2013 Birželio 03

Vitalijus Mitrofanovas

“Akmenė niekuo ne blogesnė už Druskininkus ar Vilnių” arba

veidas.lt


Centrinė šalies valdžia skelbia ūkio atsigavimą, o savivaldybių merai ir vėl dejuoja dėl prastai renkamų biudžetų, didėjančio pašalpų gavėjų būrio, lėšų stygiaus, nes nėra už ką remontuoti gatvių, pjauti žolės, sodinti gėlynų.

Tai girdėdamas dar prieš penketą metų nusmurgusios Lietuvos paribio savivaldybės – Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas tik šypsosi. Pasirodo, per pastaruosius dvejus metus šiame rajone buvo pats didžiausias darbo užmokesčio augimo šuolis, o vidutinė statistinio akmeniškio alga patenka į didžiausią vidutinę algą gaunančių savivaldybių gyventojų algų dešimtuką, tik per dvejus metus pašalpų gavėjų čia sumažėjo daugiau kaip 40 proc., o butų kainos pakilo kartais, miestas pasipuošęs gėlėmis, nušienautos visos viešosios erdvės, centre įrengtas didžiulis ekranas įvairiems svarbiems renginiams stebėti, o miestelėnų gyvenimo ramybę sergsti įrengtos stebėjimo kameros.
Taigi ką iš verslo į politiką pasukęs Akmenės rajono vadovas daro kitaip, kad jo savivaldybė per puspenktų metų padarė didžiausią šuolį iš visų savivaldybių? Nuo to ir pradėjome pokalbį su V.Mitrofanovu.

