2016 Sausio 23

#Antipropaganda

Rusiški čiulpinukai su propagandiniu įdaru Lietuvos spoksotojams

veidas.lt

Valytoja Polia – praktiškai pagrindinis žmogus prokuratūroje. Gydytoja bėga pas būrėją pagalbos, kad ši atkerėtų anūkę – ir tai pavyksta! Vyrukas netyčia nusidažo plaukus raudonai – juoko pusvalandžiui. O visa esybe vadui Stalinui atsidavę čekistai gelbsti jo gyvybę. Jei pagal rusišką produkciją lietuviškuose TV kanaluose bandytume iššifruoti Rusiją, ji – banditų, būrėjų, humoristų ir už savo vadus gyvybę atiduoti galinčių patriotų šalis. Jai propaguoti Lietuvos televizijos darbo dienomis skiria per 26 valandas, kai kurios – apie pusę savo eterio laiko.

Aušra LĖKA

Jau švintant kai kurie lietuviški TV kanalai prabyla rusiškai, lyg Lietuva vis dar būtų viena iš penkiolikos SSRS „respublikų-se­sių“, o ne beveik 26 metai nepriklausoma valsty­bė su valstybine lietuvių kalba, dvylikti metai ES ir NATO narė.

BTV rusiškai atveria burną 7 val. 15 min. ir ne­­nutyla ilgiau nei 7 val. „Lietuvos ryto“ TV ru­­siš­kai su penkiolikos minučių pertrauka kalba pusseptintos valandos nuo 9 val. 25 min. iki 16 val., paskui trumpi atokvėpiai – ir vėl valandos ar dviejų trukmės rusiško gyvenimo būdo ataka, supinta iš kriminalų, mistikos, politikos ir juokų, kartais iš visai nejuokingų dalykų.

„Lietuvos ryto“ TV ir BTV darbo dienomis kasdien (skaičiuojant su kartojimais) rusiškos produkcijos transliuoja apie 10 val., TV6 – po 4, TV1 – valandą su trupučiu.

Sovietinės okupacijos metais ausiai buvo įprasta iš televizoriaus ekrano rusiškai girdėti „Go­vorit i pokazyvajet Moskva“ („Kalba ir ro­do Maskva“). Apie ką Maskva vis dar „govorit“ ir ką „pokazyvajet“ šiandien laisvos Lie­tuvos TV kanaluose?

Kalba, žinoma, niekuo nekalta, o rusai yra sukūrę tikrų ekrano šedevrų. Tačiau surusėjusios kai kurios Lietuvos televizijos populiarina ne juos, o pigius rusiškus čiulpinukus su neaiškaus veikimo įdaru.

„Lietuvos ryto“ TV Sausio 13-ąją – apie Staliną

Praėjusios savaitės rusiškasis lietuviškų TV kanalų meniu išsiskyrė viena premjera: kitą die­ną po kruvinosios Sausio 13-osios ketvirčio am­žiaus sukakties minėjimo „Lietuvos ryto“ TV debiutavo rusiškas serialas „Nužudyti Sta­li­ną“ (2013 m.) apie sovietinį rusišką patriotizmą gelbstint didį vadą „tovariščių“ Staliną nuo fa­šistų vokiečių abvero sąmokslo ir apie Ru­sijos pergalę, nuo kurios Lietuvai pavyko išsiva­duoti tik prieš ketvirtį amžiaus. Na, galima sakyti, sukakčiai pritaikyta premjera.

„Lietuvos ryto“ TV eteryje tai jau antras is­torinis kriminalinis serialas: dar rodomas vi­sai naujas, 2015-ųjų „Leningradas. Pokario gat­vės“. Originalus kriminalinio serialo pavadinimas tiesiog „Leningradas-46“, vietoje brūkšnelio dedant raudoną penkiakampę žvaigždę. Se­riale – sovietinės NKVD kova su karo nusikaltėliais ir pokarinio Leningrado banditais. Fil­mas, kaip ir rašoma anonsuose, prikausto dė­mesį. Bet kiek jis atitinka istorinę tikrovę?

„Lietuvos ryto“ TV siūlo ir šių laikų krimina­linį serialą, beveik, kaip dainavo Vladimiras Vy­sockis, „Krome mordabitija nikakich čudes“ („Iš­skyrus snukių daužymą, jokių stebuklų”). Bent jau kalinių ir banditų muštynės „Ku­li­nare“ (2012 m.) rodomos labai jau išsamiai.

Rusiškos komedijos žanrą šiame kanale re­prezentuoja „80-ieji“ (2011m.) – sovietinio gy­ve­nimo nostalgija persmelkta meilės trikampio istorija su daug alkoholio ir muštynių.

