uždraudimas paprasčiausiai jiems suteiktų galimybę sutvirtėti ir sulaukti paramos. „Silpnėjančios trupės demonizacija gali pasitarnauti tik vienai grupei – pačiai scientologijai“, – pažymi jis.
  Vis dėlto valstybės vidaus reikalų ministrai atrodo esantys pasiryžę eiti pirmyn ir save vaizduoti kaip piliečių gynėjus nuo „grėsmės. Vienas vyriausybės pareiškimas teigia, kad Vokietijos nacistinė praeitis ją įpareigoja stebėti bet kokių ekstremalių grupių šalies viduje vystymąsi – net jeigu grupės narių yra mažiau. Praėjusią savaitę kalbėdamas su žurnalistais Šlėzvigo-Holšteino žemės vidaus reikalų ministras Ralfas Stegneris scientologiją pavadino totalitarine organizacija. „Jie nori palaužti žmonių valią, – tikina jis. – Todėl turime prieš juos kovoti.“
  Tuo tarpu federacinis vidaus reikalų ministras W. Schaeuble dar nėra prasitaręs, kaip reaguos į šią iniciatyvą. Jo ministerija teigia, kad Scientologų Bažnyčia yra nekonstitucinė, bet pats ministras buvo anksčiau sakęs, kad geriausias būdas su ja tvarkytis yra naudojant prevenciją ir švietimą. Tai rodo, kad kol kas Vokietijoje Scientologų bažnyčia“ dar gyvuos.

 17. Xenu Xenu rašo:

  http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/zinoma_sekta_veike_kriminaliniais_metodais/,coments.1
  Žinoma sekta veikė kriminaliniais metodais
  2009 lapkričio mėn. 20 d.

  Virš Australijos scientologijos bažnyčios pakibo Damoklo kardas. Žaliojo žemyno valdžia ketina vienai įtakingiausių pasaulyje sektų pateikti kaltinimus žmonių kankinimais.
  Skandalas kilo, kai Australijos senatorius Nikas Ksenofonas (Nick Xenophon) paviešino dokumentus, kuriuose teigiama, kad scientologai kankino, kalino ir kitais būdais išnaudojo žmones.
  Senatorius pažymėjo, kad sekta versdavo moteris darytis abortus, neretai buvo praktikuojama seksualinė prievarta, dalis bažnyčios aukų buvo šantažuojamos.
  Politikas teigė rėmęsis buvusių šalies pareigūnų laiškais ir ataskaitomis, kuriose atskleidžiama kriminalinė scientologų veikla.
  “Scientologai ne religinė, o kriminalinė organizacija, kuri slepiasi už menamų religinių tiesų, – į Australijos Senatą kreipėsi N.Ksenofonas. – Visos bažnyčios aukos neslėpė, kad ši organizacija manipuliuoja žmonėmis ir naudoja smurtą prieš juos”.
  Kilęs skandalas pasiekė net Australijos premjero ausis. Jis kaltinimus pavadino “rimtais” ir pareiškė, kad turės būti atliktas nuodugnus tyrimas.
  “Daugelis australų yra susirūpinę dėl scientologų. Aš taip pat, tačiau veikime teisiškai ir tirkime surinktus įrodymus”, – ramino K.Rudas.
  Scientologai nebuvo vieninteliai, kurie sulaukė senatoriaus N.Ksenofono dėmesio. Senatorius pareiškė, kad įtarimų turi ir Naujojo Pietų Velso valstijos valdžiai bei federalinei policijai. Senatorius teigė sulaukęs nemažai buvusių scientologų bažnyčios narių laiškų, kuriuose šie rašė, kad baiminasi apie savo išgyvenimus kalbėtis su policija.
  Arono Sakstono (Aaron Saxton) laiške senatoriui buvo teigiama, kad jis buvo verčiamas kalinti ir kankinti bažnyčios nares moteris, kurios buvo laikomos uždarytos.
  “Aronas sakė, kad išprievartautos moterys buvo prievarta nuvesdinamos į aborto klinikas. Jei jos atsisakydavo, būdavo žeminamos ir verčiamos sunkiai dirbti”, – vieno buvusio scientologo laišką citavo senatorius.
  Kitame laiške, kurį pasirašė Sidnėjuje esančios bažnyčios buvusi vadovė Karmel Andervud (Carmel Underwood), rašoma, kad būdama nėščia moteris sulaukė didžiulio kitų scientologų spaudimo daryti abortą. Maža to, ji paliudijo, kad bažnyčioje savo akimis regėjo, kaip tėvas prievartauja dukrą.
  Savo ruožtu scientologų bažnyčia, reaguodama į senatoriaus pareiškimą, paskelbė, kad politikas piktnaudžiauja jam suteikta valdžia.
  “Senatorius N.Ksenofonas veikiausiai patyrė nepatenkintųjų bažnyčios narių spaudimą, todėl jo kalba paremta iškraipytais faktais. Bet jis nė karto apie surinktą informaciją nediskutavo su scientologais – rašoma bažnyčios pranešime. – Tai tiek pat pagrįsta, kaip buvusių žmonų kalbos apie savo buvusius vyrus”.
  Scientologų bažnyčia susikūrė 1953 m. Manoma, kad visame pasaulyje yra apie 8 mln. scientologijos sekėjų. Pusė jų gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiai sektai priklauso nemažai pasauliui gerai žinomų aktorių – Džonas Travolta (John Travolta), Tomas Kruzas (Tom Cruise), Keiti Holms (Katie Holmes), muzikantė Liza Marija Presli (Lisa Marie Presley). Nors kai kurios valstybės scientologiją pripažįsta kaip religiją, Prancūzijoje ji laikoma sekta, o Vokietijoje – pavojinga komercine organizacija. Scientologai veikia ir Lietuvoje.