V.M.: Nors aš seniai buvau įkalbinėjamas eiti į politiką ir dar dirbdamas versle tapau Socialdemokratų partijos nariu, niekada nebuvau aktyvus partietis. Tačiau mano pirmtakė merė amžinatilsį Eugenija Meškienė vis ragino būti aktyvesniam, sakė, kad jauniems žmonėms čia itin geros perspektyvos.
Vis dėlto tik visiškai pasitraukęs iš verslo į politiką supratau, kad čia eidamas ir galvodamas, kaip spėriai nuversiu kalnus, buvau itin naivus. Versle sprendimą su akcininkais priimdavome per penkiolika minučių, o biudžetiniame sektoriuje tai tęsiasi savaites, nes reikia pasitarti, išdiskutuoti ir t.t. Toks lėtas sprendimų priėmimas pirmaisiais metais mane labai erzino.
Pirmą kartą į vietos valdžią buvau išrinktas 2007-aisiais. Tąkart koalicijai vadovavo mūsų skyriaus pirmininkė E.Meškienė. Mes pakeitėme iki tol tris kadencijas Akmenei vadovavusius tautininkus. Iš tikrųjų tuomet Akmenė išsiskyrė tuo, kad čia buvo vienintelis Lietuvoje tautininkų bastionas, nors rajonas buvo visiškai nusmurgęs: savivaldybės pastatas – apšiuręs, niekas iš specialistų nekalbėjo jokia svetima kalba, išskyrus rusų, neišmanė ekonominių reikalų, tad investuotojai atvažiuodavo, pamatydavo, kad negali su niekuo susikalbėti, ir vėl išvažiuodavo.
Atėję į valdžią mes taip pat neišvengėme ginčų su saviškiais dėl Akmenės strategijos ir prioritetinių darbų. Pamenu, buvau Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, tad jau per pirmą posėdį iškėliau klausimą, kaip pradėti gaivinti Akmenę, kad ji būtų patraukli jaunimui, šeimoms. Vienas siūlymų – buvusioje “Vaikų pasaulio” teritorijoje įrengti žaidimų aikšteles vaikams. Bet tam pasipriešino pati merė, girdi, mes tvarkysime, o naudosis girtuokliai.
Tada aš merei atvirai pasakiau: nepykite, mere, bet jei jūs netvarkysite teritorijos vaikams, tai mes, jaunimas, miesto prieigose pakabinsime iškabą: “Sveiki atvykę į senelių namus”. Mes turime rūpintis ne tik socialiai remtinais žmonėmis, seneliais, bet ir vaikais, jaunimu, antraip rajonas neturi ateities.
O dar po maždaug pusantrų metų, 2008 m. gruodžio 8 d., mirus merei E.Meškienei likimas lėmė man, nežinomam politikui, tapti meru. Ko gero, atėjau pačiu nedėkingiausiu laiku, juk tai buvo pati krizės pradžia. Dėl krizės 2009 m. Akmenės rajono biudžetas buvo sumažintas 30 proc. Todėl pats važiavau į kiekvieną biudžetinę įstaigą ir aiškinau žmonėms, kad turime tik du būdus taupyti. Pirmas būdas – uždaryti dalį įstaigų ir atleisti darbuotojus, bet už kiekvieno dirbančiojo yra jo šeima: vaikai, sutuoktiniai, tėvai. Kitas būdas, viena vertus lengvesnis, antra vertus, irgi skausmingas, – smarkiai mažinti algas, sutartinai eiti nemokamų atostogų. Bet pasirinkę šitą būdą ir pergyvenę krizę atsitiesime. Taigi mes per krizę neuždarėme savo rajone nė vienos biudžetinės įstaigos.
Iš tikrųjų per pirmus dvejus metus visiems įrodžiau, kad į valdžią atėjęs jaunas žmogus nieko negadina ir kad sprendimai priimami ne tam, jog taip užsigeidė meras, o kad tai bus naudinga visiems, tai mūsų bendras tikslas.
Per šią kadenciją turiu tikslą sutelkti savivaldybėje tokią komandą, kuri atitiktų mano viziją ir galėtume kartu siekti užsibrėžtų tikslų keisdami Akmenę. Todėl pirmas mano sprendimas buvo keisti struktūrą, reformuoti funkcijas. Per dvejus metus pasikeitė beveik 20 proc. specialistų. Dauguma jų jauni, ką tik universitetus baigę žmonės. Net 15 proc. visų naujai priimtų specialistų visiškai laisvai kalba angliškai.
VEIDAS: Kaip jūs įkalbate jaunimą, baigusį mokslus didmiesčiuose, grįžti į tokią atkampybę?
V.M.: Vakar mano patarėju pradėjo dirbti vaikinas, baigęs Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. Tai sužinoję kai kurie vyresni kolegos stebėjosi, kaip jis grįžo į “tokią Akmenę”. Aš atkirtau, kad frazė “tokia Akmenė” nevartotina, nes Akmenė niekuo ne blogesnė už Druskininkus ar Vilnių. Kiekviena savivaldybė turi turėti savo strategiją ir savo išskirtinumą. Akmenė ją irgi turi.
