- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

V-asis Lietuvos teisininkų kongresas “TEISINĖS INSTITUCIJOS MODERNIOJE VISUOMENĖJE”

Autorius: veidas.lt | 2014 04 08 @ 17:20 | Teisėsauga | No Comments

Data: 2014 m. gegužės mėn. 9 diena (penktadienis).

Vieta: Lietuvos Respublikos Seimo III-ųjų rūmų „Konferencijų“ salė.

Trukmė: Vienos dienos renginys.

Organizatorius: Lietuvos teisininkų draugija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetu. Kongreso sklandų darbą užtikrina Kongreso organizacinis komitetas.

Dalyvių skaičius: Apie 300.

Tikslinė auditorija: Lietuvos ir užsienio šalių teisininkai (teisėjai, advokatai, notarai, antstoliai, prokurorai ir kiti viešojo ir privataus sektoriaus teisininkai, teisės mokslininkai) ir teisės klausimais besidomintys visuomenės atstovai.

Kongreso kalba: Lietuvių. Užtikrinamas sinchroninis vertimas į anglų kalbą.

Viešinimas: Informaciją apie renginį bus viešinama per televiziją, radiją, laikraščius ir žurnalus bei internetą.

Trumpas Kongreso aprašymas

2014 m. gegužės 9 d. 9 val. Lietuvos Respublikos Seimo III-ųjų rūmų „Konferencijų“ salėje vyks V-asis Lietuvos teisininkų kongresas „Teisinės institucijos modernioje visuomenėje“, skirtas Lietuvos teisininkų draugijos 25-mečiui paminėti.

1920 m. vasario 21 d. įsikūrusi Lietuvos teisininkų draugija vienijo žymius Lietuvos teisininkus. Draugijai vadovavo Antanas Kriščiukaitis (1920-1933 m.), Petras Leonas (1934 -1935 m.), Jonas Gudauskas (1937-1938 m.) ir Česlovas Butkys (1938-1940 m.), draugijos valdybos nariais buvo prof. Mykolas Riomeris, Augustinas Janulaitis, advokatas Zigmas Toliušis, Vladimiras Stan­kevičius ir kiti. Viena iš itin svarbių Draugijos veiklos krypčių buvo teisinis švietimas, seminarų, konferencijų ir kongresų organizavimas. Penktasis visuotinis Lietuvos teisininkų suvažiavimas turėjo būti surengtas dar 1940 metų rusėjo mėnesį, tačiau dėl Sovietų Sąjungos okupacijos šis kongresas neįvyko: Draugija kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis buvo uždrausta ir 1940 m. birželio 15 d. nustojo egzistuoti.

1989 m. kovo 9 d. Vilniuje, buvusiuose Profsąjungų kultūros rū­muose, įvyko atkuriamasis visuotinis teisininkų draugijos susirinkimas, kuris rezoliucijomis pasmerkė Sovietų okupaciją, reikalavo užtikrinti pagrindines žmogaus teises ir laisves, kvietė puoselėti vertybių Lietuvą. Per 25-erius metus atsikūrusi Lietuvos teisininkų draugija periodiškai rengė Pasaulio lietuvių teisininkų kongresus. 2014 metais buvo nuspręsta tęsti prieškario Lietuvos teisininkų draugijos puoselėtą tradiciją ir surengti V-ąjį Lietuvos teisininkų kongresą.

Kongreso tikslas – sukviesti įvairių teisinių institucijų vadovus diskusijai apie Lietuvos teisininkų ir teisinių institucijų vietą šiuolaikinėje visuomenėje, jų teises ir pareigas, veiklos garantijas, tarpinstitucinę sąveiką ir tarpusavio bendradarbiavimą, santykis su kitomis valstybės institucijomis, veiklos galimybes ir atsakomybę Lietuvos narystės Europos Sąjungoje perspektyvoje bei veiklos probleminius aspektus.

Kongrese pranešimus skaitys žymūs teisininkai ir svarbiausių teisinių institucijų vadovai. Pranešimus skaityti kviečiami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Generalinis Prokuroras, Policijos Generalinis Komisaras, Lietuvos advokatūros Pirmininkas, Notarų rūmų Pirmininkas, Antstolių rūmų prezidiumo Pirmininkas, Vilniaus komercinio arbitražo teismo Pirmininkas ir kiti garbūs teisininkai.

V-asis Lietuvos teisininkų kongresas – tai puiki proga pasidalinti patirtimi, nubrėžti ateities teisinių institucijų veiklos gaires ir maloniai pabendrauti.

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/v-asis-lietuvos-teisininku-kongresas-%e2%80%9cteisines-institucijos-modernioje-visuomeneje%e2%80%9d

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.