2013 Sausio 11

Antisemitizmas: tada ir dabar

veidas.lt

 

Sausio 27 d. pasaulyje minima tarptautinė holokausto atminimo diena. Ar lietuviai ir šią dieną pokštaus su Hitlerio atvaizdu ir rašys antisemitinius komentarus?

 

Praėjusių metų pabaigoje „Baltų lankų“ leidyklos išleista istorinė studija „Lietuvos žydai“ atskleidžia juodąją mūsų istorijos pusę – giliai mūsų sąmonėje slypėjusį antisemitizmą. Ar šiandien galime sąžiningai tvirtinti, kad moderni Lietuvos visuomenė žino savo valstybės istoriją ir iš jos yra tinkamai pasimokiusi?

Lietuviškojo “Facebook” socialinio tinklo smirdaduobėse Hitleris tampa herojumi, su kuriuo tapatinamas šalies premjeras Algirdas Butkevičius. Kad tai juokinga, mano net ir gerokai prakutę žurnalistai. Sprendžiant iš tokius vaizdus mėgstančių „laikintojų“, tokio „humoro“ gerbėjų internete yra dešimtys tūkstančių.

Ko reikėtų laukti toliau, jei savaitės feisbuko herojumi tampa Hitleris, o modernių interneto portalų komentatoriai šiandien kartoja tą patį, ką lietuviai kalbėjo Antrojo pasaulinio karo išvakarėse apie savo bendrapiliečius žydus, prieš pradėdami juos entuziastingai žudyti? Ar gali šį vis dar dalies visuomenės sąmonėje slypintį antisemitinį gaivalą atsverti viena sąžininga knyga? Yra rimto pagrindo tuo abejoti. Svarstyti, kas būtų jei būtų, – pavojingas užsiėmimas. Vis dėlto, matant akivaizdžių antisemitizmo apraiškų ir šiandien, tikrai verta apie tai atvirai kalbėti.

 

23-eji nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės brandos metai leidžia klausti, apie ką mes šiandien turime kalbėti: ar apie žydus Lietuvoje, ar apie Lietuvos žydus. Neatsakius į šį klausimą ir šiandien nėra aišku, ar lietuviai suvokia, kad jie turi mūsų valstybei lojalių bendrapiliečių, kurie į orų ir garbingą, neslegiamą susidorojimo ir jų teisių ribojimo baimės gyvenimą Lietuvoje turi tiek pat teisių, kiek ir etniniai lietuviai.

Lietuvos istorija liudija, kad valstybinio masto pakantos žydams garanto vaidmenį prisiėmę kunigaikščiai, o tarpukariu prezidentas Antanas Smetona ir jo administracija, nesugebėjo įskiepyti tolerancijos ir pagarbos kitoms tautoms dvasios. Nors LDK teritorijose gyvenę žydai rabino Mozės Iserleso lūpomis tvirtino, kad čia galima turėti kuklią, bet ramią duoną: „“<…> čia, kur mūsų mažiau nekenčia nei vokiečių žemėse. Duok Dieve, kad taip tęstusi iki mūsų Mesijo atėjimo“, bet žydams laisvas vertimasis amatais LDK miestuose negaliojo, o ritualinės krikščionio žmogžudystės mitą neigiančiai Katalikų bažnyčiai atstovaujantys dvasininkai jį propagavo, tas pats pasakytina ir apie neapykantos skatinimą.

1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentai pareikalavo žydams atskirų suolų (reikalavimas nebuvo įvykdytas), buvo raginama priimti įstatymus, kurie apribotų žydų teises, policijos pareigūnai rasdavo viešose vietose plakatų: „Žydai-arabai, lauk iš Skaudvilės į Palestiną molio minti.“

Tokių užrašų pilna ir šiandien. Po Leonido Donskio ir Arkadijaus Vinokuro straipsniais šiandien pasirodantys internautų komentarai liudija, kad antisemitizmo dvasia Lietuvoje vis dar gyva: „Pirmiausia su okupantais koloboruoti pradeda kitataučiai, o žydai ypatinga Lietuvos bėda. Žydai net dabar sugeba apiplėšti lietuvius“ (lrytas.lt); “Pasakysiu jam suprantama kalba – URODAS, kažkaip pradedu aiškiau suprasti istorijos vingius 41–44 metais“ (lrytas.lt).

