2012 Spalio 25

Toomas Hendrikas Ilves

“Šių dienų Baltijos šalių bendradarbiavimas – tai kalba apie pinigus, geležį, betoną, o ne istoriją”

veidas.lt


Visų trijų Baltijos šalių pastarieji 22-eji metai vadinami sėkmės istorija. Vis dėlto estiškoji gerokai sėkmingesnė už mūsų ir latvių pagal daugelį parametrų. Pradedant tuo, kad Estija – elitinių valstybių klubo – Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė, ji taip pat peržengusi euro zonos reikalavimų kartelę ir jau beveik dveji metai turi eurą. Ir pagal daugybę visuomenės brandos ir visaverčio gyvenimo rodiklių – piliečių gyvenimo trukmę, pasitikėjimą parlamentu, korupcijos indeksą ir t.t. – estai pasiekė ES vidurkį ar prie jo artėja, o latviai ir lietuviai vis dar velkasi tarp ES autsaiderių.
Ką padarė Estija, ko nepadarėme mes, „Veidas“ klausia Estijos prezidento Toomas Hendrik Ilves.
T.H.I.: Lietuva ir Latvija nėra autsaiderės. Jei nors vienas lietuvis ar latvis teigtų, kad jie – autsaideriai, tik parodytų savo pačių netikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi, savo šeima, savo šalimi, Europa yra būtent tai, ko mums dabar labai reikia, kas mus daro stipresniais, ryžtingesniais, reiklesniais. Pasitikėjimas savimi yra didžiausias mūsų turtas ir kapitalas.
Krizės metu nepaprastai lengva pradėti kaltinti save, savęs gailėtis ir tuo pat metu idealizuoti kitus. Bet tai nepadeda. Mes galime mokytis iš kitų pavyzdžių, bet negalime kaip mokyklinukai vieni kitų kopijuoti, nes vis tiek kiekvienam iš mūsų teks patiems priimti sprendimus. Ir ne tik sprendimus, bet ir atsakomybę už juos.
VEIDAS: Bet ir Estijos ekonominio augimo tempai prislopo. Kokios to priežastys?
T.H.I.: Trumpas atsakymas būtų toks: situacija Europoje ir mūsų pagrindinėse rinkose. Kai valstybė orientuota į eksportą, šalių, į kurias eksportuoji, nuosmukis reiškia, kad ir tavojoje augimas sulėtėja.
VEIDAS: Bet Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija rekomendavo ir pačiai Estijai būtinai imtis reformų savo šalyje. Kokios reformos turėtos omeny?
T.H.I.: Pagrindinis dalykas, kurį Estijai rekomenduoja Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, yra viešojo sektoriaus administravimo reforma, kuri supaprastintų valdymą, padarytų jį lengviau suprantamą, tikslingesnį, taip pat ir lengviau visuomenei įperkamą. Tai yra pagrįsta ir teisinga rekomendacija.
Finansų ir ekonomikos srityje svarbus išlieka fiskalinis taupumas. Taip pat turime žiūrėti, kaip sumažinti ekonomikos nepastovumą ir kaip efektyviau pasipriešinti galimiems tiek išoriniams, tiek vidiniams šokams.
VEIDAS: Vis dėlto, jei šiandien reikėtų apspręsti dėl euro įvedimo, ar taip pat ryžtingai darytumėte viską, kad būtumėte priimti į euro klubą?
T.H.I.: Aš neabejoju, kad Estijos prisijungimas prie euro zonos buvo teisingas ir vienintelis galimas pasirinkimas. Tai padėjo atstatyti užsienio investuotojų pasitikėjimą, pašalinti išorinį spaudimą devalvuoti mūsų valiutą, kas būtų daug žmonių, paėmusių paskolas, palikę benamiais.
VEIDAS: Bet kaip jaučiatės, kai „turtinga“ Estija turi remti „neturtingą“ Graikiją? Kaip Estijos žmonės tai vertina?