Amerikiečių serialą „Dingę“ kopijuojanti ru­siškoji „Paslapčių sala“ (2011 m.) irgi neapsi­eina be rusiškos specifikos: ru­sams atsidūrus negyvenamoje saloje nesunku įtarti sąmokslą, mat čia rado paliktus naujus di­delio dydžio batus, o Maskvoje užsilakstė, kol tokius pavyko gauti.

Kitas vakarietiškų serialų rusakalbis klonas – „Moterų daktaras“ (Ukraina, 2012 m.) – dar vie­na iliustracija, kaip skiriasi rusiška/uk­rai­nie­tiška ligoninė nuo vakarietiškų. O jei kas pyksta ant savo viršininko, serialą verta pasižiūrėti ir palyginti saviškį su „Moterų daktaro“ ligoninės sovietinio sukirpimo vyr. gydytoja. Gal bent kiek atslūgs pyktis ant savo vadovo.

LNK ir TV3 grupėse rusiškai kalba nereprezentaciniai kanalai

Iškalbingas faktas: LNK grupė savo pagrindi­niame kanale rusiškos produkcijos nuolat ne­rodo, nors, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) dėstytojo Nerijaus Maliukevičiaus skaičiavimais, 2007 m. sausį per savaitę rodė jos apie 10 val. TV3 anuomet jos rodė apie 8 val., dabar dar­bo dienomis nerodo visai, tik savaitgaliais eli­tiniu laiku – prieš pat žinias imasi mistikos: ro­­do 1 val. 45 min. trukmės rusišką „Eks­tra­sen­sų mūšį“, tituluotą paranormalių tyrimų lai­da. Beje, savaitgaliais rusiškai mažiau girdėti vi­suose kanaluose, gal jaučiant bent kokį susivokimą, ką dera rodyti, ką ne.

Bet didžiosios komercinių TV kanalų grupės rusišką produkciją ištrėmė į savo mažesnius – TV3 į TV6, o LNK rusiškai užtvindė TV1 ir BTV, kuri tarp lietuviškų kanalų pirmauja pagal rusiškos produkcijos kiekį, kai kuriomis savaitės dienomis BTV ji užima pusę eterio.

BTV eteryje lojantis vokiško policijos šuns Rekso rusiškas giminaitis Muchtaras – vokiškas aviganis, bet vokiškos policijos tvarkos „Much­taro sugrįžime“ nėra. Kriminalinis scenarijus prifarširuotas rusų gyvenimo aktualijomis, pavyzdžiui, viršininkui nuo kebabo susuka pilvą, todėl jis negali eiti į aukštosios mados savaitę, į kurią jam kažkodėl atnešė nemokamus kvietimus, kurie buvo pasimetę tarp rietuvės knygų ir popierių.

„Muchtaro sugrįžimo“ Rusijoje nufilmuota dešimt sezonų, po 96 serijas per vieną, bet mums iki paskutiniųjų dar ilgai laukti. Beje, 2004 m. sausį debiutavusio serialo pirmasis se­zonas buvo nufilmuotas Maskvoje, paskui filmuota Kijeve, tačiau, kaip rašoma rusiškuose se­rialo pristatymuose, „dėl politinės situacijos Uk­rainoje“ dešimtasis sezonas jau filmuotas Mins­ke.

Kitas kriminalinis serialas – „Prokurorų pa­tikrinimas“ (2011 m.) pristatomas kaip detektyvinė realybės drama, patraukianti įtemptu ir labai gyvenimišku siužetu. Bet jį būtų galima priskirti ir prie juodojo humoro kategorijos. Pro­kuroras, kimšdamas „beliašą“, gatvėje ap­klausia moterį, kurios sūnus ką tik žuvo avarijoje. Bet ir kiti, tiriantieji tragedijas, kai kažkas lazerio spinduliu vis trumpam apakina vairuotojus, todėl kraupiose avarijose žūva daug žmo­nių, labai jau neskaniai juokauja. Maža to, vienas prokuroras užsnūdo valgykloje, nes nak­tį kergė savo augintinį, ir paskui visaip vengė imtis bylos, nes taip ir pramiegojo visą darbo dieną. Kitas darbo vietoje paskendęs pažinčių portaluose. Pagaliau paaiškėja, kad „lazerininkai“ – tai patys milicininkai, kurie užpyko dėl per mažų premijų, todėl nutarė lazeriu trumpam apakinti vairuotojus, kad šie sukeltų avarijas, o paskui iš jų būtų galima išsimušti kyšius.

Bet pagrindinė „Prokurorų patikrinimo“ herojė – ne prokurorai, o ūsuota prokuratūros va­lytoja teta Polia, apie kurią vis sukasi veiksmas. Valytoja tualete randa lagaminėlį su milijonu. Vienas prokuroras net bijo jį paimti į rankas – gal paslėpta bomba, o valytoja Polia nebijo ir prokurorą sugėdina, sako, jei mes, rusai, būtume bailiai, nebūtume TOKIO karo laimėję. Paskui valytoja Polia kovoja, kad prokurorai nepasisavintų rastų pinigų.