Kaip mes pasielgėme su savo bendrapiliečiais žydais? Ką tautoje slypėjusi antisemitizmo dvasia nuveikė gavusi veiksmų laisvę ir nacių paskatinimą bei palaikymą? Tarpukario Lietuvos jaunosios kartos žydai baigdavo gimnazijas, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, laisvai kalbėjo lietuviškai, buvo susipažinę su lietuvių kultūra, istorija, literatūra. Turime pripažinti naujausius istorinius tyrimus, įrodančius, kad nužudytų Lietuvoje gyvenusių žydų skaičius (apie 90–95 proc.) buvo pats didžiausias tarp visų Vokietijos Antrojo pasaulinio karo metais okupuotų kraštų. Žydų naikinimas buvo organizuotas ir inicijuotas nacių, bet be aktyvaus lietuviškos administracijos ir vietos gyventojų talkinimo jis nebūtų buvęs toks masinis ir greitas.

Lietuvoje 1944 m. vokiečių civilinėje administracijoje dirbo tik apie 660 vokiečių pareigūnų, o visų lygių lietuvių administracijoje – apie 20 tūkst. lietuvių tautybės pareigūnų. Šie skaičiai liudija, kad vokiečiai tesudarė vos 3,3 proc. okupacinės administracijos personalo. Istorikai daro pagrįstą išvadą, kad sėkmingas nacių politikos įgyvendinimas Lietuvoje nebūtų buvęs įmanomas be lietuviškos administracijos paramos. Lietuvos istorikai, „Lietuvos žydų“ knygos autoriai, daro išvadą, kad lietuvių policijos batalionų vaidmuo, vykdant holokaustą, yra reikšmingas. Holokauste vienokia ar kitokia forma (tiesioginis šaudymas, žudynių vietų apsauga šaudymo metu, aukų konvojavimas į žudynių vietą, getų ir konclagerių saugojimas) dalyvavo 10 lietuvių policijos batalionų. Nacių okupacijos metais Lietuvoje buvo išžudyta apie 195 tūkst. žydų.

Nepaisant to, kad žydai tarpukariu matė savo ateitį Rusijoje, į ją žiūrėjo kaip į palankų politinį darinį, netikėjo lietuviškos politinės programos ateitimi, izoliavosi jausdami lietuvių antisemitizmą, o pačius lietuvius siejo su menkai išsilavinusia valstietija, holokausto katastrofa ir entuziastingas lietuvių dalyvavimas joje neturi jokio pateisinimo. To visiems lietuviams nesuvokus ir nepripažinus, bus ne tik sunku gyventi be tikrosios savo istorijos žinojimo, bet ir neįmanoma žengti į ateitį, kai šalia visados gyvens, dirbs, konkuruos kitatautis. Dažnai pažangesnis, geriau išsilavinęs, energingesnis, atviresnis naujovėms, neieškantis savo tautos didybės tik praeityje.

Lietuviui išgyventi ir išlikti naujame globalios konkurencijos pasaulyje bus įmanoma tik tada, jei tolerancija ir bendras sugyvenimas bus kuriantis, o ne naikinantis. Tautiniai naratyvai, kuriuos taip propaguoja savo vietos naujoje Lietuvoje ir naujoje pasaulio tvarkoje nerandantys senieji disidentai ir inteligentai, vargiai begali padėti surasti ir prisijaukinti ateitį. Nesugebėdami racionaliai naudotis šalia esančių žmonių padarytais darbais ir talentais bei jų pranašumais, bandydami užsisklęsti savo perdėto heroizmo istoriniuose ir literatūriniuose naratyvuose, vargu ar rasime kelius, kaip mums įveikti kylančius išnykimo iššūkius. Tas ypatingas žydo litvako bruožas – intelektualumas, racionalus, pasižymintis kuklumu, mums ir šiandien tebėra sunkiai suvokiama vertybė, kuri globaliame pasaulyje lietuviams, jau gyvenantiems pagal naująją pasaulio tvarką, reikalaujančią rasti savo vietą ir konkuruoti dėl išlikimo, mums labai praverstų.

