2016 Birželio 16

Holokausto atmintis

15-a Birželio sukilimo mitų ir faktai

veidas.lt

Sergejus Kanovičius

1941 m. birželio 23 d. sukilimo metinių belaukiant Briuselyje gyvenantis poetas ir eseistas Sergejus Kanovičius (nuotr.) paneigia įsišaknijusius mitinius stereotipus apie šį įvykį.

15-a MITŲ:

1. Tą 1941 m. birželio 14-ąją trėmė tik lietuvius.

2. Žydai į Lietuvą atvežė Stalino saulę.

3. Žydai sudarė didesnę represinių struktūrų dalį

4. Jūs mus vežėt – mes jus šaudėm.

5. Dėl visko kalti vokiečiai.

6. Lietuvos aktyvistų frontas (LAF) nebuvo antisemitinė organizacija.

7. Birželio sukilimas apsiėjo be žydų kraujo.

8. Sukilėliai atstovavo visiems be išimties Lietuvos žmonėms, nepaisant jų tautinės ar religinės priklausomybės.

9. LAF suformuota Laikinoji Vyriausybė nekolaboravo su nacių valdžia.

10. Kolaboruoti su ruduoju (naciais) okupantu yra mažesnė nuodėmė nei su raudonuoju (komunistais) okupantu.

11. Laikinoji Vyriausybė nieko antisemitiško nedarė, nes antisemitiniai „Žydų padėties nuostatai“ nebuvo priimti – rudieji paleido Laikinąją Vyriausybę.

12. Ir LAF, ir Laikinoji Vyriausybė, ir generolas Vėtra buvo priversti aplinkybių (neginti žydų, kviesti naikinti ir dalyvauti žydų naikinime, getų kūrime, vogto turto dalybos).

13. Kazys Škirpa ir Laikinosios Vyriausybės nariai ar generolas Vėtra nieko nenužudė, todėl prie Holokausto niekaip neprisidėjo.

14. Vidkunui Quislingui (Kvislingui) yra pastatyti paminklai ir atminimo lentos Norvegijoje, o Prancūzija didvyriu laiko Philippe’ą Pétainą ir jo vyriausybę.

15. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras padeda objektyviai nušviesti su Holokaustu susijusius istorinius įvykius.

Jurbarko baltaraiščiai

15-a FAKTŲ:

1. Birželio trėmimų metu buvo ištremta beveik 3 000 žydų, 2 000 lenkų, 12 000 lietuvių. Buvo ištremtų rusų ir totorių. Trėmimai vyko pagal socialinį tremiamųjų statusą, ne pagal tautinį.

2. Delegacijoje, važiavusioje į Maskvą parduoti Lietuvos iš 20 narių buvo vienas žydas.

3. 1941 metų trėmimo išvakarėse buvo sudarytas centrinis operatyvinis štabas, vadovauti trėmimo operacijai, ir apskričių vietiniai štabai. Iš 7 respublikinio štabo narių žydų nebuvo nė vieno, o apskrityse, miestuose, vietinėse operatyvinėse tarnybose, iš esmės štabuose, buvo maždaug 5-6 žydai iš 75.

4. Kvailiams ir antisemitų komentarams paliekama.

5. Kalti visada būna kiti…

6. Komisijos sovietų ir nacių nusikaltimams tirti išvadose LAF pripažinta kaip antisemitinė organizacija, o Laikinosios Vyriausybės veikloje taip pat nustatyta antisemitinio pobūdžio veiksmų.

7. Pirmieji žydus naikinti pradėjo LAF nurodymu baltaraiščiai, dar vokiečiams neįžengus.

8. Melas.

9. Kolaboravo nuo pirmos iki paskutinės gyvavimo dienos – nėra jokių duomenų apie kokius nors su nacių vykdoma politiką susijusius protestus.

10. Paliekama komentuojančių (ne)sąžinei.

11. Laikinoji Vyriausybė nesvarstė kitų su žydais ar jų naikinimu susijusių klausimų – buvo svarstoma, kaip geriau tuos žydus izoliuoti, kad padėti vykdyti vokiečių žydų naikinimo planą. Laikinoji Vyriausybė nesvarstė jokių kitų klausimų, kurie galėtų liudyti tą Vyriausybę mėginusią kaip nors apginti Lietuvos žydus ar protestuoti prieš jų žudynes.

