2012 Kovo 22

Lietuvos universitetai ir kolegijos

veidas.lt

1. Kauno technologijos universitetas
35 bakalauro studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: elektroninio mokymosi technologijos; transporto elektronika.
Studijuoja apie 13,2 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 1402 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 750 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 1054 dėstytojai, iš jų 698 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 86, dėstytojų – 24, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 228, dėstytojų – 85.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 5.
Doktorantūros studijų programų: 17.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 25,7 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.ktu.lt

2. Lietuvos kūno kultūros akademija
8 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 2,3 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 72 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 406 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 124 dėstytojai, iš jų 82 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 23, dėstytojų – 19, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 58, dėstytojų – 43.
Duomenų, kiek turi jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais, nepateikia.
Doktorantūros studijų programų: 2.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 34,9 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.lkka.lt

3. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
12 bakalauro studijų programų.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: medicininė ir veterinarinė biochemija; medicininė ir veterinarinė genetika; sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais; gyvūninių išteklių valdymas.
Studijuoja 7,2 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 479 pirmakursiai, o patys studijas finansuoja 497 pirmakursiai.
Dėsto 1109 dėstytojai, iš jų 424 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 44, dėstytojų – 21, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 116, dėstytojų – 62.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais pernai neturėjo.
Doktorantūros studijų programų: 9.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 13,5 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.lsmuni.lt

4. Vytauto Didžiojo universitetas
40 bakalauro studijų programų.
Studijuoja 9,4 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 839 pirmakursiai, o patys studijas finansuoja 925 pirmakursiai.
Dėsto 621 dėstytojas, iš jų 304 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 100, dėstytojų – 24, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 185, dėstytojų – 81.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 3.
Doktorantūros studijų programų: 17.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 28,2 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vdu.lt; “Skype”: VDU.moksleiviams

5. Aleksandro Stulginskio universitetas
25 bakalauro studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: augalų genetika ir biotechnologija; maisto žaliavų kokybė ir sauga; miestų ir rekreacinė miškininkystės; želdininkystė ir kraštovaizdžio architektūra; aplinkotyra; agrologistika ir prekyba; bendroji agroinžinerija; nekilnojamojo turto informacinės sistemos; transporto inžinerija; kaimo plėtros vadyba; augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga.
Studijuoja 5,5 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 94 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 450 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 385 dėstytojai, iš jų 193 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 20, dėstytojų – 19, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 77, dėstytojų – 39.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 4.
Doktorantūros studijų programų: 4.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 32,1 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.lzuu.lt

6. Klaipėdos universitetas
68 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 6,8 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 399 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 765 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 592 dėstytojai, iš jų 180 daktarų ir habilituotų daktarų.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 32, dėstytojų – 32, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 124, dėstytojų – 39.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 2.
Doktorantūros studijų programų: 3.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 28,8 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.ku.lt

7. Šiaulių universitetas
39 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 7,2 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 268 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 469 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 452 dėstytojai, iš jų 165 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 52, dėstytojų – 54, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 167, dėstytojų – 69. Pagal “Comenius” programą kvalifikaciją tobulino 1 dėstytojas ir 6 studentai.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais pernai neturėjo.
Doktorantūros studijų programų: 1.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 26 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.su.lt

8. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
6 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 318 kariūnų. Pernai į valstybės finansuojamas studijų vietas priimti 66 pirmakursiai.
Dėsto 62 dėstytojai, iš jų 24 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 0, dėstytojų – 7, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 0, dėstytojų – 4.
Doktorantūros studijų programų: nėra duomenų.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 2,3 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.lka.lt

9. Lietuvos edukologijos universitetas
35 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 9 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimta 570 pirmakursių bakalaurų, o patys studijas finansuoja 636 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 566 dėstytojai, iš jų 268 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 30, dėstytojų – 67, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 115, dėstytojų – 46. Pagal “Comenius” programą kvalifikaciją tobulino 6 dėstytojai ir 16 studentų.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais pernai nebuvo.
Doktorantūros studijų programų: 4.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 24,1 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vpu.lt

10. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
10 bakalauro studijų programų.
Studijuoja 937 studentai. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 129 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 8 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 351 dėstytojas, iš jų 31 daktaras ir habilituotas daktaras bei 33 pripažinti menininkai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 11, dėstytojų – 63, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 39, dėstytojų – 47.
Duomenų, apie jungtines studijų programas su užsienio šalių universitetais nepateikia.
Doktorantūros studijų programų: 12.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 24,9 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.lmta.lt

11. Mykolo Romerio universitetas
25 bakalauro studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: finansų apskaita, organizacijų vadyba, viešoji politika ir vadyba, finansų informatika, sociologija, sociokultūrine edukacija, socialinė pedagogika, ugdymo karjerai pedagogika, anglų ir antrosios užsienio kalbos (rusų k.) mokymas, filosofija, dalykinė anglų kalba ir kita užsienio kalba (prancūzų k.), dalykinė anglų kalba ir kita užsienio kalba (vokiečių k.).
Studijuoja 19,3 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 342 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 1761 pirmakursis bakalauras.
Dėsto 888 dėstytojai, iš jų 253 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 126, dėstytojų – 53, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 299, dėstytojų – 87. Pagal “Grundtvig” programą tobulinosi 2 dėstytojai.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 2.
Doktorantūros studijų programų: 3.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 13,2 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.mruni.eu

12. Vilniaus dailės akademija
30 bakalauro studijų programų.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: scenografija, kultūros vadyba ir politika, metalo menas.
Studijuoja 1,9 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 206 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 90 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 370 dėstytojų, iš jų 43 daktarai ir habilituoti daktarai bei 132 pripažinti menininkai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 19, dėstytojų – 0, išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 76, dėstytojų – 15.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais pernai nebuvo.
Doktorantūros studijų programų: 3.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 41 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vda.lt

13. Vilniaus Gedimino technikos universitetas
43 studijų programos.
Studijuoja 13,1 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 1565 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 595 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 970 dėstytojų, iš jų 485 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 302, dėstytojų – 89, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 494, dėstytojų – 146.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 2.
Doktorantūros studijų programų: 15.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 25,8 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vgtu.lt

14. Vilniaus universitetas
67 bakalauro studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: kūrybos komunikacija, skandinavistika.
Studijuoja 21,6 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 2735 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 940 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 1764 dėstytojai, iš jų 874 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 257, dėstytojų – 14, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 596, dėstytojų – 117. Pagal “Comenius” programą kvalifikaciją tobulino 1 dėstytojas ir 2 studentai.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 2.
Doktorantūros studijų programų: 26.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 19 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vu.lt; “Skype”: vu_priemimas

15. Viešoji įstaiga LCC tarptautinis universitetas
4 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 562 studentai. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimta 14 pirmakursių bakalaurų, o patys studijas finansuoja 14 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 72 dėstytojai, iš jų 48 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 2, dėstytojų – 0, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 13, dėstytojų – 2.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais pernai neturėjo.
Doktorantūros studijų programų: 0.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 24,8 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.lcc.lt

16. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
1 studijų programa.
Studijuoja 24 klierikai.
Dėsto 33 dėstytojai.
Interneto svetainė www.tks.lt

17. UAB ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
6 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 1,8 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimta 270 pirmakursių bakalaurų, o patys studijas finansuoja 189 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 52 dėstytojai, iš jų 34 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 49, dėstytojų – 10, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 76, dėstytojų – 11.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 8.
Doktorantūros studijų programų: 1.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 17,5 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.ism.lt

18. UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas
3 bakalauro studijų programos.
Studijuoja daugiau kaip 500 studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimtas 1 pirmakursis bakalauras, o patys studijas finansuoja 21 pirmakursis bakalauras.
Dėsto 75dėstytojai.
Duomenų apie jungtines studijų programas su užsienio šalių universitetais nepateikia.
Apie doktorantūros studijų programas duomenų nėra.
Duomenys apie studentų įsidarbinamumą bei stažuotes visuomenei neskelbiami.
Interneto svetainė www.ksu.lt

