- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

VGTU jubiliejus: įspūdingos technologijos ir absolventų pasididžiavimas savo alma mater

Autorius: veidas.lt | 2016 06 07 @ 06:47 | Studijos | No Comments

Eglė Kondrotaitė

Gausybė garbingų svečių, absolventų, studentų, nepamirštamas šou ir pliūpsnis puikių emocijų – taip savo 60 metų jubiliejų ir Absolventų kongresą pilnutėlėje „Siemens“ arenoje minėjo Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU).

„Prasidėjęs vos nuo keliasdešimties studentų, universitetas jau išleido daugiau nei 75 tūkst. absolventų, turi 11 tūkst. studentų ir daugiau nei 1800 darbuotojų. Ne­ga­n­a to, tapo universitetu, patenkančiu tarp 4 proc. geriausių pasaulio aukštojo mokslo įstaigų. Drą­siai galiu teigti, kad VGTU indėlis kuriant mo­dernią, skaitmeninę Lietuvą yra neabejotinas ir svarus. Šiandien nutiesėme tiltą tarp visų universiteto kartų, praeities, dabarties ir ateities, tarp skirtingų moks­lo sričių“ – renginio metu sakė VGTU rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.

Jam antrino ir į šventę atvykęs vienas žy­miausių VGTU absolventų – Lietuvos Res­pub­likos mi­nistras pirmininkas Algirdas Butkevičius: „Di­džiuojuosi, kad priklausau VGTU bendruomenei, čia atvykau ne kaip premjeras, o kaip absolventas. Esu labai dėkingas savo dėstytojams, kurie padėjo pagrindus mano tolesnei ateičiai. VGTU yra išskirtinė Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje vyrauja stipri inžinerinė ir ekonominė mintis, kuri drąsiai žengia su laikmečiu, sprendžia globalios ekonomikos problemas ir rodo pavyzdį kitiems universitetams.“

Dabartiniai universiteto studentai jau yra technologijų čiabuviai, gi­mę ir užaugę su internetu kompiuteryje ir telefo­nu rankoje.

VGTU pateisino techninio universiteto vardą susirinkusiuosius nustebindamas naujausiomis technologijomis ir nepakartojamu lazerių, grafinių kompozicijų, 3D technologijų bei šviesų šou. Nuo didžiulės, simboliniu tiltu sujungtos scenos geriausias emocijas žiūrovams dovanojo daugiau nei 150 įvairių atlikėjų, tarp kurių – ir VGTU cho­ras „Gabija“, tautinių šokių ansamblis „Vingis“, VGTU pučiamųjų orkestras.

Šventėje panaudotos technologijos atspindi VGTU skaitmeninį geną, atsiradusį pirmajame uni­versiteto dešimtmetyje, kai rektorius Alek­sandras Čyras vienas pirmųjų Rytų Europoje in­­žinerijoje pradėjo taikyti kompiuterinius skaičiavimus ir modeliavimą.

Pasak VGTU rektoriaus, dabartiniai universiteto studentai jau yra technologijų čiabuviai, gi­mę ir užaugę su internetu kompiuteryje ir telefo­nu rankoje. Skaitmenizacija yra mūsų kasdieny­bė, technologijų naudojimas kuo toliau, tuo la­biau veržiasi į naujus horizontus, tampa neatsie­ja­mas ir nepastebimas. Dėl šios priežasties VGTU studijų procese įtvirtintas tarpdisciplinišku­­mas, kad VGTU absolventai gebėtų sujungti skir­tingas sritis – kurti ir integruoti jau esančias tech­nologijas.

Vienas svarbiausių šventės akcentų – Ab­sol­ventų kongresas. Jo metu visi – tiek pirmosios lai­dos absolventai, tiek diplomą gavę vos pernai, ži­nomi visuomenės veikėjai, verslo imperijas su­kūrę verslininkai ir sėkmingų išradimų autoriai – galėjo susitikti su savo grupės draugais, dėstytojais, pasidalyti prisiminimais ir patirtimi.

Šiandien puiki proga pasakyti ačiū savo alma mater už tai, kad visi esame tuo, kas esame šiandien

„Fantastiška jaustis viso to dalimi – kokie mes esa­me vieningi! Šiandien puiki proga pasakyti ačiū savo alma mater už tai, kad visi esame tuo, kas esame šiandien. Kita vertus, absolventų pa­sie­­­­kimai kuria gerą vardą, tad būkime geriausi sa­vo profesijoje, toks bus ir mūsų universitetas. O jis jau toks yra“, – sakė VGTU absolventų ir bi­čiulių klubo prezidentas Rimantas Busila.

VGTU absolventai stipriai prisideda prie to, kad žmogus gyventų ir jaustųsi geriau. Gražių namų ir pastatų projektus kuria architektai, įgyvendina statybos inžinieriai. Jų inžinerinius tinklus ir sistemas palaiko pastatų energetikai. Mais­to, kitų prekių ir paslaugų gamyba, logistika, in­ter­netas, televizija ar mobilusis ryšys taip pat pri­klauso nuo universiteto auklėtinių.

Šventę vainikavo Stanislavo Stavickio-Stano specialiai šiai šventei sukurtas VGTU himnas, kurį dainavo visa universiteto bendruomenė.

Specialiai šiai šventei buvo sumontuota be­veik 20 tonų scenos konstrukcijų, 300 kvadratinių metrų specialus ekranas, šviesos efektus kūrė 340 prožektorių, panaudota šiuo metu po­­­p­u­lia­riau­sia „L’acoustics K1/K2”  įgarsinimo sistema.​

Užs. Nr. VPL1049

 

Daugiau šia tema:
  • Nėra panašių straipsnių.

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/vgtu-jubiliejus-ispudingos-technologijos-ir-absolventu-pasididziavimas-savo-alma-mater

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.