2011 Balandžio 15

Audrius Bačiulis

Ar būtina šokti pagal V.Tomaševskio dūdelę?

veidas.lt

Svarstant, kokios politikos toliau laikytis Lietuvos lenkų sąjungos pirmininko Valdemaro Tomaševskio atžvilgiu, privalu atminti, kad savo skandalingąjį pareiškimą, jog lietuviai turi integruotis Vilniaus krašte, o ne lenkai Lietuvoje, jis padarė artėjant mūšiui dėl sostinės mero posto.

Pagal tos dienos, kai V.Tomaševskis davė savo skandalingąjį interviu, dėlionę, valdančiosios koalicijos sostinėje pagrindu turėjo tapti antrą ir trečią vietą rinkimuose iškovojusios lenkų ir konservatorių frakcijos. Galimas dalykas, tuo metu V.Tomaševskis dėl vienų ar kitų priežasčių jau gailėjosi sutaręs imti valdžią sostinėje kartu su konservatoriais, bet nebeturėjo formalių priežasčių atsimesti nuo mero Raimundo Aleknos formuojamos koalicijos. Tad karštligiškai ieškojo kokio nors preteksto, kad patys konservatoriai jį atstumtų.

Tokius įtarimus stiprina ir netikėta V.Tomaševskio užgaida, kad susitarimą dėl koalicijos Vilniuje pasirašytų ne savivaldybės, o nacionalinio lygmens politikai – partijų pirmininkai. Tada konservatorių lyderio Andriaus Kubiliaus parašas atsidurtų ant vieno popieriaus lapo net tik su V.Tomaševskio, bet ir su Rolando Pakso bei Viktoro Uspaskicho parašais. Nemenkai daliai konservatorių toks dalykas pasirodytų dar didesnė partijos principų išdavystė, nei koalicija su lenkais. Tačiau šiai gudrybei nesuveikus (A.Kubilius neįžvelgė toje sąlygoje nieko jam atgrasaus), V.Tomaševskiui teliko mesti paskutinę kortą – nacionalinę ir žiebti pareiškimą, kuris net lenkų žurnalistams pasirodė “sąmoningai piktinantis lietuvius”.

Konservatoriai ir Vyriausybė (nes savo pareiškimu, iš esmės ginčijančiu Lietuvos suverenitetą Vilnijoje, V.Tomaševskis klausimą perkėlė iš savivaldybės į valstybinį lygmenį) pakliuvo į sudėtingą padėtį. Iš vienos pusės – galimas koalicijos partneris, demonstratyviai įžeidinėjantis valstybę, ir tuo pasipiktinusių partijos “talibų” grupė, reikalaujanti nutraukti bet kokias derybas su lenkais. Iš kitos – akivaizdus suvokimas, kad būtent šitokios konservatorių reakcijos ir siekia tiek V.Tomaševskis, tiek tos Lietuvai nedraugiškai nusiteikusios jėgos, kurioms bet koks lietuvių ir lenkų santykių paaštrėjimas – kaip dangiškoji mana.

Sveikas protas pataria, kad patekus į tokią padėtį svarbiausia nepasiduoti emocijoms ir nedaryti to, ko iš tavęs tikisi ir link ko stumia tavo priešai. Jeigu V.Tomaševskis ir jo numanomi partneriai bei užkulisiniai vedliai siekia bet kokiais būdais priversti konservatorius padaryti kokį nors veiksmą ar pareiškimą, kurį būtų galima išversti kaip antilenkišką, vadinasi, reikia elgtis atvirkščiai. Sunku nepraradus gero vardo atstumti draugiškai ištiestą ranką, ir netgi su V.Tomaševskio reputacija nėra lengva kaskart formuojant valdančiąsias koalicijas Vilniuje paskutinę sekundę išduoti partnerius. Ypač jeigu tam nėra jokio preteksto, išskyrus partijos pirmininko ambicijas, kurios, galimas dalykas, ima nusibosti ir kai kuriems jo pavaldiniams. Nes valdyti sostinę daug patogiau su Vyriausybės remiamu meru, nei su jai oponuojančiu.