12. Trėmimų sąrašus sudarinėjo aplinkybių priversti žmonės, iš esmės atlikę paštininkų vaidmenį?

13. Hitleris taip pat nieko asmeniškai nenužudė.

14. Painiojate Norvegiją bei Prancūziją su Lietuva, o Laikinąją Vyriausybę, LAF, generolą Vėtrą ir panašius veikėjus, nacių kolaborantus su ostrakizmui Norvegijoje pasmerktu Kvislingu ir su parsidavėliška Petaino vyriausybe Prancūzijoje.

15. Rytoj Vilniuje numatoma pūga.

Autorius naudojosi www.genocid.lt konfernecijų medžiaga (prof L.Truskos pranešimu), Tarptautinės komisijos sovietų ir nacių nusikaltimas tirti prof.S.Sužiedelio ir Ch.Dieckmanno pateiktomis išvadomis apie Holokausto ir žydų naikinimo aplinkybes Lietuvoje.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (1)

 1. Arvydas Damijonaitis Arvydas Damijonaitis rašo:

  DIDŽIOJO BIRŽELIO 23 SUKILIMO ŠMEIŽIMAS – OKUPACIJOS RELIKTAS

  Klastodami Birželio 23 sukilimo istorines aplinkybes, NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovai, įvykį 1941 birželio 26 d. Kauno garažėlyje šventvagiškai, propagandai pristato kaip antižydišką sukilusių lietuvių akciją. Neišdegė (žiūr.internete IRENA TUMAVIČIŪTĖ „Lietuviųšmeižtas..“http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/04/18/istving_02.html).Fotografas Stanislovas Žvirgždas .Klastotės : http://douktris.wordpress.com/2013/02/20/gryztam-prie-zydams-aktualios-temos/,Įrodyta, kad NKVD-KGB, „raudonųjų nacių” pateiktos minėto propagandinio „Kauno garažėlio” nuotraukos klastingai sumontuotos, dokumentai sufabrikuoti. Okupantams būtinai reikėjo apšmeižti birželio 23 sukilimą, kurio metu antrą kartą buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė (pirmą kartą – vasario 16,1918). Per tragišką sukilimą žuvo apie 2000 lietuvių – baltaraiščių sukilėlių – idealistų. Deja, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris ištikimai palaiko NKVD-KGB, „raudonųjų nacių” okupacinę propagandą, lietuvių šmeižtą, pasisako prieš birželio 23 sukilimo metinių minėjimą, neigia lietuvių heroizmą, pasiaukojimą sukilimo metu, tuo klastoja, VAGIA Lietuvos istoriją, žemina genocidą patyrusią lietuvių tautą. Kaltinimai „antisemitizmu”( E.Zingeris) , nutylint, neigiant žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės objektas. Neužmirškim istorinių sukilimo aplinkybių. Birželio 23 sukilimo išvakarėse,1941birželio 14 dieną, okupantai, „raudonieji naciai”, užkalė specialiuose mirties traukinio vagonuose pagal oficialius „duomenis“ 17,6 tūkstančio lietuvių (dauguma jų – lietuvių inteligentai). Sušalusius į ledą lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai suknežino galvas, kad “litovcai” neatgytų. 1941 metais, birželio 14 d. zingeriai kartu su kitais okupantais – enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose, gyventojus – inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai.) pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus („TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE”, Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kauno „Šviesa”,1991.). Memuaruose pateiktas okupantų represuotos, mokytojos alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas „Svetur ir namie”, kuriame aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų parankinio Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje. Archyvinių dokumentų kopijos apie okupantų aktyvistą Mykolą Zingerį yra paskelbtos „Lietuvos aidas” laikraštyje. Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris dalyvavo Lietuvos partizanų žudynėse, „operacijose“ prieš „buržuazinius nacionalistus“ Marijampolės (Kapsuko) apskrityje, t.y. nebuvo eilinis „enkavedistas” (http://www.aidas.lt/lt/istorija/article/2277-09-23-is-busimos-knygos). Tragiškas Lietuvai, paradoksalus faktas – enkavedisto Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra komisijos, tiriančios sovietų – nacių nusikaltimus , pirmininkas. Kalbama apie Seimo narį, kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys. Būtent dėl to Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams vertinti netraukė atsakomybėn šių nusikaltėlių. Pavyzdžiui, vien 1951 m. rudens „trėmimui” (masiniam lietuvių žudymui) buvo pasitelkta 8000 stribų. Būtina griežtai ir blaiviai apsispręsti dėl seimo nario E.Zingerio netinkamumo minėtoms pareigoms užimti.
  LR įstatymai, dėl interesų konflikto, draudžia Emanueliui Zingeriui vadovauti Komisijai, tiriančiai jo tėvo, enkavedisto Mykolo Zingerio siaubingus nusikaltimus.

  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...