2010 Rugsėjo 03

Vaikų darželis

Vaikų šimtas, o tvarka – viena

veidas.lt

"Veido" archyvas

Keisčiausia, kad tiesų atsakymą į juos gauti ne taip paprasta. Tiems, kurie nenuleidžia rankų jų ieškodami, dažnai klijuojamos teisybės ieškotojų etiketės. O kas tokius mėgsta? Tad jie ir siunčia pluoštais savo klausimus žurnalams, kurie nebijo susipykti su vaiko auklėtoja…

Šį kartą pateiksime dvi atsakymų versijas. Viena – labai oficiali, patvirtinta savivaldybės neformaliojo ugdymo skyriaus. Čia dirbantys specialistai nesiima spręsti konkrečių atvejų, sako, kad galutinį žodį taria ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovai. Tad pakalbinome ir juos – tiksliau, vieno darželio, esančio Kaune, direktorę. Ji kilusius klausimus sprendžia taip, kaip čia parašyta. Tačiau mes negalime kategoriškai teigti, kad jūsiškėje ugdymo įstaigoje kilę nesklandumai bus sprendžiami taip pat. Kita vertus, teisės aktai visiems darželiams galioja tie patys, todėl sprendimai smarkiai skirtis lyg ir neturėtų.

Kumštelėjimas – jau smurtas!

“Įtariu, kad mūsų auklėtoja kartais nesusivaldo… Kartą pamačiau net nagų žymes. Beje, dukra skundžiasi, kad taip baudžia ne tik ją. Kokių priemonių galėčiau imtis? Ar būtina kreiptis visiems skriaudžiamų vaikų tėvams? Ar dėl to auklėtoja gali būti atleista iš darbo? O gal man dukrą tiesiog verta perkelti į kitą grupę?” – klausia trimetės Domantės mama.

 • Savivaldybė. Jeigu įtariate, kad auklėtoja netinkamai elgiasi su jūsų vaiku, visų pirma būtina kreiptis į darželio vadovą. Būtent jis priima sprendimus dėl darbuotojų atleidimo iš darbo ar vaiko perkėlimo į kitą grupę.
 • Darželio direktorė. Toks pedagogo elgesys – netoleruotinas. Tai šiurkštus darbo pažeidimas. Drausminės nuobaudos skiriamos pagal LR darbo kodekso 237 straipsnį. Viena jų – atleidimas iš darbo. Tačiau tai, kad auklėtoja naudojo fizinį smurtą, reikia įrodyti. Vaikų pasakojimai dažnai prasilenkia su tikrove, o nagų žymės ar mėlynės –nebūtinai auklėtojos darbas. Kita vertus, tylėti skriaudžiamų vaikų tėvams taip pat negalima. Tuoj pat informuokite darželio direktorę, o ši, vadovaudamasi teisės aktais, imsis būtinų veiksmų. Skriaudžiamą vaiką perkelti į kitą grupę, žinoma, galima, bet tai problemos tikrai neišspręs.
 • Teisininkės komentaras. Fizinio skausmo sukėlimas – ne juokai, už tai numatytas baudžiamasis straipsnis. Asmuo, taip nuskriaudęs mažametį, gali būti nubaustas iki dvejų metų laisvės atėmimo! Dėl vaiko patirto smurto, jo sukėlimo būdo ir laiko kreipkitės į M.Romerio universiteto Teismo medicinos institutą (jo padalinių yra visoje Lietuvoje). Su gautomis išvadomis keliaukite tiesiai į policiją, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol jis baigsis, auklėtoja bus laikinai nušalinta nuo pareigų.

Ar gali darželis dirbti ilgiau

“Mano darbo laikas ilgesnis nei darželio. Ar galėtų dvimetį sūnų iš darželio parvesti dešimtmetis jo brolis?  Ar darželio vadovybė nedraustų ilgiau dirbantiems tėvams už papildomą sumą samdyti auklėtoją, kuri pabūtų su tais vaikais valandą kitą? Ar galima tokį siūlymą pateikti per darželio susirinkimą?” – klausia Kristupo mama.

