2015 Spalio 20

KTU „EDU_Lab“ – mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratorija – PR

veidas.lt

„Laboratorija – tai nebūtinai tik mėgintuvėlių ir mokslinės įrangos prikimšta patalpa. Visų pirma tai vieta, kurioje laukiamos naujos idėjos, atliekami įvairūs tyrimai, bandymai. Todėl ir naujasis dėstytojų edukacijai skirtas inovatyvus KTU centras simboliškai pavadintas „EDU_Lab“ (išvertus iš anglų kalbos – ugdymo laboratorija – red. past.)“, – sako Kauno technologijos universitete (KTU) įkurto „EDU_Lab“ iniciatoriai.

 

Paulina KUZMICKAITĖ

 

Spalį oficialiai veiklą pradėjusio „EDU_Lab“ tikslas – padėti naujiems ir patyrusiems dėstytojams kelti kvalifikaciją, geriau atitikti studentų lūkesčius, nebijoti kritiškai pažvelgti į savo ir kolegų dėstymą. KTU „EDU_Lab“ vadovės Nijolės Putrienės teigimu, projektas prisidės ir prie studijų kokybės gerinimo, skatinant dėstytojus pasirinkti ir taikyti tinkamas bei inovatyvias didaktikos priemones.

 

Dėstytojų eksperimentams skirta erdvė

 

Projekto viziją pristatę mentoriai pabrėžė, kad KTU „EDU_Lab“ – tai nauja erdvė eksperimentuoti ir tobulėti tiek jiems patiems, tiek dėstytojams. „Kartu su atrinktų mentorių komanda siekiame, kad naujasis edukacinis projektas padėtų dėstytojams atrasti kūrybinę gyslelę“, – sakė N.Putrienė.

Į mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratoriją susibūrė aktyvūs, motyvuoti, siekiantys pažangos dėstytojai iš trijų KTU fakultetų: Marija Sabaliauskienė, Audronė Daubarienė, Jurgita Barynienė, Gintarė Edintaitė, Audronė Gedžiūtė ir Raimunda Česonienė iš Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF), Asta Daunorienė iš Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF), Ramūnas Kubiliūnas iš Informatikos fakulteto (IF) ir profesionalus praktinių mokymų lektorius Andrejus Račkovskis.

Modernios didaktikos grupė rengs tarpdalykines konsultacijas, padės dėstytojams kaupti naujausias žinias apie dėstymą, iš naujo atrasti tai, kas buvo primiršta per ilgametę dėstymo praktiką, skatins dalytis gerąja patirtimi, ves praktinius užsiėmimus. Visa tai mentorių komanda sieks daryti kartu su dėstytojais, dalyvausiančiais KTU „EDU_Lab“ veiklose.

 

Misija – ne tik pateikti informaciją

 

Dėstytojų mentoriai į klausimą, kodėl prisidėjo prie naujojo modernios didaktikos projekto, vieningai atsakė, kad kilo poreikis atsinaujinti patiems, kaip specialistams. Iš naujo atgaivinti dėstymo įgūdžius itin svarbu ir siekiant didinti studentų motyvaciją.

Pasak KTU „EDU_Lab“ vadovės N.Putrienės, studentai ir prieš 20 metų, ir dabar siekia tų pačių dalykų: jie nori būti pastebėti ir vertinami kaip asmenybės. „Skirtumas tik tas, kad dabartiniai studentai yra drąsesni, šį norą išsako atvirai ir garsiai“, – sako edukologė, apgailestaudama, kad dėstytojai kartais to neišgirsta.

N.Putrienės įsitikinimu, šiandieninis studentas nori greito rezultato, jis turi matyti savo įgyjamų žinių naudą dabar. „Tai turėtų suprasti ir dėstytojas. Jeigu jis save matys tik taip informacijos pateikėją, toks dėstytojas tikrai nebus įdomus studentams“, – neabejoja specialistė.