Iš tikrųjų gyventi mažuose miesteliuose ir patogu, ir malonu. Šitai supratau per pirmus dvejus studijų Vilniuje metus, nors irgi turėjau įvairių siūlymų likti sostinėje. Bet kai kasryt įstrigdavau Vilniaus spūstyse, supratau, kad gyvendamas mažame miestelyje gali turėti kur kas daugiau laisvo laiko ir daugiau nuveikti. Štai baigei darbą 17 val., susiskambini su draugais ir leki žvejoti, medžioti. Čia gali gyventi nuosavame name miesto centre arba sodyboje su didžiule teritorija. Vaikų niekur nereikia vežioti: mokyklos, būreliai čia pat. Tad jei turi gerą išsilavinimą, gerą galvą ir aiškius tikslus, gyvenimas mažame miestelyje yra labai patogus. Iš tikrųjų reikia ne verkšlenti, kad mažame miestelyje blogai, o imti ir keisti tą gyvenimą.
Mes labai daug dirbame su vietos jaunimu. Mūsų Švietimo skyrius veda apskaitą, kur studijuoja kiekvienas mūsų abiturientas. O aš, tapęs meru, pasakiau, kad grįžusiems ir besidarbinantiems biudžetinėse įstaigose mūsų rajono jaunuoliams turėtų degti žalesnė šviesa. Manau, jei į kiekvieną savivaldybę po studijų grįš bent trečdalis abiturientų, bus idealu.
Man svarbu ne tik universiteto diplomas ir kvalifikacinės darbuotojo žinios, bet ir jo gebėjimas dirbti komandoje. Todėl priimdami naujus darbuotojus skambiname net mokyklų, kurias baigė kandidatai, direktoriams ir aiškinamės, kiek konkretus jaunuolis buvo aktyvus mokykloje, dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, kitoje visuomeninėje veikloje.
Savivaldybėje reikalingi kūrybingi žmonės, o ne robotai, gebantys tik mechaniškai vykdyti pavedimus. Mechaninis darbas reikalingas prie konvejerio, o savivaldybėje darbas kūrybinis.
VEIDAS: Kaip į keliamus kvalifikacinius reikalavimus reaguoja senoji valdininkų armija?
V.M.: Tie, kuriems reikalavimai netinka, patys išeina. Bet iš tikrųjų mes turime didžiulį kai kurių specialistų stygių: seniesiems specialistams neretai apie septyniasdešimt metų ir daugiau, bet jų nėra kuo pakeisti. Dar neseniai niekaip nesisekė rasti architekto, nes ilgamečiam vyriausiajam architektui buvo daugiau kaip septyniasdešimt, o jauni, ką tik mokslus baigę jaunuoliai neina dirbti į viešąjį sektorių, nes algos per mažos.
Centrinė valdžia šaukia, kaip efektyviai ji valdo krizę, bet iš tikrųjų visas valstybės sektorius stokoja kvalifikuotų darbuotojų. Mes turime didžiulį, išpūstą valdininkijos aparatą, tačiau kokybė prasta ir jos nėra kuo pakeisti. Todėl anksčiau ar vėliau, jei kiekybė nebus pakeista į kokybę, valstybės sektorius pateks į dar didesnę bėdą.
Aš manau, kad mums galiausiai pavyks sutelkti gerą, savivaldybės naudai dirbančią komandą. Šiandien Akmenės rajono vyriausiąja architekte dirba 26 metų mergina iš Skuodo, baigusi KTU bakalauro ir VGTU magistro studijas. Investicijų skyriui vadovauja 27 metų mergina, anksčiau dirbusi Jaunųjų lyderių akademijoje bei kompanijose, rengusiose investicijų projektus užsienio kalba.
Beje, kadangi man daug tenka bendrauti su įvairių ministerijų departamentų ir skyrių vedėjais bei specialistais, galiu drąsiai sakyti, kad kai kurių mūsų skyrių vedėjų ir specialistų kvalifikacinės žinios daug geresnės nei kai kurių ministerijų departamentų ir skyrių specialistų.
Kita vertus, manau, meras turėtų turėti daugiau įgaliojimų rinkdamasis komandą, o specialistai turėtų iš tiesų augti ir kilti karjeros laiptais, nes dabar yra tik pavadinimas “karjeros tarnautojas”, o realybė kitokia. Štai neseniai mes reorganizavome Žemės ūkio skyrių, bet iš dvylikos darbuotojų nebuvo kuo pakeisti buvusios vedėjos, kuriai suėjo 63 metai ir kuri tapo vicemere. Iš tikrųjų šiandien visų savivaldybių bėda ta, kad pas mus nėra savivaldybių personalo vadybos.
O minėtai vedėjai atvirai pasakiau: jūs esate prasta vedėja, nes neparengėte sau pamainos. Iš tikrųjų turėtų būti sistema be jokių išimčių: suėjo žmogui 65 metai, įteikiama premija už gerą darbą, gėlės, padėka – ačiū už darbą ir viso gero. Nes dabar tiek aš, tiek mano kolegos merai neretai turime jaustis nepatogiai prieš savo partiečius tarybos narius, kurių žmonos yra skyrių vedėjos, ir vyrai prašo, kad padarytume išimtį ir pratęstume jų kadenciją. Šito neturėtų būti.