Tik pasakius visą tiesą apie savo istoriją ir ją suvokus galėtų ateiti apsivalymas, kuris leistų suprati, kad Hitleris nėra tas personažas, su kuriuo reikėtų lyginti savo šalies premjerą, o interneto portaluose antisemitinius komentarus rašinėjantys žmonės nėra tik nekalti kvaileliai. Tokie patys „kvaileliai“ nužudė 200 tūkst. mūsų bendrapiliečių, ir niekad negali žinoti, kaip jie elgtųsi, jei tam vėl turėtų galimybę.

 

 

 

Daugiau šia tema:
 • Nėra panašių straipsnių.
Skelbimas

Komentarai (11)

 1. Uma Uma rašo:

  Kodėl “žydų klausimas” ir žydai, paprasti žydų tautybės žmonės suplakti į vieną krūvą? Kodėl iki šiol negalima dorai išsiaiškinti, o kaipgi ten vis dėlto buvo su tuo Holokaustu, Izraelio valstybės atsiradimu, ankstesne bei po to sekusia istorija? Kodėl patys žydai iki šiol mūru stoja už savo istorijos klastojimą (ar pusės teisybės kalbėjimą)? Kol ta istorija, nepagražinta ir teisinga, neišvys dienos šviesos, tol “internetiniai kvaileliai” nekęs žydų genetiškai (dauguma jų gyvo žydo akyse nėra matę). Tos neapykantos šaknys, aišku, labai sudėtingos. Štai, arabų Kalifato klestėjimo amžiais žydai garsėjo tuo, jog veždavo iš mūsų kraštų mažas mergaites: Samarkande ar Bucharoje joms suteikdavo neblogą išsilavinimą, o vėliau brangiai parduodavo turtingiems arabams. Varčiau berods 1939 m. Lietuvos verslo katalogą (?). Ar koks “pabrikėlis”, ar parduotuvė – vien žydiškos pavardės. O mes, lietuviai, nemėgstam turtingesnių už save (kur juos mėgsta?). Vėliau jau, daugybė raudonų revoliucionierių – žydai. Nors čia gal nereikėtų į skaičių žiūrėti, svarbiau – kokius postus užėmė. Kodėl apie tai negalima kalbėti ir išsiaiškinti, kad buvo blogi žydai ir buvo geri žydai? Taip pat, kaip buvo blogi lietuviai, o buvo ir gerų (mano, kaip ir daugelio, proseneliai gelbėjo žydus). Naivokas klausimas, žinoma, bet šitas straipsnis dar naivesnis.

 2. suomis suomis rašo:

  Skiedalai, neparemti jokiais faktais. Plius pridėta kažkokių įsivaizdvimų – ” To visiems lietuviams nesuvokus ir nepripažinus, bus ne tik sunku gyventi be tikrosios savo istorijos žinojimo, bet ir neįmanoma žengti į ateitį, kai šalia visados gyvens, dirbs, konkuruos kitatautis.”
  Toliau vėl kažkokios sapalionės eina, – “Tas ypatingas žydo litvako bruožas – intelektualumas, racionalus, pasižymintis kuklumu, mums ir šiandien tebėra sunkiai suvokiama vertybė, kuri globaliame pasaulyje lietuviams, jau gyvenantiems pagal naująją pasaulio tvarką, reikalaujančią rasti savo vietą ir konkuruoti dėl išlikimo, mums labai praverstų.”
  Visa rašliava paremta kažkokiais įsivaizdavimais, – “Tautiniai naratyvai, kuriuos taip propaguoja savo vietos naujoje Lietuvoje ir naujoje pasaulio tvarkoje nerandantys senieji disidentai ir inteligentai, vargiai begali padėti surasti ir prisijaukinti ateitį.
  Reziumuojant, galime pasakyti: – Visiška demagogija, paremta propaganda, nepateikiant faktų.