 • Savivaldybė. Auklėtoja privalo priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų leidimą. Tačiau jeigu jūsų netenkina darželio darbo laikas, jūs turite teisę kreiptis į jo vadovą. Atsižvelgiant į tėvų poreikius, kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra budinčios grupės, kurių darbo laikas ilgesnis nei įprastai.
 • Darželio direktorė. Darželių darbo laikas paprastai nustatomas atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, prieš tai juos apklausus. Savo pageidavimus galite pateikti darželio savivaldos institucijai, t.y. vaikų darželio tarybai. Be to, kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje veikia bent viena pailginto darbo (12 val.) grupė. Grupių darbo laikas tėvų pageidavimu kasmet gali keistis. Jei ikimokyklinio ugdymo įstaiga neturi galimybės suteikti vienos ar kitos paslaugos, prieš priimdama vaiką į darželį jo direktorė apie tai turėtų informuoti tėvus ir rekomenduoti kitą artimiausią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kuri, pavyzdžiui, dirba ilgiau. Esant būtinybei tėvai gali rinktis ir savaitinį darželį.
 • Nepilnamečiai paimti mažamečių broliukų ar sesučių iš darželių negali, o apie papildomus mokesčius auklėtojoms savivaldybės įstaigose negali būti nė kalbos. Tačiau oficialiai samdyti žmogų – galima, tiesiog įstaigos biudžete tikriausiai tam nebus lėšų, bet jų galima surinkti iš šios paslaugos pageidaujančių tėvų.

Darželio valgiaraštis

“Dukra netoleruoja kai kurių produktų, kurie darželyje duodami itin dažnai. Ar negalėtume į darželį nešti savo maisto? O gal tėvai gali keisti darželio valgiaraštį, tiekėją ir pan.” – klausia Kotrynos mama.

 • Savivaldybė. Visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų maitinimą organizuoja vadovaudamosi Visuomenės sveikatos centro patvirtintais valgiaraščiais. Jeigu vaikas alergiškas tam tikriems maisto produktams, tėvai turėtų pristatyti gydytojo alergologo pažymą – tuomet to produkto vaikui nedės į lėkštę.
 • Darželio direktorė. Tėvai į darželį savo maisto nešti, kaip ir keisti valgiaraščio, negali. Maisto tiekėjas pasirenkamas paskelbus viešojo pirkimo konkursą, o visų darželių valgiaraščius tvirtina Visuomenės sveikatos centrai. Valgiaraštis sudaromas pagal tam tikras sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas ir reikalavimus. Jo keisti negalima, nes ten maistas subalansuotas. Rimtos tarnybos netgi užsiima maisto kontrole. Skamba labai oficialiai, bet tai daryti būtina, nes vaikų mityba – labai svarbus dalykas, ir kokybiškai maisto priderinti prie kiekvieno vaiko poreikių neįmanoma. Jei vaikas alergiškas, jums reikėtų rinktis alergiškiems vaikams skirtą darželį.

Agresyvus grupės draugas

“Grupėje yra agresyvus vaikas, nuo kurio nuolat kenčia kiti darželinukai – jis kandžiojasi, stumdosi, mėtosi žaislais. Jei vaikai atlieka darbelius, nuolat trukdo rėkaudamas ar tyčia gadindamas šalia sėdinčiojo darbelius. Dukra nebenori eiti į darželį, nes to vaiko tiesiog bijo. Ar mes galime prašyti, kad šitą agresyvų vaiką iškeltų iš grupės?” – klausia Elzės mama.

