2011 Vasario 25

Generalinė prokuratūra

Generalinis prokuroras supažindino su svarbiausiais atliktais darbais

veidas.lt

Šiandien, vasario 25 dieną, generalinis prokuroras Darius Valys išplėstinės Kolegijos metu ir žiniasklaidai pristatė pagrindinius nuveiktus darbus bei supažindino su šiandienos prokuratūros aktualijomis.
Vienas svarbiausių nuveiktų darbų, kurį tik pradėjęs vadovauti prokuratūrai D. Valys jau buvo numatęs – tai prokuratūros sistemos pertvarka: išesmės reformuojama struktūra, keičiama prokurorų darbo metodika, stiprinama prokurorų specializacija. Siekiama prokuratūros sistemą pertvarkyti į dviejų lygių, teritorines prokuratūras sustambinti iki 5 apygardų prokuratūrų, pertvarkyti Generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų struktūras.
„Prokuratūros pertvarka siekiama racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius bei efektyviau užtikrinti jos uždavinių ir funkcijų vykdymą, stiprinti prokurorų specializaciją ir labiau užtikrinti jų asmeninės atsakomybės už ikiteisminio tyrimo sėkmę principo įgyvendinimą. Pertvarkius Generalinės prokuratūros struktūrą, daug efektyviau turėtų būti vykdomos kontrolės, metodinio vadovavimo ir bendros nusikaltimų tyrimo praktikos formavimo funkcijos“, – sakė generalinis prokuroras Darius Valys.
Generalinis prokuroras panaikino 138 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatus (vairuotojų, kurjerių, ūkvedžių, kompiuterininkų, budėtojų ir valytojų). Beveik ketvirtadaliu sumažintas ir vadovaujančių prokurorų skaičius, sustiprinta prokurorų, atliekančių procesines funkcijas, grandis. Panaikinti 42 vyriausiojo prokuroro pavaduotojų etatai (buvę vadovai atliks prokuroro funkcijas). Generalinėje prokuratūroje panaikinti 7 vyriausiųjų prokurorų pavaduotojų etatai, atsisakyta ir 25 prokuroro etatų, nes dalis prokurorų vykdė neprocesines funkcijas. Keičiant Generalinės prokuratūros struktūrą, darbą siekiama organizuoti taip, kad prokurorų funkcijos nebūtų dubliuojamos, kas pasitaikydavo iki šiol. Dalis prokurorų etatų perkelta į Vilniaus apygardos prokuratūrą, nes būtent šiai prokuratūrai tenka didžiausias darbo krūvis. Prokuratūros vadovas viliasi, kad efektyvesnį Generalinės prokuratūros darbą po reformos užtikrins ir du naujai pertvarkyti departamentai: Baudžiamojo persekiojimo departamentas ir Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas. Vieną opiausių prokuratūros problemų – prokurorų veiklos kontrolės – padės išspręsti steigiamas visiškai naujas Generalinės prokuratūros padalinys – Specialiųjų užduočių skyrius. Darbo grupė prokuratūros veiklai optimizuoti yra pateikusi savo išvadas ir dėl funkcijų paskirstymo tarp Generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų. Šiuo metu būsimai reformai jau ruošiami įstatymų projektai.
Taip pat Darius Valys patvirtino naują Prokurorų karjeros tvarkos aprašą, kuriuo nustatyta aiški, skaidri prokurorų skyrimo į aukštesnes pareigas tvarka, panaikinti Išteisintų asmenų apskaitos nuostatai. „Kaip žinote, buvo susiklosčiusi ydinga situacija, kai prokurorai, esant nors mažiausiai tikimybei, kad kaltinamasis gali būti teisme išteisintas, vengdavo bylas perduoti teismui, kuriose buvo pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę. Priėmus išteisinamąjį nuosprendį prokurorams tekdavo aiškintis, o kartais gauti net ir tarnybinę nuobaudą už netinkamą pareigų atlikimą.  Taigi, vengdami labai giežtos atsakomybės prokurorai daugeliu atvejų, esant bent mažiausiai asmens išteisinimo rizikai, tyrimus nutraukdavo ir jų neperduodavo teismui. Tokiu būdu nukentėjusiųjų interesai likdavo neapginti, – Kolegijoje kalbėjo D. Valys.
