- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

VPK: AB DnB NORD bankas galėjo piktnaudžiauti investuotojų pasitikėjimu

Autorius: veidas.lt | 2011 08 02 @ 15:40 | Teisėsauga | No Comments

BFL

2011 m. liepos 28 d. uždarame posėdyje Vertybinių popierių komisija (Komisija), remdamasi atlikto sisteminio tyrimo duomenimis, priėjo prie išvados, kad AB DnB NORD bankas (Bankas), neprofesionaliems investuotojams platindamas su akcijų indeksais ir kitu turtu susietas obligacijas (SASO), finansuotas to paties banko paskolintomis lėšomis, galėjo piktnaudžiauti investuotojų pasitikėjimu.

Komisijos nuomone, Bankas nesiekė įsitikinti, ar jo platinamas ir rekomenduojamas ypač rizikingas investicinis produktas atitinka neprofesionalių klientų interesus, tinkamai neatskleisdavo rizikos bei Banko interesų konflikto. Be to, Komisijos manymu, AB DnB NORD bankas apskritai nebuvo pasirengęs teikti tokio pobūdžio paslaugų: neturėjo tam reikiamų procedūrų, tvarkų ir pakankamai kvalifikuoto personalo.

“Piktnaudžiauti žmonių pasitikėjimu negalima – siūlydamas įsigyti itin rizikingą, nepatyrusiam investuotojui įprastai netinkantį, produktą ir, tuo pat metu kurdamas saugios investicijos iliuziją, Bankas elgėsi ne tik neprofesionaliai, bet ir neatsakingai”, – sako VPK pirmininkas Vilius Šapoka.

Šį investicinį produktą įsigijo 640 neprofesionaliųjų investuotų už daugiau nei 700 mln. Lt. Galimi AB DnB NORD banko klientų nuostoliai siekia beveik 100 mln. Lt.

“Negalima toleruoti tokio neprofesionalaus požiūrio į investicinių paslaugų teikimą. Finansų rinka yra grįsta pasitikėjimu, kurį pakirsti gali net ir vieno tarpininko netinkami veiksmai. Komisijos nuomone, Bankas turėtų prisiimti atsakomybę ir atlyginti žalą suklaidintiems investuotojams”, – teigia V. Šapoka.

VPK tyrimą atliko 2010 m. liepos 1 d. – 2011 m. vasario 4 d. , gavus klientų skundus dėl Banko veiksmų. 2005-2010 metų laikotarpiu klientai buvo skatinami sudaryti sandorius dėl banko išleistų SASO, šį įsigijimą finansuojant iš banko pasiskolintomis lėšomis, o paskolos ir palūkanų mokėjimui užtikrinti buvo įkeičiami klientų nekilnojamasis turtas ir įsigyjamos obligacijos.

AB DnB NORD banko veiksmai neprofesionaliųjų investuotojų atžvilgiu jau buvo bausti: 2009 m. balandžio 30 d. VPK skyrė AB DnB NORD bankui 15 tūkst. Lt baudą už neišsamią informaciją klientams, o 2009 m. lapkričio 26 d. Bankui skirtas įspėjimas už klientei nesuteiktą informaciją. 2011 m. gegužę šie sprendimai Lietuvos vyriausiojo administracino teismo buvo panaikinti.

VPK pirmininko V. Šapokos teigimu, atlikto tyrimo duomenys, suteikia stiprų pagrindą prašyti teismo atnaujinti teisminius procesus dėl anksčiau Bankui pritaikytų sankcijų.

Šiuo metu Lietuvos bendrosios kompetencijos teismuose dėl Banko išleistų SASO, įsigytų banko paskolintomis lėšomis, jau nagrinėjama ne mažiau kaip 5 bylos, iš kurių 2 yra grupės ieškiniai.

VPK, dėl suėjusio senaties termino, negali taikyti poveikio priemonių AB DnB NORD bankui, tačiau, viešai išreikšti nuomonę dėl Banko veiksmų nutarė vykdydama savo pareigą užtikrinti veiksmingą finansinių priemonių rinkų veikimą ir investuotojų apsaugą.

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/vpk-ab-dnb-nord-bankas-galejo-piktnaudziauti-investuotoju-pasitikejimu

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.