VEIDAS: Iš kur, kai kitos savivaldybės dejuoja, Akmenės rajonas gavo lėšų gatvių apšvietimui pagerinti, žolei pjauti, gėlynams sodinti?
V.M.: Daugelį savivaldybėje taikomų principų perėmiau iš verslo. Nors dėl to man dažnai tenka pasiginčyti su mūsų administracijos direktoriumi, kuris yra buvęs mokyklos direktorius, seniūnas, regioninio parko vadovas. Jis man priekaištauja, girdi, aš į viską žiūriu per privatininko prizmę, nors turėčiau laikytis viešojo administravimo principų. Bet aš negaliu į veiklą savivaldybėje žiūrėti kitaip, abejingiau. Aš savo kolegai sakau: direktoriau, mūsų viso viešojo sektoriaus bėda ir yra ta, kad mes į viešą veiklą žiūrime ne kaip į nuosavą, o kaip į valdišką. Jei mes žiūrėtume į savo darbą kaip į privatų, rezultatai tikrai būtų kitokie.
Daug vadovavimo patirties aš pasisemiu iš kitų šalių, kad ir iš Vokietijos. Pasirodo, jų transporto, vandens tiekimo, komunalines įmones valdo koncernas, kuris nepelningų įmonių veiklą padengia pajamomis tų, kurios duoda pelno. O štai mūsų savivaldybės, ypač didmiesčių, neretai skundžiasi, kad troleibusų parkas ar vandens ūkis reiškia vienus nuostolius.
Tad kai manęs paklausia, ar mūsų savivaldybės įmonės dirba pelningai, sakau, kad aš joms neleidžiu dirbti pelningai, bet neleidžiu dirbti ir nuostolingai. Juk jei jos dirbs labai pelningai, tai tik mūsų gyventojų sąskaita. Todėl mes nurodėme visoms savivaldybės įmonėms įsivesti protingus įkainius, kad jos neitų į bankrotą, bet ir nelobtų gyventojų sąskaita.
Štai atėjęs vadovauti savivaldybei pamačiau, kad mes labai daug sumokame už rajono apšvietimo priežiūrą – daugiau negu už patį apšvietimą. Tad sugalvojau alternatyvą – abonentinį stulpo aptarnavimo mokestį. Mes kiekvieną mėnesį už kiekvieną stulpą mokame juos aptarnaujančiai įmonei, bet ji yra įsipareigojusi, kad degs visos lemputės, o švenčių metu bus papildomas apšvietimas, bet jei nedega nors vieno stulpo lempa, įmonė moka už kiekvieną stulpą 100 Lt bauda. Pasirašius šią sutartį apšvietimas iškart pagerėjo, o mes sutaupėme pinigų. Už juos pakeitėme visų darželių, mokyklų ir kitų viešųjų įstaigų kaitriąsias elektros lempas į taupiąsias. Žinoma, pačiai įstaigai pasikeisti daugybę lempučių būtų brangu, o efektas nedidelis – apie 500 Lt per metus. Bet kai keiti visoms įstaigos, tai jau veikia makrotaupymo efektas.
Tas pats ir su žolės pjovimu: prieš metus paskelbėme žolės pjovimo konkursą, bet pamatėme, kad vienoje seniūnijoje pretendavo ir laimėjo viena įmonė, kitoje – kita, trečioje – trečia ir visų įmonių pasiūlyta paslaugos teikimo kaina buvo vienoda. Supratau, kad tai jų kartelinis susitarimas, tad pasikviečiu jų vadovus ir sakau: vyrai, norite ateityje sąžiningai dalyvauti ir laimėti konkursus ar mums nuo kitų metų šiuos darbus pavesti savivaldybės komunalinei įmonei? Kvailių galite ieškoti kituose miestuose, mes nemokėsime jūsų prašomos ir niekuo nepagrįstos kainos – 700 Lt už hektarą. Beje, prie pjaunamų plotų buvo priskaičiuoti net tie, kuriuose nėra žolės. Tad paprašiau pateikti tikslius skaičiavimus: ploto, degalų sąnaudų, darbo našumo bei užmokesčio, ir sulygome, kad jie pjaus už 300 Lt.
Iš tikrųjų, kai susėdi su verslininku kalbėtis prie vieno derybų stalo, tai turi kalbėtis verslo, o ne politikos kalba. Politikuoti reikia, kai kalbiesi su politikais, bet ne su verslininkais. Kitaip niekada nerasi bendro intereso. Tai skirtingi dalykai. Save irgi reikia į verslininko vietą pastatyti: svarbu skaičiai, argumentai, o ne politiniai šūkiai.
Apskritai mes skiriame ypatingą dėmesį rajono aplinkai. Yra priimtas tarybos sprendimas, kad iki birželio 15-osios bus organizuojamas biudžetinių įstaigų aplinkos sutvarkymo konkursas. Speciali komisija važinės ir stebės kiekvienos biudžetinės įstaigos teritoriją – kaip nupjauta žolė, sutvarkytas kiemas, gėlynai, nes atėjęs radau baisią padėtį. Štai prie bibliotekos žolė želia iki kelių, nė vienos gėlytės, o viduje sėdi būrys moterų ir nuobodžiauja. Sakau: moterys, juk čia praleidžiate visą dieną, negi sunku pasisodinti gėlyčių, nusipjauti žolę? Juk darbe praleidžiant ištisą dieną kur kas maloniau matyti, kad tave supa jauki aplinka, o ir klientui maloniau.
