Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt)

 

Kortelė:

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2007 m. balandžio mėn. 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-306/2007;

 

http://www.infolex.lt/tp/77539

 

 

Baudžiamoji byla Nr. 2K–306/2007

Procesinio sprendimo kategorija:

1.2.30.(S)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2007 m. balandžio 6 d.

Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Prano Kuconio, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Antano Klimavičiaus,

sekretoriaujant J. Morkytei,

dalyvaujant prokurorei D. Miliūtei,

teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. M. kasacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendžio ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 12 d. nutarties.

Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendžiu E. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 2 dalį 25 MGL (3125 Lt) dydžio bauda.

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 2 d. nutartimi nuteistojo E. M. apeliacinis skundas atmestas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 17 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 2 d. nutartis panaikinta ir byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Iš naujo išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 12 d. nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendis pakeistas, nuosprendžio nustatomojoje dalyje konstatuota, kad E. M., turėdamas tikslą laikyti sau, naudodamasis internete pasauliniu tinklu bei jam paskirtu tarnybiniu kompiuteriu „DTK Office PC 1000 S/N 020060207“, iš tyrimo metu nenustatytų interneto tinklalapių 2004 m. birželio 2 d. parsisiuntė 78 pornografinio pobūdžio kompiuterines bylas (nuotraukas), kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai, ir iki 2004 m. birželio 3 d. kompiuterio standžiajame diske „NVestern Digital VVD200 S/N WTAAV3759353“ išsaugojo šias ir anksčiau įgytas bylas (nuotraukas), iš viso 211 pornografinio pobūdžio kompiuterinių bylų (nuotraukų). Kita Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

n u s t a t ė :

Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendžiu E. M. nuteistas už tai, kad 2003 metų spalio 27–28 dienomis, turėdamas tikslą platinti, naudodamasis pasaulinio interneto tinklu, elektroniniu paštu bei jam priskirtu naudoti tarnybiniu kompiuteriu „DTK Office PC 1000 S/N 020060207“, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), įrengtu (duomenys neskelbtini) patalpose (duomenys neskelbtini), kabinete, iš savo elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) į A. G. elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini) nusiuntė du elektroninio pašto laiškus ir su jais vienuolika pornografinio turinio kompiuterinių bylų (nuotraukų), kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai iki 14 metų; taip pat tyrimo nenustatytu laikotarpiu iki 2004 m. birželio 3 d., turėdamas tikslą laikyti sau, naudodamasis internete pasauliniu tinklu bei anksčiau minėtu jam priskirtu naudoti tarnybiniu kompiuteriu „DTK Office PC 1000 S/N 020060207“, iš tyrimo metu nenustatytų interneto tinklalapių parsisiuntė, išsaugojo kompiuterio standžiajame diske „Westem Digital VVD200 S/N VVTAAV3759353“ ir taip įsigijo 211 pornografinio pobūdžio kompiuterinių bylų (nuotraukų), kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai.

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 12 d. nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendis pakeistas. Teismas, palikęs galioti nuosprendžio dalį dėl vienuolikos pornografinio turinio kompiuterinių bylų (nuotraukų), kuriuose pavaizduoti mažamečiai vaikai, platinimo, pakeitė nuosprendžio dalį dėl pornografinio pobūdžio nuotraukų, kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai, įsigijimo, laikymo ir konstatavo, kad E. M., turėdamas tikslą laikyti sau, naudodamasis internete pasauliniu tinklu bei jam paskirtu tarnybiniu kompiuteriu „DTK Office PC 1000 S/N 020060207“, iš tyrimo metu nenustatytų interneto tinklalapių 2004 m. birželio 2 d. parsisiuntė 78 pornografinio pobūdžio kompiuterines bylas (nuotraukas), kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai, ir iki 2004 m. birželio 3 d. kompiuterio standžiajame diske „NVestern Digital VVD200 S/N WTAAV3759353“ išsaugojo šias ir anksčiau įgytas bylas (nuotraukas), iš viso 211 pornografinio pobūdžio kompiuterinių bylų (nuotraukų).

Kasaciniu skundu E. M. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendį, Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 12 d. nutartį ir bylą jam nutraukti.

Skunde kasatorius nurodo, kad teismai, nagrinėdami bylą, netinkamai pritaikė BK bendrosios dalies normas (BK 11 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnį), todėl nepagrįstai nuteisė jį pagal BK 309 straipsnio 2 dalį. BK 309 straipsnio 2 dalyje numatyta veika gali būti padaroma tiktiesioginė tyčia. Tačiau, siųsdamas nuotraukas į A. G. elektroninio pašto dėžutę, kasatorius nežinojau jų turinio. Tai nėra paneigta, o specialistas V. K. patvirtino, kad dėl įvairių priežasčių ne visada pavyksta atidaryti kompiuterines bylas ir jas peržiūrėti. Taigi vien dėl tiesioginės tyčios nebuvimo kasatoriui neiškyla baudžiamoji atsakomybė.

Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio nėra aišku, kada ir kiek kasatorius įsigijo pornografinio turinio kompiuterinių bylų, nuo kada iki kada jas saugojo, skiriasi bylų skaičius (neva įgytos 78 bylos, o po to teismas nurodo 211 bylų, kurios ar tai yra įgytos, ar tai yra saugomos).

