2013 Sausio 14

Vytenis Andriukaitis

“Mano sveikatos apsaugos sistemos idealas – nacionalinė britų ir buvusi SSRS Semaškos sistema”

veidas.lt


Tai, ką sveikatos sistemos srityje žada padaryti naujasis sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, nebevadintina sveikatos reforma. Veikiau reikėtų tai vadinti tikra revoliucija ar pilietiniu karu: valstybinėse poliklinikose ir ligoninėse dirbantys medikai netrukus nebegalės dirbti dar ir privačiose įstaigose; finansavimą iš biudžeto gaus tik valstybinės ir savivaldybių įstaigos; o tam, kad gautum būtiniausias medicinos paslaugas, nebereikės draustis privalomuoju sveikatos draudimu – viską apmokės valstybė.
Pirmą kartą ministru tapęs politikas, buvęs kardiochirurgas, išnagrinėjęs pusšimčio pasaulio valstybių sveikatos apsaugos sistemas, pastebi, kad šiandien mums yra nemažai ko pasimokyti iš absoliučiu valstybės reguliavimu grįstos sovietinės Semaškos sveikatos apsaugos sistemos, kurioje privačios medicinos paslaugos buvo neįmanomos. Ministras ketina atkurti iki 1994 m. buvusią tvarką ir realiai įdiegti daugelį lig šiol traktuotų utopinių viešųjų gėrių: orią, greitą (be jokių eilių), teisingą, kvalifikuotą medicininę pagalbą visiems.
Taigi kokie bus pirmieji naujojo šalies sveikatos apsaugos sistemos vadovo darbai? Nuo tokio klausimo ir pradėjome pokalbį su ministru V.Andriukaičiu.

V.A.: Perfrazuosiu rašytoją Žemaitę: į Sveikatos apsaugos ministeriją atėjau – sveikatos apsaugos sistemos neberadau. Konservatoriai, 1996 m. atėję į valdžią, viską sujaukė. Jie pakeitė ministrų Antano Vinkaus ir Lauryno Mindaugo Stankevičiaus 1994 bei 1996 m. priimtus, su Konstitucija derančius Privalomojo sveikatos draudimo bei Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymus ir sukėlė teisinį chaosą.
Tad dabar susiėmęs už galvos galvoju, kaip šitą teisiškai be galo prieštaringą sistemą pastatyti ant kojų. Visi mano svarbiausi darbai išplaukia iš pagrindinio Lietuvos Respublikos įstatymo – Konstitucijos – 53 straipsnio. O jis skelbia, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata (o ne liga) ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.
Kitaip tariant, valstybei pavesti milžiniški uždaviniai. Ji turi nustatyti piliečiams nemokamos medicininės pagalbos valstybinėse sveikatos įstaigose teikimo tvarką.
Dabar žvilgtelėkime į privalomojo sveikatos draudimo problematiką: ką šiandien mes draudžiame – ligą ar sveikatą? Jei sveikatą, tuomet turime įvertinti žmogaus sveikatos rizikos veiksnius: rūkymą, alkoholio vartojimą, antsvorį, sportavimą ir pan. Ir tie, kurie žaloja savo sveikatą, turi mokėti daugiau už tuos, kurie gyvena sveiką gyvenimą. Tačiau jokiu būdu negalime reikalauti drausti būtinosios medicininės pagalbos (žmogui susirgus) teikimo, nes Konstitucijoje pasakyta, kad tokia medicininė pagalba yra nemokama.
Iš tikrųjų Konstitucija numato mišrų finansavimą: nemokama medicininė pagalba dengiama iš bendrųjų asignavimų ir biudžeto (nesvarbu, kokia žmogaus socialinė padėtis, nesvarbu, ar jis apsidraudęs, ar neapsidraudęs), o žmogaus sveikatos draudimas ir medicininių paslaugų paketo draudimas turi būti aprašytas atskirai.
Deja, praktiškai šiandien yra kitaip. Todėl aš, dar iki tapdamas ministru, apskundžiau Konstituciniam Teismui (KT) privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarką kaip antikonstitucinę. Ši byla labai svarbi ir tuo, kad ją nagrinėdamas KT turėtų plačiau išaiškinti Konstitucijos 53 straipsnį.
VEIDAS: Dėl chaoso sveikatos sistemoje kritikuojate dešiniųjų Ministrų kabinetus, bet kodėl ankstesnės socialdemokratų Vyriausybės nepadarė nieko, kad įtvirtintų jūsų deklaruojamą konstitucinį principą – nemokamą, kokybišką, visiems vienodai prieinamą mediciną?
V.A.: Tai tiesa: mes 2001–2004 m. taip pat labai prisidėjome prie sveikatos sistemą šiandien užgriuvusių itin sudėtingų reikalų.
Bet dar grįžkime į konservatorių valdymo metus, kai vadovaujant ministrui Juozui Galdikui savivaldybėms buvo perduotos miestų ir rajonų ligoninės, nors Konstitucijoje niekur nekalbama apie ligoninių pavaldumą savivaldybėms. Konstitucijoje vartojama vienintelė savoka “valstybinės įstaigos”. Todėl valstybė negalėjo perduoti ligoninių savivaldybėms.
Taigi šiandien labai svarbu atkurti nacionalinę sveikatos įstaigų sistemą. Kitas labai svarbus klausimas – koks turėtų būti valstybinių sveikatos įstaigų santykis su privačiu sektoriumi? Štai KT, nagrinėdamas aukštąjį mokslą reglamentuojančių teisės aktų konstitucingumą, pasisakė, kad valstybė gali sudaryti sutartis su privačiomis aukštosiomis mokyklomis ir teikti joms finansavimą tik tuo atveju, kai yra valstybinis užsakymas, bet valstybinės aukštosios mokyklos nerengia reikiamų specialistų.
O kadangi Konstitucija yra vientisas teisės aktas, tai negali būti dviejų konstitucinių doktrinų: jei KT jau išaiškino, kokiais atvejais gali būti finansuojamos privačios aukštosios mokyklos, tai tas pats principas turėtų galioti ir privačioms gydymo įstaigoms.
VEIDAS: Bet kol nėra Konstitucinio Teismo išaiškinimo dėl privačių sveikatos įstaigų biudžetinio finansavimo galimybių, valstybė privalo vadovautis Administracinio teismo suformuluotu išaiškinimu, kad Valstybinė ligonių kasa negali skirtingai finansuoti privačių ir valstybinių bei savivaldybių medicinos įstaigų.
V.A.: Aš esu pritrenktas dėl šito Administracinio teismo (AT) išaiškinimo. Taip, mes turėsime jį vykdyti, bet kartu teiksime ir Sveikatos draudimo įstatymo papildymus bei pakeitimus, nes šitas sprendimas dar labiau išplėtė teisinį chaosą. Mano manymu, AT turėjo stabdyti šios bylos nagrinėjimą ir kreiptis į KT dėl dabartinio Sveikatos draudimo įstatymo normų atitikties Konstitucijai.
Be to, mano įsitikinimu, Konkurencijos tarnyba, kalbėdama apie šio sektoriaus konkurenciją, vadovavosi žemesniais teisės aktais – Sveikatos draudimo įstatymo pataisomis, Sveikatos sistemos įstatymo pataisomis ir visiškai nekreipė dėmesio, ar šios normos atitinka Konstitucijos 53 straipsnį.
Aš matau baisius dalykus: vyksta viešųjų finansų užvaldymas ir valstybės demontavimas. Nacionaliniame sveikatos paslaugų sektoriuje matau tokį patį pavojų, kaip kad vyko komunalinių paslaugų teikimo sektoriuje, kurį užvaldė įmonė “Rubicon”.
Štai ant mano stalo guli savivaldybių viešųjų įstaigų – poliklinikų skundai, kaip privatūs medicinos centrai vilioja iš savivaldybių poliklinikų gydytojus bei pacientus. Naujiems pacientams siūloma ne tik nemokamai tikrintis cukraus, cholesterolio kiekį kraujyje, bet ir 100 Lt nuolaidos kraujospūdžio matuokliams įsigyti, nuolaidos vaistams, nemokami vitaminai akims. Ar bent viena savivaldybės poliklinika arba ligoninė galėtų pasiūlyti tokias sąlygas savo pacientams?
VEIDAS: Kaip apsaugosite sveikatos sistemos biudžetą nuo lėšų skyrimo privačiai medicinai?
V.A.: Kaip minėjau, byla jau yra Konstituciniame Teisme, bet dabar aš inicijuoju grupės Seimo narių kreipimąsi į teismą, kad byla būtų nagrinėjama skubos tvarka. Šiuo metu taip pat buriu konstitucinės teisės konsultantų grupę, kad mes per sausį–vasarį pasirengtume šios bylos nagrinėjimui KT. Taip pat inicijuoju Sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kurios suvienodintų savivaldybės ir valstybės bei privačių sveikatos įstaigų konkurencijos sąlygas. Mano galva, nors privačios sveikatos įstaigos skundžiasi veikiančios sudėtingesnėmis sąlygomis, iš tikrųjų taip nėra. Priešingai, valstybinės gydymo įstaigos veikia daug prastesnėmis sąlygomis, o privačios siekia užvaldyti viešuosius finansus. Tiesa, privačios įstaigos kalba apie tai, kad jų buhalterinė apskaita kitokia, kad jos negali pretenduoti į struktūrinius fondus, kurie skirti viešojo sektoriaus renovacijai, ir pan. Bet visa tai fikcija.
Todėl Sveikatos draudimo įstatyme šalia nuostatos, kad privačios sveikatos įstaigos veikia pagal valstybės nustatytą tvarką, įdėsime sąvoką “sąlygos”. Kitaip sakant, Valstybinė ligonių kasa, sudarydama sutartis su privačiomis sveikatos įstaigomis, nustatys ne tik šių įstaigų veikimo tvarką, bet ir sąlygas, kurioms esant būtų galima teikti tokias paslaugas. Štai tada turėsime vienodą visų sveikatos įstaigų konkurenciją.
VEIDAS: Ministre, kaip artimiausius ketverius metus derėtų planuoti gyvenimą privačioms poliklinikoms, ligoninėms, odontologijos kabinetams?
V.A.: Pirmiausias mūsų siekinys – nustatyti konstitucinį reguliavimą, kaip turėtų būti santykiaujama su privačiu sektoriumi. Šiuo metu beveik nelikę valstybinių odontologijos kabinetų, todėl privatūs odontologai turi būti įtraukti į nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą ir turi vykdyti visus darbus, kuriuos sistema iškelia ir suformuluoja.
Bet tuo pat metu dirbti ir valstybinėje, ir privačioje sistemose yra labai pavojinga, nes tai labai iškraipo, demoralizuoja sistemą, neleidžia tinkamai valdyti viešųjų finansų, sukuria prielaidas piktnaudžiauti, leidžia “prichvatizuoti” valstybės resursus, todėl dar turėsime diskutuoti apie sutartinius santykius su privačiomis sveikatos įstaigomis.
VEIDAS: Paaiškinkite, kaip jūs uždrausite gydytojui po pagrindinio darbo valstybinėje ar savivaldybės įstaigoje dirbti privačioje medicinos įstaigoje?
V.A.: Jei dirbi gydytoju valstybinėje įstaigoje, tai turi vykdyti sutartyje su darbdaviu nustatytas sąlygas. Negali dirbti puse etato ten – puse kitur.
VEIDAS: Kaip pasikeis gydytojų bei slaugytojų darbo krūviai bei atlyginimai?
V.A.: Kai nereikės bėgioti per keletą vietų, sumažės ir darbo krūviai. Pasakyti, kokie tiksliai bus atlyginimai, šiandien dar sudėtinga, bet, mano nuomone, minimalus gydytojo darbo užmokestis turėtų būti šiek tiek mažesnis nei vidutinis darbo užmokestis (VDU) šalyje, o vidutinis – šiek tiek didesnis už VDU.
VEIDAS: Ar jūsų sprendimas uždrausti gydytojams dirbti ir valstybinėse, ir privačiose įstaigose nesukels naujos medikų emigracijos bangos?
V.A.: Aišku, taip gali atsitikti. Antra vertus, neseniai kalbėjomės su gydytojais rezidentais, ir jų vertinimu, alga nėra vienintelė ir pagrindinė medikų migracijos sąlyga. Jiems labai svarbus visas socialinių paslaugų paketas: būstas, vaikų darželis bei mokykla šalia namų ir pan. Jauni gydytojai nenori atitrūkti nuo savo šaknų – gimtinės, tėvų, bet juos iš Lietuvos išgena prasta socialinių paslaugų kokybė. Todėl mes diskutuosime ir apie specialistų užsakymus – sudarysime kontraktus su jaunais gydytojais, kad jie gaus visą socialinių paslaugų paketą, bet turės trejus metus dirbti rajonų gydymo įstaigose.
VEIDAS: Kaip ketinate susigrąžinti ligonines, perduotas savivaldos pavaldumui?
A.V.: Apie tai dar tik diskutuosime su Savivaldybių asociacija. Tačiau viena aišku, kad už poliklinikas gali ir turi likti atsakingos savivaldybės. Valstybė turi nustatyti tik klinikines normas ir standartus poliklinikoms, o ligonines reikia susigrąžinti valstybei. Ir šitai galima padaryti įvairiais būdais: per valdymo funkcijas, per normų, standartų kontroliavimą, per finansų kontroliavimą.
VEIDAS: Kiek ir kokių ligoninių bei kiek gydytojų ir slaugytojų, jūsų vertinimu, turi būti Lietuvoje?
V.A.: Mano nuomonė priešinga kolegos Algio Čapliko darytiems sprendimams. Rajonų gyventojai negali būti gąsdinami ligoninių uždarymu, esą čia liks tik špitolės. Tokio viešųjų įstaigų chaoso neturi būti. Dabar mes imsimės atkurti vyr. specialistų prie ministerijos instituciją. Su jais spręsime, kur ir kokių patologijų centrus koncentruoti. Aišku tik tiek, kad didžiosios universitetinės klinikos bus Vilniuje ir Kaune. O kai kalbama apie rajonines ligonines, reikėtų galvoti apie jų kooperavimąsi, jungimą į regionų kompleksus. Tarkime, ten, kur yra puikiai renovuoti ligoninių skyriai, gali būti atliekamos planinės operacijos. Juk kodėl nenusiuntus mobilių brigadų iš Vilniaus į Molėtus ar Širvintas, kad jie atliktų planines operacijas pacientams iš regionų. Reikia išnaudoti infrastruktūrą.
O dėl medikų skaičiaus – akivaizdu, kad pas mus gydytojų tūkstančiui gyventojų yra gerokai daugiau nei kitose šalyse, tačiau slaugytojų trūksta. Tad reikia kalbėti apie slaugytojų skaičiaus didinimą, be to, reikia vėl rengti slaugytojas, turinčias aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Šiandien ypač trūksta anksčiau buvusių felčerių, kurie gali daug ką padaryti, ko nespėja gydytojas, bet negali paprasta slaugytoja.

Ministras neskaičiavo, kiek kainuos jo socialistinis rojus

VEIDAS: Sakykite, kaip, jūsų įsivaizdavimu, Lietuvos sveikatos sistema atrodys po vienų jūsų vadovavimo metų, kaip – po dvejų trejų ir kaip – baigiantis kadencijai, po ketverių metų?
A.V.: Per pirmus metus būtų galima sutvarkyti sveikatos įstaigų pavaldumą, sveikatos įstaigų finansavimą bei asmens sveikatos draudimą reglamentuojančius teisės aktus.
Jau šiais metais grįšime prie 1994 m. įtvirtinto principo, kad Nacionalinė sveikatos taryba yra už sveikatos politiką atsakinga ir ją koordinuojanti institucija, nes dabar ji tebuvo patariamoji, ekspertinė institucija prie Seimo.
Be to, jau pirmaisiais kadencijos metais sujungsime Visuomenės sveikatos biurus ir Psichikos sveikatos centrus, kad jie dirbtų su sveikais žmonėmis, atliktų profilaktinius sveikatos tikrinimus bei rūpintųsi žmonių psichine higiena, teiktų pagalbą sergantiesiems depresija ir pan. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai jau netrukus bus privalomi nuo tam tikro amžiaus, tarkime, 45-erių metų, kai kyla didžiulis vėžio, infarkto, insulto, aterosklerozės, kitų ligų pavojus. Juk automobilio techninė apžiūra privaloma kas dvejus metus, o žmogus, tokia sudėtinga biologinė konstrukcija, pasirodo, neprivalo tikrintis sveikatos ir eina pas gydytoją tik tada, kai kažką susopa.
Ir profilaktinius sveikatos tikrinimus atliks ne itin didelį krūvį vežantys šeimos gydytojai, o visuomenės sveikatos gydytojai.
Antrais metais būtų galima institucinė reforma. Ypatingą dėmesį skirsime pirminei sveikatos priežiūrai, kad ji taptų prieinama, nebereikėtų savaitėmis ar mėnesiais laukti specialistų konsultacijos arba eilės tyrimams atlikti. Be to, būtina sutvarkyti ligonių lankymą namuose, nes greitoji pagalba šito nebedaro.
O ligonių srautus galima sutvarkyti sutvarkius įstaigų pavaldumą. Antro ir trečio lygio sveikatos įstaigos turi būti to paties pavaldumo. Štai žmogui reikia skubios sudėtingos intervencijos, jis guldomas į trečio lygio ligoninę ir, kai operacija atliekama, perkeliamas tolesnei slaugai į antro lygio įstaigą, o vėliau išleidžiamas gydytis ambulatoriškai.
Trečiais kadencijos metais bandysiu apsisaugoti nuo interpeliacijos. Manau, kad tada lobistinės grupės smogs didžiausius smūgius, nors pirmieji mėginimai mane interpeliuoti, matyt, bus jau šių metų vasarą. Šitai numanydamas nežiūriu tiek toli ir negalvoju apie visą kadenciją, esu suplanavęs tik tai, ką padarysiu per pirmus dvejus kadencijos metus. Bet prižadu, kad savo duotą konstitucinę priesaiką įvykdysiu.
VEIDAS: Ar skaičiavote, kaip valstybė bus pajėgi išlaikyti jūsų siūlomą sistemą?
A.V.: Nė viena pasaulio valstybė nežino atsakymo į šitą klausimą, netgi tokia supervalstybė, kaip JAV, nepajėgi išlaikyti didžiulės ir labai komplikuotos savo sveikatos apsaugos sistemos. Tad jūsų klausimas teorinis.
VEIDAS: Iki tapdamas ministru išstudijavote beveik penkiasdešimties valstybių sveikatos apsaugos sistemas. Kurios šalies sistema jums labiausiai imponuoja?
V.A.: Man patraukliausia Vokietijos, Skandinavijos, Didžiosios Britanijos ir, neabejotinai, Semaškos sistema, kuri veikė buvusioje SSRS ir kurioje man pačiam teko dirbti. Semaškos sistema turėjo daug pliusų: profilaktikos, sisteminio valdymo, organizacinio metodinio valdymo, konsultacijų, kvalifikuotos med. pagalbos iškvietimo į rajonus. Taigi patirties daug. Beje, Pasaulio sveikatos organizacija SSRS profilaktinę sveikatos sistemą buvo įvertinusi kaip pažangiausią ir ją pateikdavo kaip pavyzdį visoms rinkos ekonomikos valstybėms.
Ypač daug gerų dalykų yra britų nacionalinėje sveikatos sistemoje.
VEIDAS: Ministre, bet kuris lietuvis emigrantas jums pasakytų, kad patys britai baisisi savo nacionaline sveikatos sistema.
V.A.: Na, pirmiausia ne visi emigrantai patenka į nacionalinę britų sveikatos sistemą, todėl jiems teikiamos minimalios paslaugos. Emigrantų dalia visur nelengva. Beje, ir mūsų Konstitucijoje neatsitiktinai pabrėžiamas žodis “pilietis”. Nepiliečiai negali tikėtis kokybiškos nemokamos pagalbos.
O jei kalbėtume apie pačių britų požiūrį į savo sistemą, tai iš tikrųjų aš nežinau nė vienos šalies, kurios piliečiai žavėtųsi savo nacionaline sveikatos sistema.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (225)

 1. Ligonis Ligonis rašo:

  Nieko sau – jam imponuoja SSSR sveikatos sitema…. Kod4l jos atsisakė pati Rusija? Kiek reikėdavo nešti kyšių daktarams, ar to pasiilgo Andriukaitis? Ir kaip žmogus vuvo “pririštas” prie savo laimės ar nelaimės kur gyvena – jei geras gydytojas tau pasisekė – laimė o jei ne- mirk, bet pas kitą gydytoją galėjai nueti tik po darbo ir už kyšius. BAISU Į KUR MUS VEDA ANDRIUKAITIS….

 2. Gintas Gintas rašo:

  Kiek socdemą bemaitink, vistiek į sovietų sąjungą žiūri. Matyt, po avarijos ne tik stuburą, bet ir protelį susižalojo. Tokią nesamonę sugalvoti, kad sovietų sistema pati geriausia, galima tik košmaruose. O dar pamenu, kad prieš rinkimus šitas visiškas Vytenis aiškino, kad patys geriausi atominiai reaktoriai yra tie, kuriuos rusų Rosatom gamina.

 3. wdrz wdrz rašo:

  o ko norėt kai tokius atgyvenas, kurių protelis praito amžiaus vidury užsimarinaves ir dar gerokai sutrenktas per avarijas, išrenka mūsų pensininkų armija…

 4. NHS vs Svedijos sveikatos apsauga NHS vs Svedijos sveikatos apsauga rašo:

  Jungtines Karalystes sveikatos apsaugos sistema (NHS) yra tragiska. Visi, kas isgali, perka privacius draudimus, o turintys tik NHS – kencia. Ne karta teko girdeti, kad NHS = mirties nuosprendziui, jei uzklumpa vezys… Pati tobuliausia sveikatos apsaugos sistema yra Svedijoje. Svedija – socialdemokratine valstybe, jos sistema ir kopijuokit! Neapsigausit! Jokiu kysiu, jokio blato, puikus gydytojai, geros ligonines su gera aparatura. Isleidus tam tikra suma vaistams (apie 300 Litu), likusieji (tu metu begyje) skiriami nemokamai (tinka tik vaistams su gydytojo receptu). Apsilankant poliklinikoje pas gydytoja, kiekvienas karta reikia moketi (gal 30 litu), taciau isleidus tam tikra suma (pacientai turi “pasus”, kuriuose zymimi mokesciai), apsilankymai tampa nemokami (tu metu begyje). Vaikams ir pensininkams, man atrodo, yra nuolaidos, o gal net viskas nemokamai. Ligos patale namuose ikalintus zmones bent 4 kartus per para aplanko socialiniai darbuotojai (pavalgydina, pakeicia pampersus ir t.t.). Manau, kad senatveje kraustysiuosi I Svedija.

 5. TT TT rašo:

  koks jis vis dėl to kvailas, tas Andriukaitis.

 6. Justas. Justas. rašo:

  Idiotas.

 7. to NHS vs Svedijos sveikatos apsauga to NHS vs Svedijos sveikatos apsauga rašo:

  Švedijos sistemoje gaunasi taip, kad dirbantys žmonės, kurie mokėdami tikrai didelius mokesčius išlaiko visą sveikatos apsaugos sistemą, kurios pagrindinė “klientūra” yra pensininkai, o patys nesirgdami rimtom ligom turi dar papildomai susimokėti lankydamiesi pas gydytoją, čia jau socialistinis debilizmas…

 8. Anonimas rašo:

  Ar yra be Andriukaičio dar seimo narių kurie būtų tiek kartų kreipęsi išaiškinimo į KT?

