Tag Archive | "užtrakis"

Nauja paroda Užutrakio dvaro sodybos rūmuose

Tags: , ,


2014 rugsėjo 16 d., 11 val. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose atidaroma paroda „Portretas ir Epocha. Ludomiro, Vincento ir Aleksandro Slendzinskių tapyba“. Paroda veiks iki 2015 m. rugsėjo vidurio.

Parodoje pristatoma garsios lenkų tapytojų, vilniečių menininkų Slendzinskių dinastijos atstovų kūryba.

1927 metais Vilniuje Ludomiras Slendzinskis savo gyvenimo aprašyme rašė: „Gimiau 1889 m. lapkričio 16 d. Vilniuje Slendinskių šeimoje – tėvas Vincentas, motina Ana Bolcevič. Mane pakrikštijo lapkričio 29 d. Bernardinų bažnyčioje. Esu tapytojų: Aleksandro Rustemo mokinio anūkas ir Vincento, Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokyklos auklėtinio, sūnus; išaugau meno kupinoje aplinkoje. Jau nuo vaikystės man buvo artimos Rafaelio, Rembranto, Mikelandželo, Rubenso bei kitų įžymių kūrėjų pavardės ir veikla. Mano šeimoje buvo muzikos kultas… Svajojau apie virtuozo karjerą, bet tam siekiui išsipildyti trukdė profesionalaus muzikinio parengimo stoka mano mieste, todėl paskutiniais metais besimokydamas gimnazijoje nutariau pasišvęsti tapybai.“

Užutrakio dvaro sodybos rūmų antrojo aukšto ekspozicinėms erdvėms sukurta paroda atskleidžia šias temas:

Prie Neries ir prie Vyslos – Vilniaus (1923 – 1945) ir Krokuvos (1945-1980) laikotarpių Ludomiro Slendzinskio darbai;

Kelionės ir sugrįžimai – aliejinė tapyba studijų Italijoje ir Graikijoje metu, šeimos portretai;

Irena ir Ludomiras – meilės istorija;

Tapytojų dinastija – Aleksandras ir Vincentas Slendzinskiai;

Vilnius grafikoje – darbai iš Slendzinskių galerijos Balstogėje;

Ludomiras iš Vilniaus Slendzinskis – Vilniaus laikotarpio darbai (1923-1945).

Česlovas Milošas pranešime, skaitytame 2000 m. spalio 2 d. Gėtės institute Vilniuje Nobelio premijos laureatų Č. Milošo, V. Šimborskos, G. Graso ir T. Venclovos susitikimo metu pasakė: „…Ludomiras Slendinskis, vienas garsiausių tarpukario Vilniaus tapytojų… Slendinskis, 1945 metais palikdamas Vilnių, nutapė truputį pasakišką miesto portretą, primenantį bažnyčių bokštų ir debesų fejeriją. Tai pavadino „Oratorija“. Šį paveikslą aš asmeniškai pavadinčiau šlovės himnu Vilniaus architektūros grožiui, o kartu gailesčio rauda. Graudi tremtinio rauda visam laikui liks miesto istorijoje, kai niekas jau neprisimins skirstymo į nugalėjusius ir nugalėtuosius“. („Lithuania“ 2001,1 (38)

Po vernisažo Užutrakio dvaro sodybos rūmuose vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Portretas ir epocha“, skirta Slendzinskių dinastijos dailininkų kūrybos bei tarpukario Vilniaus menininkų visuomeninio gyvenimo ir veiklos aptarimui.

Parodą organizuoja Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija kartu su Slendzinskio galerija Balstogėje, Nacionaliniu muziejumi Varšuvoje, Lietuvos dailės muziejumi, Nacionaliniu muziejumi Krokuvoje, Palenkės muziejumi Balstogėje, Apskrities muziejumi Suvalkuose bei privačiais kolekcininkais. Ši paroda yra tęstinio projekto, finansuojamo Lenkijos kultūros ir paveldo ministerijos bei Lietuvos kultūros tarybos, dalis. Projektą koordinuoja Karaliaus Jono III rūmų muziejus Vilanove.

 

Kviečia Užtrakio festivalis

Tags: , ,


Birželio 330 d. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose įvyks festivalis „In memoriam Mstislavui Rostropovičiui“, skirtas pasaulinio garso violončelininko M. Rostropovičiaus 85-osioms gimimo bei 5-osioms mirties metinėms paminėti.

