2015 Kovo 05

Apie vadybininkus, kuriems didžiausia vertybė – sveikata

veidas.lt

Švietimas. Jauniausias Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) padalinys, Visuomenės sveikatos fakultetas, jau beveik du dešimtmečius rengia naujos kartos specifinės srities profesionalus – visuomenės sveikatos vadybininkus.

 

Tai labai reikalingi šalies sveikatos sistemos pertvarkai žmonės. Sveikatos vadybininkai – tai visų pirma aukšto ir aukščiausio lygmens sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybių gydytojų tarnybų, visuomenės sveikatos centrų biurų ir kitų šios srities įstaigų vadovai.

Kaip ir daugeliui aukščiausio lygio vadybininkų, šalies sveikatos priežiūros įstaigų vadovams tenka veikti sudėtingoje aplinkoje: riboja itin griežti įstatymai, tenka spręsti įvairias juridines, teisines, organizacines problemas, derinti skirtingų socialinių ir politinių grupių tikslus bei interesus.

Kadangi pagrindinis sveikatos priežiūros įstaigų tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, šie vadovai turi būti ne tik valdymo specialistai. Jiems būtina turėti žinių apie sveikatą, jos priežiūrą, ligų profilaktiką, taip pat išmanyti modernios sveikatos vadybos principus. Jie turi būti ir sveikatos politikai, veiksmingi tarpininkai tarp valdžios atstovų ir sveikatos profesionalų – medikų.

„Todėl ir rengiame ne eilinius sveikatos priežiūros įstaigų administratorius, o profesionalius, aukštos kvalifikacijos sveikatos vadybininkus. Sveikatos vadyba aprėpia visų išteklių, reikalingų sveikatai gerinti bei išsaugoti, mobilizavimą ir valdymą. Visuomenės sveikatos vadybos magistro studijos išskirtinės ta prasme, kad absolventams suteikiamas biomedicinos mokslų krypties visuomenės sveikatos magistro diplomas bei šią kryptį atitinkančios kompetencijos. Studijų metu magistrantai įgyja taip pat ir socialinių mokslų, vadybos kompetencijų“, – pabrėžia LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė, Sveikatos vadybos katedros vedėja prof. Ramunė Kalėdienė.

Sveikatos vadybos magistro studijos šiame fakultete išskirtinės ir dėl dar dviejų dalykų: magistrantai ne tik įgyja profesinių žinių, bet ir formuojamas jų požiūris, kad sveikata yra didžiausia vertybė, taip pat dėl to, jog studijuoti kviečiami ne tik medikai, bet ir įvairių studijų krypčių kitų aukštųjų mokyklų absolventai.

 

Moderni studijų programa – paklausi ir po dviejų dešimtmečių

 

„Lietuvoje nuo sovietmečio buvo išlikusi ydinga nuostata, kad gydytojas, neturintis jokio vadybinio išsilavinimo, gali vadovauti bet kuriai gydymo įstaigai. Tad ilgą laiką visi vyriausieji įstaigų gydytojai buvo baigę tik medicinos studijas. Manau, tai viena priežasčių, kodėl mūsų sveikatos apsaugos sistema funkcionavo neefektyviai“, – neseną praeitį primena R.Kalėdienė.

Padėtis ėmė keistis po 1996 m., kai Visuomenės sveikatos fakultetas pradėjo rengti profesionalius sveikatos įstaigų vadovus. Profesorė didžiuojasi šia sveikatos vadybos magistro studijų programa. Sukurta vadovaujantis tarptautine Prancūzijos, Švedijos, Suomijos patirtimi, jau anuomet ji buvo itin moderni, aprėpianti visus šiuolaikinės sveikatos vadybos principus.

Šiuolaikiška ji išliko iki pat šių dienų, mat atsižvelgiant į laikmečio iššūkius kasmet yra atnaujinama ir papildoma, o per du dešimtmečius pasiekti rezultatai patys viską pasako. Šiuo metu tarp LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto absolventų – arti septynių šimtų visuomenės sveikatos vadybininkų, kurių dauguma dirba Lietuvos sveikatos sistemoje. Nemažai profesionaliai parengtų sveikatos vadybininkų darbuojasi Sveikatos apsaugos ministerijoje, teritorinėse ligonių kasose, rengia ir koordinuoja tarptautinius projektus.