Beje, šįryt daug bariausi su Naujosios Akmenės seniūnu. Jam nepasisekė, nes aš turiu mažą vaiką, taigi su vežimėliu apvažiuoju visus kampus ir matau, kas nepadaryta, kur reikia pasitempti. O juk šiandien Akmenės miestas pilnas užsieniečių – lenkų, šveicarų, vokiečių. Vieni stato gamyklą, kiti dirba. Man gėda prieš juos, rajonas turi blizgėti.
VEIDAS: Kitos savivaldybės jums pavydi, kad pavyko prisitraukti “Ikea” padalinį, o kaip sekasi vilioti daugiau žinomų investuotojų?
V.M.: Mes patys ieškome tiesioginių kontaktų su investuotojais. Šią savaitę sudarėme darbo grupę verslo skatinimo programai parengti. Pirmas mūsų žingsnis – mažinti žemės mokesčius. Tiesa, mažinami jie tikrai ne visiems – kai kam gerokai didinami, nes daugybę sklypų Akmenėje nupirko investicinės bendrovės iš Vilniaus, bet tie sklypai stovi tušti. Todėl priėmėme sprendimą, kad jei sklypas tuščias, jo savininkai turi mokėti 4 proc. žemės mokestį.
Bet jei į sklypą investuota ar investuojama, tai kodėl mes turėtume skriausti savo verslininkus? Jiems mokestį sumažinome iki minimumo – 0,1 proc.
Pernai mes, kaip probleminė savivaldybė, gavome 6 mln. Lt infrastruktūrai gerinti. Daugelis savivaldybių už tuos pinigus sutvarkė daugiabučių kiemus, šaligatvius ir gatves. Aišku, mes irgi galėjome taip elgtis, bet visus tuos šešis milijonus sukišome į pramonines zonas: nutiesėme idealius kelius ir komunikacijas. Mat radosi keletas įmonių, kurios ėmė domėtis, ar mes tvarkysime pramoninę zoną, ar ne, jei tvarkysime, tai jos investuosiančios. Ir iš tikrųjų tie investuotojai atėjo ir jų dar ateina.
VEIDAS: Nepaisant mero ir tarybos pastangų tenka nugirsti, kad valdininkai nelabai skuba į talką verslui.
V.M.: Taip, tai tiesa. Štai miesto prieigose ilgą laiką stovėjo nebaigta statyti degalinė. Kartą paskambinau tinklo vadovui ir pasakiau, kad jeigu greitu laiku arba neužbaigs, arba nenugriaus nebaigto statinio ir teritorijos neužsės žole, pats iškabinsiu plakatą, kuris jų tinklui padarys gėdą. Jie pažadėjo statybas užbaigti per tris mėnesius, bet po keleto dienų sulaukiau to vadovo skambučio, girdi, mūsų specialistai reikalauja naujo techninio projekto, kuris jau nustojo galioti, mat statybos buvo pradėtos dar prieš krizę ir įšaldytos jos įkarštyje. Išsikviečiau savo specialistus, o jie mojuoja teisės aktais, esą įstatymai reikalauja… O aš jiems pasakiau, kad jei jie nepažiūrės į situaciją lanksčiai ir miestas toliau bus bjaurojamas, tada patys privalės paimti iš verslininkų dokumentus ir surinkti visus parašus, reikalingus naujam techniniam projektui.
VEIDAS: Vis dėlto kai kurie pramonininkai teigia, kad tokie miestai kaip Akmenė neturi ateities. Girdi, investuoti verta ir visas gėrybes koncentruoti tik didmiesčiuose. Kokia jūsų Akmenės ateities vizija?
V.M.: Akmenė buvo ir ateity bus žinoma kaip statybos pramonės centras.
Aš daug ginčijausi su partijos kolege ūkio ministre Birute Vėsaite dėl regionų plėtojimo. Jos nuomone, koncernas “Arvi”, pretenduojantis į LEZ operatorius, yra vienintelis išsigelbėjimas. Mano nuomone, mums reikia ne operatoriaus, o rimtos agentūros su aiškiai suformuluotu tikslu, ką mes norime sukurti LEZ. Tokiai Vilniuje, šalia Ūkio ministerijos veikiančiai agentūrai turėtų vadovauti rimti jauni terminuotam laikui samdomi specialistai. Agentūros bei Ūkio ministerijos darbuotojai bendraudami su mūsų atašė, ambasadoriais galėtų nukreipti potencialius investuotojus į LEZ pagal jų ir LEZ veikiančių įmonių specializaciją.
Dabar mes galvojame vien apie Vilnių, o regionai visiškai užmiršti. Mano nuomone, kalbos, kad nebereikia investuoti į mažus miestukus, o lėšas verta koncentruoti didmiesčiuose, kurie “išsems” tuos miestukus, yra nusišnekėjimas. Taip kalbėdami galime nueiti dar toliau, juk kam ES remia Lietuvą? Taigi didžiosios valstybės gali “išsemti” Lietuvą ir padaryti tai, ko Lietuva negali.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (30)

