2015 Gegužės 07

Vilniaus miesto milijardo likimą spręs Konstitucinis Teismas

veidas.lt

Konstituciniame Teisme (KT) pradėta nagrinėti byla, nuo kurios išsprendimo priklausys,  ar Lietuvos valstybė privalės sumokėti Vilniaus miestui milijardą litų. Tai nėra tik Vilniaus miesto ginčas su Vyriausybe dėl vilniečių gyventojų pajamų (GPM) mokesčio mokėjimo į savivaldybės ir šalies biudžetą teisingų proporcijų nustatymo. Tai pirmiausia teisinis ir politinis ginčas tarp Vilniaus miesto ir Lietuvos regionų gyventojų dėl to, kiek vilniečiai turi sumokėti už tai, kad padoriai galėtų gyventi Skuodas, Akmenė, Šakiai ar kiti pamažu nykstantys Lietuvos regionai.

Vilniaus miesto bendruomenės indėlis į valstybės iždą (kitų savivaldybių pajamoms išlyginti) tebėra 28 kartus didesnis negu Kauno ir 23 kartus didesnis negu Klaipėdos. Tai sunkiai dera su lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisingumo principais. Ir kyla klausimas, kiek pagrįstas yra neišvengiamų demografinių pokyčių ignoravimas ir milžiniškos investicijos į tuos regionus, iš kurių gyventojai masiškai bėga, nes ten nėra didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų. Tik padidėjus savivaldybių biudžetų pajamoms, savivaldybės galės didesnę jų dalį panaudoti savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir tinkamai įgyvendinti tiek savarankiškas, tiek valstybės deleguotas savivaldybės funkcijas.

KT teks aiškintis, ar Vilniaus miesto savivaldybei skiriama 40 proc. jai tenkanti gyventojų pajamų mokesčio dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, 120 straipsnyje įtvirtintam savivaldybių savarankiškumo principui, 121 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam savivaldybių biudžetų savarankiškumo principui bei konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, atsakingo valdymo principams.

Taigi Konstituciniam Teismui vėl teks tikrinti, ar šalies politikų sprendimai atitinka mūsų visų referendume priimtą visuomeninę sutartį – šalies Konstituciją. Vilniaus miesto skola kreditoriams siekia milijardą litų ir yra panašaus dydžio kaip ir miesto metinės pajamos. Pagal šalies Mokesčių administravimo įstatymą miestiečių fizinių asmenų pajamų mokestis turėtų patekti į savivaldos biudžetą ir taip užtikrinti miestiečių viešojo gyvenimo gerovę.

Dar 2012 m. į KT kreipėsi Seimo narių grupė, atstovaujama to paties nepailstančio įstatymų atitikties Konstitucijai sergėtojo Vytenio Andriukaičio, o po kelių mėnesių – ir Vilniaus apygardos administracinis teismas. Administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal tuomet sostinei vadovavusio mero Artūro Zuoko ir jo vadovaujamos miesto tarybos skundą atsakovei – Lietuvos valstybei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus bei maždaug milijardo litų žalos atlyginimo. Vilniaus miesto taryba prašė teismo įpareigoti Vyriausybę pateikti Seimui Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektą (toliau – Metodikos įstatymo), kuriame Vilniaus miesto savivaldybei tenkanti gyventojų pajamų mokesčio dalis būtų padidinta ne mažiau kaip iki 60 proc., kartu su Lietuvos Respublikos 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu. Tuometinė Vilniaus miesto taryba buvo įsitikinusi, kad tiek galiojančiuose teisės aktuose nustatytas reglamentavimas, tiek Vyriausybės, kaip vykdomosios valdžios, kurios viena svarbiausių funkcijų – biudžeto projekto sudarymas, neveikimas veda prie Vilniaus miesto savivaldybės ir jos bendruomenės narių interesų pažeidimo. Turi būti užtikrinamas Konstitucijoje įtvirtinto savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principo įgyvendinimas, reiškiantis, kad, įstatymuose nustatant savivaldybių funkcijas bei kompetenciją, numatant savivaldybių biudžetų pajamų šaltinius bei dydžius, negalima ignoruoti pagrįstų vietos bendruomenių interesų.