T.H.I.: Paprastas, emocionalus ir klaidinantis klausimas yra: kodėl Estija, reliatyviai skurdi euro zonos narė, turi mokėti už prastą biudžeto discipliną tų šalių, kurios už mus turtingesnės ir kurios gyvena plačiau nei gali? Bet tikrasis klausimas yra kitoks: ar Estijai naudinga priklausyti euro zonai, ar stipri ir vieninga Europos Sąjunga yra Estijos nacionalinis interesas? Nė akimirkos neabejojau, kad stipri ir efektyvi Europos Sąjunga teikė ir teikia naudą Estijai ir kad priklausymas euro zonai yra mūsų pačių interesas, kaip ir, logiška, Estija suinteresuota, kad pati euro zona išgyventų.
Turime turėti pakankamai sąžiningumo ir išminties pripažinti, kad jokia šalis, net JAV, Kinija, Rusija ir Vokietija, negali pati viena garantuoti savo piliečių gerovės ir saugumo. Lemiami ekonominiai ir saugumo klausimai yra kartu sprendžiami šalių sandraugose. Mes negalime to pakeisti kaip ir savo geografinės padėties, bet mes turime žodžio teisę, balso teisę toje šalių bendrijoje, kuriai priklausome. Bet mes turime šitą teisę ir galią tik tuo atveju, jei netampame intravertais ir neišeliminuojame savęs iš Europos. Būtent todėl Estijos ir visų mažų šalių interesas – stipri Europa, kuri atsižvelgia ir į mažų šalių nacionalinį identitetą. Aš tikiu, kad įstodami į ES ir NATO, mes pasirinkome pačius geriausius galimus sąjungininkus.
Ar retsykiais mes turime eiti į kompromisus tam, kad būtų sustiprintos organizacijos, kurioms priklausome, į kurias – kad grįžtume į Europą, į protėvių namus – siekėme įstoti nuo tada, kai atgavome nepriklausomybę? Taip, mums reikia tai padaryti ir mes tai darome. Egoizmas ir izoliacija kenktų mūsų pačių nacionaliniams interesams.
Tie darbai, kuriuos turėjome atlikti, kad galėtume prisijungti prie ES, NATO ir euro zonos, mus padarė sėkmingesniais nei daugelį kitų šalių ir tautų, kurios tuo pat metu kaip ir mes iškėlė savo vėliavas priešais Jungtinių Tautų būstinę. Neketinu kaip buhalteris skaičiuoti, kiek milijardų eurų Estija gavo iš ES ir kiek mes įmokėjome į jos iždą. Žymiai svarbiau yra europietiškas gyvenimo būdas, vertybės, kurios inspiruoja mūsų visuomenės gyvenimą, ir kurias ženkliai sustiprino mūsų siekis tapti ES nariais.
Jeigu trumpai: tokie, kokie esame šiandien, tapome buvimo ES, NATO ir euro zonos dėka. Ačiū visiems mūsų geriems draugams, sąjungininkams ir partneriams.
VEIDAS: Ar tikite, kad euro zona, o ir pati ES išliks?
T.H.I.: Taip, žinoma, kad tikiu. Neturiu abejonių, kad ES ir konkrečiai euro zona gali įveikti šią pasitikėjimo krizę, kurios liudininkais šiuo metu esame. Turime susitelkti į tas sritis, kurios reikalauja glaudesnio bendradarbiavimo kad būtų sustiprinta euro zona ir užtikrintas jos tvarumas. Stipri ir patikima euro zona didina bendrą visos ES konkurencingumą.
