Tag Archive | "beviltiškos"

Prezidentės vetuotas įstatymo projektas dėl PVM grąžinimo skolas pripažinus beviltiškomis

Tags: , ,Pritylančių aistrų dėl „Snoro“ bankroto, dar „šviežio“ Prezidentės veto dėl PVM įstatymo pakeitimo, ir, žinoma, besibaigiančių metų kontekste verta (ar netgi būtina) panagrinėti temą apie skolas. O  konkrečiau  – apie beviltiškas skolas, kurių mokesčių mokėtojas negali susigrąžinti.
Pagal šiuo metu  galiojantį Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra numatytos galimybės mokesčių mokėtojui susigrąžinti sumokėtą pardavimo pridėtinės vertės mokestį tuo atveju, kai už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas atlygis nėra gaunamas. Nors   Tarybos direktyvoje nuo 2006 metų yra nuostata, leidžianti valstybėms narėms nusistatyti sąlygas dėl apmokestinamosios vertės mažinimo dalinio ar visiško neapmokėjimo atvejais.
2011 m. gruodžio mėnesį  Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo įstatymą, kuriame numatyta, jog įmonė galės susigrąžinti nuo beviltiškų skolų, sumokėtą pardavimo PVM. Jeigu Prezidentė pasirašys atskiros įstatymo normos įsigalios skirtingu laiku. Įstatymo nuostata dėl beviltiškų skolų įsigalios nuo 2012 metų sausio 1 dienos. Jau nuo sekančių metų verslas turės galimybę susigrąžinti sumokėtą pardavimo PVM už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas tuo atveju, kai gautinas atlygis tampa beviltiška skola.
Įstatymo nuostatos dėl beviltiškų skolų taikymas yra pakankamai aiškiai reglamentuotas. Nustatyta, kad naujai priimta nuostata bus taikoma pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms nuo 2012 metų sausio 1 dienos. Taigi vadovaujantis numatytu įstatymo taikymu galima daryti išvadą, kad tuo atveju, kai už prekių tiekimus ir paslaugų teikimus po 2012 metų sausio 1 dienos atlygis nebus gautas ir skola bus pripažinta beviltiška, verslas galės susigrąžinti sumokėtą pardavimo PVM sumą. Taip pat galima daryti išvadą, kad beviltiškoms skoloms susidariusioms iki 2012 metų sausio 1 dienos ši lengvata nebus taikoma.
Prisiminus Snoro situaciją, reikėtų paminėti, kad dar iki banko paskelbimo nemokiu ir bankroto bylos iškėlimo bankui buvo patiektos įvairios prekės ir suteiktos paslaugos. Verslui už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas reikės sumokėti pardavimo PVM į biudžetą, tačiau atlygio taip ir negaus. Skolos bus pripažintos beviltiškomis, tačiau lengvata negalės būti taikoma.Dėl tokios susidariusios situacijos visa našta užkraunama verslui, valstybė neprisiima jokios atsakomybės.

Kas yra beviltiška skola

Atlygis gautinas už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas būtų laikomas beviltiška skola, jeigu tokio atlygio mokesčių mokėtojas negali susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų apmokestinimo momento ir  mokesčių mokėtojas įrodo skolos beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti. Taip pat mokesčio mokėtojas turi teisę skolas laikyti beviltiškomis, kai skolininkas yra miręs, skolininkas yra likviduotas arba skolininkas yra bankrutavęs.

Tarybos direktyva suteikia teisę valstybėms narėms mažinti mokėtiną PVM dėl beviltiškų skolų
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 90 straipsnyje yra numatyta, kad apmokestinamoji vertė gali būti sumažinama anuliavimo, atšaukimo, nutraukimo, visiško ar dalinio neapmokėjimo atvejais valstybių narių nustatytomis sąlygomis.
Taigi iš direktyvos, kuri buvo priimta 2006 metais, nuostatos matyti, kad Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, turi galimybę pačios nustatyti kokiais atvejais ir kokiu būdu gali būti mažinama apmokestinamoji vertė už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas tuo atveju, kai yra visiškas ar dalinis neapmokėjimas.

Dabartinis taisyklių reglamentavimas dėl beviltiškų skolų
Kaip jau buvo minėta anksčiau, šiuo metu galiojančiame Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nėra numatytos galimybės susigrąžinti sumokėtą pardavimo pridėtinės vertės mokestį tuo atveju, kai už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas atlygis nėra gaunamas. Vienintelė lengvata dėl beviltiškų skolų yra numatyta Finansų ministro įsakyme dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklėse (2002 metų vasario 11 dienos, Nr.40). Pagal šių taisyklių 5 punktą beviltiškų skolų sumą  sudaro ir šioms beviltiškoms skoloms tenkanti pardavimo pridėtinės vertės mokesčio suma.  Remiantis minėtomis taisyklėmis ir Pelno mokesčio įstatymu, beviltiškos skolos su joms tenkančiu pridėtinės vertės mokesčiu gali būti traukiamos į leidžiamus atskaitymus, mažinančius apmokestinamąjį pelną.

Jeigu Prezidentė pasirašys Seimo priimtą įstatymą ir nuo naujų metų įsigalios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostata dėl bevitliškų skolų taisyklių reglamentavimas turės būti pakeistas, kadangi priešingu atveju verslas turės dvigubą lengvatą susidarius beviltiškoms skoloms. Remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymu verslas galės susigrąžinti sumokėtą pardavimo PVM, kai už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas atlygis nėra gaunamas, o remiantis Pelno mokesčio įstatymu ir taisyklėmis tokios sumos su PVM gali būti traukiamos į leidžiamus atskaitymus. Kol nebus pakeistas taisyklių taikymas, susidarius beviltiškoms skoloms verslas galės pasinaudoti lengvata numatyta taisyklėse, įtraukti į leidžiamus atskaitymus beviltiškų skolų sumas su PVM, taip pat galės susigrąžinti sumokėtas pardavimo PVM sumas į biudžetą.

Gabrielė Jokubauskaitė

UAB “Fidexperta”

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...