 18. Xenu Xenu rašo:

  http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/straipsnis-7763/straipsnis/Wikipedia-toliau-kovoja-su-saliska-informacija:-si-karta-sankciju-sulauke-Scientologijos-baznycia?l=2&p=1
  „Wikipedia“ toliau kovoja su šališka informacija: šį kartą sankcijų sulaukė Scientologijos bažnyčia
  2009-06-01

  Populiari elektroninė atviroji enciklopedija „Wikipedia“ uždraudė Scientologijos bažnyčiai ne tik redaguoti straipsnius, bet ir naudotis šia svetaine. Ketvirtadienį vienuolikos svetainės arbitrų sprendimu buvo užblokuoti visi IP adresai, susiję su šia bažnyčia bei bažnyčios narių ir religijos kritikų naudojamos paskyros.
  „Kiekviena šių pusių straipsniuose siekia pateikti savo požiūrį, o pataisymus netrukus pašalina“, – taip arbitrai paaiškino savo sprendimą. „Wikipedia“ administratoriams bus leista vykdyti griežtesnę įrašų, susijusių su scientologija, kontrolę.
  Šis sprendimas buvo priimtas po pakartotino svetainės puslapių, kuriuose pateikiama informacija apie Scientologijos bažnyčią bei jos narius, redagavimo. Šia veikla kaltinami ne tik bažnyčios nariai, bet ir jos kritikai: jie nuolat keičia puslapiuose pateikiamą informaciją. Manoma, kad į šią veiklą įtraukiami ir vartotojai: susikūrę daug paskyrų ir jomis naudodamiesi, jie redaguoja straipsnius apie scientologiją.
  Tokiu būdu ir vėl pasireiškė nesantaika tarp Scientologijos bažnyčios ir jos kritikų, teigiančių, jog ši sekta yra pavojinga. Ryškiausia nesantaika internete pasireiškė tarp bažnyčios bei aktyvistų grupių, pasivadinusių „Anonymous“. Ši grupė prieš bažnyčią protestuoja ne tik virtualioje erdvėje, bet ir realiame pasaulyje. Anksčiau Scientologijos bažnyčia nesutarė ir su „Google“ bei „YouTube“.

 19. Xenu Xenu rašo:

  http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/scientologijos-baznycia-prancuzijoje-nuteista-uz-sukciavimo-organizavima-57-61921
  Scientologijos bažnyčia Prancūzijoje nuteista už sukčiavimo organizavimą
  2009 spalio 27 d.