Metodikos įstatymo priedėlyje nurodyta, kad Vilniaus miesto savivaldybei skiriama tik 40 proc., Kauno miesto savivaldybei – 94 proc., Klaipėdos miesto savivaldybei – 86 proc., Mažeikių rajono savivaldybei – 95 proc., kitoms savivaldybėms – 100 proc. GPM dalis. Pasak Vilniaus miesto tarybos, toks teisinis reglamentavimas pažeidžia ne tik savivaldybių, kaip administracinių teritorinių vienetų, bet ir šių administracinių vienetų bendruomenių lygiateisiškumą. Ribojant savivaldybių pajamų gavimą kartu ribojamos šių savivaldybių bendruomenių galimybės per demokratiškai išrinktus atstovus tvarkyti viešuosius reikalus, o pačiai bendruomenei gauti jos poreikius ir bendruomenės indėlį į savivaldybių gautinas pajamas atitinkančias viešąsias paslaugas.

Nepaisant aiškių savivaldybių teisių pažeidimo, Vyriausybė nesiima veiksmų dėl susidariusios situacijos sprendimo – neteikia ir nesvarsto siūlymo dėl GPM dalies, tenkančios Vilniaus savivaldybei, padidinimo, tuo tarpu būtent Vyriausybė turi pagrindinius įrankius, kuriais remdamasi gali teikti siūlymą padidinti savivaldybei skiriamą GPM dalį. Vyriausybės netinkamas veikimas neabejotinai daro įtaką sudėtingai finansinei sostinės savivaldybės situacijai – jos biudžeto asignavimų nuolat nepakanka vykdomoms funkcijoms finansuoti, o viešasis interesas lemia, kad savivaldybė privalo vykdyti vietos valdžios funkcijas, ir tai, esant nepakankamam finansavimui, lemia įsiskolinimų bei tolesnio skolinimosi poreikio didėjimą.

Suvokdama šias problemas dar Andriaus Kubiliaus Vyriausybė 2009 m. pateikė Seimui svarstyti Metodikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriame siūlyta padidinti kitiems miestams tenkančią GPM dalį. Seimui pritarus, minėto įstatymo 2009 m. gruodžio 2 d. pakeitimu buvo padidintos kitų miestų biudžetams tenkančios GPM dalys: Kauno miestui vietoje 74 – 94 proc., Klaipėdos miestui vietoj 64 – 86 proc., Panevėžio miestui vietoj 84 – 100 proc., Šiaulių miestui vietoj 96 – 100 proc. Priešiškas politiškai, nepaklusnus konservatoriams Vilniaus miesto meras kartu su daugiau nei puse milijono vilniečių buvo griežtai nubaustas: Vilniaus miestui tenkanti miestiečių GPM dalis nepadidinta.

Nors pagal Europos vietos savivaldos chartiją finansiškai silpnesnių vietinių valdžios organų apsauga reikalauja, jog būtų įvestos finansinio sulyginimo procedūros ar lygiavertės priemonės, kurios pakoreguotų nelygų potencialių finansinių išteklių paskirstymą ir vietinės valdžios organams tenkančias finansinės atsakomybės pasekmes, chartijoje taip pat nustatyta, kad šios procedūros ar priemonės neturi mažinti vietinės valdžios organų veiklos savarankiškumo.

Dar šią vasarą turi paaiškėti, ar šalies politinės partijos, kurios skaudžiai nukentėjo per tiesioginius savivaldybių merų rinkimus, žais vaikiškus pozicijos ir opozicijos žaidimus, pagal kuriuos šalies biudžete didesnis finansavimas numatomas toms savivaldybėms, kuriose dirba Seimo daugumos ir Vyriausybės koalicijos partijų merai, o mažesnį – toms, kurioms vadovauja opozicijos ar visuomeninių judėjimų merai.

Ne tik Vilniaus savivaldybės gyventojų, bet ir kitų savivaldybių gyventojų naudai reikia, kad būtų tinkamai atliekamos Vilniaus savivaldybės funkcijos ir užtikrinamos viešosios paslaugos, o tai lemia didesnį finansavimo poreikį. Vilnius yra Lietuvos sostinė, kuriai būtina reprezentuoti visą valstybę, todėl dabartinis teisinis reglamentavimas, dėl kurio ginčijamasi, daro žalą ne tik Vilniaus savivaldybei ir miesto bendruomenei, bet ir visam valstybės įvaizdžiui.

Konstituciniam Teismui teks priimti sunkų sprendimą, ar miestai, kurie demografijos, ekonomikos ir socialiniu požiūriu atrodo beviltiškai, tačiau pasipuošė savo centrines gatves, nes sėkmingai pasinaudojo ES ir šalies biudžeto lėšomis, bus ir toliau dirbtinai palaikomi, investuojant čia milžiniškus šalies išteklius – pamažu stumiant šalį Graikijos keliu, ar vis dėlto finansiniai ištekliai bus koncentruojami tose vietose, kurias gyvenimui renkasi patys piliečiai, ir investuojami ten, kur butų galima kurti didelę pridėtinę vertę, įgalinant žmonės gyventi oriai, o ne vegetuoti ir būti nuolat kitų išlaikomiems.