Daugiau šia tema:
Kiti straipsniai, kuriuos parašė Audrius Bačiulis:
Skelbimas

Komentarai (9)

 1. politinė Sadomasutra politinė Sadomasutra rašo:

  dėliotojai jūs dėliotojai, ar dar neprisidėliojote šaškių Kaune?… Dievuliau, kaip ir išlaiko ta mūsų konservatorių partija tiek “pagiringų Alkibiadų”: jūs verčiau klyne strateguotumėt, ramų vakarėlį po taurelės. Tarpe kitko, kas liečia “TALIBUS”, tai maloniai priminsiu, kad pvz. madam-Aleknaitė, vieša Tomaševskio “koležanka” abortų klausimais, nemažesnė TALIBĖ už Songailą, o pan-Adomiancas, rašinėjantis “tolerancijos ir žmogiškumo” laikškus Varšavon, savo plačiai nuskambėjusia homofobija jau pranoko visus islamo fundamentalistus kartu sudėjus. Kai paskaitai tokį nerangų pono Bačiulio laužymasi-išsisukinėjimą, tai plati žmonių panieka pono Bačiulio adresu iš principo darosi suprantama: nemaloni, bet suprantama.

 2. Dz Dz rašo:

  Bravo, Bačiuli, dabar jau tamstelė būsit būtinai paminėtas kokios nors “Žečpospolotos” n-tame pusiaulapyje, ar bent pamalonintas Polonijos kanale.

  Linkiu sėkmės ir toliau nenukrypstamai integruoti ir integruotis į pasirinktą aplinką bei už tai nepamiršti susirinkti atlygio

 3. Audrius Bačiulis Audrius Bačiulis rašo:

  Dėkuj, panie Dz, tik ir “Rzepa”, ir “Gazeta” ir netgi “Nasz Dziennik”, jau neminint “Telewizja Polska” mane jau nebe pirmi metai reguliariai mini, cituoja ir netgi visaverčius interviu spausdina :)

 4. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  1.Okupantus rusus ir okupantus lenkus vienija politika ignoruoti tarptautinę teisę,įzuoliuti Lietuvą tarptautinių arbitražų erdvėje;2.Okupantai visuomet turi savo parankinius provokatorius,kurie okupacinius padarinius primeta Lietuvos pusei.Tomaševskiai yra tokių provokatorių pavyzdžiai;3.Dėl sostinės Vilniaus lenkiškos okupacijos,dėl akivaizdžių genocidinių nusikaltimų požymių Lietuvos pusė gali kreiptis į tarptautinį arbitražą dėl lenkiškos okupacijos padarinių .Lygiavos principas yra neadekvatus,nes lietuviai neokupavo Varšuvos,nenaikino lenkų;4.Rusija niekšiškai išnaudoja Vilniaus lenkišką okupaciją,kaip priemonę “SKALDYK IR VALDYK”,stato atomines elektrines Lietuvos pasienyje;5.Lietuva ir Lenkija galėtų vieningai pareikšti savo VETO atominiams Rusijos-Baltarusijos žaidimams; 6.Lietuviai,čečėnų pavyzdžiu ,gali tapti “teroristais”,nes ir Rusija ir Lenkija(Vilniaus krašto okupacijos padarinių įtvirtinimas,kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus) brutaliai pažeidžia lietuvių teisę GYVENTI ;

 5. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  Provokatorių tomaševskių vedama “tuteišų” lenkinimo politika yra
  paremta lenkų okupacijos laikotarpio lietuvių genocido politika.Yra
  įrodymų,kad “Akovcai” iššaudydavo ištisus lietuviškus
  kaimus,panašiai kaip Draučių kaimą(10 lietuvių nušauta iš dviejų
  šautuvų).Buką tuteišų ,”vietinių lenkų”,fanatizmą(akovcas,ž udikas
  Zavistonovič) skatina provokatorių tomaševskių organizuotas lenkiškų
  užrašų tiražavimas Vilniaus rajone.Lietuvos valstybės teritorijoje
  veikia AKOVCU FANATIKŲ ŽUDIKŲ ZAVISTONOVIČ ISTATYMAI.Kiek tas gali
  tęstis?Ar Lietuvos valstybė kontroliuoja savo teritoriją?