M. Rostropovičiaus asmenybė mums pažįstama ne tik iš plokštelių ar televizijos bei radijo įrašų. Jis koncertuodavo Lietuvoje, kaip solistas dažnai grodavo su Lietuvos orkestrais jų gastrolių užsienyje metu, palaikė artimus ryšius su mūsų menininkais. Tačiau, sielos viduje Maestro buvo ne vien aistringas muzikantas, bet ir didis humanistas, Pasaulio pilietis. M. Rostropovičius sakydavo: „Galbūt po vieną mes nuveiksime ne tiek daug, tačiau apjungtos mūsų pastangos gali pakeisti pasaulį. Darbo užteks visiems ir veikti privalome nedelsiant!“. Patyręs Sovietų Sąjungos valdžios represijas, priverstas emigruoti iš tos šalies, jis karštai pritarė Lietuvos Nepriklausomybės siekiui tuomet, kai 1990-ųjų metų pavasarį Pasaulio valstybės dar tik svarstė ar pripažinti mūsų naująjį statusą. Kita žymiojo menininko dėmesio Lietuvai išraiška jo asmenine iniciatyva įkurtas M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“.  Šios paramos dėka mūsų talentingiausi jaunieji atlikėjai gaudavo ne tik stipendijas bei galimybes koncertuoti, bet ir Maestro pamokas. Fondo veikla nenutrūko ir po M. Rostropovičiaus mirties. Kaip tik ši organizacija yra vienu iš festivalio „In memoriam M. Rostropovičiui“ partnerių.

Koncertai Užutrakio dvaro sodybos rūmuose pradėti rengti 2009 m. rudenį. Tuomet rūmų restauracija tebuvo įpusėjusi, o dabar atkurto ir akį džiuginančio garsiojo parkų architekto A. Andre  parko vietoje plytėjo tik statybų aikštelė. Pirmieji klausytojai turėtų prisiminti, kad Baltoji salė, dabar jau garsėjanti išskirtinai jaukia aplinka bei puikia akustika, buvo visiškai ne balta: aptrupėjęs žalios spalvos tinkas (sovietmečio palikimas), sudaužyti veidrodžiai, suskilę langų stiklai… Ir tie ankstyvi žiemos vakarai, ir tamsa, ir pakantumo reikalaujantis žygis nuo mašinų aikštelės link rūmų! Bet publikai tai netrukdė ir koncertai vyko nežiūrint visų kylančių nepatogumų. Koncertų metu prisitaikyti tekdavo ir rūmų restauratoriams: restauruojamoje patalpoje jų įrankiai atsargiai stukseno tik aidint plojimams.

Nuo pat pirmųjų koncertų 2009-aisiais iki dabar koncertinę veiklą, naujo kultūros židinio kūrimą, palaiko Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija – pagrindinis koncertų partneris. Greitai bus metai, kai Užutrakyje vykstančius renginius pristato Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laida „Klasika“.
Nors Užutrakio rūmuose įvykusių koncertų skaičius artėja prie 60-ties, septynių koncertų ciklas „In memoriam M. Rostropovičiui“ – pirmasis įstaigos „Ambra Vox“ organizuojamas festivalis. Koncertų programos labai įvairios: senosios Europos renesanso laikų muzika, klasikinių operų arijos bei duetai, A. Piazzollos tango, šiuolaikiškos kūrinių aranžuotės, muzikinės-literatūrinės kompozicijos. Renginiai vyks Užutrakio rūmų Baltojoje salėje, o net trys jų – rūmų terasoje.

Birželio 3 d., festivalio atidaryme rūmų terasoje, skambės violončelininkų trio „Melo-M“, atvykstantis iš Latvijos. Unikalaus trio atlikėjams – pašėlusiai jaunatviškiems virtuozams, kaip nedaugeliui laimingųjų, teko garbė mokytis Mstislavo Rostropovičiaus meistriškumo pamokose. Tad Kārlis Auzāns, Mikelis Dobičins ir Jānis Pauls koncertą dedikuoja savo didžiajam Mokytojui: violončelė Maestro Dvasia ir ji skambės Jo atminimui. Trio programoje apsijungs profesionali grojimo technika ir šiuolaikiškas, nesukaustytas požiūris į klasikos kūrinius. Tai – daugiausia pačių atlikėjų parengtos aranžuotės, kuriose į klasikinį tekstą įpinami jazz‘o, rock‘o bei populiariosios muzikos elementai.

