2016 Birželio 27

Parengta bendradarbiaujant su partneriais

Naujiems siekiams įkvepiančio konkurso „Išmanusis miestas II“ pabaiga: projektai bus įgyvendinami

veidas.lt


Dalia ŽILINSKIENĖ

Kaip ir planuota, pačioje birželio pradžioje baigėsi žurnalo „Structum“ jau antrus metus
organizuojamas ir Lietuvos miestus kviečiantis keistis konkursas „Išmanusis miestas II“.
Efektingas projekto dalyvių apdovanojimo renginys vyko Vilniaus valdovų rūmuose.


Šį išmaniojo miesto koncepcijų kūrybos kon­­­kursą nuolat globoja ministras pir­mi­­nin­kas Algirdas Butkevičius, Aplinkos, Kul­­tūros, Švietimo ir mokslo bei Susisiekimo mi­nisterijos.

Visa tai suteiks papildomų jėgų regionų ekonomikai, pagerins bendruomenių gyvenimo sąlygas.

Į ceremoniją gausiai susirinko ne tik konkurso dalyviai, rėmėjai, partneriai ir organizatoriai, bet ir daugybė gerbtinų svečių, kuriems iš tiesų rū­pi Lietuvos miestus keičiančios, savo išmanumu išsiskiriančios idėjos bei jų įgyvendinimas. Projekto etapo pabaigai skirtame renginyje da­ly­­vavo Vyriausybės atstovai, konkurse dalyvaujan­čių ir kitų miestų merai bei savivaldybių ats­to­vai, aukštųjų mokyklų vadovai ir dėstytojai, gar­­sūs architektai, žinomų statybos, inžinerijos ir pan. įmonių vadovai, vadovaujantys specialistai.

Renginio svečiams sveikinimo žodžius tarė mi­nistras pirmininkas A.Butkevičius: „Šis konkur­sas įprasmino šaunią idėją – suprojektuoti ir pri­taikyti šiuolaikiniams poreikiams miesto erdves.“

Atsiųstame vaizdo įraše premjeras įvertino konkurso „Išmanusis miestas“ reikšmingumą: „Svar­­biausia, kad geriausiais pripažinti darbai pa­­­­­­­dės atnaujinti konkrečių savivaldybių urbanisti­nį veidą, šiuo metu neveikiantys objektai, ne­pa­­­trauklios teritorijos virs gyvybingais verslo, rek­­­­reacijos, kūrybinių industrijų centrais. Visa tai suteiks papildomų jėgų regionų ekonomikai, pagerins bendruomenių gyvenimo sąlygas.“

A.Butkevičius palinkėjo, kad šis projektas tu­rė­tų sekėjų ir kitose srityse. Anot premjero, šis konkursas įkvepia jaunus žmones būti entuziastingais Lietuvos ateities kūrėjais.

Konkurso „Išmanusis miestas“ prasmingumą įvertino ir renginyje dalyvavęs susisiekimo mi­nistras Rimantas Sinkevičius. Jis pabrėžė, kad to­­kie projektai kaip šis svarbūs visai Lietuvai. Apie konkurso reikšmę kalbėjo ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Elektrėnų meras Kęs­tutis Vatukaitis, Kaišiadorių meras Vytenis Tom­­kus. Jie pasidžiaugė susipažinę su naujomis idė­jomis bei nauju požiūriu į miestų galimybes atsinaujinti.

Visuose konkursui „Išmanusis miestas II“ pri­statytuose darbuose atsispindėjo siekis kū­rybiškai ir kuo išsamiau įvykdyti konkurso už­­duotis.

Nuo pat konkurso „Išmanusis miestas II“ pa­skelbimo 2015 m. rugsėjo mėnesio pradžioje jame dalyvavo architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų susijusių programų studentų komandos iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Vilniaus dailės akademijos (VDA), Kau­no technologijos universiteto (KTU), Klai­pėdos universiteto (KU), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK).

Iš kai kurių aukštųjų mokyklų, pavyzdžiui, VGTU ir KTU, darbus pristatė net kelios ko­mandos. Jos pateikė poreikius atitinkančių idėjų pagal Lietuvos miestų savivaldybių teritorijų plė­tros ir patrauklumo didinimo programą. Šį kartą jaunųjų talentų dėmesys buvo skirtas Kai­šiadorių, Elektrėnų ir Kuršėnų miestų kompleksiškam atnaujinimui.

Visuose konkursui „Išmanusis miestas II“ pri­statytuose darbuose atsispindėjo siekis kū­rybiškai ir kuo išsamiau įvykdyti konkurso už­­duotis, kad pagal jas būtų įmanoma realiai pertvarkyti minėtų miestų teritorijas, viešąsias erdves, pa­didinti jų konkurencingumą ir gyvenamosios vie­tos patrauklumą, paskatinti ekonomikos au­gimą, išplėsti rekreacines gyventojų galimybes.

Autoritetinga projektų vertinimo komisija buvo sudaryta iš 12 narių. Balus konkursantų dar­bams skyrė Energetikos ir Susisiekimo mi­nisterijų darbuotojai, garsūs architektai ir inžinieriai, stambių įmonių, susijusių su miestų plėtra, atstovai. Komisijai pirmininkavo ministro pirmininko patarėja aplinkos apsaugos klausimais Jūratė Juozaitienė.