  Prancūzijos teismas antradienį už sukčiavimą nuteisė Scientologijos Bažnyčią ir vieną jos lyderių, tačiau neuždraudė šios religinės bendruomenės veiklos šalyje.
  Bažnyčios „Įžymybių centrui“ ir vienam knygynui, kurie yra Prancūzijos scientologų veiklos skyriai, nurodyta sumokėti 600 tūkst. eurų (2 mln. litų) baudą už finansinį pažeidžiamų sekėjų apgaudinėjimą.
  Scientologų judėjimo, kuris labiausiai garsėja tokiais sekėjais Holivude kaip Tomas Cruise’as ir Johnas Travolta, lyderiui Prancūzijoje Alainui Rosenbergui dėl tokio paties kaltinimo buvo skirta lygtinė dvejų kalėjimo metų bausmė ir 30 tūkst. eurų (104 tūkst. litų) bauda.
  „Religinė laisvė šioje šalyje yra pavojuje“, – po nuosprendžio sakė „Įžymybių centro“ atstovas Ericas Roux, kuris paragino Prancūziją „pripažinti Scientologijos Bažnyčios teisėtumą“.
  Scientologijos Bažnyčios Prancūzijoje teisininkas Patrickas Maisonneuve’as sakė, kad pateiks apeliaciją, tačiau pridūrė, jog „svarbiausia tai, kad ši asociacija gali tęsti savo veiklą“.
  Paryžiaus prokurorai iš pradžių prašė teismo nurodyti panaikinti „Įžymybių centrą“ ir knygyną. Tačiau praėjusį mėnesį Prancūzijos teismai buvo perspėti dėl didelio dėmesio nesulaukusio teisinio pakeitimo, kurį parlamentas priėmė gegužę, kai prasidėjo šis teismo procesas. Pagal tą pakeitimą teisėjai negalėjo paleisti organizacijos, nuteistos už sukčiavimą.
  Nors tas pakeitimas vėliau buvo atšauktas, tai neturi atgalinio poveikio, todėl Scientologijos Bažnyčia šioje byloje išvengė visiško uždraudimo, o teismas buvo priverstas sušvelninti nuosprendį.
  „Dėl uždraudimo būtų kilusi rizika, kad jos veikla būtų vykdoma už visų teisinių ribų“, – sakė teisėja Sophie–Helene Chateau, užsimindama, kad organizacija galėjo pasitraukti į pogrindį.
  1954 metais JAV mokslinės fantastikos rašytojo Lafayette’o Ronaldo Hubbardo įsteigta Scientologijos Bažnyčia Jungtinėse Valstijose pripažįstama religija. Visame pasaulyje jai priklauso 12 mln. narių.
  Tačiau Europoje Vokietijos, Graikijos, Rusijos ir kitų šalių pareigūnai kaltino šį judėjimą tuo, kad jis išvilioja iš savo narių dideles pinigų sumas, o 1995 metais Prancūzija, kur yra 45 tūkst. scientologų, jį paskelbė kultu.
  Scientologijos Bažnyčia Paryžiuje buvo teisiama antrą kartą per šešerius metus, o nuo 1978–ųjų Prancūzijos teismai persekiojo kelis atskirus šio kulto narius.
  Naujausia byla buvo iškelta pagal dviejų moterų skundą. Viena tų moterų teigia, jog ji buvo paveikta taip, kad atiduotų 20 tūkst. eurų (69 tūkst. litų) už brangius produktus, tarp kurių buvo „elektrometras“ mentalinei energijai matuoti.
  Vienas scientologas 1998 metais gatvėje priėjo prie jos ir pasiūlė nemokamą asmenybės testą. Tuo metu moteris jautėsi psichologiškai silpna. Jai buvo pasakyta, kad jos testo rezultatai yra prasti, ir moteris buvo įkalbėta nusipirkti gyvenimo gerinimo kursų, vitaminų ir kitų produktų, kuriuos ji sau vargu ar galėjo leisti. Dėl to moteris turėjo įsiskolinti.
  Kita ieškovė teigia, kad jos darbdavys scientologas 1998 metais privertė ją pasidaryti testą ir užsirašyti į kursus. Jai atsisakius, ji buvo atleista.
  Prancūzijos tarpžinybinės kultų klausimų institucijos vadovas Georges’as Fenechas sakė apgailestaujantis dėl to, kad teisėjai negalėjo imtis griežtesnių veiksmų.
  „Labai apgailestauju, kad teismo proceso metu, prieš pat teismo procesą įstatymas buvo tyliai, niekam nežinant pakeistas, – sakė jis televizijai „France 24.“ – Tačiau … parlamentas grąžino šią nuostatą, tad ateityje draudimas galėtų būti, jei jie vėl nusižengs“.
  Scientologijos kritikai kaltino scientologus „infiltracija“ į Nacionalinę Asamblėją su tikslu stumti tą teisinį pakeitimą.
  Piktindamasis tokiais kaltinimais Prancūzijos Scientologijos Bažnyčios teisininkas paprašė teismo atnaujinti bylą, kad jo klientai būtų išteisinti dėl įtarimų. Dėl negailestingos kovos scientologų įvaizdžio klausimu „Wikipedia“ anksčiau šiais metais blokavo Scientologijos Bažnyčios galimybes redaguoti šią interneto enciklopediją.