 • Savivaldybė. Jeigu grupėje yra vaikas, kuris netinkamai elgiasi ar, jūsų manymu, kelia grėsmę kitiems vaikams, reikėtų aiškintis netinkamo elgesio priežastis su to vaiko tėvais, pedagogais, kitais specialistais ir ieškoti būdų, kaip jas pašalinti. Vaiko iškėlimas į kitą grupę problemos neišsprendžia. Agresyvaus vaiko elgesys turi būti koreguojamas, atsižvelgiant į specialistų (psichologinės pedagoginės tarnybos, Vaiko raidos centro, pedagogų) rekomendacijas.
 • Darželio direktorė. Prašyti, kad šį agresyvų vaiką iškeltų iš jūsų grupės, jūs negalite. Specialių poreikių vaikais ne atsikratoma, o bandoma jiems padėti. Atrodo, šis berniukas toks ir yra (turi emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kuriuos nustato miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, tėveliams sutikus į ją kreiptis). Jis, kaip ir kiti vaikai, turi teisių – tai labai žmogiška, su tuo sutiksite, jei įsivaizduosite save to vaiko tėvelių vietoje. Verčiau visiems grupės tėvams pasitarti, kaip tokį mažylį integruoti į grupę, išspręsti jo problemas. Žinoma, jam reikalinga ir specialistų pagalba.

Tėvų taryba

“Kokių galių turi darželio tėvų bendruomenė? Pavyzdžiui, ar tėvai gali nuspręsti, galima įvažiuoti automobiliu į kiemą ar ne? Yra tėvų, kurie to nenori dėl saugumo, bet nemažai tėvų vargsta, nerasdami, kur pasistatyti automobilį. Jeigu jie nubalsuotų ar kitu būdu priimtų sprendimą, ar jų valia ką nors reikštų darželio vadovybei?” – klausia Marijos mama.

 • Savivaldybė. Kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga turi savo tarybą, sudarytą iš tėvų ir darbuotojų atstovų. Ši taryba svarsto visus aktualius bendruomenės klausimus, pavyzdžiui, biudžeto paskirstymo, įstaigos darbo laiko. Ikimokyklinio  ugdymo įstaigos patalpos turi būti izoliuotos nuo kitų patalpų, triukšmo ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaikų saugai ir sveikatai. Manytume, kad siekiant užtikrinti vaikų saugumą darželio kieme neturėtų būti automobilių.
 • Darželio direktorė. Svarbi darželio savivaldos institucija – vaikų darželio taryba. Ją sudaro nelyginis asmenų skaičius – tėvai, pedagogai, kiti darbuotojai. Tarybos sprendimo galia daugeliu klausimu prilygsta direktorės sprendimui. Tėvus į darželio tarybą pasiūlo visuotinis tėvų susirinkimas. Įstaigos taryba turi nuostatus, kuriuose numatytos jos funkcijos, pavyzdžiui, teikti siūlymus darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus (taip pat gali siūlyti jį atleisti); teikti siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo sąlygų sudarymo ir kt. Tie tėvai, kurie nepriklauso tarybai, neturėtų bijoti į ją kreiptis su savais siūlymais! Įvažiavimas į darželio teritoriją – didžiulė problema. Mano asmenine nuomone, tai turėtų būti griežtai draudžiama, nes nesaugu. Tačiau tol, kol įvažiavimas į darželio teritoriją nėra apribotas ženklais, pakeisti ką nors beviltiška. Kai kurie tėvai norėtų įvažiuoti vos ne į patį pastatą… Bet jeigu taryba nuspręstų, kad to reikia – sprendimas būtų priimtas.

Rinkliavos rinkliavėlės

“Darželyje planuojama remontuoti baseiną. Tačiau direktorė tikina, kad darželio turimų pinigų nepakanka. Ar ši rinkliava privaloma? Galbūt aš galiu atsisakyti prisidėti prie baseino remonto?” – klausia Virmanto mama.

 • Savivaldybė. Tėvai neprivalo duoti pinigų baseino remontui. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos baseiną gali lankyti visi vaikai.
 • Darželio direktorė. Taip, jūs galite atsisakyti prisidėti prie baseino remonto. Darželis gali rasti ir kitų finansavimo būdų, tokių kaip, pavyzdžiui, panaudoti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšas.
Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...