2016 Gruodžio 05

Mokykla save atranda iš naujo PR

veidas.lt

Šeštą kartą vyko respublikinė švietimo paroda „Mokykla 2016“, burianti visą pedagogų bendruomenę. Susiklostė graži tradicija kartą per metus susitikti visiems – mokytojams, tėvams, mokiniams, verslininkams, švietimo politikos formuotojams, bibliotekų ir muziejų darbuotojams, švietimo ekspertams ir praktikams.

Julijanas Jurgutis

Paroda veikia kaip greitoji pagalba pedagogų bendruomenei – problemų sprendimų ieškoma čia ir dabar, neformalioje aplinkoje mezgasi naudingos pažintys ir kuriamos bendradarbiavimo strategijos. Švietimo bendruomenė vienija jėgas, kad atlieptų mokykloje jau esančios Z kartos ir greit ateisiančios alfa kartos vaikų poreikius. Alfa kartos vaikai ateis į mokyklas sugebėdami apdoroti milžiniškus kiekius informacijos, gebėdami daryti keletą ar net keliolika darbų vienu metu, bus smarkiai technologiškai pažengę. Ar mes sugebėsime tam pasiruošti? Apie tai – interviu su Ugdymo plėtotės centro direktoriumi Giedriumi Vaideliu.

– Kam reikalinga paroda „Mokykla“?

– Ugdymo kokybės gerinimui, apie kurį taip dažnai kalbame ir siekiame, reikalinga pedagogų bendruomenės transformacija. Šiuo metu vidutinis pedagogo amžius yra 56 metai. Nemaža jų dalis universitetą baigė vyraujant visai kitai mokymo(si) paradigmai nei šiandien. Turime atnaujinti jų žinias, juk mo­­kymo metodikos nuolat keičiasi ir tobulėja. Jei pe­­dagogai atnaujins savo žinias ir jaus ugdymo ak­tualijų pulsą, jie pasitikės savo jėgomis ir drąsiai im­sis iniciatyvos priimti inovatyvius sprendimus savo klasėje.

Pastebima, kad apie 30 proc. pedagogų dalyvauja visur – renginiuose, konferencijose, susitikimuose, mokymuose, stažuotėse ir t.t. Taip pat gauna įvairių apdovanojimų, tampa įvairių konkursų laureatais. Tačiau tai tik trečdalis pedagogų. Natūraliai kyla iššūkis, kaip įtraukti likusius du trečdalius, su­dominti juos ir uždegti. Paroda – viena žaismingesnių priemonių sudominti tiek aktyvesnius, tiek pa­syvesnius, tačiau taip pat smalsius pedagogus. Čia kiekvienas gali sau priimtina forma ir savo rit­mu pasisemti įkvėpimo.

– Su kokiais iššūkiais susiduria šiuolaikinė mokykla?

– Šiandieninis švietimo iššūkis – skatinti mokyklas išrasti save iš naujo. Pati viena mokykla nėra pajėgi „griauti“ savo sienų ir tapti atvira – į švietimo procesus turi įsitraukti tėvai, verslas ir visa visuomenė. Parodoje „Mokykla“ sukurtos sąlygos idėjų sklaidai visais švietimo bendruomenės lygmenims. Per susitikimus, tyrinėjimus, kūrybišką bendradarbiavimą skatiname asmenybės ūgties siekiamybę, polilogo kultūros ir partnerystės tarp švietimo bendruomenės narių puoselėjimą, tyrinėjimo ir kūrybos kultūrą mokykloje bei kiekvienos mokyklos identiteto ir įvairovės paieškas.

– Iš kur mokykla galėtų pasisemti idėjų kaitai?

– Ugdymo plėtotės centro ir parodos „Mokykla“ tikslas – skleisti inovacijas, suteikti pagalbą mokykloms, skatinti norą taikyti inovatyvias idėjas ir po­žiūrį ugdymo turinio kokybei gerinti. Kokybiškas ug­dymo turinys nėra vienalytis sėkmingo ugdymo pro­ceso dėmuo – tai nėra tik programa. Svarbu ne tik tai, ko mokome, bet ir kaip tą darome, kaip verti­­name darbo rezultatus ir kokius metodus tam taikome, kaip užtikriname šių procesų kokybę. Pa­ro­dos lankytojas skatinamas apmąstyti švietimą, klaus­ti ir dalyvauti pokalbyje su kitais ir kartu ieškoti kūrybiškų išeičių, pasisemti įkvėpimo.

– Kuo dar paroda prisideda prie pedagoginio darbo?

– Parodoje „Mokykla“ siekiame parodyti naujas in­te­lektines ir technologines mokomųjų dalykų tu­ri­nio ir priemonių mokykloje formas, kad mokytojai susipažintų su pratybų sąsiuvinių ir vadovėlių alterna­tyvomis. Pratybų sąsiuvinis, kad ir koks būtų pa­togus, neskatina naujų idėjų atsiradimo, kūrybišku­mo ir noro atrasti, pažinti supančią aplinką. Va­do­vėliai, deja, vis dar vienodai naudojami ir mo­kytojų, ir mokinių. Nors idealiu atveju mokiniai turėtų nau­dotis vadovėliais, mokytojai – dalykų programo­mis.

– Kaip paroda skatina mokytojus išeiti iš įprastinės komforto zonos?

– Siekiame drąsinti mokytojus – ieškoti, mokytis, dirbti kitaip. Drąsus mokytojas sieks kontakto su ko­legomis, ieškos kūrybiškų išeičių ir už mokyklos ri­bų. Vidinė pedagogo parengtis lemia pamokos ko­kybę, stiprios motyvacijos vedami mokytojai da­ro didžius darbus.

Paroda „Mokykla 2016“ skatina mokyklų bendruomenes bei švietimui neabejingus visuomenės narius drąsiai imtis kūrybiškų ir netikėtų iniciatyvų, kurios prisidės prie pilietiškų asmenybių ugdymo ir bus svarus indėlis į progresyvios, kuriančios, atsakingos ir klestinčios visuomenės kūrimą.

Į parodą, vykusią lapkričio 25–26 dienomis, atvyko apie 18 tūkst. lankytojų. Parodą organizuoja Švie­­timo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės cen­tras ir Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.

Visą savaitraščio „Veidas“ numerį skaitykite ČIA

 

 

Daugiau šia tema:
  • Nėra panašių straipsnių.
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...