 9. dar1 dar1 rašo:

  Cia gi galima apsiverkti, kas antra sakini skaitant. Net JAV nepajegi islaikyti savo Sveikatos sistemos… nepilieciai negali tiketis nemokamos pagalbos… tokia salis – Skandinavija… suvienodinsim atlyginimus iki vidutinio ir pririsim jaunus medikus prie vaiku darzelio…

  Jis ligonis ir neismanelis geriausiu atveju. O siaip pagalvociau, kad nacis, jei nebutu komunistas…

 10. duseles duseles rašo:

  Tokios nesąmonės dar nebuvau skaičius, grįžtam į sovietinius laikus, prie korupcijos lopšio. Visi kalba apie kyšius daktarams, tai man įdomu pasidarė, kuris gydytojas, atidavęs mokslams daugiau nei 10 savo gyvenimo metų, dirbdamas tokį atsakingą darbą, gaudamas į rankas apie 1800 LT, ir net negalėdamas dirbti per kelias įstaigas, nenorės paimti kyšio. Man tai atrodo idiotiška, kitose Europos šalyse niekam nekyla klausimo dėl kyšių vien dėl to, kad medikas normaliai uždirba, o čia žada ne tik algas sumažint, bet ir darbo krūvį padidint, kaip kitaip eiles poliklinikose sumažinsi????

 11. Pilietis Pilietis rašo:

  Kad pasaulyje pilna idiotu tai ne paslaptis, – baisiausia, kad kazkas juos siulo i aukstus postus (taip elgtis -mazu maziausiai yra neatsakinga) o mes visi tampam ju liguistos vaizduotes ar ideju Fix bandomaisiais triusiais. Musu sveikatos sistema ir taip dar labai trapi ir pazeidziama, baisu pagalvoti kas su ja bus po tokiu eksperimentu ir kiek mums visiems reikes uz tai sumoketi savo sveikata, biudzeto ir sveikatos draudimo lesomis.

 12. Pilietis Pilietis rašo:

  Pirmyn i sviesu rytoju, tik nepamirskim prisisegti raudona kaspineli, b–t

 13. Siga Siga rašo:

  Jei taip bus- tikrai emigruosiu:)

 14. Medikas Medikas rašo:

  Nieko jau nesuprantu, maniau kad is tarybu sajungos isstojom ir istojom i Europos Sąjungą, o pasirodo, kad vel griztame į Tarybų Sąjunga. Jau dvidesimt metu sunkiai, bet atsikratome tarybines Semaskos sistemos principu, o ministras vel nori i ja grizti ir ja zavisi? Jokios pagarbos nei medikui, nei pacientui.
  Labas rytas, ministre, atsibuskite, jau ne Sovietskij Sojuz, o Nepriklausoma Lietuva. Jei tai, apie ka kalbate igyvendinsite, tai sie metai bus paskutiniai mano darbo Lietuvoje. Linkiu susiprasti, susivokti ir persigalvoti. Jei ne – atleisk, Viespatie, jis nesuvokia ka daro…
  Medikas

 15. Studentas Studentas rašo:

  Sunku net pavadint ta Andriukaiti tinkamu epitetu, kazkaip nerandu tokio zodzio.

 16. gydytoja gydytoja rašo:

  Ponas Andriukaiti,

  Baisesniu minciu nesu net sapnavusi. Jus siurpinate savo ketinimais ne tik gydytojus, pacientus, bet ir medicinos studentus. Jie jau dabar prades krautis lagaminus ir teisingai padarys…
  As jau galvojau kad dirbsiu Lietuvai, musu zmonems ir busiu laiminga, bet pasirodo, jei intepeliacijos po pusmecio nebus ir man reiks ieskotis vietos uzsienyje.

  Net negalvojau kad siais laikais dar taip imanoma. Kasmet dziaugiausi, kad yra progresas ir vis zmonems aiskinau ir sakiau, ko negalejom vakar, siandien jau galim. Bet kad mus nutremtu desimtmecius atgal, ne uz ka. Geriau i uzsieni ir as, nesvarbu,kad man penkiasdesimt ant nosies.
  Sekmes jums gerbiamas seimune kliedet…

 17. Visiems piliečiams... Visiems piliečiams... rašo:

  Taigi, tausokite mielieji savo sveikatą ir nereiks vaikščioti pas gydytojus ir kyšius duoti :)

 18. Liudvikas Liudvikas rašo:

  Vyteni Andriukaiti, jūs asilas

 19. Nusivyles Nusivyles rašo:

  Kliedesiai kazkokie, kokie ministrai, tokia ir sveikatos apsauga. Gal galima koki normalu surasti? O tai pridarys nesamoniu visokiu.

 20. Gydytoja Gydytoja rašo:

  Ar šiandin balandžio pirmoji?

 21. Ausra Ausra rašo:

  Vyteni Andriukaiti, jūs suvokiat ka kalbate, ar tapdamas ministru isvis praradot blaivu prota?

 22. Spragtux Spragtux rašo:

  Kretinas

 23. jooo jooo rašo:

  padek mum, dieve, su tokiais idojotais valdzioje… grizti i sssr ir ziureti i tragiska NHS sistema?! Jis gal dauno sindromu serga? Mazinti konkurencija? Uzdrausti gydytojams dirbti privaciuose istaigose?? Tai valstybinese ligoninese ir poliklinikose liks tik nukriosusios babusko gydytojos, kurios negali isidarbinti privaciuose ligoninese, o visas jaunimas issilakstys dar labiau, nei dabar… tikrai gera reforma. PIRIOOOOOT!

 24. jaunimas jaunimas rašo:

  Koks jaunimas? Kur tas mediku jaunimas? Is 100 studentu gal 5-6 bus medikais. Kodel dabar pacientai neina pas ta “jaunima”?

 25. visgi visgi rašo:

  nesuprantu, čia bajeris? Niekad Andriukaičio protingu nelaikiau, bet kad toks glušas irgi negaliu patikėt. Gal vis tik čia kokia provokacija? O gal kliedi žmogus?

 26. roma roma rašo:

  Kur jus ,,komentatoriai” ižiūrit dabartines sistemos privalumus. Tur but jus niekad rimtai nesirgot. tos jusu minimos nukriosusios babuskos dar prisimena Hipokrato priesaika ir jos laikosi ko nepasakysi apie goddzius siuolaikinius daktariukscius kurie gerai zino istatymus ir visai nemato ar nenori matyti ligonio kancios.Apie ju kvalifikacija as geriau patylesiu.

 27. to roma to roma rašo:

  tikrai šiuolaikiniai daktariūkščiai godūs – atsimoko 10 metų ir nori uždirbt daugiau nei vidutinis uždarbis.

 28. shprotas shprotas rašo:

  ar cia uzkreciama? ar pas juos ten visi tokie? – tai vesaite, tai andriukaitis su pasisakymais – juos pacius priziureti reikia ir nuo ju paciu saugoti.
  zmones su nepamatuotom ambicijom, bet nei ziniu, nei priemoniu kaip savo svajones realizuoti akivaizdziai neturi.

 29. ggg ggg rašo:

  Nu joooo sakes…. Kuria socialistini roju. Blogiau uz durniu yra tik durnius su iniciatyva. Kiek kainuos – nesvarbu. Kad gydytojai bent kiek geresni pabegs – nesvarbu. Ir pats taip pasako. Jam svarbiausia igyvendint savo socialistinius kliedesius bet kokia kaina ir taip patenkinti savo ego, o kad bet kokiais objektyviais argumentais tai nubloks mus desimtmecius atgal – nesvarbu. Butent del to tokie idejiniai debilai ir yra baisiausi, geriau jau koks socialdemokratu vagis butu tam poste, tada bent jau kazka pavagia, bet bent jau nepriskaldo tokiu malku, nes jam tokios nesamones “dalampacki”…

 30. ona ona rašo:

  jo…Vėsaitė, Adriukaitis.Kuo toliau,tuo graziau.Kas sekantis”perlų” pažers?Padarys rojų,o iš kur paimti pinigu,nesvarbu,mat nėAmerika nežino .Juokinga bet kartu ir liūdna

 31. RN RN rašo:

  Tikiuosi buvęs Rubikono paramos prašytojas ilgai šitoje kėdėje nesėdės. Kitaip – liūdna ateitis laukia Lietuvos medicinos.

 32. na na rašo:

  Prof. Alvydas LAIŠKONIS, gydytojas infektologas:

  Pas mus Lietuvoje daugybė gydytojų dirba ir viešose, ir privačiose gydymo įstaigose, ir tai leidžia imti pinigus iš paciento, o už jam suteiktas paslaugas apmokėti ligonių kasų lėšomis. Privačioje įstaigoje dirbdamas gydytojas konsultuoja pacientą, o tyrimų atlikti siunčia pas save patį, bet į „valdišką“ gydymo įstaigą. Už tuos tyrimus jau sumoka ligonių kasos, o privačiai sumokėti pinigai lieka privačiam centriukui. Tiek yra pas mus įstatymuose landų, kad galima ir gudrauti, ir piktnaudžiauti. Užsienyje šitie dalykai nepainiojami: jeigu tu dirbi viešajame sektoriuje, tai ir dirbi, o jeigu manai, kad pajėgsi, kad turėsi pakankamai pacientų, eini į privačią praktiką.

 33. Truksta zodziu Truksta zodziu rašo:

  Sunku ka ir komentuoti. Kliedesiai ir haliucinacijos. Kas tikrai aisku-tai kad Andriukaiciui reikia sveikata psichinę pasitikrinti.100 proc. diagnozė bus. Tas seilėtekis visada įtartinai atrodė.

 34. Rezidente Rezidente rašo:

  Ne nu zodziu truksta , o kalbos apie SSRS po ką tik praėjusio minėjimo sausio 13… Išvis patylesiu. Nauja šluota naujai sluoja, taip ir valdžia lietuvoje, reikia juk parodyti ką dirba. O kiek jo marazmatiskos kalbos atsieis mokesčiu mokėtojams? Su Rezidentais nieko jis nekalbejo, ir šneka nesamones esą jie migruoja ne dėl pinigu. O po tokio ” projekto” dar daugiau isvaziuodama arba pasikeis specialybes. Zodziu aš be zodziu tikiuosi kad zmones medalis šitų sudu

 35. NHS vs Svedijos sveikatos apsauga NHS vs Svedijos sveikatos apsauga rašo:

  Atsakymas replikavusiam: Svedijos apsaugos sistema naudojausi, kaip ten gyvenantis, dirbantis, svediskus mokescius mokantis ir pakankamai sveikas zmogus. Nei paliegusiu pensininku tevu, nei vaiku (t.y. zmoniu, kuriems suteikiamos nuolaidos) su savimi neturejau. Vis tik svedu sveikatos apsaugos sistemai neturiu priekaistu, ypac, lyginant ja su anglu NHS. Anglijoje, nuejus pas seimos gydytoja su prasymu siusti pas tam tikros srities specialista, is karto bus paklausta, ar turite privatu draudima. Jei turite, siuntima mielai israsys. Jei neturite, pasakys, kad nera ko jaudintis ir apkrauti specialistu NHS ligoninese bereiklingu darbu. Jei neprarasite kantrybes ir pas seimos gydytoja eisite keleta kartu, gal pagaliau siuntima gausite. Tuomet apsilankymo pas specialista lauksite bent menesi, tiketina ilgiau. Neapsikentus, teko isigyti brangu privatu draudima. Deja, jis nedengia jokiu ankstesniu negalavimu, kurie uzfiksuoti NHS sistemoje (pvz. karta teko kreiptis I NHS seimos gydytoja del skrandzio skausmo, to uzteko, kad, kol gyvenu Anglijoje, privatus draudimas jokiu busimu skrandzio negalavimu nedengtu!) Anglijoje mokesciai daugiau uzdirbantiems praktiskai tokie patys kaip Svedijoje, bet valstybines sveikatos apsaugos sistemos – kaip Zaporozietis (anglu NHS) ir Ferrari (svedu). Anglijoje vienintele iseitis – nuo gimimo (arba pirmos atvykimo I Anglija dienos) tureti privatu draudima. Apie Andriukaicio garbonama SSSR sistema is viso patyliu.

 36. pilietė pilietė rašo:

  Dirbu Anglijoje .Jų valstybinė sistema siaubinga.Ten lankosi ubagai ir imigrantai.

 37. Rezas Rezas rašo:

  Gerai, kad dar viena uzsienio kalba pradejau mokintis. Sekmes, ministre…

 38. a a rašo:

  kas idioytam sumokejo uz tokius veiksmus dabar idomu…. valstybines eistaigose nieko nebera nemokamo. nebent bileteni pasimt su didziuliais nuostoliais menesiniams finansams…. o suzlugdydami privatu versla nori monopolija padaryt… kad tik kuo daugiau susirinktu pinigu… 3.14derastai dirba seime

 39. Rezidentas. Rezidentas. rašo:

  Patinka! Pritariu.

 40. 6ikna 6ikna rašo:

  pritariu, kad nereikia atsisakyti rajoninių ligoninų ir priversti žmones profilaktiškai tikrintis. Gera profilkatikos programa sutaupys milžininškus kiekius išleidžiamų pinigų jau įsisenėjusios prblemos sprendimui. Bet visa kita skamba kaip krūva šūdo. Aš asmeniškai jei bučiau pabaigęs antrą vidurinę mokyklą, o bendroje sumoje 24m mokslų, visai nenorėčiau gauti tik 800lt daugiau nei nekvalifikuotas darbuotojas, nes minimumas jau 1000lt. Ir visi hateriai kurie kalba apie gydytojus blogus, kad nori greit uždirbti ir t.t. tegul susimąsto, nei vienas čia nestoja dėl pinigų, bet ir nenori būt šūdo vietoj. Todėl turi būt leista dirbti tiek darboviečių kiek jis nori arba pakeltos algos tiek, kad jam nesinorėtų plėšytis.

 41. Blogiau uz durniu yra tik durnius su iniciatyva Blogiau uz durniu yra tik durnius su iniciatyva rašo:

  labai patiko sita fraze is “gog” komentaro :) )). Seniai sakiau – visus ministrus uzdrausti guldyti i VIP palatas ir neleisti jiems teikti VIP paslaugu. Durniukai, isivaizduoja atsidure rojuje. Na, kuo dabar bus nusipelnes sitas proto bokstas?

 42. medikė medikė rašo:

  šitaip brangiai sumokėjom už laisvą Lietuvą, o pasirodo asilui komunistui andriukaičiui nė motais ,tegyvuoja sovietai, valio, tiesiog”šaunūs planai”. Kas buvo pasiekta pažangaus- ruošiamasi sugriaut, tragedija….

 43. rezidentas rezidentas rašo:

  Jei ne kelios teisingos mintys is straipsnio tai pagalvociau, kad cia tiesiog kliedesys, taciau… Atrodo jis cia labai rimtai :D :D :D
  Lietuvoje gydytojui draudziama uzdirbti daugiau nei 1600 lt (atsimokius 20 metu), jei gydytojas nori uzdirbti daugiau ir savo sveikatos saskaita susiranda antra ir trecia darba, tai yra BLOGIS!!!! – UZDRAUSTI!!!, o kad nepabegtu tai reikia uzdrausti isvyksti i uzsieni, kokiems 10m (nes po tiek laiko su seima nebeisvyks)

  Kiek bendrauju su isvaziavusiais, tai zinoma, kad sunku ir zinoma, kad neuzdirba stebuklingu pinigu, taciau nei is vieno negirdejau, kad valstyve tyciotusi is ju…..

 44. doktar doktar rašo:

  Bet tai jis idiotas kaip reta. Nelabai maloniai nuteikia. Bet kas baisiausia kad kai debilai valdzioj tai neaisku kada ji nuiims, nes jeigu kaip jis pats tikis po poros metu – tai jis gali prisikt per tiek laiko kaip reikiant

 45. buuuuuuum buuuuuuum rašo:

  Na malonu, kad kažkas nori sužlugdyt mediciną :/ daktarai važious į užsienį, gydys tik likę šeimos daktarai…

 46. langas langas rašo:

  Žmgų reikia skirti į psichuckę brigadininko pareigas. “orią, greitą (be jokių eilių), teisingą, kvalifikuotą medicininę pagalbą visiems.” Kodėl tik sveikatos atvėju.

 47. buuuuuuum buuuuuuum rašo:

  “Valstybinė ligonių kasa, sudarydama sutartis su privačiomis sveikatos įstaigomis, nustatys ne tik šių įstaigų veikimo tvarką, bet ir sąlygas, kurioms esant būtų galima teikti tokias paslaugas. Štai tada turėsime vienodą visų sveikatos įstaigų konkurenciją.” nepriklausomoms įstaigoms primest jų veikimo tvarką? čia jau panašu į laisvės ribojimą, taip ir konkurencijos. jei įstaiga gali pateikt paslaugas palankesnia tvarka nei sąlygos, tai pacientas bus priverstas rinktis dėl finansų prastesnę. awesome

 48. risco risco rašo:

  Jis cia suklydo ar kaip?…”…minimalus gydytojo darbo užmokestis turėtų būti šiek tiek mažesnis nei vidutinis darbo užmokestis (VDU) šalyje, o vidutinis – šiek tiek didesnis už VDU…” Gar 3 kartus maziausiai turi buti didesnis? visam pasaulyje gydytojai gerbiami, o LT bus prilyginti taxistams ir traktoristams.. nieko neturiu pries sias profesijas, bet po 10 metu studiju ir milziniskos atsakomybes kaina yra didesne… o valstybinese istaigose dar labiau isigales reketas ir kysiai…

 49. velsietis velsietis rašo:

  nevarykit ant NHS. Svedijoj nebuvau, bet NHS lyginant su Lietuvos medicina, kaip diena ir naktis. O jei tautieciai su niekingais negalavimais nepakliuna pas specialista, tai tokia yra praktika yra pateisinama. Lietuvoje tais apsilankymais pats specialista yra piktnaudziaujama. Blogiausiu atveju, NHS bent jau yra atskaitomybe ir kontrole, jei jau praziopsojo ka rimto GP, tai atsakys pagal visus istatymus. O Lietuvoje, viskas yra nuslepiama, uzglostoma ir tt.

 50. siap siap rašo:

  Semaškos sistemos valstybės atsisakė, nes ji buvo ypač brangi. Tai gal Andriukaitis nusprendė, kad Lietuva ekonomiškai pajėgesnė už bet kurią kitą Pasaulio valstybę ir būtų pajėgi finansuoti sveikatos priežiūrą iš biudžeto?

 51. rinkėjas rinkėjas rašo:

  Siekiai geri, tik ar pavyks įgyvendinti?
  Keista skaityti tokias “super-duper” kai kurių komentatorių nuomones. Stereotipinis mąstymas: sovietai, Rusija, JAV rojus ir t.t.
  Manučiau, kad daugiau dėmesio reikia skirti sveiko gyvenimo būdo propagavimui ir diegimui. O prie to prisideda ir akcizai, reklamos draudimai alkoholiui, bambalių draudimas ir t.t. Dar siūlyčiau apmokestinti visos GMO naudotojus maisto gamyboje. Žiūrint plačiau, reikėtų iš esmės pertvarkyti Lietuvos ūkį.

 52. ghm ghm ghm ghm rašo:

  Neblogai.. Lietuvoje apie 40% gyventojų turi aukštajį išsilavinimą. Daugumos aukštasis yra 4 metai bakalauras, tad jei gydytojas, kurio mokslai užtrunka 9-12 metų gaus mažesnį atlyginimą (vidutiniškai) nei vidutinis Lietuvos darbuotojas (o vidutinis reiškia turintis net mažiau nei bakalaurą), spėkit kiek čia tų gydytojų liks? Sienos dabar atviros.

  Andriukaitis neturi visiškai jokio suvokimo kas dedasi užsienyje, kokios darbo salygos ir kokie atlyginimai gydytojams. Beje, anglai savo laiku kaip tik prisieksperimentavo tiek, kad pas juos yra didžiausias gydytojų trūkumas Europoje. Kokia čia pavyzdinė sistema??? Na bet ir valdžią naują gavom!

 53. Skaičiau Skaičiau rašo:

  Bet…yra Darbo įstatymas, pagal kurį galime kiekvienas dirbti po 60 valandų per savaitę. Labai gerai, kad naujasis ministras imasi šios tvarkos pagaliau įvesti.

 54. Lietuvos pilietis Lietuvos pilietis rašo:

  Gal kam ir labai nepatiks mano pasirinktas komentatoriaus vardas, bet čia tų, kuriems tai nepatiks problema. Iš pilietiškumo išplaukia ir asmeninė atsakomybė, ir pasitikėjimas valstybe. Jei šiandien nepasitikiu valdžia, ar kaip kuriais jos atstovais, tai dar nereiškia, kad turiu nepasitikėti ir savo valstybe – Lietuva. Kitos SAVO valstybės – gimtojo krašto – nerasime niekur.
  Apstulbino ne interviu tekstas. Dėl kai kurių ministro teiginių galima ir reikia diskutuoti. Savo nelabai objektyvią poziciją pridėjo ir “Veidas”, “užplojęs” atitinkamai angažuotą pavadinimą ir net poskyrį apie “socialistinį rojų”. Žiniasklaidos leidinio paskirtis yra informuoti, o ne “formuoti”, t.y. primesti savo požiūrį. Tačiau tų “užplojimų” pakako, kad kai kam iškiltų asociacijos su tokiomis sąvokomis, kaip komunistas, “Sovietų Sojuzas” ir t.t.
  Apstulbino komentarai. Didžioji jų dalis yra sąlygoti nenumaldomo siekio dar ką nors iškolioti, iš ko nors išsityčioti. Tokiems juk ir perskaityti visą tekstą nereikia. Tai “etatiniai chamentatoriai” (nuo žodžio “chamas”). Kita dalis – jau dabar į valstybės biudžetą vis įžūliau lendančių privatininkų, kuriems piliečių sveikata – trečiaeilis klausimas, atstovai. Trečia – mažiausia dalis – iš tikrųjų analizavo tekstą ir turi savo nuomonę. Štai tik jų ir galima paklausti: Ar dabartinė “sveikatos apsaugos” sistema tenkina? Juk sąžiningai kalbant, ji netenkina nei piliečių, nei gydytojų. Sveika gyvensena paversta kažkokia abstrakcija, pas gydytoją lietuvaičiai eina ne profilaktiškai pasitikrinti ir pasitarti, o prašyti tablečių arba operacijos. Žinoma, ne viską galima numatyti, tačiau daugumos galima paklausti, kur jie buvo iki šiol, kol dar neskaudėjo. Pagaliau, ar tikrai gerai, kad įvairios valdžios masiškai uždarinėjo sveikatos PRIEŽIŪROS įstaigas, kad žmogui iki “šeimos gydytojo” reikia važiuoti 40-50 km. Ar tikrai gerai, kad viešojo sektoriaus institucijose dantistų (apsieikime be svetimžodžio “odontologas”) praktiškai nebeliko. Gal kas nors lankėtės senelių globos namuose ir matėte tuo vargšus sulinkusiomis lūpomis, dešimtmečiais nesulaukiančių protezavimo? Pagaliau, ar pakankamos sveikatos priežiūros paslaugos jaunoms šeimoms, kūdikiams, moksleiviams (gal norime pasidomėti statistika apie jų sveikatos rodiklius?), studentams? Ir jei naujasis ministras pasiruošęs netęsti A. Čapliko ir kitų pseudoministrų korupcinės politikos, tai gal verta jį palaikyti, siūlyti savo sprendimus, o ne koliotis arba iš anksto rėkti, kad viskas bus tik blogai ir dar blogiau.

 55. melas melas rašo:

  kad į mediciną stojama ne dėl būsimų didelių ,nelegalių uždarbių.Ir gana čia akis draskyti su savo 10 metų mokslo.Taigi nestokit jeigu per sunku.iš anksto gi žinot koks bus atlyginimas

 56. the Soviet Union the Soviet Union rašo:

  Tegyvuoja brangi sovietų lietuva.
  Andriukaitis ir dirbo tik Soviet Lietuvoje. Po tiek laiko jau nieko
  nebesusigaudo.
  “Tegyvuoja Tarybų socialistinė Lietuvos Respublika”
  URA, URA tovaryšči.

 57. Psichas Psichas rašo:

  Kaip Ostapas Benderis state Bolsije Vasiuki…

 58. medike medike rašo:

  Daktarams uzdes baisinį krūvį – taip sumažės eilės, duos uždirbti mažiau nei maximos kasininke. O dar po metų, kai puse medikų išvažiuos, sugalvos padaryt kaip Kuboj – uždraus daktarams išvykti iš šalies.. Manau, kad ministram reikėtų pirma ne anglų kalbos žinias tikrinti, bet psichinę būklę!