Sveikatos vadybininkas savo gebėjimus gali pritaikyti daugybėje sričių, tad studijų populiarumas neslūgsta, jos laikomos itin perspektyviomis. Dienines studijas dažniau renkasi jauni studentai, turintys ambicijų ateityje tapti sveikatos įstaigų vadovais, o  solidžią darbo patirtį įgiję įstaigų vadovai, administratoriai tobulinasi ištęstinėse studijose.

Sulaukta ir svaraus tarptautinio pripažinimo. Visuomenės sveikatos fakultetas yra visateisis Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER) narys. ASPHER ekspertų palanki išvada (angl. „peer-review“) apie visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijų programą liudija aukštą šių studijų kokybę ir atitiktį Europos standartams. Toks didelės svarbos įvertinimas – vienas pirmųjų Centro ir Rytų  Europoje.

 

Tos pačios vertybės padeda susikalbėti

 

Jokia paslaptis: Lietuvos sveikatos sistemos pertvarka nuolat pažeria įvairių naujovių. Nuolatinius pokyčius atidžiai stebintys LSMU mokslininkai nedelsdami papildo studijų programas absolventams tuo metu aktualiomis žiniomis ir įgūdžiais.

Pastaraisiais metais sveikatos vadybos magistrantams buvo stiprinama lyderystės bei pokyčių valdymo kompetencija – kad vadovams būtų lengviau dirbti nuolatinių reformos pokyčių atmosferoje. Šiuo metu studijų programa jau papildyta ir naujais aktualiais poveikio sveikatai vertinimo elementais.

Neatsitiktinai studijuoti sveikatos vadybos magistrantūroje kviečiami įvairių studijų krypčių absolventai: jau įsitikinta, kad daugialypė komanda, kurios kiekvienas narys turi tam tikros srities kompetencijų, – didelė paskata dalytis žiniomis ir tobulėti.

R.Kalėdienė džiaugiasi, jog dažnu atveju visuomenės sveikatos mokslininkų, sveikatos vadybininkų argumentus jau išgirsta ir politikai, – neretai ir dėl to, kad baigusiųjų visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijas daugėja, ir nors jie dirba skirtingose institucijose, susikalbėti padeda panašūs požiūriai ir vertybių sistema.

„Iš savo dėstymo patirties galiu pasakyti, kad į magistrantų kursą susirenka įvairių nuostatų specialistai. Atėjusieji iš medicinos srities labiau orientuojasi į konkrečių ligų gydymą, o su „grynu“ vadybos ar administravimo srities specialistu apskritai sudėtinga kalbėtis apie sveikatą – juk ji ne prekė ir ne produktas. Tad nuo pirmosios paskaitos dirbame formuodami šiuolaikišką požiūrį, kad pagrindinė vertybė yra sveikata, kurią reikia pirmiausia saugoti ir stiprinti, o sveikatos priežiūros sistemoje negalime vadovautis „duobkasių filosofija“ – esą gerai, kai kreipiasi daug sergančiųjų. Turime orientuotis į tai, kad sistema ir visuomenė laimi, kai daugelis žmonių yra sveiki“, – pabrėžia fakulteto dekanė.

 

Studentams – naujausi studijų metodai

 

LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto absolventas prof. Mindaugas Stankūnas skaito paskaitas Grifito universitete (Australija) bei Mastrichto universitete (Nyderlandų Karalystė) tų šalių sveikatos vadybos bei visuomenės sveikatos studentams.

„Atsakingai galiu pasakyti, kad mūsų visuomenės sveikatos specialistų ir sveikatos vadybininkų rengimas atrodo palyginti gerai, tačiau skirtumų vis dėlto yra. Ypač skiriasi pati dėstymo procedūra. Štai Mastrichto studentai mokosi probleminiu būdu – 90 proc. jų studijų sudaro literatūros skaitymas bei probleminių situacijų sprendimas. Auditorijose jiems pristatomos tik pagrindinės koncepcijos bei sąvokos ir aptariama studijuojama medžiaga. Grifito universitete nėra dirbtinio atskyrimo tarp paskaitos ir seminaro: vyksta sesija, išgirstama nauja medžiaga ir iš karto vyksta jos aptarimas. Panašius dėstymo būdus vis dažniau taikome ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete – studentai tai vertina labai teigiamai“, – pasakoja profesorius.