Keistų juokelių intarpų neišvengta ir dar viename BTV rodomame kriminaliniame rusakalbiame seriale –„Nikonovas ir Ko“ (Uk­rai­na, 2015 m.), bet, palyginti su „Prokurorų pa­­tikrinimu“, tai tik smulkmenėlės. Serialas pa­sakoja, kaip po tarnyboje patirtos stuburo traumos neįgaliojo vežimėlyje sėdintis kriminalistas tiria nusikaltimus, kuriuos atskleisti jam pa­de­da kiek sukarikatūrintas jaunas praktikantas.

BTV rusiškai irgi juokina. „Vienas už visus“ (2009 m.) – banalių juokelių rinkinys. Pavyz­džiui, dvi blondinės ieško, kur atostogauti. Ba­lis netinka, nes tokioje mažoje saloje netilps su sa­vo silikoninėmis krūtimis ir trimis lagaminais. Galiausiai nutaria besti pirštu į gaublį – kur pataikys, ten vyks. Bet bedant nulūžta priklijuotas nagas ir atostogos visai žlunga.

O BTV rodomoje Rusijos NTV kanalo po­kal­bių laidoje „Kalbame ir rodome“ šįsyk buvo apie nutukimą, bet kalbama kuo įvairiausiomis te­momis. Tokio formato laidų turi visos šalys, bet BTV pasirinko rusišką laidą, turbūt manyda­­ma, kad kovojant su nutukimu ar sprendžiant bet kokias kitas problemas Rusijos pa­tir­tis ir pavyzdžiai mums tinkamesni nei ES vals­tybių.

Galiausiai BTV metasi prie „Mistinių istorijų“ (2012 m.). Tai pristatoma kaip dokumentika apie aiškiaregystę, aiškiagirdystę ir aiškiažinys­tę. Dokumentika? Tikinama, kad doku­men­­tika.

Rusiška mistika maitina ir TV1. Realybės do­kumentikos žanrui priskirta čia kiekvieną dar­bo dieną po pusvalandį rodoma „Būrėja“ (2012 m.), sukurta pagal amerikietišką formatą („Mee­ting a fortune teller“). Bet turinys, kaip ir kitos nuo vakariečių nukopijuotos ar pagal jų formatus sukurtos produkcijos, žinoma, adaptuotas rusiškam gyvenimo būdui. Štai medikė laks­to pas būrėją, mat jos duktė pagimdė juodo­sios magijos užburtą vaikelį. Išsiuvinėjo ant vaiko drabužėlio kitą, nei buvo davę, vardą, – ir bingo, anūkė atburta.

Be stebuklų neapsieina ir antras rusiškas TV1 programos produktas – komedinis serialas „Mano mylimiausia ragana“ (2008 m.). Se­ria­las patenkino smalsumą (jei kam tai buvo įdo­mu), apie ką svajoja rusas, įgijęs magiškų ga­lių – pirmiausia apie raugintus agurkus nuo kai­mynų palangės, daug, net labai daug maisto, žmonai kailinių, nedirbant laimėti geriausio darbuotojo prizą ir dar „Oskarą“.

O TV3 grupės kanalas TV6 demonstruoja ru­­sišką hu­moro jausmą. „6 kadrai“ prisistato kaip ru­siškas sketch show, Rusijoje rodytas 2006–2014 m. Čia nėra nuolatinių personažų, bet grotestiškai vaizduojama gyvenimo realybė.

Groteskas ne itin giliamintis. Pavyzdžiui, gy­dytojai operuoja apendicitą miegančiam pa­cientui, nes sugedo ligoninės anestezijos aparatas. Arba milicininkas iš traukinio išlipusiam provincialui pareiškia, kad išleistas įsakymas sušaudyti visus, ką atranda Maskvoje be registracijos, ir provincialas už gyvybę sumoka kyšį. Arba budėtoja neleidžia į degantį butą ugniagesių, kol šie neparodo dokumentų. Gal kam ir juokinga.

Ne ką sudėtingesni ir TV6 rodomo rusiško se­rialo „Saša ir Tania“ (2013 m.) juokeliai apie vieną šeimą. Pavyzdžiui, žmona manė įmaišiusi į šampūną skysčio nuo plikimo, bet tai vyro plaukus nudažė raudonai, maža to, jis išsitepė veidą žmonos kremu, bet, pasirodo, jis skirtas kojoms. Daug juoko, riksmų ir bučinių.