Birželio 9 d. girdėsime Lietuvos operos žvaigždžių – itin skaidraus soprano Sandros Janušaitės bei aistringojo dramatinio tenoro Vaido Vyšniausko koncertą. Šie menininkai scenoje dažnai dainuoja kartu. Jų sceninės partnerystės įtaiga ypač atsiskleidė naujausiuose pastarojo meto operų pastatymuose: Otelas ir Dezdemona
(G. Verdi „Otelas“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre) bei Manon Lesko ir De Grije (G. Puccini „Manon Lesko“ Vilniaus Kongresų rūmuose). Šiuose dramatiško siužeto vaidmenyse bei didelio meistriškumo reikalaujančiose vokalo partijose, kaip ir daugumoje operinių opusų, sopranui ir tenorui tenka nuolatinių įsimylėjėlių, pasiklydusių tarp meilės atradimų ir nusivylimų, aistrų našta. Pilną dramatinės įtampos programą solistai žada pateikti ir šiame koncerte. Tai – G. Verdi, G. Bizet, P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo, B. Dvariono ir kitų kompozitorių kūriniai.
Birželio 10 d. muzikiniame-literatūriniame vakare „Ant aukuro širdį nešiau“ skambės Maironio eilėraščiai, fragmentai iš jo laiškų ir pamokslų, poeto S. Gedos sonetai iš ciklo „Maironio mirtis“, M.K. Čiurlionio preliudai, J. Naujalio ir A. Kačanausko dainos. Su artistiniu talentu aktorių Virginijos Kochanskytės ir Petro Venslovo, dainininkės Ritos Preikšaitės bei pianistės Rūtos Blaškytės sukurta programa atspindi XX a. pradžios meno salono dvasią, veda Maironio gyvenimo ir kūrybos keliais, parodo Poeto asmenybės patrauklumą, atskleidžia jo poezijos, įtakojusios ir meno raidą, ir lemtingus žmonių sprendimus, gelmę.

Birželio 16 d. senosios muzikos ansamblis „Canto Vivo“ (svečiai iš Maskvos) Užutrakyje pristatys įvairių Europos šalių Renesanso laikotarpio muziką. Saugodami senosios muzikos žavesį ansamblio muzikantai groja autentiškais instrumentais, o grojimo manierą priartina prie Viduramžių manuskriptuose randamų kūrinių atlikimo stilistikos paaiškinimų. Jie laikosi ir senosiose partitūrose įrašytos tradicijos, kad muzikuoti galima įvairiais instrumentais bei skirtingais atlikėjų sąstatais. Šio koncerto programoje girdėsite dueto – balso ir vieno akompanuojančio instrumento (barokinė gitara, liutnia) atliekamus kūrinius, tačiau nenustebkite, jei kitą kartą ansamblis „Canto Vivo“ koncertuos aštuoniese.

 

Birželio 17 d. koncertas taps simboliniu festivalio „In memoriam M. Rostropovičiui“ akcentu: scenoje pasirodys M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo stipendijatai – vieni iš tų jaunųjų talentų, kuriems iki šiol juntama Maestro globa padeda siekti menininko statuso. Programoje skambės klarnetui solo bei įvairiems klarnetų ansambliams sukurti J. Francaix, W.A. Mozarto, J. Brahmso, L. Bernsteino, A. Piazzollos, H. Villa-Loboso, B. Kovacso kūriniai. Kartu su klarnetininkais Ž. Brazausku, V. Giedraičiu, S. Makštučiu, A. Šukiu pasirodys ir styginių kvartetas „Toto“.

 

Birželio 24-osios vakarą, kai žvilgsniu nulydėdama surastus paparčio žiedus stabtelės trumpiausia vasaros naktis, romantiškoje Užutrakio dvaro sodybos rūmų terasoje skambės muzika dar sykį nunešianti ten, kur  rasotoje žolėje liko įspausti paslaptingi ieškotojų žingsniai. Tai – Astoro Piazzollos, tango revoliucionieriaus, Argentinoje vadinto „El Gran Astor“ (Didysis Astoras), tango muzika. Programą atliks vokalistė Miglė Vilčiauskaitė, smuikininkė Saulė ir pianistė Rūta Rinkevičiūtės bei akordeonininkas Nerijus Bakula. Skambės žymiausi A. Piazzollos kūriniai: 1992 m. nominuotas Grammy apdovanojimui tango „Oblivion“, aistringieji „Soledad“, „Adios Nonino“, „La Muerte del Angel“, „Libertango“ ir kt. Bandonijos virtuozą, garsujį tango meistrą A. Piazzollą mums primins akordeono skambesys.
Birželio 30 d. baigiamajame festivalio koncerte „Post Scriptum“ Užutrakio rūmų terasoje skambės įspūdingos operinės arijos ir netikėto styginių sąstato – trijų violončelių ir kontraboso – atliekama kamerinė muzika. Atlikėjai: Liudas Mikalauskas ir styginių kvartetas „Bass Arco“. L. Mikalauskas yra ne tik aksominio balso savininkas ir plastiškas aktorius. Taip pat jis yra ir itin talentingas skaitovas. L. Mikalausko parengtoms programoms siužetiškumo ir gelmės suteikia tarp muzikinių kūrinių paties dainininko skaitomi literatūriniai tekstai. Šiame koncerte girdėsime W. A. Mozarto, G. Rossinio, Ch. Gounod, A. Boito, A. Rubinsteino,
M. Musorgskio, C. Saint-Seanso vokalinę ir instrumentinę muziką, bus skaitomos ištraukos iš Dantės Alighieri „Dieviškosios komedijos“.