 3. Uma Uma rašo:

  Visiškai pritariu Suomui ir niekaip negaliu suvokt, kodėl mes be galo be krašto turime atgailauti, atsiprašinėti…. Ar Brazauskas neatsiprašė Izraelyje, kipą užsimaukšlinęs? Kas čia per kankinantis mazochizmas, Algimantai, periodiškai išlendantis tavo straipsniuose?

 4. Agne Agne rašo:

  Kiek galima save koneveikti ? Kaip tautai igauti orumo ir pasitikejimo , jei net toks eruditas nuolat moralizuoja , lyg nesuvokdamas , kad nuolatiniu neapykantos kurstymu suinteresuotos jegos darbuojasi ir pjudo tautas. . . Galiu uztikrintai teigti , kad ir prof. Landsbergio kompromitavimo epopeja – tos pacios sistemos nuodingos veiklos triumfas. Mums reiketu dazniau girdeti pagiriamaji zodi , kaip Jusu pritarimas JE Prezidentes principingumui.

  Musu tautinis identitetas naikinamas musu paciu pastangomis. Labai nusivyliau , kai vienoje televizijos ir radijo laidoje Jus pasmerkete mus neleidziant lenkams vartoti nelietuvisku rasmenu. Mes dar visai neseniai buvome apgrobti visomis prasmemis : ir teritorija , ir kalba , ir rastu . Dar neatejo laikas liberalizmui , nes atsikovota laisve per daug trapi . Musu valstybeje tikrai visu pilieciu teises lygios. Tikrai nera jokios diskriminacijos lenku atzvilgiu . Kaip paaiskinti ju nora buti privilegijuotais ?

  TADA ir DABAR Lietuvai labai sudetingas laikas. Jus galite ikvepti optimizmo.

 5. Benas Benas rašo:

  Draugas Šindeikis turi žinoti,kad Lietuvos žydai turi rimtų draugų-tai Kauno litvakas Jaša Gabrielovičius Lancberg ir jo parankinis ,buvęs LTSR prokuratūros partorgas Vidmantas Žiemelis.Tai vakinai kurie 1997 metais sunaikino visą pokarinį LTSR NKVD ir MGB archyvą,kuriame figuravo net 73 žydai, planavę ir vykdę Lietuvos genocidą.Ponas-draugas Šindeikis tikrai “užmiršo”padėkoti šitiems didvyriams.

 6. AH-88 AH-88 rašo:

  Straipsnyje praleistos kelios esminės “smulkmenos”:
  1. nepaminėta, kas išprovokavo žydų persekiojimą Vokietijoje – po karo buvo pradėti skelbti dokumentai (galite patys susirasti skanuotus dokumentus internete), kad dėl persekiojimo žydų organizacijos susitarė su gestapu tam, kad žydai važiuotų į Palestiną. Likimo ironija, kad gestape buvo skyrius, kuriame tarnavo žydai, kurie ir koordinavo terorą prieš žydus.
  2. Lietuvoje veikė nacių ainzackomanda, kuri naikino žydus, bolševikus, enkavedistus ir kitą panašų gaivalą. Lietuviški policijos batalionai tame procese irgi dalyvavo, bet negalima kalbėti, kad jie buvo pagrindiniai.

 7. taigis taigis rašo:

  kiek galima šitą nuvalkiotą temą gromuliuoti? palikim istorikams aiškintis ir žiūrėkim į ateitį.