 6. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  INFORMACIJA: LIETUVOJE NĖRA LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS,YRA LIETUVOS
  LENKŲ BENDRUOMENĖ IR LENKIJA..Baltarusijoje tuteišų (“lenkų”)
  bendruomenė yra Batkos išdraskyta.Apie ” asimiliaciją” čia tuteišai
  nekalba. Matomai tuteišų bendruomenei Baltarusijoje rusiškos spec
  tarnybos paskirsto kitas nei Lietuvoje funkcijas..Teisiškai Lietuvoje
  negali būti įvardinta “lenkų tautinė mažuma”.Yra Lietuvos lenkų
  bendruomenė.. Lenkija yra lenkų valstybė,todėl Lietuvoje negali būti
  lenkų tautinės mažumos,kaip ir lietuviai negali turėti tautinės mažumos Lenkijoje.. .Čia prasideda politikų
  sukčiavimas,provokacijos.Tomaševskiai drąsiai manipuliuoja
  antilietuviškais stereotipais,sušaudė lietuvišką Draučių kaimelį.Yra
  įrodymų,kad signataro R.Ozolo sūnų prie Vilniaus žiauriai nužudė
  pritvinkęs neapykanta lietuviams fanatikas pasiutlenkis
  tuteišas…Lietuviai ,lyg medžiojami tetervinai,nereaguoja į
  pasiutlenkių siautėjimą Rytų Lietuvoje..20 Vilniaus lenkiškos
  okupacijos ir 50 rusiškos okupacijos metų gerokai išplovė lietuviams
  smegenis,jie tapo tetervinais,abejingais savo likimui…Arvydas
  Damijonaitis

 7. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos,kaip ir Lenkijoje negali būti lietuvių tautinės mažumos .Lietuvoje yra LENKŲ,RUSŲ,ŽYDŲ BENDRUOMENĖS,TOTORIŲ IR KARAIMŲ TAUTINĖS MAŽUMOS.Lietuva neprivalo finansuoti lenkų mokyklas,tai lenkų tautinės bendruomenės funkcijos.Buvusių okupantų lenkų ir rusų bendruomenės tiesiog paveldėjo okupacijos metu turėtas privilegijas – valstybės finansuojamas rusakalbes ir lenkiškas mokyklas.Kyla grėsmė lietuvių gyvybinei erdvei – rusai ir lenkai,turėdami savo valstybėse didžiules teritorijas,Lietuvoje turi privilegijas,kurių, buvę lietuvių tautos genocido vykdytojai,neturėtų turėti..

 8. ESMĖ ESMĖ rašo:

  Dėl informacijos pateikimo Lietuvos lenkų bendruomenei. Blokuoti informaciją galima pvz.susitarūs su DELFI berniukais.Sovietinės okupacijos rėmėjai yra visur,ypač jų gausu Delfi,kuri akivaizdžiai blokuoja informaciją apie J.Pilsudskį, vokiečių agentą, kuri lenkai, matomai, garbina už tai,kad atidavė vokiečiams Lenkijos pajūrio sritis( Dancigo koridorius) mainais už Rytų Lietuvos okupaciją. Sovietinės okupacijos metu Rytų Lietuvos “tuteišai” grafoje “tautybė” rašydavo -rusas. Žlugus sovietinei rusų imperijai, tuteišai grafoje “tautybė” rašo- lenkas.Tikisi iš Lenkijos pinigėlių ,intrigų, vėliavėlių ? Neraštingi provokatoriai tomaševskiai net į Europarlamentą pakliuvo. Matome kaip elgiasi Lietuvos parazitai,gaila,tenka su jais bendrauti.Tokių parazitų įtakoje blokuojama informacija Lietuvoje.Tai svarbi problema.

 9. UWAGA UWAGA rašo:

  UWAGA :
  Naujas tinklalapis PL.Delfi.lt (ir antivalstybinis “Kurier Wilenski”) blokuoja ir naikina komentarus apie Rytų Lietuvos okupacinius padarinius. Pavyzdžiui, jau sunaikino komentarus, kuriuose buvo pateikta informacija apie vokiečių agentą lenkų generolą J.Pilsudskį, kuris atidavė vokiečiams lenkų pajūrio teritorijas (Dancigo koridorius) mainais už Rytų Lietuvos okupaciją, grubiai sulaužė Lenkijos-Lietuvos Suvalkų sutartį.Lenkų bendruomenė dezinformuojama, būtinas VSD tyrimas ir kontrolė.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...