- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

Vyriausybė turi labiau kontroliuoti savivaldybes

Autorius: veidas.lt | 2010 11 11 @ 09:23 | Lietuva | No Comments

Įvertinusi, ar Vyriausybės atstovai tinkamai prižiūri, kad savivaldybės laikytųsi įstatymų ir vykdytų Vyriausybės nutarimus, Valstybės kontrolė konstatavo, kad Vyriausybės atstovai ne visada efektyviai vykdo jiems pavestas funkcijas. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, Vyriausybės atstovai ne visuomet nustato, kad savivaldybių teisės aktų projektai prieštarauja įstatymams.

“Vyriausybės atstovai turėtų didesnį dėmesį skirti savivaldybių teisės aktų projektų turiniui, neapsiribodami formaliu įvertinimu, ar savivaldybė turi įgaliojimus priimti vieną ar kitą teisės aktą”, – teigia G. Švedienė.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad Vyriausybės atstovams sunkiai pavyksta efektyviai ir kokybiškai patikrinti visus savivaldybių pateikiamus teisės aktų projektus. Šiuo metu kiekvienas Vyriausybės atstovas prižiūri 4–8 savivaldybių veiklą, jiems savivaldybių teisės aktų projektai pateikiami tik prieš 2–4 dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio, per kurias jie turi patikrinti apie 100 teisės aktų projektų. Auditoriai nustatė ne vieną atvejį, kai Vyriausybės atstovų patikrinti savivaldybių teisės aktai, kuriems jie neturėjo pastabų, prieštaravo nacionaliniams teisės aktams, tačiau tai paaiškėjo tik po kelerių metų nuo jų įsigaliojimo.

Pavyzdžiui, kai kurie Vyriausybės atstovai net trečdalį savo darbo laiko sugaišta tikrindami savivaldybės tarybos kolegijos sprendimus bei administracijos direktoriaus įsakymus personalo klausimais. Vietoj to auditoriai Vyriausybės atstovams siūlo didesnį dėmesį skirti savivaldybių priimamų teisės aktų projektų turinio analizei.

Audito metu nustatyta net 70 atvejų, kai Vyriausybės atstovai tų pačių reikalavimų įvykdymo terminus atidėjo 1–5 kartus. Todėl kai kuriose savivaldybėse įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatos įgyvendinamos tik po kelerių metų nuo jų įsigaliojimo. Pavyzdžiui, 36 savivaldybės vis dar nėra įgyvendinusios Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyto reikalavimo savivaldybėms iki 2009 m. iš gyventojų surinkti 95 proc. komunalinių atliekų.

Valstybės kontrolė Vyriausybei rekomendavo teisės aktuose aiškiai reglamentuoti, kokius savivaldybių teisės aktus tikrina Vyriausybės atstovai, panaikinti galimybę Vyriausybės atstovams nukelti Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų įgyvendinimo terminą. Taip pat pasiūlyta aiškiau reglamentuoti, kokią konkrečią informaciją Vyriausybės atstovai turėtų pateikti savo veiklos ataskaitose.

Šiuo metu Lietuvoje įsteigta 10 Vyriausybės atstovų tarnybų, kurios prižiūri 60–ies savivaldybių veiklą. Per 2007–2009 m. Vyriausybės atstovai patikrino daugiau nei 65 tūkst. savivaldybių teisės aktų projektų, pateikė 5 325 pranešimus dėl projektų neatitikimo galiojantiems teisės aktams. Į 4984 iš jų savivaldybės atsižvelgė. Vyriausybės atstovų tarnybų išlaikymui 2008 m. panaudota 3,6 mln. Lt, 2009 – 3 mln. Lt.

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/vyriausybe-turi-labiau-kontroliuoti-savivaldybes

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.