 59. Psichas Psichas rašo:

  Tik pagalvokit kaip mums, pacientams, blogai!!!

  Cituoju straipsni:
  “Štai ant mano stalo guli savivaldybių viešųjų įstaigų – poliklinikų skundai, kaip privatūs medicinos centrai vilioja iš savivaldybių poliklinikų gydytojus bei pacientus. Naujiems pacientams siūloma ne tik NNMOKAMAI TIKRINTIS CUKRAUS, CHOLESTEROLIO KIEKI kraujyje, bet ir 100 Lt NUOLAIDOS KRAUJOSPUDZIO MATUOKLIAMS įsigyti, NUOLAIDOS VAISTAMS, NEMOKAMI VITAMINAI akims. Ar bent viena savivaldybės poliklinika arba ligoninė galėtų pasiūlyti tokias sąlygas savo pacientams?”

  Tai gal tu savivaldybes polikliniku ir nereikia, nes desim i kisene gydytojui.

 60. Butinai pasitikrinkit Butinai pasitikrinkit rašo:

  “Pirmaisiais kadencijos metais sujungsime Visuomenės sveikatos biurus ir Psichikos sveikatos centrus, kad jie dirbtų su sveikais žmonėmis, atliktų profilaktinius sveikatos tikrinimus bei rūpintųsi žmonių psichine higiena”

  Na tikrai taip-atrodo sveikas, o pasirodo psichas…

 61. rezidentė rezidentė rašo:

  Sunku patikėti savo akimis… Džiaugiuosi, kad rezidentūra dar nesibaigė ir spėsiu išmokti užsienio kalbos.

 62. komentatorius komentatorius rašo:

  Gerbiamieji! Mes gyvename demokratinėje valstybėje. Ką išsirinkome, tą ir turime.. Gerbkime savo tautiečius, balsavusius už tokį ministrą.. :(

 63. studentė studentė rašo:

  > Lietuvos piliečiui. Jūs palietėte vieninteles temas, kurios bent šiek tiek prasmingos ir naudingos, tačiau pamiršote apžvelgti visą kitą šlamštą, kurį norima mums užversti. PAdidinti krūvį valstybinėse poliklinikose ir sumažinti atlyginimą – labai protinga mintis! Palaikykime! Apriboti konkurenciją tarp privačiojo ir valstybinio sektoraius – Žinoma! O tamsta ministras net nepagalvojo kaip tokias “nuostabius” pokyčius valstybė pajėgs išlaikyti. Taigi, manau kad net jei ir turi ministras keletą gerų idėjų, taip pertvarkius sistemą gali nebelikti kam gydyti ligonių.

  >melas. Čia rimtai?

  Kaip medicinos studentė tusiu pasakyti kad nepaisant tų kelių šviesulių, kuriems visa širdimi pritariu (svikatos priežiūros gerinimas, nuolatinis sveikatos tikrinimas, rajoninės ligoninės) ministro nutapytas ateities, mano ateities, vaizdas labai niūrus ir, nors stojau į mediciną tikėdamasi dirbti Lietuvoje ir dirbti sąžiningai (jaunystės optimizmas ar ne?) žiūrint į tokias perspektyvas vis labiau vilioja užsienis..

 64. egidijus egidijus rašo:

  o siaube… tikiuosi jis nespės to įgyvendinti…

 65. js js rašo:

  Reiks streikuoti. Jei nepadės, emigruoti.

 66. ridikėlis ridikėlis rašo:

  Emigruoti? O kam paliksim savo kraštą? Ką pasakysim anūkams, kai mus paklaus apie tėviškę?
  Vyti riekia šituos. Į Airijas, Amerikas, kuo toliau, tuo geriau. Bet vyti reikia taip, kad nebenorėtų grįžti. Grįžti nebenorės tuomet, kai žinos, kad jų lovys tuščias. Tam tereikia galutinai sužlugdyti SODRĄ ir palikti be kapšio svetimus mums valdininkus.
  Mums jie vis teigia, kad tas kuris nemoka mokesčių yra nusikaltėlis, nes apvaginėja valstybę. O aš manau, kad tas kuris moka mokesčius yra kolaborantas, nes remia vagis, užgrobusius valdžią Lietuvoje. Darykim tai, ką galime padaryti kiekvienas iš mūsų: nemokėkime mokesčių svetimiems, išlaikykime savo senstančius tėvus patys, o svetimus palikim peštis tarpusavy. Kai jų nebeliks – pastatysim tokią valstybę, kokios norėsime.
  Linkėjimai visiems sveikiems iš gūdaus Žemaitijos kaimo.

 67. Smila Smila rašo:

  Oho, kokie išminties klodai slypi mūsų išrinktųjų galvose…

  Jūs man atleiskit, bet nenoriu, kad paslaugas teiktų alkani gydytojai. O gaudami mažiau kaip VDU ir negalėdami dirbti privačiose klinikose, jie tokie ir bus. Nors ką aš čia kalbu, jų apskritai neteksime – vieni išvažiuos į svečias šalis, kiti bėgs iš valstybinių įstaigų kaip pelės iš skęstančio laivo.

  Dėl PSD, tiesą sakant, norėčiau turėti pasirinkimą – mokėti arba nemokėti. Jei mokėti – kam mokėti. Kodėl turiu mokėti pinigus tam, kad medicinos paslaugas gautų tie, kurie savo sveikata nesirūpina? Alkoholikai, narkomanai, rūkoriai tegul patys savimi rūpinasi, aš nenoriu, kad jie sėdėtų mano kišenėje. Ir solidarumas čia niekuo dėtas. Neprivalau būti solidari su nusikaltėliais ir kitais asmenimis, neturinčiais jokios atsakomybės.

  Su Andriukaičio idėjomis bus iškasta labai daug duobių valstybinėms gydymo įstaigoms. Jei gydytojais turės rinktis arba valstybinę už minimumą, arba privačią už padorų atlyginimą, ką jie rinksis? Jei valstybinėse neliks kvalifikuotų medikų, valstybinių poliklinikų ir ligoninių pacientai beliks nemokūs, asocialūs asmenys, patikėkit, po ketverto metų, nauji išrinktieji skubės iš 1994-ųjų grįžti bent į 2012-uosius…

 68. Benas Benas rašo:

  O vis tik įdomu,per kiek laiko sveikatos valdininkai iš SAM suės šitą mulkį.

 69. Tas Tas rašo:

  Neteisinga viską ,ką čia pasakoja ministras,pajuokiančiai įvardinti kaip “socialistinį rojų”,t.y.kaip nepriimtina. Juk, pvz.,dėl kertinio jo siūlymo-privalomo nemokomo profilaktinio sveikatos tikrinimo bei privalomos būtinosios pagalbos-negi kas ims sakyti-blogai?Tai Konsti-tucijoje fiksuoti,bet neveikiantys(sveikatos profilaktikos)arba išk-reipti(nepilnavertės pagalbos)dalykai.Blogai ir kai gydytojai,lyg ko-kie Triufaldinai iš Bergamo-dviejų ponų/darbdavių tarnai.Tai esu pats patyręs ir aukščiau komentavo prof.Alvydas Laiškonis.Priimtina atrodo ir mintis apie sutartį su būsimais daktarais dėl jų mokslo,paskesnio darbo ir buities garantijų.Atlyginimų klausimas buvo ir bus opus-mi-nistras prašovė ėmęsis jį dabar kažkaip neaiškiai detalizuoti.Ir ne-laikau normaliu dalyku,kai studijų laikas,tegul ir ilgokas,bandomas rodyti lyg kokių didžiausių susivaržymų,netekčių pilna priverstinė ka-
  katorga,o ne puikus gyvenimo tarpsnis,už kurį dar gaunama ir dividendų.

 70. juzis juzis rašo:

  Lietuviams nebaisus,karas,maras,ligos,sausros,potvyniai.Jie gali pakesti smurtą,pažeminimą,bet nikada nesutiks,kad ir ”prie ruso”kai kas buvo visai neblogai.

 71. juzis juzis rašo:

  Kiek gi tu”medike”asmeniškai mokejai už Lietuvos laisvę?

 72. tiesos yra tiesos yra rašo:

  O man tai patinka kaip piliečiui idėja remtis konstitucija, kuri sako kad gydymas nemokamas. Pvz. nueinu as pas seimos gydytoja i privacia klinika. Apziura, konsultacija, plauciu paklausymas yra nemokamas. O toliau? Toliau ji pasiulo pasidaryti tyrimus – kurie jau yra mokami. O kodel jie mokami? Ok, jeigu valstybines istaigos nepajegia padaryti visiems tyrimu, tegul uzsako sita paslauga privaciose klinikose, taciau tegul tai ir apmoka ligoniu kasos. Kodel as turiu moketi?

 73. Būsima gydytoja Būsima gydytoja rašo:

  Kur nuves mus šitas kliedinti ministras???

 74. Solidarumas Solidarumas rašo:

  Džiaugiuosi, jog SA ministru tapo žmogus, atsidavęs savo darbui ir idėjai. Iškart maloniau ir saugiau gyventi tokioje valstybėje. Nėra ko pergyventi dėl emigrantų, paprastai tai asmenys, kuriems visur ir viskas vistiek blogai, tikri žmonės – liks. Taip pat medikas iš prigimties niekuomet nesiskųs kad jam prailgo mokslo metai, o ir atlyginimas tampa tik antraeiliu dalyku, jie gyvi gydymo džiaugsmu. Kiekybė lietuviui dažnai svarbesnė už kokybę, todėl gydymo įstaigų mažinimas nebuvo labai perspektyvus reiškinys Lietuvoje. Andriukaičiui tik reikėtų išmiokti apeiti kai kurias ES rekomendacijas, netinkančias mūsų valstybei. PSD yra labai nepalanki prievollė laikinai nedirbant (baigus studijas, nelegaliai išvykus), taip pat privalomai esant piliečiu, tačiau niekuomet nesinaudojant SA paslaugomis bei negyvenant technokratinėmis sąlygomis sistemoje. Pasidomėkit kokios galimybės gauti pagalbą nesumokėjus bent 1 PSD įmokos ir kiek tuomet reikia sumokėti iš karto. Štai jums ir antikonstitucija Laisvos Lietuvos už kurią taip kovojo būsimi emigrantai. O egojizmas didina sergamumą. Ramybės.

 75. pritariu to Lietuvos pilietis pritariu to Lietuvos pilietis rašo:

  tikrai protingas komentaras.Ko nepasakysi apie nemaza kieki propagandos isaukletu “patriotu”.Bet ju nekaltinu,tiesiog kiek gailiu.
  Bijokit tu,kurie stojo i medicina tik del tiketino didelio uzdarbio.Medicinoje pradirbau 38 metus ir maciau,koks blogis yra medikas,kuriam materialine gerove pirmoje vietoje.Medicina yra ypatinga sritis,ten reikalingas atitinkamas charakteris ir paziuros.Tai negali buti tik verslas.Cia reikia ir morales.Bent truputi.
  Del gydytoju atlyginimu Andriukaitis neteisus,bet tai tik pamastymai.O daugeliui jo minciu pritariu.Svarbiausia kad medicinai skiriamos lesos butu kruopsciai kontroliuojamos,tikslingai skiriamos.Kad butu uzkirstas kelias korupcijai,kaip pav. perkamas uz dviguba kaina greitosios automobilis su brangia iranga,veliau puse tos irangos ismetama,nes nera mokanciu ja naudotis-tokiu budu uz ta likusi automobilio luksta sumokama triguba-keturguba kaina.Medicinoje buna ir tokio verslo.

 76. Benas Benas rašo:

  Pagal daugelio avinų nuomonę reikėtų teikti pagalbą tik privatiems gydytojams.Taip daryti nelogiška,nes apleidus valstybinę mediciną privatūs daktarai klinikų nepasistatys ir brangios aparatūros neįsigis,o valstybė sunaikinusi,kad ir blogą sveikatos apsaugą įlystų į dar didesnes bėdas.Savo laiku Kauno spekuliantai daug tikėjosi iš tris kursus kojų mokslų baigusio Petriko,temokančio turguje pardavinėti tik bobučių pasiūtas žiemines kepures.Kas iš to išėjo matome visi.
  Kai valstybė bus valdoma civilizuotai(kai iš valsybės valdymo bus išvyti banditai ir vagys)susidarys galimybės padėti privačiai medicinai.O dabar kai valstybę valdo mafija apie tai kalbėti anksti.Vytenis teisus,kad negalima leisti sugriauti valkstybinę sveikatos apsaugą,nors ji ir žemo lygio.

 77. Algirdas Algirdas rašo:

  Gydžiausi Anglijoje. Viskas veikia sklandžiai. Tik tenka bendrauti angliškai :) :) Tiems, kurie nemoka kalbėti, sistema, aišku, siaubinga. Tiems, kurie MANO, kad vos tik atvykę, tuoj gaus visas tas paslaugas nemokamai ir savo gimtąja kalba, žinoma, tenka skaudžiai nusivilti. Tačiau vos tik pradėję mokėti mokesčius ir išmokę kalbos, jie tuoj pat patiria visus tuos privalumus, kurie ten yra.

  Semaškos sistemą, apie kurią pasakojau pranešime Amerikos kariškiams, jie įvertino tokiu klausimu: Tai kodėl jūs jos atsisakote?

  Tikiuosi, kad Andriukaičiui pakaks užsispyrimo sugrąžinti sveikatos priežiūros sistemą į normalias vėžes. To jam ir linkiu.

 78. Sėlis Sėlis rašo:

  Būdamas ministru jis dar daug, daug pripaistys, bet mane šokiruoja tai, kad tremtinio vaikas susidėjo su komunistais. Štai kut problema.

 79. patenkintas patenkintas rašo:

  sveikinu gerb.ministra linkiu stiprybes sveikatos jam irjo seimai.JAUNIMUI linkiu ismokti elementaraus padorumo komentujant irsekmes medicinos moksluose.

 80. cha cha cha cha rašo:

  ko jus pikstyat ant ligonio

 81. Investuotojas: Investicijos / lėšos. susisiekite su mumis Investuotojas: Investicijos / lėšos. susisiekite su mumis rašo:

  Aš esu investuotojas / Lender.We dėmesys į pradinį kapitalą, pradedančiuosius, paleidimas įmones, esamų LLC ir visos pabaigos ir plėtros, investicinių projektų ir nedelsiant funding.Have platų verslo ir privačių background.With mamuto dydžio prijungimo portal.Can fondas viršija $ 5M keliems projektams, nuosavybės, nekilnojamojo turto įkeitimas ir atvira ilgalaikis Biz aps / laivas su partneriu su finansavimo patyrusiam mūsų įmonę 3 win politiką. Kontaktai: galaxyfs01@gmail.com

 82. Klara Banny Klara Banny rašo:

  Dėmesio visiems paskolų prašytojų !!
  Sveiki,
  Ar jums reikia paskolos ?
  Ar Jus domina gauti bet tipo paskolą? Ar finansiškai nerimauti?
  Jei taip, susisiekite su mumis dabar per įmonės elektroninio pašto adresą : klarabannyfinance@gmail.com :
  Mes esame Jūsų paslaugoms .
  Nuoširdžiausi linkėjimai,
  Klara Banny
  Direktorius bendradarbiaujant

  Kontaktai: klarabannyfinance@gmail.com : jūsų paskolos šiandien, mes esame Jūsų paslaugoms .

 83. Klara Banny Klara Banny rašo:

  Dėmesio visiems paskolų prašytojų !!
  Sveiki,

  Ar jums reikia paskolos ? Ar Jus domina gauti bet tipo paskolą? Ar esate finansiškai nerimauti? . Ar turite skolų atsiskaityti ? Mes suteikiame paskolas, bet kurioje pasaulio dalyje. Mūsų paskolų palūkanų normos yra 3 % per panaikinti su apyvartinių trukmės nepriklausomai nuo vietos ar kredito statusą . Norėdami gauti paskolą šiandien Susisiekite su mumis per įmonės elektroninio pašto adresą : klarabannyfinance@gmail.com

  PASTABA: Mes duoda ne mažiau kaip 500,00 JAV dolerių / eurų ikidaugiausiai 50,000,000.00 JAV dolerių / eurų, ETC Paskolos prašymas turi būti nurodyta JAV doleriais arba eurais , ir kitas panaudotas valiuta.

  Suinteresuotosios paskolos prašytojai užpildyti paskolos paraiškos formą žemiau patvirtinimo ..

  ( Skolininkams INFORMACIJA )
  Vardas, pavardė : ………………….
  AMŽIUS ………………………..
  Šeimyninė padėtis ………………
  Kontaktinis adresas : …………….
  Šalis …………………….
  Valstybės ……………………
  Telefonas: ……………………..
  Paštas: ……………………..
  Pareigos : …………………
  Mėnesio pajamos : …………………….
  Religija: …………………………
  Next of Kin ” : …………………..
  ( Skolinti Informacija )
  Reikalinga suma , kaip paskola : ……….
  Paskolos Trukmė: ………………
  Užtikrinimo priemonės : …………………
  Ar jūs kreipėsi dėl paskolos prieš ? …………………
  Režimas grąžinimo : mėnesį ar metus? ………………..
  Ar kalbate ar išgirsti angliškai? ………………………………..

  Ačiū , kaip mes laukiame Jūsų greitą atsakymą

  Nuoširdžiausi linkėjimai .
  Klara Banny

  Reikia paskolos ? Get Back greitai, Processment .

 84. Jp Lenders Jp Lenders rašo:

  Ar manote, kad gauti finansinės pagalbos? Ar jūs rimtai reikia skubiai paskolos? Ar manote, kad pradėti savo verslą, Ar jums skolos? Tai jūsų šansas pasiekti savo norą, nes Mes apdalinti asmeninės paskolos, verslo paskolos, bendrovės paskolos, ir visų paskolų rūšių iki 3% palūkanų norma. daugiau informacijos susisiekite su mumis dabar elektroniniu paštu (jplenders@blumail.org)

 85. Mr Arnoid Weman Mr Arnoid Weman rašo:

  Linkime apdalinti paskolą, kuriam kada nors, kad yra reikalinga paskola ne
  žemos palūkanų norma 3%, Mes apdalinti paskolą iš 5,000.00 USD Mažiausia didžiausios 100 mln doleriais, svarais, eurais, JEI
  domina, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: arnoidweman@gmail.com

 86. Jonna Finance Jonna Finance rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola? Jei taip rašykite mums šiandien jonnafinance@outlook.com ir gauti savo paskolą.

 87. CHURCHIL WEST CHURCHIL WEST rašo:

  Ieškote nekilnojamojo tiesa paskolą?Prieinamą palūkanų norma? Per 2-3 darbo dienas procesus. Jei buvo atmestas nuolat bankų ir kitų finansų įstaigų, Geros naujienos yra čia! Mes siūlome paskolų svyruoja nuo $ 1,000.00 iki $ 1,000,000.00 3% metinė palūkanų norma. Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu (customersdesiretrustfirm@gmail.com) Linkėjimai.

 88. Klara Banny Klara Banny rašo:

  Kontaktpersona : klarabannyfinance@gmail.com : jūsu kredīta šodien , mēs esam Jūsu rīcībā .

  Vai jums ir nepieciešams kredīts ? JA JĀ E-pasts : klarabannyfinance@gmail.com : jūsu aizdevumu šodien , mēs esam Jūsu rīcībā .

 89. LARRY BUKNOR LARRY BUKNOR rašo:

  Mes suteikiame paskolas, bet kurioje pasaulio dalyje, mes siūlome visų rūšių ir tipų paskolas su patogiu grąžinimo, mūsų palūkanų norma yra 2% Cancel ilgalaikį darbą, nepriklausomai nuo vietovės ar kredito gauti paskolą paštas: worldbestloans@gmail.com

 90. Mr. Churchil Mr. Churchil rašo:

  Laba diena,

  Mes siūlome visas paskolų fiziniams asmenims natūra, bendradarbiauti institucijas ir mokyklas. Mūsų metinė palūkanų norma yra 3% per 1 metus 20 metų grąžinimo trukmė laikotarpį bet kurioje pasaulio dalyje. Mes suteikiame paskolas per 10.000 eurų į 50,000.000 Euro asortimentą. Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu (customersdesiretrustfirm@gmail.com) Linkėjimai

 91. mr luther mr luther rašo:

  Labas ponios ir ponai, jauni ir seni, aš ne turite problemų, kad pinigai gali išspręsti, jūs neturite jaudintis nebėra gerai, viskas, ką turite padaryti, tai susisiekti su mumis dabar per e-mail kaip johnlutherloanfirm1@gmail.com
  kad mes galime jums padėti gerai …..
  Kviečiame jus mylime …
  linkėjimai
  M. Liuteris

 92. recoba recoba rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Ar esate verslo vyras ar moteris, ir jums reikia paskolą, siekiant padidinti savo verslą? Ar jums reikia kapitalo pradėti savo verslą? Nepriklausomai nuo jūsų paskolos problemos gali būti, čia ateina jūsų pagalbos, nes mes siūlome paskolas tiek privatiems asmenims ir įmonėms mažos ir prieinamą palūkanų norma.
  Susisiekite su mumis šiandien recobaoffice@blumail.org gauti savo paskolą šiandien.

 93. johnlutherloanfirm1@gmail.com johnlutherloanfirm1@gmail.com rašo:

  Labas ponios ir ponai, jauni ir seni, aš ne turite problemų, kad pinigai gali išspręsti, jūs neturite jaudintis nebėra gerai, viskas, ką turite padaryti, tai susisiekti su mumis dabar per e-mail kaip johnlutherloanfirm1@gmail.com
  kad mes galime jums padėti gerai …..
  Kviečiame jus mylime …
  linkėjimai
  M. Liuteris

 94. Harry Fortune Harry Fortune rašo:

  Ar jums reikia už prieinamą mažomis palūkanomis paskolą? Ar domitės pasiteisina savo skolas be streso? Reikia skolos konsolidavimas? Asmeninių ar verslo paskolą? Tada jums reikia
  Look no further, nes šios paskolos paslaugų valdymas dabar išduodant paskolas mažomis palūkanų norma 2% KREIPTIS. Kaip teikti paraiškas? Prašome užpildyti žemiau esančią formą:

  FORMA paraiška gauti kreditą

  Vardas:
  Šalis:
  miestas:
  Lytis:
  Telefono nr:
  Paskolos suma:
  Paskolos terminas:

  Ar taikomi iki:

  Rašykite mums, susisiekite su mumis ir gauti pagalbą: worldbirdloans@yahoo.com

  Harry Fortune

 95. mr luther mr luther rašo:

  Sveiki atvykę į jūsų pagalba
  Labas ponios ir ponai, Yong ir senų turtingųjų ir vargšų ..
  Ar jums reikia pigaus ir prieinamą paskolą atsiperka sąskaitas, ir jei taip,
  Susisiekite su mumis dabar elektroniniu paštu johnlutherloanfirm1@outlook.com
  Mes siūlome visų rūšių paskolų plačiajai visuomenei ir mūsų dabartinę akcijos
  Dabar yra, nes mes siūlome paskola 2% per metus ..
  Mes taip pat siūlome kreditą Kalėdų šventė Kalėdų Blossom ..
  Laukiame Jūsų skubaus paštu, todėl jūs galite gauti savo nedelsdam

 96. J. Žalioji Mack J. Žalioji Mack rašo:

  Taikyti Savo skubiai paskola is karto! Paštas: mrgreenmack456@gmail.com

  Pagarbiai,
  J. Žalioji Mack
  Direktorius / MD

 97. John dennis John dennis rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Ar jums reikia dėl bet kokios priežasties paskolą? čia ateina jūsų pagalbos, nes mes siūlome pigus ir prieinamas paskolas. Susisiekite su mumis šiandien johndennis10@blumail.org ir gauti savo paskolos problemų išspręsta.

