- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

Prasideda žemės ūkio surašymas

Autorius: veidas.lt | 2010 04 28 @ 13:32 | Lietuva | No Comments

Gegužės 3 d. prasideda Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinis žemės ūkio surašymas – valstybės mastu vykdomas visų ūkių, gaminančių žemės ūkio produktus, statistinis tyrimas, per kurį tikimasi gauti išsamius statistinius duomenis apie padėtį šalies žemės ūkio sektoriuje.

Kas bus apklausiami

Per žemės ūkio surašymą bus apklausti visi ūkininkų ir šeimos ūkiai bei visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės, gaminančios žemės ūkio produktus, auginančios žemės ūkio augalus ar laikančios ūkinius gyvūnus. Per visą surašymo laikotarpį planuojama apklausti apie 270 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių, turinčių 1 ir daugiau hektarų naudojamų žemė ūkio naudmenų, apie 170 tūkst. smulkių ūkių – ūkių turinčių mažiau kaip 1 hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų ir apie 650 žemės ūkio bendrovių bei įmonių.

Kokie statistiniai duomenys bus renkami

Per surašymą bus prašoma pateikti statistinius duomenis apie ūkių naudojamus žemės plotus, žemės pasiskirstymą pagal naudmenas, sodų ir uogynų rūšis bei plotus, žemės ūkio augalų pasėlių rūšis bei plotus, laikomų ūkinių gyvūnų rūšis ir skaičių, naudojamos žemės ūkio technikos skaičių, ūkinių pastatų plotą. Bus prašoma pateikti duomenis apie ūkyje dirbančius šeimos narius, jų amžių, profesinį pasirengimą, vidutinį per dieną ūkyje dirbtų valandų skaičių, dirbamą kitą mokamą darbą. Reikės taip pat pateikti nuolatinių samdomųjų darbuotojų skaičių, jų dirbtą laiką, dirbamą kitą mokamą darbą, laikinų samdomųjų darbuotojų dirbtų dienų skaičių, žemės ūkio gamybos metodus bei kitą ne žemės ūkio veiklą.

Kaip bus atliekamas surašymas

Kiekvienoje seniūnijoje, kurioje ūkininkai kasmet deklaruoja savo žemės ūkio naudmenų plotus, nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. dirbs surašymo darbuotojas, kuris apklaus deklaracijas teikiančius ūkininkus ir paprašys pateikti papildomus, surašymui reikalingus duomenis.

Šiuo laikotarpiu taip pat kiekvienas galės pasinaudoti naujove – užpildyti ir pateikti surašymo klausimyno formą internetu per Statistikos departamento statistinių ataskaitų surinkimo sistemą.

Ir tik tuos ūkius, kurie nebus gegužės 3 d.–birželio 30 d. surašyti seniūnijose ir nepateiks statistinių duomenų internetu, lankys surašinėtojai – tam savivaldybėse bus įkurta 1200 etatų. Kaip informavo Statistikos departamento atstovai, stengiamasi užtikrinti kuo didesnį saugumą, tad žmonės, kurie lankysis namuose ir vykdys surašymą, bus pažįstami seniūnijoje, rekomenduoti, atrinkti savivaldybės, tad ir pasitikėjimas jais bus didesnis. Surašinėtojai, kurie lankys ir apklaus ūkininkus jų namuose, taip pat turės pažymėjimą su nuotrauka.

Surinkti duomenys bus konfidencialūs

Per surašymą surinktų statistinių duomenų saugumą garantuoja įstatymai, todėl surinkti duomenys bus panaudojami tik statistiniams tikslams. Individualūs duomenys nebus perduoti jokiai kitai valstybės ar savivaldybės institucijai. Gyventojai gali būti ramūs, kad su mokesčiais, socialiniu draudimu ar kitomis administracinėmis priemonėmis surašymas neturi ir neturės nieko bendra.

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/prasideda-zemes-ukio-surasymas

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.