 

Studentų vedlys

 

KTU „EDU_Lab“ mentorių nuomonė apie šiuolaikinį dėstytoją sutampa: dėstytojas – tai studentų vedlys, mentorius ir patarėjas tam, kad studentai nepasiklystų informacijos vandenyne. Studentams reikia labai konkrečių pavyzdžių iš kasdienio gyvenimo ir to, kas jiems aktualu.

N.Putrienė dėstymą prilygina menui: kaip kad kūrinys turi kaskart atrasti savo vertintoją, taip ir dėstytojas turi atrasti studentus. Pasiekti šį tikslą padės KTU „EDU_Lab“ tarpdalykinės specialistų komandos rengiamos konsultacijos ir praktiniai mokymai dėstytojams, paskaitų stebėjimas, pateikiant grįžtamąjį ryšį, susitikimai su tarptautiniais ekspertais.

KTU „EDU_Lab“ mentorės A.Daunorienės teigimu, projektas suteikia galimybę giliau pažvelgti į mokymo ir mokymosi procesą, suprasti pagrindinių veiksnių sąsajas ir į kasdienę dėstymo praktiką integruoti naujų idėjų. Pasak jos, kartu su besikeičiančiomis aplinkos tendencijomis neišvengiamai turi keistis ir dėstytojas, integruojantis savo veikloje ne tik išsamias profesines žinias, bet ir šiuolaikiškus darbo metodus.

 

Atspirties taškas pradedantiesiems

 

Didžioji dalis universitetuose dirbančių dėstytojų šio darbo studijų metais mokėsi iš savo dėstytojų.

„Patiems jauniausiems dėstytojams KTU „EDU_Lab“ įgytos naujos žinios pasitarnaus pradėjus keliauti į auditorijas. Dalijimasis gerąja patirtimi ir pasiteisinusiais dėstymo metodais sukuria didelę pridėtinę vertę dėstymo procese“, – įsitikinusi lektorė J.Barynienė.

Kolegei antrina ir G.Edintaitė. Jos nuomone, KTU „EDU_Lab“ kursų metu jaunieji dėstytojai gaus gerus dėstymo pagrindus, nuo kurių atsispyrus galės tobulėti ir toliau.„Labai svarbu yra dalytis patirtimi, idėjomis, netgi baimėmis. Bendras daug patirties sukaupusių dėstytojų, mokslininkų ir pradedančiųjų dėstytojų indėlis lemia geresnę dėstymo kokybę“, – neabejoja G.Edintaitė.

 

Ne kritika, o grįžtamasis ryšys

 

Dalies dėstytojų, turinčių nemenką dėstymo patirtį ir dalyvavusių pirmuosiuose KTU „EDU_Lab“ praktiniuose mokymuose, nusistatymas buvo gana skeptiškas. Susirinkusieji neslėpė abejojantys, ar naujasis projektas sugebės juos išmokyti kažko, ko jie dar nežinantys ar nemokantys.

Po tris dienas trukusių praktinių mokymų išankstinis nusistatymas ir abejonės buvo išsklaidyti ir, pasak mentorių, vien tai, kad į vieną bendrą erdvę susibūrę dėstytojai turėjo galimybę pabendrauti, pasidalyti probleminiais klausimais ir patarti vieni kitiems, yra pirmas didelis laimėjimas. Vykę praktiniai mokymai suteikė progą susitikti dėstytojams iš skirtingų fakultetų, kurie kasdieniame darbe retai susiduria vieni su kitais.

Mokymuose dalyvavę dėstytojai taip pat išmoko kritiką pakeisti grįžtamuoju ryšiu. Mentorės A.Gedžiūtės teigimu, įsitraukusieji į projekto veiklas pripranta naudoti grįžtamąjį ryšį kaip kasdienio darbo priemonę, jį konstruktyviai išsakydami ir priimdami.

 

Tikslas – studentų pasiekimai

 

„Pirmuosiuose praktiniuose mokymuose dėstytojai atrado saugią erdvę, kurioje nėra grėsmės jų profesiniam ir asmeniniam ego. Svarbiausia, ko jie išmoko, – tai išgirsti kitus ir būti tolerantiškesni tiek sau, tiek kolegoms, susidoroti su baime būti vertinamiems kitų“, – pabrėžia lektorius A.Račkovskis.