 8. Tas Tas rašo:

  Panašu į smūgiavimą į savus vartus.Bet čia jau autoriaus teisė. Tebū-nie.Atkreipsiu tik dėmesį į vieną netikslų ir kitą neaiškų momentą.
  1.”…neieškantis savo tautos didybės tik praeityje”-kitatautis(leis-kim-žydas),o lietuvis,suprask,-ieškantis.Visos tautos to ieško,bet su žydais ne tik lietuvis,niekas nesusilygins-išrinktoji Dievo tauta.Tuo šventai tiki,nuo Mozės tikėjimui palaikyti turi šventikų struktūrą ir paiso šios autoriteto kasdien ir per amžius.Čia žydų didžioji jėga,iš jos ir visuotinis siekis bet kuria kaina pirmiausia išsilavinimo, iš-kilimo,o turtas-tolesnė pasekmė.Kad taip gebėtų lietuviai… 2.”…holokausto katostrofa ir entuziastingas lietuvių dalyvavimas joje.”Nesigylinau,bet “entuziastingai” atrodo labai perdėta.

 9. laurys laurys rašo:

  Man pavyko gerai užsidirbti būnant namuose, pabandykite ir Jūs!!!
  Viename iš skelbimų aš perskaičiau apie šį darbą ir nusprendžiau pabandyti. Skelbimas sudomino galimybe per kelias savaites užsidirbti pakankamai pinigų, įdedant tik dvylika litų. Iš pradžių nepatikėjau, bet vistiek perskaičiau. Taigi, skelbimas siūlė

  persiųsti po 2 litus į kiekvieno sąraše esančio asmens banko sąskaitą, paskui išbraukti pirmą sąskaitos numerį ir įrašyti savo sąskaitos numerį į paskutinę šeštą eilutę, ir patalpinti šį straipsnį kaip įmanoma daugiau forumų ir skelbimų (200 forumų, skelbimų, elektroninių laiškų – tai užtikrinantis skaičius).

  Supratau, kad apgaulės čia nėra. Be to, pervedęs šešiems žmonėms po 2 litus, pat nieko neprarasiu, galų gale pradžiuginsiu kitą. Ir ryžausi pabandyti. Ir man pavyko!!!!!!
  Po kelių dienų man į sąskaitą pradėjo kauptis taip reikalingi pinigai… Dar sykį sau pripažinau, kad tai veikia. Per porą savaičių susikaupė apie 2000 litų, po trijų savaičių prisidėjo dar apie 2000 litų. Dabar jau turiu uždirbęs 4000 litų, po pusantro menesio turėtų būti apie 16000 litų. Ir ši suma po truputį toliau didės. O prasidėjo tik nuo 12lt.

  Noriu su Jumis pasidalinti informacija, kaip tai veikia, nes tai naudinga mums abiem. Aš Jums pažadu, jeigu Jūs tiksliai seksite mano instrukcijas ir neturėsite vilčių gudrauti, jus pradėsite gauti daug daugiau pinigų, negu tikitės, per daug nesistengdami.

  Siūlau perskaityti šią informaciją porą kartų ir išsaugoti savo kompiuteryje, sekti instrukciją ir pinigai ateis. Juk tai paprasta!!! Patys suprantate, kad tai absoliučiai legalu, tai tik bankinė pinigų pavedimo operacija, ir Jūsų indėlis yra tik 12 litų ir pora valandų internete. Jūs niekuo nerizikuojate ir nieko neprarandate, tiesiog pasitikite kitais žmonėmis, ir taip pradžiugindami kitus, patys uždirbate. Tai tikrai veikia!!! Atkreipkite dėmesį: tiksliai sekdami šią paprastą instrukciją, Jūs uždirbsite daug – per kelis mėnesius 60000 litų ir dar daugiau bus Jūsų. Visa tai sekmingai veikia dėl dalyvių sąžiningumo.

  Tėra trys paprastos taisyklės:

  1. Jei dar neturite, Jums reikia atsidaryti sąskaitą bet kuriame Lietuvos banke.
  2. Pirmiausia Į žemiau esančią 6 banko sąskaitą perveskite 2 litus. Po to perveskite po 2 litus ir į sekančias banko sąskaitas. Visa tai ivykdę, Jūs padarote paslaugą, gražų gestą, ir taip pat prašote teisėtos paslaugos, už kurią mokate.