 1. w w rašo:

  nu kur tas plazminis ekranas? gal merui vaidenasi?

 2. Jonas Jonas rašo:

  Vitalijau,imk valdyti LIETUVELE,labai protingas sociademokratas……

 3. zemdirbiai zemdirbiai rašo:

  VICEMERE,JUS norime matyti mero kedeje,stiprybes JUMS.

 4. Aš rašo:

  AŠ, AŠ, AŠ.
  Baisu.Neetiška.

 5. Nėra Nėra rašo:

  Nė viena lemputė nepakeista:(

 6. kur? kur? rašo:

  Kur randasi ta ,,Ikea”? Ir ka daro? Akmeniskiai nieko apie ja nezino, tik meras ketvirti metai kalba, kaip apie piktzoles prie bibliotekos. Vis ta pati… Tai jau ten tur but ir stogas uzzele…

 7. Netaip Netaip rašo:

  Juk seniai galėjo meras paaiškinti akmeniškiams kodėl buvo uždaryta ligoninė – pats krizės metu ir uždarė…O kam toks biudžetinis gigantas reikalingas. Kas turi pinigų – atviros visos didmiesčių ligoninės. Jo, jaunas žmogus, apsistatęs dar jaunesniu personalu, daug nuveiks…

  Perskaičius mero interviu gali atrodyti, kad Akmenė aplenkė Druskininkus…Net juokas ima. Nepasigyrė meras apie uždaryta ligoninę, apie 2.5 karto gyventojams pabrangusią senamiesčio renovaciją, apie nemažėjančią bedarbystę ir daugelį kitų bėdų, kurios kartojasi metų metais…Nereiktų vienam pačiam susireikšminti ir pūstis.

 8. Jusite Jusite rašo:

  Straipsnyje pasigedau pagarbos a.a. merei E. Meškienei, kurios dėka V. Mitrofanovas pirmą kartą tapo meru. Nemaloni nepagarba koalicijos partneriams – vicemerei ir administracijos direktoriui, jau nekalbu apie “tautininkų bastiono” vadovą ilgametį buvusį merą A. Lupeiką. Vieną tokį vadovą, kuris nuolat akcentavo aš, aš aš,niekas kitas, tiktai aš, jau turėjome. Atleido iš pareigų. Dabar turime naują ir dar didesnį AŠ.

 9. Pasaka Pasaka rašo:

  Seniai seniai Lietuvos pakrašty gyveno meras – pats geriausias, pats protingiausias. Ir turėjo jis niekam tikusią pavaldinių komandą. Bet meras buvo pats protingiausias ir pats geriausias, todėl sukūrė jis 8 pasaulio stebuklą. Tik JIS, niekas daugiau.

 10. to juste to juste rašo:

  visi skaito ir isirenka kas kam patinka, yra tikrai daznai vartojima retorika MES, ir a.a. Meskiene pamineta. o ka jau tautininkai nuveikia , nustekeno, visur tik buvo kalbama kaip apie bomzu krasta. Ir neopaneigsit kad pasikeitimai akivaizdus, tik va dabar kazkam pavydas ima.

 11. Tikrai PASAKA Tikrai PASAKA rašo:

  Tokį rojaus kampelį sukūrė… Nebent savivaldybėj:)Vieni pencininkai, bedarbiai beliko ir tie, kurie turi darbą mėnesiui kitam, o paskui – išvyks kas kur. Kur tas Akmenės GĖRIS???

 12. Marytė Marytė rašo:

  Nu, visiškas „pravalas“ tam didžiajam „AŠ“. Akmenės žmogelis net žolės pjauti nemoka. Laiko neturi, nes plazminį televizorių žiūri, tik kur jis pastatytas. Eisiu sekmadienį į bažnyčią ir pasižvalgysiu. Noriu didžiajam „AŠ“ mišias užpirkti už jo pasiaukojamus darbus. Juk jis vienintelis darbuojasi, rūpinasi kelionėmis „Naujoji Akmenė-Briuselis“. Tai vyt visą komandą, jei tik vieninteliam “AŠ” tiek daug darbo.