 20. Xenu Xenu rašo:

  http://www.brigin.lt/forumas/viewtopic.php?f=18&t=3238
  Scientologija ir Dianetika – moderni sekta, paremta mokslu
  2007 Spalis 2

  “Scientologijos bažnyčia”, “Dianetikos centras”, “Narkonon”, “Kriminon”, “Hubbard’o humanitarinis centras”, “Tarptautinis detoksikacijos centras”, “WISE”, “ABLE” ir dar nemažas kiekis visokių pavadinimų – tai ne kas kita, kaip viena ir tapati organizacija, sukurta visai neblogo amerikiečių rašytojo – Lafayette Ronald Hubbard (1911 03 13 – 1986 01 24), dar žinomo, kaip L. Ron Hubbard. Sekta skelbiasi, besanti paremta mokslu, ir tai teisa – ši organizacija smegenų plovimui naudoja modernius psichologijos ir net elektronikos pasiekimus. Pati Scientologijos bažnyčia skelbiasi turinti 15 milijonų tikinčiųjų, nors tikro skaičiaus niekas neturi – tikėtina, kad tiek žmonių tėra užsiregistravę dianetikos centruose ir pan. kontorose. Realus skaičius greičiausiai būtų apie 100 kartų mažesnis – kokie 150 tūkstančių scientologijos tikinčiųjų visame pasaulyje (apie 50 tūkst. scientologiškiausioje šalyje – JAV, keli šimtai – Lietuvoje). Tiesa, bent kelis kartus didesnį kiekį žmonių scientologai yra užkabinę per visokias “visuomenines” organizacijas, o dėl tikslingo veikimo scientologais dažnai tampa ne šiaip eiliniai žmonės iš gatvės, o gan reikšmingos asmenybės – politikai, mokslininkai, verslininkai ir pan..
  Scientologų sekta prasidėjo nuo visiškai pakvaišusios, labai keistos idėjos – sukurti nuosavą religiją. Apie 1940 metus L. Ron Hubbard pareiškė apie savo rašytojišką darbą: “Rašyti, gaunant po skatiką už žodį – beviltiškas darbas. Jei nori užsidirbti milijoną, geriau sukurti nuosavą religiją”. Nors idėja atrodė nereali, religija sekmingai startavo, ir atspėkite nuo ko? Ogi nuo savianalizės vadovėlio, kurį L. Ron Hubbard parašė 1950 metais. Prisiskaitęs visokių knygų apie psichoanalizę, L. Ron Hubbard parašė knygą “Dianetics: The Modern Science of Mental Health” (“Dianetika: šiuolaikinis dvasinės sveikatos mokslas”), kurioje suvulgarintas psichoanalizės variantas buvo pateiktas neįprastu būdu – joje buvo daug daug daug testų pavidalu pateiktų klausimų, kur priklausomai nuo vieno klausimo, reikia klausti kito klausimo. Knyga buvo reklamuojama, kaip “psichoanalizės” žaidimas: nusipirkęs knygą, pasisodini draugą ir jį analizuoji, padėdamas jam “tobulėti”. Efektas gavosi virusinis: išanalizuotas (arba, scientologiškai tariant – auditingo seansą praėjęs) žmogus pats nutaria nusipirkti tokią knygą.
  Efektas tikrai buvo neeilinis – per kelis metus buvo išparduota milijonai knygos egzempliorių, kartu knyga sukėlė didžiulį psichiatrų ir psichologų pasipiktinimą – joje buvo pilna nusišnekėjimų, o pati “auditingo” metodika ne tik kad negalėjo kam nors padėti, bet dar ir sukeldavo daugeliui žmonių psichologinių problemų. Bet L. Ron Hubbard tik to ir tereikėjo – jis prakalbo apie pasaulinį psichiatrų sąmokslą ir daktarus-žudikus, taip suburdamas didelį kiekį avinų.