 98. Peterson Peterson rašo:

  gera diena
  Ar Jūs ieškote verslo paskolos, asmeninės paskolos, būsto paskolos, ir tt., Arba buvo
  jūs atsisakė paskolą bankui ar finansų institucija vienai ar kelioms
  reasons.You esate reikiamoje vietoje jūsų paskola sprendimai! Esu privatus kreditorius, aš suteikti paskolas įmonėms ir privatiems asmenims ne mažos ir prieinamą palūkanų norma 2%. Susidomėjote? Susisiekite su mumis dėl tolesnių perdirbimo paskolos ir perdavimo per 48 valandas;
   
  NAUDOJIMAS
  pavadinimas
  Gimimo data:
  Lytis:
  Šeimyninė padėtis:
  adresas:
  miestas:
  Šalis:
  Telefonas:
  Paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Grynosios mėnesio pajamos.
  KONTAKTAI SU:
  creditsolutionhome@outlook.com

 99. Alex Alex rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolą mokėti už jūsų sąskaitos? . Štai galimybė,
  siūlo kreditus tiems, kurie yra pasirengę taikyti ir teikiame savo
  būklė, todėl, jei jūs domina mūsų bendrovei paskolą, tada jūs
  turi rašykite mums dabar ……

  Paštas: am.credito@blumail.org

  dėkoju

 100. mr luther mr luther rašo:

  Labas ponios ir ponai, jauni ir seni, maži ir dideli, turtuolius ir vargšus,
  aš noriu žinoti, kad yra labai pigu anmd prieinamos paskolos pasiūlymas vyksta šiuo metu
  tai paskolos pasiūlymas labai pigiai palūkanų norma 2%, todėl aš noriu, kad grįžti į mus elektroniniu paštu kaip johnlutherloanfirm1@outlook.com
  mes siūlome visų paskolų rūšių ir šiuo metu mes siūlome Kalėdų paskolą visi asmenys ..
  todėl jūsų pigios ir prieinamos paskolos grįžti į mus dabar elektroniniu paštu ir gausite jūsų pagalbos vienu metu.
  Aš laukia jūsų laišką
  linkėjimai
  mr Liuteris

 101. mr luther mr luther rašo:

  Labas ponios ir ponai, jauni ir seni, maži ir dideli, turtuolius ir vargšus,
  aš noriu žinoti, kad yra labai pigus ir prieinamas paskolos pasiūlymas vyksta šiuo metu
  tai paskolos pasiūlymas labai pigiai palūkanų norma 2%, todėl aš noriu, kad grįžti į mus elektroniniu paštu kaip johnlutherloanfirm1@outlook.com
  mes siūlome visų paskolų rūšių ir šiuo metu mes siūlome Kalėdų paskolą visi asmenys ..
  todėl jūsų pigios ir prieinamos paskolos grįžti į mus dabar elektroniniu paštu ir gausite jūsų pagalbos vienu metu.
  Aš laukia jūsų laišką
  linkėjimai
  mr Liuteris

 102. Jonna Finance Jonna Finance rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola? Jei taip rašykite mums šiandien jonnafinance@outlook.com ir gauti savo paskolą.

  Paštas: jonnafinance@outlook.com
  Pagarbiai
  J. Jonna

 103. Jonna Finance Jonna Finance rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola? Ar jums reikia bet paskolos rūšį pradėti savo verslą? Ar jums reikia paskolą pirkti namą ar automobilį? Ar jums reikia paskolos sumokėti savo sąskaitas ar rūpintis savo savarankiškai? Jei taip rašykite mums šiandien jonnafinance@outlook.com ir gauti savo paskolą ..

  Paštas: jonnafinance@outlook.com
  Pagarbiai
  J. Jonna

 104. mr halt mr halt rašo:

  Labas ponios ir ponai, jauni ir seni, maži ir dideli, turtuolius ir vargšus,
  aš noriu žinoti, kad yra labai pigus ir prieinamas paskolos pasiūlymas vyksta šiuo metu
  tai paskolos pasiūlymas labai pigiai palūkanų norma 2%, todėl aš noriu, kad grįžti į mus elektroniniu paštu kaip calvinhalthelp@gmail.com
  mes siūlome visų paskolų rūšių ir šiuo metu mes siūlome Kalėdų paskolą visi asmenys ..
  todėl jūsų pigios ir prieinamos paskolos grįžti į mus dabar elektroniniu paštu ir gausite jūsų pagalbos vienu metu.
  Aš laukia jūsų laišką
  linkėjimai
  mr sustabdyti

 105. anita grava anita grava rašo:

  Sveiki,
  Tai yra informuoti visuomenę, kad ponia Anita Grava ,privati ​​paskola skolintojas atverti finansines galimybes visiems , kuriems reikia bet kokią finansinę pagalbą. Mes apdalinti paskolą 2 % palūkanų norma asmenų, įmonių ir bendrovių pagal aiškia ir suprantama sąlygos ir terminai . susisiekti šiandien su mumis elektroniniu paštu : ( anitagrava@live.co.uk )

  Skolininko DUOMENYS

  1) Vardas, pavardė :
  2 ) Šalis :
  3 ) Adresas:
  4 ) Valstybės :
  5) Lytis :
  6) Šeimyninė padėtis :
  7) Pareigos :
  8) Telefono numeris :
  9 ) Šiuo metu padėtis darbo vietoje :
  10) Mėnesio pajamos :
  11) Paskolos suma , reikalinga :
  12) paskolų trukmė :
  13) paskirtis paskola :
  14) Religija:
  15) Ar jums taikoma prieš :

  ačiū,
  ponia Anita

 106. chris huston chris huston rašo:

  Taikyti greitas ir patogus paskolos atsiperka sąskaitas ir pradėti naują finansavimo savo projektams ne pigiausias palūkanų norma 3%. Ar susisiekti su mumis šiandien per: eagleloanfinance@hotmail.com su paskolos suma, kurios reikia, nes mūsų minimalus paskolos pasiūlymas yra 1,000.00 bet paskolų amount.I pasirinkimas esu sertifikuota, registruoti ir teisėtu lender.You galite susisiekti su manimi šiandien, jei jus domina gauti šį paskolos, susisiekite su manimi daugiau informacijos apie paskolos procesą, procesas kaip ir paskolos terminai ir sąlygos ir kaip paskola bus perduota jums. Man reikia jūsų skubiai reaguoti, jei jus domina.

 107. Masthaven Secured Loan Company Masthaven Secured Loan Company rašo:

  Darboteisėtas paskolų visada buvodidelė problema klientams patiria finansinių problemų . kredito ir įkeisto turto yra kažkas, kad klientai visada suinteresuoti rasti iš teisėtų skolintojo paskola.
  Tačiau privačių kredito paslaugos padariusi skolinimo pramonės skirtumą.

  Masthaven Paskola įmonė siūlo paskolas iki 3% buvo pervesta į vietinių ir tarptautinių klientų. Mums buvo garbė
  įvykdyti savo finansinius poreikius.

  MASTHAVEN klientai gauna paskolas su labai maža palūkanų norma ir puikus laikas grąžinti . Ar jums prarasti miegoti naktį nerimą , kaip gauti Legit paskolą pradėti verslą arba išplėsti esamą? kodėl gi ne susisiekite su mumis šiandien Masthaven paskoloms teikti skubią paskolą.

  * Antra Hipotekiniai
  * Tarptautinis Paskolos
  * Skolos konsolidavimas
  * Verslo paskolos
  * Asmeniniai Paskolos
  * Paskolos investuotojams
  Socialinės apsaugos ir nėra kredito patikrinimas yra 100% garantija .
   
  true.Contact su mumis elektroniniu paštu . masthavensecuredloans@live.com
  Sąžiningai, aš laukia jūsų atsakymo.

  Nuoširdžiausi linkėjimai
  Mr.Dot Cinkas ” ai

 108. berry gloria berry gloria rašo:

  Sveiki , aš esu ponia uogų Gloria ,privati ​​paskola skolintojas , kuris suteikia gyvenimo laiko galimybę paskolas. Ar jums reikia skubiai paskolą išvalyti savo skolų ar jums reikia už kapitalo paskolą , siekiant pagerinti jūsų verslą? buvote atmetė bankų ir kitų finansų įstaigų ? Ar jums reikia konsolidavimo paskolą arba hipoteką ? ieškoti ne daugiau , nes mes esame čia, kad visas savo finansines problemasnustumti į praeitį . Mes paskolos lėšas iš fiziniams asmenims , kuriems reikia finansinės paramos , kad turite blogą kredito ar reikia pinigų apmokėti sąskaitas , investuoti į verslą esant 2 % tarifu. Noriu naudoti šią laikmeną Jums pranešti, kad mes padaryti patikimą ir gavėjas pagalbą ir bus pasirengę pasiūlyti jumspaskolą. Taigi, susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu adresu: ( glowmicrofin@gmail.com )

  Skolininko duomenys:

   1) Vardas, pavardė : ……………………………………………….
   2 ) Šalis : …………………………………………………..
   3 ) Adresas: ………………………………………………….
   4 ) Valstybės : ……………………………………………………..
   5) Lytis : ……………………………………………………….
   6) Šeimyninė padėtis : ………………………………………….
   7) Pareigos : ……………………………………………..
   8) Telefono numeris : …………………………………………
   9 ) Šiuo metu padėtis darbo vietoje : …………………
   10) Mėnesio pajamos : ………………………………………
   11) Paskolos suma , reikalinga : ……………………………….
   12) paskolų trukmė : …………………………………………
   13) paskirtis paskola : ……………………………………..
   14) Religija: ………………………………………………..
   15) Ar jums taikoma prieš ……………………………

   Ačiū,
  Ponia uogų

 109. Masthaven Secured Loan Company Masthaven Secured Loan Company rašo:

  Darboteisėtas paskolų visada buvodidelė problema klientams patiria finansinių problemų . kredito ir įkeisto turto yra kažkas, kad klientai visada suinteresuoti rasti iš teisėtų skolintojo paskola.
  Tačiau privačių kredito paslaugos padariusi skolinimo pramonės skirtumą.

  Masthaven Paskola įmonė siūlo paskolas iki 3% buvo pervesta į vietinių ir tarptautinių klientų. Mums buvo garbė
  patenkinti savo finansinius poreikius .

  MASTHAVEN klientai gauna paskolas su labai maža palūkanų norma ir puikus laikas grąžinti . Ar jums prarasti miegoti naktį nerimą , kaip gauti Legit paskolą pradėti verslą arba išplėsti esamą? kodėl gi ne susisiekite su mumis šiandien Masthaven paskoloms teikti skubią paskolą.

  * Antra Hipotekiniai
  * Tarptautinis Paskolos
  * Skolos konsolidavimas
  * Verslo paskolos
  * Asmeniniai Paskolos
  * Paskolos investuotojams
  Socialinės apsaugos ir nėra kredito patikrinimas yra 100% garantija .
   
  true.Contact su mumis elektroniniu paštu . masthavensecuredloans@live.com
  Sąžiningai, aš laukia jūsų atsakymo.

  Nuoširdžiausi linkėjimai
  Mr.Dot Cinkas ” ai

 110. Scot White Scot White rašo:

  Jei esate pavargę nuo ieško Paskolos iš Hipotekos bankų ir kitų finansų įstaigų ir ieško paskolą arba atmestas nuolat mikro-finansų sistemą.

  Mūsų paskolos pasiūlymas skiriasi iš 1000,00 $ minimumo ir kartu su palūkanų norma 2% kredito pristatymo 500,000,000.00 $ maksimali Jums pranešti, kad 100% garantija.Kraštas / konkurencingoje verslo plėtra. Mes esame sertifikuoti patikimas, patikimas, efektyvus, greitas ir dinamiškas paskola agentura būti užtikrinti, esate reikiamoje vietoje gauti savo paskolą.

  Mes turime ilgalaikę paskolą bent 5-50 metų.

  Asmeniniai Paskolos (negarantuotą paskolą)
  Verslo paskolos (negarantuotą paskolą)

  Jūs turite užpildyti formą ir grįžti į mus, jei esate tikrai domina paskolos.

  Vardas:
  kiekis:
  Trukmė:
  Šalis:
  Lytis:
  Amžius:

  Prašome atsiųsti užpildytą formą į mūsų sąskaitą per: scotwhiteloancompany@yahoo.com

  Nuoširdžiausi linkėjimai.

  Mr škotas Balta
  paskola pareigūnas

 111. Frederick Williams Frederick Williams rašo:

  skolą įvairių tipų projektą, kad jums reikia.
    mes suteikiame ouat paskolą projekto, verslo, mokesčių ir daugelio kitų reasons.how susisiekti su mumis dabar ir gauti paskolą, kad jums reikia su mažomis palūkanų norma 3%. Jūs galite susisiekti su mumis dėl: frederickloanservice@gmail.com
  PASTABA: norime jums žinoti, kad mes esame licencija pagal teisėtu paskolos lentos. Parašykite mums apie frederickloanservice@gmail.com

 112. KENNY MALCOLM KENNY MALCOLM rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolos pradėti savo asmeninio verslo Aslo sumokėti skolą, jūs neturite problemų, bet daugiau, nes kreditas sprendimas dabar yra apie padėti susisiekti su kredito kompanijos gauti savo paskolą 2% nemokant jokių priekyje mokestis susisiekite su kredito bendrovei: creditconsultants212@outlook.com

 113. john john rašo:

  Laba diena,
  Ar Jūs ieškote verslo paskolos, asmeninės paskolos,
  hipotekines paskolas,
  ir kt. Arba jums buvo atsisakyta paskolą bankas ar bet kuri
  finansinis
  įstaiga vienos arba kelių priežasčių. Jūs esate
  tinkama vieta
  jūsų paskola sprendimai! Esame privatus kreditorius, kad
  suteikimo
  paskolos įmonėms ir privatiems asmenims ne mažos palūkanų
  norma ir
  prieinamą 3%. Susidomėjote? Susisiekite su mumis stebėti paskolos
  apdorojimas ir
  pervesti per 48 valandas.
  PARAIŠKOS FORMA
  Vardas:
  Gimimo data:
  Lytis:
  statusas:
  adresas:
  miestas:
  Šalis:
  Telefonas:
  Paskolos suma:
  Ilgis Paskolos grąžinimo būdas:
  Grynosios mėnesio pajamos:
  KONTAKTAI Via Email: Johnaid@outlook.com
  Nuoširdžiausi linkėjimai

 114. robinson robinson rašo:

  Mes galime suteikti paskolas veikti pigaus tarifą
  asmenys ir
  visuomenės nariai, kuriems reikia lėšų atsiskaityti sąskaitas, mes
  pasiūlyti
  didelių paskolų, kurios galite tikėtis. Jūsų paskolos
  taikymas
  rašykite mums per gmail. Janesmithrobinson@gmail.com
  Suinteresuoti kandidatai skolininkas užpildyti žemiau pateiktą formą
  Skolininkams INFORMACIJA *
  * Vardas, pavardė: ………………….
  * Lytis * ………………………..
  * Šalis ……………………..
  * Valstybės: ……………………….
  * Šalis: …………………………
  * Telefono numeris: ………….
  * Telefonas: ……………………..
  * Kiekis reikia kaip paskola: ……….
  * Paskolos trukmė: ………………
  * Metinis pajamos: ………………
  * Garantija: …………….. .
  * Apmokėjimas: kas mėnesį ar metus
  Ačiū ir God bless
  rašykite mums janesmithrobinson@gmail.com
  laikyti
  Frankas leo

 115. Anonimas rašo:

  Sveiki,

  Aš esu p Rashide Abdulahi ,privati ​​paskola skolintojas , kuris suteikia gyvenimo laiko galimybę paskolas. Jums skubiai reikia paskolos išvalyti savo skolas ? ar jums reikia papildomo kapitalo , siekiant pagerinti jūsų verslą? Jūs buvote atmetė bankų ir kitų finansų institucijų? Ar jums reikia konsolidavimo paskolą arba hipoteką ?
  Paieška ne daugiau , kaip aš esu čia, kad visus savo finansinius rūpesčius praeityje. Aš pasiskolino pinigus tiems , kuriems reikia finansinės paramos , kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų apmokėti sąskaitas , investuoti į verslą esant 2 % tarifu. Noriu naudoti šią laikmeną Jums pranešti, kad mes padaryti patikimą ir gavėjas paramą ir bus pasiruošę suteikti Jumspaskolą. Taigi šiandien e- paštu: ( rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com )

  Teikiamos paslaugos apima:
  Asmeninės paskolos
  Paskolos studentams
  nuoma Paskolos
  Verslo paskolos
  Komercinės Paskolos
  Pradžia Hipotekiniai
  automobilių paskolos
  statybos paskolos
  studentų paskolos

  Jei jus domina gauti paskolą iš mūsų, nedvejodami susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com .

  Pagarbiai,
  Rashide Abdulahi .

 116. Rashide Abdulahi Rashide Abdulahi rašo:

  Sveiki,

  Aš esu p Rashide Abdulahi ,privati ​​paskola skolintojas , kuris suteikia gyvenimo laiko galimybę paskolas. Jums skubiai reikia paskolos išvalyti savo skolas ? ar jums reikia papildomo kapitalo , siekiant pagerinti jūsų verslą? Jūs buvote atmetė bankų ir kitų finansų institucijų? Ar jums reikia konsolidavimo paskolą arba hipoteką ?
  Paieška ne daugiau , kaip aš esu čia, kad visus savo finansinius rūpesčius praeityje. Aš pasiskolino pinigus tiems , kuriems reikia finansinės paramos , kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų apmokėti sąskaitas , investuoti į verslą esant 2 % tarifu. Noriu naudoti šią laikmeną Jums pranešti, kad mes padaryti patikimą ir gavėjas paramą ir bus pasiruošę suteikti Jumspaskolą. Taigi šiandien e- paštu: ( rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com )

  Teikiamos paslaugos apima:
  Asmeninės paskolos
  Paskolos studentams
  nuoma Paskolos
  Verslo paskolos
  Komercinės Paskolos
  Pradžia Hipotekiniai
  automobilių paskolos
  statybos paskolos
  studentų paskolos

  Jei jus domina gauti paskolą iš mūsų, nedvejodami susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com .

  Pagarbiai,
  Rashide Abdulahi .

 117. Peterson Peterson rašo:

  Sveiki, Ar Jūs ieškote verslo paskolos, asmeninės paskolos, būsto paskolos, ir tt.? Mes šiuo metu siūlo Asmeniniai ir verslo paskola suteikiama kiekvienam suinteresuotam asmeniui ne 2% palūkanų norma 1-30 metų.
  Vardas:
  Gimimo data:
  Lytis:
  Šeimyninė padėtis:
  adresas:
  miestas:
  Šalis:
  Telefonas:
  Paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Grynosios mėnesio pajamos.
  Susisiekite su mumis:
  creditsolutionhome@outlook.com

 118. esther veritas esther veritas rašo:

  Sveiki,
  Tai praneša plačiajai visuomenei , kad ponia Estera Veritas ,privati ​​paskola skolintojas turi atverti finansinę galimybę visiems reikia bet kokios finansinės pagalbos. Mes apdalinti paskolą 2 % palūkanų norma asmenų , firmų ir kompanijų pagal aiškią ir suprantamais terminais ir sąlygomis. susisiekti šiandien su mumis elektroniniu paštu : ( estherveritas@gmail.com )

 119. Alex Moore Alex Moore rašo:

  Ar jums reikia paskolos skubiai? susisiekite su mumis dabar elektroniniu paštu: am.credito@blumail.org

 120. Jonna Finance Jonna Finance rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola? Ar jums reikia paskolos rūšį pradėti savo verslą? Ar jums reikia paskolą pirkti namą ar automobilį? Ar jums reikia paskolos sumokėti savo sąskaitas ar rūpintis savo savarankiškai? Jei taip rašykite mums šiandien jonnafinance@outlook.com ir gauti savo paskolą ..

  Paštas: jonnafinance@outlook.com
  linkėjimai
  J. Jonna

 121. Mr Maurice Mr Maurice rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolą bet kokiu tikslu, jei taip el.pašto mauricefinance@hotmail.com ir gauti savo paskolą 2% palūkanų norma.
  El.paštas: mauricefinance@hotmail.com

 122. Elisha smith Elisha smith rašo:

  Ar jums buvo užsuktas bankų ar finansinių skolintojai ? Ar į
  skola ? Ar jums reikia greitai paskolą verslui?

  Tada čia yratikimybė ; Mano įmonė siūlo asmeninių ir verslo paskolos
  asmenys , mūsų palūkanų norma yra nustatoma 3% palūkanų norma per metus , ir
  kurįskolininkas gali grąžinti per tam tikrą laiką. Jei susidomėjote,
  susisiekite su mumis dabar elisha_financehouse@admin.in.th
  Čia yra informacijos Reikalingas :
  Vardas, pavardė
  Paskola reikalinga suma eurais , svarais ar doleris :
  Tikslas paskolos : ……………..
  Trukmė paskolos : …………….
  Šalis: …………………….
  Telefonas : …………………..

  Per mūsų neužtikrintas ir užtikrintos paskolos programos, mes galime pateikti bet kokį finansavimą , kadverslas gali tekti tipo. Mes projektuojame savo programą , kad atitiktų jūsų poreikius , o ne mūsų. Daugeliu atvejų jūs surasite, kad iš mes turime galimybes
  kad neteikia bankams.

  Išsamiau aptarti savo situaciją , prašome susisiekti su mumis dabar taikymo
  Ponia Eliziejus Campbell Smith
  Pirmininkas / direktorius ( Eliziejus finansinė namas)
  Privati ​​E-mail: elisha_financehouse@admin.in.th
  Eliziejus Finansinė Namai ( ELSFH Eliziejus Finansinė Namai )
  Autorinės teisės 2013 ELSFH Eliziejus Finansinė Namas Visos teisės saugomos

 123. wilford granth wilford granth rašo:

  Hello every body,
  Kaip teisėtas paskolų visada buvo pagrindinis rūpestis klientais, kurie
  buvo problemiška paskolų ir garantijų finansinius poreikius yra kažkas, kad
  klientai visada jaudina, kai ieškau nuo teisėtų paskolą
  skolintojas paskolos Vilfordas Granth, kad skirtumas gali kredituoti pramonė mes
  teikti paskolas, svyruoja nuo $ 2,000 iki $ 100,000,00000 E-MAIL US VIA
  granth.w@hotmail.co.uk
  Mūsų paslaugos apima:
  * Investuotojai Paskolos
  * Skolos konsolidavimas
  * Antra hipoteka
  * Verslo paskolos
  * Asmeniniai Paskolos
  Tarptautiniai paskolos
  Nė vienas iš jų, ir ne kredito patikrinimas, 100% garantija, viskas, ką jums reikia padaryti, tai
  Leiskite mums žinoti, ką norite, ir mes tikrai jūsų svajonė, Erikas
  paskolos bendrovė sako “Taip”, kai bankai pasakyti “ne”, mes pagaliau Finance Limited
  skolinimo įmonė, tarpininkai, mažos finansinės institucijos, nes mes turime
  Neribotas kapitalas Daugiau informacijos rasite gauti paskolą iš: Prašom
  nedelsiant reaguoti į šį postą: granth.w@hotmail.co.uk
  Asmeninės paskolos paraiška

 124. Miss.Vance Beckey Miss.Vance Beckey rašo:

  Į: ” Vance Beckey ” < Vance Beckey6 : 17Y Abudža F.C.T
  Įmonės Susisiekti numeris: +2348054666829
  Asmens kodas : +2348054666829
  BENDROVĖ Nuoroda: EA-ASL/951OYI/02/LN-NGR
  Įmonės kodas : ( S9621561R )
  Paštas: evancebeckeyfinancialhelp@gmail.com
  Darbo dienos: nuo pirmadienio iki sekmadienio
  darbo
  Darbo laikas: 24 valandos
  Devizas: REYNDERS Geriausios Paslaugos

  Brangus Pareiškėjas ,

  Kviečiame EVANCE BECKEY FINANCIALHELP , vieta, kur svajonės įvykdyti visi finansiniai poreikiai bus išspręstos ir pasitenkinimo lygis .

  Taip, mes suteikiame paskolas į bet kurią šalį visame pasaulyje , ir mes su mūsų žmonių ASSIST Lohan pasaulyje .

  Mesiš EVANCE BECKEY FINANCIALHELP valdymas, 'll siųsti jums paskolos sąlygas ir po to, kai užpildyti ir grąžinti šią paraiškos formą Lohan .