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (2)

 1. būdas išsiaiškinti būdas išsiaiškinti rašo:

  Geriausias būdas išsiaiškinti, kas, kodėl ir kaip vyksta – STEBĖTI PINIGŲ SRAUTĄ. Ir medicina, ir farmacija nūnai yra bene didžiausi bei pelningiausi bizniai. O kad pelnas būtų didelis, jiems reikia daug pastovių ligonių, naudojančių medikamentus. Jų ‘psichologiniam’ apdorojimui skiriamos didžiulė lėšos ir t.t.


  Taigi, Zuokienė, o dabar ir Rūta Janutienė atstovauja JAV nuolat teisiamą ir matomai iš ten stumiamą kompaniją BRISTOL MYERS SQUIBB, kuri bando monopolizuoti Rytų Europoj vėžio, hepatito C, ir diabeto gydymą. Jos metinis pelnas 2009 – 34 milijardai.
Kompanija įkurta dar 19 a ir turėjo gerą vardą, bet šiuo metu yra perėjusi į neaiškias rankas.
Turi savo reklamos agentūrą KREDO R, kuri medžioja aukas.
Pagrindinis partneris Lietuvoje Zuoko įkurtas masoninis Rotary klubas ir Zuokienės įkurtas fondas AZZARA.

  Dar apie šį Fondą:
VšĮ „Azzara“ 2009 m. gegužės 19 d. pasirašė Europos Ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojekčio įgyvendinimo sutartį Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-009 ir pradėjo įgyvendinti paprojektį „Onkologinio švietimo projektas „Dėl savęs ir dėl tų, kurie tave myli“. Paprojekčio įgyvendinimui skirta beveik 289 tūkst. litų paramos. Bendra paprojekčio vertė – 321.109,90 Lt.
.
TAIGI,NORVEGIJOJ ĮKURTA NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA “NORWAY GRANTS” YPAČ “BESIRŪPINANTI ” VAIKAIS IR GENDER’IZMU, GENDER LUUPS PROGRAMOM, YRA DIDŽIAUSIA ZUOKIENĖS KOMPANIJOS RĖMĖJA. (žr. eeagrants.org)
—-
Ar dar gali kam nors kilti klausimų – KODĖL BŪTENT ZUOKO PARTJOS ATSTOVAI ŠTURMAVO GARLIAVĄ?

 2. būdas išsiaiškinti būdas išsiaiškinti rašo:

  Pažiūrėjus eeagrants.org/What-we-do matom, kad be rūpesčio vaikučiais ir geneder loops šis NVO turi ir “aplinkosaugos”, “teisėsaugos’, “pilietinės visuomenė” bei “klimato pokyčių” rūpesčių.

  Kaip žinom iš You tube įkelto Viktoro Rotschildo prisipažinimo, jis daugiausiai investavęs į “klimato pkytį”. Pinigų gauna tie mokslininkai, kurie patvirtina klimato atšilimo koncepciją. O per tai galima kontroliuoti pasaulio gamybą, apmokestint automobilius,kaminus ir kiekvieną pirstelėjimą, pasitelkint “žaliuosius, išvaryt nepageidaujamas kompanijas.

  Sorošas – geriausias Viktoro Rotschildo draugas. Viktoras išgarsėjo jaunystėje tokioje “Kembridžo penketuko” byloje. Tada buvo suimti penki MI6 agentai, kuriuos užverbavo sovietai. Agentai tada teisinosi, kad juos šantažavo “kompromatu”, nes jie buvo gėjai ir kad jiems mirt buvone taip baisu, kaip būt paviešintais.
  Tai gal paaiškina ir Viktoro Rotshildo susidomėjimą vaikais ir pritarimą gėjams įsivaikinti, kas ir daroma Norvegijoj, dėka šios, galimai Rotschildų su Sorošu įkurtos Norvegijoj NVO.
  \Greičiausiai šios NVO sklaida vyksta per masoninį Rotary klubą, nes ten renkasi verslininkai.
  Rotschildas neabejotinai turi Statoil akcijų, kaip ir Lukoil. Statoil irgi remia Zuokienės biznį. 15 milijonų, greičiausiai padedant socdemų ministrui Vyteniui Andriukaičiui, buvo skirta vėžio perevencijai. Galimai tam Zuokas ir infiltravo Zuokienę į socdemų partiją.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...