- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

Lietuvai leista dalyvauti Nukryžiuotojo byloje

Autorius: veidas.lt | 2010 05 14 @ 11:55 | Lietuva | No Comments

Lietuvai pareiškus norą trečiosios šalies teisėmis dalyvauti Nukryžiuotojo bylos nagrinėjime, Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) šią savaitę patenkino šį prašymą.

EŽTT nagrinėdamas Lautsi prieš Italiją, kitaip dar vadinamą Nukryžiuotojo, bylą dar 2009 m. lapkričio 3 d. nusprendė, jog privalomas nukryžiuotojo demonstravimas valstybinių mokyklų klasėse pažeidė tėvų teisę mokyti vaikus pagal savo įsitikinimus, taip pat mokinių teisę į religijos laisvę, apimančią ir teisę neišpažinti religijos. Dėl šio sprendimo persvarstymo Italija kreipėsi į EŽTT Didžiąją kolegiją, kuri šią bylą svarstys š.m. birželio 30 d. viešame posėdyje ir po jo priims galutinį sprendimą.

Atsižvelgiant į tai, kad priimtas sprendimas gali suformuoti praktiką, kuomet teismas gali riboti valstybės apsisprendimo laisvę tais klausimais, kuriais ji turėtų turėti laisvą valią, teisingumo ir užsienio reikalų ministrų iniciatyva bei Seimo pritarimu buvo nuspręsta prašyti leisti Lietuvai įstoti į šią bylą. Šią savaitę mūsų šalis buvo raštu informuota, kad galės dalyvauti Nukryžiuotojo byloje trečiosios šalies teisėmis ir išreikšti savo pastabas.

Vyriausybė privalės pateikti ribotos apimties bendro pobūdžio rašytines pastabas anglų arba prancūzų kalba iki š.m. gegužės 26 dienos. Dalyvaudama byloje trečiosios šalies teisėmis valstybė negali komentuoti nagrinėjamos bylos aplinkybių, faktų, nacionalinių institucijų sprendimų, o teikiami pastebėjimai turi būti susiję su bendraisiais principais ir valstybės interesais dėl byloje keliamų klausimų. Visas pateiktas nuomones Teismas perduos bylos šalims, kurios galės į jas atsakyti.

EŽTT taip pat pranešė, kad šioje byloje dalyvauti trečiosios šalies teisėmis bei teikti savo rašytines pastabas taip pat leista Maltos Vyriausybei ir kai kurioms nevyriausybinėms organizacijoms. Iki š.m. birželio 1 d. pareikšti norą įstoti į bylą dar gali ir kitos šalys.

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/lietuvai-leista-dalyvauti-nukryziuotojo-byloje

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.