19. Balstogės universiteto filialas Ekonomikos-informatikos fakultetas
2 bakalauro studijų programos.
Studijuoja apie 450 studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 7 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 45 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 20 nuolatinių dėstytojų ir 40 vizituojančių iš Lenkijos.
Duomenys apie studentų įsidarbinamumą bei stažuotes visuomenei neskelbiami.
Interneto svetainė www.wilno.uwb.edu.pl

20. VšĮ Verslo ir vadybos akademija
1 bakalauro studijų programa.
Planuojamos 3 naujos studijų programos, bet kol kas jos neakredituotos.
Studijuoja apie 300 studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimtas 1 pirmakursis bakalauras, o patys studijas finansuoja 9 pirmakursiai bakalaurai.
Dėstytojų skaičiaus neskelbia, duomenų apie studentų mainus – taip pat.
Duomenų apie jungtines studijų programas su užsienio šalių universitetais nepateikia.
Duomenų ape doktorantūros studijų programas – taip pat.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 22 absolventai, tačiau neįmanoma įvardyti tikslaus bedarbių nuošimčio, nes ši aukštoji mokykla nepateikia duomenų apie savo absolventų skaičių.
Interneto svetainė www.vva.lt

21. VšĮ Europos humanitarinis universitetas
6 bakalauro studijų programos.
Studijuoja 1851 studentas. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 2 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 7 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 71 dėstytojas, vizituoja 110 dėstytojų.
Duomenų apie dėstytojų ir studentų mainus nepateikia.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais pernai nebuvo.
Doktorantūros studijų programų: 1.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 3 absolventai, tačiau neįmanoma įvardyti tikslaus bedarbių nuošimčio, nes ši aukštoji mokykla nepateikia duomenų apie savo absolventų skaičių.
Interneto svetainė www.ehu.lt

22. VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
6 studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: tarptautinė rinkodara ir verslo kalba, tarptautinė aplinkos apsaugos vadyba.
Studijuoja 1,7 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 84 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 169 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 117 dėstytojų, iš jų 32 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 55, dėstytojų – 3, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 62, dėstytojų – 10.
Jungtinių studijų programų su užsienio šalių universitetais: 4.
Doktorantūros studijų programų: 0.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 14,8 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.tvm.vu.lt

23. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
1 studijų programa.
Studijuoja 26 klierikai ir 8 kandidatai į klierikus.
Dėsto 24 dėstytojai, iš jų 10 daktarų.
Interneto svetainė www.seminarija.lt

Kolegijos

1. Alytaus kolegija
12 studijų programų.
Studijuoja 1,1 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 163 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 85 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 76 dėstytojai, iš jų 2 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 0, dėstytojų – 3, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 12, dėstytojų – 5.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 38,6 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.akolegija.lt

2. Kauno kolegija
43 studijų programos.
Studijuoja 7,7 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 1466 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 722 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 598 dėstytojai, iš jų 27 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 64, dėstytojų – 29, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 210, dėstytojų – 77.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 41,7 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.kauko.lt

3. Kauno technikos kolegija
9 studijų programos.
Studijuoja 1,7 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimta 515 pirmakursių bakalaurų, o patys studijas finansuoja 154 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 108 dėstytojai, iš jų 15 daktarų.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 0, dėstytojų – 2, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 6, dėstytojų – 0.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 32 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.ktk.lt

4. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
6 studijų programos.
Studijuoja 1,1 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 297 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 69 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 69 dėstytojai, iš jų 5 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 2, dėstytojų – 2, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 15, dėstytojų – 6.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 55,7 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.kmaik.lt

5. Klaipėdos valstybinė kolegija
30 studijų programų.
Studijuoja 4,1 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 889 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 408 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 299 dėstytojai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 43, dėstytojų – 11, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 36, dėstytojų – 39.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 44,3 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.kvk.lt

6. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
4 studijų programos.
Studijuoja 1,3 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 207 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 126 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 62 dėstytojai, iš jų 2 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 4, dėstytojų – 9, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 10, dėstytojų – 13.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 38,1 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.lmc.lt

7. Marijampolės kolegija
17 studijų programų.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: vežimo kelių transportu technologija, kultūros ir sporto vadyba, informacinių sistemų technologijos, maisto technologija, psichologija.
Studijuoja 1,5 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimta 160 pirmakursių bakalaurų, o patys studijas finansuoja 209 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 262 dėstytojai, iš jų 4 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 2, dėstytojų – 1, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 9, dėstytojų – 12.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 42,9 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.marko.lt

8. Panevėžio kolegija
27 studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: logistikos vadyba, teisė, viešoji komunikacija, socialinis užimtumas, neformalus meninis ugdymas, grožio terapija, pastatų energinės sistemos, kompiuterių tinklų administravimas.
Studijuoja 2,2 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 352 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 202 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 156 dėstytojai, iš jų 9 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 3, dėstytojų – 4, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 8, dėstytojų – 14.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 44,5 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.panko.lt

9. Žemaitijos kolegija
19 studijų programų.
Studijuoja 1,2 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimta 111 pirmakursių bakalaurų, o patys studijas finansuoja 72 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 137 dėstytojai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 5, dėstytojų – 12, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 17, dėstytojų – 6.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 33,8 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.zemko.lt

10. Šiaulių valstybinė kolegija
27 studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: organizacijų komunikacijos vadyba, verslo ekonomika, visuomenės sveikata.
Studijuoja 2,8 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 657 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 307 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 201 dėstytojas, iš jų 5 daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 14, dėstytojų – 11, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 30, dėstytojų – 15.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 40,8 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.svako.lt

11. Utenos kolegija
26 studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: informacijos paslaugų valdymas, maitinimo ir apgyvendinimo įmonių veiklos vadyba, multimedijos technologijos.
Studijuoja 2,4 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 325 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 253 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 180 dėstytojų, iš jų 8 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 13, dėstytojų – 27, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 15, dėstytojų – 22.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 34,9 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.utenos-kolegija.lt

12. Vilniaus kolegija
44 studijų programos.
Studijuoja 8 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 1846 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 674 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 542 dėstytojai, iš jų 54 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 33, dėstytojų – 47, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 138, dėstytojų – 95.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 34,2 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.viko.lt

13. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
22 studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: termoinžinerija, mašinų mechanizmų inžinerija, automobilių elektronikos sistemos.
Studijuoja 3,1 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 579 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 293 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 204 dėstytojai, iš jų 17 daktarų.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 13, dėstytojų – 23, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 37, dėstytojų – 17.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 30,3 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vtdko.lt

14. V.A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
6 studijų programos.
Studijuoja per 800 studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 106 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 117 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 55 dėstytojai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 0, dėstytojų – 0, išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 10, dėstytojų – 2.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 32 absolventai, tačiau neįmanoma įvardyti tikslaus bedarbių nuošimčio, nes ši aukštoji mokykla nepateikia duomenų apie savo absolventų skaičių.
Interneto svetainė www.avm.lt

15. VšĮ Kolpingo kolegija
6 studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: tarptautinis verslas (anglų kalba), ekoturizmas.
Studijuoja 403 studentai. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 48 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 49 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 41 dėstytojas, iš jų 1 daktaras.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 0, dėstytojų – 0, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 5, dėstytojų – 1.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 24,1 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.kolegija.kolping.lt

16. Šv. Ignaco Lojolos kolegija
6 studijų programos.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: visuomenės sveikata, grožio terapija, kurorto verslo vadyba, įvaizdžio dizainas, socialinis darbas.
Studijuoja 33 studentai. Pernai į valstybės finansuojamas studijų vietas priimti 15 pirmakursių bakalaurų, o patys studijas finansuoja 18 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 14 dėstytojų, iš jų 9 daktarai.
Tai nauja kolegija, todėl nėra duomenų apie absolventų įsidarbinamumą bei mainus.
Interneto svetainė www.ilk.lt