Žinoma, kaip apsieiti be rusiškų kriminalų: TV6 rodo serialą „Fizrukas“ (2014 m.). Čia darbš­tus banditas spėja dirbti dviem etatais – ir tie­sioginį bandito „darbą“, ir fizinio lavinimo mokytoju.

Per savaitę – per 150 rusiškos produkcijos valandų

Darbo dienomis susumuotas „Lietuvos ry­to“ televizijos meniu – po šešis rusiškus filmus, tad erdvės kitokiems nelabai lieka, nes tai už­ima beveik pusvienuoliktos valandos. Iš kitų šis ka­nalas išsiskiria dėmesiu sovietmečio istorijai skirtais kriminalais – ne tik šiandienos „mordabitijomis“ ir juokeliais.

LNK grupei priklausančioje BTV – trys kriminaliniai, vienas komedinis serialas, viena po­kalbių laida, vienas mistikai skirtas tęstinis produktas, darbo dienomis – maždaug po 10 val. BTV praėjusį sekmadienį rodė ir vieną ru­sišką komediją – „Laukiniai“ (2006 m.), turbūt tiksliau nusakant rusišką filmo pavadinimą, „Di­kari“ verčiant „Dykinėtojai“.

TV3 eteryje šeštadienį ir sekmadienį po beveik dvi valandas mistikos. TV3 grupės ka­nalo TV6 rusiška specializacija – juokeliai: jis rodo du komedinius serialus ir vieną kriminalinį. Tai trunka kasdien po keturias valandas. Dar šios grupės TV8 kanalu rodomi keli se­­nieji rusiški animaciniai filmai: kaip sakoma, laužk medį, kol jaunas.

LNK grupės TV1 kanale – vienas komedinis serialas apie ra­­ganą ir viena raganų atbūrimo laida, iš viso kas­dien po valandą su trupučiu.

Rusų kalba skamba ir įsijungus LRT kultūros kanalą. Tik čia jau kaip priešnuodis didžiajai daliai rusiškos produkcijos – rusų kalba DW žinios ir informacinė-analitinė laida iš Prahos.

Taigi susumavus išeina 151 valanda per sa­vaitę rusiškos ir rusakalbės produkcijos lietuviš­kame eteryje. Rusijos „minkštąsias galias“ ty­­­rinėjančio dr. N.Maliukevičiaus skai­čia­vi­mais, 2007 m. sausį, kai Vladimiras Pu­­tinas dar ne­grasino Europos taikai, šis skaičius buvo net­gi mažesnis – tik 79 valandos.

„Lietuvos ryto“ TV rodoma visa rusiška pro­­dukcija lietuviškai neįgarsinta, tik su lietuviš­­kais subtitrais. Kituose kanaluose dalis ru­siškos produkcijos įgarsinta. Gal taikomasi ir į jaunesnę auditoriją?

Rusiška produkcija „Lietuvos ryto“ TV – pa­lyginti nauja, TV3 „Ekstrasensų mūšis“ irgi švie­žias, šiek tiek daugiau naftalino BTV, TV1 ir TV6.

„Lietuvos ryto“ TV ir TV6 rusišką produkciją rodo ir žiūrimiausiu vakaro laiku, bet di­džiau­sia rusiškos produkcijos koncentracija – ry­tinėmis ir popietinėmis valandomis, namų šei­­mininkių, apie namus besisukančių kaimo žmo­nių, bedarbių auditorijos laiku. Kai kuriomis valandomis rusiškai varo visi penki rusakal­bę produkciją reguliariai rodantys lietuviški TV kanalai. Gal koncentracija į lengviausiai po­pulistų rinkimuose „paimamą“ auditoriją ir ne atsitiktinis?

Mitai ir faktai apie pigumą ir žiūrimumą

Kodėl kai kuriuose lietuviškuose komerciniuose TV kanaluose tiek daug rusiškos produk­cijos?

Vyraujanti nuomonė – tai iš „biednumo“, nes rusiška produkcija pigesnė vos ne perpus. O į paketą kaip savotiška nuolaida įsiūloma ir visokio šlamšto, kurį paskui privalu ištransliuoti.

Tačiau vieno rusiškiausių lietuviško TV kanalo – „Lietuvos ryto“ TV vadovas Linas Ryškus neigia, kad rusiška produkcija daug pigesnė: „Nėra didelių skirtumų tarp pinigų. Rodome ir vakarietiškos produkcijos, pirkome didelį „Sony“ paketą – kainos labai panašios. Tikrai ne iš „biednumo“ perkame rusišką produkciją. Kai kurios net neįperkame, ką nuperka didesni lietuviški kanalai, pavyzdžiui, TV3.“

L.Ryškus neigia ir nuomonę, neva perkant visą paketą į jį įsiūloma produkcijos su didelėmis nuolaidomis, kurią privalu ištransliuoti.