Taip pat įstatymas nenumato nuosprendžio nustatomosios dalies (BPK 304, 305, 307 straipsniai), todėl apeliacinės instancijos teismo nutartis neatitinka BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 331 straipsnio reikalavimų.

Be to, apeliacinės instancijos teismas, iš dalies tenkindamas E. M. apeliacinį skundą, nepagrįstai paliko galioti nuosprendžio dalį dėl paskirtos bausmės. Teismas pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendį, sumažindamas padarytos veikos apimtį. Todėl ir padarytos veikos pavojingumo laipsnis, į kurį teismas pagal BK 54 straipsnio 2 dalį privalo atsižvelgti skirdamas bausmę, sumažėjo. Taigi paskirtoji bausmė, atsižvelgiant į padarytos veikos pavojingumo laipsnį, teisingumo ir protingumo principus, turėjo būti sušvelninta.

Nuteistojo E. M. kasacinis skundas netenkintinas.

Dėl nusikalstamos veikos aplinkybių aprašymo ir tiesioginės tyčios

Nurodydamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio aprašomosios (arba nustatomosios) dalies pakeitimus, apeliacinės instancijos teismas tinkamai aprašė E. M. nusikalstamos veikos, įsigyjant pornografinio pobūdžio nuotraukas, kuriosepavaizduoti mažamečiai vaikai, laiką ir dalyką – pornografinių nuotraukų kiekį. Iš apeliacinio teismo nutarties rezoliucinės dalies turinio aišku, jog teismas nustatė, kad E. M. 2004 m. birželio 2 d. įsigijo 78 pornografinio pobūdžio kompiuterines bylas (nuotraukas), kuriosepavaizduoti mažamečiai vaikai iki 14 metų. Iš nutarties rezoliucinės dalies taip pat aišku, kiek laiko truko šių 78 nuotraukų saugojimas (laikymas) – iki 2004 m. birželio 3 d.

Apeliacinio teismo nutartyje yra pateikti ir motyvai dėl likusių 133 pornografinio pobūdžio kompiuterinių nuotraukų, kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai, laikymo. Teismas nustatė, kad šios nuotraukos buvo įsigytos 2003 m. rugsėjo 22 d. ir 2003 m. spalio 28 d., neturint tikslo jas platinti, todėl, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nurodymus dėl pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas, įsigijo, neturint tikslo platinti, nusikalstamumo, dėl jų įsigijimo E. M. išteisino, tačiau pagrįstai nuteisė už jų laikymą. Iš apeliacinio teismo nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad šios įsigytos nuotraukos, kaip ir vėliau parsisiųstos 78 nuotraukos, buvo laikomos iki 2004 m. birželio 3 d. Nors teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nėra konkrečiai nurodyta, nuo kada buvo laikomos 133 nuotraukos, tačiau iš teismo motyvų aišku, kad šie neteisėti veiksmai prasidėjo nuo atsakomybės už juos atsiradimo, būtent nuo 2004 m. vasario 14 d.

Kasatoriaus argumentai dėl pornografinio pobūdžio kompiuterinių nuotraukų, kuriuose pavaizduoti vaikai, platinimo tiesioginės tyčios forma buvo patikrinti žemesnių instancijų teismų ir motyvuotai atmesti. Teismai nustatė, kad E. M. žinojo, kokio turinio nuotraukas siunčia, nes tą patvirtina kartu su nuotraukomis siustų elektroninių laiškų turinys (T. 1, b. l. 87, 93). Taigi nėra pagrindo nesutikti su teismų išvadomis, kad E. M. pornografinio pobūdžio nuotraukas, kuriose vaizduojami vaikai, platino veikdamas tiesiogine tyčia, t. y. suprasdamas savo veiksmų pavojingumą ir norėdamas taip elgtis.

Dėl bausmės ir kitų skundo argumentų

Apeliacinės instancijos teismas, susiaurinęs E. M. padarytos nusikalstamos veikos apimtį (išteisindamas dėl 133 pornografinio pobūdžio nuotraukų, kuriuose pavaizduoti vaikai, įsigijimo, neturint tikslo jų platinti), paliko galioti paskirtą 25 MGL baudą. Kolegija laiko, kad, priimdamas tokį sprendimą, teismas nepažeidė BK bendrosios dalies nuostatų dėl bausmės skyrimo. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis BK 54 straipsnio 2 dalimi, įvertino tai, kad nusikalstamos veikos apimtis susiaurėjo, tačiau padarė išvadą, kad dar labiau mažinti paskirtą bausmę nėra pagrindo.

Apeliacinės instancijos teismo nutarties revoliucinėje dalyje išdėstytas nurodymas pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nustatomąją dalį nereiškia BPK pažeidimo. Nors BPK nėra išskirta nustatomoji nuosprendžio dalis, tačiau teismų praktikoje tokia nuosprendžio dalis nurodoma ir reiškia teismo nustatytų nusikalstamos veikos aplinkybių aprašymą (BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Nesant teismų sprendimų panaikinimo arba pakeitimo pagrindų, numatytų BPK 369 straipsnyje, kasacinis skundas netenkintinas.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

n u t a r i a :

Atmesti nuteistojo E. M. kasacinį skundą.

Teisėjai Pranas Kuconis

Alvydas Pikelis

Antanas Klimavičius