  Mes esame čia, kad padėtų jums mūsų klientų , ir nutraukti visus mūsų klientų finansinius poreikius ir padaryti juos patogu gyvenime skolindami lėšas jie reikalavo jiems per 60hours taikymo .

  Lengvatinių AKTYVAS prašytojo :
  *Paskolos prašytojo Turi būti sąraše 18 metų ir vyresni .
  *Paskolos prašytojo turi būti veiksminga ir patikima .
  *Paskolos prašytojo Turi būti sąžiningas ir rimtas.
  * Paskolos prašytojo kvalifikacija turi būti dažnai lankosiir statusas
  jo / jos paskola .
  *Paskolos prašytojas turi galėti pateikti
  forma nustatymo, nuskaitymo kopiją jo / jos ID kortelės, pavyzdžiui cum ( darbo
  Asmens tapatybės kortelė ) arba ( vairuotojo pažymėjimas ) arba ( perduoti uosto kopiją ) nustatymo .

  Jūs esate prašoma užpildyti visiškai skolininkams paraiškos formą žemiau saugumo sumetimais prieš mūsų bendrovės sąlygų
  ir
  Sąlyga bus išsiųstas jums poforma buvo užpildyta ir grįžo gerai :

  Užpildykite Skolininkams INFORMACIJA :
  Vardas, pavardė: ……………………………………….. ………….
  Adresas: ………………………………………… …………….
  Šalis: ………………………………………… ……………
  Paskolos suma, reikalinga : …………………………………
  paskola
  Trukmė: ………………………………..
  Pareigos: ………………………………………… ………
  Mėnesio pajamos ………………………………………..
  Metinės pajamos : ……………………………………….. ..
  Telefono numeris : ……………………………………….. …
  Lytis: ………………………………………… …………………..
  Šeimyninė padėtis: ……………………………………….. …..
  Nuskaitymas Kopijavimas savo I.D
  Kortelės ………………………..
  Nest
  Kinas : ………………………………………… ………

  Laukiupaskolos paraiškos forma buvo užpildyta iškart tai yra gerai .

  Nuoširdžiausi linkėjimai,
  Miss.Vance Beckey
  Finansų kontrolierius .
  evancebeckeyfinancialhelp@gmail.com

 125. Peterson Peterson rašo:

  Sveiki, Ar jūs ieškote verslo paskola, asmeninės paskolos, būsto paskolos, ir tt.? Mes šiuo metu siūlo asmeninių ir verslo paskolą bet kuriam suinteresuotam asmeniui yra 2% palūkanų norma 1-30 metų.
  vardas:
  Gimimo data:
  Lytis:
  Šeimyninė padėtis:
  adresas:
  miestas:
  Šalis:
  Telefonas:
  Paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Grynosios mėnesio pajamos.
  Susisiekite su mumis:
  creditsolutionhome@outlook.com

 126. Viktorija Viktorija rašo:

  Mano vardas yra Mis Viktorija
  Mačiau jūsų profilį dabar ir pasiimti susidomėjimą draugus pasidalinti svarbią diskusiją su jumis, kreipkitės man laišką
  (elliotvictoria60@yahoo.co.uk) už
  vaizdas geras

 127. Jonna Finance Jonna Finance rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola? Ar jums reikia paskolos rūšį pradėti savo verslą? Ar jums reikia paskolą pirkti namą ar automobilį? Ar jums reikia paskolos sumokėti savo sąskaitas ar rūpintis savo savarankiškai? Jei taip rašykite mums šiandien jonnafinance@outlook.com ir gauti savo paskolą ..

  Paštas: jonnafinance@outlook.com
  linkėjimai
  J. Jonna

 128. recoba recoba rašo:

  Ar jums reikia paskolą pradėti verslą? Siūlome paskolą įvairių organizacijos labai pigiai norma 2%, jei jus domina susisiekite su mumis dabar mūsų elektroniniu paštu (recobaoffice@blumail.org)

 129. John Frank John Frank rašo:

  Jonas Frankas Paskolos Investicijos yra viena iš pirmaujančių nepriklausomų paskolų kompanijų pasaulyje . Esame gerai įsitvirtinę ir per metus sukūrė gerą supratimą apie jūsų poreikius ir individualius poreikius. Esame įsipareigoję gydyti savo klientams sąžiningai ir pasiūlyti paslaugą, kuri yra profesionalus , draugiškas ir pritaikymas . Mūsų procedūros yra skirtos jums tinka užtikrinti , kad mes teikiame produktą , kuris tinka jūsų aplinkybes , formalumai būtų sumažintas iki minimumo , o kartu su mūsų lankstaus požiūrio į kiekvieną programą , užtikrinti, kadlaiku užbaigti savo paskolos prašymą.

  Mes padedame klientams pakeisti ir pagerinti savo gyvenimą daugiau nei 47 metų, ir mes tikrai nepriklausomi, mes esame unikalioje padėtyje pasiūlyti platų paskolų visoms įmonėms ir individualiems klientams .

  Mūsų tikslas yra patenkinti savo finansinius poreikius ir jūsų pasitenkinimas yra labai svarbus mums . Štai kodėl mes suteikiame paskolą 2 % palūkanų , todėl prašome užpildyti žemiau pateiktą informaciją , jei jus domina mūsų paslaugos
  Paštas: johnfrankloaninvestment@gmail.com

 130. Mr.Austine Mr.Austine rašo:

  Tai buvo givenName naują komentarą studiju-Ratgeber.lt.
  Jūs gavote šį laišką, nes taip theyhave parašė komentarą ir “Warn me naujus komentarus” įjungtas.

  Vardas: J. Austine
  Tekstas: Ar jums reikia paskolą bet kokios rūšies? Jeigu Jūs ieškote už paskolą refinansuoti? Turite bankas padarė jums gali ne buvo atsisakyta paskolą? Štai jums gauti vieną galimybę. Mes siūlome paskolas už labai mažomis palūkanų norma 3%. Susisiekite su mūsų elektroninio pašto austinebest928@yahoo.com daugiau informacijos apie paskolą.

 131. CHURCHIL WEST CHURCHIL WEST rašo:

  Geros naujienos!

  Ar jums reikia skubiai paskolos išspręsti visą skolą natūra? asmeninės paskolos, verslo paskolos, kapitalo paskola, vaikų mokyklos mokesčiai, paskola, Vekseliai paskola, jei jums reikia bet kokio skubiai paskolos tipą, prašome susisiekti su mumis šiandien. KLIENTAI DESIRE TRUST FIRMA duoda paskolą svyruoja fron 2000Euro į 5,000.000.00 Euro visiems suinteresuotiems individaual, įmonių įstaigų, mokyklų ir bažnyčių minimali 3% palūkanų norma per metus. susisiekti su mūsų paskolų tvarkymo pareigūną per mūsų įmonės elektroninio pašto adresas: (customersdesiretrustfirm@gmail.com) Telaimina Dievas tave globoti mus

  ačiū

 132. James Huth James Huth rašo:

  Sveiki, aš esu James Huth privati ​​paskola skolintojas, kuris
  suteikia RESURSAS galimybių paskolas.
  Ar jums reikia skubiai paskolą išvalyti savo skolų ar jums reikia kapitalo paskola
  pagerinti savo verslą?
  Jums buvo atmestas
  bankai ir kitos finansų įstaigos?
  Ar jums reikia konsolidavimo paskolą arba hipoteką?
  ieškoti ne daugiau, nes mes esame čia, kad visas savo finansines problemas dalykas
  praeities. Mes paskolų lėšos iš asmenims
  reikia finansinės pagalbos, kad turite blogą kredito ar reikia pinigų
  apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą, esant 2% norma. Noriu naudoti šį
  vidutinės Jums pranešti, kad mes teikiame patikimas ir gavėjo pagalbą ir
  bus pasirengę pasiūlyti Jums loan.So susisiekti su mumis šiandien per laiškų:
  jameshuth28@gmail.com

 133. carrenbenfirm carrenbenfirm rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Ar verslo vyras ar moteris, ir jūs turėsite padidinti skolinimą verslui? Reikia kapitalo pradėti savo verslą? Nepriklausomai nuo jūsų asmeninės paskolos gali būti amžinai, čia ateina jums padėti, nes mes siūlome paskolas privatiems asmenims ir įmonėms mažomis palūkanų normomis ir kainomis.
  Paskambinkite mums šiandien (carrenbenfirm@outlook.com) dėl paskolos šiandien.

 134. info.quickloan1960@gmail.com info.quickloan1960@gmail.com rašo:

  Dėmesio, prašome ,

  My Name Is ponia Tichelen Gumez Aleksas Nuo Belgijos ,X sukčiai auka ir kaip aš grįšiu ant mano kojų ir būtiasmeninio verslo savininkas su automobilių ir nusileido savybes …. Tai paskelbti plačiajai visuomenei apie teisėtų skolintojas internete.

  Čia yra mano SĖKMĖS ISTORIJA KAIP galiu gauti MANO Paskolos grąžinimo būdas:

  Buvau kritiškai paieškos tikra paskolų skolinimo kompanija buvo galiu gauti iš 130,000.00 eurų paskolą, kai skolintojas yra, kad atėjo man avių drabužių aš niekada žinoti, jie kur sukčiavimo , kol aš buvo suteikta jų paskolos sąlygas ir aš sutiko galiausiai i buvo scammed jie scammed man mano sunkiai uždirbti pinigai iki keturių skolintojas yra, kad scammed man 22,000.00 eurų suma ir aš, nors , kad viskas yra per , kad niekada negali būti bet koks kitas tikras skolintojas iki mano vyro draugui p Garrett Lugardgeneralinis direktorius ir jo įmonė , ir jis man pasakė , kad yratikra skolintojas , kad jis gavo iš 800.000,00 eurų paskola 2 % palūkanų norma nuo to daro jį savo privačią veiklą irjo paties namuose jis nukreipė mane į bendrovę, pavadintą SPARČIOJI pASKOLOS ĮMONIŲ PLC E -mail: { info.quickloan1960@gmail.com }
  Kur jis įgijo ( 800.000,00 EUR) paskolą aš jiems papasakojo, kaip nurodytą man jiems i prašė iš 130,000.00 eurų paskolą , kai mano prašymas ir i išsiuntė jiems naudingos informacijos, juos apdoroti mano paskola po 48hours i gavo pranešimą iš jų įmonė , kad mano paskola buvo patvirtinta ir tvarkomi kitą 48hours mano paskola 130,000.00 eurų buvo pervesta į mano sąskaitą. Ir aš pažadu juos ateina į mano gelbėjimo aš einu spreed gerąją naujieną visam pasauliui GREITAI PASKOLŲ ĮMONIŲ PLCgeriausiais pasaulyje .

  Ir pasakykite jiems i ponia Tichelen Gumez Aleksas nurodytas pas juos ir norite išsipildys …

 135. Kia Kia rašo:

  Ar manote, kad gauti paskolą? jūs rimtai reikia skubiai paskolos pradėti savo verslą? Ar jums skolos? Tai jūsų šansas įgyvendinti savo troškimą, nes Mes apdalinti asmeninės paskolos, verslo paskolos, ir įmonės paskolą, ir visų paskolų rūšių yra 3% palūkanų norma daugiau informacijos susisiekite su mumis dabar per E-mail: kia_credit@blumail.org

 136. Jonna Finance Jonna Finance rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolos? Ar jums reikia paskolos rūšį pradėti savo verslą? Ar jums reikia paskolą pirkti namą ar automobilį? Ar jums reikia paskolos sumokėti savo sąskaitas ar rūpintis savo savarankiškai? Jei taip rašykite mums šiandien jonnafinance@outlook.com ir gauti savo paskolą ..

  Paštas: jonnafinance@outlook.com
  linkėjimai
  J. Jonna

 137. Law Law rašo:

  Ar jums reikia paskolos, jūs susiduria su finansiniais sunkumais ar jums reikia paskolą plėsti savo verslą ir negalėjo arba atmetamas gauti paskolą iš banko? nerimauti ne daugiau kaip JH TEISĖ FINANCE LTD yra tinkama vieta Jums gauti paskolos pasiūlymą, (daugiau kaip 11 metų patirtis) yra privati ​​skolinimo įstaiga, kuri teikia verslo ar asmeninę finansinę paslaugą su lankstumu, kurios jūsų kasdieniniame bankas negali suteikti. Mes užsiimti trumpalaikio ir ilgalaikio paskolos ir mūsų pagrindinė paskolos suma svyruoja nuo $ 3,000 iki $ 10.000.000 JAV dolerių mūsų pirmųjų laikmačiai, kurie, žinoma, priklauso nuo paskolos tikslo. Ir mūsų paskolos trukmė svyruoja 1-20 metų, su palūkanų norma 3%. jei domina susisiekite su mumis dabar per: jhlawfinance@gmail.com

 138. James Williams James Williams rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola?
  labai greitas ir skubus pervedimas į banko sąskaitą,
  paskolos grąžinimas prasideda 8 mėnesius po to, kai jūs turite surinkti pinigus į savo banko sąskaitą,
  taip pat su maža palūkanų norma 2%.
  susisiekite su legalizuoti ir authourise paskolos įmonė dabar elektroniniu paštu: cashfirmarena@outlook.com

 139. mr luther mr luther rašo:

  Apie jei jums reikia paskolos sumokėti savo sąskaitas ir atsiskaityti ar rūšies finansinių problemų, kreipkitės į pagalbos centrą elektroniniu paštu kaip johnlutherloanfirm1@outlook.com
  linkėjimai

 140. wongaloans wongaloans rašo:

  Wonga PASKOLOS UAB
  ************************************************** ***************************************
  Wonga PASKOLOS UAB
  Pagal Duomenų apsaugos įstatymą : Finansų ministerija
  Registracija ( XWQ2415 ) . —- N122114 .
  Pagal Duomenų apsaugos įstatymą : Finansų ministerija
  Įmonės Susisiekti EMAIL–wongaloans3@gmail.com
  Registracija ( XTJ01H0393X )
  ************************************************** ****************************************
  (**** Šūkis ****)
  *********** Suteikti viltįHopeless , padėti bejėgis Ir Hap Norėdami Nelaimingas ***********
  ************************************************** ****************************************
  Wonga PASKOLOS UAB šiuo metu siūlo paskolą visuomenei
  @Prieinamą palūkanų norma 3 %. Ši paskola kompanija yra viena iš teisėto patvirtino Vyriausybė
  sparčiai augantis paskolų kompanija, , IT veiklos ekrano skirtumo ..

  Dabar , Ar jūs finansiškai dideles ? Ar jums reikia paskolos skubiai išspręsti visas sąskaitas ir gyventi
  nuostabus gyvenimas , kad jūs kada nors svajojo ? Ar turite blogą kredito? Ar u nemigo naktų
  dėl nepakankamų fondo ? Ar jums buvo atmestas nuolat jūsų banko ? Jūsų sprendimas yra čia
  Galite susisiekti ir atlikti tolesnius tyrimus apie tai, kaip ši paskola gali būti gauti raštu
  čia nurodyta { wongaloans3@gmail.com}
  ************************************************** ****************************************
  Yra tipų paskolos pasiūlymas
  ************************************************** ****************************************
  1 ) paskolų studijoms .
  2 ) nekilnojamojo turto plėtros Paskolos
  3 ) Būsto paskolos
  4 ) Įmonės paskola
  5 ) žemės ūkio įranga Paskolos
  6 ) Verslo paskolos
  7 ) Kelionės Paskolos
  8 ) Automobilių Paskolos

  Wonga PASKOLOS UAB

 141. Excel Excel rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola ? Jei taip susisiekite su mumis (excelservices.managementonline@gmail.com) dėl išsamesnės informacijos.

  paskolos pasiūlymas

 142. thomas thomas rašo:

  Sveiki
  Ar jums reikia skubiai paskolos išspręsti savo finansinius poreikius? siūlome paskolų svyruoja nuo 5,000.00 250,000,000.00 Max, mes esame patikimas, efektyvus, greitas ir dinamiškas, nėra kredito patikrinimus ir siūlo 100% garantuotas užsienio paskolas per visus laikotarpius čia. Mes taip pat suteikti paskolą eurais sterlingų ir JAV dolerio keitimo kursas nuo visų paskolų yra 2%, jei esate suinteresuoti grįžti į mus elektroniniu thomasloan3@gmail.com.with šią informaciją: Jūsų vardas: Šalis: Miestas: Adresas: reikalinga suma : laikas trukmė: Amžius: Lytis: Pareigos: Kontaktinis telefonas: Ačiū. Thomas

 143. paskolos pasiūlymas paskolos pasiūlymas rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola išspręsti savo finansines problemas, o taip pat verslui pradėti? Jei taip KONTAKTAI elektroniniu paštu: greatuniversalloancompany1@gmail.com

 144. Pan Meyer Pan Meyer rašo:

  vSveiki atvykę į mercyloan Investment Limited Company globaloancompany1@gmail.com
  (Asmeninė tarnyba visus savo finansinius poreikius )
  Mes, mercyloan Investment Limited ” Įmonės teikėjai siūlo paskolą su labai mažomis palūkanų norma
  3 % , siūlome asmeninės paskolos, skolos konsolidavimo paskolą , rizikos kapitalas, verslo paskolos , švietimo
  Paskolos, būsto paskolos , ir paskolų dėl bet kokios priežasties ir skubiems poreikiams ! . kurių maksimali trukmė 30 metų.
  Ar jums buvo užsuktas jūsų banke? Ar turite blogą kredito ? Ar turite neapmokėtų sąskaitų ? yra
  jums skolos ? Ar jums reikia sukurti savo verslą? Worry ne daugiau, kaip mes esame čia, kad Jums pasiūlytižemas
  palūkanų paskolą. Mūsų paskolų svyruoja nuo $ 5000 USD ( penkių tūkstančių JAV dolerių) į
  50 $ 000,000.00 . (Penkiasdešimties milijonų JAV dolerių) . Mes taip pat skolinti JAV doleriais eurais ir svarais !

  Jei jus domina , nedvejodami susisiekite su informacija yra žemiau elektroniniu paštu mums :

  1 Jūsų vardai, pavardės : . _______
  2. Kontaktinis adresas : _______
  3. Šalis: ______
  4. Paskolos suma, reikalinga : ________
  5. Trukmė: _____
  . 6 Lytis: _____
  7. Pareigos : ________
  8. Mėnesio pajamos : _______
  9. Gimimo data : ________
  10.Telephone numeris: __________

  Jūsų tarnyboje,
  J. Meyer .
  Direktorius operacijos
  JOESloan Investment Limited ” bendrovė
  globaloancompany1@gmail.com
  Komentaras: # 5
  Įdėjo: Mr.mercy MNGER

 145. DR JOEL DR JOEL rašo:

  Mes suteikiame paskolas svyruoja nuo būsto paskolos, automobilių paskolos, automobilių paskolos, hipotekos paskolos, verslo paskolos, Tarptautinio Paskolos ir asmeninės paskolos, mes suteikiame paskolas už 3% palūkanų norma.
  Paskola atidarė visiems, nesvarbu, pilietybę. Jūs galite susisiekti su mumis per mūsų elektroninio pašto adresą, kad ypatingas paskolą, kad jums prasidėjo finansų ir padėti jums gauti iš jūsų finansų depresija.
  Vardas, pavardė …………….
  Šalis ……………….
  Suma …………………
  Telefono numeris ……..
  Paskolos trukmė ………
  SEX …………………..
  Ačiū,
  Dr JOEL
  SUSISIEKITE SU MUMIS šiandien: loanseekershelpdesk101@gmail.com
  LOAN LENDERS COMPANY
  C.E.O.
  LONDON

 146. Kenny Malcolm Kenny Malcolm rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola Universalus SIŪLOME VISŲ TIPŲ paskolą prieinamą palūkanų norma .
  esame sertifikuoti ir registruotas paskola skolintojas , mes suteikiame iš paskolos visų rūšių labai greitas ir paprastas būdas , Pradžia Paskolų , studento paskola , verslo paskolų , investicijų paskolos ir tt
  siūlome paskolą asmenims , įmonės bendrai veikti organus, kuriems reikia paskolos ir finansinės paramos, labai mažomis palūkanų norma 2 %.

  Pareiškėjai , kurie yra suinteresuoti gauti paskolą mūsų įmonės turėtų susisiekti su mumis ASAP elektroniniu paštu : ( creditconsultants212@outlook.com )

  1 ) Vardas, pavardė
  2 ) Šalis:
  3 ) Adresas :
  4 ) Statusas :
  5 ) Lytis :
  6 ) Amžius:
  7 ) Telefono numeris :
  8 ) Paskolos suma, reikalinga :
  9 ) ilgis paskolą :

  Jūs turite užpildyti reikiamą informaciją žemiau , kad galėtume tęsti. Aš lauksiu išgirsti iš tavęs .

  P. Kenny Malcolm
  Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas ( CEO)
  susisiekite su manimi kuo greičiau elektroniniu paštu :
  creditconsultants212@outlook.com

 147. micheal micheal rašo:

  Sveiki atvykę į JOESrichardloan investicijų akcinė bendrovė
  (Asmeninė tarnyba visus savo finansinius poreikius )
  Mes, JOESloan Investment Limited Company teikėjai siūlo paskolą su labai mažomis palūkanų norma
  3 % , siūlome asmeninės paskolos, skolos konsolidavimo paskolą , rizikos kapitalas, verslo paskolos , švietimo
  Paskolos, būsto paskolos , ir paskolų dėl bet kokios priežasties ir skubiems poreikiams ! . kurių maksimali trukmė 30 metų.
  Ar jums buvo užsuktas jūsų banke? Ar turite blogą kredito ? Ar turite neapmokėtų sąskaitų ? yra
  jums skolos ? Ar jums reikia sukurti savo verslą? Worry ne daugiau, kaip mes esame čia, kad Jums pasiūlytižemas
  palūkanų paskolą. Mūsų paskolų svyruoja nuo $ 5000 USD ( penkių tūkstančių JAV dolerių) į
  50 $ 000,000.00 . (Penkiasdešimties milijonų JAV dolerių) . Mes taip pat skolinti JAV doleriais eurais ir svarais !

  Jei jus domina , nedvejodami susisiekite su informacija yra žemiau elektroniniu paštu mums :
  monarjoel5@gmail.com

  1 Jūsų vardai, pavardės : . _______
  2. Kontaktinis adresas : _______
  3. Šalis: ______
  4. Paskolos suma, reikalinga : ________
  5. Trukmė: _____
  . 6 Lytis: _____
  7. Pareigos : ________
  8. Mėnesio pajamos : _______
  9. Gimimo data : ________
  10.Telephone numeris: __________

  Jūsų tarnyboje,
  Mr , Joes .
  Direktorius operacijos
  JOESloan Investment Limited ” bendrovė
  monarjoel5@gmail.com
  Komentaras: # 5
  Įdėjo: Mr.JOES MNGER

 148. Jose Dennison Jose Dennison rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolos išspręsti savo finansinius poreikius? siūlome paskolų svyruoja nuo 5,000.00 250,000,000.00 Max, mes esame patikimas, efektyvus, greitas ir dinamiškas, nėra kredito patikrinimus ir siūlo 100% garantuotas užsienio paskolas per visus laikotarpius čia. Mes taip pat suteikti paskolą eurais sterlingų ir JAV dolerio keitimo kursas nuo visų paskolų yra 2%, jei esate suinteresuoti grįžti į mus elektroniniu fidelitybankssloans@gmail.com.with šią informaciją: Jūsų vardas: Šalis: Miestas: Adresas: reikalinga suma : laikas trukmė: Amžius: Lytis: Pareigos: Kontaktinis telefonas: Ačiū.

 149. Dr. Carlos. Dr. Carlos. rašo:

  Eğer bir kredi ihtiyacı var mı ?
  Faturalarınızı ödemek ister misiniz ?
  Eğer maddi açıdan istikrarlı olmak ister misiniz ?
  Yapmanız gereken tek şey almak konusunda daha fazla bilgi için bize ulaşın olduğunu
  başladı ve arzukredi almak .
  Bu teklif nedeniyle zaman içinde geri ödemek mümkün olacak herkese açıktır .
  Not – Bu geri ödeme zamanı çerçevesi kıymetli ve faiz oranı olduğunu
  % 3 .