 13. ir dar ir dar rašo:

  Man nesuvokiama, kai patys akmeniškiai varo ant savo krašto, kaip čia viskas blogai, o tą žmogų kuris argumentais bando parodyti priešingai dar labiau žlugdo, jūs darote diedelę žalą patys sau, juk joks investuotojas nenorės ateitį į kraštą, kurio žmonės tik niurzga ir yra viskuom nepatenkinti.
  Tad mokėkime kartais ir pasigirti, juk tikrai yra dėl ko :)
  Aš jus mere labai gerbiu, ačiū už nuoširdų darbą, nekreipkite dėmesio į tas tuščias ir piktas pavyduolių šnekas

 14. to klaviatūros riteriai to klaviatūros riteriai rašo:

  Kalbėkime prašau faktais:
  Dėl IKEA nu gerbiamieji prašau pasigooglinkite BIGSAI Venta ir patys suprasite, kuo jie su IKEA susiję, taigi Bigsai IKEA tinklo imoniu grupes tinklo imone ir ten sukurta 500 nauju darbo vietų…
  Dėl ligoninės patys galite nueiti ir pamatyti, kad ji tikrai neuždaryta, priešingai su naujo direktoriaus atėjimu atgimė ir dienos chirurgija ir reonimatolagas dirba ir dar DAUG naujų paslaugų atsirado, pats pastatas renovuojasi.
  Dėl plazminio televizoriaus, jei jums tikrai rūpi savo kraštas tai būtumėte dalyvavę viešuose centrinės aikštės viešinimo renginiuose ir jau senai žinotumėte, kad su įvykdytu naujos centrinės aikštės projektu bus ir plazminis televizorius.
  Savivaldybėje vien pensininkai, na nejuokaukit, juk pačiame straipsnyje parašyta per pastaruosius metus įdarbinta 17 jaunų iki 40 metų specialistų, tai čia yra tikras faktas.
  Suprantama, kad kur yra jaunas politikas, jaunas lyderis atsiranda žmonių, kurie pavydi, bet atskirkime aklą pavydą ir tuščias viskuo nusivylusių žmonių šnekas…

 15. Keista Keista rašo:

  Kiek gali būt pykčio žmonėse? Ką gero esate nuveikę patys miesto,rajono labui,kad šitaip puolat merą?
  Pokyčiai visada būna skausmingi ir ne visi tai supranta. O Naujoji Akmenė tikrai išgražėjo, išpuošta. Galėtų ne vienas kitas miestas pasimokyti tvarkymo meno. Aišku kaip ir kiekvienuos namuos būna visko,taip ir čia galima rasti negerovių, svarbu, kad būtų noras taisyti,keisti. Ir tikrai nėra už ką girti tautininkų.Jų valdymo laikotarpiu buvo padaryta daug žalos miesto ir rajono gyventojams.Jau vien šildymas ir brangiausių katilinių statymas. Daugiabučių namų bendro naudojimo sukauptų lėšų dingimas.
  Taigi,sveikintinas mero požiūris ir noras keisti sustabarėjusį mąstymą. Sėkmės Jums mere jūsų kasdieniuose darbuose.

 16. Juozukas. Juozukas. rašo:

  Kažkas iš savų bando apginti nesąmoningo straipsnio autorių. Galvoju neimanoma to padaryti. Daugeliui būtų gėda girtis tuo ko nėra padaręs, bet mūsų meras gėdos jausmą jau praradęs, o gal jo ir neturėjo.

 17. Tikrai Tikrai rašo:

  Visi miestai tvarkosi ir visi merai tvarkėsi. Ar reikia būsimos aikštės, kur bus sukišti mln., jei didžioji dalis iš pusės likusių Akmenės gyventojų iš pašalpų gyvena? Ar tarėsi su gyventojais? Ar kaip didysis Leninas: atėjo visiems laikams…:)

 18. to tikrai to tikrai rašo:

  buvo tartasi , tik va ar Jus dalyvaujate pasitarimuose, diskusijose, ar ateinate , kad ir pas ta bloga mera ir issakote savo nuomone. Manau koks bebutu ar kas bebutu vistiek yra molonumas pavaryti ant valdzios. Ateis rinkimai galesit ir issirinkti kita, kuo cia pykti.