Jo teigimu, lengviausia užsidaryti savo auditorijoje ir dirbti taip, kaip tau atrodo teisinga, nors tai nebūtinai taip yra. Pamačius, kad ir kiti dėstytojai susiduria su panašiomis problemomis, daro tas pačias klaidas, situacija pasikeičia į gerąją pusę.

„Ne tik dėstytojas turi džiaugtis tuo, kad jam gerai sekasi dėstyti, bet ir studentai turi būti patenkinti tuo, kaip dėstytojas atlieka savo darbą. Tam, kad būtų laimingos abi pusės, turi būti pasiekti abipusiai tikslai“, – sako KTU „EDU_Lab“ mentorius R.Kubiliūnas.

A.Račkovskis taip pat pabrėžia, jog svarbiausias pirmųjų praktinių mokymų atradimas – tai suvokimas, kad suformuluoti tikslą nėra taip paprasta, kaip atrodo. „Dėstytojai išsikelia savo dalykų ir programų tikslus, tačiau kartais pamiršta, kad jų tikslas – studentų pasiekimai ir gebėjimai, išklausius dėstomus modulius. Atsižvelgiant į tai reikėtų permąstyti savo dėstymą“, – įžvalgomis dalijasi A.Račkovskis.

 

Pažanga per praktinius užsiėmimus

 

KTU „EDU_Lab“ mentorė A.Daubarienė, papildydama kolegų išsakytas mintis, teigia, kad dėstytojų edukacijai skirto centro praktinių mokymų turinio akcentas yra ne gauname ar duosime, bet kokiu būdu tai padarysime. Pasak lektorės, labai svarbu keisti mąstyseną ir dėstymo metodus, pereinant nuo „ką“, prie „kaip“.

O štai A.Gedžiūtė tvirtina, kad projektas į vieną bendrą tašką suveda teoriją ir praktiką. „Studijų programų aprašai, pedagoginės teorijos yra viena, dėstymo realijos – visai kas kita. Dėl to susibūrimas į vieną bendrą erdvę ir dalijimasis savo kasdiene patirtimi bei įžvalgomis padeda išspręsti problemas, itin aktualias dėstytojo darbe. Kartais paaiškėja, kad tai, ką pasiliekame kaip „paraštinę“ veiklą, iš tikrųjų turi būti mūsų veiklos ašis ir nuo to turime pradėti“, – teigia A.Gedžiūtė.

Praktinę užsiėmimų naudą pabrėžia visi KTU „EDU_Lab“ komandos nariai. R.Kubiliūnas teigia, kad į „EDU_Lab“ užsiėmimus dėstytojai ateina ne tik pasiklausyti teorijos, bet ir dirbti. „Tai – ne tipiniai mokymai, auditorijoje praleidžiant keletą valandų, o vėliau pasidžiaugiant gautu pažymėjimu. Dėstytojai, prisidėję prie šio projekto, praktiškai išbandys įvairius dalykus, išsiaiškins probleminius klausimus ir patobulės“, – neabejoja R.Kubiliūnas.

 

Orientuoti į kompetencijų ugdymą

 

Tai, kad modernios didaktikos projektu siekiama aiškaus teorijos įgyvendinimo praktikoje, patvirtina ir KTU „EDU_Lab“ vadovė N.Putrienė. Pasak jos, edukologijos mokslo teorija projekto veiklose pateikiama per praktinius pavyzdžius. „Mokymų turinį kuria ne tik dėstytojų mentoriai, bet ir kiekvienas mokymų dalyvis. Kiekvienas dėstytojas, apsilankęs šioje unikalioje erdvėje, kurioje bus ugdomos didaktinės kompetencijos, pasisems to, kas aktualu ir reikalinga konkrečiai jam“, – apie būsimą KTU „EDU_Lab“ „pelną“ kalba projekto vadovė N. Putrienė.

Dėstytojai iš šių mokymų išeis patobulinę savo modulius, atradę naujų dėstymo metodų, apmąstę, kaip galėtų ir turėtų vertinti studentų mokymąsi.

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...