2015 Gegužės 26

Studentų indėlis į studijų kokybę

veidas.lt

SKVC

Europos aukštasis mokslas pastaruosius du dešimtmečius išgyvena didelių permainų laikotarpį. Kuo toliau, tuo labiau ryškėja tendencija atsisakyti tradicinio į dėstytoją orientuoto studijų modelio ir pereiti prie į studentą orientuoto mokymo ir mokymosi. Gerosios praktikos pavyzdžiu laikomas studentų įtraukimas į visus studijų programos ciklo etapus. Su jais konsultuojamasi rengiant ir vykdant programas, atsižvelgiama į siūlymus tobulinant studijų procesą.

 

Ką tai keičia studijų kokybės užtikrinimo procesuose?

 

Į studentą orientuotas mokymas ir savarankiško mokymosi skatinimas lemia svarbius pokyčius studijų kokybės užtikrinimo procedūrose. Studentai nebenori būti pasyvūs studijų programų vykdymo stebėtojai, bet siekia dalyvauti tiek kūrybiniame procese, tiek kokybės užtikrinimo veiklose. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) dėl besikeičiančio modelio jau 2011 m. pakoregavo studijų programų bei aukštųjų mokyklų išorinį vertinimą reglamentuojančius teisės aktus, kad būtų sudarytos sąlygos studentams įsitraukti ir aktyviai dalyvauti.

Dabar išorinį studijų programų ar aukštųjų mokyklų vertinimą atliekančių ekspertų grupė formuojama taip, kad į jos sudėtį įeitų ne tik užsienio bei Lietuvos atitinkamos srities specialistai, socialinis partneris, bet lygiomis teisėmis dalyvautų ir studentų atstovas. Kviečiami studentai ne tik iš Lietuvos universitetų bei kolegijų, bet ir iš įvairių užsienio šalių. Vizitų į aukštąsias mokyklas metu organizuojami susitikimai su tos aukštosios mokyklos studentais, skatinamas jų kritiškas požiūris ir produktyvi diskusija su programą vertinančiais ekspertais.

Studentai įtraukiami ir į kitus išorinio kokybės užtikrinimo procesus: jie dalyvauja rengiant programų savianalizę aukštosiose mokyklose, jų atstovai įtraukiami į SKVC patariamųjų institucijų veiklą svarstant ekspertų pateiktų studijų programų vertinimo ir institucinio vertinimo išvadų išsamumą, objektyvumą, pagrįstumą, taip pat nagrinėjant apeliacijas dėl studijų programų vertinimo. Ne mažiau svarbu tai, kad studentų atstovas įpareigotas dalyvauti SKVC valdyme ir yra paskirtas tarybos nariu.

 

Kaip studentai gali dalyvauti programos kūrimo procese?

 

Studijų kokybės vertinimo centras įgyvendina projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)“, kurio pagrindinis tikslas – parengti studijų programoms rengti ir tobulinti skirtus studijų krypčių aprašus. Šių dokumentų pagrindu bus rengiamos naujos ir tobulinamos jau vykdomos studijų programos, todėl studentų dalyvavimas aprašų rengimo procese – svarbus jų efektyvumo veiksnys.

Studentai įtraukiami į aprašų rengimo procesą keliais būdais. Visų pirma siekiama, kad kuo daugiau akademinės bendruomenės narių susipažintų su šiais dokumentais dar jų kūrimo stadijoje. Jų projektai siunčiami visoms įmanomoms suinteresuotoms pusėms, taip pat ir atitinkamų krypčių programų studentų atstovybėms. Prašoma juos įvertinti ir teikti pastabas, skatinama dalyvauti SKVC organizuojamuose aprašų viešinimo renginiuose – diskusijose.

Taip pat užtikrinamas studentų atstovo dalyvavimas priimant galutinį sprendimą – aprašų rengimo valdymo grupėje vienas narys yra studentų atstovas. Valdymo grupės paskirtis – svarstyti ir pritarti arba nepritarti parengtiems studijų krypčių aprašams. Tik pritarus aprašui jis gali būti teikiamas švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti ir tampa privalomu dokumentu.

Studentų dalyvavimas rengiant studijų krypčių aprašus užtikrins atidesnį ir sėkmingesnį studijų pasirinkimą, studijų programos taps skaidresnės, nes dokumentuose atsispindės pagrindiniai atitinkamose kryptyse vykdomų programų elementai – numatomi studijų rezultatai. Tikimasi, kad studentų įtraukimas skatins prisiimti atsakomybę už studijų programų kokybę ir pastūmės studentus imtis iniciatyvos siūlant pakeitimus, dalyvaujant apklausose bei diskusijose.

 

Daugiau informacijos apie projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)“, studijų krypčių aprašų projektus rasite Studijų kokybės vertinimo centro interneto svetainėje http://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/krypciu-aprasai.

Projektas SKAR-2 vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“.

 

 

 

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...