  Sen öylesine olarak istenentam kredi miktarı bizi bilgilendirmek için bekleniyor
  BizeKredi Şartlar ve Koşullar size etkinleştirebilirsiniz . Eğer varsa
  Firmamızdan kredi almak ilgilendi .
  Aşağıda verilenkısa başvuru formunu doldurun ve lütfen biz
  Eğer herhangi bir finansal ihtiyaçlarını size yardımcı olmak için söz verdi
  KREDİ BAŞVURU FORMU { ONLINE FORM }

  1 ) SİZİN ADI ……………….
  2 ) SİZİN ÜLKE …………….
  3 ) SİZİN MESLEK ………….
  4 ) SİZİN MEDENİ DURUMU ………
  5 ) TELEFON NUMARASI …………….
  6 ) AYLIK GELİR …………..
  7 ) ADRES …………………
  8 ) KREDİ AMACI ………….
  9 ) KREDİ TALEBİ …………….
  10 ) KREDİ SÜRESİ ………………
  Eğer bir kredi ihtiyacı var mı ?
  İletişim E-posta : carloskumerloanfinance@hotmail.com

  LINK FİNANS SINIRLI
  TEŞEKKÜRLER ,
  Sayın Carlos

 150. ponia Misūris ponia Misūris rašo:

  Sveiki,

  Ar jums reikia paskolos? Jūs galite gauti savo problemų išspręsta, jei
  paleisti ją. Am ponia Ana. Nuo Missouri JAV praėjusią savaitę pirmadienis,
  Aš ieškau už paskolą mokėti savo sąskaitas, todėl aš vien
  rankiniai įvairių sukčiavimo ir sukčiai buvau iš kito kreditoriaus, jei ne
  Lady Sadaih kuris yra mano geras draugas man pristatyti man ponia Mary Lucas
  (Generalinis direktorius) Marija Lucas paskolų kompanija, ir ji padėjo man su $ 100,000 paskolą
  be streso. Taigi Mano geri žmonės, jūs galite rasti
  E-mail: missmarylucasloanfirm@gmail.com Ir nepamirškite pasakyti
  jai, kad aš jums pristatyti savo įmonę.

  Telaimina jus Dievas.

  ponia Misūris

 151. leo lobito leo lobito rašo:

  Ar jums reikia teikti skubią finansinę pagalbą? rašykite mums elektroniniu paštu: leolobitohelpfunds@hotmail.com su žemiau info ..

  vardas:
  Šalis:
  kiekis:
  trukmė:
  Telefono numeris:

 152. Marija Lucas Marija Lucas rašo:

  Sveiki,

  Ar jums reikia paskolos? Jūs galite gauti savo
  problemos išspręsti kai
  ji veikia. Am ponia, Elina. Iš JAV, praėjusią savaitę, pirmadienį
  Aš ieškojau paskolos sumokėti savo sąskaitas, todėl man į
  rankos įvairių apgavysčių ir sukčiavimo skolintojui buvau kitoks, jei ne
  panele, Sadaih yra mano geras draugas supažindino mane su ponia Mary Lucas
  (Generalinis direktorius) Marija Lucas hipotekos, ir jis padeda man su $ 50,000 paskolą
  Taigi mano geri žmonės pasaulyje, galite susisiekti su juo
  elektroniniu paštu: {missmarylucasloanfirm@gmail.com} Ir nepamirškite pasakyti
  jam, kad aš nukreips jus į savo įmonę

 153. lim koh lim koh rašo:

  We offer our Loans to our clients In USD($), GBP(£) Euro(€) or ($) Singapore Dollars and in the following categories.

  Auto ,Mortgage ,Business ,Personal ,Real Estate Loan.

  Contact us today for easy loan with less stress. We give out loans at low and affordable interest rate… Why waste more time? Contact us ASAP so we can move on with your request.

  Contact us for more information with the Contact below,

  Loan Agent: Peter White

  Email: lim.koh56@yahoo.com

  Thank you for your response.

  Yours Faithfully,
  Mr. Lim Koh(C.E.O).

  LIM LOANS FIRM

 154. CHURCHIL WEST CHURCHIL WEST rašo:

  Laba diena,

  Mes siūlome paskolų fiziniams asmenims (asmeninių paskolų) įvairovė ir bendradarbiauti institucijas, kai palūkanų norma 3% per jį pripažinti. Tai padeda jums pasiekti savo finansinius įsipareigojimus, ypač dabar, kad bankai nebegali teikti paskolas mažas pajamas gaunantiems asmenims. Jūs galite skolintis iš 2000 į 5,000.000.00 (svarai, eurais arba JAV dolerių) Dėl papildomų klausimų, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu (customersdesiretrustfirm@gmail.com) Linkėjimai.

  Į sveikatą

 155. lucoesjohansson lucoesjohansson rašo:

  Etapuose Paskolos Skubiai padės jums gauti greitai pinigus kasoje, be jokių dvejonių. Mes organizuojame man reikia paskolos skubiai, skubių mokėjimo diena paskolos ir mokėjimo diena paskolos bedarbiams. Taikyti su mumis, be jokių dokumentų procesą. http://www lucoesjohansson595@outlook.com

 156. lucoesjohansson lucoesjohansson rašo:

  Sveiki,
  Mes Teisėti Garsi pinigų skolintojas. Kaip teisėtų paskolą visada buvo didelė problema klientams, kurie finansiškai poreikius. Tautos platus paskolų Skolintojai buvo akredituota skolintojo tarybos suteikti paskolas už 3% vietos ir užsienio klientams. Mums buvo suteikta privilegija, kad atitiktų jūsų finansinius poreikius.Kredito klausimas neturėtų sustabdyti jums gauti paskolą, kad jums reikia ir padarė tą skirtumą skolinimo pramonės. Mes apdalinti paskola svyruoja nuo $ 5,000.00 didžiausias $ 5000, 000.00 asmenims, kuriems reikia finansinės paramos, kad turite blogą kredito ar reikia pinigų apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą ir tt
  Teikiamos paslaugos apima:
  Skambinkite
  namų tobulinimas
  investicijų paskolos
  skolos konsolidavimas
  Verslo paskolos
  Asmeninės paskolos
  Tarptautiniai Paskolos
  Ūkių paskolas.
  Nuoširdžiausi linkėjimai,
  Mr lucoes,
  tarnyba korespondentas;
  lucoesjohansson595@outlook.com

 157. Peterson Cully Peterson Cully rašo:

  Dėmesio :::::

  Mes esame sertifikuoti, patikimas, patikimas, efektyvus,
  dinamiškas ir greitai patikimas, bendradarbiauti finansininkas nekilnojamojo turto ir visi verslo finansavimo rūšys
  mes išduoti ilgalaikę paskolą
  Maksimali paskolos suma, mes skolinti yra 50.000.000.
  Mes siūlome šias paskolų tipus ir daug daugiau:

  Asmeniniai Paskolos (negarantuotą paskolą)
  Verslo paskolos (neužtikrintos paskolos)
  konsolidavimo paskolos
  Kredito derinys
  Majsterkowanie
  Prašome, jei jums patinka ir susidomėjimą mūsų finansinį pasiūlymą,
  Prašome susisiekti su mumis
  elektroniniu paštu kreditsolutionloanhome@outlook.com

 158. Ponia Marija Smith Ponia Marija Smith rašo:

  Sveiki Mylima Žmonės,

  Aš ponia Marija Smith rašau šį laišką, nes esu labai dėkingas už tai, ką ponia Klara Morganas padarė už mane ir mano šeimą, kai aš maniau nebuvo vilties atėjo ir, kad mano šeima jaučiasi gyvas vėl mus veda paskolą mažomis palūkanomis ji norma 3% Aš niekada maniau, kad vis dar yra tikra paskolos skolintojų į tinklą, bet mano nuostabai gavau mano paskolą be eikvoti daug laiko, todėl, jei esate ten ieško bet kokio dydžio paskolą norėčiau jums elektroniniu paštu VIa (clara_morgan@outlook.com) Linkiu visiems sėkmės

  Linkėjimai
  Ponia Marija Smith

 159. Peterson Cully Peterson Cully rašo:

  Sveiki,
  Ar jums reikia skubiai paskolą išvalyti savo skolas ar jums reikia kapitalo paskolą pagerinti savo verslą?
  jums buvo atmestas
  bankai ir kitos finansų institucijos?
  Ar jums reikia konsolidavimo paskolą ar paskolą?
  ieškoti ne daugiau, nes mes esame čia, kad visas savo finansines problemas nustumti į praeitį. Mes paskolų fondus dėmesį į privatiems asmenims
  reikia finansinės paramos, kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų
  apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą, esant 2% norma. Noriu naudoti šią laikmeną Jums pranešti, kad mes teikiame patikimą ir gaunančius paramą ir bus pasirengę pasiūlyti Jums paskolą. Taigi susisiekite su mumis šiandien per laiškus: kreditsolutionhome@outlook.com

 160. Donald patrick Donald patrick rašo:

  Sveiki, aš Donaldas Patrick privati ​​paskola skolintojas aš
  suteikti paskolas tiems, kuriems reikia paskolos, ir tie, kurie pradeda naujas business.I suteikti asmeninės paskolos,
  Verslo paskolos, studentų paskolų ir verslo paskolos. E-MAIL
  JAV DABAR :: donaldpatrickloanheritage@gmail.com

  Pilnas pavadinimas:

  Šalis:

  Reikalinga suma:

  Paskolos trukmė:

  Mėnesio pajamos:

  EMAIL US DABAR: donaldpatrickloanheritage@gmail.com

 161. Harvard Smith Harvard Smith rašo:

  Sveiki, aš esu ponas Harvardo Smith privati ​​paskola skolintojas, kuris.
  Suteikia gyvenimo laiko galimybę paskolas.
  Ar jums reikia skubiai paskolą metus aišku savo skolas ar jums reikia kapitalo paskolą.
  pagerinti savo verslą?
  Jūs buvo atmestas
  bankai ir finansų įstaigos Kiti?
  Ar jums reikia konsolidavimo paskolą ar paskolą?
  ieškoti ne daugiau, nes mes esame čia, kad visas savo finansines problemas dalykas.
  praeities. Mes paskolų fondus dėmesį į asmenų
  Need finansinės pagalbos, Štai turėti blogą kredito ar reikia pinigų.
  apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą, esant 2% norma. Noriu naudoti šią.
  vidutinio Jums pranešti Abebooks interneto teikti patikimas ir bénéficiaire ir parama.
  Bus pasiruošęs pasiūlyti jums loan.So susisiekti su mumis šiandien elektroniniu paštu:.
  harvardsmithloans@gmail.com

  Skolininko PARAMETRAI

    1) Vardas, pavardė: ………………………… …………… ……….
    2) Šalis ………………………… ……………. ………….
    3) Adresas: ………………………… ……………. …………
    4) Valstybės ………………………… ……………. ………….. ..
    5) Lytis: ………………………… ……………. ………….. ….
    6) Šeimyninė padėtis: ………………………… …………… ….
    7) Pareigos: ………………………… ……………. …….
    8) Telefono numeris: ………………………… …………… …
    9) Šiuo metu padėtis darbo vietoje: …………………
    10) Mėnesio pajamos: ………………………… ……………
    11) Paskolos suma, reikalinga: ………………………… …….
    12) Paskolos Trukmė: ………………………… …………… …
    13) Tikslas paskolos: ………………………… …………..
    14) Religija: ………………………… ……………. ……….
    15) Ar Jūs Taikomoji Prieš ……………………….. ….

    Ačiū,
  Smitas Harvardo

 162. Vyskupas Berry Smith Vyskupas Berry Smith rašo:

  Sveiki,

  Ar jūs ieškote verslo paskola, asmeninės paskolos, namas, automobilių paskolos,
  student paskolos, skolos konsolidavimo paskolos, neužtikrintas paskolas, rizikos
  kapitalo ir tt .. Arba jums buvo atsisakyta paskolą iš banko ar
  finansinė konfigūracija iš vieno ar daugiau reasons.You o jų kredito
  sprendimai! Aš esu vyskupas, privatus kreditorius, skolinimas įmonėms ir
  individai mažai ir prieinamą palūkanų norma 2%. Domina?
  Susisiekite su mumis gydyti paskolą sekti perdavimo per 48 valandas.
  KONTAKTAI: bishopberrrysmith@hotmail.com
  Informacija apie programą

  Vardas:
  Gimimo data:
  Lytis:
  Šeimyninė padėtis:
  Adresas:
  Vieta
  būsena:
  Pašto kodas:
  Šalis:
  Telefonas:
  E-paštas:
  Valstybės tikslas paskolos:
  Paskolos suma:
  Paskolos Trukmė:
  Mėnesio grynosios pajamos.

  Atgal į mane artimiausiu metu su pirmiau minėtos informacijos Daugiau informacijos.
  Tikiuosi išgirsti iš jūsų.
  Ačiū ir God bless you,
  Vyskupas Berry Smith

 163. james henry james henry rašo:

  Attn: Klientų.

  Kviečiame jameshenryloanhep@gmail.com: Siūlome paskolos sąžiningai ir Dievas bijo žmonių. Na mes siūlome visą rūšies paskolos, dėl šios priežasties esame pasiruošę pasiūlyti jums paskolos lėšas tau reikia šios bendrovės taip, kad jums gali būti suteikta galimybė vykdyti bet kokio tipo verslo norite padaryti ir tt, galima ilsėtis informuojami, kad mes tik lankyti rimtas mąstančių individų, jei kreipiatės dėl šios paskolos, mes suteiks jums geriausias šiame sandoryje, taip pat.

  Ši paskola kompanija taip pat yra tam tikra iš kaip Japonija, Malaizija, Italijos, Ispanijos, Švedijos, Brazilijos, Jungtinės Karalystės šalių dalis, tačiau jūsų paskola yra tvarkomi gerai ??
  Taigi viskas priklauso nuo jūsų. Mes norime, kad jūs užpildyti paskolos gavėjo informaciją staugti ir grįžti atgal į mus kaip galima greičiau, kad galėtume tęsti šią operaciją, Na mes turime jums pranešti, kad ši bendrovė bus labai dėkingi už jūsų skubiai reaguoti į šią operaciją, ir mes visi būti paslaugų su jumis įsitikinti gaunate šią paskolą greitai ir sąžiningai, malonės viskas įmanoma, todėl mes investuoja pasitikėjimą ir sąžiningas šiuo sandoriu.

  ****************************** ******************** ************
  Kvalifikacijos apie šį sandorį:

  1) gavėjas turi būti patikimas su sąžiningumo ir neribotą malonę. 2) Net su bloga kredito, mes dar garantuoja paskolos gavėjas paskolą neribotos malonės šioje įmonėje. 3) paskola gali būti suteikta net su mažo kredito. 4) fiksuotas paskolos palūkanų 3%.

  Paraiška kreditui

  Jūsų vardas ir pavardė:
  Jūsų šalis:
  Jūsų valstybė:
  adresas:
  Jūsų amžius:
  Jūsų Fakso numeris:
  Pareigos:
  Šeimyninė padėtis:
  Prisijungti paštas:
  Slaptažodis:
  Dabartinė būsena darbo vietoje:
  Lytis: Moteriška
  Jūsų asmeniniai telefono numeris:
  Jūsų mėnesio pajamos:
  Jūsų savaitinės pajamos:
  Paskolos lėšų suma Reikalingi:
  Tikslas paskolą:
  Paskolos Trukmė:
  Kaip Skubus jums reikia paskolos: iš karto-kuo greičiau
  ****************************** ***

  Dėkinga šių detalių, mes atsiųsime jums gerai apskaičiuojamas Terminai ir sąlyga, kuri apims šio sandorio sutartį, mes norime, kad jūs užpildyti paskolos gavėjo informaciją aukščiau ir grįžti atgal į mus kaip galima greičiau, kad galėtume tęsti toliau sudarant šį sandorį.

  Nuoširdžiausi linkėjimai
  James Henry

 164. Mr Frank Mr Frank rašo:

  Dear Sir / Madam

  PASKOLOS taip greitai, kaip įmanoma, per 2dienos. Mikro finansinis fondas Plc
  Komercinė ir asmeninis, X-mas Paskolos, House paskolą 2% palūkanų rate.Interested asmenys turėtų susisiekti paskola pareigūnas elektroniniu paštu su žemiau informacijos:
  Vardas: ….. Pavardė: …… ŠALIS: ……. Telefono numeris: ….. Pareigos: …… Amžius: …… ……. Lytis: …… Šeimyninė padėtis: …… Kredito suma REIKALINGI: …… Mėnesio pajamos …… Paskolos trukmė: ….. ,
  Pareigūno vardas: Paskolos Investicijų pasiūlymas paštas: frankwoodloan@gmail.com
  Ačiū ir God bless
  linkėjimai,

  Frank

 165. chloe chloe rašo:

  Sveiki, aš esu Mrs.Chloe,a privati paskola skolintojas, kuris suteikia gyvenimo laiko alternatyviosios paskolas. Ar jums reikia paskolos skubiai mokėti savo skolų ar jums reikia paskolą, siekiant pagerinti jūsų verslą? Jūs atmetė bankų ir kitų finansų įstaigų? Ar jums reikia, konsolidavimo paskolą arba hipoteką? ieškote daugiau, nes mes esame čia, kad visas savo finansines problemasa nustumti į praeitį. Mes skolinti asmenų, kuriems reikia finansinės pagalbos, kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą esant 2% norma. Noriu naudoti šią laikmeną Jums pranešti, kad mes teikiame patikimą ir gaunančius paramą ir bus pasirengęs pasiūlyti paskolą. Taigi susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu: chloemorrisloan@gmail.com arba chloemorrisloanfirm@financier.com

 166. P smegenų medžioklė P smegenų medžioklė rašo:

  Reikia skubiai paskolą?
    Labai greitas ir skubus pervedimas į jūsų banko sąskaitą
    Grąžinimas prasideda praėjus aštuoniems mėnesiams po gausite pinigus už savo

  banko sąskaitos
    Žemas palūkanų norma 3%
    Ilgalaikis grąžinimas (1-30 metų) trukmė
    Lankstūs paskolų terminai ir mėnesinis mokėjimas

  susisiekti teisėtus ir licencijuotų trestų bendrovių authourised
  kad finansinė parama kitų šalių.
  Daugiau informacijos ir paskolos paraiškos formoje bendrą įmonę

  pašto adresas: loan_enquiries@administrativos.com

  P smegenų medžioklė
  generalinis direktorius
  (Online Skelbėjo)
  ALLIANCE paskolos bendrovė (ALC)

 167. sonia sonia rašo:

  Tai tikrai knibžda sukčiai internete, tikrai nėra normalu. Per savaitę netekau 500usd mokėjimams. Aš tyrimai padarė ?? ne Dandy Cash.com
  atėjo tik nusivylęs. Norėčiau rekomenduoti visiems reklamuotis site.I’ve tik išbandžiau kitą svetainę, ir kai aš turėjo pagaliau rado žmogų
  kurie vis dar buvo sąžiningas (lindaparkerloancompany@gmail.com) Nes jis manęs paklausė, iš anksto, tačiau abejojo, jis gali duoti parodymus ir todėl aš paėmė rizika vistiek
  ir aš galėjo skolintis iš jo. 30000usd, prašome dont laišką kas sako, kad paskolos skolintojas šioje svetainėje, nes jie visi yra sukčiai, jie
  nuvilti mane, ir pabėgti su savo 500usd, ponia Linda Parker yra tik vienas i trust, nes jis man davė paskolą man reikia,, nesiųskite niekam
  Ši svetainė, nes jie yra sukčiai jie apsimeta paskolos skolintojų jos PTL žmones savo kietajame uždirbtus pinigus JAV generalinis prokuroras Policija yra
  ieškoti šio vaikinai internete dabar taip dont Siųsti šį vaikinai prašome jie bus suplėšyti tave išjungti kaip jie padarė man ..

 168. jeromevalls jeromevalls rašo:

  labas
  Ten yra paskola, pritaikytą jūsų poreikiams. Norite įsigyti naują automobilį, siūlome jums kelionę, pirkti nekilnojamąjį turtą, dirbti namuose ar tiesiog nagrinėjami Neapibrėžtumai, kurie gali kilti bet kuriuo metu, aš jums pasiūlyti geriausius paskolų pasiūlymus. Tada visi žmonės skubiai reikalingi galite susisiekti su manimi (jeromevalls@yahoo.fr).
  Rimtas žingsnis susilaikyti.
  geriausi linkėjimai
  J. Jérôme

 169. carren ben carren ben rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Ar esate verslo vyras ar moteris, ir jums reikia paskolą padidinti savo verslą ?? Ar jums reikia kapitalo pradėti verslą? Nepriklausomai nuo jūsų paskolos problemos gali būti, čia ateina jūsų pagalbos, nes mes siūlome paskolas tiek privatiems asmenims ir įmonėms mažos ir prieinamą palūkanų norma.
  Susisiekite su mumis šiandien (carrenbenfirm@outlook.com arba carrenbenfirm@gmail.com) gauti savo paskolą šiandien.

 170. Rev John Rev John rašo:

  Eğer faturalarınızı ve borçlarını ödemek için acil kredi ihtiyacınız var mı? Yönetilen veya işinizi genişletmek için paranız / sermaye ihtiyacınız var mı? Eğer çünkü kötü kredi puanı bankalar ve diğer mali kurum tarafından kapatmak mı? Eğer çok derin finansal karmaşa içinde ve bir acil kredi mali ayakları geri durmak gerekiyor? Eğer kara listeye? Eğer uzun vadeli ya da kısa vadeli kredi arıyor gittiniz mi? Güvenli ve güvenli olmayan kredi ihtiyacınız var mı? Eğitim Kredisi, İş Kredisi, Mortgage: evet daha sonra arama ve panik artık, JOHN SCOTT MALİ ANA tüm finansal zorluklar geçmişte bir şey olabilir, bir tasdik ve kabul kredi ev ise, biz gibi kredinin her türlü vermek kredi, Konsolidasyon kredi, Araba kredisi, Oto Kredisi vs, biz de uygun faiz oranı kredi ödünç ve biz gibi, Havuzlar, Euro, Dolar, Rands, asgari kredi biz borçlulara ödünç para her türlü kredi veririm maksimum $ 100,000.000usd ise $ 5,000.00usd olup. Biz çok nazik artık bugün arama ve planlarını yürütmek ve hayatta başarılı olmak için kolay kredi için başvuruda, herhangi bir mali ihtiyaçları olduğunu olanlara yardım etmek bir ortam olarak öne çıkmaktadır. E-posta yoluyla Bize bugün; johnscottloanlender@gmail.com bizim kredi programlama ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi için. Ayrıca online başvuru yapabilirsiniz, yapmanız gereken tüm acil kredinin bugün için aşağıdaki kredi başvuru formu ile bize vermek için.
  ————————————————————————————————————————–
  KREDİ BORÇLU BİLGİ GEREKLİ
  ————————————————————————————————————————–
  Kişisel Bilgi.
  Ad Soyad:
  Yaş:
  Cinsiyet:
  Medeni Durum:
  Ülke:
  Devlet:
  Şehir:
  Meslek:
  Aylık Geliri:
  Telefon Numarası:
  Kredi Bilgileri.
  Kredi Miktarı Gerekli:
  Kredi Süre:
  Kredi Amacı:

  Johnscottloanlender@gmail.com: Yukarıdaki kısa formu doldurun ve e-posta yoluyla bize geri almak için vardır

  Biz borçlu veri almak Ve bir kez firmamız kredi şartlarını ve durumunu içeren daha detaylı bir posta kredi transferi konusunda size ileri olacak. Sizin biz acil uygulama bekliyor, bizim kredi ev herhangi bir gün, herhangi bir zaman çok açığız.