Į klausimą, kodėl vis dėlto išskirtinai daug vietos jo vadovaujamas kanalas skiria rusiškai produkcijai, jis atsako taip: „Nes ji kokybiška ir ją žmonės žiūri.“ L.Ryškus tikina, kad rusiškus serialus žiūri kur kas daugiau žiūrovų nei, pavyzdžiui, jų kanalu rodomą „Sony“ produkcijos „Bręstantį blogį“.

Teisybės dėlei, žiūrovų prioritetams patikrinti „Lietuvos ryto“ TV daugiau alternatyvų nelabai ir pateikia – kanale vyrauja rusiški serialai. O lyginti su kitais kanalais nedera, nes vieno ar kito televizinio produkto žiūrimumas priklauso ir nuo viso kanalo populiarumo tarp žiūrovų.

L.Ryškus tikina, kad jo vadovaujamo kanalo rodomą rusišką produkciją daugiausia žiūri lietuviai, o ne Lietuvos rusai, mat jie žiūri rusiškus kanalus. Pagrindinė „Lietuvos ryto“ TV auditorija – 35-erių ir vyresni žmonės. „Jau­ni­mas rusiškų serialų nežiūri, jie nesupranta ru­siškai, o titrus skaityti nepatogu. Be to, jie žiūri daug serialų „pirataudami“. Ir ne tik rusiškus, bet ir amerikietiškus“, – aiškina L.Ryškus.

Jo vadovaujamame kanale rusiškos laidos ir filmai rodomi tik su lietuviškais titrais. Kanalo vadovas sako, kad tuo labai džiaugiasi. Savo po­litikos kanalas keisti neketina ir, jo nuomone, būtų gerai, jei ir angliškus filmus titruotų, o ne įgarsintų lie­­­tuviškai. „Tai padeda išmokti svetimą kal­bą“, – ir apie tokią savo edukacinę misiją užsime­na L.Ryškus. O titruoti ar įgarsinti – skirtingose šalyse skirtingos tradicijos: didžiosios tautos, pavyzdžiui, prancūzai, vokiečiai, kitakalbę produkciją įgarsina, o skandinavai titruoja.

„Lietuvos ryto“ TV iki L.Ryškaus atėjimo, kol kanalui vadovavo Edmundas Jakilaitis, rusiškos produkcijos praktiškai visai nebuvo. 2013 m. pasikeitus vadovams kanalas, galima sakyti, grįžo prie šaknų: mat „Lietuvos ryto“ TV 2008 m. rudenį pradėtas transliuoti vietoje „5 kanalo“, kuris buvo matomas tik Vilniuje ir Kaune, paskui dar ir Alytuje. Pagrindinė auditorija buvo palyginti daug rusų turintis Vilnius, tad „5 kanalas“ taikė į jų skonį ir rodė daug rusiškos produkcijos. Maža to, nors turėjo savo žinių tarnybą, vienu metu retransliuodavo Rusijos kanalo NTV žinias. „5 kanalui“ vadovavo tas pats L.Ryškus, kuris po pertraukos vėl grįžo vadovauti dabar jau performuotam į „Lietuvos ryto“ TV kanalui.

„Taip, tai buvo mano, kaip naujo vadovo, pa­sirinkimas, – į klausimą, kodėl pasikeitė ka­na­lo politika, pareiškė L.Ryškus ir pridūrė: – Žinau, kur lenkiate. Galėjote tiesiai sakyti, kad tai rusicizmas, paslėpta propaganda. Bet aš taip nemanau. Aš manau, kad lietuviai – la­bai pro­tinga nacija, puikiai atsirenka. Ne­manau, kad lendantys amerikonizmai yra ge­riau nei ru­sicizmai. Visas antirusiškas vajus, kuris po truputį tampa net antislaviškas, tai politikų kapitalo didinimas ir galimybė jiems išlįsti į viešumą tautą gąsdinant visokiais pavojais net ten, kur jų nėra, žinoma, išskiriant tokius realius da­­lykus, kaip šovinistinė Putino politika. Labai liū­dėčiau, jei lietuvių tauta dėl valstybinės politikos nemotyvuotai ir be pa­grindo pradėtų nemėgti rusų, net intelektualų. Tai būtų netektis.“

Bet kalbama ne apie rusiškos produkcijos eliminavimą, bet apie proporcijas. Ar nėra ne­tektis, kad „Lietuvos ryto“ TV žiūrovai praktiškai visai nemato ES ir kitų vakarietiškų europiečių televizinės produkcijos? L.Ryškaus įsitikinimu, tam yra LRT televizija, kuri gauna la­bai didelių subsidijų ir yra išlaikoma mokesčių mokėtojų pinigais: „Žiūrovai europinės produkcijos nežiūri ir dėl to labai gaila. Bet edukaciniais, pratinimo prie tokios produkcijos dalykais turėtų užsiimti nacionalinė televizija, kuri gauna mokesčių mokėtojų pinigų, o ne privatūs kanalai, kurie išgyvena sunkią konkurencinę kovą.“

Tiesa, kitur edukacijos jis nesikrato: juk kalbėdamas apie nedubliuotą rusišką produkciją „Lietuvos ryto“ TV eteryje įžvelgė edukaciją, mat tai, pasak jo, leidžia mokytis rusų kalbos.

