2016 Gegužės 02

„Tylos!“

Vilniuje – jaunų kūrėjų alternatyvaus teatro festivalis

veidas.lt

Renata BALTRUŠAITYTĖ

Teatro festivalių, kuriuose rodomi užsienio kūrėjų spektakliai, Lietuvoje tiek nedaug, kad norėtųsi į juos atkreipti didesnį žiūrovų dėmesį. Todėl šį kartą pristatome artėjantį tarptautinį teatro festivalį „Tylos!“, rengiamą Vilniuje gegužės 11–19 dienomis.

„Tylos!“ – festivalis, 2008 m. gimęs iš ener­gingų Rimo Tumino režisūros kurso studentų iniciatyvos. Tuomet svarbiausia atrodė išsiveržti iš Mokomojo teatro, pamėginti savo darbus išleisti realiomis są­lygomis ir supažindinti sostinės publiką su studentų parengtais spektakliais. Vėliau prie Lie­tuvos muzikos ir teatro akademijos studentų rengiamo festivalio prisidėjo kitos teatralus ren­­giančios šalies aukštosios mokyklos bei teat­­rai, rodantys jaunų režisierių spektaklius, o galiausiai stiprėjantis kasmetinis renginys įs­ten­gė pasikviesti ir kolegų iš užsienio.

Tikimasi, kad ilgainiui ji virs kūrybinių iniciatyvų aikštele ir privilios į teatrą naują, ambicingiausių ir drąsiausių scenos menų kūrėjų bei žiūrovų kartą.

Pagrindinei festivalio organizatorei Ga­brie­lei Tuminaitei po studijų pradėjus dirbti Vil­niaus mažajame teatre, čia persikėlė ir „Ty­los!“ spektakliai. O šįmet festivalis įsigijo dar vieną renginių aikštelę: teatro sandėlių kie­mą Se­na­miestyje, vadinamą „Kvartalu“. Į jį galima pa­tekti ir iš Vilniaus, ir iš Labdarių  gatvių, o ge­riausias orientyras – abiejų gatvių sankryža.

Naujoji scenos erdvė skirta teatriniams eksperimentams: tikimasi, kad ilgainiui ji virs kūrybinių iniciatyvų aikštele ir privilios į teatrą naują, ambicingiausių ir drąsiausių scenos menų kūrėjų bei žiūrovų kartą.

Festivalio metu čia savo performansus rodys alternatyvaus teatro šalininkas iš Ru­sijos, garsaus režisieriaus Kamos Ginko sūnus Donatas Gru­dovich. Intriguoja jau patys būsimų performan­sų pavadinimai: „Vienin­telis pasaulyje elek­­tro kabaretas mūsų rajone“, „Mistinis strip­tizas“, „Šnabždesių naktis“. Šiose teatralizuo­tose akcijose dalyvaus ir lietuvių jaunimas.

Lietuviškos scenos atlikėjas Kablloonak su „Kvartalo“ praeiviais pusdienį kurs muzikinį pasirodymą, pavadintą  „AM I“.

Artūras Areima su VDU studentais „Kvar­tale“ pristatys spektaklį „Medėjos kambarys“, o Marius Meilūnas čia parodys savo premjerą „Krytis“, priklausančią Panevėžio J.Miltinio dra­mos teatro repertuarui.

„Kvartale“ galės tilpti apie šimtą žiūrovų. Ta­­čiau būtina atkreipti dėmesį, kad čia rengiamų pasirodymų pradžios laikas – dažniausiai apytikslis, nes realiai veiksmas prasidės tuomet, kai didžioji dalis publikos pasibaigus Vil­niaus mažajame teatre rodomiems spektakliams pasieks „Kvartalą“, – pasakoja festivalio koordinatorė Kamilė Žickytė.

Lietuviškoji programa

Lietuviškus spektaklius, rodomus šių metų „Tylos!“ festivalyje, G.Tuminaitė atrinko stebėdama Jaunųjų režisierių dirbtuves, pernai surengtas Panevėžio J.Miltinio dramos teatre. Jau minėtas M.Meilūno „Krytis“ – monospektaklis pagal to paties pavadinimo Albert’o Camus romaną. Jame buvusi Paryžiaus įžymybė ir tobulo gyvenimo pavyzdys advokatas Žanas Batistas Klamansas pasakoja savo gyvenimo istoriją. Pasakoja ne bet kur, o pačiame purviniausiame Amsterdamo bare. Tokie barai jau senokai virto geriausia Klamanso priebėga. Spektaklyje taip pat skamba Charles’io Bau­delaire’o ir Arthuro Rimbaud tekstai, Serge’o Gainsbourgo melodijos ir purvini prancūziški anekdotai. Monospektaklis „Kvartale“ bus at­liekamas gegužės 12 d. 21 val.

Tema – meno ir žmogiškosios etikos kon­­­­fliktas, pasmerkiantis tą, kuris iškyla virš ko­­lektyvinio instinkto vedamos masės.