Naujais Išteisintų asmenų nuostatais prokurorai yra skatinami nebijoti teisminių procesų rezultatų. Siekiama kuo kokybiškiau ir greičiau apginti nukentėjusiuosius ir baudžiamąją bylą perduoti teismui. Teisingumo vykdymas yra teismo kompetencija.
Siekdamas efektyvesnės prokurorų vykdomos operatyvinės veiklos kontrolės praėjusių metų spalio mėnesį generalinis prokuroras patvirtino operatyvinės veiklos kontrolės stiprinimo priemonių planą, taip pat patvirtino Ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvarkos aprašą, kuriuo siekiama labiau apginti ir užtikrinti nukentėjusiųjų teises, per kuo trumpesnį laiką išsiaiškinti padarytas nusikalstamas veikas ir skirti didesnį dėmesį visiems nusikaltimams.
Šiais metais patvirtinti ir nauji Prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatai–perskirstytos prokurorų pajėgos sunkių ir sudėtingų nusikaltimų tyrimus koncentruojant didžiuosiuose miestuose.
Naujais nuostatais siekiama kokybiškesnio ir greitesnio proceso, todėl ikiteisminiai tyrimai dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, organizuotų, finansinių ir korupcinių nusikaltimų bus sutelkiami apygardų prokuratūrose. „Nuostatų pakeitimas – tai labai svarbus žingsnis reformuojant prokuratūrą, siekiant kuo didesnės žmonių interesų apsaugos ir efektyvesnės prokuratūros veiklos. Bus siekiama, kad rezonansinius ir visuomenei itin svarbius nusikaltimus tirtų didžiausią patirtį ir aukščiausią kvalifikaciją turintys prokurorai, – teigia šalies generalinis prokuroras.
Šių metų vasario mėnesį patvirtinta ir Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo tvarka. Pasak D. Valio, kiekvienas prokuroras privalo rasti kompromisą tarp visuomenės teisės žinoti ir ikiteisminio tyrimo duomenų konfidencialumo principo. „Esu tvirtai įsitikinęs, kad prokurorai turi teikti duomenis ne tik apie akivaizdų nusikalstamos veikos įvykį, bet ir apie sprendimą atsisakyti pradėti arba sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, nurodydami aiškius atsisakymo arba nutraukimo motyvus, – teigia D. Valys.
Ikiteisminių tyrimų terminus sutrumpins iružtikrins spartesnį ikiteisminių tyrimų atlikimą bei pagerins tyrimų kokybę parengtos naujos rekomendacijos dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo. Vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis bus greičiau gaunami atsakymai į ekspertams pateikiamus klausimus, bus sutaupyta biudžeto lėšų.
Per šį pusmetį sustiprintas bendradarbiavimas ir su institucijomis – Sodra, Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybės kontrole, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, universitetais, visuomeninėmis organizacijomis, profsąjungomis ir kitomis institucijomis.
„Kad ir kokios reformos vyktų institucijoje, nemanau, kad vien jų įgyvendinimu pasieksime laukiamų rezultatų, t.y. susigrąžinsime visuomenės pasitikėjimą teisėsauga. Mūsų dėmesys turi būti nukreiptas į žmogų – visada akcentuoju prokurorams, kad jie turi dirbti gerbdami žmogaus teises, paisydami nekaltumo prezumpcijos, užtikrindami teisę į objektyvų ikiteisminį tyrimą. Stengiuosi, kad prokuroras žmonių akyse būtų jų saugumo garantas ir teisėtų interesų gynėjas. Manau, kad tik sąžiningu ir atsakingu darbu galime pasiekti žmonių pasitikėjimą, bendromis jėgomis sukurti modernią ir sklandžiai dirbančią prokuratūrą“, – sakė šalies generalinis prokuroras D. Valys.
Kolegijos posėdyje taip pat buvo kalbama apie numatomą naują teritorinių, t.y. apygardų ir apylinkių, prokuratūrų struktūrą, pristatyta kitų šalių prokuratūrų reformų praktika.

Daugiau šia tema:
  • Nėra panašių straipsnių.
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...