 

Pasaulinę patirtį vertėtų diegti ir Lietuvoje

 

M.Stankūnas itin vertina pažangias užsienio šalių iniciatyvas, susijusias su sveikatos vadyba. Kai kurias jų, tarkime, besimokančios organizacijos kultūrą, kai mokomasi ne tik iš savo gerosios praktikos, bet ir iš savo klaidų, jis siūlytų diegti ir Lietuvoje.

Taip pat užsienio sveikatos priežiūros institucijose didelis dėmesys skiriamas lyderystės kultūrai diegti. Šiuo metu suvokiama, kad organizacijai gerokai naudingiau turėti du, tris, dešimt ar dar daugiau narių, kurie yra pasirengę imtis lyderystės.

Šis požiūris plačiai aptariamas prestižiniuose medicinos žurnaluose, tarptautiniuose sveikatos vadybos renginiuose, kuriami lyderystės kompetencijų sąrašai atskiriems sveikatos specialistams, o sveikatos lyderystė tampa įprasta tema sveikatos specialistų studijų programose. „Manyčiau, kad besimokančios organizacijos kultūros diegimas ir lyderystės plėtra suteiks mūsų sveikatos sistemai naują kokybinį postūmį“, – tikisi M.Stankūnas.

 

Ateities sveikatos vadyba: asmeninis gyvensenos specialistas

 

Ateities specialistai rengiami šiandien. Į priekį žvelgiantys LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto mokslininkai rengia naujas visuomenei reikalingų specialistų studijų programas. Štai netolimoje ateityje pacientus konsultuos gyvensenos specialistai: pastebėjus, kad gydytojai profilaktiniam darbui neturi pakankamai laiko, kitąmet bus pradėti rengti gyvensenos medicinos magistrai, kurie taps sveikatos priežiūros komandos nariais, padėsiančiais žmonėms stiprinti sveikatą.

Jau šiemet pradedama jungtinė su Kauno technologijos universitetu sveikatos informatikos studijų programa, kurioje bus rengiami svarbūs sveikatos vadybos komandos nariai – elektroninės, mobiliosios sveikatos specialistai, biostatistikai.

 

Pasigenda sveikatos lyderių

 

Paklaustas, kokio sveikatos vadybininko reikėtų ateities Lietuvai, M.Stankūnas sako Lietuvos sveikatos sistemoje vis dar pasigendąs tikrų sveikatos lyderių.

„Visuotinai sutariama, kad tikras sveikatos lyderis turi pasižymėti eksperto galia (t.y. išmanyti savo sritį), referento galia (mokėti dirbti su žmonėmis, ypač iš kitų sektorių) ir svarbiausia – būti atsidavęs sveikatos vertybėms. Ar mes tokių turime? Manau, ateities Lietuvai ir reikia lyderių bei vadovų, kurie būtų pasirengę ginti šalies gyventojų sveikatą, nepaisydami politinių kreditų, įvairių grupių pasipriešinimo ar baimės dėl nepopuliarių sprendimų“, – skatina susimąstyti profesorius.

Galbūt tokių lyderių kaip tik subrandins LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto auditorijos?

 

Rasa Vaitkevičienė

 

 

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (1)

 1. NACIONALINIS PASAULIO LIETUVIŲ STREIKAS NACIONALINIS PASAULIO LIETUVIŲ STREIKAS rašo:

  Y P A T I N G A…. P O L I T I N Ė… NAUJIENA !!!
  ………………..
  LIETUVOS ir PASAULIO LIETUVIŲ VISUOMENĖS DĖMESIUI:
  —————
  1. Vakar 2015-03-07d.14 val., Kaune, Laisvės alėjos 103, sankcionuotame mitinge, svečiams paskelbus PASAULIO LIETUVIŲ NACIONALINĮ 72 val. streiką, buvo pilnai pritarta.
  Jau siekiame nebe kovoti, o L I K V I D U O T I POLITINĘ ir TEISINĘ KORUPCIJĄ, įpareigojant impotentinį Seimą įvykdyti 22 metų Nepriklausomybės pažadus per 72 valandas.
  —————–
  2..Tai yra atidarytas juridinis kelias steigti štabus ne tik Lietuvoje prieš korupciją, bet ir JAV, Anglijoje,Airijoje, Norvegijoje, gyvenantiems lietuviams.
  ————————–
  3.Plačiau skaitykite ir nuotraukas žiūrėkite
  www antikorupcinisstreikas lt
  Antikorupcinė Konstitucinė Partija
  LR Konstitucija 46,33,51,7 str.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...