Iš Panevėžio atkeliaus ir Monikos Klimaitės spektaklis pagal anglų dramaturgo Marko Ravenhillo pjesę „Baseinas (be vandens)“. Joje nė­ra išskiriami atskirų veikėjų charakteriai, o vi­­sas tekstas parašytas kolektyvinės sąmonės for­­­ma. Tema – meno ir žmogiškosios etikos kon­­­­fliktas, pasmerkiantis tą, kuris iškyla virš ko­­lektyvinio instinkto vedamos masės. Toks as­muo automatiškai tampa priešu, nes pasisekė jam, o ne tau. Šis spektaklis Vilniaus mažajame teatre bus rodomas gegužės 12 d. 19 val. O tie, kuriems jaunos režisierės kūryba patiks, jau bir­želio pradžioje galės išvysti naujausią jos dar­bą „Perplex“ pagal žymaus vokiečių dramatur­go Mariaus von Mayenburgo pjesę. Šis spek­taklis scenos šviesą išvys Valstybiniame jau­­nimo teatre.

Festivalyje įvyks ypatinga premjera „Creeps/­Lu­o­­šiai“, suteiksianti galimybę stebėti šlubų, pa­ralyžiuotų ir mikčiojančių luošių gyvenimą tarsi pro rakto skylutę. Pamatysite ir išgirsite, ką tie Die­vo nuskriausti žmogeliai veikia, kai jūs ne­spoksote į juos gatvėje. Luošiai jus linksmins ir pri­vers juoktis iki ašarų tol, kol nejučia pagalvosite: „Ačiū Dievui, kad aš normalus.“

Režisieriaus Aliaus Veverskio surengtame sce­nos šou pagal amerikiečio Davido Free­ma­no pjesę bus daug juoko, pokštų, nenormatyvinės leksikos ir, savaime suprantama, įtikinamas kiekis vulgaraus humoro. Jūs stebėsite ir ste­bėsitės, kaip menkai jų gyvenimas jums te­rū­pi. Į pagalba luošiams atskubės vaikų mylimas klounas Pufas ir stebukladarys Merlinas, Snieguolė su septyniais nykštukais bei daugybė kitų šaunių pasakų personažų. Aistras kurstys ir vietoje neleis nustygti įspūdingas Bikini Mis pasirodymas bei nepatogūs neįgaliųjų klausimai. Viso renginio metu aukas rinks dviračiu va­žinėjanti baltoji meška Rimvydas, o po spektaklio visi norintieji turės progą nusifotografuoti su Mis Bikini, Rimvydu ir kitais neįgaliaisiais. Luošių šou Vilniaus mažajame teatre – ge­gužės 15 d. 19 val.

Festivalio svečiai

Gegužės 11 dieną 19 val. Vilniaus mažajame teatre festivalį atidarys režisierės iš Liuk­sem­bur­­go Anne Simon spektaklis „Prometheus: We Are The Gods Now“. Keičiantis įvairioms li­teratūros ištraukoms nuo antikinių tekstų iki mokslinės fantastikos, Prometėjo figūra spektaklyje įgauna vis naujas formas: nuo revoliucionieriaus iki būtybės, kaltos dėl nepakeliamos žmogaus būties.

Daktaras Peteris Rossumas vienoje konferen­cijoje Prometėjo ugnį pavadino žmonijos „pirmuoju tikru technologiniu atradimu“. Po ke­­lių tūks­tančių metų atsirado ratas, mašinos, bran­­duo­linis dalijimasis, nanotechnologijos, bio­­me­cha­nika, klonavimas… Evoliucija veda aki­vaiz­džios išvados link: „Dabar dievai esame mes.“

„Prometheus: we are the gods now“ – tai ko­n­frontacija tarp ilgainiui senstančio daktaro Ros­sumo ir jo sukurtų būtybių. Pradėjusios na­gri­­n­ėti savo egzistavimo priežastį jos suvokė, kad atsirado šio megalomano fantazijos dėka. Ne­mirtingumo idėja, mokslinio tobulėjimo su­kel­tos etikos problemos ir galios siekimas pasitel­kiant technologijas ir įkvėpė šį dramaturginį koliažą. Spektaklis vyks anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis su angliškais sub­titrais.

Kitas intriguojantis festivalio pasirodymas – bel­gų aktorės ir režisierės Kristien De Proost mo­nologas ant bėgimo takelio, pavadintas tiesiog „On Track“. Senoviško interjero parodų sa­lės kambarys išklotas kilimine danga, įvairūs daik­tai stūkso stiklinėse vitrinose ir ant lentynų. Sce­nos gale, kamputyje, sėdi muziejaus prižiūrė­­tojas, o kambario viduryje esanti aktorė visą dė­­mesį sutraukia į save. Nesustodama ji bėga ir bė­­ga, lyg nuo to priklausytų jos gyvybė, o tuo pa­čiu metu pasakoja jautriausias detales apie savo vi­­dų ir išorę. Nuo mažiausio kojos pirštelio iki di­­­džiausių ir slapčiausių fantazijų. Nuo ką tik nu­­­praustų pažasčių iki sunkiausio prakaito ji ban­­do publikai atskleisti dabarties save. Inte­lek­tua­­lus, nestokojantis humoro ir fizinio veiksmo ak­­torės monologas Vilniaus mažajame teatre bus skaitomas gegužės 16 d. 19 val. anglų kalba.

 

 

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...