Euras išlieka gera ir reikalinga valiuta. Pats euras nėra problema. Kaltė gula ant kelių euro zonos šalių, kurios nesugebėjo laikytis bendrai sutartų taisyklių ir kurios tikėjosi, kad už šiandienos sočią vakarienę galės sumokėti kitą savaitę ir dar kreditine kortele. Euro zona gali išspręsti šias problemas ir nėra jokių priežasčių tuo abejoti. Krizė euro zonoje suartino ne tik jo vienijamas, bet ir kitas ekonomiškai ir fiskališkai drausmingesnes, labiau atsakingas prieš savo šalių žmones ir visą Europą ES nares, pavyzdžiui, Švedija ir Lenkija yra toje pačioje pusėje kaip Estija ir Vokietija.
Niekam nereikalingas teorinis ginčas, kas geriau – asketizmas ar augimas. Mums reikia sustiprinti vieningą rinką tam, kad didėtų prekybos apimtys, ko mums visiems labai reikia. Jei mes norime tikro augimo, mums reikia atsikratyti apribojimų, kurie lig šiol trukdė vieningai rinkai funkcionuoti. O jų yra daug, ypač paslaugų srityje.
VEIDAS: Kodėl Baltijos šalys, Jūsų nuomone, nepajėgios sėkmingai imtis bendrų projektų: stringa Via Baltica ir Rail Baltica projektai, suskystintų dujų terminalus kiekviena baltijietė statosi savo, nes nepajėgė susitarti dėl vieno bendro?
T.H.I.: Aš nesuprantu klausimo. Kodėl stringa? Via Baltika tiesiama, Rail Baltic greitųjų traukinių projektas, remiamas Europos Komisijos, toliau žengia į priekį. Toliau vystomas ir suskystintų dujų terminalo projektas. Ar mes vėluojame? Tikrai taip, mes iššvaistėme daug laiko dvejonėms ir baimėms. Bet dabar, tikiuosi, visi pagaliau suprato, kad Baltijos valstybės, būdamos politiškai ir ekonomiškai susietos su Europos Sąjunga, turi būti su ja sujungtos ir transporto koridoriais bei energetikos jungtimis.
VEIDAS: Jūs asmeniškai už ar prieš, kad Baltijos šalys drauge statytų branduolinę jėgainę Lietuvoje?
T.H.I.: Aš remiu visas argumentuotas pastangas, kurios didina mūsų šalių energetinį saugumą. Kalbant apie Visagino atominę elektrinę… čia pirmiausia Lietuvos Respublikos parlamentas ir Vyriausybė turi priimti sprendimą po spalio 14-osios referendumo. Estija šių sprendimų nekantriai laukia.
VEIDAS: Ar Estijos žmonės supras, jei investuosite ne į žaliąją energetiką ir net ne savo valstybėje?
T.H.I.: Estija nepakeitė savo prieš šešerius metus padaryto sprendimo dalyvauti Lietuvos atominės elektrinės projekte. Šis projektas yra svarbus politiškai ir ypač energetinio saugumo aspektu visoms šio regiono Europos Sąjungos šalims. Bet kartu jis turi būti ir ekonomiškai naudingas ne tik Lietuvai, bet Estijai ir Latvijai.
VEIDAS: Vieni Baltijos šalis traktuoja kaip vieną regioną, Jūs esate minėjęs, kad Estija – Šiaurės šalis. Ar matote prasmę trims baltijietėms telktis kaip giminingam vienetui – koordinuoti pozicijas tarptautiniuose forumuose, jungtis strateginiams projektams, gal net kartu ieškoti investuotojų?
T.H.I.: Vasaros pradžioje mano oficialaus vizito Latvijoje metu iškilo labai panašus klausimas. Taip, šiandien Estijos, Latvijos ir Lietuvos pareigūnai bei ministrai dažniau susitinka Briuselyje nei Vilniuje, Rygoje ar Taline. Bet tai visai suprantama, nes esame Europos Sąjungos narės, o Briuselis yra politinis ES centras.