Beje, nors „Lietuvos ryto“ TV vadovas tikina, kad rodant rusišką produkciją konkurencinė kova palengvėjo, bet ne kažin kiek. UAB TNS LT atliekamo TV auditorijos tyrimo duomenimis, „Lietuvos ryto“ TV visų laidų vidutinė auditorija tiek 2015 m. gruodį, tiek, pavyzdžiui, 2012 m. sausį, kai rusiškos produkcijos nebuvo, liko ta pati – 0,7 proc. Kanalo dalis TV eterio dalybose šiek tiek išaugo, bet nedaug.

Ir paskutinis klausimas: ar pats L.Ryškus žiūri tai, ką kitiems rodo? „Visus serialus žiūriu prieš nupirkdamas. Ne visas serijas, bet turiu savo sistemą: pažiūriu įvairių serijų iš pradžios, vidurio, pabaigos ir apsisprendžiu dėl serialo tinkamumo“, – aiškina L.Ryškus. Bet jis pripažįsta, kad nėra nuolatinis savo vadovaujamo kanalo serialų žiūrovas.

Iš Rusijos informacinės erdvės neišsiveržėme

Akivaizdu, kad kai kuriuose lietuviškuose komerciniuose TV kanaluose vakarietiškos ir rusiškos produkcijos disproporcija antrosios nau­dai akivaizdi ir padėtis negerėja, net at­virkščiai. O kur dar kabelinių TV retransliuojami Rusijos TV kanalai.

Vyrauja versija, kad tai lemia kainos ir žiūrimumo santykis. Bet, kaip tikina vieno rusiškiausių tarp lietuviškų kanalų „Lietuvos ryto“ TV vadovas, kaina nedaug skiriasi nuo vakarietiškų, bet žmonės rusišką produkciją žiūri labiau.

Politologas dr. N.Maliukevičius neatmeta, kad tai gali būti noras įtikti kažkuriai auditorijai, bet sako nesąs tikras, kad iš tikrųjų yra to­kie auditorijos poreikiai. To nepatvirtina ir „Lie­tuvos ryto“ TV žiūrimumo pokyčiai jai kar­di­naliai pakeitus rusiškos ir kitos produkcijos proporcijas.

Kita vertus, jei sakoma, kad paklausa formuoja pasiūlą, ar nevyksta ir atvirkštinis procesas, ypač kai tam tikromis valandomis žiūrovai ne itin ką, be rusiškų serialų, turi pasirinkti?

„Žinoma, tai ne vienpusiški, o vienas kitą įt­virtinantys dalykai. Jei tokia pasiūla, auditorija joje ir „užstringa“. Jei keičiasi pasiūla, keičia­si ir auditorijos poreikiai“, – neabejoja N.Ma­­­liu­ke­vičius. Bet jis atkreipia dėmesį, kad ­daž­­nai renkamasi, kurį kanalą ar produkciją žiūrėti pa­gal savo simpatijas, vertybines nuosta­tas, kurias informacinė erdvė tik dar labiau įt­virtina ir sustiprina. Tad svarbus klausimas – ne tik vienokios ir kitokios produkcijos proporci­jos, bet ir koks jų turinys.

O per lietuviškus kanalus rodoma rusiška produkcija, neabejoja politologas, turi tam tik­rą geokultūrinį krūvį, puoselėja tam tikrą nostalgiją sovietmečiui. Galima palyginti, kaip, pavyzdžiui, tam tikros odiozinės figūros, kaip Stalinas ar sovietmečio nomenklatūros veikėjai, vaizduojami rusiškoje ir kaip vakarietiškoje produkcijoje.

Iš tiesų žiūrint lietuviškų TV kanalų rodomą rusišką produkciją didžiojoje jos dalyje tarsi ban­doma įdiegti, kad kyšiai, savų protegavimas, girtavimas, taip pat ir darbo vietoje, yra gyvenimo norma, o sovietinė praeitis verta nostalgiškų prisiminimų, gal net atgaivinimo. Ar ne tai į mūsų TV ekranus ištransliuoja ir lietuviškus serialus pagal rusiško gyvenimo „vertybių“ etaloną kuriami, pavyzdžiui, lietuviški „Rezidentai“?