  1. LT594010049500047594
  2. LT577300010121980022
  3. LT444010042502698045
  4. LT294010044500109123
  5. LT477011200109070314
  6. LT527044060007839769
  O dabar išbraukite iš sąrašo nr. 1 sąskaitos numerį, perneškite visas sąskaitas vienu eilės numeriu į viršų, o į atlaisvintą nr. 6 eilutę įrašykite savo banko sąskaitos numerį.

  3. šį mano laišką keiskite kaip norite, bet išlaikykite pagrindinę idėją, išplatinkite šitą straipsnį kaip įmanoma daugiau (aš jums siūlau bent dviejuose šimtuose, kad užsitikrintumėte didelį uždarbį, kuris Jums taip reikalingas, tad kuo daugiau išplatinsite, tuo daugiau pinigų turėsite) straipsnių ,forumų ir naujienų juostų, skelbimuose arba asmeniniais laiškais – kuo daugiau informacijos pasklis apie šį straipnį, tuo didesnes bus Jūsų pajamos! Jos tiesiogiai priklauso nuo Jūsų ir tai turbūt yra džiugiausia dalis. Tiesiog Jums nereikia prakaituoti, vargti, keikti blogo gyvenimo – pasidalindami dosnumu, jūs sulaukiate šimteriopo dosnumo.

  Šis internetinis verslas sėkmingai gyvuoja ir klesti del dalyvių sąžiningumo ir rimtumo. Todel viską atlikite kruopščiai ir nepagailėkite 12 litų, nes Jums tai atsipirks su kaupu. Žmonės tik tada bus sotūs, kai pamaitins vienas kitą.
  Nėra ko prarasti – tik 12 litų, ir kelios valandos nesunkaus darbo internete!!!
  Užsiimkite tuo dabar, tiesiog nėra ko atidėti rytdienai. Tai paprasta ir pelninga. Juk yra dėl ko, taip?

  O štai kaip Jūs uždirbate:

  Mokyklinė aritmetika: sakykim iš 200 laiškų ar straipsnių aš gausiu 5 atsakymus (menkas rezultatas), tai reiškia aš uždirbsiu 10 litų būdamas šeštoje sąrašo pozicijoje.
  Dabar šitie 5 žmones išplatina dar po 200 pranešimų su Jūsų sąskaitos numeriu jau 5 pozicijoje. Pastariesiems taip pat atsako tik po 5 žmonės – tai jau 500 litų į sąskaitą. Toliau šie 25 žmonės dar 200 kartų talpina šį pasiymą su Jūsų sąskaitos numeriu nr. 4 pozicijoje ir atsako vėl tik 5 žmonės – Jūsų pajamos jau 2500 lt. Toliau šitie 125 žmonės, patalpina po 200 pranešimų, į kuriuos taip pat atsako tik 5 žmnonės. Jums tai duoda 12500 litų pajamų (Jūs 3 pozicijoje).

  Toliau dar įdomiau: šitie 625 žmonės 200 kartų skirtinguose skelbimuose patalpina Jūsų sąskaitos numerį nr. 2 pozicijoje, atsako vėlgi po 5 žmones – tai 62500 litų. Paskaičiuokite, kiek daug galite uždirbti.Juk įspūdingas skaicius!!. Šiame versle svarbiausia būti sąžiningam, kitaip nieko nesigaus. Ar Jūs galite įsivaizduoti, kiek žmonių kasdien visame pasaulyje prisijungia prie interneto ir skaito šitą straipsnį, kaip ir Jūs?! Kiekvieną dieną internete pasirodo nuo 200 iki 500 naujų vartotojų, ir toliau jų skaičius nuolat auga!!! Iš tiesų tai didelė galimybė daug užsidirbti, nesugaištant daug laiko ir daug neišleidžiant. Bet kokiu atveju verta. Gyvenimas per trumpas, kad tokį sansa praleistumete.Man pasiseke,pasisiseks- ir Jums. Svarbu !!! Daug žmonių klausia, kaip pervesti pinigus nežinant gavėjo vardo – atsakau: Pavedimą reikia daryti per internetą. Gavėjas: rašome bet ką pvz: dievo vaikas Mokėjimo paskirtis: pvz: TIK 12.
  Kaip paskleisti informaciją internete?
  1. Atidarot paieškos serveri http://www.google.com , jei žinote kitokiu paieskos serveriu tai gerai.
  2. Rašom raktinį žodį – forumas, skelbimas, naujos grupes, ir kt.
  3. Paieška suras šimtus forumu ir skelbimu skilteliu, kur Jūs ir galite patalpinti savo straipsnį.
  Tad pirmyn!!!
  Ir linkiu sėkmės uždirbant savo pirmąjį tūkstantį!!!