Antra vertus, mes turime ir savo regioninių interesų. Trijų šalių prezidentai, premjerai ir parlamento pirmininkai susitinka nuolat. Tą patį skatinu daryti ir mūsų ministerijų tarnautojus ir raginu juos dažniau susitikti Rygoje, Vilniuje ir Taline, nors kodėl to nepadarius ir Liepojoje, Tartu ar Kaune? Argi šis bendradarbiavimas nėra bendras Estijos, Latvijos ir Lietuvos interesas? Jei dar pridėtume ir Šiaurės–Baltijos šalių dimensiją, gautume ištisą Europos regioną, kuris turi būti įtakingas, sėkmingas, skaidrus, naujoviškas, remiantis pilietinę visuomenę ir saugus. Saugumas taip pat reiškia, kad mes privalome būti sumanūs ir atsakingi kurdami nacionalines gynybas.
VEIDAS: Kaip vertinate: ar ES vis dėlto nėra dviejų greičių, kur senosioms ir naujosioms narėms taikomi dvigubi standartai, nors vis dar naujosioms šalimis vadinamos baltijietės krizės akivaizdoje buvo daug drausmingesnės už ES senbuves?
T.H.I.: Šiuo metu galima sakyti, kad egzistuoja viena ES, kuri, nepaisant gandų, yra gana vieninga ir remia savo nares. Artimiausiais metais bus svarbu, kad visos 27 ES narės dalyvautų debatuose apie Europos ateitį. Nė viena neliks neišgirsta, nebent pati norėtų pasitraukti į šalį, kas reikštų žingsnį atgal. Bet mes turime būti sąžiningi ir pripažinti, kad yra keletas ES šalių, norinčių sukurti dviejų greičių Europą, besiremiančią euro zona. Taigi mūsų troškimas yra pamatyti Latviją ir Lietuvą prisijungiant prie euro zonos kaip įmanoma greičiau. Jei visos trys Baltijos valstybės priklausys euro zonai, mūsų bendra įtaka taip vadinamoje Europos šerdyje išaugs.
VEIDAS: Ką trys baltijietės galėtų padaryti, kad nebūtų diskriminuojamos skirstant ES tiesiogines išmokas žemės ūkiui?
T.H.I.: Problema yra susijusi su vieninga rinka. Ji neveikia. Jeigu tiksliau, vieninga rinka veikia kaip senųjų narių protekcionistinis kartelis. Viena vertus, traktoriai, kombainai, trąšos, dyzelis ir pesticidai, sėklos ir gyvuliai čia dažniausiai kainuoja tiek pat, ir šituo aspektu vieninga rinka veikia puikiai, nes visi ūkininkai turi mokėti tiek pat. Bet dėl kažkokių priežasčių ūkininkai senosiose narėse gauna keturis, kartais net šešis kartus daugiau subsidijų nei mūsų ūkininkai, kurių noras suvienodinti tiesiogines išmokas reiškia siekį lygiomis galimybėmis konkuruoti toje pačioje rinkoje. Dideli skirtumai tarp išmokų ją iškreipia.
VEIDAS: Jei Jūs būtume atsakingas už ES biudžetą nauju 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui, kurioms pagrindinėms sritims ir kokiomis proporcijomis jį padalintumėte?
T.H.I.: Aš tikrai stengčiausi, kad ES biudžetas būtų labiau orientuotas į investicijas. Turiu omeny, kad dabar skiriamos senamadiškos žemės ūkio tiesioginės išmokos neskatina investuoti. Aš sugrąžinčiau prievolę viešai skelbti informaciją apie ES fondų lėšas, kas šiuo metu palikta savanoriškumo principui. Šiuo atžvilgiu Lietuva yra pavyzdys visiems. Visi turėtumėm laikytis principo: ES fondai yra viešieji pinigai ir piliečiai privalo žinoti, kur ir kam jie atitenka.
Daugiau dėmesio skirčiau ir Rytų Europos infrastruktūrai. Jei pažvelgtume į ES geležinkelių tinklų žemėlapį, pamatytume, kad Rytuose jis tebėra toks pat retas kaip ir Geležinės uždangos laikais, išskyrus Vokietiją.
