2015 Gegužės 12

Ūkių modernizavimui – ES parama

veidas.lt

Shutterstock

Modernizuoti valdas norintys ūkininkai, žemės ūkio kooperatyvai, įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) paramai gauti. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 150 mln. eurų paramos lėšų. Paraiškos renkamos iki birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

 

Remiama įvairi veikla

 

Pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ remiama žemės ūkio produktų gamyba, valdoje ar žemės ūkio kooperatyvo (tokiu pripažinto iki pateikiant paraišką) pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t.t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Taip pat remiama biodujų gamyba iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojama tik valdos reikmėms. Parama teikiama ir trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimui.

NMA Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Irmos Jakštienės teigimu, paramos lėšomis numatyta finansuoti specializuotą žemės ūkio sektoriaus veiklą vykdančius gyvulininkystės ar augalininkystės pareiškėjų projektus. „Ūkis priskiriamas prie specializuoto, kai pareiškėjo gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų“, – sako NMA atstovė.

 

Vertinama pagal atrankos kriterijus

 

Pareiškėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei valdą. I.Jakštienė pabrėžia, kad pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo ūkis iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip vienus metus. Šis reikalavimas netaikomas naujai įsteigtiems pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurių visi nariai užsiima žemės ūkio veikla.

Pasak I.Jakštienės, pareiškėjai turi prisiimti įsipareigojimus: apdrausti turtą, kuriam įsigyti panaudota ES parama, tvarkyti buhalterinę apskaitą, viešinti paramą ir kt.

Pareiškėjų projektai vertinami pagal 10 atrankos kriterijų (žr. lentelę), už kuriuos suteikiami balai. Kad paraiška būtų vertinama toliau, būtina surinkti mažiausiai 35 balus.

 

Finansuojama iki 50 proc. išlaidų

 

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kiek mažiau – iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – finansuojama pareiškėjams, vykdantiems žemės ūkio produktų gamybos veiklą augalininkystės sektoriuje, ir pareiškėjams, įveisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius. I.Jakštienė pabrėžia, kad tam tikrais atvejais paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc. (pvz., jauniesiems ūkininkams, pareiškėjams, investuojantiems į ekologinį ūkininkavimą, ir kt.).

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui projektui negali viršyti 50 tūkst. eurų (be PVM), kai pareiškėjas teikia supaprastintą paraišką (be verslo plano), arba 400 tūkst. eurų (be PVM), kai pareiškėjas teikia paraišką kartu su verslo planu. „Atkreiptinas dėmesys, kad teikiant paraišką pagal biodujų gamybos ar trumpos rotacijos želdinių veiklos sritis pareiškėjai turi pateikti projekto aprašą, kuriame pagrindžiami investavimo tikslai, numatytos investicijos, projekto įgyvendinimo terminai, nurodytos biodujų gamybai naudojamos žaliavos bei pagamintos ir sunaudotos šilumos energijos dalis“, – aiškina I.Jakštienė.

Parama vienam paramos gavėjui 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. eurų (be PVM). Ūkio subjektams, investuojantiems į žieminius šiltnamius, didžiausia paramos suma projektui ir 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 3 mln. eurų. Ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 30 tūkst. eurų (be PVM).

 

Pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ numatyti paraiškų atrankos balai

 

1. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus (prioritetinei veiklai skiriama 100 proc. projekte numatytų įgyvendinti investicijų) projektas  – 10 balų (jei šių sektorių projekte numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainą – balai nesuteikiami);

2. Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie smulkiojo ir vidutinio ūkio kategorijos (ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra 8–50 tūkst. eurų) – 20 balų;

3. Pareiškėjo patirtis prioritetinėje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės) veikloje, kuriai prašoma paramos, didesnė nei 5 metai – 10 balų; 2–5 metai įskaitytinai – 5 balai;

4. Veiklos ekonominis efektyvumas: ūkio subjekto vidinė grąžos norma didesnė kaip 5 proc. (taikoma, kai prašoma per 50 tūkst. eurų paramos) – 10 balų; ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 2 proc. (taikoma prašant mažiau kaip 50 tūkst. eurų paramos) – 10 balų;

5. Projektui įgyvendinti prašoma 5–10 proc. įskaitytinai mažesnio nei galimas didžiausias paramos intensyvumas – 5 balai; daugiau kaip 10 proc. – 10 balų;

6. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas ar jo narys, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys: daugiau nei 5 m. – 5 balai; 2–5 m. įskaitytinai – 2 balai;

7. Ūkyje diegiamos inovacijos – 10 balų;

8. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (jaunesnis nei 40 m. amžiaus) – 15 balų;

9. Pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip 2 m. iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, – 5 balai;

10. Pareiškėjas dalyvavo įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį, arba dalyvavo kitų institucijų vykdomuose mokymuose ir gavo konsultacijas dėl ūkio atitikties teisės aktų nustatytiems valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams – 5 balai.

 

Daugiau informacijos apie naująją programą, administravimo bei priemonių įgyvendinimo taisykles galima rasti NMA interneto svetainėje www.nma.lt. Kviečiame prisijungti ir prie NMA „Facebook“ paskyros.

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (1)

  1. aura aura rašo:

    Ko gero naudingiausia Lietuvai yra Europos Sąjungos parama žemės ūkiui (http://www.innoeragroup.lt/zemes-ukis), kuria pasinaudojo daugelis kaimo gyventojų bei atsirado nemažai jaunų ūkininkų. Aš manaiu, kad visi norintys gali dalyvauti, bet dabar matau, kad yra paraiškų atrankos kriterijai, kuriuos privalai atitikti.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...