- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

Paskaita „Gailestingumas ir dailė“

Autorius: veidas.lt | 2011 04 27 @ 13:00 | Aktualijos,Kultūra,Lietuva | No Comments

"Veido" archyvas

Balandžio 27 d. 18 val. Bažnytinio paveldo muziejuje menotyrininkė ir dailės kritikė Ramutė Rachlevičiūtė skaitys paskaitą „Gailestingumas ir dailė“.

Ramutė Rachlevičiūtė yra daugelio straipsnių apie šiuolaikinę dailę ir jos kūrėjus autorė, parodų kuratorė, leidinių sudarytoja, filmo apie dailininką Audrių Puipą scenarijaus autorė ir redaktorė (1994 m. už šį darbą apdovanota tarptautiniame dokumentinių filmų konkurse Kopenhagoje); knygos apie Saulę Kisarauskienę (2008) autorė, katalogų apie Martyną Meškauską, Gabrielę Širkaitę, Steve Anaya ir kt., albumų „Raimundas Sližys“, „Birutė Stančikaitė“, Mina Levitan – Babenskienė“ (visi – 2010) sudarytoja, viena iš leidinio apie Elvyrą Kairiukštytę („Deginantis gyvenimo artumas“, 2010) sudarytojų. Nuo 2002 m. menotyrininkė yra tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė ir nuo 2005 – prezidentė. Taip pat Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

Ramutės Rachlevičiūtės paskaitos „Gailestingumas ir dailė“ atramos taškai – Šv. Rašto tekstai Senajame Testamente. Gailestingumo temą gvildenant, atsiremiama į septynis gailestingumo darbus sielai (abejojančiam patarti, nemokantį pamokyti, pikta darantį sudrausti, nuliūdusį paguosti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti ir melstis už gyvus ir mirusius) ir septynis gailestingumo darbus kūnui (plg. Mt 25, 43-46): išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti ir mirusį palaidoti.

Įsižiūrint į klasikinės dailės (Rembrandto, Velasquezo) ir į šiuolaikinės Lietuvos dailės (Ksenijos Jaroševaitės, Šarūno Saukos, Audriaus Puipos, Vaidoto Kvašio ir kt.) kūrinius – bus ieškoma gailestingumo temos atspindžių vaizduojamojoje dailėje.

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/paskaita-%e2%80%9egailestingumas-ir-daile%e2%80%9c

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.