Ir, žinoma, norėčiau matyti dideles ES investicijas į IT infrastruktūrą, kad ES iš tikrųjų galėtų būti konkurencinga ir skaidri.
VEIDAS: Ar po 22 m. nepriklausomybės ir aštuonerių su puse metų ES ir NATO neturėti energetinių, geležinkelio, greitkelių, elektros jungčių su žemynine Europa – Baltijos šalių kaltė, Rusijos pastangos pririšti prie savo energetinių resursų ar ir ES nenoras traktuoti trijų baltijiečių kaip lygiaverčių europiečių?
T.H.I.: Vėl jaučiu pesimizmo gaidelę Jūsų klausime. Tik pažiūrėkite – Estija, Latvija ir Lietuva per pastaruosius du dešimtmečius pasiekė labai daug. Esu tikras, kad jūs ir aš dar būsime liudininkai laikų, kai Baltijos šalys nebebus energetikos salos, kai turėsime modernias geležinkelių ir kelių jungtis į Vakarų Europą. Žinoma, tai neįvyks savaime ir to negausime kaip dovanos, bet tik jei visi tęsime bendradarbiavimą, tik jei būsime pakankamai nuoseklūs ir išmintingi.
Kalbėkime tiesiai: šių dienų Baltijos šalių bendradarbiavimas – tai kalba apie pinigus, geležį, betoną, geležinkelį, branduolinę jėgainę. XXI amžiuje mums nebe taip reikalinga emocinga retorika apie mūsų bendrą istorinį likimą. Pirmiausia ir svarbiausia mums reikalingi projektai, kurie realiai sujungtų Baltijos šalių rinkas ir žmones, mus stipriau prijungtų prie Europos tiek ekonomiškai, tiek ir saugumo požiūriu.
VEIDAS: Su kuo Jums, kaip valstybės prezidentui, asocijuojasi Rusija – galima grėsme ar neišvengiamu ekonominiu partneriu?
T.H.I.: Demokratiška Rusija – žiūrint per Europos liberalios demokratijos prizmę – yra mūsų tikslas ir mūsų galimybė. Tai mūsų galimybė turėti saugią ateitį.
VEIDAS: Ar, Jūsų vertinimu, reikia spausti šiandieninę Rusiją, kad ji kompensuotų Sovietų sąjungos padarytą žalą Baltijos šalims?
T.H.I.: Aš negaliu kalbėti už kitas šalis, bet jau prieš šešerius metus, kai tik tapau prezidentu, aš pasakiau: Estija neprašys, kad jos atsiprašytų. Estija neprašo grąžinti, kas buvo pavogta ir atimta iš mūsų jėga. Mes galime oriai laukti, ar kita pusė susipras, kad ji turėtų kai ką padaryti.
VEIDAS: Estai didžiavosi pasauliniu išradimu „Skype“, balsavimu rinkimuose internetu. Kuo estai dar nustebins artimiausiu metu?
T.H.I.: Mes būtinai tobulinsime e-sveikatos sistemą, ją priartindami prie vartotojų ir atverdami naujas galimybes. NATO kibernetinės apsaugos centras Estijoje ir Energetinio saugumo centras Lietuvoje yra vienodai geri pavyzdžiai, ką mes galime ir ką mes privalome daryti tarptautiniu mastu.
Bet, vėlgi, mes būsime sėkmingi, jei tikėsime savimi, savo pasirinkimu ir savo ateitimi.
Aušra Lėka

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (2)

 1. Kaip nors išgyvensime Kaip nors išgyvensime rašo:

  Tokia optimistinė pasitikiančio savim Estijos Prezidento kalba apie dideles vystymosi galimybes euro krizes kamuojamoje ES.Nors žingsnį priekyje esančioje Estijoje Lietuva atrodo nesekmės vargšė, nesusitvarkanti nei veikloje , nei planuose ką nors naudingo nuveikti.

 2. Maryte. Maryte. rašo:

  Nuo kada kaskokia Estija mums pavyzgys,gal paimkim Montenegro,politikai.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...