2015 Lapkričio 27

Kaime – galimybės užsiimti ne žemės ūkio veikla – PR

veidas.lt

Shutterstock

Labai mažos įmonės, ūkininkai ir kiti kaimo gyventojai iki š. m. gruodžio 14 d. gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės teikiamos finansinės paramos ne žemės ūkio veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse.

Raimonda SABALAITĖ

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 mln. 319 tūkst. eurų paramos lėšų, o didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 200 tūkst. eurų.

Remiama tik ne žemės ūkio veikla

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vyriausiosios specialistės Dalios Rutkauskaitės teigimu, pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ parama teikiama naujai ekonominei veiklai pradėti arba plėtoti jau turimą veiklą. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekono­minės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, kurios išvardytos neremiamų veiklų sąraše.

D.Rutkauskaitė atkreipia dėmesį, kad parama neteikiama projektams, kuriuose numatyta pradėti nakvynės ir pusryčių, kaimo turizmo veiklą, – remiama tik tokių paslaugų plėtra.

Gyvenamoji arba registracijos vieta – kaime

Paramos pagal šią KPP veiklą gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų kaimo gyventojai, nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravę kaimo vietovėje.

Juridinis asmuo nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, taip pat turi būti savarankiškas ūkio subjektas ne tik iki sutarties pasirašymo, bet ir visu projekto kontrolės laikotarpiu.

Į paramą pretenduojantys juridiniai asmenys arba ūkininkai turi būti registruoti kaimo vietovėje.

Būtinas ekonomiškai pagrįstas verslo planas

Kartu su paramos paraiška reikia pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą, kuriame pagrindžiamas projekto reikalingumas, investicijų poreikis ir verslo plano finansinė dalis. Verslo plane būtina įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.

D.Rutkauskaitė pabrėžia, kad kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti patvirtintus praėjusių finansinių metų (ne trumpesnių nei 12 mėnesių) finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų (už einamųjų metų pilnus ketvirčius) dokumentus.

Įgyvendinama per dvejus metus

Pareiškėjas įsipareigoja pradėti įgyvendinti projektą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o visiškai jį įgyvendinti per paramos paraiškoje (verslo plane) nurodytą, tačiau ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį.

Per 6 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos pareiškėjas turi pateikti su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį arba išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį. Nepateikus šių dokumentų ir patvirtinimo, kad projektas bus įgyvendintas nuosavomis lėšomis, paramos sutartis nepasirašoma.

Finansuojama iki 50 proc. išlaidų

Pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos lėšomis finansuojama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje. Tinkamomis finansuoti taip pat pripažįstamos verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo ir bendrosios išlaidos.

Privaloma surinkti mažiausiai 50 atrankos balų

Naujuoju programiniu laikotarpiu pareiškėjų projektai paramai gauti vertinami balais, suteikiamais už KPP veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytų atrankos kriterijų atitikimą. Pareiškėjas ūkininkas turi pasirinkti, kuri projektų atrankos kriterijų grupė (fiziniams asmenims ar juridiniams asmenims taikoma projektų atrankos kriterijų grupė) taikoma projektui.

Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50. Paraiškos, nesurinkusios minimalaus atrankos balų skaičiaus, toliau nevertinamos. Kai paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, administracinio tikrinimo metu pagal surinktus atrankos balus yra sudaroma projektų prioritetinė eilė. Jei paramos lėšų pakaks ne visiems didžiausią vienodą atrankos balą surinkusiems pareiškėjams, pirmenybė bus teikiama pareiškėjams, kurie nėra gavę paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, bei prašantiems mažiausios paramos sumos.

Daugiau informacijos – www.nma.lt, zum.lrv.lt.

Sužinok naujienas apie paramą pirmas – prisijunk www.facebook.com/­nacionaline­mokejimo­agentura.

Užs. Nr. VPL1021

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...