 19. Keista to Juozukui Keista to Juozukui rašo:

  Kodėl iškarto savi? Nieko panašaus nėra. Tiesiog jau pabodo amžinas verkšlenimas,kad viskas blogai. Pirma pradėkit nuo savęs,keiskit aplinką aplink save. Aktyviai dalyvaukit visuomeniniuose renginiuose ir žinosit kas ir kaip vyksta. Be to yra posakis- kas nieko nedaro, tas ir neklysta…

 20. Gina Gina rašo:

  Šiandien Ramučių gimnazijoje dalyvavau projekto “Neabejingas Akmenės ateičiai” baigiamojoje konferencijoje, sužavėjo mokinių mintys apie savo kraštą, apie tai ką jie patyrė , pajautė , sužinojo, Dabar perskaičiaun mero straipsnį, pagaliau mes pradėjom teigiamai kalbėt apie savo kraštą, Padaryta tikrai daug ir taip džiugu, kad mes kylam, bet dar daugybė darbų mūsų visų laukia. O padaryti galėsim tik tada, kai norsd šiek tiek mokėsim pasidžiaugti…

 21. AŠ rašo:

  1.AŠ seniai buvau įkalbinėjamas eiti į politiką. 2.AŠ merei atvirai pasakiau. 3.AŠ atkirtau, kad frazė “tokia Akmenė” nevartotina. 4.O AŠ, tapęs meru, pasakiau. 5.Aš manau, kad mums galiausiai pavyks. 6.AŠ į viską žiūriu per privatininko prizmę. 7.AŠ savo kolegai sakau. 8.Daug vadovavimo patirties AŠ pasisemiu iš kitų šalių. 9.AŠ joms neleidžiu dirbti pelningai. 10.AŠ turiu mažą vaiką. TO 10 KARTŲ PANAUDOTO “AŠ”… AR TIK NESIMATO LIGOS PRADŽIA http://www.delfi.lt/news/daily/health/apie-save-daug-kalbantys-zmones-dazniau-serga-depresija.d?id=61331685#ixzz2VMAQei14

 22. Anonimas rašo:

  kas ka norim ta iskaitom, tai paskaiciokite kiek kartu pavartuotas zodis MES.

 23. merui merui rašo:

  Уважать или не уважать человека — твое дело.
  Относиться уважительно — твое воспитание..

 24. VASIUKAI VASIUKAI rašo:

  Kiekvienas miestas ir rajonas turėtų džiaugtis turėdamas tokį merą. Ir viską jis pasiekė per porą metų. Akmeniečiai dabar gauna vieną iš didžiausių algų Lietuvoje, vyksta didžiulis verslininkų susidomėjimas Akmenėje verslui sudarytomis sąlygomis, kuriamos darbo vietos, visur tvarka ir švara, žydi gėlės, dega naktinio apšvietimo lemputės, kelios dešimtys savivaldybės tarnautojų laisvai kalba angliškai. Kas gali paneigti, ar ne meras, keletą metų padirbėjęs cementininkų kolektyve meistru, įtikino savininkus investuoti šimtus milijonų litų į naujos cemento gamybos linijos statybą. Todėl dabar Naujoji Akmenė pilna užsieniečių, pinigai tiesiog plaukia į prekybininkų sąskaitas. Kaip atrodys Akmenė po dar dviejų metų, jei ir toliau vadovaus toks energingas meras? Ko gero Akmenės rajonas taps kaip Ostapo Benderio nusakyti VASIUKAI. Ko gero akmeniečiai turės pakovoti už savo merą, nes Druskininkai ir Vilnius gali jį pervilioti pas save.

 25. Tikrai Tikrai rašo:

  Tikrai straipsnyje Vasiukų vaizdelis:)

 26. Vai vai... Vai vai... rašo:

  Regis ponas meras dirba vienas. Kyla klausimas: kam iš viso reikalingi kiti savivaldybės darbuotojai? Gal reikėtų atleisti, a?

  Totalus susireikšminimas… šakės!

 27. to vai , vai to vai , vai rašo:

  straipsnyje aiskiai pagirti savivaldybes darbuotojai, kad jie geresni nei ministeriju darbuotojai
  skaitom ir komentojam tai kas is kurios varpines ziurim

 28. Va taip Va taip rašo:

  Mieli kraštiečiai,
  gėda už Jūsų komentarus-visuomet varo į valdžios daržą tie,
  kurie nei piršto patys nepajudino , gyvena vien iš pašalpų,
  o dar ir nuosavus namus sugeba turėti…
  Nesusireikšminkite tiek PATYS ir viskas bus gerai…

 29. Viktorija Viktorija rašo:

  Mano vardas yra Mis Viktorija
  Mačiau jūsų profilį dabar ir pasiimti susidomėjimą draugus pasidalinti svarbią diskusiją su jumis, kreipkitės man laišką
  (elliotvictoria60@yahoo.co.uk) už
  vaizdas geras


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...