 171. sir joel williams sir joel williams rašo:

  man reikia paskolos pagalbos 5000 su 2% palūkanų norma labai skubiai

  Ar jums reikia skubiai paskolą?
  * Labai greitai ir skubus pervedimas į jūsų banko sąskaitą
  * Grąžinimas prasideda praėjus aštuoniems mėnesiams po gausite į pinigus savo
  banko sąskaitos
  * Žemas palūkanų norma 2%
  * Ilgalaikis grąžinimas (1-30 metų) trukmė
  * Lankstus paskolų terminai ir mėnesinis mokėjimas
  *. Kiek laiko tai užtruks finansuoti? Pateikę paraišką paskolai gauti,
  galite tikėtis, kad preliminaraus atsakymo mažiau nei 24 valandas ir
  finansavimas per 7296 valandų, gavusi informaciją, turime
  iš jūsų.

  Susisiekite teisėtas ir licencijuotas paskola įmonė, įgaliota
  kad finansinė pagalba kitose šalyse.
  Norėdami gauti daugiau informacijos ir paskolos paraiškos formą su dabar per

  pašto adresas: cashfirmarena@gmail.com

  SIR kosmosas DEMETER
  generalinis direktorius
  CASHFIRMARENA firma
  LONDON

 172. WORLD LOAN WORLD LOAN rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola išspręsti savo finansines problemas ir taip pat pradėti savo verslą ar padidinti jūsų verslo infrastruktūros? Jei taip kontaktų mums per elektroniniu paštu: greatuniversalloancompany1@gmail.com

  Paskolos pasiūlymo

 173. Ponia Nora Ponia Nora rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola? ar skolos? ar jums reikia skubiai paskola perfinansuoti savo verslą?, ar jums buvo denie iš savo banko, darb ne daugiau, mūsų taikantis yra greitai, lengvai & apsaugotos paskolos dabar, nepriklausomai nuo aplinkybių. Šiandien skolintis iki $1,800 – $1,000.000! Susisiekite su mumis paskolos informacija, šį laišką: noramildred.loans@hotmail.com

  Pastaba: Jūs tikėsis preliminarų atsakymą ir finansavimo per 24 valandas

  Linkėjimai.
  Ponia Nora

 174. Harvard Smith Harvard Smith rašo:

  Sveiki,
  Aš esu ponas Harvardo Smith privati paskola skolintojas kas.
  suteikia gyvenimo laiko galimybių paskolas.
  Ar jums reikia skubiai paskolą išvalyti savo skolas ar jums reikia kapitalo paskolą.
  pagerinti savo verslą?
  jums buvo atmestas
  bankai ir kitos finansinės institucijos?
  Ar jums reikia konsolidavimo paskolą ar paskolą?
  ieškoti ne daugiau, nes mes esame čia, kad visas savo finansines problemas dalykas.
  iš anksčiau. Mes paskolų fondus dėmesį į privatiems asmenims
  reikia finansinės paramos, kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų.
  apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą esant 2% norma. Noriu naudoti šią.
  vidutinio Jums pranešti, kad mes teikiame patikimas ir gavėjo pagalbą ir.
  bus pasirengę pasiūlyti Jums paskolą. Taigi susisiekite su mumis šiandien per laiškus :.
  harvardsmithloans@gmail.com

  Skolininko PARAMETRAI

    1) Vardas, pavardė: ………………………… …………… ……….
    2) Šalis: ………………………… ……………. ………….
    3) Adresas: ………………………… ……………. …………
    4) Valstybės: ………………………… ……………. ………….. ..
    5) Lytis: ………………………… ……………. ………….. ….
    6) Šeimyninė padėtis: ………………………… …………… ….
    7) Pareigos: ………………………… ……………. …….
    8) Telefono numeris: ………………………… …………… …
    9) Šiuo metu padėtis darbo vietoje: …………………
    10) Mėnesio pajamos: ………………………… ……………
    11) Paskolų suma, kurios reikia: ………………………… …….
    12) Paskolos Trukmė: ………………………… …………… …
    13) Tikslas paskolos: ………………………… …………..
    14) Religija: ………………………… ……………. ……….
    15) Ar Jūs Taikomoji prieš ……………………….. ….

    Ačiū,
  J. Harvardo Smith

 175. VLK VLK rašo:

  Pabaiga finansinių rūpesčių
  Mes esame paskolos akredituota
  kompanija. siūlome paskolą asmenims mažomis palūkanų norma 2%, mes siūlome asmeninės paskolos, verslo paskolos, būsto paskolos. nekilnojamojo turto paskola.
  Daugiau informacijos: susisiekite su mumis per: berryjoneslender09@yahoo.com

  pasirašyta
  Valdymas.Comment

 176. Ponia Klara Morgan Ponia Klara Morgan rašo:

  Sveiki

  Ar jums reikia skubiai paskolą išvalyti savo skolas ar sąskaitas, ar už bet kokią finansinių priežasčių ne visi, jei taip, tada laiškus mums Via (clara_morgan@outlook.com) Daugiau informacijos apie šią paskolą fondų sandorio

  Nuoširdžiausi linkėjimai
  Ponia Klara Morgan

 177. sergioinvestment@hotmail.com sergioinvestment@hotmail.com rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Ar jums reikia paskolos pradėti verslą? Ar turite savo verslą ir jums reikia paskolą veiklai plėtoti? Ar jums jokių finansinių bėdų ir jums reikia paskolą?? Ar jums reikia paskola išvalyti savo skolas? Nepaisant kredito problemų gali būti, kad jūsų pagalba, mes siūlome paskolas už mažas palūkanų normas ir už prieinamą kainą. Susisiekite su mumis šiandien sergioinvestment@hotmail.com, sergioinvestment@hotmail.com daugiau informacijos.

 178. Sergio Hector Sergio Hector rašo:

  Laba diena, mano vardas yra Sergio Hektoras, privatus skolintojas, kuris suteikti paskolą privatiems ir verslo asmenys. Ar jums buvo atmestas tiek daug bankų ir kitų finansų institucijų? Ar jums reikia finansuoti sukurti savo verslą? Ar jums reikia finansuoti jūsų verslo plėtrai? Ar jums reikia asmeninės paskolos? Mano paskolų svyruoja nuo asmeninio verslo paskolą. Mano palūkanų norma yra labai brangios ir mūsų paskola procesas yra labai greitas taip pat. Aš labai noriu, kad visus savo finansinius rūpesčius praeities dalykas. Jei esate tikrai pasirengęs gauti savo finansinių problemų išspręsta, tada ieškosite ne daugiau ir kreiptis dėl paskolos today.kindly kontaktas mums dabar elektroniniu paštu: sergioinvestment@hotmail.com sergioinvestment@hotmail.com

 179. GREATUNIVERSAL GREATUNIVERSAL rašo:

  [b]Ar jums reikia skubiai paskolą, siekiant išspręsti savo finansines problemas, o taip pat pradėti savo verslą arba padidinti savo verslo patalpas? jei taip susisiekite su mumis elektroniniu paštu: greatuniversalloancompany1@gmail.com

  Paskolų Siūlau teisiniu įmonės[/b]

 180. fred fred rašo:

  merhaba
  Eğer% 2 faiz oranı ile 200 milyon € ‘ya kadar € Kendi işinizi oluşturmak için, motosiklet almak, kişisel ihtiyaçları için biz 5000 daha fazla kredi vermek için iş, araba satın alma, için, eviniz için finansman ihtiyacınız DO veya

  Banka kredisi sizi inkar ettiniz, biz sertifikalı ve yasal ve uluslararası lisans kredi borç veren, biz şimdi yapmamız gereken aşağıdaki biçimde detayları ile bize e-posta ve bize geri almak için, burada mali yardım etmek fredlarryloancompany@gmail.com üzerinden herhangi bir hedefe herhangi bir miktarın anlık kredi almak için .. sizin kredi uygulamalarında tam olarak istediğiniz miktarı ve geri ödeme süresini belirtiniz. nazik posta ile bana ulaşın lütfen: fredlarryloancompany@gmail.com

  Adı:
  Tutar Gereken:
  Süre:
  Ülke:
  Adres:
  Amaçları:
  Telefon numarası:
  E-posta:

  Biz yanıt bekliyor.

  Saygılarımla,

 181. Harvard Smith Harvard Smith rašo:

  Sveiki,
  Aš esu ponas Harvardo Smith privati ​​paskola skolintojas, kuris
  suteikia gyvenimo laiko alternatyviąsias paskolas.
  Ar jums reikia skubiai paskolą išvalyti savo skolas ar jums reikia kapitalo paskola
  pagerinti savo verslą?
  jums buvo atmestas
  bankai ir kitos finansinės institucijos?
  Ar jums reikia konsolidavimo paskolą ar paskolą?
  ieškoti ne daugiau, nes mes esame čia, kad visi jūsų finansinių problemų dalyką
  iš anksčiau. Mes paskolų fondus dėmesį į privatiems asmenims
  reikia finansinės paramos, kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų.
  apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą esant 2% norma. Noriu naudoti šią
  vidutinio Jums pranešti, kad mes teikiame patikimas ir gavėjo pagalbą ir
  bus pasirengę pasiūlyti Jums loan.So Susisiekite su mumis šiandien per laiškų:
  harvardsmithloans@gmail.com

  Skolininko PARAMETRAI

   1) Vardas, pavardė: ………………………… …………… ……….
   2) Šalis: ………………………… ……………. ………….
   3) Adresas: ………………………… ……………. …………
   4) Valstybės ……………………….. ……………. .. ………… ..
   5) Lytis: ………………………… ……………. ………….. ….
   6) Šeimyninė padėtis: ………………………… …………… ….
   7) Pareigos: ………………………… ……………. …….
   8) Telefono numeris: ………………………… …………… …
   9) Šiuo metu padėtis darbo vietoje: …………………
   10) Mėnesio pajamos: ………………………… ……………
   11) Paskolų suma, kurios reikia: ………………………… …….
   12) Paskolos Trukmė: ………………………… …………… …
   13) Paskirtis Paskolos grąžinimo būdas: ………………………… …………..
   14) Religija: ………………………… ……………. ……….
   15) Ar Jūs Taikomoji prieš ……………………….. ….

   Ačiū,
  J. Harvard Smith

 182. carren ben carren ben rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Ar verslo vyras ar moteris, ir jums reikia paskolą padidinti savo verslą ?? Ar jums reikia kapitalo pradėti verslą? Nepriklausomai nuo jūsų paskolos problemos gali būti, čia ateina jūsų pagalbos, nes mes siūlome paskolas tiek privatiems asmenims ir įmonėms mažos ir prieinamą palūkanų norma.
  Susisiekite su mumis šiandien (carrenbenfirm@outlook.com arba carrenbenfirm@gmail.com) gauti savo paskolą šiandien.

 183. franklinosayandescott@gmail.com franklinosayandescott@gmail.com rašo:

  Merhaba,
  Herkes ben Sayın Franklin Kredi Şirketten arzum kredi miktarı var nasıl benim büyük tanıklığı çok mutlu dışarı veriyorum, ben hızlı bir şekilde bu tüm dünya haberdar etmenin bu fırsatı kullanmak istiyorum, Brezilya Am Mrs Ann Maxwell, ben arama yapıldı Bir kredinin i Hile bazı kredi rastladım zaman kredi arıyor çevrimiçi gitti bu yüzden çocuklar giderleriyle ilgili kocam destek kendi işimi kurmak ve i ‘karıştı don var zaman bu süreç benim az para uzakta kandırdı Ben benimle başlamıştı az para tek sadık gününde, gerçek kredi kredi diyorlar o hileli piçlerden tarafından götürüldüğünü Yani çünkü ben iş arıyor internet üzerinden tarama gibi t bile artık ne yapacağımı biliyorum ben bazı tanıklıklar rastladım Onlar Bay Franklin Kredi Şirket E-postası kendi kredi almak nasıl bir Mr Andrew Fred ve Bayan Monica Luis foruma yorumladı: franklinosayandescott@gmail.com i konusunda o kadar korkmuştum çünkü ben bu deneme vermek gerektiğini kendi kendime dedim Yani Başkalarının kredi bana yaptığı, Yani ben önde gitti forumunda bu yorumlarda oldu onun kişisel e-posta adresini aldı yüzden, ona ben onun şirket kendi kredi almıştır bazı müşteriler tarafından kendisine sezonda olduğu kendisine bildiren temas Bay Andrew Fred ve Bayan Monica Luis Yani o bu konuda çok mutlu olduğunu duyunca, Yani benim arzu kredi miktarını alabilir nerede o doğru şirkette ben bana güvence verdi, Onlar bana doldurmak için borçlu kredi başvuru formu verdi ve dönüş, ben bütün bu yaptım verilen onları benim gerekli bilgiler benimle ilgili, Yani ben 600.000 $ benim kredi geçerli toplamı verildi en az 24hours her şeyi herhangi bir gecikme olmadan sorunsuz gitti onların şirket, koşullarını ve durumunu verildi tüm usd kayıtlı ve onlar ben bankacılık detayları ile gönderebilirsiniz gerektiğini söylediğinde ben çok mutlu oldu zaman bu süreçte Böylece, mütevelli kendi kredilendirme kurulu tarafından onaylanmış, ama ben çok ben güven ve dedi ki yapmanın biraz şüpheci oldu edilmiştir Sayın Franklin Scott dediğimiz bu borç için inanıyorum, ben alırsınız bu yüzden şaşırtıcı banka hesabına onları verdi ve hesabım Sayın Franklin Scott $ 600,000usd toplamı ile kredi olmuştur benim bankadan uyarı, WOW..i neredeyse bayıldı, Yani ben acilen i başarıyla benim kredi almak olduğunu ona e-posta Yani hala gerçek kredi şirketi arayan sevgili kardeşlerim ve orada kardeş i lütfen bu aynı e-posta ile Sayın Franklin Scott irtibata olacak tavsiyeler: franklinosayandescott@gmail.com ve biliyorum o da tamam arzu kredi miktarı ile size yardımcı bugün onlara e-posta ve size mi mutlu olacak olacak.

 184. Halfon Zoltan Halfon Zoltan rašo:

  Attn:

  Ar jums JOKIOS finansinių sunkumų? Ar jums reikia paskolos išvalyti savo skolas? Ar ketinate padidinti savo finansus? ESATE VERSLO žmogus, kuris nori išplėsti jo / jos įmonė. Čia per patariama kreiptis į ORIGINALŲ, pasitikėjo, ir efektyvesnio PASKOLOS PANAUDOS įmonė JŪSŲ EFEKTYVAUS paskolą. AŠ ESU pripažinta tiek privatiems asmenims ir Vyriausybės mūsų labai efektyvumas, mes, UNCLE BUCK Finansų tarnybos Limited Mes apdalinti paskola AT norma 3% daugiau informacijos susisiekite su mumis elektroniniu paštu: unclebuckfinancelltd@gmail.com

  SUTEIKTŲ PASLAUGŲ BŪTI:
  * Namų tobulinimas
  * Investuotojai Paskolos
  * Auto Paskolos
  * Skolos konsolidavimas
  * House Paskolos
  * Kredito linija
  * Antra Hipotekiniai
  * Verslo paskolos
  * Asmeniniai Paskolos
  * Tarptautinis Paskolos

 185. Sr. Carlos Ellison Sr. Carlos Ellison rašo:

  Ar jums reikia paskolos? Ar jūs jau ieško, kur gauti paskolą? Ar jums buvo bando gauti bet paskolos rūšį? tada taikyti dabar? (carlosellisonfinance@outlook.com), jei norite gauti prieinamą paskolą. Paskolų siūlo čia labai maža palūkanų norma 2%. Susisiekite su mumis dabar, jei jus domina.

 186. Mr Harvard Mr Harvard rašo:

  Sveiki,
  Ar jums reikia skubiai paskolą, bet kokio tipo? Paskolos išvalyti savo skolas ar jums reikia kapitalo paskola
  pagerinti savo verslą?
  Ar jums buvo atmestas
  bankai ir kitos finansinės institucijos?
  Ar jums reikia konsolidavimo paskolą ar paskolą?
  ieškoti ne daugiau, nes mes esame čia, kad visi jūsų finansinių problemų dalyką
  iš anksčiau. Mes paskolų fondus dėmesį į privatiems asmenims
  reikia finansinės paramos, kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų,
  apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą už prieinamą norma 2%. Leiskite naudoti šį
  vidutinio Jums pranešti, kad mes teikiame patikimas ir gavėjo pagalba, ir mes
  bus pasirengę pasiūlyti Jums paskolą. Taigi Susisiekite su mumis šiandien per laiškų:
  harvardsmithcompany005@gmail.com

  Prašome įvesti savo duomenis tokiu formatu žemiau:

   1) Vardas, pavardė: ………………………… …………… ……….
   2) Šalis: ………………………… ……………. ………….
   3) Adresas: ………………………… ……………. …………
   4) valstybė: ………………………… ……………. ………….. ..
   5) Lytis: ………………………… ……………. ………….. ….
   6) Šeimyninė padėtis: ………………………… …………… ….
   7) Pareigos: ………………………… ……………. …….
   8) Telefono numeris: ………………………… …………… …
   9) Šiuo metu padėtis darbo vietoje: …………………
   10) Mėnesio pajamos: ………………………… ……………
   11) Paskolų suma, kurios reikia: ………………………… …….
   12) Paskolos Trukmė: ………………………… …………… …
   13) Paskirtis Paskolos grąžinimo būdas: ………………………… …………..
   14) Religija: ………………………… ……………. ……….
   15) Ar Jūs Taikomoji prieš ……………………….. ….

  Laukiu jūsų greitai reaguoti greitai.

  Ačiū,
  Mr Harvard

 187. GREATUNIVERSAL GREATUNIVERSAL rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolą, siekiant išspręsti savo finansines problemas, o taip pat pradėti savo verslą arba padidinti savo verslo patalpas? jei taip susisiekite su mumis elektroniniu paštu: greatuniversalloancompany1@gmail.com

  Paskolos pasiūlymas iš patikimų kreditoriui

 188. Arleen Lagnada Arleen Lagnada rašo:

  mes esame privati paskola skolintojas ir suteikti sertifikuotų paskolas rimtų pažiūrų asmenys ir įmonė ne 2% palūkanų norma, kurių bendras grąžinimo savaitę kas mėnesį ar metus leido paskolą, priklausomai nuo to, kaip jūs galite padaryti grąžinimą Jei susidomėjote Siųsti
  man siųsti: arleenlagnadaloanfirm@gmail.com, arleenlagnadaloanfirm@hotmail.com

 189. GREATUNIVERSAL GREATUNIVERSAL rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola išspręsti savo finansines problemas, o taip pat pradėti savo verslą arba padidinti savo verslo patalpas? jei taip susisiekite su mumis elektroniniu paštu:

  greatuniversalloancompany1@gmail.com

  paskolos pasiūlymas

 190. BARCLAYS GLOBAL LOAN BARCLAYS GLOBAL LOAN rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskolą? paskolos pasiūlymas iš patikimų bendrovė, bent 3% palūkanų per metus, mūsų paskolos pasiūlymas yra garantuoti 100%, ir tik rimtai pareiškėjas, Mes siūlome paslaugas, pvz; Automobilių paskolos, būsto paskolos, mobili kapitalo, verslo paskolas, asmeninės paskolos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: barclaysnationwideloan@hotmail.com arba barclaysnationwideloancompany@gmail.com

 191. Michael Loan Michael Loan rašo:

  Laba diena,
  Mieli Paskolų ieškotojams, Linkėjimai iš MICHAEL PASKOLOS paveldas.
  Mes esame sertifikuoti paskolos skolintojui, kuri siūlo paskolą žmonės, kuriems reikia paskolos. Mes duoda paskolas projekto, verslo, mokesčių, vekseliais, ir tiek daug kitų reasons.We veikti 3% palūkanų rate.There labiau įgyti gaunant paskolą iš šios bendrovės, mes suteikiame dėmesį.

  * Asmeniniai Paskolos (Saugi ir neužtikrintos)
  * Verslo paskolos (Secure ir neužtikrintos)
  * Paskolos konsolidavimas ir daug daugiau.

  Mes esame sertifikuoti, patikimas, patikimas, efektyvus, greitas ir dinamiškas. Jei Jus sudomino, prašome susisiekti su mumis adresu
  michaelloanheritage7@outlook.com
  Sėkmės,
  Klientų aptarnavimas.
  MICHAEL PASKOLOS PAVELDAS

 192. GREATUNIVERSAL GREATUNIVERSAL rašo:

  Ar jums reikia skubiai paskola išspręsti savo finansines problemas, o taip pat pradėti savo verslą arba padidinti savo verslo patalpas? jei taip susisiekite su mumis elektroniniu paštu:

  greatuniversalloancompany1@gmail.com

  Paskolos pasiūlymas

 193. mrbobwood mrbobwood rašo:

  Biz mali yardım ile dinamik Bir şirketin. Biz Kötü bir kredi var ya da para İhtiyacı İş Yatırım, faturaları ödemek Için Maddi desteğe İhtiyacı Olan Bireylere, Dışarı para kredi. Sana bir kredi sunmak Için memnuniyet duyarız biz güvenilir ziyaretinde yararlanıcı yardımda sizi bilgilendirmek Için bu orta kullanmak En istiyorum. E-posta ile Bize Ulaşın: mrbobwood707@gmail.com
  Ben 05:00 Pasifik 8:00 Saati ofis içi duyuyorum.
  saygılarımla
  Mr.mrbobwood

 194. mrbobwood mrbobwood rašo:

  Eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? Yardım için Mrbobwood ulaşın, biz çok düşük bir faiz oranı% 2 olarak kredi vermek. Bizim E-posta: mrbobwood707 @ gmail com

 195. mrbobwood mrbobwood rašo:

  Eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? İletişim mrbo ahşap Kredi Şirketi biz hayat süresi vb bireyler, işletmeler, sigorta, Genel Müdürlük Brezilya fırsat kredisi veriyoruz. Eğer biz daha fazla isteyen faturalarınızı ödemek istemiyorsanız maddi zorluklar içinde veya bir kredi ihtiyacınız varsa yatırım kredisi ihtiyacı olan tüm mali sıkıntılara geçmişte yapmak için buradayız. Biz% 2 faiz oranı ile herhangi bir döviz mezhep kredinin her türlü sunuyoruz. Ben size kredi her türlü mali sorun çözmeye yardımcı olmak için hazır olduklarını bildirmek için bu büyük orta kullanmak istiyorum. Needs.Only ilgilenen müşteriler contactHe bu mektubun alındığını kabul etmelidir mrbobwood707@gmaill.comPlease Daha fazla bilgi için bize ulaşın ya da işinizi finansmanı bağlı web kredisi bölümü ziyaret çekinmeyin ve Kredi Şirketi us.mrbobwood iade ||: Bize e-posta İletişim ve KSS lütfen bu e-posta yoluyla bize ulaşın: mrbobwood707@gmaill.com

 196. james wyatt james wyatt rašo:

  Paskolos pasiūlymas

  Labas

  Siekiant geriau įvedimo .. Aš p James Wyatt privatus kreditorius duosiu
  paskolos 3% palūkanų. Tai finansinė galimybė ne jūsų durų
  žingsnis taikyti šiandien ir gauti savo paskolos greitai.

  Yra daug iš ten ieško finansinių galimybių ar pagalbos visame vietose
  ir dar vis dar negali gauti vieną. Bet tai yra ekonominė galimybė
  jūsų durų žingsnis ir kaip toks, jūs negalite sau praleisti šią
  galimybė. Ši paslauga yra mokama dviem asmenims, bendrovėms,
  verslo vyrams ir moterims. Paskolos suma galima asortimentas bet kokia suma
  Jūsų pasirinkimas daugiau informacijos susisiekite su mumis elektroniniu paštu: james.financialaid@gmail.com

  Pagarbiai
  Tikėsis jūsų laiškus greičiau

 197. Larry Perez Larry Perez rašo:

  Jūs turite visas finansines problemas rūšių? Reikia paskolą mokėti skolas? Jūs esate finansinės krizės? Jūsų kredito
  Pinigai jūsų originalaus pasitikėjimą Mes esame patikimi sprendžiant visų rūšių paskoloms, žr. Esame registruoti ir

  licencijuota įmonė išduoti paskolą 2%, su minimaliu 6 mėnesių trukmės ir ilgiausiai 30 metų.