Komisijos teigimu, vienas pagrindinių projektų vertinimo kriterijų buvo idėjos ir konkurso tikslo atitikimas – gyvenamosios vietos pa­trauk­lumo didinimas. Komisijai buvo pateikti de­vyni darbai, visi įdomūs inovaciniais siūlymais.

Geriausiais ir perspektyviausiais darbais pripažinti trys projektai. Trečia vieta atiteko išradingam VGTU studentų darbui, skirtam išmaniajam Kaišiadorių kino teatrui (vadovė doc. dr. Aušra Zigmontienė). Jo autoriai sumanė tokį daugiafunkcį centrą, kuris labiau skatintų konkurencingų verslo įmonių steigimą. Šis darbas buvo įvertintas portalo „Delfi“ redakcijos įsteigtu specialiuoju prizu ir UAB „Senukai“ 300 eurų vertės čekiu.

Antra vieta atiteko VDU studentų darbui „Dvaro sodyba“ (vadovė doc. dr. Jūratė Tut­lytė). Jame labai įdomiai interpretuojami galimi Kur­šėnų viešųjų erdvių pokyčiai, kai miesto mo­­­deliui nereikia didelių išteklių, bet įmanoma sukurti konkrečiai tvarkomoms zonoms, kartu ir miestui, pridėtinės vertės. Patrauklus novatoriškas darbas laimėjo 500 eurų UAB „Senukai“ dovanų čekį.

Iš­manusis miestas“ sieja Lietuvoje visus – jis skiria dėmesio tiek mažiems, tiek dideliems Lietuvos miestams.

Na, o pirmos vietos laurai atiteko Elektrėnų miestui skirtam KTU studentų projektui, kurio pagrindinė miesto teritorijos sutvarkymo idėja – pritraukti žmones arčiau vandens ir sukurti pakrantėje vientisą rekreacinę sistemą, išsaugoti gamtinę aplinką, kad būtų subalansuoti žmogaus ir gamtos poreikiai (vadovė Architektūros ir urbanistikos katedros lekt. Jurga Vitkuvienė). Šio darbo autoriai buvo apdovanoti 4 tūkst. eu­rų žurnalo „Structum“ įsteigtu prizu ir UAB „Se­nukai“ 8 tūkst. eurų vertės čekiu.

Be to, visi konkurso nugalėtojai gavo Vy­riau­sybės ir žurnalo „Structum“ padėkos raštus. Ta­čiau visų svarbiausia, kad pats geriausias konkur­sinių darbų įvertinimas, kuriuo ypač džiaugėsi nugalėtojai, bus realus projektų idėjų įgyvendinimas. Tuo žadėjo rūpintis patys minėtų miestų merai.

Beje, dovanų teko visiems be išimties konkur­­so dalyviams. Organizatoriai jiems įteikė ver­­­­­tingas atminimo dovanos, kurias kartu su žur­­­nalu „Structum“ įsteigė konkurso rėmėjai.

Vakaro dalyviams nuoširdžius žodžius skyrė ir pati projekto „Išmanusis miestas“ sumanytoja bei renginio siela – UAB „Structum projektai“ di­­­rektorė Ignė Dutova. Ji padėkojo visiems ne­abejingiems Lietuvos ateičiai projekto dalyviams ir svečiams – vyriausybinių struktūrų at­sto­vams, rėmėjams, vertinimo komisijos na­riams, organizatoriams ir pan., be kurių indėlio projektą kažin ar lydėtų tokia sėkmė.

Taip pat visiems buvo svarbu išgirsti konkurso esmę įvardijusios portalo „Delfi“ atstovės Ug­­nės Karaliūnaitės žodžius apie tai, kad „Iš­manusis miestas“ sieja Lietuvoje visus – jis skiria dėmesio tiek mažiems, tiek dideliems Lietuvos miestams.

Jaukią vasaros vakaro nuotaiką sostinės širdyje užtikrino renginio vedėjas Giedrius Leš­ke­vi­čius. Jis ne tik visiems dalyviams maloniai dirigavo veiksmų eilės tvarką, bet ir pats puikiai dainavo populiarius muzikinius hitus. Ne mažiau gra­žias melodijas grojo pianistas Vainius Do­vy­daitis. Akių neįmanoma buvo atitraukti ir nuo skrajojančių Tango teatro šokėjų judesių. Va­ka­ro programą vainikavo kiek vėliau savo atliekamais šlageriais visą publiką išjudinusio dainininko Egidijaus Sipavičaus nuotaikingas balsas. Tik čia dar ne viskas…

Kitą dieną žurnalo „Structum“ redakcija gavo laišką, kurį pasirašė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius. Jo laiškas baigiasi taip: „Rašau šį laišką svarstydamas, galbūt įmanomas savivaldybės ir redakcijos ar jūsų projekto laureatų / dalyvių bendradarbiavimas realiems projektams įgyvendinti Jonavoje?“ Be abe­jonių, tokie laiškai tikrai įkvepia naujiems siekiams.

Daugiau šia tema:
  • Nėra panašių straipsnių.
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...