„Gal anksčiau ir galima buvo sakyti, kad ne­reikia painioti Rusijos kultūros, taip pat ir televizijos, su politika. Bet esant dabartinei padėčiai, po Krymo okupacijos, Rusijos veiksmų Ry­tų Ukrainoje, šiek tiek nepatogu tokiomis replikomis svaidytis“, – sako Rusijos „minkštųjų ga­lių“ įtaką tyrinėjantis N.Maliukevičius. Jis at­krei­pia dėmesį, kad štai rusiškuose filmuose, laido­se matome tuos pačius aktorius, kurie yra vie­ni didžiausių V.Putino Krymo okupacijos apologetų.

Pavyzdžiui, Ivanas Okhlobystinas, ir Lie­tu­voje rodyto serialo „Internai“ aktorius, atvyko į Donecką kovoti su „pasauliniu blogiu“ tuo me­tu, kai Rusijos „specnazas“ šaudė į Do­nec­ko oro uosto gynėjus.

N.Maliukevičius pabrėžia, kad tam tikros geokultūrinės žinutės įterpiamos net į iš pirmo žvilgsnio atrodančias banalias komedijas ir įprastinius serialus. Ką jau kalbėti apie retransliuojamus Rusijos TV kanalus, kur net muzikinėse programose komentuojami Krymo, Rytų Ukrainos įvykiai. Rusiškoje produkcijoje viskas susipynę.

Politologo įsitikinimu, ką rodyti, turėtų būti ir TV kanalų reputacijos klausimas. Pavyz­džiui, kai po pseudodokumentinių filmų apie Sausio 13-ąją buvo laikinai sustabdyta „Pervyj Baltijskij kanal“ retransliacija per kabelines televizijas, vienas retransliuotojas dar iki tokio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo pats nutarė sustabdyti transliavimą, nes tai ir jo reputacijos klausimas. Buvo ir reklamos užsakovų, kurie atsisakė čia skelbti reklamą. „TV kanalo produkcijos proporcijų nesudėliosi griežtu reguliavimu, bet yra ir TV kanalų, ir jų savininkų reputacija. O jei per simbolines mums datas transliuojami odioziniai serialai apie sovietmetį, tai jau nesusivokimo klausimas“, – pabrėžia N.Maliukevičius.

Tai, kad bent pusė produkcijos turėtų būti Europos kalbomis, rekomenduoja ir europinės institucijos.

Dar vienas įdomus aspektas: N.Maliu­ke­vičius pasakoja, kaip vienoje mokslinėje konferencijoje diskutuojant šiomis temomis Estijos ekspertas pasakojo, kad estų auditorijai rusiška masinė televizinė produkcija paprasčiausiai nebeįdomi. O štai Lietuvoje kai kas sako, kad ru­siška produkcija įdomi, vaizdingai sukurta, nepalyginsi su lietuviška.

Įdomiausias klausimas – kodėl taip yra. Tam, N.Maliukevičiaus vertinimu, gali turėti įta­kos ir tai, kad estų geresni anglų kalbos ge­bėjimai, o lietuvių auditorijos anglų kalbos ži­nios prastesnės, bet rusų kalbos – geresnės. Be to, estų ir rusų bendruomenės Estijoje palyginti atsiskyrusios viena nuo kitos, rusai nėra estiškos žiniasklaidos vartotojai. Tiesa, tai turi ir blo­gą aspektą – jų nepasiekia šiais kanalais sklei­džiama informacija. Pas mus rusakalbių ir lietuvių informacinės ir kultūrinės erdvės labiau persidengusios, bet mūsų auditorija ga­nėtinai įklimpusi į rusišką informacinę erdvę ir tai yra tam tikras mūsų specifiškumas, skirtumas tarp Estijos ir Lietuvos.

Ar tai kelia grėsmę?

„Gal per daug žongliruojame informacinio karo atakos, grėsmės terminais. Ne kiek įžvelgiu grėsmę, kiek jaučiu nusivylimą dėl tokio kai kurių mūsų TV kanalų ėjimo pigiausiu keliu. Norėtųsi, kad mūsų televizijos pademonstruotų stuburą, ne tik plauktų pasroviui, bet ir formuotų auditoriją. Jaučiu nusivylimą, kad lig šiol esame užstrigę toje pačioje posovietinėje ar rusiškoje medijų erdvėje, nors jau tiek metų politinės erdvės situacija pasikeitusi, priklausome europinėms, tarpatlantinėms saugumo stru­k­tūroms, ištrūkstame ir iš energetinės mo­nopolijos. O informacinė Rusijos monopolija dar laiko mus gana tvirtai užgriebusi“, – pastebi N.Maliukevičius.