Koncertas Užtrakio dvare

Tags: , , ,2012 m. vasario 12 d., sekmadienį, 15 val. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose – Koncertas „MEILĖS SVAJOS“

Atlikėjai:
Judita Leitaitė (mecosopranas)
Robertas Beinaris (obojus)
Birutė Asevičiūtė (fortepijonas)

Kad ir kaip sakytume, jog meilės šventę galime susikurti kada tik panorėję, jog jai nereikia ieškoti ar laukti progų, pažvelkime į kalendorių – artėja data, kuri taip pat gali padovanoti mažą stebuklą. Pabėgę nuo miesto šurmulio į žavingame gamtos prieglobstyje stovinčius rūmus, stabtelėkime, nurimkime, šilčiausiais jausmais apglėbkime mylimą žmogų ir įsiklausykime, kaip skamba meilės spalvos. Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė J. Leitaitė, kartu su žinomu Lietuvos obojininku R. Beinariu, kviečia į romantikos pripildytą koncertą. Skambės įvairių epochų kompozitorių klasikinės arijos, populiarios dainos bei balso ir obojaus lyriniai dialogai. Jus pasitiks švelni prieblanda, vyno taurė ir muzika išreikšti nemirštantys jausmai.

Garsi solistė, 2004 m. apdovanota Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi, Judita Leitaitė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Vėliau tobulinosi Zalcburgo Mocarteume pas žymius vokalo pedagogus E. Švarzkopf, K. Bergoncį, T. Krauzę. Dainininkės repertuarą sudaro įvairių stilių kamerinė muzika ir monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių solo partijos. Ji pirmoji atliko A. Šenderovo, O. Balakausko ir kitų lietuvių kompozitorių kūrinius. Koncertavo įvairiose Europos šalyse, JAV, PAR, Izraelyje, dalyvavo daugelyje muzikos festivalių.

R. Beinaris Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo meno aspiranto laipsnį. 2002-2003 m. stažavo Lyono nacionalinėje muzikos konservatorijoje prof. Jean-Louis Capezzali ir Jerome Guichard obojaus klasėse. Atlikėjas grojo solo su Toscanos, Tirolio Insbrucko, Lvovo filharmonijos, LVSO simfoniniais orkestrais, Hundisburgo tarptautinės akademijos orkestru, Lietuvos, Kijevo solistų, „Šv. Kristoforo“, Klaipėdos bei Šiaulių miestų kameriniais orkestrais, Baroko muzikos orkestru, „Musica Humana“. Kaip solistas dalyvavo daugelyje Lietuvos ir užsienio kamerinės muzikos festivalių, koncertavo Vokietijoje, Italijoje, Austrijoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Yra daugelio tarptautinių konkursų laureatas. R. Beinaris dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vilniaus Tallat-Kelpšos konservatorijoje, B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Veda kursus Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ rengiamose stovyklose, nuo 2005 m. organizuoja Lietuvos obojininkų čempionatą.

B. Asevičiūtė baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio meno mokyklą ir Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Stažavosi Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje prof. C. Witthoeft „Lied“ klasėje. 2010 m. LMTA baigė Meno aspirantūros studijas. Pianistė aktyviai koncertuoja, tobulinasi interpretacijos meistriškumo kursuose, dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose ir pati organizuoja bei įgyvendina įvairius projektus.

Kelionių organizatorius „Kiveda“ į šį renginį siūlo nuvykti bei parvykti patogiu autobusu, kartu pasidomint ir papildoma „Kivedos“ siūloma ekskursine programa su gidu Trakų Vokės, Užutrakio dvaruose bei Trakuose. Plačiau apie tai: www.kiveda.lt

Koncerto partneris – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...