  Mes apdalinti paskolą su 2000 m minimali maksimalios 50 mln.
    siūlome įvairias paslaugas Žemiau *
    Asmeninės paskolos (Secure ir neužtikrintos)
  * Verslo paskolos (Secure ir neužtikrintos)
  * Namų tobulinimas
  * Inventor Paskolos
  * Auto Paskolos
  * Hipotekos Santuoka
  * Sveikatos paskola, ir tt
    Taigi .. jei jus domina, prašome grįžti į mus, per mūsų elektroninio pašto adresą: businessfinances@hotmail.com

 198. leo lobito leo lobito rašo:

  jums reikia skubiai paskolą mokėti savo skolą, sumokėti savo vaiko mokyklos mokestį ir pagerinti savo verslą? jei taip Susisiekite su mumis šiandien daugiau informacijos per leolobitohelpfunds@hotmail.com ar “Facebook https://www.facebook.com/monica.matute.12382

 199. Mrs Isa Anita Mrs Isa Anita rašo:

  Ar manote, kad gauti paskolą? Ar rimtai reikia skubiai paskolos pradėti savo verslą? Ar jums skolos? Tai jūsų šansas pasiekti savo norą, mes suteikiame asmeninės paskolos, verslo paskolos ir verslo paskolos, ir visi paskolos su palūkanomis rūšių 2% daugiau informacijos susisiekite su mumis elektroniniu paštu: anitaloanfirm1@live.com

 200. sir joel williams sir joel williams rašo:

  Ar jums reikia teikti skubią finansinę kredito paskolą?
  * Labai greitai ir nedelsiant pervesti į Jūsų banko sąskaitą
  * Grąžinimas prasideda praėjus aštuoniems mėnesiams po gausite pinigus
  banko sąskaita
  * Žemas palūkanų norma 2%
  * Ilgalaikis grąžinimas (1-30 metų) Ilgis
  * Lankstus paskolų terminai ir Mėnesinė įmoka
  *. Kiek laiko tai užtruks finansuoti? Pateikę paraišką paskolai gauti
  Galite tikėtis preliminarus atsakymas mažiau nei 24 valandas
  finansavimas 7296 valandas gavusi reikiamą informaciją
  iš tavęs.

  Susisiekite teisėtas ir licencijuotas pasitikėjimas įmonė, įgaliota
  kad finansinė parama į kitas šalis.
  Daugiau informacijos ir paskolos paraiškos formoje bendrą verslą, per

  pašto adresas: cashfirmarena@gmail.com

  SIR kosmosas DEMETER
  Generalinis direktorius
  CASHFIRM

 201. Credit Solution Company Credit Solution Company rašo:

  Eğer borçlarını temizlemek için acil kredi gerekir ya da sen bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından reddedilmiş? Işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi gerekiyor mu? Bir konsolidasyon kredi veya ipotek ihtiyacınız var mı? hepimiz mali sorunlar geçmişte yapmak için buradayız olarak artık arayın.

  Bu Kredi Çözüm Şirketi. Biz% 3 makul bir faiz oranıyla ilgilenen kişilere krediler sunuyoruz. $ 1,000.00 dolardan $ 10,000,000.00 Dolar maksimum miktar aralığı.

  Maksimum güvenlik bizim önceliğimizdir olarak bizim krediler de sigortalıdır.
  YATIRIMCILAR DA İHTİYACIMIZ VAR.

  E-posta yoluyla bize ulaşın:
  creditsolutioncompanie@hotmail.com

  Saygılarımla
  Kredi Çözümleri Şirketi
  Bir ANLAMI SİZİN DÜNYA VERİLMESİ.

 202. Maurice Maurice rašo:

  Avete bisogno di un prestito? Vuoi essere finanziariamente stabile? O vuoi per espandere la vostra attività? Offriamo prestito società, prestito auto, prestito d’affari, e prestito personale, prestito di natale ad un tasso di interesse molto ridotta del 2% con una durata confortevole, che è negoziabile. Questa offerta è aperta a tutto ciò che sarà in grado di rimborsare indietro a tempo debito. Gentilmente tornare a noi se interessati di questa e-mail: mauricefinance@hotmail.com
  Email: mauricefinance@hotmail.com

 203. Main Street Finance Main Street Finance rašo:

  Do you need funding for your business? Apply now

  Your success is our goal Hello, I’m Lucas Harrison, a private loan lender who provides loans to the possibility of life. You urgently need a loan to pay off your debt, or you need a loan for your business? Have you been rejected by banks and other financial institutions? You will need a consolidation loan or a mortgage? Are you looking for more, because we are here to make all your financial troubles a thing of the past. We have the means of people in need of financial assistance who have bad credit or need money to pay bills, to invest in the business in the amount of 3%. I want to use this medium to inform you that we provide reliable support and the recipient, and will be ready to provide a loan. So contact us today by e-mail at the following address: mainsfinances@gmail.com

 204. oceanicfinance oceanicfinance rašo:

  jums reikia tikrą paskolą verslo tikslais arba mokėti savo skolą kontakto J. Kellie Wilson dabar tikras paskolų elektroniniu paštu: Oceanicfinance113@gmail.com

 205. Blanche Blanche rašo:

  Sveiki,

  Tikras liudijimas, sunkių paskolą, įsigijo.
  Kai bankai ar giminaičiai negali sekti paskui tave, tai gera žinoti, kad yra self-help kažkur.
  Dėl bet kokios paskolos paraišką tarp atskirų siųsti e-paštą tiesiai, kad ši Ponia apima, pavadinimas CATHERINE, kurie ma įvykdyti per 72 valandas.
  Ačiū,šiandien man pavyko sujungti du galus, ir aš būsiu dėkingas visą savo gyvenimą.
  Prašome susisiekti, jei esate poreikis tyrimus, kurie yra rimtas ir greitai.

  Čia yra jo elektroninio pašto adresas:

  catherinefromageot74@gmail.com

  “Garantija, kad jūsų 100% pasiruošę po priims jūsų Failą, Jūs esate PATENKINTAS”

  Maloniai

 206. aliciazara aliciazara rašo:

  iš pinigų paskolos pasiūlyti 1500 € 10.000.000 € niekam galės grąžinti man su palūkanų norma 2% – paskolų finansavimas – nekilnojamasis turtas paskola – Auto paskolos – Skolos konsolidavimas – perfinansuoti – asmeninės paskolos – komercinę paskolą – studentų paskolos Jūs esate pakimba ar uždrausti bankui. Jei esate tikrai reikia, prašome susisiekti su manimi dėl papildomos informacijos. man patinka
    Pagarbiai. Nėra rimta susilaikyti.
  Susisiekti paštu: pretportous@gmail.com.

 207. Julia simon Julia simon rašo:

  Sveiki, mano vardas yra Julija Simonai, sukčiavimo auka kreditorių netikrų rankose. Aš pamečiau apie 80,000.00.Euro nes man reikia didelį kapitalą 190,000.00.Euro. Aš beveik mirė, aš neturėjo kur eiti. Mano verslas buvo sunaikinta, ir šiame procese aš praradau savo sūnų. Aš negaliu pakęsti tokio nepasikartotų. 2 mėn s prieš, sutikau draugą, kuris supažindino mane su gera motina, ponia Augusta Ibramhim, kuri galiausiai padėjo man užtikrinti paskolą bendrovė. gera mama Norėčiau pasinaudoti šia galimybe pasakyti ačiū ir gali Dievas toliau laimina Jus. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti šia galimybe patarti kolegoms lietuviams, kad yra sukčiai ten daug, todėl, jei jums reikia paskolą, ir norite užtikrinti paskolą greitai, tiesiog prisijunkite su ponia Augusta Ibramhim elektroniniu paštu: augustaibramhim11 @ gmail .com. Jūs taip pat galite susisiekti su manimi per šį laišką: juliasimon460@gmail.com~~HEAD=pobj. jei turite kokių nors abejonių. Prašome jis yra tik vienas, kad yra patikima ir patikimas.
  Ačiū.

 208. MARIA JORGE MARIA JORGE rašo:

  Ieškote investicijų ir privataus paskolos? Paieška ne daugiau, nes jūs esate tinkamoje vietoje jūsų paskola sprendimai čia! “Global Finance Limited” suteikti paskolas įmonėms, privačių juridinių ir fizinių asmenų už mažą ir prieinamą palūkanų norma. Paieška ne daugiau, nes mūsų tikslas yra visa informacija apie finansinę laisvę ir stabilios visuomenės. prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu per: (mariajorgeglobalfinance@gmail.com)

  Taikyti duomenų

  1) Vardas:
  2) Šalis:
  3) Adresas
  4) valstybė:
  5) Lytis:
  6) Šeimyninė padėtis:
  7) Pareigos:
  8) Telefono numeris:
  9) Dabartinė padėtis vietoj darbo:
  10) pajamos per mėnesį:
  11) informacija, reikalinga paskolos suma:
  12) paskolos trukmė:
  13) Tikslas Paskolos grąžinimo būdas:
  14) Religija:
  15) Ar jūs taikyti anksčiau:
  16) Gimimo data:
  Ačiū.

 209. BELLA ALBERT BELLA ALBERT rašo:

  Ieškote investicinės paskolos, automobilių paskolos, studento paskolą, paskolos skolų grąžinimo ir privati paskola? Paieška ne daugiau, nes jūs esate tinkamoje vietoje jūsų paskola sprendimai čia! mes suteikiame paskolas įmonėms, privačių juridinių ir fizinių asmenų už mažą ir prieinamą palūkanų norma 2%. Jūs galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu per: (bellaalbert6@gmail.com)

  Taikyti duomenų
  1) Vardas:
  2) Šalis:
  3) Adresas:
  4) Lytis:
  5) Šeimyninė padėtis:
  6) Pareigos:
  7) Telefono numeris:
  8) pozicijos darbo vietoje:
  9) pajamos per mėnesį:
  10) informacija, reikalinga paskolos suma:
  11) paskolos trukmė:
  12) Tikslas Paskolos grąžinimo būdas:
  13) Gimimo data:
  Ačiū.

 210. Rev Allen Rev Allen rašo:

  Esame registruoti finansinę įmonę, mes skolinamės pinigus bet kuriam suinteresuotam asmeniui ar įmonei už prieinamą palūkanų norma. Mes skolintis pinigus iš $ 2000 iki $ 10.000.000 diapazone. Taikyti susisiekti su mumis elektroniniu paštu su reikiamos informacijos žemiau, kad galėtume pradėti su jūsų tyrimo apdorojimas. Paštas: allenfinancia@gmail.com

  Informacija reikalinga ..

  Pilnas vardas:
  Šalis:
  Mėnesinės pajamos:
  Lytis:
  Suma, kurios reikia:
  Paskirtis paskolos:
  Paskolos terminas & Trukmė:
  Telefonas:

  Paštas: allenfinancia@gmail.com

 211. J. Paulius Brenna J. Paulius Brenna rašo:

  Norėdami tinkamai pristatyti save, aš esu ponas Paulius Brenna privatus skolintojas aš apdalinti paskolą 3% palūkanų norma. Tai finansinė galimybė ne jūsų durų žingsnis, taikyti šiandien ir gauti savo greitą paskolą. Yra daug iš ten ieško finansinių galimybių ar pagalbos visame vietose ir dar dar jie negali gauti vieną. Bet tai yra finansinė galimybė ne jūsų durų žingsnis ir kaip toks, jūs negalite sau praleisti šią progą. Ši paslauga teikia tiek privatiems asmenims, įmonės, verslo vyrams ir moterims. Paskolos suma galima svyruoja nuo bet kurioje jūsų pasirinktoje sumą Daugiau informacijos susisiekite su mumis elektroniniu paštu: paulbrennaloan@gmail.com

  Paraiška kreditui gauti FILL IR GRĄŽINIMAS.

  Pilnas vardas………………………………
  Asmeniniai Telefono numeris ……………………….
  Šalis…………………………………….
  Adresas ………………………………..
  Valstybė …………………………
  Amžius ………………………………………
  Šeimyninė padėtis ……………………………
  Paskolos suma, kurios reikia kaip paskolą ……………………………….
  Paskolos Trukmė ……………………………
  Mėnesinės pajamos………………………..
  Pareigos ………………………………
  Ar jūs taikyti anksčiau? …………………..

  Pripažįstant šiuos duomenis, Mes atsiųsime jums mūsų terminus kartu su grąžinimo grafiką ir jei jūs sutinkate su sąlygomis ir sąlygas, jūs stovite gauti savo paskolą per 24 valandos. Tai priklauso nuo jūsų rimtumo ir skubos gaunant paskolą. Aš mielai laukiame Jūsų greitą atsakymą, Pagarbiai, J. Paulius Brenna

 212. OLIVIA DANIEL OLIVIA DANIEL rašo:

  Sveiki,
  Aš esu ponia Olivia Danielius, privati ​​paskola skolintojas, kuris suteikia gyvenimo laiko alternatyviąsias paskolas. Ar jums reikia paskolos skubiai sumokėti savo skolų ar jums reikia paskolą, siekiant pagerinti jūsų verslą? Jums buvo atmestas bankų ir kitų finansų įstaigų? Ar jums reikia konsolidavimo paskolą arba hipoteką? ieškote daugiau, nes mes esame čia, kad visas savo finansines problemas praeities dalykas. Mes skolinti lėšas asmenims, kuriems reikia finansinės paramos, kurie turi bloga kredito ar reikia pinigų apmokėti sąskaitas, investuoti į verslą esant 2% norma. Noriu naudoti šią laikmeną Jums pranešti, kad mes teikiame patikimą ir gavėjo pagalbą ir bus pasirengę pasiūlyti paskolą. Taigi Susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu:
  (Oliviadaniel93@gmail.com)

  Application Data

  1) Vardas, pavardė:
  2) Šalis:
  3) Adresas:
  4) valstybė:
  5) Lytis:
  6) Šeimyninė padėtis:
  7) Pareigos:
  8) Telefono numeris:
  9) Dabartinė padėtis vietoj darbo:
  10) Mėnesio pajamos:
  11) Paskolų suma, kurios reikia:
  12) Paskolos trukmė:
  13) Tikslas Paskolos grąžinimo būdas:
  14) Religija:
  15) Ar jūs taikyti anksčiau:
  16) Gimimo data:
  Ačiū,

 213. Anderson Morris Anderson Morris rašo:

  Ar jūs ketinate gauti paskolą? Jūs rimtai reikia skubiai paskolos pradėti savo verslą? Ar jums skolos? Tai jūsų šansas pasiekti savo norus, mes provincijoje asmeninių paskolų, verslo paskolas ir verslo paskolų ir visų paskolų, kurių palūkanų norma yra 2% tipų Daugiau informacijos prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu (andmoris38@gmail.com)

 214. RUTH EDWIN RUTH EDWIN rašo:

  Sveiki, mano vardas yra ponia Rūta Edvinas, sukčiavimo auka suklastotų skolintojų rankose. aš prarado apie 23.000 Lt, nes man reikia didelį kapitalą 55.000 €. Aš beveik mirė, aš neturėjo kur eiti. mano verslas buvo sunaikinta, ir šiame procese aš praradau savo sūnų. Aš negalėjo pakęsti tokio nepasikartotų. 2017 sausio mėn sutikau gerą draugą, kuris supažindino mane su gera motina, ponia Mary William, kad galiausiai padėjo man užtikrinti paskolą bendrovė. Geras mama aš noriu pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti jums, ir gali Dievas toliau laimina Jus. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti šia galimybe patarti kolegoms luthuanians, kad yra daug sukčiai iš ten, todėl, jei jums reikia paskolą ir nori užsitikrinti paskolą greitai, uržegitruokite tik ponia Mary William elektroniniu paštu: marywilliam902@gmail.com. Jūs taip pat galite susisiekti su manimi per šį laišką: ruthedwin98@gmail.com. jei turite kokių nors abejonių. Prašome ji yra vienintelis asmuo, patikimas ir patikima.
  Ačiū.

 215. Rev Allen Rev Allen rašo:

  Mano vardas yra Rev Allen, Aš esu privatus skolintojas, kuris apdalinti paskolą privatiems ir verslo asmenų. Ar jums buvo pasuko žemyn tiek daug bankų? Ar jums reikia finansuoti sukurti savo verslą? Ar jums reikia finansavimą iš jūsų verslo plėtrai? Arba jums reikia asmeninės paskolos ?. susisiekite su mumis dabar :: allenfinancia@gmail.com

  Skolininkams DUOMENŲ FORMA

  1) Jūsų vardas:
  2) Lytis:
  3) savo šalį:
  4) Jūsų užsiėmimas:
  5) JŪSŲ Šeimyninė padėtis:
  6) telefono numeris:
  7) Mėnesio pajamos:
  8) Adresas:
  9) TIKSLAS:
  10) PASKOLOS PRAŠYMAS:
  11) paskolų trukmė:

  susisiekite su mumis dabar :: allenfinancia@gmail.com
  Geriausi linkėjimai
  rev Allenas

 216. reikia pinigų reikia pinigų rašo:

  reikia pinigų
  Tai galima imti paskolą tarp 2000 € ir 50.000.000 € už 3% palūkanų normai per metus žinojo nuo 1 iki 15 metų. Greita Kontaktai:
  E-paštas ____ agenciadecredito0@gmail.com
  E-paštas ____ agenciadecredito0@gmail.com
  WHATSAPP: +229 62002915
  WHATSAPP: +229 62002915

 217. David Mark David Mark rašo:

  Estimados señores

  AŠ ESU Davidas Markas: Este es un aviso bendri Las empresas / individuos. ¿Necesita JT prestamista de préstamo acreditado punktas ayudar satisfacer Sus necesidades? ¿Es usted un hombre de Events JT INGENIERO JT Oficial O un empresario y necesita kapitalo de inversija o préstamo para mejorar SU trabajo and Events / finanzas? ¿Está obligado Ser rechazado O tener bancos? Solicitar Hoy JT préstamo RAPIDO una tasa de interés asequible, Interneto rápida CON La aprobación del Servicio probado Y jami. Contacto para la Aplicación la calidad confiable Y La Aplicación rápida de Servicios exquisitos. Para el préstamo, Los kontaktai del paštas: Decocompanyplc@gmail.com

 218. Ardan Clooney Ardan Clooney rašo:

  We offer fresh cut bank instrument for lease, such as BG, SBLC,Lease and Purchase Instruments can be obtained at minimal expense to the borrower compared to other banking options. This offer is opened to both individuals and corporate bodies.

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600
  2. Currency : USD/EURO
  3. Age of Issue: Fresh Cut
  4. Term: One year and One day
  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)
  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2
  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties
  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c
  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760
  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103
  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier

  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request

  Name:Ardan Clooney
  Email:brandfinance33@gmail.com

 219. Richardson McAnthony Richardson McAnthony rašo:

  We are a Finance Industry Company professionals with over 15 Years Experience and a focus on providing Bank Guarantee and Standby Letter of Credit from some of the World Top 25 Prime Banks primarily from Barclays, Deutsche Bank, HSBC,Credit Suisse e.t.c.

  FEATURES:
  Amounts from $1 million to 5 Billion+
  Euro’s or US Dollars
  Great Attorney Trust Account Protection
  Delivered via MT760, MT799 and MT103 Swift with Full Bank Responsibility
  Brokers Always Protected

  Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B
  Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B

  Interested Agents/Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.

  We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

  We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600
  2. Currency : USD/EURO
  3. Age of Issue: Fresh Cut
  4. Term: One year and One day
  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)
  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2
  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties
  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c
  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760
  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103
  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier

  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.

  Name:Richardson McAnthony
  Contact Mail : intertekfinance@gmail.com

 220. Mr Bobby Mr Bobby rašo:

  Geros naujienos !!!!!!!!!
  Ar jums reikalingas finansavimas, norint pradėti verslą, išspręsti skolas ar apmokėti sąskaitas, ir jums sunku gauti lėšų dėl sunkių bankų ir kitų skolintojų skolinimo proceso. Tada čia yra jūsų galimybė, aš esu ponas Alfredas, žinomas skolintojas, kuris daugelį metų dirbo skolinimo srityje, ir šiuo metu aš siūlau paskolas greitai ir lengvai prieinamą kainą. Įdomūs asmenys turėtų kreiptis į mane el. Paštu bobbycook1221@gmail.com

 221. bishop bishop rašo:

  Ar šiandien ieškote skubios paskolos? Paskola steigti verslą? Paskola pirkti namą ar paskolą projektui finansuoti? Paskolą sumokėti savo skolą? Kreipkitės: bishopf21loan@gmail.com

 222. Henry Clark Henry Clark rašo:

  Dėmesio,
  Prašykite greito ir patogaus paskolos sumokėti sąskaitas, Xmas paskolą, būsto paskolą, konsolidavimo paskolą ir pradėti naują verslą arba iš naujo finansuoti savo projektus pigiausia 3% palūkanų norma. Susisiekite su mumis šiandien per: HENRYCLARK003@GMAIL.COM reikalaujamą paskolos sumą.
  Mes esame sertifikuotas, registruotas ir teisėtas paskolos davėjas.
  Galite susisiekti su mumis šiandien, jei jus domina ši paskola, susisiekite su mumis, jei norite gauti daugiau informacijos apie paskolos procesą, procesą, pvz., Paskolos sąlygas ir sąlygas, ir kaip paskola bus pervesta jums. Mums reikalingas skubus atsakymas, jei jus domina.

  PASTABA: visus atsakymus reikia siųsti į:
  HENRYCLARK003@GMAIL.COM

  Ačiū.

 223. GLORIA GLORIA rašo:

  Aš taip susijaudinęs, kad mano sugadinta santuoka buvo atkurta, o mano vyras grįžo po sunaikinimo. Po 2 metų santuokos man ir mano vyrui buvo viena ginčijama ar kita, kol jis pagaliau paliko mane ir persikėlė į Kaliforniją būti su Kita moteris. Aš pajutau, kad mano gyvenimas baigėsi, ir mano vaikai manė, kad niekada nebematys savo tėvo. Aš bandžiau būti stiprus tik vaikams, bet negalėjau valdyti skausmų, kurie kankina mano širdį, mano širdis buvo pilna skausmų ir skausmų, nes buvau labai įsimylėjęs su vyru. Kiekvieną dieną ir naktį aš galvoju apie jį ir visada noriu, kad jis sugrįžtų pas mane, man buvo labai nusiminusi ir man reikėjo pagalbos, todėl aš ieškojome pagalbos internete ir susipažinome su svetaine, kurioje teigiama, kad “Secerdote” gali padėti greitai grįžti. Taigi aš jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš kreipėsi į jį ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš tai padariau, tada jis padarė (meilės rašybą) už mane. Po 28 valandų mano vyras tikrai mane paskambino ir man pasakė, kad jis manęs ir vaikai labai trūksta, taip nuostabu! Taigi tą pačią dieną jis grįžo atgal, su daug meilės ir džiaugsmo, ir atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį jis padarė man ir vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santuoka buvo stipresnė, nei buvo anksčiau. Visa tai dėka “Secerdote”. Jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad Secerdote tikrai ir galingas rašybos rašas, kurį aš visada meldžiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams bėda, jei esate čia ir jums reikia savo Ex atgal arba Jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau neaukok, dabar susisiekk su šiuo galingu rašybos rašu. Štai jo kontaktas: atsiųskite jam laišką adresu: poderoso1sacerdotetemplo@gmail.com

 224. lincoln lincoln rašo:

  Mes siūlome paskolas tarp individų už 15% metinių palūkanų. Prašome rašyti mums, kad tęstumėte savo skundą. elektroninis paštas: saharaservice100@yahoo.com

 225. Mirable Daniels Mirable Daniels rašo:

  GEROS NAUJIENOS GERIAI NAUJIENOS

  Aš esu mano ponia Mirabel Daniels yra patikimas ir teisėtas paskolos teikėjas.
  Mes siūlome tikras ir lengvas sąlygas su 2% palūkanų norma. iš
  $ 1000 – $ 100,000. Euras ir svarai. Aš teikiu verslininkams paskolas taip pat už:

  Asmeninis kreditas,
  Studentų paskolos
  Transporto kreditas
  Verslo paskolos.
  įmonės paskolos

  Susisiekite tiesiogiai su manimi, norėdami gauti daugiau informacijos.
  El. Paštas: mirabeldanielloanfirm@gmail.com


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...