Rusiškas įtakas tyrinėjantis politologas atkreipia dėmesį, kad žiūrint į jaunimo preferencijas medijų srityje ir jų kalbinius gebėjimus padėtis turėtų keistis. O jei kai kurie TV kanalai į tai nereaguos, į rinką ateis kiti žaidėjai.

Iš tiesų keista: nors per beveik 26-erius Ne­priklausomybės metus rusiškai kalbančių Lie­tuvos gyventojų vis mažėja, o lojalūs Lietuvai puikiai moka lietuviškai, maža to, dauguma jaunimo iki 30 metų rusiškai nė nemoka, Lie­tuvos televizijos kanaluose rusiškų TV programų daugėja.

Ar mums rusiškas gyvenimas TV ekrane tebėra įdomesnis, nei visas kitas likęs pasaulis už Lietuvos sienų kartu sudėjus? O gal mes tokie įdomūs Rusijai, kad ji sugeba lietuviškas televizijas užversti menkaverčiais rusiškais čiulpinukais su neaiškaus ilgalaikio veikimu įdaru?

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (10)

 1. na na rašo:

  ačiū, galų gale kažkas apie tai prakalbo.

 2. Kudirka Kudirka rašo:

  Tikra gėda. Ar nebūtū galima pakalbinti vadovų, ką jie kalba ir kaip aiškina tokį judošiaus darbą?

 3. Anonimas rašo:

  Dar didesnė bėda-laidų subtitravimas. Rusiškos programos su titrais, o angliški tekstai dažniuasiai dubliuojami. Tai, aišku, neprisideda prie kalbų mokymosi. Reiktų įstatymą taisyti.

 4. Taip Taip rašo:

  Dar galima prie šio sąrašo pridėt ir per tv6 rodoma “Fizruką”. ten vienas veikėjas dažnai vaikšto su treningais su užrašu ” ja ruskij” ir tipo netyčia parodomas jo kambarys su imperine rusijos vėliava- juoda, geltona, balta.

 5. Artūrai, Artūrai, rašo:

  Paskaityk TV programą, jos kitas vyr redaktorius, o pati programa skirta aukšto intelekto ir išlavintai auditorijai. Kai baigsi skaityti, suvoksi, kad Veidas sakė teisybę. Matai, koks paprastas eksperimentas. Ir pradėk pirkti Veidą, jei nepatinka nemokama versija. Irgi, manau, pasikeis nuomonė. Dažnai žmonės nevertina to, ką gauna dykai. Kitas reikalas, kai perka pats.

 6. Totis Totis rašo:

  Didžiausia problema yra komercinių televizijų žurnalistų nekūrybingumas, tai ir eina lengviausiu keliu. Atrodo, kad šaknys glūdi žurnalistų paruošime.

 7. Teta Teta rašo:

  Labai teisingas straipsnis. Mano galva tokio pobūdžio propaganda dar kenksmingesnė, nei rusiškų propagandinių kanalų. Manau, kažkas tai finansuoja ir nereikia spėlioti, kas. Tik nesuprantu, kodėl mūsų tarnybos nieko nedaro. Su titrais originalo kalba leisčiau transliuoti tik ES kalbomis, o kitas su šlykščiais vertimais, kaip dabar leidžia angliškus filmus.

 8. Algis Algis rašo:

  Kuom užimtos mūsų spec.tarnybos? Akivaizdžiai kišama stalinistinė propaganda.

 9. Rimantas Rimantas rašo:

  “Komjaunimo tiesa”, Lietuvai atgavus nepriklausomybę pakeitė pavadinimą į “Lietuvos rytą” ir virto “Komjaunimo rytu”.

 10. Rimas Rimas rašo:

  Gerai, kad rodo naujus , gerai pastatytus filmus su gerai vaidinančiais aktoriais , ar jie rusų ar amerikonų ar anglų ar dar kieno . Dabar visos televizijos rodo gal 80 procentų senai , prieš 20-40 metų statytus filmus ir po 100 kartu rodytus filmus ir dar prasto pastatymo . Dar pastebėjimas “patriotams” bandote pasakyti, kad tai propoganda – nutautinimas ir panašiai . O leiskite paklausti,kas tai , kai gal apie 80 procentų visų Lietuvos imonių pavadinimai anglų ar dar kažkokia kalba paršyti , parduotuvių reklama paukščių kalba parašyti . Man asmeniškai koktu nuo tu visų nelietuviškų užrašų . Ir dauguma save vadinatis lietuviais laiko sve pasikėlusiais , kad moka kalbant iterpti koki anglišką pasakymą , mat jis labai išpruses ar dar kažkos …. Aš manau , kad tie kurie čia postringauja apie rusicizmą , pirmieji stovės prie sienos su Rusija pasitikti išvaduotojų su gėlėmis , o tie kurie žiuri neigaimą Rusišką propogandą eis į miškus ginti Tėvynės , kaip buvo 1940m.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...