17. UAB Klaipėdos verslo aukštoji mokykla
9 studijų programos.
Studijuoja apie 1000 studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 56 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 51 pirmakursis bakalauras.
Ši aukštoji mokykla duomenų apie dėstytojų skaičių ir jų kvalifikaciją žiniasklaidai nepateikia.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 13, dėstytojų – 14, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 14, dėstytojų – 5.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 107 absolventai, tačiau neįmanoma įvardyti tikslaus bedarbių nuošimčio, nes ši aukštoji mokykla nepateikia duomenų apie savo absolventų skaičių.
Interneto svetainė www.kvam.lt

18. VšĮ Socialinių mokslų kolegija
15 studijų programų.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: kūrybos ir pramogų industrija, audiovizualinių medijų režisūra, sveikatinimas ir gerovė, socialinis tarpininkavimas.
Studijuoja 2 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 246 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 259 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 148 dėstytojai, iš jų 14 daktarų.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 18, dėstytojų – 1, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 24, dėstytojų – 5.
Jungtinių studijų programų su užsienio kolegijomis: 1.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 26,4 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.smk.lt

19. VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija
11 studijų programų.
Naujos studijų programos, pradedamos 2012 m.: verslo informacinės sistemos, neformalus fizinis ugdymas.
Studijuoja 722 studentai. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 32 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 30 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 80 dėstytojų, iš jų 11 daktarų ir habilituotų daktarų.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 0, dėstytojų – 7, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 10, dėstytojų – 6.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 32,5 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vlvk.lt

20. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija
6 studijų programos.
Ši kolegija žiniasklaidai nepateikia duomenų, kiek turi studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 34 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 47 pirmakursiai bakalaurai.
Ši aukštoji mokykla duomenų apie dėstytojų skaičių ir jų kvalifikaciją žiniasklaidai nepateikia.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 4, dėstytojų – 4, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 5, dėstytojų – 4.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 38 absolventai, tačiau neįmanoma įvardyti tikslaus bedarbių nuošimčio, nes ši aukštoji mokykla nepateikia duomenų apie savo absolventų skaičių.
Interneto svetainė www.slk.lt

21. UAB Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
10 studijų programų.
Studijuoja 3,9 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 341 pirmakursis bakalauras, o patys studijas finansuoja 211 pirmakursių bakalaurų.
Dėsto 149 dėstytojai, iš jų 32 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 60, dėstytojų – 38, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 60, dėstytojų – 18.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 21,8 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.ttvam.lt

22. VšĮ Vilniaus verslo kolegija
6 studijų programos.
Studijuoja 446 studentai. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 77 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 38 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 49 dėstytojai, iš jų 9 daktarai ir habilituoti daktarai.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 0, dėstytojų – 7, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 9, dėstytojų – 6.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 20,3 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.kolegija.lt

23. Vilniaus dizaino kolegija
5 studijų programos.
Studijuoja 604 studentai. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 83 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 62 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 65 dėstytojai, iš jų 4 daktarai.
Duomenų apie studentų mainus nepateikia.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 48 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.dizainokolegija.lt

24. VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija
9 studijų programos.
Studijuoja 1,3 tūkst. studentų. Pernai į valstybės finansuojamas vietas priimti 46 pirmakursiai bakalaurai, o patys studijas finansuoja 74 pirmakursiai bakalaurai.
Dėsto 76 dėstytojai, iš jų 1 daktaras.
Pagal “Erasmus” studijų mainų programą atvyko stažuoti: studentų – 9, dėstytojų – 3, o išvyko stažuoti į užsienį: studentų – 13, dėstytojų – 7.
Darbo per vienus metus po studijų baigimo nerado 27,4 proc. absolventų.
Interneto svetainė www.vkk.lt

Šaltinis: universitetai, kolegijos, Lietuvos statistikos departamentas, LAMA BPO, MOSTA, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos darbo birža, Studijų kokybės vertinimo centras, Švietimo mainų paramos fondas
Parengė Jonė Kučinskaitė

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...