 10. arvydas damijonaitis arvydas damijonaitis rašo:

  PROFESORIŠKA VAGYSTĖ

  Profesorius L.Donskis savo “herojiškame pasakojime prieš sąžinę”, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/82778, pasiūlė pastatyti mano močiutei Sofijai Binkienei (poeto Kazio Binkio žmona) paminklą. Ką nutyli „gudruolis“ L. Donskis? Šis jo pasiūlymas, jo demagogiškų “filologiškų ” samprotavimų apie J.Brazaitį kontekste, man priminė vieną personažą iš indiško filmo, kuriam vis kažkas įspirdavo į užpakalį, nes buvo vagis… Melas – vagystė dvasiniame pasaulyje. Antrojo pasaulinio karo metais močiutė Sofija Binkienė, poeto Kazio Binkio žmona, mano mama Irena Damijonaitienė, kuri buvo ryšininkė su getu, slėpdavo geto žydus mūsų namuose Kaune. S.Binkienės žentas Kęstutis Damijonaitis, VDU studentas, užsirišęs baltą raištį,1941 m. birželio 23 d., šturmavo rusų okupantų ginklų sandėlį Žaliakalnyje. Prasidėjus siaubingai sovietinei okupacijai, raudonieji naciai (NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovų) Sofijos Binkienės sūnų pasodino į Lukiškių kalėjimą, po to išvežė į koncentracijos stovyklą . Artėjant istorinėms Birželio 23 sukilimo metinėms būtina pasipriešinti antilietuviškai melo ir šmeižto kampanijai. Kažkokie lietuvių „istorikai“- mulkiai ,kuriuos paveldėjom iš sovietinės okupacijos, operatyviai, pagal specialų užsakymą, prieš pat minėtas Birželio 23 metines, „nustatė“ Lietuvos okupacijos laikotarpio ,,žydšaudžių” pavardes. Tai yra propagandinis triukas, nes sovietinės okupacijos metu milijonas lietuvių buvo nužudyta, o ,taip vadinamų, “žydų” tarpe buvo žudikų fanatikų, lietuvšaudžių. Ne paslaptis – NKVD-KGB buvo apie 50 proc. žydų tautybės „darbuotojų“. Lietuvių tautos budeliai – žydų tautybės lietuvšaudžiai, sovietų saugumo karininkai, nuo 1945 metų vadovavo sunaikinant Lietuvoje per milijoną lietuvių. Ne tik Lietuvoje siautėjo NKVD-KGB. Pavyzdžiui, HOLODOMOR ginkluotos akcijos metu 1932-1933 m. buvo numarinta badu 11 milijonų Ukrainos valstiečių, tuo metu Kremliuje” darbavosi” net 80 proc. žydų tautybės „raudonosios“ Rusijos imperijos vadovų.
  Profesoriški samprotavimai apie antisemitizmą, nutylint, neigiant žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės objektas. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

 11. Esmė Esmė rašo:

  Raudonųjų nacių ( Kremlius,NKVD,K GB) klasta: KALTINIMAI “ANTISEMITIZMU”, NUTYLINT, NEIGIANT ŽYDŲ TAUTYBĖS „RAUDONŲJŲ NACIŲ“ VYKDYTĄ LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ GENOCIDĄ, YRA NUSIKALTIMAS, BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS OBJEKTAS. Patogu, pelninga prisidengti „antisemitizmu“ ( Norman G.Finkelstein, Holokausto industrija)


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...