  Kadangi viena knyga buvo pernelyg menka naujai religijai, L. Ron Hubbard greitai ėmėsi patobulinimų: sumąstė metodą, pagal kurį dianetikos mėgėjai skirstomi į įvairius lygmenis, priklausomai nuo smegenų praplautumo, prikūrė krūvą slaptų dokumentų apie ufonautus ir tetanus, kurie valdo žmonių smegenis ir pan., šitaip startuodamas tikrą sektą. Gan greitai buvo sukurtas patobulintas ir įslaptintas dianetikos variantas – jame buvo įvestas vienas esminis pakeitimas: dianetikos mėgėjai vieni kitiems plauna smegenis (atlieka “auditą”), o tie, kurie gerai prasiauditavo (kuriems smegenys gerai prasiplovė), pereina į aukštesnį lygmenį, patys tapdami smegenų plovikais. Kad smegenų plovimas būtų efektyvesnis, ir kad neprasmuktų apsimetėliai, buvo sukurtas ir specialus prietaisas – “E-meter”, atseit turintis parodyti “išsivalymo laipsnį”. Išties prietaiso idėja buvo labai paprasta – tai tiesiog primityvus melo detektorius, leidžiantis nustatyti, kokiais dianetikos teiginiais žmogus tiki, o kokiais – ne, ir atitinkamai vykdyti kryptingesnį smegenų plovimą. Aukštus smegenų praplautumo lygius pasiekę žmonės visiškai atšoksta nuo realybės, tapdami panašesniais į ufonautus.
  Apie 1960-1970 sekta išsiplėtė po visą pasaulį, tapdama viena iš didžiausių naujųjų religijų. Tuo metu labai pakito ir sektos veikla: buvo įvesta “fair game” praktika: bet kokie sektos kritikai įvardinami, kaip priešai ir tada prieš juos imamasi bet kokių įmanomų priemonių – juodinimo per spaudą, persekiojimo teismuose, jų šeimos narių perviliojimo į sektą, neretai – netgi kriminalinių veiksmų (tokių, kaip sektos priešo apiplėšimas, jo turto niokojimas ir pan.). Kartu scientologinė organizacija ėmė sparčiai skaidytis į daugybę visokių smulkių grupelių, kad galėtų prisidengti įvairesne veikla, o apsijuodinusi vieną savo vardą, galėtų drąsiai reklamuotis kitą. Taip atsirado tokios kontoros, kaip “Narkonon” ir “Kriminon” – atseit, padedančios perauklėti bei išgydyti nusikaltėlius ir narkomanus.
  Kaip sekta pasireiškė Lietuvoje? Ogi per Lietuvos Mokslų Akademiją bei jos padalinį – “Žinijos draugiją” (pastarąjai priklauso daugeliui žinomas žurnalas “Mokslas ir gyvenimas”). Užkabinę kelis LMA ir “Žinijos” narius, jau apie 1989 scientologai ėmė publikuoti “Moksle ir gyvenime” straipsnius apie dianetiką, kaip visų ligų gydymo metodiką bei scientologiją, kaip supermokslą. Apie 1990 buvo prieita net iki to, kad Lietuvos Mokslų Akademija pradėjo piršti Vilniaus Universitetui idėją sukurti scientologijos ir dianetikos katedrą. Visa laimė, šitas smegenų aptemimas plačiai neišplito ir keli nusidianetinę puspročiai iš Lietuvos Mokslų Akademijos po kelių metų buvo tyliai išmesti. Tiesa, per tą laiką jie spėjo susiprivatizuoti “Žinijos draugiją”, jos patalpas ir žurnalą “Mokslas ir gyvenimas”. Tiesa, scientologų susiprivatizuotas kąsnelis pasirodė besantis pakankamai gardžiu, kad juo greitai susidomėtų ir kelios kitos sektos, tad dabar, paskaitę aną žurnalą ar pasidomėję “Žinojos” draugijos renginiais, jau net nesuprasime, ką jie atstovauja: scientologus, Satją Sai Babą ar dar ką nors…

  Pabaigai – truputis faktų:

  • 1978 Prancūzijoje L. R. Haberdas ir dar 3 sektos nariai už akių nuteisti dėl apgaulės.
  • 1980 JAV L. R. Haberdo žmona Mary Sue Hubbard ir 11 kitų sektos vadovų buvo nuteisti dėl įsilaužimo ir valstybinių dokumentų grobimo, klastojimo bei trukdymo teisingumui.
  • 1988 Ispanijoje Heber Jentzsch (vienas iš sektos vadovų Ispanijoje) bei kažkiek kitų sektos narių buvo suimti dėl sukčiavimo.
  • 1989 JAV sekta pripažinta kalta dėl dvasinės prievartos, taikytos prieš buvusį sektos narį Larry Wollersheim ir nubausta 2,5 milijono dolerių bauda.
  • 1992 Kanadoje sekta, kartu su trimis jos nariais, pripažinta kalta dėl valstybinių dokumentų vagystės.
  • 1994 JAV sektos atstovė Helena Kobrin buvo nubausta 17 775 dolerių bauda dėl piktybinio bylinėjimosi ir teismų panaudojimo kovai prieš sektos kritikus.
  • 1996 Prancūzijoje vienas iš sektos vadovų buvo nuteistas dėl sektos nario Patrice Vic nužudymo, atlikto kaip prievartinė savižudybė, 12 kitų sektos narių nuteisti dėl sukčiavimo, bandymo paveikti liudininkus ir pan.
  • 1997 Italijoje 29 scientologai buvo nuteisti dėl nusikalstamos organizacijos sukūrimo.
  • 1998 Atėnuose (Graikija) scientologų organizacija buvo uždrausta dėl teisinių veiklos pažeidimų.
  • 1999 Graikijoje 15 scientologų buvo nuteisti dėl neteisėto politikų sekimo.

  Ir dar – kelios L. Ron Hubbard citatos:

  • Vienintelis būdas žmonėms kontroliuoti – tai meluoti jiems. Galite užsirašyti tai savo knygoje. Vienintelis būdas žmonėms kontroliuoti – tai meluoti jiems. (L. Ron Hubbard, Technique 88)
  • Scientologija nėra religija. (L. Ron Hubbard, The Creation of Human Ability)
  • Čia yra teisinga procedūra:
  1. Išsiaiškinkite, kas mus puola;
  2. Pradėkite greitai tirti juos dėl nusikaltimų ar kitų blogybių, tyrimui naudokite mūsų specialistus, bet ne išorines agentūras;
  3. Persukite mūsų atsakymą, sakydami, kad mes pasiruošę juos ištirti;
  4. Pradėkite šerti spaudą įrodymais, kad mūsų puolėjas yra baisus, kruvinas seksualinis nusikaltėlis.
  • Niekada švelniai neatsakinėkite į bandymus mus ištirti. Elkitės grubiai, grubiai su puolėjais, visais būdais. (L. Ron Hubbard, HCOPL, 1966 Spalio 25)
  • Daryk pinigus. Daryk daugiau pinigų. Daryk, kad kiti žmonės darytų pinigus.
  • Niekada nediskutuokite apie scientologiją su jos kritiku. Diskutuokite tik apie jo ar jos nusikaltimus – tikrus ar įsivaizduojamus.

 21. Xenu Xenu rašo:

  http://www.balsas.lt/naujiena/607592/scientologu-sektoje-kilo-suirute
  Scientologų sektoje kilo suirutė?
  2012.07.05

  Gerokai sušlubavo vadinamosios scientologų bažnyčios lyderio Davido Miscavige, kuris taip pat yra žinomo aktoriaus Tomo Cruso draugas, autoritetas. Jo tėvas pasitraukė iš scientologų bažnyčios, – praneša “The Times”. Ronas Miscavige su savo žmona Becky pabėgo iš gerai saugomos scientologų judėjimų bazės Kalifornijos valstijoje, kur gyveno daugiau nei du dešimtmečius. Jų pavyzdžiu vėliau pasekė ir Rono Habbardo (sektos įkūrėjo) anūkė Roan Lik. Jie išvyko prieš kelis mėnesius, tačiau apie šį faktą tapo žinoma visai neseniai. „Tai didelis įvykis. Tai buvo gerbiami žmonės, kurie žengė labai drąsų žingsnį, – “The Times” sakė buvęs scientologas, aukštas pareigas judėjime ėjęs Jeffas Hawkinsas. – Aplink pastatą išraizgytos spygliuotos vielos užtvaros su judesio davikliais, sekimo kameromis ir sargybiniais prie vartų.“ Manoma, kad paskui Roną Miscavidge ir jo žmoną sekė apsaugos darbuotojai, kurie mėgino įtikinti juos pasilikti.

 22. Xenu Xenu rašo:

  http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=371&tid=395
  Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija

  2012-07-23 Nr. 13
  1. Svarstyta: J. Pociaus skundas dėl TV3 laidos “Prieš srovę”
  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Jonas Pocius prašo įvertinti 2011-12-13 TV3 laidą “Prieš srovę”. Teigiama, kad pateikta šališka ir neobjektyvi informacija, kuria siekiama dezinformuoti visuomenę ir diskredituoti visuomenės akyse Scientologiją.
  Nuspręsta:
  2011-12-13 TV3 laidoje “Prieš srovę” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 23. Xenu Xenu rašo:

  http://www.balsas.lt/naujiena/626160/scientologijos-ikurejo-proanukis-mano-prosenelis-buvo-tikras-sukciu-karalius
  Scientologijos įkūrėjo proanūkis: mano prosenelis buvo tikras sukčių karalius
  2012.10.18

  Scientologijos įkūrėjo L. Rono Hubbardo proanūkis Jamie DeWolfas interviu britų „The Sun“ atvirai pareiškė: „Mano prosenelis buvo sukčių karalius, melagis, sukūręs milžinišką sistemą, augusią kaip sniego gniūžtė.“ Pasak jo, L. R. Hubbardas buvo itin protingas, talentingas oratorius bei turėjo charizmą, leidusią jam apgauti daugybę žmonių.
  „Aš pageidaučiau, kad mano prosenelis būtų kuris nors kitas nusikaltėlis, bet šeimos nepasirenki“, – tvirtina J. DeWolfas.
  Dėl savo pareiškimų apie scientologiją J. DeWolfas jau kurį laiką yra sekamas, jam ne kartą grasinta. Tačiau jam turbūt nereikia baimintis. Juk konfliktas su paties L. R. Hubbardo palikuoniu atkreiptų viso pasaulio dėmesį. Scientologai vietoje to tiesiog pasirenka teigti, kad visi J. DeWolfo pareiškimai yra išgalvoti.
  Scientologija pastaruoju metu ir taip drebinama skandalų. Pastarąjį smūgį sektos įvaizdžiui sudavė Tomo Cruise’o ir Karie Holmes skyrybos. Kaip teigia Nicole Kidman, jau antra moteris nesugebėjo atlaikyti sektantiškos atmosferos T. Cruise’o namuose.
  Kalbama, kad jau ir pats T. Cruise’as pradeda abejoti scientologijos sistema. Jo pasitraukimas sektai taptų tikra katastrofa. Vis dėlto daugelis tvirtina, kad žymusis niekada nepaliktų sektos, nes ji turi per daug labai intymių jo paslapčių, galinčių sugriauti jo karjerą – visi pokalbiai ir terapeutinės sesijos su T. Cruise’u buvo filmuojamos.

 24. Xenu Xenu rašo:

  TV3 laida apie scientologus.
  http://www.tv3play.lt/play/260781/?autostart=true
  TV3 laida „Prieš srovę“

  Pasaulyje draudžiama sekta bando įtraukti mūsų Seimo narius. Ar gali sektos neapsvaiginta motina parduoti savo vaiką už 10 000 tūkstančių dolerių?

  Serija 15 – Sezonas 2011
  Trukmė: 31:37
  Patalpinta: 2011-12-13 19:40

  http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=371&tid=395
  Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija

  2012-07-23 Nr. 13
  1. Svarstyta: J. Pociaus skundas dėl TV3 laidos “Prieš srovę”
  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Jonas Pocius prašo įvertinti 2011-12-13 TV3 laidą “Prieš srovę”. Teigiama, kad pateikta šališka ir neobjektyvi informacija, kuria siekiama dezinformuoti visuomenę ir diskredituoti visuomenės akyse Scientologiją.

  Nuspręsta:
  2011-12-13 TV3 laidoje “Prieš srovę” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...